risicoZou er geen speculatie in olie plaatsvinden, dan zou zonder enige twijfel de prijs tijdens de piek aanzienlijk hoger dan 140 dollar per barrel gerezen zijn.
Waarom?
Speculanten leggen op eigen risico voorraden aan als zij menen dat de prijs zal stijgen. En zij verkopen op termijn , als zij menen dat de prijs zal dalen.
Wordt hun vermoeden bewaarheid, dan maken zij winst. De voorraden die zij bij een prijsstijging op de markt brengen, dempen de prijs. Dekken zij zich bij een daling in, dan verzwakt dat de prijsdaling.
Het gevolg van het optreden van de speculant is dat prijsuitersten afgezwakt worden.
 
Komt de verwachting van de speculant niet uit, dan wordt hij geconfronteerd met een verlies.

In de zeventiger jaren leverden pers en politiek negatief commentaar op de acties van oliespeculanten , die opereerden vanuit Rotterdam . Er werd zelfs voor gepleit, deze markt in Rotterdam te verbieden of te sluiten, alsof in dat geval de volgende ochtend de markt niet in een andere plaats heropend zou zijn.

Het is vaak even vermakelijk als bedroevend , te observeren hoe niet door kennis van zaken geplaagden commentaar leveren op dergelijke fenomenen.

De tijd dat op verkiezingsborden de droom van iedere enonoom stond ( Hogere lonen, lagere prijzen!), is voorbij, maar voor wie zich vermaken wil , valt er nog een overvloed aan stupiditeiten te observeren.

Hugo van Reijen