staking1
Wij kondigden gisteren een demonstatie voor Vrijheid aan.  Voor woensdag en donderdag in Den Haag.  (zie : 

Nederland moet vrij, onafhankelijk en democratisch blijven!

   Van een van de betrokken organisatoren kregen we nog een reële brief over deze actie. Deze kan je misschien over de drempel helpen om mee te doen. 
 
Beste Libertariërs,
Hartelijk dank voor het plaatsen van de oproep! Ik heb ook de reacties via jullie website bekeken.

Ik herken de kritiek van het ontbreken van harde punten. Ik heb hier ook wel wat vraagtekens bij gesteld.
Vaak hebben mensen behoefte aan concrete actiepunten, wil men überhaupt deelnemen aan enige vorm van protest of actie.

Zelf kan ik me aan de andere kant ook voor 95 % vinden in de punten, die de initiatiefnemers hebben aangehaald op de faq-pagina.

Een van de problemen van het ontbreken van een grootschalig protest tegen de verschillende vormen van vrijheidsberoving is het feit, dat de bestaande vormen van protest vaak kleinschalig en versplinterd zijn.

Toch komen deze vormen van protest over het algemeen voort uit de punten waar we tegen gaan demonstreren. Namelijk de leugens, diefstal corruptie en het inleveren van onze vrijheid.  

Natuurlijk kun je een zeer interessante en diepzinnige discussie voeren over welke vorm van bestuur voor ons allen het beste zou zijn.
Maar dit protest is juist bedoeld om mensen te verenigen. Mensen van verschillende achtergrond, met een verschillende politieke voorkeur.
Maar in ieder geval mensen die verenigd zijn door het feit, dat men niet langer mag zwijgen. En dat een serieus protest tegen deze misstanden ook zonder hulp van vakbonden of politieke partijen van de grond kan komen.

Veel mensen zijn, om uiteenlopende redenen, ontevreden over de manier waarop ons land wordt bestuurd. En dat aantal groeit zeker tijdens deze ‘crisis’ met de dag. Dit protest is een zeldzame mogelijkheid om veel van deze gevoelens samen te vatten in een algemeen protest. 
Juist daarom hebben de initiatiefnemers gekozen voor deze opzet. Een opzet zonder ‘leiders’, zonder petities en zonder toespraken namens alle aanwezigen.

Ik denk dat het heel belangrijk is, dat de bestuurders weten, dat niet ieder vorm van protest door Nederlandse burgers is ondervangen door omgekochte vakbondsleiders, door de beruchte ‘verdeel en heers’-politiek.

Het lijkt de laatste tijd, of de machthebbers nog meer minachting tonen voor de bevolking.
De leugens worden platter en ongeloofwaardiger, vakbonden en rechtspraak conformeren zich zonder verzet aan het politieke programma, de kassalades in winkel Nederland staan wagenwijd open en iedere manager graait dat het een lieve lust is. omdat men er schijnbaar van overtuigd is, dat de diefstal en de leugens onopgemerkt en onbestraft blijven.
En wellicht is dat ook zo..

 En die wanhoop, dat moedeloze gevoel dat er niets aan te doen is, dat het nooit zal veranderen, dat we alles moeten accepteren.. Dat gevoel zien we vaak terug in de reacties op fora op het internet.
Men wil niet protesteren. Men wil het niet onder ogen komen. Bang om te ‘vechten’, bang om te falen, bang om te verliezen.
Men hoopt de dans te ontspringen. Men hoopt dat men niet ontslagen gaat worden, niet ziek zal worden, geen pensioen zal verliezen.
En men staat niet stil bij alles wat we nu al hebben verloren. Of eigenlijk, zonder slag of stoot hebben opgegeven.

In de jaren tachtig, toen we nog collectief het Rode Gevaar vreesden, in die troosteloze jaren had ik een nachtmerrie; een spookbeeld.
Een beeld van een Nederland, ingericht naar Amerikaans model. Zonder betaalbare ziektekosten, zonder recht op een oudedagsvoorziening, zonder gelijke kansen op scholing en carrière.
Met verschillende ziekenhuizen voor arm en rijk,verschillende scholen voor arm en rijk, verschillende wijken voor blank en ‘zwart’.
Een paranoïde beeld van een maatschappij zonder privacy, met overal camera’s, met een haast almachtige superstaat, met elektronische systemen en dossiers die nauwkeurig registreren wie je bent, met wie je bent, wat je doet.

Jarenlang heb ik die vrees onderdrukt. Jarenlang heb ik mezelf voorgehouden dat dit niet mogelijk zou zijn. Dat ‘men’ dit niet zou laten gebeuren. Niet in Nederland.
Nu is die nachtmerrie een feit. Het Amerikaanse model is in Nederland geperfectioneerd.

Het is snel gegaan. Het is haast geruisloos gegaan. En ik neem het mezelf kwalijk, dat ik het ook heb laten gebeuren. 
Tuurlijk, ik kan mezelf voorhouden, dat mijn stem niet gehoord zou zijn. Dat mijn protest toch geen verschil zou hebben gemaakt.
Ik kan me er makkelijk vanaf maken, door te stellen, dat ik, een eenvoudige burger van Nederland, geen enkele invloed heb op het handelen van ‘de heren in Den Haag’.

Maar ik stond erbij. Ik keek ernaar. Ik was me ervan bewust en heb het toch laten gebeuren.
En deze bewustwording is pijnlijk. Daarom kan ik me juist zo goed vinden in de referentie naar de oorspronkelijke Februaristaking.
De overeenkomst is duidelijk. En pijnlijk. 

Zo pijnlijk, dat velen dit protest juist geen warm hart toedragen. Het is confronterend. Het dwingt tot keuzes.
Het is gemakkelijker om te denken, dat de leugens, de corruptie en de diefstal je niet zullen raken. Dat alleen anderen hun rechten inleveren.

Dat er toch niets aan te doen is. Dat dit protest niet duidelijk genoeg is, geen eisen stelt, geen alternatieven biedt, geen stelling neemt.

 Ik ga er staan. Twee dagen. Ook al sta ik alleen. Ook al word ik niet gezien of gehoord. Ook al verandert er misschien niet direct iets.

Ik ga er staan voor mezelf. Voor mijn geweten. Voor mijn gemoedsrust.
En voor diegenen die niet kunnen, niet durven of niet mogen.
En zelfs voor diegenen die uit onwetendheid, naïviteit of eigenbelang niet willen protesteren.
Ik heb te lang gezwegen. Ik heb te lang niets gedaan.

Ik zal vanaf nu iedere kans aangrijpen om wel iets te doen.
Ik weet niet waar het zal eindigen, maar voor mij begint het op 25 en 26 februari 2009.
Op die dagen maak ik dankbaar gebruik van de kans om op te komen voor onze rechten, voor onze toekomst.

Ingezonden door Jan Haken
U kunt hem behalve via reacties op de Vrijspreker ook rechtstreeks bereiken via:  [jnhaken@gmail.com ]

————————————————————-
De Vrijspreker zal trachten de voortgang te volgen en bezoekers van de Vrijspreker te informeren.
Ondertussen wensen we deze organisatie, die tenminste wat DOET, veel succes.

40 REACTIES

 1. Toen ik de vorige oproep las, en “verworven rechten” op de poster zag staan, dacht ik al, dit zall wel wer links collectivistisch zijn. En jawel hoor …

  een nachtmerrie; een spookbeeld.
  Een beeld van een Nederland, ingericht naar Amerikaans model. Zonder betaalbare ziektekosten, zonder recht op een oudedagsvoorziening, zonder gelijke kansen op scholing en carrière

  Ofwel, we gaan nu demonstreren voor behoud van een door de staat gesubsidieerde (‘betaalbare’) ziektekostenverzekering, behoud van een door de staat gegarandeerde oudedagsomslaguitkering (recht op een oudedagsvoorziening) en zware subsidiering van onderwijs (gelijke kansen op scholing) en als klapper nog wat ‘gelijke kansen op carrière’ waarbij ik enkel spookbeelden kan oproepen over wat voor wetgeving dat nu weer met zich mee gaat brengen.

  Maar nu

  Het Amerikaanse model is in Nederland geperfectioneerd

  Inderdaad, de belastingdruk is net zo laag als in de VS, onder arbeidsmarkt is net dynamisch als daar, het starten van een onderneming is hier nu eindelijk net zo vrij van regels als daar en vooral ook we kunnen hier net zo vrij spreken als daar. Toch?

  Of heeft de schrijver het over een ander Amerikaans model? Volgens mij wil de schrijver de langzaam verworven kleine stapjes weg van het jaren 70 socialistische model waar we lasten op hun buren afwentelden, weer terugdraaien. Een model waar de werkende arbeider die success heeft nog meer belasting moet betalen om de ‘verworven rechten’ van anderen te bekostigen en waar verstikkende regelzucht de solidariteit afdwingt. En nee, daar pas ik voor.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Peter [4] reageerde op deze reactie.
  Jan Haken [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [1]:
  Je hebt gelijk, daar pas ik ook voor.
  Ik heb echter van mijn contacten met de ” organisatoren” de indruk gekregen dat zij in ieder geval de knellende banden van de overheid kwijt willen.
  Maar zij hebben het libertarisme nog niet eerder ontdekt. Een groot stuk van de filosofie ontbreekt. Bvb vechten voor vrijheid zonder dat ze definieren wat ze daarmee bedoelen. (met het gevaar dat ” anything goes”.
  Ik heb de hoop dat uit deze contacten een aantal mensen naar voren komt die door ons contact wel de vrijheid en de echte oorzaken van de huidige dwangmaatschappij gaan zien.
  Kun je “mee-hopen” ?

 3. staken is iets dat luie werknemers doen.

  Het is gemakkelijker om te denken, dat de leugens, de corruptie en de diefstal je niet zullen raken. Dat alleen anderen hun rechten inleveren.

  Dat denk ik helemaal niet. Maar de corruptie en diefstal los je niet op door als een stelletje collectivistische drones op een willekeurige straat bij elkaar te gaan staan. Daarmee toon je alleen maar dat er ook een andere soort van onvrijheid bestaat, namelijk het socialisme.

  En wanneer de opkomst onverhoopt zo groots zou mogen zijn dat er wel op gereageerd moet worden door de parasieten die in ’s lands bestuur zitten, dan geef je die lieden juist de kans om extra leugens te verspreiden ter geruststelling van de massa. En die massa, dom als zij is, zal daar genoegen mee gaan nemen.

  Veel succes morgen achter de rode banieren, maar ik zal er zeker niet bijzijn. Want of ik nu door de haagse parasieten of door een domme, socialistische massa financieel uitgeknepen en beperkt in mijn persoonlijke vrijheden wordt, ik vindt het beide kut.

 4. @Armin [1]:

  Inderdaad Armin, zeer juist.

  Ik ben het geheel met je eens.

  Ik begrijp eigenlijk niet waartegen zij gaan demonstreren. Alles is toch al geregeld zoals zij dat willen?

 5. Wat we nu hebben is een ‘mixed economy’, oftewel een crony-capitalism (verwelkomd gereguleerde markt) waar socialisten als bloedzuigers geld kunnen trekken uit het succes van productieven en herverdelen aan ‘linkse hobby’s’.

  Het lijkt mij dat bovenstaand schrijver dit een beetje te veel ‘vrije markt’ vindt en een beetje te weinig uitzuigerij.

  Ik krijg dan ook de indruk dat bovenstaand schrijver niet zozeer een probleem heeft met de staat en overheidsbemoeienissen, maar slechts met de *huidige* staat en de *huidige* vorm van overheidsbemoeienissen.
  Typisch het gedrag van een democraat die niet tegen zijn verlies kan en vooral voor democratie en overheid is, mits dit in zijn voordeel valt. Een beetje hetzelfde als het gejengel van Democraten in Amerika die niet tegen het bewind van Republikeinen kunnen, en vervolgens met alle plezier als makke schapen achter Obama aanlopen.

  De ‘verworven rechten’ (alsof echte rechten verworven kunnen worden in plaats van heroverd) slaan waarschijnlijk op zaken als “freedom from want, freedom from hunger” en dat soort positieve rechten.

 6. Ik heb ook mijn twijfels.
  Van de andere kant zie ik ook wel een aantal overeenkomsten van libertarische uitgangspunten met de linksactivistische hoek zoals de collectieve weerzin tegen de EUSSR, vrijheidsbeperking en privacybehoud.
  En als allerbelangrijkste; de collectieve weerzin tegen Balk IV.

  Ik wens ze veel succes maar ik ga werken. Ik heb gewoon te weinig met de groep die ik daar (zoals ik nu inschat) ga aantreffen.

  Als ik straks zoals alle burgerlullen (zo werden we nl altijd gezien vanuit die linksactivistische hoek) in de WW kom ga ik misschien ook nog wel eens met stenen gooien op het binnenhof 🙂

 7. Een overheid die met regels solidariteit afdwingt is toch nodig ? Indien men dit niet doet zullen multinationals deze rol overnemen en worden we voortaan gestuurd door het grote geld, wat nu overigens al voor een belangrijk deel het geval is. Gestuurd worden we toch, dan maar liever vanuit een solidair oogpunt dan vanuit geldelijk gewin. Uiteraard moet diezelfde overheid hier niet in doorschieten. Met camera’s, flitspalen, EPD, EKD, kinderbijslag voor Marokkaanse kinderen in het buitenland, WAO voor buitenlanders die niet of nauwelijks hebben bijgedragen en ga maar door. Wellicht biedt de huidige crisis mogelijkheden om “bij te sturen”.

  Fehlfarben [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Armin [1]:
  Beste Armin, en anderen die hebben gereageerd op mijn ingezonden brief.

  Ik wil hierbij graag even terugkomen op jouw reactie en die van enkele anderen. Ik spreek hier namens mezelf en niet namens de initiatiefnemers van het protest. Ik ben namelijk maar één van de vele vrijwilligers, die zich heeft aangesloten bij dit initiatief.

  In je reactie stel je, dat het opkomen voor behoud van verworven rechten, zoals een betaalbaar ziektekosten systeem, sociale voorzieningen zoals AOW, WW, AWBZ etc. en het behoud op gelijke kansen op kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen, voor jou gelijk staat aan ‘links-collectivisme’.
  Hierbij hamer je erop dat deze voorzieningen door de staat worden gerealiseerd en betaald.
  Vreemd, ik dacht dat de Nederlandse burger hier de rekening voor betaalde? En terwijl we hier steeds meer voor moeten betalen, krijgen we hier steeds minder voor terug. Ik zie in je reactie dat je erg tegen ‘door de staat gesubsidieerde’ voorzieningen bent. Nogmaals, de staat financiert deze regelingen niet, de staat beheert de massale pot met geld, waar wij allemaal verplicht aan moeten bijdragen.
  Ik krijg het gevoel dat jij meer voelt voor een maatschappij waarin het recht van de sterkste, de rijkste of de brutaalste moet gelden. In dat geval zul je je inderdaad niet geroepen voelen om te protesteren tegen de manier waarop onze maatschappij en het bestuur van onze maatschappij aan het veranderen zijn. Want die kant gaan we inderdaad duidelijk op.
  Ik vraag me dan ook af of dit de waarden zijn waar Libertariërs naar streven. Ik heb het toch anders begrepen.
  Je roemt de manier waarop onze maatschappij de laatste jaren naar ‘Amerikaans model’ is ingericht.
  Volgens jou zijn de belastingsystemen nagenoeg hetzelfde. Dit is uiteraard absoluut niet waar. Bekijk de verschillen tussen loonheffing, overdrachtsbelasting, wegenbelasting, BTW, BPM, gemeentelijke heffingen, accijnzen op brandstof, alcohol en tabak, verpakkingstaks, vliegtaks en ga zo maar door. In de V.S. betaalt men veel minder belasting, heffingen, accijnzen en extra taksen. En daar staat tegenover dat men zelf zorg moet dragen voor de oude dag, de ziektekosten en andere verzekeringen.
  Maar wacht eens…dat moeten we hier in Nederland inmiddels ook…Terwijl we nog steeds worden belast voor al die voorzieningen.
  Over het bestaan van die voorzieningen kun je discussiëren en jouw mening hierin is duidelijk. Maar waarom steeds meer betalen voor steeds minder rechten. Want waar je voor betaalt, heb je recht op.

  Volgens jou hebben we in Nederland dezelfde vrijheden om te spreken als in de V.S. In de V.S. wordt echter veel zwaarder getild aan ‘First amendmend rights’, dan hier in Nederland. Hier bepalen politiek en publieke opinie wat je wel en niet mag zeggen. Een mooi, actueel voorbeeld is de Nederlandse omgang met de extremen van het vrije woord, zoals Janmaat en Wilders.
  Over onze privacy; in Nederland vinden meer afluisteroperaties plaats dan in de V.S. Dit is een statistisch feit.
  De reden: in de V.S. heeft men toestemming nodig van een rechter, in Nederland is dat niet eens nodig. ‘Gerede verdenking’ is hier voldoende.

  Voor wat betreft onze arbeidsmarkt; met de plannen van de E.U. en Donner die deze plannen tot ontslagrechtversoepeling uit wil voeren, zijn we inderdaad een stuk dichterbij de ‘Amerikaanse dynamiek’.
  Ik ben tegen verdere versoepeling van het ontslagrecht, maar dat maakt me nog steeds geen socialist of communist.

  Volgens jou moet de ‘succesvolle arbeider betalen voor de rechten van een ander’.
  We betalen allemaal. En velen willen het graag op jouw manier uitleggen. Dat je betaalt voor een ander. Of sterker nog, dat de staat het betaalt. Maar we moeten allemaal bijdragen aan die pot. En we hadden allemaal recht op de voorzieningen uit die pot. En nu zien we dat de voorzieningen worden beperkt, maar de afdracht aan de pot wordt verhoogd.

  Beeldspraak:

  Je boekt een vakantie van twee weken. All-in, eten, drinken, verblijf, vervoer, attracties. En je betaalt keurig het afgesproken bedrag.
  Op bestemming geniet je de eerste dagen van het eten, het verblijf en de attracties. Dure vakantie, maar wel in verhouding met wat er geboden wordt. Na een paar dagen moet je echter bijbetalen voor het eten. Er moet betaald worden voor de drankjes. En aan het eind van de laatste week wacht je nog een flinke rekening voor het verblijf.
  Maar…dat was toch niet afgesproken? Ik heb juist deze dure bestemming geboekt, omdat de service zo uitgebreid was. Omdat eten, drinken en onderdak bij de hoge prijs waren inbegrepen!?
  De woordvoerder van het vakantiepark geeft uitleg: u kunt toch niet verwachten dat het hotel opdraait voor uw kosten? Er zijn inmiddels veel mensen aanwezig in het park, dus moet u een extra bijdrage betalen.
  Wat denkt u nou, meneer, dat andere, hardwerkende gasten gaan betalen voor uw verblijf, voor uw eten en drinken? Bent u soms een communist, meneer?

  En als laatste, een antwoord op andere reacties.
  “Staken is voor luie werknemers.”
  Staken is voor ontevreden werknemers.
  Maar ga gerust naar de Rotterdamse of Amsterdamse haven, of zoek een ontevreden buschauffeur van Connexxion op, of misschien iemand uit de zorg of het onderwijs. Noem die personen eens lui.
  Ik denk dat zij het u misschien nog beter kunnen uitleggen.

  Ik ben: “een democraat die niet tegen zijn verlies kan”.

  Klopt. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik kan niet tegen het verlies van mijn rechten. Ik kan niet tegen het verlies van mijn opgebouwde pensioen. Ik kan niet tegen het verlies van mijn laatste, beperkte vorm van ontslagbescherming. Ik kan niet tegen het verlies van de sociale voorzieningen, opgebouwd door mijn ouders, gevormd door decennia van loonmatiging en extra belasting. En nu binnen tien jaar vernield.
  Door zogenaamde communisten. Door zogenaamde socialisten. Door zogenaamde liberalen. Door zogenaamde Christenen.

  En ik kan zeker niet tegen het verlies van mijn privacy.
  Getraceerd, gearchiveerd, geïndexeerd door telefoon, OV-chipkaart, camera’s, EPD , rekeningrijden, afluisteren, mailtappen, toegang tot mijn bankrekening, tot mijn persoonsgegevens, tot mijn medische gegevens, tot mijn vingerafdruk en DNA. Toegang tot mijn huis.
  Uit naam van terrorismebestrijding, van criminaliteitsbestrijding, van fraudebestrijding, van gezondheidszorg?

  Ik sluit af met de volgende definitie van vrijheid:
  “Vrijheid is het ontbreken van dwang en het waarborgen van de ruimte voor jezelf, zolang deze ruimte niet ten koste gaat van anderen.”

  Hoeveel dwang kennen we? Hoeveel ruimte wordt ons nog geboden? hoeveel plaats moeten we maken voor de belangen van anderen? hoeveel van die belangen gaan ten koste van de belangen van jezelf?

  Ik wens jullie allemaal het allerbeste.
  Ik hoop dat de gevolgen van de leugens, de diefstal, de corruptie en het inleveren van onze rechten ongemerkt aan jullie voorbij zullen gaan.
  Ik heb alle begrip voor de mensen die niet mogen of durven te staken of te protesteren.

  En voor diegenen, die vinden dat Nederland wel op de goede weg is; de weg naar het recht van de sterkste?
  Succes hoef ik jullie niet te wensen, want alles loopt voor jullie volgens plan.
  Ik wens jullie daarom veel kracht en wijsheid.

  Jan Haken

  Marcellus [9] reageerde op deze reactie.
  Tony [10] reageerde op deze reactie.
  Tony [11] reageerde op deze reactie.
  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Jan Haken [8]:
  “Staken is voor luie werknemers.”
  Staken is voor ontevreden werknemers.

  Wat jij wilt joh.
  Maar mensen die staken zijn mensen die gemist kunnen worden. En zij die gaan staken kunnen zich slechts in die luiheid wentelen vanwege het bestaan van bepaalde, van Overheidswege opgedrongen socialistische regelgeving. Ontslag zouden ze moeten krijgen, maar in plaats daarvan moet iedereen gedwongen meebetalen aan het jaarlijkse uitje naar de jaarbeurshallen (ofzo). Petje op, fluitje in je bek en meezingen met het aktielied. allemaal op kosten van en te laste van mensen die allang voor zichzelf hebben willen zorgen, maar wie dat verboden is.

 10. @Jan Haken [8]:

  “Hierbij hamer je erop dat deze voorzieningen door de staat worden gerealiseerd en betaald.
  Vreemd, ik dacht dat de Nederlandse burger hier de rekening voor betaalde? En terwijl we hier steeds meer voor moeten betalen, krijgen we hier steeds minder voor terug.”

  De Nederlandse burger wordt door de staat gedwongen hiervoor te betalen. Of ze dit nu wil of niet. Dat er wellicht een meerderheid mee eens is doet daar niets aan af. Dat je minder terug krijgt voor meer geld is slechts een logisch gevolg van iets door de overheid laten regelen. Libertariers weten dat.

  In een vrije markt is er concurrentie (en ja, ook rijke mensen) die ervoor zorgt dat slechte services leiden tot minder winst en uiteindelijk ofwel faillisement of een verbetering van de service.

  Als jij een voorstander bent, of blijft, van het laten regelen van dit soort zaken door de overheid moet je niet klagen over achteruitgang van kwaliteit. Dat is een natuurlijk gevolg van een orgaan die gedwongen geld afneemt en blijft afnemen, ongeacht wat de gedwongen betaler van de kwaliteit vindt. Als ik kan blijven rekenen op inkomsten ongeacht of ik een betaler wel of niet kwaliteit bied, zal ik geen reden zien mijn best te blijven doen voor de betaler.

  “Ik krijg het gevoel dat jij meer voelt voor een maatschappij waarin het recht van de sterkste, de rijkste of de brutaalste moet gelden.”

  Een rijke man heeft nooit meer “rechten”, wel meer middelen. Mag hij? Hij heeft die middelen zelf verkregen met productiviteit/succes enz. Voor de wet heeft hij niet meer rechten. Als hij beter behandeld wordt is er sprake van corruptie maar die heb je nu ook.

  Verder leven we al continu in een maatschappij waar het recht van de sterkste geldt. Immers, wie is de sterkste, als dat niet het instituut met het geweldsmonopolie is?
  Wie is er sterker? Een rijke stinkerd met een dikke portemonnee of een man in uniform met handboeien, een wapenstok en een geladen pistool? Voor wie ben je banger?
  Met het tweede hebben we nu al te maken. Vraag maar aan Gregorius Nekschot. En dat geldt voor elke overheid. We leven bij de gratie van wat een overheid bereidt is te doen. En de overheid heeft duidelijk meer “rechten” dan een burger. Recht van de sterkste dus.

  En dan nog. Wat is de meerderheid in een democratie? Juist, de sterkste. En die krijgen het “recht”. Want als een meerderheid vindt dat rijken hoger belast moeten worden, wie is er dan in een democratie de sterkste? De rijke die geld verdient met productiviteit en het maken van winst door het scheppen van banen voor mensen die hem helpen winst te maken?
  Of de meerderheid die een overheid met geweldsmonopolie gebruikt om mensen met wapens naar de rijken te sturen om ze ten behoeve van de meerderheid af te persen?

  Dus alsjeblieft. Geen fabeltjes over het recht van de sterkste die zogenaamd zou gelden voor de rijksten. De overheid is altijd de sterkste. Ook als jij, en mensen zoals jij ervan willen profiteren ten koste van anderen.

  Dat jij dat op dit moment niet leuk vindt omdat jij er nu eens niet van kan profiteren, geeft vooral aan dat de democratische collectivist niet kan tegen het natuurlijke gevolg van zijn eigen geloof in de overheid als oplossing van zijn problemen.
  Als de overheid opkomt voor de zwakkeren ten koste van de sterken (Marxisme) is het prima; als het opkomt voor de sterken ten koste van de zwakkeren (fascisme) is de overheid niet zo leuk meer.

  Libertariers verwerpen zowel het misselijkmakende Marxisme als het misselijkmakende fascisme omdat ze op hetzelfde principe gebaseerd zijn: Het individu (zwak of sterk) als offerbeest voor de wil en nukken van een collectief (zwak of sterk).

 11. @Jan Haken [8]:

  “Beeldspraak:

  Je boekt een vakantie van twee weken. All-in, eten, drinken, verblijf, vervoer, attracties. En je betaalt keurig het afgesproken bedrag.”

  Da’s de verkeerde beeldspraak. De echte beeldspraak is dat het reisbureau met een monopolie een reis voor je boekt of je wilt of niet voor een prijs die zij vaststellen. Daarom betaal je ook niet keurig het afgesproken bedrag. Het bedrag wordt gewoon van je ingenomen onder dreiging van boetes of gevangenisstraf.
  Ook wordt dit gedaan bij iedereen, waardoor het duidelijk is dat je niet slechts voor je eigen reis betaalt. Solidariteit, weet je wel?

  En raadt eens wat? Omdat dit reisbureau je geld afhandig maakt of je nu wilt of niet, heb je niets te eisen. Dat wil zeggen, je kunt eisen tot je een ons weegt, maar wat ga je eraan doen? Dat geld blijven ze je toch afhandig maken en dus hoeven ze helemaal niet de reis te bieden die ze wel adverteren. Misschien dat ze U over vier jaar de illusie geven dat een ander reisbureau zijn zaakjes beter heeft geregeld, zolang je maar niet denkt dat je een keuze hebt of je geld mag houden. Er zijn namelijk 16 miljoen klanten en jij bent er slechts een van.
  Eerst mag je hopen dat meer dan 8 miljoen (spreekwoordelijk gezien omdat er om de vier jaar meerdere partijen meedoen) zijn die een ander reisbureau kiezen, en vervolgens mag je je vingers kruisen en hopen dat de service zo goed is als geadverteerd. Geschiedenis leert ons dat de markt vrijwel gesloten is en er dus sprake is van een kartel, dus al te groot is de hoop op betere kwaliteit niet.

  “En als laatste, een antwoord op andere reacties.
  “Staken is voor luie werknemers.”
  Staken is voor ontevreden werknemers.
  Maar ga gerust naar de Rotterdamse of Amsterdamse haven, of zoek een ontevreden buschauffeur van Connexxion op, of misschien iemand uit de zorg of het onderwijs.”

  Moeten ze een andere baan zoeken als ze ontevreden zijn. Als er voldoende vrijheid in de markt is tenminste zodat er concurrentie is die met plezier mensen met ervaring aanneemt. Is die vrijheid in de markt er niet, dan hebben ze pech. Misschien hebben ze pech omdat er gewoon geen vraag (meer) is naar mensen in hun vakgebied. Dat zou ook kunnen.
  Hoe dan ook hoeft een werkgever normaliter niet op te draaien voor de persoonlijke eisen of wensen van werknemers. Recht op werk bestaat niet. Zorg dat je een marktwaarde vertegenwoordigt en je hebt vanzelf een baan.
  Mensen die tegen de vrije markt zijn en in een gereguleerde markt niet kunnen, of niet wensen over te stappen naar een ander bedrijf, en toch voldoende klagen om te gaan staken, behoren ontslagen te kunnen worden.
  Tenzij een werkgever zijn eigen contractueel vastgelegde beloftes niet nakomt, moet een werknemer gewoon werken voor zijn poen, anders moet hij maar wegwezen.

  “Ik ben: “een democraat die niet tegen zijn verlies kan”.

  Klopt. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik kan niet tegen het verlies van mijn rechten. Ik kan niet tegen het verlies van mijn opgebouwde pensioen. Ik kan niet tegen het verlies van mijn laatste, beperkte vorm van ontslagbescherming. Ik kan niet tegen het verlies van de sociale voorzieningen, opgebouwd door mijn ouders, gevormd door decennia van loonmatiging en extra belasting. ”

  Welkom bij de werkelijkheid van de overheid. Bij de onwenselijke uitslag van het systeem dat je zelf onderschrijft en steunt. Want is het niet fraai als de overheid in jouw naam een ander een poot uitdraait? Is de democratie dan niet geweldig, dat het je al die positieve rechten geeft ten koste van anderen? Dat het jouw, of in ieder geval anderen, gestolen poet geeft onder de noemers “herverdeling” en “solidariteit” en “eerijk delen”?
  Is het niet verschrikkelijk jammer dat een democratie zijn loop ook op jou kan richten, in plaats van een ander?
  In de wedstrijd die “verkiezingen” heet, heb je nu eenmaal altijd winnaars en verliezers. Als je een slechte verliezer bent, moeten zij die gedwongen worden aan de wedstrijd mee te doen dan medelijden met je hebben? Als jij nu zelf eens voelt hoe het is om geld kwijt te raken die anderen dan jijzelf ten goede komt dankzij de almacht van de staat?

  Als je geen voetbalwedstrijd wil verliezen, moet je geen voetballer worden. Als je niet tegen je verlies kunt met betrekking tot verkiezingen en overheidsbemoeienissen, moet je jezelf niet als een democraat zien.
  Dat is nou juist precies waarom mensen die stemmen geen recht van klagen hebben, en mensen die niet stemmen wel.

  “En nu binnen tien jaar vernield.
  Door zogenaamde communisten. Door zogenaamde socialisten. Door zogenaamde liberalen. Door zogenaamde Christenen.”

  Allemaal collectivisten die handelen volgens collectivistisch principe. Onderlinge verschillen maken niets uit omdat de gedachtengang erachter hetzelfde is bij allemaal: De overheid als oplossing en het individu als minderwaardig t.o.v. het “algemeen belang”.

  “En ik kan zeker niet tegen het verlies van mijn privacy.
  Getraceerd, gearchiveerd, geïndexeerd door telefoon, OV-chipkaart, camera’s, EPD , rekeningrijden, afluisteren, mailtappen, toegang tot mijn bankrekening, tot mijn persoonsgegevens, tot mijn medische gegevens, tot mijn vingerafdruk en DNA. Toegang tot mijn huis.
  Uit naam van terrorismebestrijding, van criminaliteitsbestrijding, van fraudebestrijding, van gezondheidszorg?”

  Heb je allemaal gelijk in. Maar jammer genoeg analyseer je niet wat er ten oorsprong ligt aan deze schendingen van privacy. Namelijk de overheid an sich. Macht in de handen van machtswellustelingen met persoonlijke belangen, sprekend over gedeelde belangen. De overheid dijt op natuurlijke wijze uit omdat nieuwe wetten en reguleringen komen maar oude niet gaan. Machthebbers staan nooit macht af. Ze willen steeds meer. En dus komen er crisis, alarmisme, terreur, oorlog. Allemaal om de controle op het dagelijks leven te vergroten. Jij geeft ze die macht door ze legitimiteit te geven. Jij ziet de overheid als oplossing voor jouw problemen, maar vergeet dat een ander de overheid ook ziet als de oplossing voor zijn problemen. Jouw problemen mogen dan betrekking hebben tot sociale zekerheid. Die van anderen wellicht tot lichamelijke veiligheid. Wie ben jij om het belang van een ander bij een sterke overheid als minderwaardig te beschouwen ten opzichte van jouw belang?

  Zoals Balkenende al zei: ‘Ieder voor zich betekent slecht voor ons allen’.
  Dus een beetje meer begrip voor de man die nu profijt heeft bij de democratie en de sterke overheid is wel op zijn plaats.

  “Ik sluit af met de volgende definitie van vrijheid:
  “Vrijheid is het ontbreken van dwang en het waarborgen van de ruimte voor jezelf, zolang deze ruimte niet ten koste gaat van anderen.”

  En jij denkt dat er geen dwang is in een verzorginsstaat, en of in welke democratie dan ook? Tsja… Als de socialisten winnen, zullen de rijken er niet aan ontkomen; als de gelovigen winnen, zullen de ongelovigen er niet aan ontkomen.
  En we ontkomen allemaal niet aan het subsidieapparaat, ontwikkelingshulp, wapenverbod, de EU, windmolens en verboden gloeilampen.

  “Ik wens jullie allemaal het allerbeste.
  Ik hoop dat de gevolgen van de leugens, de diefstal, de corruptie en het inleveren van onze rechten ongemerkt aan jullie voorbij zullen gaan.”

  Die gaan niet onopgemerkt aan ons voorbij, Jan.
  Daarom zijn we hier bijna allemaal libertarisch. Het verschil zit hem erin dat wij principieel tegen de overheid zijn, en niet alleen als het niet uitkomt. We hebben de oorzaak van de ellende gevonden. Jij kunt de takken dan wel willen afzagen, maar wij zien dat de boom al bij de wortels verrot is.

  “En voor diegenen, die vinden dat Nederland wel op de goede weg is; de weg naar het recht van de sterkste?
  Succes hoef ik jullie niet te wensen, want alles loopt voor jullie volgens plan.
  Ik wens jullie daarom veel kracht en wijsheid.”

  Als je ons bedoelt: wij vinden helemaal niet dat Nederland op de goede weg is. We vinden alleen dat jij aan symptoombestrijding doet.

  Maar toch geluk gewenst, want misschien dat je eens de stap neemt om de echte oorzaak te herkennen.

  Armin [13] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Jan Haken [8]: Klopt. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik kan niet tegen het verlies van mijn rechten.

  Het probleem dat die ‘rechten’ enkel rechten zijn die door dwang verkregen zijn. Dwang toegepast in het verleden. Behoud vereist dus behoud van die dwang.

  Voorbeeld: Om de huidige AOW ‘rechten’ bijvoorbeeld te behouden, moeten de jongere generaties forse belastingverhogingen gaan betalenb. Immers, er is nooit gespaard voor de AOW. En omdat de babyboom met grote getalen waren hoefden zijn vroeger maar weinig premie per persoon te betalen. Maar nu zijn zij met grote getalen aan de beurt om te ontvangen. Zij verwachten nu dat een kleinere groep nu meer AOW uitkeringen gaat verzorgen.

  Vervworven rechten? Wat met de verworven rechten van de jongere generaties om een “fatsoenlijk” en “eerlijk” (*) deel van hun inkomen te mogen behouden? Dat recht staat haaks op het ‘recht’ op behoud van AOW.

  Ik kom enkel op voor mijn rechten. En mijn recht is niet te hoeven betalen voor de rechten van anderen, net zo min als ik vraag dat anderen meebetalen voor mijn rechten.

  *) Zaken als “fatsoenlijk” en “eerlijk” en “sociaal” zijn uiteraard subjectief, maar oimdat ik dat soort termen nogal vaak lees in collectivistische pleidooien, gebruik ik het nu ook maar even.

 13. @Tony [11]: Yep, de bekende denkspiraal waarin collectivisten zitten. De staat is fout, nee deze staat is fout. Een andere staat zal het wél goed doen …

  (En dan meestal eentje die juist meer staatsdwang invoert.)

 14. democratie is geen vrijheid. Democratie gaat er niet over dat je zelf kan bepalen waar je geld aan uitgegeven wordt dmv stemmen. Dat kun je namelijk zelf ook wel zonder stemmen. Democratie gaat er ook niet over dat jij een groepje mensen selecteert, die wat geld geeft om een aantal taken voor je uit te voeren. Zoiets heet een bedrijf.
  Democratie gaat erover dat jij wat kunt zeggen over hoe het geld van je buurman wordt uitgegeven. Dat geweld tegen hem gebruikt mag worden als hij zijn geld zelf liever aan andere doelen zou willen uitgeven.
  Als jij niet het recht hebt om je buurman te dwingen zijn geld aan iets uit te geven, kun je dat recht ook niet uit handen geven aan iemand uit de politiek. Je hebt het niet.
  Dat een groep de meerderheid heeft en daarmee meent de minderheid te mogen dwingen, is ook een principe van niets. Dat betekent dat groepsverkrachting ook geoorloofd is. Eerst even stemmen.
  Je slaat geen deuk in een pakje boter met wat voor protest of staking dan ook als je zelf democratie en dwang van je medemens ondersteunt. Politici zijn gewoon mensen die jou dwingen en als jij in principe achter dwang staat, heb je ze niets te melden. Het enige dat je wilt is dat je niet de gedwongene bent, maar de dwinger. Met het principe van dwang ben je in OK. Je gaat niet overtuigen.
  In de praktijk is democratie een ideeenbus voor slaven. Slaven die gevangenen zijn van het idee dat dwang nodig is en andere slaven aanvallen die daar tegenin gaan.
  Zeur dus niet over onrecht als je het in principe met onrecht eens bent.

  Tony [15] reageerde op deze reactie.

 15. @Tony [11]: Het verhaal van Jan Haken lezend kwam ik nogal wat zaken tegen waarvan ik dacht: goed gezien, maar hoe kun je dit en dat dan beweren? Contradicties, cntradicties, oftewel: check your premises.

  Jouw reactie heeft verder inhoudelijk reageren voor mij overbodig gemaakt; je geeft precies aan wat er aan schort en waar het mis gaat. Hulde, en bedankt.

  @Tony [15]: Je doelt hier vermoedelijk op het uitbesteden van het beroven van je buurmaan aan de staat. Je hebt zelf niet het recht om je buurman te beroven, dus ook niet het recht dat uit te besteden.

  Overigens is er nog een verwante uitspraak: onze vrijheid is door onze voorouders bevochten. Wij hebben die vrijheid gekregen om te koesteren en te bewaken; we hebben niet het recht deze te verkwanselen.

  Tenslotte: natuurrechten zoals het recht op vrijheid, op eigendom en op zelfverdediging (wapenbezit) kunnen nooit ter regulering aan een overheid worden overgedragen. Op het moment dat je accepteert dat een overheid natuurlijke rechten gaat reguleren ben je die rechten kwijt, en zijn die verworden tot privileges die verstrekt en ingetrokken kunnen worden al naar gelang de staat dat goeddunkt.

  Momenteel is er dermate veel verzet in de USA tegen de voorgenomen inbreuk op het tweede amendement dat men dat idee weer heeft laten varen. In plaats daarvan worden wapens, maar vooral ammunitie, onbetaalbaar gemaakt. Niet ongrondwettelijk per sé, maar met hetzelfde resultaat.

  Overheden zijn per definitie criminele organisaties.

  Tony [19] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman (NI) [17]:

  Precies. Maar het komt vooral aan op het filosofische ervan. Waar haalt een overheid het recht vandaan om iets te kunnen dan dat burgers niet mogen?

  En waar halen burgers het recht vandaan dingen aan een overheid uit te besteden als zij zijzelf niet eens het recht hebben die dingen te doen?

  Overheden en de mensen die hen steunen lijken deze permissies vooral uit de lucht te grijpen.
  Want logisch gezien: als recht van individu = 0, dan kan recht van een groep individuen niet hoger dan 0 zijn (1×0=0, 10×0=0, 10.000.000×0=0), en het recht van een overheid, ofwel de politiek uitdrukking van die groep, kan ook niet hoger dan 0 zijn.

  Het enige waar een argument voor te vinden zou zijn voor overheden om zichzelf rechten toe te eigenen is gebaseerd op “argumentum ad populum” of “argumentum ad baculum”, oftewel de drogreden van de aantallen of de drogreden van de dreiging. Een logisch consistent argument is er niet te vinden.

  Het is vooral het tweede, naar mijn mening (drogreden van de dreiging) omdat de overheid voldoende voorbeelden toont van het doorvoeren van eigen zin ongeacht de mening van de bevolking. Gewoon, omdat de overheid macht heeft en een geweldsmonopolie om die macht te beschermen.

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 17. @Tony [19]: Precies, als je het filosofisch gaat bekijken, zou je ook nog kunnen concluderen dat de overheid niet bestaat in de realiteit. Een individu kan een hand schudden een vraag stellen of een harburger verteren. Een groep kan dat echter niet, een groep is een concept in je hoofd net zoals een land, maar bestaat niet in de realiteit (je ziet een land niet vanuit een satelliet, het is een verzameling afspraken).
  Dus de gemiddelde nu.nl kop is onzin:
  “Afghanistan schat taliban op 15000”, Afghanistan is de naam van een lap grond en schat niets. Er is een vent in Afghanistan die wat roept, dat is wat anders. De titel werkt de indruk dat
  1)dit de mening van alle leden in de regring van Afghanistan is
  2)De regering een vrijwillige vertegenwoordiging van de mensen is
  Dit taalgebruik is cruciaal in de morele onderbouwing van de overheid. Een titel als “Frankrijk stuurt troepen naar Libie” is duidelijk anders dan “een vent die beweert heerser te zijn van het gebied genaamd Frankrijk zegt tegen een aantal mensen in dat gebied dat ze een aantal mensen in een gebied genaamd Libie moeten gaan bedreigen met de dood. De huurmoordernaars gaven gehoor aan de oproep. Hun financieeele vergoeding wordt betaald door andere mensen in het gebied Frankrijk af te persen. Alle afpersingen worden gerechtvaardigd door chaos en onrecht in het vooruitzicht te stellen. De afpersers beweren uitstekende rechtshandhavers en voorkomers van chaos te zijn, maar verhinderen vreemd genoeg wel anderen met geweld een concurrerende rechtshandhavingsfunctie op te zetten”

  Tony [21] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [23] reageerde op deze reactie.
  beek [25] reageerde op deze reactie.

 18. @pcrs [20]:

  Doet me denken aan wat ik pas geleden in de reaguurders-sectie van een krant zag op internet, waar een dame iets zei als: “We zijn allemaal schuldig aan wat er in Israel gebeurt.”

  Iemand die haar eigen gevoel projecteert op een grote groep en als waarheid verkondigt.

  Gek word ik van die achterlijkheid.

 19. @Tony [15]:
  Dat sluit nauw aan bij het juridische “Nemo plus” -beginsel: “Niemand kan meer rechten overdragen aan een ander dan hijzelf bezit.”

  “Nemo plus iuris in alienum transferre potest quam ipse habet.”

  Als je dit beginsel een jurist onder zijn neus duwt, raakt hij stuurloos. Ik heb er nog nooit een gesproken die er goed uit kwam, behalve door te zeggen, dat het beginsel alleen maar in het privaatrecht geldt.

  Maar als je dan vervolgens vraagt om het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht precies uit te leggen, blijkt, dat dat onderscheid in de moderne wet- en regelgeving en de jurisprudentie nauwelijks nog gemaakt kan worden.

  En uiteraard zie je het aan de bailout-rage: de overheden smijten wereldwijd honderden miljarden belastinggeld willekeurig in de rondte zonder de geringste verantwoording af te leggen en met uitsluitend dreigementen.
  ====

  “Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?” (Zonder gerechtigheid, wat zijn staten anders dan grote roversbenden?)
  -Uit: De Civitate Dei (De Stad Gods), Aurelius Augustinus, A.D. 420.
  Spy-Nose [33] reageerde op deze reactie.

 20. “Nemo plus iuris in alienum transferre potest quam ipse habet” ?

  Nja,

  Nemo plus IUS in alienum transferre potest, quam ipse habet.

  Pseudo intellectueel geraaskal van een dwaas.

  Homo sapiens non urinat in ventum.

  Of niet soms.

 21. @pcrs [20]:

  Prietpraat vanwege een eenzijdige benadering vanuit 1 retorische benadering.
  Alsof een gezamenlijke gedachte GEEN realiteit zou zijn, omdat deze niet te fotograferen zou zijn.
  De gedachten van ene pcrs zijn door noemand te zien, noch te fotograferen.
  Bestaan dus kennelijk niet.
  Groepsgevoel bestaat, of je het wilt of niet.
  Groepen die personen afvaardigen teneinde hun belangen te verdedigen, bestaan eveneens.
  Waarom? Domweg, vanwege het principe van specialisatie, dat Adam Smith zag als de belangrijkste motor voor de voortschreidende ontwikkelingen der mensen.
  Wie zelf een naald moet maken, verliest daarmee zeer vele uren die hij aan andere nuttige zaken had kunnen besteden.
  Dat geldt tevens als het om allerlei bestuurswerk gaat.

  beek [26] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [26]:

  Een schreiende zaak?
  Inderdaad.
  En ik verdenk veel libertarisch angehauchten van soortgelijke romantische voorstellingen van zaken.
  En die romantiek is gelegen in het feit van de wens een eigen lap grond te bezitten, waarop men heer en meester is, een mini-koning in zijn eigen mini-koninkrijkje, waar men beveelt en heerst, naar eigen goeddunken.
  Zonder enige interventie van buitenaf.

  Een utopisch denkbeeld, dat rekent buiten allerlei praktische omstandigheden en bezwaren.
  Want ook dit denkbeeld heeft een prijs, zoals alles in het leven.
  De prijs kan de dood zijn, als meerder eedgenoten hebben besloten dat zij ‘rechten’ op uw land kunnen claimen, b.v., omdat uw dochter een zoon van een ander landeigenaar had gehuwd.
  Of omdat zij menen dat uw land HUN afwatering ernstig belemmert.
  Of vanwege het bestaan van bendes, die niet malen om enige moraliteit.
  Of, wat dan ook.

  De heldere gedachtenconstructie is een aangenaam toeven, zolang zij slechts verblijft in de gedachten.
  In de dagelijkse praktijk slaat de vervuiling, en het totaal onverwachte, al heel gauw toe, om dat zuivere heldere en genotgevende plaatje in uw gedachten, ernstig en zeer kwalijk aan te tasten.
  En daarbij staat ALLERMINST vast dat de omstandigheden de schuld zouden kunnen krijgen.
  Uw plaatje kan eveneens een vals beeld blijken te zijn geweest!

  Hoewel is altijd leuker is natuurlijk, om het de anderen te verwijten, zodat men zijn eigen geweten en gedachtenconstructies altijd schoon kan poetsen, al is het maar vanuit de drang het eigen straatje altijd als schoon te willen beschouwen.
  Want…, zonder God, als men al niet op het eigen straatje kan vertrouwen, WAAROP DAN WEL???!

  Vandaar de hartstochtelijke ijver der goddeloze idealisten altijd hun eigen gedachten als de hoogst reine te bechouwen, als wiskundig vaststaande formules, ook al blijken zij in de praktijk keer op keer de plank volledig mis te slaan.
  Het gedachtenexperiment wordt altijd vervuild.
  En wie geeft men de schuld?
  De Joden, de collectivisten, de religieuzen, de staat, de bourgeoisie, de intellectuelen, de kapitalisten, de liberalen, enz. enz. enz.

 23. Voor wie zich afvraagt waarom Vrijspreker zo’n hoog azijnpisgehalte heeft: men heeft domweg niks anders.
  Immers, het gekoesterde gedachtenplaatje is het reine leven, dat slechts tot stand komt als de overheid zich nergens mee bemoeit, dan met het beschermen van de uitvoering van dit geliefkoosde wiskundig modelletje in de hersenpan.

  Aangezien nergens ter wereld zo’n paradijs werd verwezenlijkt, blijft er niks anders over dan voortdurend azijnpissen richting overheid: die immers per definitie de bron is van de verontreiniging van het wiskundig concept dat men zich in de gedachten had gevormd: utopia zonder overheid.

  Want dat is het fijne van elk utopia: het laat alle menselijke zwakheden en kwaadaardigheden heerlijk buiten beschouwing.
  Menselijke zwakheden: daar wordt namelijk niemand door verleid, immers!
  Hoewel CONSTANTE factor in de hele menselijke geschiedenis.
  Vandaar die hang naar een virtuele John Galt.
  Waar een echte Galt, de MAN VAN NAZARETH, beschikbaar is.
  Maar die wenst men te verwerpen.
  Roept dan heel hard dat het bij deze man om fabels gaat, om vervolgens andere echte fabels te gaan aanhangen.
  Vandaar mijn regelmatig homerisch gelach als ik lieden hier bezig zie. In al hun vermeende waanwijsheid.

  Peter de Jong [31] reageerde op deze reactie.
  jetze [32] reageerde op deze reactie.
  Tjeerd [35] reageerde op deze reactie.

 24. “Vandaar die hang naar een virtuele John Galt.
  Waar een echte Galt, de MAN VAN NAZARETH, beschikbaar is.”

  Halleluja.

Comments are closed.