afghanistanIn de Telegraaf van zaterdag 21 feb 2009 wordt aandacht geschonken aan de overpeinzingen van een hoge militair, die een aantal zaken op een rij heeft gezet in een helder artikel op persoonlijke titel, dat hem niet in dank wordt afgenomen door de goegemeente.Luitenant-kolonel H. Bosch van het keurkorps der zee-strijdkrachten constateert in het Marineblad van februari 2009 o.a. dat

 • het personeel, dat operaties uitvoert, is niet specifiek is opgeleid voor deze moderne missie,
 • in Nederland gesproken wordt over een opbouwmissie, terwijl iedereen weet dat het anders is,
 • het counter-insurgency karakter van de missie een langere aanwezigheid van de eenheden dan de huidige 4 maanden vergt,
 • uit gesprekken met bij de operatie betrokken officieren het beeld naar voren komt dat er onvoldoende samenwerking is tussen onderdelen en dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor Defensie,
 • men niet weet wat de “endstate” van de missie in Afghanistan is,
 • men niet weet wat Nederland daar bereiken wil.
 • men niet weet wat de rol van de militairen hierin is,
 • men niet weet of er duidelijke (tussen)doelen zijn gesteld en zo ja, welke dat zijn,
 • men weliswaar zegt dat de Nederlandse militairen die gesneuveld zijn stierven voor een goede zaak, maar men niet weet wat die goede zaak is,
 • dat de Nederlandse (en andere westerse)militairen en NGO’s en ontwikkelingsorganisaties straks weggaan zonder dat er een (eind)doel is bereikt,
 • dat geen van de investeringen van de Nederlandse overheid in Uruzgan na vertrek een vervolg krijgt,
 • dat de Afghaanse bevolking na zeven jaar westerse inzet weinig vooruitgang ziet,
 • dat er sprake is van een afbrokkelende steun onder de Nederlandse bevolking.

Op basis hiervan concludeert Bosch o.a. : “het kan geen kwaad om de huidige aanpak te evalueren en wellicht de einddoelstellingen scherper dan ooit te formuleren.” en “Desalniettemin moeten we kritisch blijven over de politieke
en militaire doelstellingen van de Nederlandse bijdrage en de bereikte resultaten.”

Op de Vrijspreker wordt regelmatig ongezouten kritiek geleverd op deze missie; kritiek, die identiek is aan die van Bosch. Voor wie de moeite neemt om het volledige artikel te lezen zal het eens te meer duidelijk zijn, dat alle moeite tot nog toe voor de kat z’n viool is geweest. Een vervelende conclusie voor belastingbetalers, en blijkbaar dusdanig pijnlijk voor sommigen dat Bosch respectloosheid verweten wordt door ene Vonk van de Thuisfrontafdeling LMB .  Vonk stelt in feite dat een militair niet op een dergelijke manier uit de school mag klappen, waaruit je niks anders kunt concluderen dat deze parasiet in feite gewoon door wil gaan met mijn centen te verprutsen en levens van anderen voor de kat z’n viool te riskeren in een land, niet zijnde Nederland, waar “defensie” dus niks te zoeken heeft.  Een zekere van den Burg van de militaire vakbond AFMP maakt het wellicht nóg bonter, door te stellen dat “de doelstellingen van stabiliteit en veiligheid in Oeroezgan waarschijnlijk niet gehaald gaan worden, dus de discussie moet gevoerd worden, maar niet over de rug van de strijdkrachten” . Denk er maar eens over na, wat een dergelijke uitspraak over de man zegt..

Je zou bijna zeggen, dat deze parasieten het originele artikel niet gelezen hebben. In ieder geval is het Heil-Hiltler-gehalte van deze twee heren alsmede van een aantal andere niksnutten uit de Tweede Kamer (Knops, Boekestijn, Brinkman) erg hoog en tekenend voor de huidige tijdgeest, waarin een kritische, nuchtere kijk op zaken het aflegt tegen verbale spuitpoep ter meerdere eer en glorie van het Algemeen Nut, in dit geval zandhaasje spelen in den vreemde over de rug van velen, inclusief de slachtoffers en nabestaanden. Ik zeg dus: “Onze jongens” terug, en wel NU !

Het is te hopen dat Bosch, die gezien zijn artikel “Dienstbaar in Nederland” in het Marineblad van augustus 2008 een collectivist optima-forma is, desondanks niet achter de rododendrons verdwijnt.

Reageren kan: marineblad@kvmo.nl

Gezellig meedoen kan ook, en wel op yourdefence.nl en defensieforum.nl

Wél eerst even het originale artikel lezen svp..

42 REACTIES

 1. Er zit wel wat in de opmerkingen van o.a. kamerleden als Knops, Boekestijn, en Brinkmandat Bosch “respectloos” gehandeld heeft.
  Maar naar mijn mening helemaal niet ten opzichte van ” onze jongens”
  We ten opzicht van van de verantwoordelijken zoals Knops, Boekestijn en Brinkman.
  Maar beste kamerleden, respect moet je wel eerst zelf verdienen, en dat doen jullie niet. Terwijl Bosch dat wel verdient, want door deze feiten te noemen draagt hij er aan bij dat er in het vervolg beter wordt nagedacht.
  (hoop ik, maar verwacht niet veel van politici)

 2. Witte cristenen met geweren hebben door de eeuwen heen nooit ergens iets positiefs achtergelaten.
  Veel zinvoller zou zijn om het Resort Kamp Holland te sluiten, de inwoners terug te laten gaan naar huis. De besparing van € 2.000.000.- PER DAG [!] kunnen beter besteed kunnen worden.

  Als we dan de oorlogsschade in Afghanistan moeten helpen herstellen, zijn een aantal personen, het lokale dialect / de taal sprekend, zo mogelijk met Islam geloof, voorzien van mobiel, in staat het benodigde materiaal te bestellen, te betalenen en aan te laten voerden, een gezondere oplossing.

  Zelfs een aanhanger van het Taliban-geloof zal wel uitkijken een kip met gouden eieren te slachten. De noodzaak om eigenland en geloof te verdedingen vervalt, opbouw vindt ook werkelijk plaats, en welvaar levert vrede.

 3. @Hub,

  je zegt:

  >>Terwijl Bosch dat wel verdient, want door deze feiten te noemen draagt hij er aan bij dat er in het vervolg beter wordt nagedacht.
  (hoop ik, maar verwacht niet veel van politici)<<

  Ik neem echter aan, dat onze politici, evenals veel burgers, geen domme “jongens en meisjes” zijn. Zij denken best wel na; zeer goed zelfs. Alleen gaan zij hoogstwaarschijnlijk uit van andere doelen dan jij vermoedt!

  Marcel K. [6] reageerde op deze reactie.
  paull [9] reageerde op deze reactie.

 4. De missie was volgens mij oorspronkelijk om de VS te helpen Osama Bin Laden te grazen te nemen, alsmede zij die hem onderdak boden (Taliban).

  Er is mijns inziens dan ook maar 1 doel en dat is Bin Laden en de Taliban doden cq. uitschakelen, en vervolgens wegwezen. Niemand anders in Afghanistan heeft met 9/11 te maken, en Nederland deed mijns inziens nooit mee om “democratie en vrijheid te verspreiden” (later doel van Bush jr.)

  Geen jacht op Osama of Taliban? Dan wegwezen daar.

 5. Zeker, Tony:

  >>De missie was volgens mij oorspronkelijk om de VS te helpen Osama Bin Laden te grazen te nemen, alsmede zij die hem onderdak boden (Taliban).<<

  Je weet wel, alles in de wereld is anders dan we denken.
  Al CIA en Obama Bin laden. Je ziet het puzzle-spel toch ook wel?

  Tony [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Bert Maathuis [3]: ”
  Ik neem echter aan, dat onze politici, evenals veel burgers, geen domme “jongens en meisjes” zijn. Zij denken best wel na; zeer goed zelfs. Alleen gaan zij hoogstwaarschijnlijk uit van andere doelen dan jij vermoedt!”

  Je hebt nadenken en nadenken, Wat politici doen is er na pas denken oftewel NAdenken. En aangezien ene politicus maar tot 4 kan tellen (elke 4 jaar een verkiezing) komt er van lang na denken (lange termijn) helemaal niets terecht. Alles waarover een politicus nadenkt is tot max 3 jaar. Zie hier ook het debacle HSL, Noord/zuid lijn en andere lang jarige projecten. Dat kan nooit goed gaan en gaat ook nooit goed. Een ambtenaar/politicus mag ove rhet menu van volgende week nadenken, maar niet over de lange termijnplanning van een land. Hebben ze nooit gekunt, kunnen ze nu niet en zullen ze ook nooit kunnen.

  Zoals ze bij mij thuis zeiden: Als je ergens stront in gooit, moet je niet gek opkijken als je stront terugkrijgt en geen goud!

  Dit geldt zeker voor een overheid, elke overheid.

 7. @Marcel,

  je zegt:

  >>Als je ergens stront in gooit, moet je niet gek opkijken als je stront terugkrijgt en geen goud!<<

  je bedoelt dus:

  stront aan de knikker. (?)

  Vier jaren overzien; meer is niet vereist.
  Hoe “moet” het anders? Hoe KAN het anders?

 8. @Bert Maathuis [5]:

  Bert, ten eerste ging ik met mijn stukje even uit van de zaken zoals die oorspronkelijk geschetst werden, namelijk dat de missie ging om het pakken van Osama Bin Laden en zijn handlangers, en niet om het “verspreiden van democratie en veiligheid”.

  Met andere woorden, als dat doel van begin af aan als zodanig werd gepresenteerd, betwijfel ik dat alle landen vrolijk met de VS meededen. Dan moesten ze het namelijk verkopen waarom ze er uberhaupt aan begonnen. Nu kunnen ze zich beroepen op de smoes dat ze er nu eenmaal toch al zijn, en dus een soort verplichting zouden hebben om het land op te bouwen

  Ten tweede, een achterliggend complot zoeken kan leuke tijdsverdrijving zijn, en ik ben inmiddels niet iemand meer die zulks per definitie uitsluit.
  Aan de andere kant doe ik me er ook liever niet steeds aan tegoed. Het is ten eerste niet te bewijzen, slechts over te speculeren.

  Wat dat betreft is het een geloof, net als het geloof in God. Je kunt beweren dat de natuur de complex en te perfect is om het resultaat te zijn van iets anders dan een hogere macht. En zo kun je ook redeneren over de verbanden en toevalligheden in de wereld-politiek. Overal is wel een verband achter te zien en een theorie te verzinnen. Nou begrijp ik best dat machthebbers er baat bij kunnen hebben dat twee torens ter aarde storten, want het geeft hen gelegenheid een politiestaat op poten te zetten, macht te vergroten en oorlogen te beginnen. Maar er je voordeel uithalen en het doelbewust georkestreerd hebben zijn twee verschillende dingen.
  Het verschil tussen smerig politiek opportunisme en een samenzwering.

  En bovendien dient het de zaak van libertariers niet om aan complotdenken te doen, omdat de libertarische “zaak” dan wel heel makkelijk in de hoek van de idioten gezet kan worden.

  Menno de Vries [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Bert Maathuis [3]: Bert, ben het niet met je eens. Als je analyseert wat en wie er in de politiek gaan kan je niet anders constateren dat men op plekken terechtkomt waar men geen kennis van zaken heeft maar daar geplaatst wordt omdat je lid bent van een politieke partij. Dat wil overigens niet zeggen dat deze mensen niet integer zouden zijn. Maar dat ze terzake kundig zijn geloof ik niet getuige de zooi waar we in verkeren.

 10. Niet alleen geld van belastingbetalers, maar ook mensenlevens worden hier verloren.
  Van geld is meer te verdienen, maar de mensenlevens zijn niet terug te halen.
  hugo van reijen

 11. De Amerikanen verdienen nog vet terug met die poppy velden. De Engelsen wilde ze vernietigen maar werden snel tegengehouden door de Yankees. Nu de prijs van Poppies gedaald zijn is er plots weer een “War on Drugs” terwijl men er al vanaf 911 zit?
  Die “War on Drugs” betreft alleen de poppy velden van de concurrentie natuurlijk zodat de door het Amerikaanse leger bewaakte poppies weer in prijs stijgen.
  Een Amerikaanse soldaat die met dit nieuws naar buiten wilde komen is vermoord.
  Misschien kunnen de Nederlandse militairen ook nog wat terug verdienen met die poppies? (Allen voor medisch gebruik natuurlijk 😉

  http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=87745.0

  De Talibans aanpakken is meer iets voor de Commando’s.

 12. Het verwijt dat Bosch zijn kritiek over de rug van ‘onze jongens’ zou uiten, is het zwakste argument dat ik ken. Zo proberen zogenaamde patriotten elke kritische opmerking over een militaire actie bij voorbaat onschadelijk te maken en elke discussie tegen te houden. Dan hoef je op geen enkele argument in te gaan.
  Zo zou je het feit dat in Nederland aanzienlijk minder zaken worden opgelost door de politie dan in Duitsland niet ter sprake mogen brengen omdat we daarmee over de ruggen van individuele agenten zouden gaan. Hoedt u voor mensen die met deze dooddoener komen. die hebben iets te verbergen.

 13. @Tony [8]:
  >Complotdenkers in de hoek van de idioten? Hoe kom je erbij?
  Een echte complotter weet hoe de wereld in elkaar steekt!
  Dit dient te worden gedeeld met de laptop en de vage youtube filmpjes waarin haarfijn uitgelegd wordt dat de bastaardzoon van Bilderbergbea, verantwoordelijk was voor de controlled demolition van het WTC door middel van hologrammen die met spacebeams Elvis Presley afbeeldden in Roswell om zodoende met HAARP de Tsunami van moslims over Nederland uit te storten en zo de zionistische orde van Israel firster, Wilders over Nederland te faciliteren en daarmee het verdrag van Lissabon te ratificeren en zo de Amero te introduceren om de komst van de anunaki te bevestigen.”

  Hoezo idioten?

  Tony [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Menno de Vries [14]:

  Niet alle complotdenkers zijn idioten. Maar een hoop wel.

  Maar dat geldt net zo goed voor mensen die denken dat alles precies zo is als het wordt gepresenteerd.

  Afgaan op de mogelijkheid van onbekende belangen bij machthebbers is niet zo ver gezocht. Dat ze het voor de mensheid doen gelooft alleen gekke Henkie nog. Daarvoor hoef je alleen een bullshit-detector te hebben die afgaat bij elke vorm van huichelarij die deel uitmaakt van de politicus.

  Ik weet even niet wie het zei, maar iemand zei dat een complotdenker iemand is die een stukje van de waarheid ziet. De meeste complotdenkers draaien door, maar er is wel degelijk iets als “skull and bones” en er is wel degelijk iets als “The Fabian Society”.

  Dus niet alles is in de hoek van de idioten te gooien.

  Fred [18] reageerde op deze reactie.

 15. “The governments of the present day have to deal not merely with other governments, with emperors, kings and ministers, but also with the secret societies which have everywhere their unscrupulous agents, and can at the last moment upset all the governments’ plans.” (Benjamin Disraeli, 1876)

 16. Nu ja het probleem met een hoop niet complotdenkers is dat ze denken dat een hoop dingen nog een complot zijn terwijl ze voor 100% bewezen. Misschien uit luiheid om zelf op onderzoek uit te gaan en dan heb je nog een groep wiens wereldbeeld in elkaar stort als ze de argumenten aannemen dus die verzetten zich uit zelfontkenning.

  Hier een voorbeeldje van 911. Er is een professor die neemt een stukje van het 911 gesmolten staal en legt het onder de microscoop en wat blijkt? Thermate voor 100% wetenschappelijk aangetoond en dus eigenlijk einde discussie. Maar voor een hoop mensen betekent dit voor 100% wetenschappelijk aangetoonde bewijs een ineenstorting van de fictiefe wereld die ze om hun heen hebben opgebouwd. Gevolg; Zelfs feiten worden met allerlei persoonlijke aanvallen en smoeserijen opzij geschoven om maar in die fantasiewereld te blijven.

  Fred [18] reageerde op deze reactie.

 17. @Youri Carma [17]: En heb je de BCC-documentaire ‘The third tower’ gezien? Daaruit blijkt dat het gesmolten staal niet door thermate was aangetast. Ten eerste bekeek die professor niet het gesmolten metaal, maar de kleine metaalbolletjes die in het algemeen een gevolg zijn van het gebruik van thermate. Dus daar ga je al de fout in. En ten tweede w2aren die metaalbolletjes pas gevonden nadat de verwrongen stukken metaal met snijbranders klein waren gemaakt. Snijbranders geven hetzelfde effect als thermate. En geen enkel bedrijf dat gecontroleerd gebouwen opblaast, zou thermate gebruiken, omdat het oncontroleerbaar is.
  Kortom er was juist geen wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van thermate. Maar ja, jouw conclusie dat mensen bang zijn dat hun fictieve wereld in elkaar stort, geldt dubbel en dwars voor complotdenkers.
  Overigens was er wel degelijk een complot, namelijk dat van enkele tientallen islamieten.

  @Tony [15]: Jazeker bestaat ‘Skull and Bones’ en uiteraard heeft dit ouwe-jongens-krentenbroodnetwerk invloed op de gehele samenleving. Dat kan ook niet anders als dit gezelschap presidenten, wetenschappers, zakenlui e.d. oplevert die elkaar nog regelmatig opzoeken. Maar dat is niet anders dan de jaarclubs bij een studentenvereniging als Minerva.

  beek [19] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Fred [18]:

  Hear hear.
  Zo is het maar net.
  Nogmaals: bekijk de video-opname van een echtpaar, gefilmd vanaf een paar honderd meter, vanuit hun appartement in New York.
  Alsof je er zelf bij bent.
  De toren staat lange tijd te branden. En dan eindelijk, zakt hij in.
  Helemaal niets te zien van gecontroleerde explosies op onderliggende etages.
  Tevens vraagt men zich, als kijkend af, waarom, o, waarom, wachten die vermeende explosievenbedieners toch zo heel erg lang???
  Wat er verzamelen zich steeds meer mensen rond het gebouw, terwijl de brand maar door blijft woeden.

  September 11, 2001: What we saw.

  Fred [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Fred [18]:
  Aangezien er teveel relevant bewijsmateriaal is verloren gegaan en er te weinig overgebleven is om definitieve conclusies over de toedracht te trekken die forensisch wetenschappelijk voldoende zijn onderbouwd, kan geen enkele 9/11-hypothese a priori worden uitgesloten, die niet is weerlegd.
  Omgekeerde toepassing van Occams razor zou echter kunnen leiden tot het, althans voorlopig, terzijde leggen van het 9/11-report.

  In dat verband is de vraag interessant, maar voorshands niet concluderend, of de Duitse verzekeraar Larry Silverstein geheel heeft uitbetaald en zo ja hoeveel, zo nee waarom niet.

  Maar daar verneem ik niets over.
  Fred [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Fred
  Het is hier niet de plaats om alle bewijzen van 911 uiteen te zetten maar BBC is bekend bij het complot betrokken te zijn althans elementen. Bekend is de opname waarbij de BBC meld dat gebouw 7 al ingestort is (Salamon Brother Building) maar duidelijk op de achtergrond no overeind staat. Bovenstaande bewering is ook klinkklare onzin dat snijbranders het zelfde effect geven. Dan heb je echt geen verstand van wat wetenschappelijk onderzoek inhoud. Dit resultaat is echt niet de dubbelen met een paar snijbranders, vergeet het maar. Zo zijn er ook velen getuigen die de explosies in de gebouwen gehoord hebben. Er is zelfs een getuige die de aftelling van de “controled demolition” van gebouw 7 gehoord heeft etc…etc…etc…
  Maar hier niet de plaats om hier mee verder te gaan zoals ik eerder zei.
  Bovendien voel ik mij ook niet meer genegen om anderen te overtuigen aangezien mensen over het alogemeen ook geen grondig onderzoek gedaan hebben.
  Dus blijf lekker in je eigen fantasie wereldje”I couldn’t care less.” Heb je ooit weleens een goed stuk staal in je handen gehad?

  beek [22] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Youri Carma [21]:

  BBC betrokken bij ‘het’ complot?
  Dat is dom van de samenzweerders: journalisten erbij betrekken! Die dan ook uit de school gaan klappen???
  Laat je nakijken.

  Voor de brandweer was het overduidelijk dat WTC7 zou gaan instorten.
  Iedereen had het gebouw verlaten, en pogingen het gebouw te redden werden gestaakt. Dit nieuws kan naar journalisten zijn gegaan, waarbij men op de zaken vooruit liep, wegens die zo gewenste primeurs.

  Fred [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Youri Carma [21]:
  Er zijn weinig zinnige antwoorden denkbaar op de vraag, wie verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van 9/11, behalve antwoorden als: “Ik weet het niet”, “Ik weet het niet zeker” en “ik vermoed, dat …”
  Maar dan blijken ineens degenen die pal achter het regeringsrapport staan wel verdacht zeker van hun zaak te zijn. 😉

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 23. Ik wil verder hier niet te veel uitweiden over 911 daar is het immers niet te plaats voor maar je moet alle feiten op een rij zien en dat zijn er nog al wat. Hieronder unieke foto’s van 911 die nergens anders te vinden zijn. Dit in verband met de “Pyroclastic flow” die maar in twee gevallen voor komt. Explosies en Vulkanen.

  911 Pyroclastic flow

  Wil er wel verder over discussiëren maar niet hier.

  Spy-Nose [29] reageerde op deze reactie.

 24. @Youri Carma [26]: Journalisten maken regelmatig fouten, zeker in zulke hectische omstandigheden. Oerigens: als je niet wil uitweiden en niet wil discussieren, onthoud je dan van je bijdragen.
  Toch maar even over die explosies: een gebouw dat in elkaar stort doet dat niet geruisloos, maar met enorme knallen. Ook stonden er rondom de drie torens veel auto’s in brand, waarvan regelmatig de benzinetanks explodeerden.
  Met dat verhaal van die snijbranders bedoel ik niet datr het gebouw ondermijnd was door snijbranders. Na afloop werden snijbranders gebruikt om de stukken metaal kleiner te maken. Bij dit proces komen kleine metaalbolletjes vrij die precies lijken op de metaalbolletjes die ontstaan als er thermate wordt gebruikt.
  Ik heb dat niet verzonnen, het is gebaseerd op onderzoek van een metallurg. Dan maar eens de vraag stellen: heb je de BBC-documentaire ‘The Third tower’ bekeken? Uit je reacties concludeer ik dat je angstvallig dit soort informatie vermijdt.

  @beek [22]: De groep mensen die volgens de complotdenkers betrokken zouden zijn bij het moedwillig laten instorten van de drie torens, wordt alsmaar groter: de CIA, Pentagon, politie, brandweer, journalisten, verzekeraars, etcetera etcetera. Het moeten er tienduizenden zijn geweest. Heel knap om dat geheim te houden. Ben benieuwd hoeveel mensen er eigenlijk niet bij betrokken waren. Alleen van mijzelf kan ik zeggen dat ik er niets van afwist.
  Wel interessant dat men maar niet onder ogen wil zien dat een goed georganiseerde groep jongemannen in staat is op redelijk eenvoudige wijze een land een flinke klap toer te dienen. Dat zoiets mogelijk was, wijst eerder op de slecht werkende veiligheidsdiensten, FBI, douane etc, die ook nog eens uitzonderlijk slecht samenwerkten en nauwelijks informatie uitwisselden. En de arrogantie om tips van de Franse. Israelische en Duitse geheime diensten naast zich neer te leggen.

  @Spy-Nose [20]: Als we Ockham ’s scheermes erbij halen: wat ligt dan meer voor de hand?
  Een zeer ingewikkeld complot waar duizenden mensen bij betrokken zijn en waarbij in het geheim en maanden vantevoren gedurende vele weken duizenden kilo’s springstoffen met kilometers bedrading is aangelegd zonder dat iemand het heeft opgemerkt of een goed georganiseerde terroristische actie met falende veiligheidsdiensten die uit incompetentie en te hoge werkdruk hebben nagelaten tips na te trekken?

  Spy-Nose [29] reageerde op deze reactie.
  beek [31] reageerde op deze reactie.

 25. @Youri Carma [24]:
  @Fred [27]:

  Ik zou jullie in dit verband toch even willen voorstellen eens te surfen naar de weblog:

  http://www.how911wasdone.blogspot.com/

  voor een gedocumenteerde reconstructie van 9/11 en naar de draad:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/09/911-nine-eleven/#comment-191962

  voor een discussie over dit onderwerp.

  Wie de verschrikkingen goed tot zich laat doordringen kan alleen al uit pieteit jegens de slachtoffers en hun nabestaanden, geen genoegen nemen met de officiële verklaringen van de Amerikaanse overheden, die nooit een stafrechtelijk onderzoek hebben gestart.
  Hij /zij zal net zo lang op objectief strafrechtelijk onderzoek aandringen tot de laatste steen boven komt.

  Afgezien daarvan zijn de nationale en internationale politieke gevolgen van deze verschrikkelijke historische misdaad voor deze en toekomstige generaties van dermate groot belang, dat de verantwoordelijke overheden het aan hun bevolkingen en militairen (inclusief NL militairen in Afghanistan) verplicht zijn tot op de laatste vraag een overtuigend en waarheidsgetrouw antwoord te geven.
  beek [32] reageerde op deze reactie.

 26. @Spy-Nose [23]:

  Spynose zegt hier in feite dat hij het een goede zaak vindt de oprechtheid van de vele honderden die een getuigenis hebben afgelegd, voortdurend te betwijfelen.
  Al hebben al die mensen eerlijk en oprecht hun bevindingen gegeven, en zijn deze bevindingen goed geverifieerd.

  Spynose zal pas tevreden zijn als zijn eigen belachelijke vooronderstelling wordt geloofd. Een vooronderstelling die hem kennelijk beter uitkomt, en die vanuit z’n luie stoel wordt medegedeeld. De man heeft er blijk van gegeven geen enkel verstand te hebben van tal van kwesties m.b.t. de gebeurtenissen op 9/11.
  Hangt liever de twijfelende ‘wetenschapper’ uit, hoewel zijn onzinnige visie waarvoor geen grond is, kennelijk wel voor hem vaststaat.
  Die is: het kunnen geen zelfmoordaanslagen door moslimterroristen zijn geweest.
  Hoewel alles naar het tegendeel wijst.

Comments are closed.