belasting_want_your_money_unclesamEen oude libertarische vriend uit Equador stuurde onderstaan gedicht. Het geldt voor alle landen van de wereld met een overheid, en geeft pijnlijk nauwkeurig weer hoe de wereld aan het ontwikkelen is.

Een geschikte song voor de Ieren om vandaag   op St.Patricks Day in de pub te zingen?


A TAX POEM 

Tax his land,
     Tax his bed,
     Tax the table
     At which he’s fed.
  
     Tax his tractor,
     Tax his mule,
     Teach him taxes
     Are the rule.
  
     Tax his work,
     Tax his pay,
     He works for peanuts Anyway!
 
     Tax his cow,
     Tax his goat,
     Tax his pants,
     Tax his coat.
  
     Tax his ties,
     Tax his shirt,
     Tax his work,
     Tax his dirt.
  
     Tax his tobacco,
     Tax his drink,
     Tax him if he
     Tries to think.
  
     Tax his cigars,
     Tax his beers,
     If he cries
     Tax his tears.
  
     Tax his car,
     Tax his gas,
     Find other ways
     To tax his ass.
   
     Tax all he has
     Then let him know
     That you won’t be done
     Till he has no dough.
  
     When he screams and hollers,
     Then tax him some more,
     Tax him till
     He’s good and sore.
  
     Then tax his coffin,
     Tax his grave,
     Tax the sod in
     Which he’s laid.
  
     Put these words
     Upon his tomb,
     ‘Taxes drove me to my doom…’
  
     When he’s gone,
     Do not relax,
     Its time to apply
     The inheritance tax.
  
     Accounts Receivable Tax
     Building Permit Tax
     CDL license Tax
     Cigarette Tax
     Corporate Income Tax
     Dog License Tax
     Excise Taxes
     Federal Income Tax
     Federal Unemployment Tax (FUTA)
     Fishing License Tax
     Food License Tax
     Fuel Permit Tax
     Gasoline Tax (42 cents per gallon)
     Gross Receipts Tax
     Hunting License Tax
     Inheritance Tax
     Inventory Tax
     IRS Interest Charges IRS Penalties (tax on top of tax)
     Liquor Tax
     Luxury Taxes
     Marriage License Tax
     Medicare Tax
     Personal Property Tax
     Property Tax
     Real Estate Tax
     Service Charge Tax
     Social Security Tax
     Road Usage Tax
     Sales Tax
     Recreational Vehicle Tax
     School Tax
     State Income Tax
     State Unemployment Tax (SUTA)
     Telephone Federal Excise Tax
     Telephone Federal Universal Service Fee Tax
     Telephone Federal, State and Local Surcharge Taxes
     Telephone Minimum Usage Surcharge Tax
     Telephone Recurring and Nonrecurring Charges Tax
      Telephone State and Local Tax
     Telephone Usage Charge Tax
     Utility Taxes
     Vehicle License Registration Tax
     Vehicle Sales Tax
     Watercraft Registration Tax
     Well Permit Tax
     Workers Compensation Tax
   
 Not one of these taxes existed 100 years ago, and our nation was the
most prosperous in the world.
   
We had absolutely no national debt, had the largest middle class in the
world, and Mom stayed home to raise the kids

6 REACTIES

 1. Het gedicht is leuk, maar de afsluiter om te huilen.

  Wat zegt het dat je land vroeger het meest welvarende was? Niets. Het land is nu veel en veel welvarender in termen van koopkracht. Feitelijk wordt hier gesteld dat armoede goed is zolang het leidt tot een hogere plaats in de rangorde van landen. Uiterst verwerpelijk, nationalistische argumenten mogen niet tot armoede van de burgers van dat land leiden.

  En de afsluiter… “and Mom stayed home to raise the kids”. Typisch conservatisme. Moeders moet vooral niet gaan werken, maar thuis blijven en de kostwinnaar dienen. Maak toch dat je wegkomt, waarom is het goed als vrouwen zich niet ontwikkelen? Dat heeft niets met libertarisme te maken.

  Dan heb ik nog liever al die belastingen. Per saldo zijn we namelijk beter af.

  Paul Martens [2] reageerde op deze reactie.
  Tony [5] reageerde op deze reactie.

 2. @nvdbeek [1]: Op het morele punt ben ik het volledig met je eens. Ook vrouwen hebben absoluut het recht om hun capaciteiten ten toon te spreiden, bijvoorbeeld in de vorm van een carrière. Ieders vrije keuze, wat mij betreft, afgezien van wat je moet denken van die kinderen die “uitbesteed opgevoed” zijn.

  Maar je kunt de afsluiter ook anders interpreteren, want gedichten en teksten hebben vaak een overdrachtelijke betekenis: nu móeten moeders wel meewerken om het financieel een beetje leuk te hebben. Ze hebben niet eens de kéuze om thuis te blijven om de kinderen zelf op te voeden.

  En het ligt ook een beetje aan de hebberigheid van de mensen zelf: ze willen én kinderen, én allebei een carrière, én 2 auto’s, én een dikke villa, én, én, én. Nooit eens “of”. En dat heeft nets met conservatisme te maken, maar gewoon met hebberigheid, status, jaloezie en ontevredenheid. Dan moet je de opvoeding van de kinderen inderdaad uitbesteden, opa en oma ermee lastig vallen, en het tekort aan aandacht compenseren met GSM’s en spelcomputers.

  nvdbeek [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Paul Martens [2]:

  Zelf dacht ik ook aan het moeten meewerken argument. Alleen is dat in Engelstalige landen niet waar, omdat de toename in welvaart, in termen van koopkracht, daar te groot voor is. Het is overigens wel een zeer goede verklaring (statistisch gezien) voor de hoge arbeidsparticipatie in Zweden.

  Je vrouw thuis laten was/is vooral een statussymbool van de man. “Kijk mij eens zoveel verdienen”. Als in de tekst nu stond dat één van de ouders thuis kon blijven, of dat ze part-time gingen werken voor de kids, dan zou ik je best gelijk willen geven. Maar nu is het (christelijk) conservatisme, waar ik persoonlijk een hekel aan heb.

  Je opmerking over hebberigheid en het uitbesteding van de opvoeding volg ik niet. Het gebeurt ook bij mensen die niet werken. Worden de kids gedropt om te fitnessen of lekker alleen voor de buis te hangen. Vaak op kosten van de belastingbetaler overigens! Het heeft vooral te maken met het verantwoordelijkheidsgevoel voor de kinderen. Ouders die om hun kinderen geven zorgen ook voor goede kinderopvang, en zijn daar ook bereid dingen voor op te offeren. Die kinderen komen ook goed terecht. Maar als het in de kern mis is, als de ouders de kinderen als een grappig vermaak zien, dan gaat het fout. Nu kun je het door jou beschreven gedrag ook definiëren als een verwerpelijke vorm van egoïsme. Dan maakt thuis blijven van onverschillige ouders ook niet opeens hartelijke lieve schatten. Sommige mensen hadden beter geen kinderen kunnen hebben.

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.

 4. @nvdbeek [3]: Helemaal mee eens.
  Alleen kan ik het argument van de koopkracht in Engelstalige landen niet helemaal staven. Moet ik nog eens onderzoeken.
  Verder helemaal met je eens, erg genoeg ook met je laatste zin…

 5. @nvdbeek [1]:

  Ten eerste, het zegt ALLES dat een land toen het meest welvarende was. Dat landen nu nog welvarender zijn met alle belastingen zegt juist niets. De enige relevante vraag zou namelijk zijn: hoeveel welvarender zouden alle landen nu NOG meer zijn als al die belastingen er niet waren geweest. Je gaat er blijkbaar, doch totaal verkeerd, vanuit dat die belastingen van vandaag de dag juist voor die nog grotere welvarendheid hebben gezorgd, terwijl er eerder iets voor te zeggen zou zijn dat landen nog veel beter af waren geweest dan ze nu zijn als ze ook nu al die belastingen niet zouden hebben gehad. Belastingen van nu koppelen aan de grote welvarendheid van nu is een non-sequitur, vooral gezien het feit dat een land zonder al die belastingen vroeger het meest welvarend van allen was.

  Maar misschien wil je een bizar argument maken dat juist die belastingen zorgen voor de welvarendheid, en dat het meest welvarende land van 100 jaar geleden juist nog welvarender was geweest dan het al was, als het al die belastingen maar had ingevoerd.

  Jouw argument lijkt i.i.g. op het volgende neer te komen:

  – Landen 100 jaar geleden zonder belastingen waren meest welvarende in hun tijd.
  – Landen nu MET belastingen zijn nog welvarender dan landen 100 jaar geleden.
  – Dus: belastingen zorgen voor meer welvaart.

  De schrijver maakt vrij duidelijk, lijkt mij, dat een land inderdaad veel welvarender zou zijn zonder die waslijst aan belastingen. Hij houdt duidelijk geen pleidooi voor een toestand zonder belastingen waar ook de algehele welvaart an sich minder groot zou zijn, zoals die 100 jaar geleden was.

  Ik ga overigens met je mee dat het gedoe over het vrouwtje dat voor de kinderen zorgt overkomt als conservatief.

  Maar laat een ding duidelijk zijn. Kinderopvang bekostigd door de belastingbetaler is nog veel verwerpelijker. Belastingbetalers hebben namelijk geen keuze, daar waar “moeders” zelf EN kiezen om kinderen te nemen, EN om thuis te blijven als manlief dat graag heeft.

  Ik neem in ieder geval niet aan dat de schrijver van het gedicht een pleidooi houd voor het fysiek dreigen van vrouwen om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen en in het geval dat hij dat inderdaad niet doet is alles dus gewoon een keuze.

  Zie het zo: als ouders geen enkele aanspraak zouden kunnen maken op overheidssteun, hoeveel zouden er dan nog beide werken als er net een kind gekomen is?

  Voor wat betreft die belastingen. Jij zou mogen betalen wat je wil. Liever belastingen hebben betekent in de praktijk echter voor *iedereen*. Als je er zo over denkt kun je je beter afvragen hoe stevig je libertarische principes in hun schoenen staan. Je egalitarisme lijkt me op eerste gezicht groter dan je libertarisme.

  Ik vraag me dan ook af wat je er van zou vinden als een bedrijf er voor zou kiezen gewoon geen vrouwen aan te nemen. Gewoon, om welke reden dan ook, desnoods seksistische.

  Dan ook liever belasting en egalitarisme dan vrijheid?

  nvdbeek [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Tony [5]:

  Dat de huidige situatie nog beter kon zijn zonder belastingen leidt nog niet tot de logische conclusie dat de oude situatie daarom beter is dan de huidige situatie. Het enige dat telt is de welvaart. Dat de welvaart zonder al die belastingen hoger zou zijn ben ik met je eens. Maar die situatie stond niet in het oorspronkelijke gedicht.

  Je schrijft mij een stelling toe die ik niet gemaakt heb, om die vervolgens af te breken. Ik heb niet gesteld dat belastingen tot welvaart leiden. Die stroman mag je houden. Dat geldt ook voor het egalitarisme.

  Wat mij bij kinderopvang nog meer stoort is al die regulering. Zonder een doctoraat in de pedagogie mag je feitelijk niets beginnen. Geen wonder dat het allemaal zo belachelijk duur is! Belastingen zijn niet de enige manier waarop de staat ingrijpt in ons leven.

  Wat je vraag over discriminatie betreft: Een bedrijf dat alleen mannen aanneemt zal geconfronteerd worden met een schaarsere arbeidsmarkt en daarom een hoger loon betalen. Je zult dus op de één of andere manier geld moeten verdienen met je bijzondere personeelsbeleid. De klanten die daar prijs op stellen zullen dan bereid zijn daar voor te betalen. Die zullen dus een extra hoge prijs betalen en daarmee geconfronteerd worden met de kosten van hun voorkeur. Niets mis mee.

  Waar ik, in navolging van andere klassiek liberalen, bang voor ben is maatschappelijke druk. Markten werken niet geheel frictieloos en in bepaalde contexten kan dat voor grote problemen zorgen. Het gevaar van de staat zit hem in de hiërarchische verhouding tot de burger: de staat kan ons dwingen, geloofwaardig dreigen ons in onze welvaart te schaden als we niet meewerken. Zonder goede bescherming kan eenzelfde probleem ook op een lager, informeel niveau plaatsvinden. Als iemand b.v. geen toegang heeft tot een kapitaalmarkt, kan deze zich maar heel moeilijk aan een dwingende omgeving onttrekken. Sterker nog, de macht van het collectief bestaat enkel en alleen omdat het individu geen keuze meer heeft. Daarom is bescherming tegen het collectief onontbeerlijk. Vrouwen die in een traditionele gemeenschap geboren worden kunnen zich maar moeilijk aan die gemeenschap onttrekken omdat de benodigde middelen niet binnen hun bereik is. De “keuze” om thuis te blijven is er eigenlijk niet, omdat zij nooit in staat zijn om hun eigen ontwikkeling aan de onderhandelingstafel in te brengen. In zo een geval, die past binnen het conservatieve maatschappijbeeld, is thuis blijven voor de kinderen niet aanvaardbaar.

  Op zichzelf heb ik natuurlijk niets tegen een vrije keuze om thuis te blijven. Het is een economische afweging die idealiter gebaseerd is op comparatieve voordelen. Je ziet nu ook vaak dat de zorg voor kinderen gedeeld wordt, wat kan duiden op het ontlenen van nut aan opvoeding en een afnemende meeropbrengst van werken. Dat zou bij de afschaffing van onnodige belastingen hetzelfde blijven. Een corner-solution (vrouw blijft volledig thuis) ligt vanwege economische wetmatigheden niet voor de hand als men een vrije samenleving als uitgangspunt neemt. Evenwel is duidelijk dat het gedicht een geen moderne gezinssituatie voor ogen had.

Comments are closed.