belasting-sparenJournalist Larry Elder publiceerde een interview met George Reisman van 7 jaar geleden waaruit duidelijk de libertarische mening  blijkt: *) “De overheid moet “niets”doen“, behalve belasting verlagen.  Een advies dat ook 250 economen via het CATO INSTITUTE met een paginagrootte advertentie enkele dagen geleden in de Amerikaanse pers aan Obama  gaven.
En dat geldt natuurlijk precies hetzelfde voor Europese en Nederlandse politici.
 
In discussies krijgen we regelmatig de vraag:  Wat wij dan vinden wat de overheid moet doen. Vaak gevolgd met de opmerking dat “niets doen is geen optie”.
Op de vraag waarom het geen optie is, blijkt dan een afhankelijkheid van de overheid die als een vanzelfsprekendheid in het totale denkpatroon is ingebouwd.
Als de overheid niets doet, dan gaan banken failliet en dan stopt het betalingsverkeer en dan krijgen we grote chaos.

Of dat zo is, is de grote vraag. Te meer daar heel wat van de vage transacties waar we nu degelijks over horen, (voor mij) onbegrijpelijke “papieren, boekhoudkundige bedragen heen en weer schrijven” zijn.

Gelukkig komen er steeds meer berichten en artikelen van economen die verder ontwikkeld zijn dan de oude theorieën van Keynes. Die begrijpen dat een crisis die ontstaan is door te veel lenen en uitgeven, niet simpel op te lossen is door veel meer te lenen en veel meer uit te geven.

Zie ook ons eerder artikel:
Stimuleren door overheid is schadelijk voor economie 

met in het bijzonder de twee korte video’s van CATO

Obama’s So Called Stimulus Good for Economy, Bad for Economy 
en    ” Keynesian Economics Is Wrong, Bigger Gov’t Is NOT Stimulus “ 

Keynesian Economics Is Wrong: Bigger Gov’t Is Not Stimulus
 ———
*)  Het hele artikel van Larry Elder vindt u hier.

13 REACTIES

 1. Ja, “nietsdoen is geen optie” is alleen dan een valide argument als iets doen beter uitwerkt dan niets doen. Wie al een paar jaar langer meegaat, kan dit uit ervaring weten, het gaat in vele gevallen op.
  Als alternatief voor de steun aan de banken zou ik voor steun aan de slachtoffers van de banken gekozen hebben, zodat mensen in hun huis hadden kunnen blijven wonen, daar zou de economie ook mee gebaad zijn.

 2. Ik ben bang dat niks doen inderdaad geen optie is.
  In alle ons omringende EUSSR landen is men bezig om vrachtwagens vol met euro’s in allerlei zwarte gaten te kieperen.
  Als je daaraan niet meedoet en je het braafste jongetje van de EUSSR klas toont wordt je op langere termijn keihard genaaid door het inflatiespook.
  Ga er maar niet vanuit dat we de komende tien jaar ook maar één EUSSR land gaan zien die weer terugkeert binnen het begrotingstekort van 3% zoals destijds als uiterste grens werd afgesproken.
  Dar krijg je ervan als je jezelf afhankelijk maakt van mediterrane landen die nog nooit gehoord hebben van een verantwoorde monetaire politiek ten dienste van het volk.

 3. “belasting verlagen”
  —-
  Dit is involdoende. De belastingen op arbeid en kapitaal moeten totaal afgeschaft worden! Dan zal de economie zich herpakken en floreren.

  Wat we nodig hebben is méér vrijheid. Dat betekent minder overheidsbemoeienis en dus een kleinere overheid (nachtwakersstaat).

  De kosten van een kleinere overheid kunnen betaald worden uit de single-tax (grondrecht-inning). Dit zal voldoende opbrengen om alles te betalen en om alle belastingen op arbeid en kapitaal te vervangen.

  Tony [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Gilbert De Bruycker [3]:

  Uiteraard,

  Maar voor de hele en halve socialisten van de politiek is dat hetzelfde als vragen of ze nog iemand over water hebben zien lopen. Verlagingen passen daarentegen nog net binnen hun verstandelijk vermogen, al vinden ze het niet leuk.

 5. Ja, lekker niets doen, en alles in mekaar laten klappen… Eens temeer is nu duidelijk dat politiek en bedrijfsleven twee handen op een buik zijn, en dat de burger niets te vertellen heeft, behalve z’n portemonee trekken.

 6. Nou, gezien de crisis veroorzaakt werd door wel iets te hebben gedaan, stel ik voor dat we “iets” doen, nl. die dwaze wetten en voorschriften schrappen die tot de crisis geleid hebben. Dus we moeten “iets” doen (nl. regels schrappen) om aan te belanden in een toestand van niets doen. Want als we “niets doen” in de zin van ook niets schrappen, dan gaan we door op de automatische piloot met wel iets doen (maar dan helaas met het verkeerde te doen).
  Want het is uiteraard niet het kapitalisme dat faalde, doch beleid van nationale en internationale overheden en autoriteiten zoals ik enkele weken terug op deze blog betoogde (zie derde reactie van onder):
  http://blogs.tijd.be/bbb/2009/01/zes-nagels-aan-de-economische-doodskist.html

 7. Gewoon de banken failliet laten gaan en de gelegenheid aangrijpen om de macht weer bij regeringen onder te brengen.
  Financiële instellingen en multinationals zijn niet democratisch en ondergraven voortdurend de democratie. Dit is een unieke kans om ze tot de orde te roepen. Het kapitalisme is failliet.

 8. Het is niet het kapitalisme dat faalt, maar het zijn de inbreuken op dat systeem wat tot falen ervan leidt en met name het instituut van de herverdeling. Herverdeling leidt tot overdracht van gelden van “bijdragers”naar “ontvangers”. Bij de “bijdragers” leidt dat er toe dat zij zich minder gaan inspannnen en bij de “ontvangers” tot hetzelfde gedrag. Waarom zou iemand hard werken als hij er meer belasting over moet betalen en waarom zou ik meer doen, want ik krijg er toch wel bij. Gevolg krimp van het bruto product. Ander gevolg is het aangaan van leningen voor het gemis. Gevolg daarvan crises. Een zekere mate van herverdeling blijft echter noodzakelijk. Draagvlak zou vergroot kunnen worden door de mensen die voor herverdeling zijn, veelal de links georienteerden onder ons in dit politieke systeem nu zij de gevolgen van keuzes kunnen afwentelen op een ander is belasting koppelen aan stemgedrag en niet meer aan inkomen. Stem je links dan betaal je veel. Stem je anders dan betaal je weinig.

 9. @Generator [10]: Ach, zelfs zonder premie zou dit moeten lukken.
  Als 50 plusser moet je immers al wel een behoorlijke loser zijn als je zelf niet minstens pakweg 250k netto vermogen bezit (inclusief je woning uiteraard). In menig Aziatisch land koop je voor 50k een aardige flat. Vaak is het leven er dermate goedkoop dat je (exclusief medische kosten weliswaar) zonder huur makkelijk van 1000 per maand met zijn tweetjes leven kan. Dus van die 200.000 kan je (bij een reeel rendement van 0%) nog 16 jaar leven. Met 3% rendement duurt het ca. 23 jaar eer het geld op is. Dus als de overheid gewoon de ziektekosten zou vergoeden (net als in Nederland maar dan ca. 50-90% goedkoper), dan zou dat eigenlijk moeten volstaan. Voor wie meer bezit, is het zelfs nog makkelijker.
  Zelf ben ik ook van plan t.z.t. dit te doen, zelfs zonder dat ik ziektekosten vergoed krijg of zelfs als ik dan geen AOW meer zou krijgen. Ik ga er nl. vanuit dat wanneer ik over 30 jaar op pensioen ga, ik sowieso niks meer zal trekken. Dus ben ik sowieso op mezelf aangwezen. Nou, dan is het gewoon zaak om naar een goedkoper oord te verkassen. Met enkele randvoorwaarden zoals klimaat, gunstige fiscaliteit, stand der gezondheidszorg en een min of meer betrouwbaar justitie-apparaat. Democratie hoeft niet perse, dat is tenslotte ook dictatuur (zij het van de meerderheid).

Comments are closed.