person_beatrixGeliefd Volk van Nederland!

Reeds vele jaren bereikt ons de konde dat het Nederlandse volk  lijdt onder een fiscale druk  die door velen immoreel wordt ervaren.  Het gaat hier om de door velen als ongewenst beschouwde inkomstenbelasting en met  name de hoogte hiervan.

Tevens bereikt ons het bericht dat velen zich door  de verplichte betaling van  hoge dwangverzekeringspremies, BTW-bedragen, rioolbelastingen, onroerendgoedbelastingen, vermakelijkheidsbelasting, erfrechten en andere heffingen in diverse soorten en maten,  in hun financiele draagkracht aangetast  gevoelen.
 
Landgenoten!  In de  door Mevrouw onze Moeder, Koningin Juliana, in 1950 uitgesproken Troonrede  wekte Zij   U op, in groten getale  te emigreren uit ons toendertijd   tien miljoen zielen tellende land, teneinde de  bij ons vigerende bevolkingsdichtheid te mitigeren. 

Velen   hebben Haar oproep ter harte genomen en hebben na ons land metterwoon  verlaten  te hebben, een succesvol bestaan  weten op te bouwen  in landen  zoals Canada, Australie en Nieuw Zeeland.

Inmiddels, landgenoten,  is de bevolking  gestegen  tot meer dan zestien miljoen zielen ,  maar het  zijn met name de   voitures  die door  hun massale en frequente verschijning op onze dreven, het  land  zo’n  vol aanzien verschaffen.

Vandaag, landgenoten, nu bijna 59 jaren verstreken zijn sedert Wijlen  Mevrouw onze Moeder zich op het stuk van de bevolkingsdichtheid tot U wendde, is  het  ons een grote behoefte, wederom een beroep op U te doen.

Wij  roepen U thans op,  in grote  aantalllen te emigreren naar   de Verenigde Arabische Emiraten, Het Sultanaat Oman, Bhutan ,Sumatra, Kalimantan, het voormalige Borneo, waar onze Vader nog op zwijnenjacht geweest is en andere eilanden in de Indonesische archipel, waar de bevolkingsdichtheid nog niet zodanige   proporties bereikt heeft, dat binnen afzienbare  tijd ongewenste effecten zullen optreden.

Het zijn bijzonderlijk  deze gebieden waarheen wij emigratie aanbevelen, omdat aldaar de belastingdruk zeer laag is.

Wij hier ten paleize hanteren  de leuze ” Post utile dulce” ( Na het nuttige het aangename) en savoureren gaarne een glas  chocolademelk of  een glas sherry , wanneer wij aan het einde van de dag , evenals de boer  die zijn akker geploegd heeft,  de arbeider  die zijn taak aan de lopende band beeindigd heeft of  de werkster die vele  lagen stof afgenomen  heeft,  de voldoening gevoelen na een voltooide taak.

Het is echter onze sterke indruk dat vele landgenoten na het UTILE   al jaren niet meer aan het DULCE  toekomen. Wat is de oorzaak hiervan?

Een  grote  rol  speelt ongetwijfeld de immer dreigende toorn van de belastinginspectie,  welke de hoogte van de fiscale druk   opgevoerd heeft tot een zodanig niveau, dat velen onder ons  tot   augustus of september van elk jaar voor de  fiscus  moeten  werken en pas daarna   voor zichzelf  kunnen beginnen.

Voor diegenen  onder onze burgers die ten gevolge van familie-  of andere   bindingen wel bereid, maar niet in staat zijn het vaderland te verlaten, adviseren wij, in navolging van onze familie,   te doen onderzoeken of   een fiscale constructie wellicht kan bijdragen  tot verzachting van de zo hoge lasten. 

Onze gedachten gaan in dit verband uit naar   constructies zoals deze ook binnen  onze familie   opgezet worden, via  eilanden zoals de  Baljuwschappen Guernsey en Jersey, het Eiland Man , de Bermuda’s en andere gebieden  waar het fiscaal goed toeven is.

Zo is onze  Zuster Christina reeds een aantal jaren actief in het Baljuwschap Guernsey, op dezelfde wijze als   Wijlen  onze Vader  Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, een voorkeur koesterde voor Zwitserland  en de bancaire loketten in dit land.

Het  is vanzelfsprekend ,dat   het  entameren van oplossingen zoals hierboven  beschreven, niet alleen een privilege behoort te zijn  van  hen die met de zilveren lepel in de mond geboren zijn, maar warm aanbevolen  wordt voor allen, die  onder toepassing  van de oudvaderlandse spreuk  LUCTOR ET EMERGO een groter   stuk van hun onder grote inspanning verworven  inkomsten   willen behouden , opdat  deze niet als     sneeuw voor de zon  wegsmelten  in een  systeem dat door velen van U  ervaren wordt als  exponent  van de  grijpgrage klauwen  van een overheidsapparaat waarvoor de  appreciering tot beneden het  vriespunt gedaald is.

Met de bede dat  velen zich  aangemoedigd en  gesterkt  zullen voelen door onze  opwekking, die in de eerste plaats ten doel heeft, de betrekkingen tussen Volk en Vorstenhuis aan te halen,  de zwaarte der belastingdruk voor U en de Uwen te verlichten   en U allen een groter geluk  en meer blijdschap  deelachtig te doen worden,  hebben wij het genoegen, deze aansporing af te sluiten.

Beatrix
—————-
Ingezonden door Hugo van Reijen

15 REACTIES

 1. Bedankt Mevrouw,

  Mogen wij U verzoeken om, op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur, alle terzake doende informatie over de bij de overheid bekende belastingconstructies openbaar te maken. Misschien is een hiervoor ingerichte website nodig en hiervoor zou het gebruik van Postbus 51 bestemd kunnen worden. Een vraagje vooraf. Kan ik mijn uitkering ook laten overmaken naar een bankrekening op Jersey? En kan de oprichting van een Limited Company uit de Bijzondere Bijstand worden gesubsidieerd? En mag ik als postadres Uw adres gebruiken?

 2. Majesteit,
  Ik ben ontroerd over de zorg die u hebt over uw onderdanen.
  Toch vraag ik me af of u alles voldoende hebt doordacht en of u niet verkeerd bent voorgelicht door uw hofnarren en raadslieden en kamerheren.
  Het verlaten van ons geliefde vaderland is namelijk een heel ernstige aangelegenheid.
  U hebt dit persoonlijk ervaren in de oorlog en u bent toen ook met de eerstmogelijke gelegenheid uit Canada teruggekomen.
  En er zijn alternatieven mogelijk.
  Het zal voor u niet zo moeilijk zijn om als eerste stap de helft van uw hofnarren, raadsheren en kamerheren te ontslaan.
  U kunt daar de huidige crisis prachtig voor gebruiken
  Bij al die duizenden ontslagen van de laatste weken valt dat niet eens op.
  Maar wat dan wel kan gebeuren is het sluiten van al die bijbehorende ministeries, departementen en dergelijke.
  Daardoor kunnen een groot aantal belastingen afgeschaft of drastisch verminderd worden en zeer velen van uw onderdanen hoeven dan ons geliefde land niet te verlaten en kunnen bij u blijven.
  Mocht u voor de uitvoering van dit advies hulp nodig hebben, dan is de Vrijspreker gaarne bereid u daarbij te helpen.

 3. ik hoop ooit zo een troonzitting mee te maken…
  HJC- zuster christina ROUTE
  mischien kunnen” we ” de burgers wijzen , en adviseren op belasting-ontwijking , en de HJC toine manders deze (HJC)constructie toevoegen!

  A) mijnheer Manders , :IS ZUSTER Christina voor deze ” hare majesteits constructie “” EERST bij u (HJC) geweest voor DIT advies ..?

  B) ..OF PRIKKELT hare majesteits constructie(s) , u TOT n NIEUWE HJC constructies ?, ook ondernemers moeten hun NIET gestolen gelden veilig
  kunnen beschermen ,..zodat ik NIET n bijdrage lever aan de overheid(!)

  de hjc – “Zuster Christina ” jager jaagt niet ” ROUTE ?

  HET verschil tussen ADEL – en den gewone burger..:
  a) ADEL doet aan belastingontwijking MET gestolen gelden (belastingen)
  b) Den gewone burger doet aan belastingontwijking om zijn NIET gestolen
  eigen-verworven vruchten te beschermen TEGEN :bovenstaande punt.a)

  IS STAATS-(secrt.)JAGER ook zo zoepel m, -niet -blauw bloed ontwijkers ?
  ..google: : JAGER ..” KIJKHARD AANPAKKEN ” voor deze afaire >>!

 4. Hi bea,

  Julianaatje was je mamsie, en de DIETSE herder reu cq Lockheed, cq BILDERBERG, was je pappie.

  Juliaantje was in ieder geval OK, JIJ moest zonodig je papsie adoreren, wat jij wil Bea. Heb je zijn ferrari’s nog in de staatsstal staan? kan je straks als de derde wereld oorlog is aangebroken mooi verpatsen voor voer voor je inteelt.

  Hoe is het met jouw BILDERBERG ambities hedentendage?

  Snap je niet Bea, dat JIJ na de Lockheed shit van je papsie, gewoon behang bent op de BILDERBERG geheime samenkomsten? deze bankiers adoreren je HOED meer dan je opinie, en jouw opinie is MISSCHIEN wel OK, met de nadruk op MISSCHIEN. ZIJ zien jou als de HOER, die papsie’s geneugten likte. Als IK zei de gek een miljoentje of zes aanneem van de JSF = Lockheed USA warmachine, dan zit ik de rest van mijn al miserabele leven in de bastogne, cq het gevang.

  Papsie ging vrijuit, en neukte nog met een lekkere Mexicaanse en verwekte nog een halfzus van je in Parijs.

  Fijne vent, die Nazi papsie van je.

  Succes, Bea,

  Wim Alex

  IK, een NONO, heb mijn twijfels.

  ondertussen betaal ik me scheel aan opcenten en andere rechten die U via JPB hebt ingesteld.

 5. Hi Bea,

  Je stropdas hatende DIETSE zaadbal was tenminste een liefhebber van de GROTE componist. Jammer dat de retard W.A. v O. meer op JOU lijkt ,dan op je DIETSE zaadbal, de stumperd gaat liever de elfstedentocht schaatsen, ben je dan DOM, of ben je dan een UNOX rookworst. (trouwens wel frappant dat de beide DIETSE dekhengsten op het laatst bibberenden allebei, alzheimer zegmaar.)

  voor W.A v O. : bedrijf fijn POEPSEX met je mamsie, met MINIMA lukt dat niet, in Argentinie hebben ze al niks te vreten, dus poepen is geen optie.

  Scrutinizer [6] reageerde op deze reactie.

 6. @JBB [5]: Ofschoon ik je vrijheid van meningsuiting erken en ik ook maar een gewone bezoeker ben op deze site (en dus geen beheerder ben o.i.d) zou ik je vriendelijk willen verzoeken de dievegge en haar clan niet nodeloos de huid vol te schelden. Die opmerkingen over poepsex met haar zoon halen (tenzij aangetoond) slechts het aanzien van de site onderuit en juist als de VS probeert mensen van het libertarisme te overtuigen, mag men vrezen dat je post nou net averechts werkt op nieuwsgierige nog twijfelende bezoekers.
  Nogmaals: ik erken je vrijheid van meningsuiting dus doe vooral wat je niet laten kan. Ik vrees evenwel dat het onze zaak meer schade berokkent dan goed doet.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [9] reageerde op deze reactie.

 7. Grapjassen, dit is Trix natuurlijk niet.
  Die leeft oa van de belastingcenten.

 8. @Scrutinizer [6]:
  Heel erg bedankt Scrutinizer. Je schreef dit terwijl ik zat te denken wat te doen en te vechten tegen mijn neiging om deze troep van de site te gooien.

  Ik had het niet beter kunnen zeggen dan jij.
  Een nadeel van een open site als de Vrijspreker is dat daar ook open toegang is voor onfatsoenlijke gefrustreerde pubers die geen idee hebben van hoe je behoorlijk satirisch kunt zijn zonder onbeschofte kreten te slaken.
  De grens kan subtiel zijn en het vereist een klein beetje beschaafdheid en kunnen nadenken.
  Zolang wij onze vrijheid van meningsuiting zo consequent blijven uitoefenen kan het een voorbeeld ook voor nieuwe bezoekers zijn. Aan ons om dat te communiceren.
  En jouw reactie is daarvoor uitmuntend. Grote dank.

  R. Hartman [9] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [8]: JBB heeft al eerder getoond een kennelijk drankprobleem te hebben… Daar waar zijn waardering voor de parvenuen die ons koningshuis bevolken vermoedelijk wel op het juiste niveau ligt zou de verwoording daarvan iets genuanceerder en vooral beschaafder kunnen.

  Een links forum zou hem waarschijnlijk liefdevol omarmen als het slachtoffer dat hij zichzelf vermoedelijk vindt. Helaas voor hem gaat libertarisme voor de eigen verantwoordelijkheid. Heeft een ban (redelijk uniek op deze site) wegens identity-theft nog net weten te voorkomen door tijdig in te binden, maar de ‘urges’ lijken sterker dan de wil. Jammer.

  @Scrutinizer [6]: Ik sluit me aan bij Hub. Dank voor deze heldere en uiterst beschaafde terechtwijzing. Hopelijk zijn ook onze andere bezoekers zich bewust van het feit dat posts voor rekening van de poster zijn, en niet voor de eigenaar van deze site. Censureren en bannen (‘Meulenbelten’) is zo SP… Sommigen kunnen dan de verleiding niet weerstaan. Maar zoals je scherp hebt opgemerkt zegt dat vooral iets over de poster in kwestie.

  Nogmaals dank.
  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [8]: @R. Hartman [9]: Geen dank. Deze webstek is me erg dierbaar als libertarisch baken van rationaliteit en objectivisme in een door collectivisten gedomineerd politiek correct “smoke & mirrors” medialandschap.

 11. Een nar (ook: hofnar) is van oorsprong de grappenmaker aan het hof van een vorst of bij een rederijkerskamer.

  De nar ging vaak gekleed in een speciaal voor hem gemaakt pak, vaak voorzien van bellen, de zogenaamde narrenbellen. Soms droeg hij ook een staf bij zich, ook zotskolf of Marot genoemd. De nar werd gezien als staande onderaan de sociale ladder, maar mocht zeggen wat hij wilde, vaak tegen de heersende opvattingen in, zonder dat hij daarvoor gestraft werd.

  In de Orde van de Dwazen was de geborduurde nar op de kleding een herkenningsteken. (Wikipedia)

 12. Ik denk dat niet door feiten gestaafde beweringen averechts zullen werken. Als wij dit nazistische roversnest weg willen hebben zou het beter zijn om druk uit te oefenen om alle gegevens van deze familie openbaar te maken, zoals “stemvee” hierboven betoogde, middels de Wet Openbaarheid Bestuur. Het feit dat er geen inzage komt in alle manipulaties die ons ongekozen “staatshoofd” uitvoert, zegt mijns inziens genoeg. Als je niets te verbergen hebt, kun je alles openbaar maken. Maar onze laffe politici, in de tang gehouden door de RVD, durven niets te ondernemen.

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 13. @Wim [12]:
  Precies, Wim.
  Alleen is het geen kwestie van “niet durven”, maar van carrierebeleid van politici en ambtenaren. De MPP (afk. van Monarchie en Politieke Partijen) is springlevend, levender dan ooit zou ik bijna zeggen.
  De congsie heeft ca. 55000 man politie en ca. 55000 militair personeel beschikbaar (inlichtingendiensten en buitenlandse ambassades niet meegeteld). Daarnaast bepaalt de MPP alle belangrijke benoemingen in bestuurlijk en juridisch NL.

  Scheiding der machten? Heb je gedroomd.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/MPP

 14. @Spy-Nose.
  Dank voor de verwijzing naar MPP-Wikipedia. Huveringwekkende literatuur. Is dit Nederland? Verziekte politieke partijen. Daarbij nog klasse-justitie, zoals dat laatst door iemand van de rechterlijke macht werd gezegd. Confessionele partijen die niet-gelovigen, oftewel nadenkenden, hun “god” door de strot trachten te duwen en ons hun leefwijze trachten op te dringen.

 15. Zit die dochter van 1 van Neerlands grootste boeven er nou nog? Mens gaat toch lekker naar Argentinië, boeren uit het vliegtuig flikkeren. Belachelijk geldverspilling voor idioten met een abonnement op de Story.

Comments are closed.