kluitje-in-rietWij stuurden een open brief aan de fractievoorzitters om te vragen onze ongerustheid naar aanleiding van de behandeling van Vaclav Klaus (President van de EU en van Tsjechië) weg te nemen.

We kregen slechts enkele ontwijkende antwoorden. 

Nu ontvangen we alsnog van Ellen Swagerman (GROENLINKS) een serieuzer antwoord.
Daaruit blijkt een groot verschil van opvatting. Omdat er echter maar één de goede (beste) kan zijn, heb ik een commentaar aan Ellen gestuurd en ben benieuwd of daar nog een reactie op komt.

Zie verder voor de mail van Ellen en mijn antwoord daarop. 
 
Van: GroenLinks [mailto:GroenLinks@tweedekamer.nl]
Verzonden: maandag 16 maart/ Aan: Hubert Jongen
Onderwerp: Re: FW: Ongerustheid

Geachte heer Jongen,
Hartelijk bedankt voor uw e-mail. We zijn blij dat u de moeite hebt  genomen om onze fractie te schrijven. Wij begrijpen uw zorg, maar delen die niet helemaal. GroenLinks is een voorstander voor eenheid in Europa, maar GroenLinks wil wel dat een groter deel van de aandacht van de EU zich richt op het groener en socialer maken van Europa.

 Nu richt de aandacht zich teveel op het afbreken van publieke voorzieningen die juist een goede functie hebben.

Ook wil GroenLinks meer democratie en openbaarheid. Nu heeft de Europese commissie te veel macht. 
Die is niet democratisch gekozen. GroenLinks wil dat het Europese parlement het in Europa voor het zeggen krijgt. De grondwet introduceerde een burgerinitiatief en verplichtte de Raad van Ministers tot wetgeving in het openbaar. Nationale parlementen kregen een rol bij het toetsen van Europese wetsvoorstellen. GroenLinks vindt dat we niet op een nieuw  verdrag hoeven te wachten, maar deze hervormingen nu al kunnen doorvoeren. Bovendien wil GroenLinks dat er een Europees referendum komt, bijvoorbeeld over de toetreding van nieuwe lidstaten.
Kortom 
GroenLinks wil niet ‘ontsnappen’ aan de EU, GroenLinks wil accenten anders leggen.

 Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Ellen Swagerman  Publieksdienst,  Tweede Kamerfractie GroenLinks 
—————————————————————————-

MAIL aan Ellen  GL, 21 maart

 Beste Ellen,
Ook ik stel je antwoord op prijs. Vooral omdat je mijn zorg een beetje deelt; al vind ik dat niet goed terug in je tekst.
Dat kan samenhangen met het woordgebruik.

Als je zegt “meer eenheid” dan zie ik in de praktijk de wens naar meer collectivisme, uitmondend in communisme. 

Als je zegt meer democratie, aarzel ik. Democratie is: “Twee wolven en een schaap die samen beslissen wat ze zullen eten.
En meer democratie is dan vijf wolven en een schaap?

En jammer is dat als jullie iets “socialer” maken, dan komt daar altijd uit dat het socialistischer wordt. En dat betekent dat er altijd mensen gedwongen worden om mee te doen.
Jammer, want ik vind dat niemand een ander mens mag dwingen tot handelingen die hij niet vrijwillig doet.

En ik zie dat toetsen van de nationale parlementen als een doekje voor het bloeden want de Commissie blijft beslissen. Dat toetsen (gele kaart) betekent “vrijblijvende” opmerkingen maken.

En de EU kost ons te veel en is nadelig voor ons. ZIE bij Vrijspreker  

Het zou fijn zijn als jullie een weg konden vinden voor nog meer “samenwerking” (op vrijwillige basis) en helemaal los van de “ondergeschiktheid” aan “Brussel”. Graag onze soevereiniteit terug.

 Over dat laatste nog even, ik heb nooit begrepen dat jullie onze soevereiniteit zo gemakkelijk hebben weggegeven.
Die weer terugkrijgen zal een heel moeilijke zaak worden.

Ik ben benieuwd of je me toch nog meer kunt geruststellen en of je zodanig op een andere golflengte zit dat mijn opmerkingen niet eens begrepen worden.
Dat zie ik met spanning tegemoet,

Met vriendelijke groeten,

Hub Jongen

4 REACTIES

 1. Ik ben benieuwd?

  Alhoelwel ik van groen links nooit zal verwachten dat ze het democratische principe zoals partij 2e kamer volgelingen, zullen loslaten.

  Ook onderstaand stukje zal voor Ellen niet erg te pruimen zijn;
  En jammer is dat als jullie iets “socialer” maken, dan komt daar altijd uit dat het socialistischer wordt. En dat betekent dat er altijd mensen gedwongen worden om mee te doen.
  Jammer, want ik vind dat niemand een ander mens mag dwingen tot handelingen die hij niet vrijwillig doet.

  Maar wie weet???

  Er is maar 1 schaap in de 2e kamer, dat is Mirjam Sterk. Veilig ingebed tussen de CDA wolven, en keurig stemmend zoals Balkenende het wil.

 2. andere reacties ;

  Dierenpartij ; Het is voor ons niet mogelijk nu reeds een oordeel te geven over uw initiatief, maar het zal u niet verbazen dat uw voorstel om de vrijheid van politieke partijvorming aan banden te leggen ons niet aanspreekt.

  SGP ; wil dat het politieke partij systeem blijft zoals het is . Noemen Wilders en Verdonk als voorbeeld hoe men een zetel persoonlijk kan en mag gebruiken en behouden. Als iemand het niet eens is met de partij , dan vertrekt hij bij de partij en kan een één mans zetel in de kamer nemen , dat is mogelijk. Maar er zijn maar twee van de 150 kamer leden die hier gebruik van gemaakt hebben . De overige kamer leden houden zich dus “altijd” aan de lijn van het partij politiek. Verder geeft men geen commentaar

 3. Ellen: “Nu richt de aandacht zich teveel op het afbreken van publieke voorzieningen die juist een goede functie hebben.”

  Welke voorzieningen zijn dat dan?

  Hub: “En jammer is dat als jullie iets “socialer” maken, dan komt daar altijd uit dat het socialistischer wordt. En dat betekent dat er altijd mensen gedwongen worden om mee te doen. Jammer, want ik vind dat niemand een ander mens mag dwingen tot handelingen die hij niet vrijwillig doet.”

  Die eerste zin kan Ellen makkelijk voortijdig doen afknappen, vooral het tweede gedeelte. Jammer. Dat het scheldwoord ‘socialistischer’ nu valt. En dat dus de crux, een steekhoudend argument waarvoor Ellen vast wel te porren is en pas in de laatste zin boven komt borrelen, al door het voorgaande is ondergesneeuwd.

Comments are closed.