Ron PaulRon Paul erkent het feit dat we aan het einde van een tijdperk zijn gekomen. Het bancaire systeem is kaput. Hij is één van de weinige politici, die in de gaten hebben dat fiat geld geen kapitaal is.Kapitaal komt voort uit noeste arbeid, niet uit cijfers. Centrale banken en hun “leiders” zoals Bernanke en politici denken daar anders over.

Bernanke doceerde economie, Keynsiaanse economie. Keynsiaanse economie wordt bij uitstek vertegenwoordigd door twee zaken: begrotingstekorten en de Bretton-Woods overeenkomst anno 1944. De laatste is al geruime tijd dood en begraven, de eerste zal overheden bankroet maken.

Het is ronduit fantastisch om een gynaecoloog Austrian economics te zien onderwijzen aan een man wiens overtuigingen in zijn gezicht zijn ontploft, en dat zullen blijven doen totdat hij is vervangen als voorzitter.

Ik zou zeggen: pintje en wat chips erbij, en genieten maar !

[HTML1]

12 REACTIES

 1. Ik had commentaar van Armin verwacht. Fatalistisch commentaar. Dat buitenbeentje Paul alleen staat en alleen blijft staan en dat niemand zoals Paul het zou kunnen redden om hogerop te komen, en dat Paul het charisma heeft van een schuursponsje en dat het fiatgeldsysteem ‘here to stay’ is en dat libertariers, ook al hebben ze in moreel opzicht gelijk, geen gelijk zullen krijgen en dat er in de wereld maar een heel klein beetje meer vrijheid mogelijk is. En dat libertariers utopisten zijn, onrealisten en fantasten. En dat de Oostenrijkse School het mis heeft. En dat in een vrije wereld mensen ook ongedekte briefjes van een fractaal reservebank zullen prefereren boven echte commodities.

 2. Errug goed en duidelijk van Paul. Jammer dat we geen antwoord van Bernanke op die laatste opmerking van Paul hebben gehoord omtrent mensen die zich niet meer kunnen beschermen tegen die inflatiegolf.
  Inflatie is roof van de verantwoorde burgers ten voordele van de onverantwoorde potverteerders. Pure criminaliteit van de overheid tov van de burger dus!

  Ik hoorde dat Obama het begrotingstekort dit jaar nog wilde laten oplopen tot 1750 miljard om het op het eind van zijn ambtstermijn te hebben teruggebracht tot de helft van nu wat is. Dit zou volgens mij neerkomen op 500 miljard.

  Yeah right; en ik wil in London bij de komende Olympische Spelen goud winnen op de 100m sprint….

  Ofwel totaal ongeloofwaardig.

 3. “Pure criminaliteit van de overheid tov van de burger dus!”

  Neen. Alles wat in de wet in verankerd is volkomen legaal. “Es war das Gesetz.” Het was de wet, het is de wet en het zal de wet zijn, dus is het geen criminaliteit. Dat hebben wij met z’n allen zo afgesproken. En als het je niet bevalt dan moet je maar vertrekken. ; )

  JBB [6] reageerde op deze reactie.

 4. Ik vraag me af hoe inflatie veroorzaakt wordt door lage rentes. Ik dacht zelf zoiets:
  Banken lenen geld van de fed, de hoeveelheid geld dat uitgeleend wordt gaat omhoog door de lage rentes. Maar aangezien het geleend geld is, is het geld in principe alleen krediet, dat later ook terug betaald moet worden. Maar omdat de fed nooit zelf geld (met waarde) heeft gehad maar gewoon heeft gecreëerd, hebben ze alleen de hoeveelheid geld(in cijfers) in de economie toe laten nemen. Als de banken het geld nooit meer terug betalen, en alleen de (lage) rente terug betalen, is er inflatie opgetreden.
  Maar is het altijd zo dat de banken nooit het verschuldigde bedrag terug betalen?

  Bon Vivant [7] reageerde op deze reactie.
  alfons [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Tjeerd [5]:

  Fiatgeld is een soort van religie; waarom zou een briefje van 50 euro meer waarde hebben dan de paar centen die het kost aan papier en inkt? Omdat ‘das gesetz’ voorschrijft dat het iets waard is? Als Balkenende een wet invoert waarin staat dat varkens kunnen vliegen, krijgens die dan ineens vleugels?

 6. Mooi omschreven door Ron Paul. We zitten vast in een economisch systeem waarin de natuurlijke groei door manipulatie en geldcreatie is ingehaald. Ofwel moet je een inhaalslag maken en door de zure appel, ofwel de boel wordt kunstmatig in stand gehouden tot de zaak niet meer houdbaar is. Politici zullen kiezen voor het laatste. Tot de boel ploft. Wellicht is dat nu, wellicht over 10 jaar.
  Het lijkt of “we” rijk zijn, in wezen zijn het leningen en hypotheken en komt de “gewone man” elke maand 3 tientjes tekort. Nu gaat het nog maar als straks de hoge inflatie komt en de lonen stijgen niet mee dan zijn schoenen ineens erg duur geworden. Uiteraard moeten de lonen laag blijven, want “we moeten concurreren met China”. Daar zal uiteindelijk de schoen gaan wringen.

 7. Toen we nog een redelijk gezond verstand hadden en dit wisten te gebruiken, wisten we al dat de huidige situatie niet eeuwig zou kunnen voortbestaan. Nog de rijkdom in de westerse landen, noch de ellende in de rest van de wereld is ooit een correct plaatje geweest.
  Niks legaal, wettelijk, geoorloofd, acceptabel en alle nonsens meer.

 8. @Tjeerd [5]:
  De persoon die leent, betaalt rente en aflossing aan de bank.
  De aflossing verdwijnt weer in het niets maar de rente blijft voor eeuwig in de economie. (dus ook de inflatie)
  Als de rente laag is wordt er veel geleend en is die hoeveelheid rente redelijk veel.
  Als de rente hoog is wordt er weinig geleend en is de hoeveelheid rente redelijk weinig.
  Als de economische groei gelijk is aan de extra hoeveelheid geld die gecreeerd wordt (geleend) dat is er weinig aan de hand. Maar vanwege de rente heb je ook dan een eeuwig durende inflatie.

  Het probleem ontstaat omdat niet de hoeveelheid geld aangepast wordt aan de economische groei maar omdat men door geld creatie, dmv een kunstmatige lage rente, de economische groei wil aanjagen.

  En als je heel veel geld creeert ontstaat een geld-bel (Bubble)

  Dat laatste kun je alleen doen als je zeker weet dat de ecomomische groei zal blijven. Een wereld die na een oorlog of diepe depressie opgebouwd moet worden, kent jaren van ‘gegarandeerde’ ecomomische groei. Dan kun je aan de renteknoppen draaien maar als je hiermee doorgaat als de groei af begint te nemen veroorzaak je hoge inflatie.

  Door het veroorzaken van hoge inflatie beroof je mensen van hun kapitaal en koopkracht.

  Mijn oplossing is om in de europese grondwet te verankeren dat de centrale-bank-rente altijd tussen de drie en vijf procent moet zijn. En alleen een keer perjaar mag worden aangepast. En dat de banken en overige kredietverstrekkers niet meer dan twee procent rente mogen afwijken van de centrale bank rente met hun leningen en hypotheken aan de burger.

Comments are closed.