eigen-volk-eerstKunnen we deze kreet binnenkort verwachten? Net als in Engeland al bij een staking: “Britse arbeiders eerst”. Ook andere EU landen laten tekenen van deze “solidariteit” zien. En zelfs Obama is al op die toer!
 
De aanleiding voor de stakingen bij olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales in Engeland was het inschakelen van arbeider uit Italië en Portugal.

Dergelijke protesten kunnen we inderdaad meer verwachten als de werkloosheid door de recessie gaat toenemen. Hoe dom het ook is, maar dan redeneren veel mensen veel sterker kortzichtig op de korte termijn.

Dergelijke acties lokken gelijksoortige acties uit in andere landen. Zeker als politici er zich nog mee gaan bemoeien. Het is dan ook dom dat Gordon Brown, de Engelse premier, het vorig jaar beloofde te zorgen voor ‘Britse banen voor Britse arbeiders’.

Trouwens Obama zit in Amerika ook al op dit spoor. De NOS meldde al: ” De plannen van Obama, waarmee 819 miljard dollar is gemoeid, houden onder meer in dat bij grote investeringen van de overheid bij voorkeur staal en ijzer moet worden gekocht van Amerikaanse firma’s. Obama is van plan veel achterstallig onderhoud aan de Amerikaanse infrastructuur te laten plegen.”

De socialistische fractievoorzitter Mariëtte Hamer kijkt uit, nat als Jan Peter Balkenende, naar mogelijkheden om “sterker uit de recessie te komen dan er in te raken”. Hierin zit het grote gevaar van (veel) meer collectivisme en verdere beperking van de persoonlijke vrijheid.

Maar laten we positief zijn. Ook wij kunnen nadenken in hoeverre we kunnen zorgen dat we er met grotere vrijheid uit komen dan we nu hebben? Welke punten komen daar het meest voor in aanmerking? Belasting verlaging voor meer koopkracht? Iets anders? Hoe op gang te brengen?

14 REACTIES

 1. @Kim Winkelaar [1]:

  “Vergroot de onzin uit, en mensen snappen al snel dat het inderdaad onzin is.”

  Uitstekende methode, Kim, in een persoonlijk gesprek. Misschien dat het ook helpt in een artikel dat er op doorgaat.
  Het verwondert me echter met welke hoeveelheden het volk dan toch weer achter politici, vakbonden en Brown en Obama aanloopt.

 2. Hub, ik kan me niet voorstellen dat je dat verwondert. Obama is politicus, en net als alle politici houdt hij zich maar aan één ding: de Belofte (met hoofdletter).

  Veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven. En mensen geloven wel dat de overheid waardeloos is, maar ze geloven nog liever in de Belofte dat de volgende malloot het echt beter zal doen.

  Voeg daar wat retoriek aan toe, wat holle frasen hier en daar, en heet aanwijzen van een ander als de schuldige (en die ander gaat echt aangepakt worden, écht waar!), en de kuddes lopen er weer achter aan.

  En wat zou nou meer goodwill opleveren? De Belofte dat je alles voortaan zelf moet/mag regelen, of de Belofte dat vader Staat al jouw problemen zal oplossen, als je maar het juiste hokje inkleurt?

 3. @beek [5]:
  Het gaat erom dat als staal goedkoper is in het buitenland dat het onzin is om ‘Amerikaans’ staal te kopen. Net als dat het onzin is om de concurrentie van de buitenlandse zon af te schermen door de ramen verplicht zwart te verven zodat elektriciteitsbedrijven meer winst boeken.

  beek [7] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [7]:
  Dat mag wel, maar waarom zouden ze het kopen als het ergens anders goedkoper te krijgen is? Dat dan dus ook goedkoper voor de belastingsbetaler is.

  Als het gratis licht van de zon wel mag concurreren met nationale elektriciteitsbedrijven, zonder beperkingen, waarom mogen producten die voor de helft van de prijs zijn (maar buitenlands) dat niet?

  beek [10] reageerde op deze reactie.

 5. Belachelijk idee natuurlijk!! Je zal maar als linkse rat alleen linksen in dienst nemen…..of bijvoorbeeld de gereformeerde gemeenschap die alleen zaken doet met een grist…Of, of…je kan alleen bij de tv als je homo of jood bent……Alles is denkbaar, maar gelukkig gebeurt dat niet in NL.

 6. @Imre [8]:

  Wat een licht in de duisternis.
  Libertariers die de zon als concurrent gaan invoeren.
  Waar electriciteitsbedrijven eerder aanvullen dan concurreren: immers, het licht gaat aan, de kachel omhoog, waar de zon het vertikt z’n gratis werk te doen.
  Maar nogmaals: Amerikanen kunnen goedkoper staal kopen in het buitenland, ten behoeve van de Amerikaanse industrie.

 7. “Dergelijke protesten kunnen we inderdaad meer verwachten als de werkloosheid door de recessie gaat toenemen”

  wat nog meer:

  molotov coctails
  brandbommen
  poeder brieven
  napalm
  aardbevingen
  verrijkte ammunitie
  honden
  en uiteindelijk een warme koude oorlog

  = een noekje op je donder of de donder van de buren.

  Je denkt zeker dat dit alles nog steeds GOED gaat aflopen, JIJ die vroeger toen je klein was alles van GRIMM voorgelezen kreeg van je mammie.

  success,

  De libertarische beweging zal zeker wel wat meer in het voetlicht treden na de derde wereldoorlog. drie is uiteindelijk “scheepsrecht”, zie het onzin artikel over “maritiem recht etc”

 8. Beek, ken je klassiekers. Dit schreef Frederic Bastiat (nou ja, hij schreef het in het Frans):
  Petitie van de fabrikanten van kaarsen, lampen, kandelaars, lantaarns, kaarsensnuiters, dompers en van de producenten van talkvet, olie, hars, alcohol en in ’t algemeen van alles wat met verlichting te maken heeft.

  Aan de Heren Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

  Mijne heren,

  U bent op het juiste spoor. U verwerpt abstracte theorieën; overvloed en lage prijzen zijn niet aan U besteed. U bent vooral bezorgd om het lot van de producent. U wilt hem bevrijden van de buitenlandse concurrentie, kortom, U wilt de binnenlandse markt reserveren voor binnenlandse arbeid.

  We komen U een prachtig voorstel doen voor het toepassen van Uw – hoe zouden we zeggen? – Uw theorie? Nee, niets is meer misleidend dan theorie. Uw doctrine? Uw systeem? Uw principe? Maar U houdt niet van doctrines, U verafschuwt systemen, en wat principes betreft verkondigt U dat er geen zijn in de sociale economie. We zullen het daarom Uw praktijk noemen, Uw praktijk zonder theorie en zonder principes.

  We gaan gebukt onder de ondraaglijke concurrentie van een buitenlandse rivaal die blijkbaar onder zulke superieure omstandigheden licht produceert dat hij er onze binnenlandse markt mee overspoelt tegen ongelooflijk lage prijzen; want zodra hij opduikt stopt onze verkoop, alle consumenten wenden zich tot hem en een Franse industriesector met ontelbare vertakkingen wordt plots getroffen door complete stagnatie. Deze rivaal, die niemand anders is dan de zon, voert een zo hardnekkige strijd met ons dat wij denken dat hij tegen ons is opgezet door het perfide Engeland (goede diplomatie tegenwoordig!) temeer omdat hij voor dit trotse eiland een consideratie aan de dag legt die hij ons niet gunt.

  Wij vragen of U zo goed zou willen zijn een wet te maken die het sluiten verplicht van alle vensters, dakvensters, blinden, rolluiken, gordijnen, kijkgaten, jaloezieën, in één woord, van alle openingen, gaten, spleten en barsten waardoor het zonlicht onze huizen binnendringt, ten nadele van de nobele bedrijven die wij geschonken hebben aan het land, dat ons vandaag, zonder te vervallen in ondankbaarheid, niet in de steek kan laten in een zo ongelijke strijd.
  Gelieve, Heren Volksvertegenwoordigers, ons verzoek niet als satire te beschouwen en het niet te verwerpen alvorens op zijn minst onze argumenten ter ondersteuning ervan te hebben gehoord.

  Ten eerste, als U alle openingen tot natuurlijk licht laat afsluiten en zo een behoefte schept aan kunstmatig licht, welke industrie in Frankrijk zou daar niet door aangemoedigd worden?

  Indien men meer talkvet consumeert, dan is er meer vraag naar runderen en schapen, en zal men bijgevolg een toename zien van weiland, vlees, wol, leder en vooral mest, de basis van alle agrarische rijkdom.

  Indien men meer olie consumeert, dan zullen we een toename zien in de verbouwing van de papaver, de olijfboom, het koolzaad. Deze rijke, doch bodemuitputtende planten zullen op het juiste ogenblik de vruchtbaarheid kunnen benutten die de veehouderij ons grondgebied zal geschonken hebben.

  Onze heiden zullen bedekt worden met harsrijke bomen. Talrijke zwermen bijen zullen van onze bergen de geparfumeerde schatten verzamelen die vandaag nutteloos verloren gaan, zoals de bloemen waaruit ze vandaan komen. Er is dus geen sector van de landbouw die geen grote ontwikkeling zal ondergaan.

  Hetzelfde geldt voor de scheepvaart. Duizenden vaartuigen zullen ingezet worden voor de walvisvangst en op korte tijd zullen we een zeemacht hebben die de eer van Frankrijk hoog zal kunnen houden en zal kunnen beantwoorden aan de vaderslandslievende idealen van ondergetekenden, kaarsenmakers, enz.

  Maar wat met de specialiteiten uit Parijs? Beeldt U zich in hoe het verguldsel, het brons, het kristal in kandelaars, in lampen en in kroonluchters zal schitteren in ruime winkels waartegen deze van vandaag slechts boetiekjes lijken.

  Er is geen arme harsverzamelaar op de top van zijn duin, geen armzalige mijnwerker in de diepte van zijn zwarte gang, die geen verbetering zal zien van zijn salaris en welzijn.

  Wanneer U hierover nadenkt, Mijne Heren, zult U ervan overtuigd blijven dat er waarschijnlijk geen Fransman is, van de schatrijke aandeelhouder van Anzin tot de kleinste handelaar in lucifers, wiens situatie niet verbetert door het succes van ons voorstel.
  lees verder: http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1567

 9. @Metropolitaan [12]:

  Dit komt door de immigratiegolf van de afgelopen veertig jaar.

  Uitkeringen, sociale huisvesting en gezondheidszorg vormen een magneet voor immigranten – waarvoor ze niet of nauwelijks hebben bijgedragen! Ze maken ook gebruik van alle infrastructuur op de openbare weg waardoor de onderhoudskosten toenemen maar waarvoor ze evenmin hebben bijgedragen.

  Een verzorgingsstaat gaat nu eenmaal gepaard met meer overheidsuitgaven, dus met hogere lasten. Aan het begin van de twintigste eeuw bedroegen de collectieve lasten slechts 10 procent van het nationaal inkomen. Immigratie en een verzorgingsstaat zijn nauwelijks te combineren.

  De lasten worden afgehouden van de lonen, maar worden uiteindelijk door de werkgevers betaald en zijn voor hen dus een ‘loonkost’. Om het aandeel van de lasten in de lonen te verkleinen zal men ofwel de verzorgingsstaat moeten opheffen of een immigratiestop moeten invoeren.

  Hoe hoger het aanbod van arbeidskrachten (tgv de immigratie) hoe hoger de neerwaartse druk op de lonen en hoe hoger het aandeel ‘lasten’ – in een verzorgingsstaat wel te verstaan. Indien men niet bij machte is deze af te bouwen, tsja….welke maatregel blijft er dan nog over?

Comments are closed.