Februari Staking op 25 en 26 februari 2009 

.staak

Voor de Vrijheid van ons land. Voor de Veiligheid van ons land 

Bekijk de FAQ voor antwoorden op de meest gestelde vragen.
Tips, adviezen of vragen?
Stuur een email naar Waar? Binnenhof te Den Haag vanaf 12:00 uur

Contact: nederlanders@upcmail.nl

 

 

Laat eensgezind, moedig en vreedzaam zien dat
Nederland een vrij, onafhankelijk en democratisch land moet blijven
Laat zien dat Nederlanders eensgezind massaal samen komen
om een duidelijk signaal te geven! 
Nederlanders zijn niet langer door de overheid te negeren, niet langer te verdelen.

De organisatoren van de “STAKING” verklaarden ons:

Het protest is niet bedoeld om eisen te stellen, een petitie aan te bieden of een revolutie te veroorzaken.

Het is bedoeld als duidelijk signaal dat de Nederlandse burger zich niet zomaar buitenspel laat zetten. Dat de Nederlandse burger in staat is zich te verenigen, zonder ‘hulp’ van vakbond, politieke partij of religieuze groepering.

En vooral dat de Nederlandse burger genoeg heeft van de leugens, de diefstal, de corruptie en het verder inleveren van onze rechten.

Het doel is niet om hiermee een nieuwe politieke stroming, vakbond of belangenvereniging op te richten.

Om die reden kunnen we ook niet aangeven wat onze definitie van het begrip vrijheid is. Wel is duidelijk dat de manier waarop Nederland tegenwoordig wordt bestuurd, ten koste gaat van onze vrijheden en rechten. Aan die vele gevoelens van onvrede proberen we via dit protest gehoor te geven.

 Uiteraard zijn de initiatiefnemers tegen het ondertekenen van het Verdrag van Lissabon. Niet alleen vanwege het gebrek aan democratie, het toenemen van bureaucratie of het verlies van onze zelfstandigheid.

Vooral ook om de arrogante wijze waarop men, ondanks de verwerping middels referendum, toch het verdrag namens de Nederlanders heeft ondertekend.

 De Vrijspreker is in ieder geval zeer positief over dit initiatief en beveelt dan ook iedereen aan om mee te doen. Zelfs al weten wij nog te weinig over de complete organisatie van ” de Nederlanders”.

We zullen het ” zeer geïnteresseerd” volgen.

62 REACTIES

 1. @Oscar [1]:
  ” Waarom democratisch?”

  Geweldig Oscar dat je zo snel de vinger op een wonde plek legt.
  Dit was namelijk HET punt waarom ik geaarzeld heb deze oproep op de Vrijspreker te zetten.
  Elke “democratie” in de geest van 50%+1 zullen de 50%-1 dwingen, zal ontaarden in een dictatuur.

  En toch ligt dit initiatief wel erg in onze richting. (Vergeleken met het collectivisme in de huidige maatschappij) Misschien slaat er iets aan en komen er meer libertariers of echte vrijheidstrevers uit te voorschijn.
  Mensen die door deze actie het libertarisme of de Vrijspreker ontdekken.

  Graag jouw hulp daarbij want dat is de weg die we op moeten als we verder willen komen.

  Oscar [3] reageerde op deze reactie.
  nathan [9] reageerde op deze reactie.
  Armin [14] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [2]:

  Het enige wat ik kan doen is om, af en toe, het komen tot inzicht bij mensen te versnellen door hen met de morele implicaties te confronteren van de leer waarvan zij denken een aanhanger te zijn. Ik ben een voorstander van vrijheid op morele gronden. En op dezelfde morele gronden ben ik een tegenstander van de democratie. Aangezien nog zeer veel mensen dictatuur als de vanzelfsprekende antipode van democratie zien valt er nog veel uit te leggen. Het is meer dan jammer dat bijvoorbeeld een boek als ‘Democracy the God that failed’ van Hans-Hermann Hoppe, dat in 2001 verscheen, nog steeds niet in het Nederlands te lezen is. We hebben nog een lange weg te gaan in de ontmaskering van de democratie als een keizer zonder kleren en de enige steentjes die ik kan bijdragen zijn kleine kiezeltjes.

 3. @Hub Jongen [2]:

  Daarom zou ik ook niet durven spreken van onze huidige staatsvorm als democratie, dit is namelijk een dictatuur van de meerderheid (hoe klein ook).

  Voor mij is pure democratie een staatsvorm waar iedereen in het land achter elk besluit moet kunnen staan. Omdat dit in de praktijk nooit mogelijk is, bestaat zo’n democratie als staatsvorm ook niet.

  De stateless society, onbegrensd kapitalisme en de vrije-markt-samenleving is het enige dat als pure ‘democratie’ kán functioneren, omdat de centrale planning ontbreekt en álle besluiten door het volk worden genomen in plaats van door een losgekoppelde volksvertegenwoordiging met belangen tegenstrijdig aan die van de bevolking. Precies daarom is dit moreel gezien de enige juiste ‘staats’vorm.

 4. @Hub Jongen [5]:

  Zodra ik een onderwerp gevonden heb die mijn gedrevenheid weet aan te wakkeren zal ik een artikel schrijven en deze vrijspreker aanbieden. Doch wees geduldig.

 5. @Hub Jongen [2]: Goed punt, probleem is alleen dat Democratie zoals het bedoeld is dan ook niet 50%+1 behoort te zijn. Het behoort een systeem te zijn waar een sterke grondwet burgers en specifiek minderheden (groepen, maar ook individuen) beschermt tegen de staat en daarmee dus de 50%+1.

  Hierbi zie je meteen twee problemen:

  1) de meeste grondwteten zijn geschreven door staten om de macht te verdelen, te reguleren, etc. Denk aan de EU grondwet die d emacht herverdeelde tussen EU en lidstaten. maar ook onze eigen grondwet die geschreven is om de macht tussen koning en delen van de bevolking her te verdelen omdat men bang was voor revoluties zoals in andere buurlanden. Revoluties die helaas ook zelden een goede grondwet opleverden. De grondwet van de USA is een van de weinige die geschreven is, in de geest van hoe bescherm ik de burger tegen de staat en daarmee ‘mob rule’.
  Grondwet moet je overigens breed zien. Dus ook de statuten van een vereniging of acte van splitsing bij een VVE in een flat. De rechten van minderheden moeten geborgd zijn.

  2) de tweede vrijand is centralisatie. Democratie is onvermijdelijk. Immers mensen zullen altijd samen beslissingen moeten nemen en per definitie zullen er minderheden zijn met andere meningen. Of het nu een land is, een VVE van een flatgebouw of de de bewoners van een buurtvereniging. Punt is dat mensen een gemeenschappelijk belang moeten hebben. Als ze tegengestelde belangen hebben, gaat het fout. Bepaalde mensen worden onderdrukt, met als gevolg spanningen in de gemeenschap.
  En daarom moeten beslissingen zo laag mogelijk genomen worden. Zo dicht mogelijk bij de bevolking di ehet rechtstreeks treft. Dan nog zullen conflicten optreden, maar in ieder geval wel minder.

  Falende democratieen hebben altijd een slechte grondwet of eentje die slecht nageleefd wordt én kenmerken zich door een drang naar centralisatie.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [14]:

  “Democratie is onvermijdelijk. Immers mensen zullen altijd samen beslissingen moeten nemen en per definitie zullen er minderheden zijn met andere meningen.”

  Democratie is niet onvermijdelijk als mensen volledige zeggenschap hebben over hetgene dat van hen is.

  Armin [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [15]: Dat klopt, maar omdat dat nooit het geval zal zijn, is democratie onvermijdelijk 🙂

  Dwz wat ‘van hen’ is, is een begrip dat door verschillende mensen anders uitgelegd wordt. Het is een term die zonder een afspraak uberhaupt geen waarde is.

  Als we echter bekijken, naar wat je nodig hebt om te leven geldt: Volledige zeggenschap over alles wat je nodig hebt, zal niet lukken.

  Zelfvoorzienendheid op een eigen stuk land met een eigen waterput etc is iets wat het wellicht met meest benaderd, maar bij alle andere zaken zullen er interacties nodig zijn en bij interacties horen contracten en afspraken. En zelfs bij die waterput zul je afspraken moeten maken met buren over watergebruik of over hoe om te gaan met landbouw, visserij en jacht.

  Dat die afspraken op vrijwillige basis tot stand komen mag dan soms wel waar zijn, maar maakt het eindresultaat niet anders. Veel van die systemen zullen onomkeerbaar zijn, wanneer eenmaal opgesteld. En opstellen zal nodig zijn, want indien een gemeenschap het niet doet, zal vanzelf een van hen ooit al het water opgebruiken met als gevolg problemen voor allen. Zo zijn onze waterschappen ook ontstaan.

  Democratie is niets anders dan een afspraakvorm. Ook in een anarchistische wereld zullen democratische processen de regel zijn ipv uitzondering. Inclusief de onderdrukking van minderheden …

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 8. @Armin [16]:

  U gaat er dus van uit dat er altijd en overal diefstal en dwang tot wet zal zijn? Ik zou mijn streven niet bij voorbaat inperken door zulke onwenselijke situaties. Integendeel.

  Over zelfvoorzienendheid heb ik het niet. Het moge duidelijkheid zijn dat autarkie ontwikkeling in de weg staat omdat het een grote rem is op specialisatie. Het is niet waarschijnlijk dat er ooit een tijd komt waarin mensen geen voordeel zullen hebben bij ruil. Voordat we in een zinloze discussie verzeilt raken dien ik het volgende op te merken: een overeenkomst sluiten is iets heel anders dan democratie.

  “Dat die afspraken op vrijwillige basis tot stand komen mag dan soms wel waar zijn, maar maakt het eindresultaat niet anders.”

  Vreemde bewering. Als een afspraak door dwang tot stand komt dan is het eindresultaat hoe dan ook wezenlijk anders dan wanneer een afspraak tot stand is gekomen op vrijwillige basis.

  In een vrije, dus anarchistische(anarchistisch in de zin dat er geen persoon of organisatie zich het recht een monopolie op de initiatie van geweld aan kan matigen zonder hiervoor gerechtelijk vervolgd te worden), wereld zal de onderdrukking van minderheden worden beschouwt als een misdrijf. Nu zullen misdaden nooit helemaal uit te bannen zijn, maar juist daarom dienen de uitgangspunten zuiver ethisch te zijn. In een vrije samenleving zullen democratische processen de uitzondering zijn en niet de regel.

 9. “Dwz wat ‘van hen’ is, is een begrip dat door verschillende mensen anders uitgelegd wordt. Het is een term die zonder een afspraak uberhaupt geen waarde is.”

  Het is heel simpel. Mijn schoenen, zijn mijn schoenen, mijn nieren zijn mijn nieren, mijn zouttabletten zijn mijn zouttabletten en mijn mening is mijn mening. Mijn mening mag ik uiten en mijn schoenen, nieren en zouttabletten mag ik houden of, op vrijwillige basis, ruilen tegen iets anders of, op vrijwillige basis, schenken aan iemand anders.

  Armin [23] reageerde op deze reactie.

 10. @Armin [16]:

  “En opstellen zal nodig zijn, want indien een gemeenschap het niet doet, zal vanzelf een van hen ooit al het water opgebruiken met als gevolg problemen voor allen.”

  Ik zie niet in waarom de waterzuivering niet in handen van één privépersoon zou kunnen zijn die voor 100% despoot en voor 0% democratisch is. Als zulk een eigenaar van het waterzuiveringsbedrijf het slecht doet, dan zal hij klanten verliezen, kapitaal verliezen en zal zijn bedrijf makkelijker opkoopbaar zijn voor iemand die wél in staat zal zijn goede diensten aan te bieden. Als je het gedrag van de consumenten een vorm van democratie wilt noemen dan kan ik met u meegaan dat democratie meer regel zal zijn dan uitzondering, maar zoiets zou ik niet een democratisch proces noemen maar een proces op basis van vrijwillige ruil.

 11. Lissabon gaat nog wel een jaar of 5 duren. Ierland moet wellicht weer op voor een referendum, gezien de protesten van honderdduizenden vorige week gaan ze (weer) nee stemmen. De tijd is rijp voor de politiek om zaken erdoor te drukken waar we het zomaar eens niet mee eens zouden kunnen zijn. De tijd is eveneens rijp voor een protest van miljoenen Nederlanders om de straat op te gaan. Goed initiatief.
  Democracy sucks. Maar ja, wat anders ..

  Ton Hollander [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Nieuwjaarsdeceptie [20]:

  Volgens mij waren de protesten van vorige week in Ierland gericht tegen het beleid van de regering. De Ierse regering geeft miljarden uit aan het “redden” van banken. Veel Ieren zijn daar bijzonder boos over. Ze zijn het er niet mee eens dat de top van de banken jarenlang miljoenen aan bonussen heeft opgestroken terwijl nu het slecht gaat de Ierse bevolking voor de reddingsoperatie moet opdraaien.

  Nu er een economische crisis is blijken steeds meer Ieren door te krijgen hoe belangrijk de EU is voor de economische stabiliteit. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Ieren nu van plan is om voor te stemmen bij een eventueel referendum.

  Democratie is de minst slechtste van alle tot nu toe geprobeerde systemen.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.
  Armin [24] reageerde op deze reactie.
  Tony [27] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [18]: Zo simpel is het niet als het aankomt op bijvoorbeeld een stuk rivier op jouw land. Dat water stroomt door inclusief alle rommel die je hoger gelegen buurman erin gooit. Schade? Schade is dikwijls subjectief en moeilijk qua waarde in te schatten.

  Of een olieveld, waarin jij maar een puntje land hebt in de hoek. Jij kunt wel het heel veld droogleggen. Of indien je verkeerd pompt onbruikbaar maken zodat de rest ook niets meer kan. Van wie is dat olieveld en in welke mate?

  Etc. Zonder instituut die eenduidig vastlegd wat wel en wat niet van iemand is, is er geen eigendom. En eigendomsrecht is iets wat niet bestaat zonder nalevend orgaan. Zonder staat (of ander instituut, maar ik gebruik de term staat breed) geen eigendomsrecht. Vervelend voor anarchisten, maar zo is het helaas wel.

  Maar veel belangrijker:

  U gaat er dus van uit dat er altijd en overal diefstal en dwang tot wet zal zijn? Ik zou mijn streven niet bij voorbaat inperken door zulke onwenselijke situaties. Integendeel

  Diefstal is een subjectieve term. Immers die impliceert dat ik iets afneem, en dat is afhankelijk van hoe eigendom gedefinieerd is. Maar hoe dan ook zal dwang de norm zijn en geen uitzondering. Afspraken maken is onvermijdelijk en bij meerderheid stemmen is de enige praktisch oplossing in heel veel gevallen. VVE’s en verenigingen met vrijwillige toetreding doen het ook. En ja, dan worden minderheden gedwongen. Niets aan te doen. Alternatief is geen afspraken maken in veel gevallen. Soms namelijk moeten alle betrokkenen meewerken omiets te bereiken. Eén die dwarsligt en het feest gaat niet door. Lastig als het om dijken gaat of een weg aanleggen door een bergpas.

  Er zijn bovendien altijd individueen die anderen ernstig schade berokkenen. Denk aan de waterschappen, waar de laksheid van een de anderen het leven kan kosten. Men dwong anderen dus bijvoorbeeld de eigen dijken te onderhouden. Deed men dat niet, zou er na een paar overstromingen waarschijnlijk de pleuris uitgebroken zijn en de betrokken lakse personen gelinched zijn.

  Alternatief is allemaal op de eigen terp. Vervelende is dat dat zo inefficient en duur is, en niet alle zaken zo zelfvoorzienend opgelost kunnen worden. Denk aan een gemeenshappelijke waterhuishouding. Vrijheid blijheid en libertarisch schade vergoeden is leuk, maar als de enige watervoorziening door een dorpsgenoot onbruikbaar gemaakt wordt gaat het heel dorp dood. Helaas, is dan dwang de enige zinnige optie.

  Plus natuurlijk de eerder besproken drang van mensen om achter een ‘Grote Leider’ aan te lopen. Deze wordt in het ongunstige geval een dictator en in het gunstige geval de voorzitter van de democratisch gekozen vertegenwoordiging.

  Punt is dat democratische vormen vanzelf ontstaan. Altijd. Truc is, te zorgen dat de statuten (grondwet) de minderheden beschermen en expansie voorkomen/remmen. Daarnaast moet alles zo decentraal mogelijk geregeld worden. Dwz vanuit vrijheid oogpunt, vanuit efficientie is een goede dictator soms veel beter, maar in zo’n wereld zou ik niet willen leven.

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.
  Tony [29] reageerde op deze reactie.
  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 14. @Ton Hollander [21]: Nu er een economische crisis is blijken steeds meer Ieren door te krijgen hoe belangrijk de EU is voor de economische stabiliteit

  De EU? Het Federalistische deel dat wetgeving oplegt aan lidstaten? Of het deel, dat verplichte opwaardse harmonisatie oplegt aan de lage Ierse belastingen? Dat Ierse luchtvaartmaatschapijen dwong vluchten af te geven aan de concurent? De EU die lidtstaten nu dwingt soepeler om te gaan met asielaanvragen? Die EU die Ierland nu dwing een nieuw referendum te houden omdat de oude uitkomst henniet beviel?

  De EU is een groot instituut met vele facten. Ikzelf ben een groot voorstander van de EU als samenwerkingsorgaan voor met name economie. Maar ook de euro, ondanks dat niet alles daar koek en ei is. Maar er zijn ook aspecten van de EU die zeer abject zijn.

  De EU als stabiliserende factor zie ik niet noodzakelijk. De euro wel, want anders was de Ierse munt al totaal ingestort. Ook de vrijhandel, want zonder EU regels was het protecionisme, onderling devalueren van munten en rentestanden en nog meer geld aan de eigen industrie geven al helemaal losgebroken. ‘Ieder voor zich’!

  Maar het referendum gaat over de EU Grondwet die bevoegdheden weghaalt bij lidstaten. Echter op gebied van vrijhandel komt er bijna geen vrijheid bij. Ook niet op gebied van sterkere afspraken voor de eurostabiliteit.

  Dat de Ieren nu in wanhoop naar de grote staat kijken snap ik wel. dat doen mensen altijd in crisis. Men wil een groep Grote Leiders die het even oplossen.

  Democratie is inderdaad de minst slechte staatsvorm, maar er zijn verschillende vormen van democratie. De EU vorm is een vrij slechte, want het haalt bevoegdheden weg bij de direct betrokkenen en plaatst ze bij een centraal orgaan met bovendien minder ‘checks and balanses’ dan de huidige lidstaten dikwijls hebben.

  Hub Jongen [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Armin [24]:
  ” Ikzelf ben een groot voorstander van de EU als samenwerkingsorgaan voor met name economie”
  Kan ik me voorstellen, voor vrijwillige economische samenwerking en vrijhandel zal wel bijna iedereen zijn. Alle libertariers!

  “…..want zonder EU regels was het protecionisme, onderling devalueren van munten en rentestanden en nog meer geld aan de eigen industrie geven al helemaal losgebroken…..”
  1. Dar vraag ik me af. Het zou ook kunnen dat in de afchter ons liggende periode een verstandige vrijhandel gegroeid was, en het begrip dat dat voor iedereen voordelis is.
  2. De EU heeft tegen vrijhandel in honderden voorschriften en regels die tegen de vrijhandel zijn. Hoogte van ladders voor schilders, samenstelling van producten enz. Best een economische belemmering.
  3.En zelfs ALS ieder land die maatregelen zou nemen die voor de inwoners het beste zijn, wat dan nog? Zou je er dan niet een stuk concurrentie bijkrijgen dat voor iedereen nuttig werkt?

  Armin [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Hub Jongen [25]: Ik moet mijn reactie dan denk ik ook verduidelijken. Nooit zal ik ontkennen dat de EU ook zeer kwalijke dingen doet tegen vrijhandel. Maar ik denk dat zoals jij oppert

  Het zou ook kunnen dat in de afchter ons liggende periode een verstandige vrijhandel gegroeid was, en het begrip dat dat voor iedereen voordelis is

  een illusie is. Mensen, zeker in Europa, hebben eigenlijk geen enkele binding met vrijheid. Wij hebben zeker aan deze kant van de Atlantische Oceaan een rijke historie van collectivisme. De twee grootste collectivistische stromingen zijn hier in Europa uitgevonden!

  Jouw punt 3 zal nooit gebeuren. We zien dat landen best bereid zijn zichzelf in diepe armoede te storten, door juist concurentie uit te willen bannen. En hoe meer armoede en ellende, hoe meer men roept dat er collectivisme moet komen. ‘Bescherm Eigen Banen’, ‘Buitenlanders Eruit’ en aan de andere kant ‘Buy American’ blijven het goed doen om stemmen te winnen. Markt is vies, bah!

  Moraal, er is altijd een sterke tendens naar meer collectivisme. Ik denk niet dat de huidige opheffingvan handelsbarrieres ook maar half zo snel was gegaan zonder EEG. Vandaar dat ik de EEG altijd als een positief iets zag ondanks haar ook collectivistische trekjes.

  Ik erken echter ruiterlijk, dat de laatste 10 a 15 jaar de zaak steeds meer federalistisch werd. De EU zoals het inmiddels heet is wat dat betreft een stap achteruit in veel opzichten. Maar op het gebied van vrijhandel denk ik dat de EU nog netto voordeel heeft, omdat de oude EEG zaken er nog steeds in zitten.

  Op andere terreinen zie ik het somber in en gata het zeer snel fout met de EU. Maar dankzij het verdrag van Lissabon kunnen we er niet meer uit. Wij zijn als een gemeente in een land. En net zoals het enkel een leuke comische noot is als de Friezen en Groningers weer eens over onafhankelijkheid kletsen, zo is het ook inmiddels als Nederland denkt over uittreden. Het kan niet meer!

  Pas als de EU implodeert is er kans op herschikking. Maar de EU zit voorlopig nog in een expansiefase, dus ik maak dat voor mijn pensioen niet meer mee.

  Aan de andere kant moet je het ook relatief zien. Of ik nu door een meerderheid in Nederland uitgezogen wordt, of door een meerderheid in de EU maakt eigenlijk niet uit. Of je nu door de hond of de kat …

  Beter is energie steken in ontwijken van belastingen en strijden tegen specifieke onvrijheden. Dwz zo zie ik het. 😉

 17. @Ton Hollander [21]:

  “Democratie is de minst slechtste van alle tot nu toe geprobeerde systemen.”

  Laten we er gemakshalve vanuit gaan dat dit klopt.
  Eens werd democratie voor het eerst ingevoerd. Daarvoor was een ander systeem “de minst slechte van alle tot dan toe geprobeerde systemen.”

  Dat democratie de minst slechte zou zijn van alle geprobeerde systemen zegt dus helemaal niets over het potentiële succes van een nog niet geprobeerd systeem (of juist gebrek daaraan).

  In werkelijkheid zou je kunnen stellen dat dergelijke systemen allemaal geprobeerd zijn omdat er ten alle tijden mensen zijn die een belang hebben bij machtsvorming, of dat nu door een minderheid (oligarchie) of een meerderheid (democratie) is.

  Uiteindelijk gaat het nooit om vrijheid en altijd om macht. De doorsnee mens wil er vaak niet aan dat individuen hun eigen leven leiden zoals hen dat goeddunkt. De meesten willen tot op zekere hoogte altijd iets te zeggen hebben over anderen. Er is geen principieel verschil tussen een dictatoriaal politicus of een meerderheid in een democratie, met uitzondering wellicht van de uitvoering.

  Democratie is dan ook zoals gesteld wel degelijk 50+1. Grondrechten zoals bijv. de Bill of rights zijn er als tegenwicht tegen die 50+1 regel.
  Checks and balances zijn er *tegen* de principes van democratie, ze zijn niet hetzelfde als democratie.
  Democratie zelf is niets anders dan twee wolven en een schaap die stemmen wat er gegeten wordt.

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Armin [23]:

  Armin, je voorbeelden zijn goed maar je uitwerking klopt niet. 😉

  ‘Eigendom’ betekent de volle 100% zeggenschap door de eigenaar over desbetreffend lijf en goed. Als je eigenaar van een stuk grond bent, ben je tevens eigenaar van alles wat zich daarboven, daarop en daaronder bevindt (tenzij anders overeengekomen bij de aanschaf).

  Stroomt er lucht over je grond dan kan je die lucht gebruiken. Loopt er een rivier over je land, dan kan je dat rivierwater gebruiken. En zit er een (deel van een) olieveld onder je grond dan kan je die olie ook gebruiken. Voor dat gebruik ben je niemand verantwoording verschuldigd. Het essentiële punt daarbij is echter, dat je door dat gebruik niemand schade mag berokkenen.

  Dus als je dat rivierwater vervuilt en het vervolgens naar de buren laat stromen, kan je van je buren een schadeclaim verwachten. Is die claim hoger dan het voordeel dat je hebt door het water te vervuilen dan zal het economisch voor je zijn de vervuiling te stoppen.

  Hetzelfde geldt voor het olieveld. Voordat je begint je bron te exploiteren, is alleen de hoeveelheid olie die zich onder jouw grond bevindt van jou. De olie onder de grond van de buren is van de buren. Zodra je echter begint olie op te pompen, stroomt er olie van de buren naar jouw bron. Dit oppompen van hun olie is een actieve handeling waar je buren je waarschijnlijk geen toestemming voor hebben gegeven. Je brengt zo schade aan aan hun bezit en zij hebben dan het recht je om compensatie te vragen. Je mag uiteraard wel je eigen olie oppompen, maar dan dien je tevens maatregelen te nemen dat de olie van de buren blijft waar hij is (d.m.v. damwanden o.i.d.).

  Een VVE is een voorbeeld van democratie waarbij eigenaren vrijwillig toetreden tot de VVE. Je onderwerpt je dan vrijwillig aan een meerderheidsdwang, omdat je daar per saldo voordelen in ziet. Daar is niets mis mee, want mensen doen wel meer vreemde dingen op vrijwillige basis. 😉

  Het punt is, dat je er ook voor kan kiezen geen deel uit te maken van zo’n VVE en geheel op jezelf kan blijven wonen. Bij een nationale democratie is dit echter niet toegestaan. Die meerderheidsdwang is fundamenteel verkeerd en onnodig.

  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=What_are_competing_governments%3F

  Armin [37] reageerde op deze reactie.

 19. @Armin [23]:

  “Diefstal is een subjectieve term. Immers die impliceert dat ik iets afneem, en dat is afhankelijk van hoe eigendom gedefinieerd is.”

  Neen. Diefstal noch eigendom zijn “subjectieve” termen. Dat worden ze slechts gemaakt door mensen die belang hebben bij diefstal. Op dezelfde manier dat vrijheid geen subjectieve term is, is ook eigendom geen subjectieve term.

  Heel simpel. Het resultaat van arbeid is eigendom, afhankelijk van de vraag of je dit resultaat hebt kunnen bereiken zonder andermans vrijwillige hulp.
  Als ik dus bijvoorbeeld werk voor een werkgever, en die werkgever geeft mij daarvoor 100 euro (zomaar een bedrag) dan is dat geld mijn eigendom, want beloning voor mijn vrijwillige arbeid. Als iemand anders voor die specifieke 100 euro niet gewerkt heeft, is het geen resultaat van hun arbeid en dus niet hun eigendom.
  Zonder dit principe spreken we van slavernij.

  Diefstal als iets subjectiefs verklaren is Orwelliaanse newspeak om de objectieve realiteit te manipuleren ten behoeve van je eigen verwerpelijke denkbeelden.
  Uiteraard kan onder dwang eigendom afgepakt worden, maar dit maakt het niet minder diefstal.

  “Maar hoe dan ook zal dwang de norm zijn en geen uitzondering.”

  En dat maakt van Democratie net zo goed een verwerpelijk systeem als andere systemen waar sprake is van dwang.

  “Afspraken maken is onvermijdelijk en bij meerderheid stemmen is de enige praktisch oplossing in heel veel gevallen.”

  Afspraken maken is iets anders als conformiteit afdwingen. Vrijwillig afspraken maken en je conformeren aan de uitslag van een stemming is iets heel anders dan het democratische systeem waar we nu onder leven, waar conformiteit wordt afgedwongen bij mensen die nooit enige afspraak hebben gemaakt.

  Je kunt zeggen dat een individu wellicht niets opschiet met het zich onttrekken aan het maken van vrijwillige groepsvormige afspraken, maar waar het om gaat is dat een individu in de huidige situatie die keuze niet eens heeft.

  Voor wat betreft grondrechten, checks and balances en dergelijke. Deze zeggen niets omdat ze ofwel bepaald worden door een elitaire minderheid ofwel een meerderheid die er eventueel belang bij heeft deze grondrechten te baseren het recht van een meerderheid ten koste van een minderheid. Dat ze toevallig gebaseerd zijn op individuele rechten en vrijheden (als dit al het geval is) doet niets af aan het feit dat een individu nooit zijn eigen grondrechten bepaalt in een democratie. Die worden altijd bepaald door anderen – meestal een groep die op de ene of andere manier macht heeft – die hun eigen belangen kunnen hebben.

  Zie ook de zogenaamd “democratische” grondwet van de EU.

  Dat bij meerderheid stemmen het meest praktisch is, is dus op niets gebaseerd. We stemmen bij meerderheid in Nederland en toch doet de “democratie” wat de meerderheid niet wil (EU-verdrag ratificeren). Diezelfde verkozen politiek heeft uberhaupt de politiek EU in het leven geroepen.
  Er is niets praktisch aan, en dat wordt ook bewezen door de ijzeren wet van de oligarchie. Macht zal zich concentreren in de handen van belanghebbenden en bureaucratie vergroot zich. Democratie leidt altijd tot oligarchie (gevestigde politiek, zelfs in Amerika, waar politici die niet de bekende riedeltjes afsteken worden genegeerd).
  Machthebbers (dus inclusief vertegenwoordigende politici) zullen over tijd per definitie een machinatie opzetten die hen behulpzaam is en hun persoonlijke belangen behartigd juist omdat ze de macht heeft gekregen. Een ondoorbreekbare bureaucratie, propaganda via media en onderwijs. Subsidiëring voor pro-staat instituties. De creatie van een zichzelf in leven houdende baantjesmachine.

  Democratie accepteren als praktisch is oligarchie accepteren. En uiteindelijk verdwijnt diezelfde democratie (nu al wordt geopperd over een post-democratie).

  Om macht te zien verdwijnen in de handen van despoten, moet macht eerst vrijwillig gegeven worden aan despoten of hun voorgangers. Niemand “grijpt” de macht in een samenleving, zonder dat de middelen daartoe eerst vrijwillig uitgegeven worden.

  Democratie is onherroepelijk suïcidaal, of het nu op de korte of de lange termijn is.

 20. @Armin [23]:

  Legt u mij eens uit waarom zulk een instituut persé het (alleen)recht op de initiatie van geweld behoord te hebben.

  Een vrije samenleving wil niet zeggen een instituutloze samenleving. Dus voordat u weer stromannen gaat aanvallen wil ik dit even duidelijk maken. Een belangrijk verschil tussen een vrije samenleving en een niet-vrije samenleving is dat in een vrije samenleving georganiseerd geweld ook vervolgd wordt als desbetreffende organisatie zich een monopolie op de initiatie van geweld aangematigd heeft.

  Armin [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.