eu-ep

Onze regelmatige lezers kennen natuurlijk ons negatief enthousiasme voor de superstaat EU.

Maar toch willen we aan het verzoek van student politocologie M.F. gehoor geven om op de Vrijspreker naar zijn enquete betreffende de verkiezing van 785 Europarlementariërs te verwijzen.
En wel omdat we ook geïnteresseerd zijn in de resultaten van deze vragenlijst, hoe denken jongeren over de EU. Verstandiger dan ouderen of juist niet? De uitslag wordt in april verwacht; dan zullen we ook ons commentaar er op geven.

De vragenlijst is bedoeld voor jong volwassenen van 18 tot en met 22 jaar 
 
Oproep aan jong volwassenen van 18 tot en met 22 jaar

Vanaf 9 februari wordt een landelijke websurvey gehouden onder jong volwassenen van 18 tot met 22 jaar. De bedoeling van het onderzoek is te achterhalen of jong volwassenen die nu voor het eerst mogen stemmen voor de komende verkiezing van het Europees Parlement wel of niet de intentie hebben om te stemmen en waarom. Door te kiezen voor een websurvey wordt een zo breed mogelijk publiek gezocht. Alle ontvangen respons wordt 100% anoniem verwerkt. Het zou erg prettig zijn als u ook uw stem wilt laten horen in deze survey. Het invullen kost ongeveer 20 minuten. Als u het wilt, kunt u de hyperlink onbeperkt naar anderen doorsturen want net als bij verkiezingen geldt: iedere stem telt!

 De survey is hier te vinden:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=qu1atfmLRxa0yOjCwOrIwQ_3d_3d 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Minguel Foendoe

1 REACTIE

  1. Die enquête-site “Heel Europa” werkt al even beroerd als dat stel in Brussel.

Comments are closed.