Uit de EU speech van Václav Klaus:

Velen van u kennen de Franse econoom Frédéric Bastiat en diens beroemde petitie van de kaarsenmakers. Zij behoort tegenwoordig tot de klassieke leerboekteksten, die de absurditeit van de politieke inmenging in de economie laten zien. Op 14 november 2008 verhoorde de EU-commissie niet de fictieve petitie van Bastiat, maar een echte petitie van de kaarsenmakers en hief op de uit China geïmporteerde kaarsen een tol van 66 procent. Ik zou niet willen geloven dat een 160 jaar oud literair essay werkelijkheid kon worden, maar het is zo. Economische achterstand en verlangzaming, wellicht zelfs stilstand van de economische groei van Europa zijn de noodzakelijke gevolgen van de invoering van zulke maatregelen. De oplossing bestaat enkel en alleen uit liberalisering en deregulatie van de Europese economie.

Dit kleine stukje toont nog maar een duidelijk hoe realistisch de Tjechische president tegen de machinaties van de EU aankijkt. Nog zo’n helder citaat:

Tot deze ontwikkeling draagt in de laatste maanden ook de verkeerde interpretatie van de oorzaken van de huidige financiële en economische crisis bij; alsof deze werd veroorzaakt door de markt, terwijl de ware oorzaak het tegendeel is: namelijk de politieke manipulatie van de markt.

De ‘heren’ Europarlementariërs, die aanvankelijk nog voor Klaus applaudisseerden, konden het niet langer aanhoren en deden wat zij het beste doen: de zaal verlaten. Hopelijk komt er nog eens een UKIP video van op het net.

E.J. Bron heeft de moeite genomen de hele speech te vertalen en op HVV te publiceren. Het is de moeite waard om hem even helemaal door te lezen.

27 REACTIES

 1. Deregulatie ? Liever niet. Naar de pijpen dansen van de ING’s, de “fabriekenverplaatsers” en de mensen die straks wereldwijd de gebieden gaan aanwijzen waar koopkracht mag verbeteren, waar koopkracht mag dalen. Waar wergelegenheid te hoog repect. te laag is. De macht van Den Haag naar Brussel en vervolgens naar een gedrocht dat groter is dan het IMF, de Wereldbank en de FED samen ? Nee, doe mij maar echte vrijheid.

  modelmark [24] reageerde op deze reactie.

 2. Geweldig dit inzicht van Klaus, en dat hij dit alles ook in het hol van de leeuw durft te zeggen.

  Uiteraard hoor je de media hier weinig over. Zelfs als het komt van de president van de EU!!!

  Laten we allemaal proberen hier zoveel mogelijk aandacht aan te geven.

 3. Klaus is goed bezig.
  Ik las al eerder een paar dingen over zijn toespraak. Het meest opmerkelijke was dat de geestelijke erfgenamen van ene A. Hitler uit Oostenrijk boos wegliepen. Zij meenden beledigd te zijn omdat iemand (Klaus) het waagde om het nut van het EU parlement ter discussie te stellen. In plaats van het debat aan te gaan liet men demonstratief zien dat wij inderdaad helemaal niets hebben aan dat circus vol vergadertijgers, kamerolifanten en businessclass-kevers.

 4. Volgens mij is deze discussie al eerder gevoerd.

  Er bestaat een verschil tussen vrijhandel en het dumpen van goederen in de hoop op die manier de concurrentie uit te schakelen.

  China houdt haar munt kunstmatig laag en de kaarsen worden hier beneden de kostprijs verkocht. Dit heeft niets met vrijhandel te maken maar eerder met pogingen om een monopolie te verwerven.

  Waarom moeten wij in Europa het slachtoffer worden van de huichelachtige politiek van China?

  Burg [9] reageerde op deze reactie.
  aalt [11] reageerde op deze reactie.

 5. Je bedoelt dat wij op kosten van de Chineze belastingbetaler lekker goedkope spulletjes kunnen kopen? Mwah, dat vind ik helemaal niet zo heel erg eigenlijk. Erg lang zullen ze dat niet vol kunnen houden, denk ik zo.

  Maar in jouw visie was het natuurlijk een ramp voor de werkgelegenheid toen de NS besloot de overwegwachter te vervangen voor automatische spoorbomen?

 6. De kaarsen worden hier boven de kostprijs verkocht…het is een politieke economie van top tot teen en hij gaat ten onder. Fouten toegeven zou in dit geval het graven van de Haagse kuil zijn. De vinger wijst naar u. *Boeten, op de knieen en smeek God om verlossing en heb uw naasten lief.

  *koffer inhoud ten tijden van een crises

 7. @Ton Hollander [5]:

  “China houdt haar munt kunstmatig laag en de kaarsen worden hier beneden de kostprijs verkocht. Dit heeft niets met vrijhandel te maken maar eerder met pogingen om een monopolie te verwerven.

  Waarom moeten wij in Europa het slachtoffer worden van de huichelachtige politiek van China?”

  Slachtoffer? Ik wou dat de Chinezen alles op de markt gooiden onder de kostprijs, zwaar gesubsidieerd door de Chinese belastingbetaler. Wat doe jij liever: je produkten proberen te dumpen of gedumpte produkten kopen?

  Vrijhandel weet je wel. Wie ben jij om te zeggen dat de Chinezen niet mogen dumpen? En nu wil jij natuurlijk importheffingen gaan introduceren om de lokale industrie te ‘beschermen’?

  Ton Hollander [15] reageerde op deze reactie.

 8. Concurreren met China is absurd. In regio’s waar een bepaalde hoeveelheid wordt geconsumeerd moet je ongeveer hetzelfde produceren om e.e.a. in balans te houden. Ik zit niet te wachten op een harddisc recorder van 19 euro die een jaar later gedateerd is. Enorme vernietiging van grondstoffen. Bij een mondiale “vrije” economie zijn er veel verliezers en weinig winnaars. De democratie in Nederland, voor zover die te herkennen is, kan dan worden opgeheven. Wereldwijde geldstromen bepalen dan de koers.

 9. @Ton Hollander [5]:

  Ton,

  Ik denk dat wat je zegt wel klopt maar volgens mij was dat niet het punt wat Claus probeerde te maken.

  Allereerst denk ik dat vrij wereld handel niet bestaat omdat landen of regio’s domweg verschillende belangen hebben. Dat heeft naar mijn mening weing met het verschijnsel europese federatie te maken. Dit bestond voor de vorming van de EU ook al. In die zin niets nieuws en niet typisch europees.

  Maar om toch inhoudelijk te reageren
  Waar het volgens mij om gaat is dat er geen oppositie bestaat en deze ook niet grondwettelijk verankerd is in het statuut van de EU.
  In Nederland hebben we de coalitie en de opositie.
  Als we een europese democratie willen dient er een sterke opositie te zijn.
  Simpel. “Zonder opositie geen democratie”. Dat de inmenging van Brussel op alle lagen van de afzonderlijke samenleving plaats gaat vinden is een richting die ik niet in wil.

  Of je extra invoerheffingen mag invoeren op chinese artikelen mag wel onder bepaalde omstandigheden:
  – als er aan als het omgekeerde ook gebeurd.
  – als je een nieuwe industrie probeert op te zetten die de wereldconcurentie niet zal overleven
  – als door het verdwijnen van te veel werkgelegenheid dit maatschappelijke onrust veroorzaakt.
  – als er te veel competitie tussen europese werknemers en chinese werknemers ontstaat.

  Totaal vrije wereldhandel is vijandig ten opzichte van de arbeiders werknemers die op mondiaal niveau met elkaar worden vergeleken. Arbeid wordt verplaatst naar de lage lonen landen. En mensen verliezen hun inkomen.

  Geen vrije wereldhandel veroorzaak economische stagnatie in ieder land en is ook niet goed.

  Een extreme keuze in deze twee kan niet eenvoudig gemaakt worden en MOET dus ook niet gemaakt worden.
  Een regering moet een evenwicht vinden tussen deze twee en dat kan alleen middels invoerheffingen. Niks mis mee dus. Alleen niet overdrijven!

  En ik ben het met Claus eens dat (euro)politici neigen naar totalitaire constructies die schadelijk zijn maar wat Claus vergeet is dat er ook multinationals zijn die zich ook geen zier aantrekken van zaken als behoud van werkgelegenheid en goede inkomens van de burger.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.
  Ton Hollander [16] reageerde op deze reactie.

 10. @aalt [11]:

  Je geeft een groot aantal bezwaren. Die zijn de moeite van het discussieren waard, maar het is veel te veel voor een reactie.
  Daarom slechts twee opmerkingen:

  1.”……. omdat landen of regio’s domweg verschillende belangen hebben…”
  Wat is het belang van een land?
  Het belang van de 50%+1?
  Het belang van de politici?
  Alles wat in Nederland doorgedrukt wordt, is in ieder geval NIET mijn belang.

  2. Ken je het boek van Johan Norberg: “In Defens of Global Capitalism”
  Daarin zul je antwoorden op je bezwaren vinden.
  Het is vertaald in “Leve het Kapitalisme”

 11. Je zou ook kunnen zeggen dat China een te grote rol begint te spelen in wereld met hun handel. Te groot, omdat China een communistisch land is met doelstelling de hele wereld communistisch te maken. Als je bang bent dat China door hun handel te machtig wordt, is het wel enigszins te onderbouwen om importheffing te vragen.

  mrXL [26] reageerde op deze reactie.

 12. @Burg [9]:

  China houdt haar munt kunstmatig laag en dumpt goederen op de wereldmarkt niet om ons een plezier te doen maar er zelf op termijn beter van te worden.

  Zodra de concurrentie voldoende verzwakt of zelfs helemaal uitgeschakeld is dan verhoogt ze de prijzen weer en zijn wij dus uiteindelijk slechter af. De korte termijn voordelen wegen dan niet op tegen de lange termijn nadelen.

  De handelspolitiek van China heeft niets te maken met vrijhandel maar meer met pogingen om bepaalde markten te domineren.

  Volgens mij wonen we nog steeds in een vrij land en mag ik mijn mening geven, zelfs over de communistische heilstaat China waar miljoenen boeren onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven en werken.

 13. @aalt [11]:

  Uw reactie
  Allereerst denk ik dat vrij wereld handel niet bestaat omdat landen of regio’s domweg verschillende belangen hebben. Dat heeft naar mijn mening weinig met het verschijnsel Europese federatie te maken. Dit bestond voor de vorming van de EU ook al. In die zin niets nieuws en niet typisch europees.

  Mijn reactie.
  In Europa hebben we in de loop der eeuwen veel periodes gekend waarin binnen bepaalde regio’s vrijhandel was. Het probleem hierbij is telkens geweest dat deze vrijhandel telkens weer verloren ging omdat er periodes van voorspoed en tegenspoed zijn. In tijden van tegenspoed bestaat er altijd weer de neiging om protectionistische maatregelen te nemen. (Vermeende korte termijn voordelen.) Een protectionistische maatregel van de ene regio lokt vervolgens de protectionistische maatregel van de andere regio uit. Het gevolg is dat de economische tegenspoed versterkt wordt en de vrijhandel uiteindelijk weer verdwijnt. Dit is de reden geweest dat men bij de oprichting van de EEG er bewust voor gekozen is om organen in het leven te roepen die supranationale bevoegdheden hebben. We zullen nu moeten afwachten of de EU inmiddels voldoende sterk is om niet weer te vervallen in oude fouten.

  Uw reactie
  Waar het volgens mij om gaat is dat er geen oppositie bestaat en deze ook niet grondwettelijk verankerd is in het statuut van de EU.
  In Nederland hebben we de coalitie en de oppositie.

  Mijn reactie.
  Ik had ook veel liever een echte Europese regering gehad die door de bevolking zou worden gekozen. Maar helaas zijn veel bewoners van ons werelddeel nog niet zover. Dat zien we ook op deze site. Ik ben bang dat men in Europa pas bewust is van de zegeningen van de Europese samenwerking als de EU niet meer bestaat en Europa weer uiteen is gevallen in quasi soevereine staten. Dit tot groot vermaak van de Islamitische wereld. Zij zullen met genoegen landje voor landje onder het juk van de Islam brengen. Ik ben benieuwd welk land als eerste gedwongen wordt onder een Islamitische regime te leven.

  Uw reactie
  Arbeid wordt verplaatst naar de lage lonen landen. En mensen verliezen hun inkomen.

  Mijn reactie
  Als er echte vrijhandel is dan worden producten geproduceerd waar dat het goedkoopste kan. Dat hoeft dus niet altijd te betekenen dat dit het land is met de laagste lonen. Als dat wel zo zou zijn dan was er in Afrika nu niemand werkloos en was in ons land de werkloosheid extreem veel hoger.

  Nederland raakt veel werkgelegenheid kwijt doordat bij ons het minimum loon kunstmatig hoog gehouden wordt en de belastingdruk veel te hoog is. De overheid geeft nu eenmaal jaarlijks meer dan 10 miljard uit aan uitkeringen en subsidies t.b.v. van onze “gastarbeiders” en hun ontelbare familieleden. Want zoal U weet hebben bepaalde buitenlanders in ons land speciale rechten terwijl de gewone hardwerkende Nederlanders vooral plichten hebben.

  Imre [18] reageerde op deze reactie.
  aalt [22] reageerde op deze reactie.

 14. China verkocht haar goederen sowieso ver beneden de kostprijs, de winstmarges hier op dat zelfde product waren ver boven de kostprijs. Maar Nederland is rijk dus koopt men voor die prijs. Nederland is iets minder rijk en het bedrijfsleven raakt in paniek omdat de winst van 2008 niet meer dan de winst van 2007 zal zijn, wat overigens een goed jaar was. Maar investeringen zijn gedaan aan de hand van voorspelde cijfers over 2008 en die kloppen nu niet. Schulden moeten afbetaald worden. Dus ban de kaars uit China zodat ze hier die van jou wel moeten aanschaffen.

  Het zijn paniek reacties die je weg trekken bij het probleem, hebzucht. En daarom komen we er niet uit.

 15. @Imre [18]:

  In ons land hebben 1,3 miljoen mensen beneden de 65 jaar een uitkering. Van deze mensen zou een aanzienlijk deel kunnen werken als de loonkosten lager zouden zijn. (Vergeet niet dat in het verleden veel werklozen in de AOW werden gedumpt omdat dit voor de werkgevers goedkoper was en de PvdA zo de indruk kon wekken dat haar beleid succesvol was).

  Het gevolg zou zijn dat de belastingtarieven ook omlaag zouden kunnen wat ook weer tot gevolg zou hebben dat de loonkosten verder omlaag zouden gaan wat ook weer goed is voor de werkgelegenheid enz. Kortom de welvaart in ons land zou een stuk hoger komen te liggen als we dat zouden doen.

  Bovendien zou ons land minder aantrekkelijk worden voor groepen die nu alleen op ons land afkomen omdat men hier gemakkelijk een uitkering krijgt.

  Marokkanen leven in ons land 4 keer zo vaak van een uitkering dan de Nederlanders om maar een willekeurig voorbeeld te noemen.

  Als we geen last van de kredietcrisis zouden hebben dan hadden we toch steeds meer last van de concurrentie van landen zoals China en India. Het is dus zaak om onze welvaart niet te verspelen door mensen te gemakkelijk een uitkering te geven.

 16. Om alle bedreigingen het hoofd te bieden het volgende: in Amsterdam zit het roversnest van het blonde nazibeest advocaat Britta Böhler en haar smerige trawanten met dorre linkse koppen die parasiteren op belastinggeld en ons rechtsysteem vernietigen. MAAK KAPOT WAT ONS KAPOT MAAK! bombardeer hun kantoor met telefoontjes (020-3446200) en email: info@bfkw.nl
  Zeg het voort!

  Ton Hollander [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Ton Hollander [16]:

  Uw reactie.
  Ik had ook veel liever een echte Europese regering gehad die door de bevolking zou worden gekozen. Maar helaas zijn veel bewoners van ons werelddeel nog niet zover. Dat zien we ook op deze site.

  Mijn reactie
  Ik denk niet dat het probleem bij de burgers ligt. Ik denk dat de burger goed doorheeft dat het EUROPA wat nu in wording is een te laag democratisch gehalte heeft. (zoals Claus ook beweerde) En de NEderlanders en de Fransen en de Ieren die tegen gestemd hebben. De burger is inderdaad nog niet klaar om in een dictatuur te leven…

  Uw reactie
  Dit tot groot vermaak van de Islamitische wereld. Zij zullen met genoegen landje voor landje onder het juk van de Islam brengen.

  Mijn reactie
  Mischien leef ik wel liever onder het juk van de Islam dan onder het juk van de kapatalistische uitbuiting. (islam heeft niets met deze discussie te maken)

  Uw reactie
  Als er echte vrijhandel is dan worden producten geproduceerd waar dat het goedkoopste kan. Dat hoeft dus niet altijd te betekenen dat dit het land is met de laagste lonen. Als dat wel zo zou zijn dan was er in Afrika nu niemand werkloos en was in ons land de werkloosheid extreem veel hoger.
  Mijn reactie
  Je verhaal klopt wel maar volgens mij vergeet je een belangrijk kapatalistisch instrument. “het laten denken van de arbeider dat het elders goedkoper kan” en zodoende de lonen onder druk zetten. Als je werk verplaatst naar de andere kan van het dorp kun je controleren of het waar is wat de directeur je tracht wijs te maken. Maar als het aan de andere kant van de wereldbol is datn zal hij wel gelijk hebben. Wat ik bedoel is dat lonen en voorwaarden uitgehold worden onder valse voorwendselen. Dat is het probleem. Misschien verdienen ze wel meer elders, maar dat wordt niet gezegd.

  Uw reactie:
  Nederland raakt veel werkgelegenheid kwijt doordat bij ons het minimum loon kunstmatig hoog gehouden wordt en de belastingdruk veel te hoog is

  Mijn reactie
  Het minimum loon is niet het probleem. De meeste werknemers verdienen ruim boven het minimumloon. De arbeidsproductie en Nederland is een van de hoogste ter wereld. Omdat wij ons werk heel goed organiseren en het denkniveau hier hoog ligt.
  Belastingdruk is inderdaad veel te hoog. Dit is een probleem. In Duitsland en Belgie is het al veel beter. En als je nog verder rijdt wordt het nog beter. Hier zou onze regering eens naar moeten kijken voordat de sociale partners onder druk worden gezet om de lonen te matigen!

  Ton Hollander [23] reageerde op deze reactie.

 18. @aalt [22]:

  Uw reactie
  Ik denk niet dat het probleem bij de burgers ligt. Ik denk dat de burger goed doorheeft dat het EUROPA wat nu in wording is een te laag democratisch gehalte heeft (zoals Claus ook beweerde). En de Nederlanders en de Fransen en de Ieren die tegen gestemd hebben. De burger is inderdaad nog niet klaar om in een dictatuur te leven…

  Mijn reactie
  Volgens mij is er onderzoek gedaan naar de vraag waarom de Nederlanders tegen het Verdrag tot vaststelling …hebben gestemd. Het te lage democratische gehalte van de EU behoorde volgens mij niet tot de top 10.
  Men was tegen toetreding van Turkije tot de EU en men wilde het toenmalige kabinet afstraffen waren de 2 belangrijkste redenen.

  Dat de EU een dictatuur zou zijn wil ik krachtig tegenspreken. Wat dacht U van Nederland?

  Staatshoofd
  Regeringsleider
  Minister,
  Commissaris van de Koningin
  Burgermeester
  Rechter
  Officier van Justitie
  Leden van de Raad van Staten.

  Welke van de bovenstaande functionarissen kiezen wij zelf in ons democratische Nederland?

  Uw reactie
  Misschien leef ik wel liever onder het juk van de Islam dan onder het juk van de kapitalistische uitbuiting. (islam heeft niets met deze discussie te maken)

  Mijn reactie
  Als U liever onder het juk van de Islam leeft waarom emigreert U dan niet naar een Islamitisch land? En waarom komen de Islamieten (zeer tegen de zin van veel Europeanen) dan massaal hierheen? Kennelijk is het juk van het kapitalisme toch beter dan het juk van deze afschuwelijke ideologie die zich de Islam noemt.

  Uit mijn reactie
  Als er echte vrijhandel is dan worden producten geproduceerd waar dat het goedkoopste kan. Dat hoeft dus niet altijd te betekenen dat dit het land is met de laagste lonen. Als dat wel zo zou zijn dan was er in Afrika nu niemand werkloos en was in ons land de werkloosheid extreem veel hoger.

  Uw reactie
  Je verhaal klopt wel maar volgens mij vergeet je een belangrijk kapitalistisch instrument. “het laten denken van de arbeider dat het elders goedkoper kan” en zodoende de lonen onder druk zetten. Als je werk verplaatst naar de andere kan van het dorp kun je controleren of het waar is wat de directeur je tracht wijs te maken. Maar als het aan de andere kant van de wereldbol is dat zal hij wel gelijk hebben. Wat ik bedoel is dat lonen en voorwaarden uitgehold worden onder valse voorwendselen. Dat is het probleem. Misschien verdienen ze wel meer elders, maar dat wordt niet gezegd.

  Mijn reactie
  Een bedrijf dat te lage lonen betaalt verliest haar personeel aan beter betalende bedrijven. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod.

  Uw reactie
  Het minimum loon is niet het probleem.

  Mijn reactie
  Dat ons minimumloon en sommige uitkeringen te hoog zijn blijkt uit het aantal mensen dat van een uitkering leeft. Als het minimum loon omlaag zou gaan dan wordt de werkgelegenheid ook groter. Als sommige uitkeringen omlaag gaan dan zullen meer mensen gaan werken. En wordt het minder aantrekkelijk om naar Nederland te verhuizen.

 19. @Nieuwjaarsdeceptie [1]:
  Als door deregulatie al je fabrieken ergens anders neergezet worden, dan zaten die fabrieken er kennelijk alleen nog omdat ze gedwongen werden door de regulator. Dwang is geen goede basis voor een relatie.
  Het is net zo iets als zeggen dat je vrouw zou weglopen als ze niet ‘gereguleerd’=gedwongen werd bij je te blijven.

  Ongelijke verdeling komt alleen door kunstmatige grenzen. De suiker in een kopje koffie gaat ook niet spontaan aan 1 kant zitten. Grenzen zijn de initiatie van geweld tegen mensen die vrijwillig met elkaar relaties willen aangaan. Ze zijn de reden dat er vlak naast een steenrijk gebied een straatarm gebied kan liggen, zonder dat het mengt. Grenzen=regulering=geweld

 20. @Tjeerd [13]: Oh God, Tjeerd, lees nou eens wat er geschreven wordt. Het communisme is juist gedeeltelijk verwoest door het kapitalisme, omdat het kapitalisme meer rendabel is. Zie de “Koude oorlog”…

  Hoe kan China nou communisme verspreiden door artikelen te goedkoop weg te zetten? Dan moet vroeg of laat toch de Chinese overheid failliet gaat?

  En denk je niet dat een failliete overheid weinig kan???

 21. Wij zijn nu allemaal Tsjechen. De Eurocratie is niets anders dan een grote farce. Van hoe men met intimidatie en deceptie de volkeren probeert te knechten. Maar ja de revolutie zal in het volgende decennium in alle hevigheid losbarsten.

Comments are closed.