geld_gooienVeel personen praten over het afschaffen en/of verminderen van de ontwikkelingshulp; een vraag die we ons daarbij kunnen stellen, is wat zijn de financiële kosten voor de Nederlandse belastingbetaler en bedrijven over de afgelopen 50 jaar.
 
De voor de ontwikkelingshulp (ontwikkelingssamenwerking is de politieke correcte benaming) begrote uitgave voor 2008 was 0,8% van de rijksbegroting oftewel 4,5 miljard Euro.

Beziet men de ontwikkelingshulp over een periode van 50 jaar dan komt men uit op een totaal bedrag van plusminus 110 miljard Euro, opgebracht door de Nederlandse belastingbetalers.

Uit diverse onafhankelijk onderzoeken blijkt dat van elke Euro die aan ontwikkelingshulp wordt uitgegeven, slechts 25% terecht komt bij de echte armen en hulpbehoevenden.

De overige 75% wordt verspild aan corruptie, inefficiëntie en bureaucratie van de ontwikkelingslanden en hulporganisaties zoals b.v. Verenigde Naties, Wereldbank, NGO s en MFO s.

Bijkomend effect is dat het houdt ook foute regimes in stand, die het land ook opzettelijke arm en hulpbehoevend houden, wat in feite dus ook ons aangerekend mag worden. Prima, de zwakkeren in de wereld helpen, onze plicht  *) zelfs, maar de ontwikkelingshulp hoe goed bedoeld ook, gezien het effect is dit gewoon onverantwoord en asociaal

. Effectief wordt dus slechts 25% van de ontwikkelingshulp goed besteed, dit is 27,5 miljard Euro, de rest van het geld( 75% =82,5 miljard Euro) is in de bovengenoemde bodemloze put, van corruptie, inefficiëntie en bureaucratie verdwenen.

Dit bedrag van 82,5 miljard Euro is niet meer te rechtvaardigen en ondergraaft het bestaansrecht van de huidige vorm van ontwikkelingshulp.

 Zetten we het totaal bedrag van 110 miljard Euro verstrekte ontwikkelingshulp af tegen de bestaande staatschuld, anno 2008 bedraagt deze 233 miljard Euro, dan kunnen we stellen dat bijna de helft van de staatsschuld is veroorzaakt door het verstrekken van ontwikkelingshulp.

Slechts 25% (27,5 miljard Euro) is effectief besteed, hier zal bijna niemand een probleem mee hebben, maar met de resterende verspilde 75% oftewel 82,5 miljard Euro(=1/3 van de staatschuld) ontstaan grote problemen.

Wij kunnen toch geen geld blijven lenen om dit blind, zonder enig toetsbaar resultaat in de ontwikkelingslanden op straat te gooien.

Ben behoorlijk gechoqueerd door deze cijfers, het gevoerde beleid van de overheid in de afgelopen 50 jaar is totaal onverantwoord en niet acceptabel.

Ingezonden door Lib Hinnus
——————————————————–
*)RED:
Goed om die verspilling tot ons te laten doordringen. Alleen het woordje “plicht” is niet libertarisch. Zwakken helpen is goed en moreel, maar alleen als het vrijwillig is.

25 REACTIES

 1. Ben benieuwd naar de bron van dit bericht, aan de grammatica te zien is dit een Google (of zo) vertaling van een Engels artikel.

  Overigens is de kans dat BilderBert Koenders stopt met het verstrekken van bv. limo’s aan bv. de Zimbabwaanse criminelenoverheid nagenoeg nul.

  Heeft iemand Balkellende al eens horen zeggen dat de staat in deze door haarzelf veroorzaakte moeilijke tijden moet snijden in haar linkse hobbies? Nee toch? Het bedrijfsleven moet de broek aanhalen, qua lasten voor de burger “valt niets uit te sluiten”, maar BilderBertje wil zelfs miljoenen extra aan Hamas geven.

  Nee, van het zootje tuig‘leiders’ dat het Binnenhof bevolkt hoef je niets te verwachten.

 2. Er was toch al een door iemand uitgerekend dat voor al het geld dat (door alle landen) in Africa is gestoken sinds WO II, iedere Afrikaan in een riante villa had kunnen wonen? Dus waar is al dat geld gebleven… Een van mijn stokpaardjes is: ontwikkelingshulp dient om politici in Europa een goed gevoel te geven. Nergens anders voor. Het lijkt er op dat de Jantjes Pronk hopen om ooit in de geschiedenisboeken te staan als de nieuwe Boeddha of Jezus.

 3. De schatting van 25 porocent is wat optimistisch.

  In Nepal is het normaal dat 50 procent blijft hangen bij de landsregering,
  50 procent op locaal niveau en 50 procent op hte laagste niveau.

  Tussen de nul en de 12,5 procent komt terecht, bij voorbeeld voor de constructie van een brug. Maar soms zie je helemaal geen brug; dan is alles vedwenen.

  Dat is helaas de realiteit van de ontwikkelingshulp.

  hugo van reijen

  R. Hartman (NI) [6] reageerde op deze reactie.
  NACHTWAKER [7] reageerde op deze reactie.

 4. Afschaffen exportsubsidies en importrechten alsmede alle ontwikkelingshulp van overheidswege zou beter zijn:
  – voor bedrijven (en dus werknemers en consumenten) in derde wereldlanden (lagere kosten, eerlijker concurrentie)
  – voor overheden in derde wereldlanden (worden niet verleid tot log ambtelijk apparaat zonder toegevoegde waarde en mogelijke corruptie)
  – voor consumenten in westerse landen (lagere prijzen voor importgoederen, lagere belastingdruk)
  – voor overheden in westerse landen (geen log ambtelijk apparaat zonder toegevoegde waarde en mogelijke corruptie).

  Nadelen:
  – overheid met minder inkomsten (au!), dus minder taken (hoi!)
  – deels omschakelen naar voor westen relevante sectoren (zorg aan bed, ‘live’ onderwijs, recreatie, openbaar vervoer, high tech kant van oude sectoren (bv. geen graan verbouwen, wel zaadveredeling) en een groot deel van de dienstensector.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 5. Dat het geld weggegooid wordt in de huidige vorm van ontwikkelingshulp hoeft geen verrassing te zijn. Ontwikkelingshulp bestaat namelijk niet om mensen te helpen, maar in de eerste plaats om baantjes te creeeren voor mensen die politiek/ideologisch uit het juiste hout gesneden zijn. Jan Pronk en Bert Koenders hebben er, met andere woorden, belang bij omdat ze tijdens *en* na hun tweede kamer carriere nog steeds kunnen rekenen op inkomsten via de belastingbetaler.

  Ten tweede is het makkelijk om op die manier over te komen als een ‘held’, iemand met een knagend geweten die andere mensen helpt. Alhoewel iemand met een beetje verstand zou weten hoe makkelijk het is om dat te doen als het door anderen opgehoest wordt. Pronk en Koenders worden immers niet met een minimumloon weggestuurd. Die houden er zelf ook om en nabij een ton aan oven.
  Zichzelf een rijk leventje verschaffend door sinterklaas te spelen met andermans geld.

  Maar los van bovenstaand verhaal is ontwikkelingshulp gewoon immoreel, want gestolen poet uitdelen aan mensen die het kunnen gebruiken maakt de diefstal niet moreel gerechtvaardigd. Ik kan er naast zitten, maar ik krijg de indruk dat schrijver van bovenstaand stuk het een wel moreel gerechtvaardigd zou vinden als die gestolen poet wel bij de armlastigen terecht zou komen, gezien zijn gebruik van het woord “plicht”.

  Nee dus. Er is geen “plicht”. Dat is een op niets gebaseerd woord omdat sentimentaliteit bij de schrijver de overhand heeft boven zijn rationaliteit. Tuurlijk kun je mensen vrijwillig helpen. Maar door het woordje “plicht” te gebruiken kweek je nu juist de rechtvaardiging van een machtige overheid om andermans geld uit te delen aan derde wereld landen. Immers, als we toch al de plicht zouden hebben, waarom zou de overheid het dan niet gewoon voor ons doen?
  Dan hebben we het niet eens over het collectieve ervan: dat het “onze” plicht zou zijn. Wie is “ons”? Het Westen? De hele wereld? De mensheid? De boze, blanke kapitalisten? Inderdaad alles behalve libertarisch.

  Het komt misschien over als muggezifterij over een woord. Maar de redactie voegt niet voor niets terecht een nawoord toe. Naar mijn mening moet je voorzichtig omgaan met woorden die de hele aard van een betoog kunnen veranderen in een pleidooi voor het tegenovergestelde.
  Nu lijkt het immers alsof het slechte van ontwikkelingshulp volgens bovenstaand schrijver vooral de ineffectiviteit ervan is.

  R. Hartman (NI) [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Hugo J. van Reijen [3]:

  het mooiste is .. dat als we de staatsontwikkelingshulp volledig privatiseren (ministerie afschaffen) , zulke problemen (verspillingen)
  opgelost zijn ..

  immers bij 100% private donaties (zonder belastinggelden) is er geen spreke van dwangdonaties ,integendeel mn kiest zijner verantwoording

  iedereen heeft het recht zijn eigen vruchten (prive gelden) te besteden aan ontwikkelingshulp , ja ook verspillen mag (dus) ook .

 7. Ontwikkelingshulp is niet alleen geldverspilling, het zorgt ook voor verergering van de politieke onderdrukking in de Derde Wereld. Terwijl de boeren in de EU miljardensubsidies krijgen en hun overschotten dumpen in de Derde Wereld. Als de politici werkelijk de situatie van de arme mensen in de Derde Wereld zouden willen verbeteren dan zou er een einde komen aan de importbelastingen, de subsidie aan Europese boeren en ontwikkelingshulp. Dan zijn we er nog lang niet, maar wel een eind op weg.

  Ontwikkelingshulp is een zeer groot onrecht. Een misdaad! Koenders, shame on you!

 8. @Roland [4]: ]

  Eén van de grootste obstakels van de Derde Wereld op te ontwikkelen is de bureaucratie. De regels om een winkel te beginnen in Afrikaanse landen zo moeilijk en krom dat alleen de ambtenaren die de regels bedacht hebben in staat zijn een winkel te beginnen. Er zijn nauwelijks boeren die het land dat zij bewerken ook daadwerkelijk bezitten. En de boeren in Afrika die wel land bezitten en goed boeren krijgen uiteindelijk te maken met onteigeningsprocedures(Zimbabwe, Kenia, Tanzania, Angola, Mozambique, Kameroen). In Afrika parasiteren de bestuurders zodanig op de productieve bevolking dat productief zijn op z’n minst een ondragelijk zwaar juk is en meestal levensgevaarlijk.

  Het tragische van de onderwijsprogramma’s is dat het vaak een vooropleiding is voor corrupt ambtenaarschap.

 9. Laten we onmiddellijk stoppen met ontwikkelingsamenwerking en dit geld teruggeven aan de belastingbetalers.

  Iedereen die toch geld wenst weg te geven kan dat dan zelf uit eigen zak betalen.

 10. “(…)De overige 75% wordt verspild aan corruptie, inefficiëntie en bureaucratie van de ontwikkelingslanden en hulporganisaties zoals b.v. Verenigde Naties, Wereldbank, NGO s en MFO s.”

  Uit deze opmerking blijkt, dat de inzender helaas niet op de hoogte is van hetgeen in kringen van hulporganisaties en bureaucratische instellingen usance is. Het percentage van 75% is al tientallen jaren volstrekt normaal. Niets om u over op te winden.

  Slechts de Europese Structuurfondsen houden ter bevordering van de goede relaties, licht hogere tarieven -in de orde van 80 a 90%- in. Het geld wordt dus uitstekend besteed, zoals u ziet. Er komt immers minimaal 10% bij de hulpvrager terecht.

 11. Volgens Maurice de Hond staat Wilders nu nummer 1 in de peilingen.

  Als dat zo doorgaat zal het wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn met die ontwikkelingshulp en die subsidiesponzen. Alleen al daarom mag hij van mij winnen.

  Dat hij niets moet hebben van de klimaathysterie, een sterk liberaal economisch beleid heeft en de EU alleen steunt als het gaat om economische samenwerking helpen ook.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Tony [14]:

  “Als dat zo doorgaat zal het wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn met die ontwikkelingshulp en die subsidiesponzen.”

  Nee, hoor dan komt er een cordon sanitaire en een coalitie van CDA-PVDA-D’66-SP en Groen Links. De huidige coalitie ver van een meerderheid. De combinatie PVV-VVD-CDA-TON zal net niet genoeg zetels hebben. D’66 wil persé niet met PVV. Voor de VVD zou deelname aan een breed kabinet politieke zelfmoord betekenen.

  Lijkt me trouwens wel spannend, zulk een kabinet bestaande uit PVDA-SP-Groen Links-D’66 en CDA. En dat op het diepst van de zwaarste economische crisis sinds de jaren 1930.

  Tony [16] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [15]:

  Is mogelijke natuurlijk. Maar dat zal een hele zware stap voor ze worden, omdat ze daarmee definitief aantonen dat ze volstrekt lak hebben aan de democratie en koste wat kost hun failliete politiek willen doordrukken. Ook voorzie ik grote spanningen in de samenleving bij een dergelijke coalitie die weinigen zouden durven voorstellen. De frustratie zal enorme proporties aannemen.

  We hebben het dan over een regering die werkelijk geen enkele legitimiteit heeft omdat ze alle kleinere brokken verzamelt om de grootste partij buiten te kunnen houden.

  Ik weet niet of die andere partijen het wel aandurven.
  De PVDA, CDA en D66 misschien wel. Die zijn al volstrekt moreel en politiek bankroet. Maar vreemd genoeg zie ik in Groen Links nog steeds redelijke politieke integriteit, ook al vind ik hun idealen verachtelijk.

  En ondertussen zal de PVV nog verder groeien, niet alleen uit protest, maar ook omdat de problemen alleen verergerd worden onder de andere partijen.

  Let wel, dit alles geldt voor mij alleen als de PVV inderdaad de grootste zou zijn bij de verkiezingen. Als hij tweede wordt is hij makkelijk te negeren door de eerste.

  R. Hartman (NI) [19] reageerde op deze reactie.
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 14. Lees ook even dit artikel van Clark Kent over Dambisa Moyo, een Afrikaanse die ten strijde trekt tegen de ontwikkelingshulp. Het volgende komt uit een recensie van haar boek:

  The first stage in her argument is that aid is easy money. If governments had to rely upon private financial markets they would become accountable to lenders, and if they had to rely upon taxation they would become accountable to voters. Aid is like oil, enabling powerful elites to embezzle public revenues. She catalogues evidence, both statistical and anecdotal.

  But the core of her argument is that there is a better alternative. Governments could find money for development through financial markets, both international and domestic. Historically, the governments of those countries that have successfully developed funded investment by recourse to international markets. In order to borrow, they needed decent credit ratings; to get the ratings, they had to be transparent and prudent.

 15. @Oscar [15]:

  “dan komt er een cordon sanitaire en een coalitie van CDA-PVDA-D’66-SP en Groen Links”

  Vijfpartijen coalities zijn zeer onwaarschijnlijk. Bovendien heeft de vierpartijen coalitie CDA-PvdA-D66-GL al 77 kamerzetels.

  Driepartijen coalities zijn bestendiger, maar geen enkele driepartijen combinatie heeft nu een meerderheid. De grootst mogelijke driepartijen coalitie is PVV-CDA-PvdA en die komt op 74 zetels. Dan volgt PVV-CDA-VVD met 70 zetels.

  Kleine kans dus dat Wilders ooit iets te zeggen krijgt over de ontwikkelingshulp.

  https://n10.noties.nl/peil.nl/

  ===
  “Foreign aid might be defined as a transfer from poor people in rich countries to rich people in poor countries.”
  ~ Douglas Casey (1992)

 16. @Tony [16]: “Maar vreemd genoeg zie ik in Groen Links nog steeds redelijke politieke integriteit, ook al vind ik hun idealen verachtelijk.”
  En vreemd genoeg ben ik dit nog helemaal met je eens ook, waarbij ik er aan wil toevoegen hun werkwijze zo mogelijk nog verachtelijker te vinden.

  Maar Halsema steunde Wilders wel krachtig inzake het ‘persona non-grata’ issue met Brown. Terwijl Halsema normaal gesproken he-le-maal niets van Wilders moet hebben. Nee, dan zakte Kant met haar SP echt door het ijs (evenals de NOS, die alleen Kant in beeld bracht…).
  Tony [20] reageerde op deze reactie.

 17. @R. Hartman (NI) [19]:

  Niet alleen dat maar Halsema was ook de enige (zelfs Wilders deed het niet) die vond dat Ayaan Hirsi Ali gewoon beschermd moest worden (wellicht de enige echte kerntaak van een overheid).

  Halsema lijkt consequent de enige die in staat is haar partij-politieke idealen opzij te zetten voor principiele zaken als het erop aankomt. Hiermee is zij een vreemde eend in de bijt. Ik vermoed ook dat dit meer iets individueels is, en dat Groen Links zonder haar geen haar beter zou zijn dan bijvoorbeeld D66, die van de anti-religieuze Lousewies van de Laan makkelijk kan overstappen naar Alexander Pechtold, die religieuzen naar de mond praat.

  Ach Kant… Door het ijs zakken zal bij haar ongetwijfeld vol-automatisch zijn. Zelden zo’n schreeuwerig, zuur type gezien. Compleet gebrek aan talent. Jan Tomaat had meer talent en charisma in zijn pink dan Kant in haar hele lijf. Maar gelukkig is zij de SP-leider, en niet meneer Intifada.

  Overigens had ik het artikel over Dambisa Moyo al gelezen. Mooie donkere dames zijn voor het linkse gevolg alleen interessant als ze slaafs achter de neerbuigende zieligheidsfetish staan. Een zwarte vrouw moet zich zien als slachtoffer, of ‘slachtoffers’ vertegenwoordigen. Anders moet ze haar kop houden. Zie Hirsi Ali.

  Ik verwacht dus niet dat haar woorden enig effect zullen sorteren.

 18. Er zou best een mooie vorm van ontwikkelingssamenwerking denkbaar en mogelijk zijn, maar niet met deze mentaliteit van ” hoe kan ik er zelf het meeste aan verdienen, wat krijg ik er voor terug?”
  Als mens moeten we eerst leren anders te denken, te voelen en waar te nemen. Niet vanuit arrogantie, maar vanuit je hart. Pas dan zal elke vorm van samenwerking een ongekend sukses worden.

 19. @Tony [16]:

  Ik denk dat heel veel mensen die van plan zijn op de PVV te gaan stemmen dat niet durven zeggen. Ook niet aan Maurice de Hond. De PVV is niet bepaald salonfähig. Het zou mij niets verbazen dat de PVV uiteindelijk op 37 zetels uit zal komen. En dat hierna een grote coalitie van PVDA-CDA-D’66 met twee à drie andere partijen(SP-Groen Links-CU) gevormd gaat worden. PVV zou alleen kunnen met de VVD(en eventueel het CDA). Natuurlijk zullen de spanningen onder zulk een linkse coalitie toenemen, maar ik denk dat als de PVV blijft groeien er geen alternatieven zijn. Het zou me zelfs niets verbazen dat het zo ver komt dat er een soort ‘kabinet van nationale redding’ komt bestaande uit PVDA-CDA-D’66-VVD-Groen Links-SP en ChristenUnie, zodat alleen de PVV, SGP en de PVDD overblijven als oppositiepartijen.

 20. Nederland verdient meer aan arme landen dan dat ze weggeven aan ontwikkelingsgeld. Nederland is lid van de Club van Parijs waar vele arme landen schulden aan hebben en jaarlijks torenhoge rentes moeten betalen. Maar de schulden zijn zo hoog dat de rente die ontwikkelingslanden erover moeten betalen al niet eens kan worden opgebracht door het ontwikkelingsgeld. Nederland geeft 1 miljard ontwikkelingsgeld per jaar aan arme landen, maar ontvangt jaarlijks miljarden euro’s van de arme landen door middels van rente en schulden.

  De Wereldbank en het IMF verstrekken sinds de jaren ‘60 leningen in dollars aan ontwikkelingslanden. De politiek is zoveel mogelijk leningen te verstrekken, zodat deze landen de schuld nooit meer af kunnen lossen. Op die manier zitten ze eeuwig vast aan leningen en groeiende rentelasten. De zogenaamde ontwikkelingshulp is dus niets anders dan een onderdrukking. Ook de met veel trompetgeschal verkondigde verlichtingen van de schuld door geïndustrialiseerde landen stellen nauwelijks iets voor.

  De door het Westen onder dwang opgelede structurele aanpassingsprogramma’s uit de jaren ’80, en de door het Westen gesteunde aanstelling van corrupte leiders, hebben vele ontwikkelingslanden in de afgrond gestort.

  Tijd voor het Westen om dit te repareren. Daardwerkelijk te repareren en niet te vervangen door een andere vorm van onderdrukking.

  Te beginnen bijvoorbeeld met de ware prijs geven voor de produkten die zij produceren; de prijs die wij in het Westen ook eisen voor onze arbeid. Het beleid ten aanzien van patenten aanpakken, als gevolg waarvan ontwikkelingslanden momenteel geen toegang hebben tot medicijnen doordat deze te duur zijn, en in sommige gevallen geen gebruik mogen maken van lokale kruiden en recepten omdat een Westers bedrijf daar het gebruiksrecht van gekocht heeft. Het Westen moet ophouden te investeren in wapenhandel waardoor oorlogen kunnen standhouden en mee gefinancierd worden. Het Westen moet een eind maken aan het vervuilen van de lokale leefomgeving, met het dumpen van onze oude computers en koelkasten in bijvoorbeeld Ghana, het niet aanpakken van olielekken in pijpleidingen van Shell in bijvoorbeeld Nigeria en stoppen met de aankoop van stukken oerwoud in bijvoorbeeld Oeganda waarmee Westerse bedrijven hun CO2 uitstoot in het eigen land kunnen compenseren maar de lokale Afrikaanse boeren geen toegang meer hebben tot stukken grond waar zij eeuwen op hebben gewerkt.

  Er moet paal en perk gesteld moet worden aan de dominantie van zowel de transnationale ondernemingen als ook de transgouvernementele instanties als WTO, Wereldbank, IMF en EU. Landen en regio’s moeten de ruimte krijgen om zelf te bepalen welk ontwikkelingspad zij willen volgen, uiteraard met inachtneming van de eigen mondiale verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende beperkingen van beleidsruimtes.

 21. kan iemand mij een bron geven waar daadwerkelijk staat dat 25% van het ontwikkelingsgeld daadwerkelijk bij de bevolkinsgroepen komt?

Comments are closed.