overheid-schadeHet is duidelijk dat mensen zich altijd groeperen omdat ze dan sterker staan tegenover derden. Zo ontstaan er stammen, volkeren en landen. Hieruit groeit een overheid om deze groepen mensen een leefbare gemeenschap te bezorgen. Helaas blijft het daar niet bij. Zowat overal en altijd zie je dat de overheid niet ten dienste staat van de mensen maar dat de mensen ten dienste moeten staan van de overheid.
 
Eén van de fouten is dat een overheid meent dat ze het economisch leven dient te sturen. Niets is minder waar. Economie ontstaat wanneer 2 mensen goederen willen ruilen met elkaar.  Iedere overheidsinterventie verstoort dit spontaan gebeuren.

Laten we eens een eenvoudig voorbeeld nemen. U heeft honger en wilt een brood kopen. Daarvoor gaat u naar de bakker en koopt daar een brood voor 2 euro. Deze transactie of ruil kan enkel plaatsvinden als zowel de bakker en u hierover tevreden bent. Dit betekent niets minder dan dat u een brood meer waard vindt dan het 2 euro muntstuk anders zou u het niet doen. Anderzijds vindt de bakker uw 2 euro meer waard dan zijn brood, anders zou hij het niet verkopen.

Hoe is de transactie tot stand kunnen komen? Omdat u honger hebt of zal hebben en u 2 euro een redelijke prijs vindt voor een brood. Anderzijds is de bakker tevreden want hij heeft meer gekregen voor zijn brood dan het hem gekost heeft en zelf al zijn brood opeten is geen optie. Resultaat: beiden zijn door een ruil beter af en dit is de enige reden waarom er een ruil plaatsvindt.

Stel dat de bakker plots 3 euro vraagt voor zijn brood. De kans is groot dat u zegt, sorry maar ik hoef uw brood niet. U gaat een straat verder naar een andere bakker die wel zijn  brood voor 2 euro verkoopt. Er is hier dus een zeker evenwicht tussen de prijs van een brood en het brood zelf. Dit proces ontstaat vanzelf en behoeft geen overheidsinmenging.

Stel er is crisis en de overheid wil het leed verzachten en bepaalt dat 1 brood van bvb. 800 gram slechts 1 euro mag kosten. Een algemeen gejuich gaat op en de politieker die dit beslist heeft, zal, als de verkiezingen ’s anderdaags plaatsvinden, veel stemmen halen.

De politieker vergeet wel een belangrijk feit: Hoe zal de bakker reageren? Stel dat de kostprijs om een brood te maken 1,05€ is. Dan heeft de bakker verschillende mogelijkheden: Hij kan minder kwaliteit van brood maken, zodat hij terug winst maakt. Hij maakt helemaal geen brood meer (enkel nog pistolets, sandwiches en baguetten)  of hij maakt brood van 900gram waarvan hij toch een vrije broodprijs kan vragen. Waarom? De overheid heeft ervoor gezorgd dat de verkoopsprijs van 1€ voor een brood een slechte ruil is. Er is geen meerwaarde voor de bakker, enkel een verlies. Het resultaat is dat u ofwel geen brood meer kunt kopen of van mindere kwaliteit of een ander soort brood aan de marktprijs.

De conclusie is duidelijk: ieder ingrijpen van de overheid in de economie is schadelijk. De val van het communisme heeft dit ten overvloede bewezen. Wellicht zal de overheid het argument  aanhalen dat bakkers de boel saboteren en zullen ze met secundaire maatregelen afkomen, zoals het verbieden van ander brood te maken, bakkers een proces aandoen, enz. . De eerste, slechte interventie lokt dan een tweede slechte interventie uit en je krijgt een lawine van gebod en verbod maatregelen, terwijl het allemaal veel simpeler kan door de markt haar werk te laten doen.

Ook Europa heeft zich hiertegen bezondigd door het omgekeerde te doen. Ze gaven subsidie aan de boeren. Deze produceerden dan zoveel melk en boter dat dit leidde tot de beruchte boterbergen en melkplassen (Boeren produceerden  meer dan dat er vraag was door de subsidie). Nadien moest Europa dan deze boter en melk op de wereldmarkt gooien waardoor deze dan op zijn beurt ontwricht raakte.

Kent u gevallen waar overheidsingrijpen in de economie een goede zaak is voor het algemeen belang

Door Frank D. en eerder gepubliceerd in BeursBox en door lezer ingestuurd.

Zie ook: Boekhoudprincipes

19 REACTIES

 1. Praktijk van vandaag: de gereguleerde broodprijs is 2 euro, waarvan 1 euro bestaat uit btw, accijnsen en heffingen. Als de bakker dan kosten en kwaliteit bespaart heet hij een fraudeur en zal worden vervolgd door de ‘autoriteit consumentenzaken’ – salaris directeur: ±500.000 euro, te betalen uit broodbelastingen.

  Hoort de overheid, meer precies de politiek, zich niet met de economie te bemoeien, gewoon om dat het hun zaak niet is? Niet bevoegd en zo. Bij een beetje bureaucratisch bedrijf is er voor iedere medewerker een zogeheten taakomschrijving. Dit zou ook voor politieke functies moeten gelden. En dan heel weinig taken in die omschrijving opnemen.

 2. Dat de overheid ontstaan is doordat mensen zich vrijwillig groepeerden is een fabeltje dat door de filosoof Robert Nozick de wereld in is geholpen en waar hij na kritiek afstand van heeft gedaan.
  De onbevlekte ontvangenis van de staat heeft nooit plaatsgevonden. Alle staten die we nu kennen, zijn door oorlog en bloedvergieten tot stand gekomen. Het was dus nooit een groepje vrijwillig samenwerkende mensen, waarbij er opeens 1 opstond, die zei:”het lijkt me beter dat ik jullie van nu af aan ga dwingen en geef me de helft van je inkomen”

  Armin [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [3]:
  ” …dan waren er diverse banken omgevallen, met alle gevolgen voor de rekeninghouders, en dan was er pas chaos ontstaan…”

  Dat is de officiele mening. Dat is wat de politici vertellen zoveel ze kunnen. Maar is de werkelijkheid ook zo?
  Zou de eerste bank die in moeilijkheden kwam, niet oplossingen met andere banken gezocht hebben?
  Nu hebben banken dat niet gedaan omdat ze wisten dat de overheid hen wel zou helpen.
  Het zou interessant zijn als iemand eens serieus het scenario van “niets doen” zou willen/kunnen uitwerken.
  Het artikel van Albert, “Boekhoudprincipes” gaat al iets in die richting:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/02/boekhoudprincipes/#comments

  Rob ter Horst [7] reageerde op deze reactie.

 4. @modelmark [2]: Het was dus nooit een groepje vrijwillig samenwerkende mensen, waarbij er opeens 1 opstond, die zei:”het lijkt me beter dat ik jullie van nu af aan ga dwingen en geef me de helft van je inkomen

  Volgens mij is dat hoe juist alle staten ontstaan zijn …

  Wat je bedoeld is:

  “Het was dus nooit een groepje vrijwillig samenwerkende mensen, waarbij er opeens 1 opstond, die zei:”het lijkt me beter dat jij ons van nu af aan gaat dwingen en geef me de helft van je inkomen.”

  Overigens is ook dat onjuist, want zo gaat het namelijk elke dag weer. Een stelletje gepeupel bij elkaar, waarbij een roept, geef me jullie geld of steun mij en ik maak alles beter voor jullie. Keer op keer trapt het gepeupel erin en keer op keer blijkt deze afgifte van geld en macht onomkeerbaar.

  Zelfs als de initiele afgifte van bevoegdheden volledig ter goede trouw is en de ontvangers oprehct hunbest doen zonder persoonlijk gewin, dan nog is het onomkeerbaar. Denk aan onze waterschappen, de VVE van een flat of statuten van een vereniging. Eruit stappen en fysiek vertrekken is de enige ontsnappingsroute. Echter dan kom je vanzelf in een locatie waar de situatie niet anders is.

  Overheden ontstaan altijd vanzelf op natuurlijke basis.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Armin [5]: sorry mijn handle stond verkeerd ingevuld dit is pcrs

  “Overheden ontstaan altijd vanzelf op natuurlijke basis.” Het is maar wat je natuurlijk noemt. Wat ik bedoel is dat als je in de geschiedenis kijkt dat het bij de staten die we nu kennen nooit als volgt ging:
  Eerst een vrijwillig samenwerkingsverband, dat sluipend overging in een dwangmatig.
  De huidige staten zijn door legers gedefnieeerd. Uit het feit dat er dwang nodig is om de macht uit te breiden, blijkt dat het niet de goedkeuring van de gedwongenen heeft. De dwingers doen dit natuurlijk wel zo voorkomen.

 6. @Rob ter Horst [7]: Omdat staten de economie niet kunnen redden. Punt is dat banken grote hoeveelheden ‘assets’ hebben die niet geheel meer gedekt zijn. Zo simpel is het. Niemand weet zelf hoeveel die zaken precies waard zijn, dus men weet zelfs niet de waarde van de eigen balans. Afschrijving na afschrijving komt daardoor naar voren. Door de economische neergang die dit gaf, krijg je een neerwaardse spiraal. Banken houden geld dan in kas om de klappen op te vangen. ING heeft dit geld nodig gehad om de afschrijvingen te compenseren. Zonder die staatssteun was ING nu in de hevarenzone geweest kon je in de krant aflezen. Men had dan nog maar een liquiditeits-schuld quote van 5% gehad! Een grote afschrijving en ING was omgevallen …

  Als ING nu geld gaat uitlenen zijn ze hartstike maf bezig.

  Wat nu moet gebeuren is een combi uit 3 recepten:

  1) We doen niets en laten de markt het oplossen. Banken zullen op termijn moeten afschrijven en divers ebanken zullen klappen. Dit geeft enorme pijn in de wereldeconomie. We krijgen dan een zeer dikke recessie. Geen goede optie dus, vooral omdat herstel dan komt via productiekrimp.

  2) We blijven als overheid banken redden zoals ING en AEgon. (ABN-AMRO was overigens een geheel ander verhaal. Daar kochten we een kerngezonde dochter weg van een doodziek moederbedrijf.) Dan krijgen we het Japanse scenario. Wet behoud van pijn, dus net zo veel ellende als in scenario 1, maar we smeren het nu uit in de tijd. Japan zit al zo’n 20 jaar in een semi-recessie met in-en-uit net-wel-net-niet herstel. Totaal doodzieke economie met een torenhoge staatschuld en bijbehorende belastingdruk.

  3) De helicopter Ben taktiek. Hij riep heel verstandig dat inflatoir je eruit redden de beste optie was voor Japan. In zijn optie had men desnoods geld uit een helicopter moeten gooien boven Japan. Deze optie moet men nu doen. Zorg voor een goede monetaire inflatie van 4% per jaar en binnen 5 jaar heb je de koopkracht van de burgers genoegd uitgehold. Niet leuk, maar herstel gaat zo met behoud van productie maar via daling van het reeele prijspeil. Alle ongedekte schulden zijn standaard met meer dan 20% afgewaardeerd. Bij de huizenprijzen in de VS zijn voor de meeste regio’s de schulden gelijk weer gedekt door het onderpand. De verliezaards, zijn hen met kapitaal zoals de pensioenen. Pijn doet het immers altijd.

  Punt is namelijk dat herstel of via ene productiedaling of via een prijsdaling gaat. Zowel volgens de oude Klassieken, Keynes, Oostenrijkse school, Monetaristen als de nieuweste economische inzichten. Inflateer je er dus maar uit zodat het via prijs gaat.

  Gevaar is natuurlijk dat als je teveel geld inflatoir inschier, het niet inflatoir is, maar d ebubbel overeind houdt. Het si dus balanseren tussen optie 2 en 3.

 7. @Peter [9]: Je verwart dat ik iets beredeneer, met dat ik er achter sta 🙂

  De wereld is zoals die is. Niet liberaal en er is door allerlei staatsinvloeden een enorme monetaire puinhoop ontstaan. In een meer liberale wereld was deze puinhoop nooit zo groot gegroeid.

  De vraag is nu echter, wat doen we nu?

  En dan zijn er 3 opties

  a) niets en de zaak laten klappen
  b) bubble sopgepompt houden
  c) licht inflatoir je eruit werken

  Anders opties zijn er niet.

  En ja, dat doet pijn. Of je nu onder libertariers populaire superlatieven als diefstal gebruikt of het juist ‘goed’ noemt zoals de socialisten doen bij bepaalde opties, maakt niet uit. Het gaat pijn doen bij (vrijwel) ons allemaal. De vraag is hoe het minste. Ik denk de inflatoire weg.

  Uiteraard zou dat idealerwijze samen moeten gaan met drastische hervormingen richting meer vrijheid om een herhaling te voorkomen. Maar ik denk dat wij het er samen over eens zijn dat helaas, ik ik zeg oprecht helaas, niet gaat gebeuren. Dus ongeacht hoe we de hiudige crisis doorkomen, daarna gaan we gewoon weer verder op de huidige weg.

  Peter [11] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Armin [10]:

  Bedankt Armin voor je serieuze reactie.

  Populair of niet. Belasting is gewoon diefstal. Inflatie is gewoon diefstal. Daar valt logisch en moreel niets tegen in te brengen.

  Banken moeten stoppen met fractioneel bankieren. Het geld moet weer echt geld worden door aan goud of zilver te koppelen. Banken moeten kasgeld alleen maar bewaren. Alleen uitlenen als het voor een tijd vast gezet wordt.
  Het vertrouwen in de banken is nu terecht weg.
  Het wordt alleen maar erger.

  Een gezin wat diep in de schuld zit moet ook zijn levenswijze aanpassen.
  Dat is heftig maar je bouwt weer wat op.

  Meer schuld en diefstal maakt alles alleen maar erger.
  Niet alleen voor een gezin maar ook voor de staat.

  Zie:
  http://mises.org/articles.aspx
  http://www.lewrockwell.com/
  http://www.ronpaul.com/2009-02-25/ron-paul-why-we-cant-reinflate-the-bubble/
  Rob ter Horst [13] reageerde op deze reactie.
  Armin [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Armin [10]:

  “Anders opties zijn er niet.”

  Jawel hoor, als overheidsgeld niet meer werkt gebruik je toch gewoon ‘vrije markt’ geld. De Zwitsers doen dat al sinds de crisis uit de jaren dertig met de WIR. Toen weigerden de banken ook om het geld te laten rollen.

  In Gelderland gebruiken ze de Gelre, en in Duitsland loopt Smava erg goed. Op het internet zijn nog diverse andere vormen van geld beschikbaar.

  De grote bankjongens zien de bui al hangen en zijn er nu ingesprongen met Qredits voor MKB microkrediet (tegen een hoge 9% rente, dat wel).

  Smava
  http://www.smava.de/

  WIR
  http://en.wikipedia.org/wiki/WIR_Bank

  Gelre
  http://www.gelre-handelsnetwerken.nl/index.shtml

  Qredits
  http://www.qredits.nl/

  Armin [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter [11]: Dat heet bezuinigen, maar dat is op deze website ook al eens in verkeerde aarde gevallen. Bezuinigen op energie was slecht voor de economie, minder inkomsten voor de pensioenen, meer belasting door bepaalde gemeentes…

 11. Ik heb nog een vraag.
  Is er op deze wereld nu meer geld uitgeleend dan er eigenlijk geld is. Ofwel, houden we onszelf niet voor de gek, hoe rijk we eigenlijk zijn.

 12. @Peter de Jong [12]: Jawel hoor, als overheidsgeld niet meer werkt gebruik je toch gewoon ‘vrije markt’ geld.

  Dat is geen oplossing voor de problematiek van de bubbles. Die bubbles bestaan en banken en andere instellingen doen hun uiterste best die in stand te houden. Dat lukt ze op lange termijn niet, dus dan kom je uit op wat gaat de stata doen: niets, Japans oppompen of weginflateren.

  Het zou wel een oplossing kunnen zijn voor liquiditeitsproblemen voor burgers. Maar voorlopig is dat (vreemd genoeg) nog geen probleem. De gewone burger kan nog steeds vrij makkelijk aan geld komen voor de dagelijkse zaken. Enkel indien men transacties uitvoert met die grote jongens is er een probleem, zoals bij het kopen van een huis. Maar die zullen juist expliciet niet dat alternatieve geld willen accepteren.

  Het ‘vrije markt geld’ (waar ik overigens een groot voorstander van ben, begrijp me niet verkeerd), is dus een oplossing voor een ander probleem.

 13. @Peter [11]: Populair of niet. Belasting is gewoon diefstal. Inflatie is gewoon diefstal. Daar valt logisch en moreel niets tegen in te brengen.

  Onjuist 🙂

  Allereerst heb ik een beetje moeite met dat op deze site zo snel termen als diefstal gebruikt worden. We schrijven hier voor eigen publiek 🙂 Echter juist dit soort termen schrikken andere lezers af omdat het zo ver van hun wereldbeeld staat. Gevaar is echter dat door deze morele drempel op te werpen, je ook de technische realiteit uit het oog verliest. Inflatie is niet noodzakelijk diefstal.

  Inflatie is gedefinieerd als een grotere groei van de geldhoeveelheid (omloopsnelheid meegenomen) tov de productie (uitgedrukt in prijs).

  Inflatie ontstaat in ons stelsel dus als private banken meer geld uitlenen dan er productie bij komt door o.a. de leners van dit geld. Immers jij leent om een zaak te beginnen of iets te kopen en zo indirect productie te versterken. Omdat de vrije markt nooit perfect is, zal een deel van het uitgeleende geld echter teveel zijn en dus of in een bubble eindigen of via inflatie zijn uitweg vinden. Die bubble klapt na verloop van tijd. En zo zie je dat de vrije markt haar werk perfect doet.

  Nu roep je meteen, maar er is geen sprake van vrije markt in ons stelsel. Daar heb je gelijk in, want er is allerlei dwangwetgeving die ons dwingt bepaalde geldsoorten te accepteren en de private banken kunnen niet zomaar geld uitlenen. Zij moeten dit doen via en via voorwaarden van de centrale banken. Hierdoor heeft de staat allerlei invloed op de geldschepping. In die zin, is bepaald overheidsbeleid verantwoordelijk voor het ontstaan van bubbles en inflatie. Inflatie kan soms heel positief uitpakken voor staten en in zo’n geval als diefstal aangemerkt worden.

  Echter … Zonder een eventuele discussie opnieuw op te rakelen over welk geldsysteem nu beter is, maar stel je een wereld zonder centrale banken voor en andere monetaire wetgeving. Een gewone bank heeft dan het recht zelf geld uit te geven. Zo’n bank zal dan bijvoorbeeld aan fractioneel bankieren kunnen doen. En bij die geldsoort zul je nog steeds inflatie en bubbles hebben. Misschien dat jij dit geld zal mijden 🙂 maar de historie leert dat anderen niet zo probleem hadden met dit soort inflatoire geldhoeveelheden. Hoe dan ook in dit geval is er geen sprake van diefstal, want je weet waar je aan begint als je zo’n biljet accepeert.

  Sommige mensen beweren dat zo’n geldsysteem nooit zal bestaan in een vrije markt. Ik ben het daar dus niet mee eens, maar laten we die discussie niet opnieuw oprakelen 😉 Mijn punt is namelijk nu enkel dat inflatie dus ontstaat door het teveel geschapen geld door private banken. Ik zou dus niet de inflatie diefstal willen noemen, maar het rentebeleid en de monetaire wetgeving van de staten. Je legt dan namelijk in mijn optiek beter de vinger bij het probleem.

  Er zijn zelfs geldsystemen die express inflatie introduceerden bij hun geld ongeacht productiegroei! Ik weet het linkt vreemd, en dat geld zou ik niet snel accepteren, maar de mensen daar waren er soms heel blij mee. Men wist dat er inflatie was, dus je kunt het moeilijk diefstal noemen.

  Overigens jij stelt dat banken moeten stoppen met fractionaal bankieren. Dat lijkt mij een zeer slechte zaak en een situatie die ook ten tijde van die ‘goede oude’ goudstandaard niet bestond! Meeste banken deden toen ook aan fractioneel bankieren, ook al bestond de (theoretische) garantie dat een biljet inwisselbaar was voor goud of zilver. Je mist namelijk heel wat economische groei indien je geen geldschepping mag doen, maar vooral het is onliberaal. Immers, het kan enkel indien een bank gedwongen wordt niet fractioneel te bankieren via wetgeving …

  Peter [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Armin [16]: @Armin [16]:

  Weer bedankt voor je uitgebreide reactie. Je neemt het onderwerp serieus.

  Ik heb gelezen:
  http://mises.org/Books/mysteryofbanking.pdf
  http://mises.org/rothbard/ethics.pdf

  Ecconomie:
  De hoeveel geld heeft niets met echte economische vooruitgang te maken.
  Met echt sparen i.p.v. consumeren krijgt men echte groei.
  Het is verstandig om zuinig met je geld om te gaan.
  In een vrije markt hebben banken die meer uitgeven dan ze hebben minder kans.
  Ongedekt papieren geld werkt alleen onder dwang als systeem.

  Ethic:
  De socialisten hebben het altijd over eerlijk delen.
  Het uitgangspunt van een libertair is dat hij de baas is over zichzelf en zijn bezit.
  Hij mag daarmee doen wat hij wilt. Hij moet dit zelfde recht echter ook van een ander respecteren. Dus geen agressie.

  Nu is de staat de baas over jou en jouw bezit. Zij bepalen wat je wel en niet mag. Ze houden je goed in de gate. Je kunt geen kant op. De helft van je tijd werk je voor de staat.

  De maatschappij moet niet gebaseerd zijn op dwang maar op vrijwilligheid. Dit is mijn basis motief.

  De staat heeft monopolie van geweld. De staat moet zich niet met economie bemoeien. De vrije markt moet zijn gang kunnen gaan. Dan is de crises het snelst voorbij.

  Moree
  Armin [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter [17]: De hoeveel geld heeft niets met echte economische vooruitgang te maken

  Dat is uiteraard onzin. En ook Rotherbard zal het met die stelling oneens zijn. Anders zouden ze niet zo’n kritiek hebben op geldchepping. 🙂

  Maar punt is dat een gebrek aan geld wel degelijk een probleem kan zijn. Als twee ondernemers een zaak willen beginnen en beide hebben een uitstekend businessplan, maar er is maar één lening heeft een pech. Vandaar dat 100% reserve een erg slecht idee is. De historie is vol van perioden waar zelfs hele regio’s letterlijk zonder geld kwamen te zitten.

  Andersom als uitlener kun je jouw spaarders hogere rente bieden, want je leent een bedrag een paar keer uit en krijgt zo een paar keer rente. Dat heeft een risico, want de bank kan omvallen, maar als de rente hoog genoeg was en het risico niet te hoog, namen mensen dat gewoon.

  Niet voor niets was ook ten tijde van de goudstandaard er doorgaans gewoon fractioneel bankieren.

  Dat ongedekt papieren geld werkt alleen onder dwang als systeem is dus niet waar. Immers ook Mises en Rotherbard waren lyrisch over het Suffolk Banking System waar een privaat banksysteem het staatssysteem versloeg. Toch was dat echt fractioneel …

  Besef goed, dat de Oostenrijkse school helemaal niet 100% dekking en goud als doel had. Nee, zij hadden dat als middel. Een middel om de staat uit de business cycle te halen. Te vaak wordt het middel en doel verwisseld.

  Sterker nog: 100% reserveverplichting kan zelfs enkel met dwang staats afgedwongen worden. Immers, anders zal er direct of indirect (via bijvorobeeld verzekeringspolisen) toch meer geld geschapen worden. Er is namelijk markt voor.

  Andersom is de Oostenrijkse school en het libertarisme niet één. Op sommige punten zijn ze zelfs potentieel haaks. Een libertarier gaat voor vrijheid. Ook de vrijheid om fractioneel te bankieren en ongedekt geld te mogen gebruiken! Slechte banken zullen namelijk zoals jij correct stelt, vanzelf verdwijnen in een vrije markt.

  Peter [19] reageerde op deze reactie.

 16. @Armin [18]:

  Dus iemand die bankbiljetten vervalst helpt de economie?
  Hij schept dan volgens jou geld.
  Een manier om meer geld te maken is op meer goud en zilver te winnen mijnbouw.

  De hoeveel geld staat tegenover de te kopen goederen. Door meer bankbiljetten te printen wordt het geld minder waard.
  De rente wordt ook nog kunstmatig laag gehouden.
  Het sparen wordt niet bevordert. Waarom zou je sparen. Het geld wordt minder waard. Geniet nu. Je kinderen betalen later wel voor je via belastingen.

  Bij het fractioneel bankieren gaat het om het eigendomsrecht. Van wie is het geld wat op de bank staat?
  Als ji9j toestemming geeft om het een maand uit te lenen
  Dan kan de bank het uitlenen. Maar dan moet je niet zeuren als de bank failliet gaat. Als je de bank het geld laat bewaren dan moet je bewaar kosten betalen.
  Willen meer mensen een lening hebben dan gaat de rente omhoog. Dan gaan ook meer mensen sparen. Zo werkt een vrije markt.
  Het gaat erom van wie is het geld dat op de bank staat.
  Heb jj het eigendomrecht tijdelijk overgedragen aan de bank of niet.

  Fractioneel bankieren is een stieke manier om zo maar ongedekt geld te printen. Het valt niet op. Dit wordt nog bevordert door de kunstmatig lage rente van de centrale bank. Jij noemt het geldschepping. Maar zo wordt het geld waardeloos.
  In een vrije makt staat het inderdaad vrij omdat geld te gebruiken wat je wilt. Onbetrouwbaar geld prijst zich ook wel uit de markt.

  De Oostenrijkse economie is waarde vrij. Komt vanuit axioma’s via logisch denken tot economische wetten.

  De Oostenrijkse zegt alleen maar dat bij minder vrije markt de welvaart lager is.

  Ze verklaart ook het ontstaan van deze economische crises.
  Bij baas zijn over zichzelf en zijn bezit en alleen maar vrijwillige ruil is de welvaart het grootst.

  De staat heeft een monopolie.
  Steeds meer kosten en steeds slechtere prestaties zijn het gevolg.

  Door het fractioneel bankieren en inflatie en belastingen kan de staat oorlogen bekostigen.

  Toen ik werkte paakt de staat ieder maand de AOW van mij af voor de zielige ouderen. Als ik protesteerde zeiden ze: Ja maar later pakken we wel weer de AOW van je kinderen af om voor jou te zorgen

  Zo was ik ook verplicht om voor mijn pesioen te sparen bij het ABOP. Zij waren zo verzekerd van inkomen zonder echte verplichtingen.
  Als ze niet genoeg geld hebben hoeven ze me niet uit te betalen. De dekkingsgraad is nu alt te laag : ongeveer 100% Maar er komt nog een forse klap. We zijn er met de crises nog lang niet.

  Mag ik aub met mijn eien geld zelf zorgen voor mijn pensioen??

  Nee, dat recht heb je niet. De staat zorgt voor je en hoe.De staat is de baas over je en over je eigendom.

  Een libertair houdt van vrijheid over eigendom voor iedereen. Je hebt recht om je tegen diefstal te beschermen.

  Vroeger kwam het wel voor dat het te bewaren goud uitgeleend werd zonder toestemming. Daqr kan een libertair echt niet voor zijn.

Comments are closed.