aowDe top van het kabinet en de sociale partners hebben dinsdagavond laat een principe-akkoord gesloten. Het kabinet houdt in het sociaal akkoord vast aan het plan om de pensioenleeftijd op termijn te verhogen naar 67 jaar. Wel krijgen de sociale partners tot 1 oktober de tijd om alternatieven aan te dragen die eventueel geld opbrengen.

FNV voorzitter Agnes Jongerius, fel tegenstander van een hogere AOW-leeftijd, kondigde dinsdagavond aan met goede alternatieven te zullen komen, zodat wat haar betreft de AOW-leeftijd ongemoeid blijft. Ze denkt daarbij aan het aftoppen van dure hypotheken of het binnenhalen van extra geld via de inkomstenbelasting. “Ik heb het gevoel dat ik het vanavond van tafel heb gekregen.”

In het akkoord is verder sprake van het bevriezen van de lonen in de collectieve sector. Ook is afgesproken dat pensioenfondsen meer ruimte krijgen om de komende jaren hun financiële positie te verbeteren.

De sociale partners wilden na afloop nog niet spreken van een definitief akkoord. Woensdag leggen ze het aan hun eigen achterban voor. Ook de voltallige ministerraad en de coalitiefracties bespreken dan de kabinetsplannen.

Tot zover de media.

Toch wel een vreemde gang van zaken. In een interview zei Agnes Jongerius: “ik kom hier om zaken te doen.”

Het lijkt mij onjuist, in het huidige democratische bestel, dat een kabinet die zegt een crisis op te willen lossen zaken doet met een “minderheidsgroepering”.

Tenslotte vertegenwoordigen de vakbonden slechts 28 procent van de “werkende” bevolking.

De andere 72 procent is niets gevraagd. En dat is toch volgens de huidige democratische begrippen van 50 plus 1 een verkeerde handeling.

Of worden die door het kabinet vertegenwoordigd?

Die discussie rondom de AOW-leeftijd heeft op korte termijn totaal niets te maken met het oplossen van de crisis. Dat het een probleem in de toekomst kan worden is best mogelijk.

Maar dat is inherent aan het omslagsysteem.

De praktische oplossing (niet Libertarisch) is simpel, maar vergt een echt “sociaal” gezicht van de politieke partijen.

Het probleem met “verzekeringen” die bij de overheid worden “afgesloten” is, dat meestal de premies verhoogd worden en de uitkering verlaagd, dit naargelang de politieke voorkeuren van de dan heersende regeringspartijen.

Om de AOW-leeftijd op 65 jaar te handhaven is het niet nodig om allerlei ingrepen te doen, waardoor de huidige- of toekomstige generaties dieper in de portemonnee moeten tasten.

In de begroting van 2009 (en volgende jaren) staat een inkomstenpost aan aardgasbaten van 10 miljard euro en meer.

Stort deze 10 miljard bij “één van de staatsbanken” (andere bank mag natuurlijk ook), maar laat het beslist niet via de overheidsfinanciën lopen, want dan wordt het potje toch weer leeggeroofd.

Het ontstane gat in de begroting kan makkelijk gedekt worden door, allerlei subsidies, ontwikkelingssamenwerking af te schaffen, meer capabele regeringsleiders aan te stellen zodat 1.2 miljard euro op extern advies kosten bespaard kunnen worden en alleen “verzekeringsgeld” uitbetalen aan mensen die ook de premie betaald hebben.

Dit zijn slechts voorbeelden, maar waarschijnlijk weet u ook nog wel een post te vinden.

Dit is alleen de creatie van een “potje”, dat geleegd kan worden indien de noodzaak aanwezig is.

Ik heb niet kunnen achterhalen wat er jaarlijks aan AOW-premie wordt afgedragen.

Maar ik heb het vermoeden dat het meer is dan op dit moment aan AOW wordt uitbetaald.

Als de huidige- en toekomstige regeringen het geld wat voor een bepaald doel wordt “geïnd” ook aan dat doel uitgeven, in plaats van in een algemene pot te storten, dan kan er ook adequater op eventuele overschotten of tekorten gereageerd worden.

Ik wil nogmaals benadrukken dat dit niet de libertarische oplossing is, maar mijn praktische inbreng aan de huidige AOW discussie.

Ter aanvulling geef ik u de uitgaven en inkomsten van de collectieve sector over het jaar 2008. Gewoon om u een idee te geven over wat voor bedragen er gesproken wordt.

Uitgaven Totaal:                                              219.4 miljard euro.

Waarvan:         het Rijk                                   103.3 mld.

                        Sociale zekerheid (*)                 54.8 mld.

                        Zorg                                          51.3 mld.

                        Rentelasten                                10.0 mld.

 

Inkomsten Totaal:                                            222,4 mld.

Aan                 belastingen                               144,2 mld.

                        Premies                                      78,2 mld.

 

(*) Uitkeringen voor AOW, WW, WIA enz.

      4 miljoen personen, van wie 2 miljoen AOW’ers een uitkering kregen.

 

Balkenende houdt vast aan het besluit van het kabinet.

De premier stelde in een toelichting op het pakket crisismaatregelen van het kabinet het volgende; de SER krijgt tot 1 oktober de tijd om met alternatieven te komen die evenveel geld opbrengen. Het kabinet zal het SER advies volgens de premier als “zwaarwegend” beschouwen, maar hij wees erop dat “hele zware argumenten” nodig zijn om van het huidige kabinetsstandpunt af te wijken.

Iedereen weet dat zelfs een “nee” tegen Europa voor Balkenende geen “zwaar argument” was om niet zijn zin door te drijven. Dus wat denkt U dat er gaat gebeuren?

49 REACTIES

 1. Het doel van dit kabinet lijkt het in stand houden van het huidige systeem, en waar het kan, uitbreiden er van.

  Maatregelen als hierboven passen in het perspectief, net als de getoonde onwil om op de staat zelf te bezuinigen. De ambtenaren krijgen de komende jaren jaarlijks een loonsverhoging van ±4 procent. Daar waar werknemers in het bedrijfsleven worden geacht (ondernemers denken er anders over volgens het nieuws) de ‘nul lijn’ aan te houden.

 2. @Rob ter Horst [1]: Of… als je zo graag lid wilt zijn van een vakbond, zoek dan een communistisch land waar alles collectief geregeld wordt.

  De percentages geven voor mij 1 ding heel duidelijk aan: 28% van de werkende bevolking is te slap om voor zichzelf te denken. 78% kan dit hopelijk wel. Dan staat Nederland er minder slecht voor dan ik dacht. Ik was al bang dat 99%van NL ingekakte slaven waren…

  Rob ter Horst [28] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [1]: De individuele loonstijgingen in Nederland overtreffen al jarenlang structureel de COA verhogingen. Dus dat zellf overleggen gaat uitstekend.

  Dat mee-profiteren roepen ze altijd bij de vakbonden, maar het mee moeten betalen vergeten ze. De vakbonden zitten aan tafel en besluiten wat goed is voor de werknemers. Zij maken keuzes over hoeveel de werkgever bijdraagt aan de ziektekostenverzekering, hoeveel vrije dagen, hoeveel extra hier en daar. Dit gaat echter dan in die afspraken gepaard met minder loonruimte. Heel vaak ben ik het niet met die keuzes eens.

  Ook maken ze vaak onderscheid tussen groepen. Ouderen wordern structureel bevoordeeld in CAO’s tov jongere generaties. Ter bescherming van die ouderen, en ji noemt dat wellichts sociaal, maar het is dan een nadeel voor veel niet-leden tov de leden. Toen pre-pensioen sparen fiscaal niet meer mocht zijn in veel CAO’s overgangsregelingen afgesproken waarbij jongere generaties mee moesten betalen voor die ouderen, maar zelf niets kregen. Bij ontslagen beslissen vakbonden dat een deel van de ontslagvergoeding verplicht gebruikt moet woren voor scholing en herintreding ook voor hen die liever gewoon het bedrag meenemen.

  Bi ontslagen beslissen vakbonden ook dat werkgevers niet gewoon op kwaliteit mogen kiezen, maar ook zwakke kneusjes moeten behouden en dan maar een paar goede ontslaan. Afspiegeling noemen ze dat. Dat is immers eerlijk.

  Kom je boven een bepaald inkomen, hoef je aldus de vakbonden ook geen ontslagvergoeding meer! Hogere inkomens zijn uberhaupt vogelvrij bij veel vakbonden.

  Ook hebben de vakbonden verboden gekregen dat je wettelijke vakantiedagen mag uitbetalen. Ik spaarde die altijd op en liet ze uitbetalen, zodat ik lekker lux op vakantie kon. Liever een keer per jaar decadent duur, dan veel meer dagen thuis. Andere collega’s kozen voor het omgekeerde. Iedereen blij, maar helaas de vakbonden hebben via de rechter bedongen dat ik ze niet meer mag uitbetalen.

  En zo kan ik nog tientalle voorbeelden geven waarbij de vakbonden mij zeker niet bevoordelen.

  Net als de AOW. Van mij mag die accuut morgen naar 67. Liever dat dan de staatschuld laten oplopen en daarmee mij morgen met extra belasting opzadelen. Vakbonden vinden wat anders en beslissen voor mij …

  Nee, laat mij maar lekker zelf onderhandelen.

  Fred [11] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [27] reageerde op deze reactie.

 4. Ik heb niet kunnen achterhalen wat er jaarlijks aan AOW-premie wordt afgedragen.

  Maar ik heb het vermoeden dat het meer is dan op dit moment aan AOW wordt uitbetaald

  Ja, er is al jaren een tekort. De exacte cijfers ben ik even kwijt, maar om d eomvang van de problematiek te schetsen. De komende 15 jaar stijgen de kosten van ongeveer 4,5% van het BNP naar iets onder de 9% van het BNP. We hebben over meer dan 20 miljard per jaar.

  De huidige systematiek is dat enkel mensen die werken en jonger dan 65 zijn AOW premie betalen. Zou je geheel niets doen, zou dat dus betekenen dat die die kosten gaan betalen. Voor een Jan Modaal komt dat omgerekend neer op zo’n 450 euro netto per maand. Komt de AWBZ nog bij.

  Het is evident dat dat dus niet kan. Het is dan dus ook evident dat het AOW stelsel zoals wij dat kennen niet zou zal blijven. Een deel van deze kosten zullen door andere groepen betaald moeten worden dan de werkenden onder de 65. (Betalen moet je niet te lettterlijk nemen zoals ik straks zal uitleggen.) Deze groepen betalen nu echter niets, en daar zit het werkelijke pijnpunt. Nederland kan die 20 miljard met gemak ophoesten, maar die groepen die nu niet betalen, willen dat liever zou houden.

  Wat zijn dus de alternatieven? Er zijn maar 2 a 3 andere groepen die potentieel zouden kunnen bijdragen.

  1) de niet werkenden onder de 65. In principe kun je van een kale kip niet plukken, dus echt betalen kunnen die niet. Maar je zou kunnen overwegen de AOW (deels) afhankelijk te maken van of je wel of niet gewerkt hebt. Immers nu is het zo wie werkt krijgt exact evenveel als iemand die enkel fysiek binnen de landgrens op zijn kont gezeten heeft.

  Hier is echter geen enkele politieke partij voorstander van, en er nu mee beginnen levert weinig op daar de huidige rechten behouden blijven. Er is immers doorgaans geen arbeidsverleden geregistreerd, zodat je het ook niet met terugwerkende kracht kunt invoeren.

  Deze optie vaklt dus af.

  2) de niet werkenden boven de 65 met pensioen, ofwel de optie Bosbelasting. Ofwel belast de mensen boven de 65 met een pensioen meer. Deze optie gaf veel protest bij d elaatste verkiezingen maar is inmiddels ingevoerd en zal naar schatting tot 70% van alle gepensioneerden gaan treffen. Verwacht in de toekomst ook nog eigen bijdragen bij de AWBZ en je zult zien dat de gepensioneerden een steeds groter deel van de eigen kosten betalen.

  Nadeel is dat moreel zo wie spaarde bestraft wordt. Maar goed, dat is doorgaans niet de achterban van de PvdA en bij CDA breekt doorgaans nood alle wetten. En de VVD, acht laat maar …

  Deze optie zal dus gebruikt worden.

  3) de niet werkenden boven de 65 in zijn algemeenheid, ofwel de optie AOW verhogen. Mensen die geen pensioen hebben, en enkel AOW kun je zo ook mee laten betalen.

  (Nevenvoordelen zijn dat de pensioenen automatisch ook pas bij hogere leeftijd ingaan, zodat pensioenfondsen meer dekkingsgraad hebben én dat mensen hun pensioen zullen gebruiken om toch met 65 met pensioen te gaan. De belastingtarieven voor je pensioenleeftijd zijn echter hoger, en dus vangt de fiscus meer van je pensioen.)

  Nadeel van deze optie is dat je het snel moet doen. Immers als je – zoals voorgesteld wordt – het langzaam in te voeren, ontsnapt wederom die babyboom aan de dans. Net die generatie waar het tekort voor bestaat. Tevens levert het dan ook niet zo veel op, want pas nadat de vergrijzing over haar hoogtepunt is krijg je mensen waarbij de AOW leeftijd serieus verhoogd is.

  Voor jongere generaties is dus het beste om per direct de leeftijd naar 67 te verhogen. Geen overgang, gewoon morgen. Immers, dan is het effect het grootst. Elk gelijdelijke overgang betekent enkel dat een groter deel van die 20 miljard door andere groepen opgehoest moet worden.

  Uiteindelijk zal het wel een compromis worden. Dus toch stapsgewijs naar de 67, inderdaad nog verdere verhoging van de bosbelasting, misschien wat gespeel met indexatie van de AOW en hier en daar kortingsregelingen op de AOW om toch de AOW uitkering voor sommigen te kunnen verlagen. En er zullen toch belastingverhogingen voor de groepen onder de 65 plaatsvinden. Waarschijnlijk zal men via fiscale trucs deze dan wel buiten de inkomstenbelasting laten verlopen, maar dat de groep onder de 65 belastingverhogingen gaat zien staat buiten kijf.

 5. De AOW is destijds ingesteld op een norm van 50 jaar betalen. Toen ging men vaak reeds met 15 jaar aan het werk.
  Nu we een wet hebben dat men pas met 18 jaar mag gaan werken, is het een logische consequentie dat ook de AOW leeftijd naar 68, dus niet 67, zal worden verhoogd.

 6. Omhoog met die AOW-leeftijd!

  Mensen worden steeds ouder, het ligt dus voor de hand dat bij een procentueel gelijkblijvend werkzaam gedeelte van je leven de AOW-leeftijd omhoog gaat. Het laten oplopen van de staatsschuld is natuurlijk volkomen uit den boze en betekent dat je met pensioen gaat op kosten van je kinderen (voor zover die er nog zijn, want flinke meid Thea, die heel erg op haar toekomst was voorbereid, moest zonodig techniek studeren, vond Den Haag, die een mogelijkheid rook om nog meer blauwe enveloppen te kunnen versturen, maar dit terzijde).

  Mijn eigen vader ging met pensioen toen hij 61 was, dat was achteraf gezien 10 jaar te vroeg (hoor ik daar mijn moeder in de verte instemmend juichen?). De man leeft gelukkig nog steeds en is ver in de 80. Die gaat dus mogelijk/hopelijk 3 decennia met pensioen zitten te zijn. Dat komt aardig in de buurt van zijn werkzame leven van 40 dienstjaren. Dat is natuurlijk van de gekke. Nu is niet iedereen zo vitaal als mijn vader, dus de vervolgstap op het verhogen van de AOW-leeftijd moet zijn flexibilisering van de AOW/pensioenleeftijd (rondom die verhoogde AOW-leeftijd). Mensen moeten zelf kunnen kiezen wanneer ze zicht terugtrekken uit het arbeidsleven. Hoe meer dienstjaren (of liever nog: werkuren) mensen maken des te hogere rechten krijgen ze als ze terugtreden. Het opperste criterium dient daarbij betaalbaarheid te zijn en wissels trekken op toekomstige generaties is natuurlijk uit den boze.
  TerrierBram [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron Paul Fan [7]:
  Ja ik geef je gelijk. Ik hoorde gisteren Jort Kelder opmerken, via televisie, dat sinds de invoering van de AOW de gemiddelde leeftijd met 15 jaar is toegenomen. Dus dat als men nu 2 jaar langer werkt het geen onoverkomelijk obstakel zou moeten zijn. Ik ben het met hem eens.
  Mijn vader heeft tot 73 gewerkt, zijn vader tot 70. Ik heb een denkberoep, en als het verder goed gaat zie ik niet in waarom ik zou willen stoppen. Wat moet ik doen? Ik heb nou mijn hobbies, Cannabis, Lego robots bouwen, en muziek. Leuk, maar niet voor heel de dag. Nee, al die mensen die zo lopen te klagen hierover hebben of een fysiek zwaar beroep, moet een aparte regeling voor komen, of ze vinden hun werk gewoon helemaal niet leuk.
  En waarom zou ik na mijn pensioenleeftijd gaan genieten. Ik geniet nou al, elke dag. Beetje pielen met Lego, radiostation bouwen ( youtube.com/terrierbram ), wietje er bij … ik kan zo wel 120 worden, en mij totaal niet vervelen.
  Dus … het is een persoonlijke vraag, en een vraag over hoe wij onze maatschappij hebben ingericht. Want veel mensen komen naar hun werk om te praten over de volgende vakantie … met andere woorden…..

  Ron Paul Fan [9] reageerde op deze reactie.
  Armin [10] reageerde op deze reactie.

 8. @TerrierBram [8]:

  “Ik heb een denkberoep, en als het verder goed gaat zie ik niet in waarom ik zou willen stoppen. Wat moet ik doen? Ik heb nou mijn hobbies, Cannabis, Lego robots bouwen, en muziek. Leuk, maar niet voor heel de dag. Nee, al die mensen die zo lopen te klagen hierover hebben of een fysiek zwaar beroep, moet een aparte regeling voor komen, of ze vinden hun werk gewoon helemaal niet leuk.”

  Precies. Ik moet er niet aan denken om net als mijn vader over 3 jaar met pensioen te gaan. Ik ga minstens door tot 70 met mijn eveneens denkberoep. Ik ben niet voor niets een Ron Paul Fan; ik vind het prachtig om iemand als RP te zien opereren vanuit een rijpheid die jongere politici nooit kunnen opbrengen.

  TerrierBram [15] reageerde op deze reactie.

 9. @TerrierBram [8]: Nee, al die mensen die zo lopen te klagen hierover hebben of een fysiek zwaar beroep, moet een aparte regeling voor komen

  Waarom zou iemand meteen fysiek beroep een apparte regeling moeten krijgen? Waarom niet gewoon na X jaar een ander beroep kiezen?

  Profvoetballers hoeven na het einde van hun carriere toch ook niet met pensioen?

  TerrierBram [13] reageerde op deze reactie.
  TerrierBram [14] reageerde op deze reactie.
  TerrierBram [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Armin [4]: Een mooie omschrijving van de reden dat ik ergens rond 1990 mijn lidmaatschap heb opgezegd. Ik denk dat vakbonden ook in een libertaire samenleving een rol kunnen spelen, maar vond het FNV te rigide worden.
  Waarom bijvoorbeeld in CAO’s geen rekening gehouden dat het misschien een keer goed gaat met de grootmetaal, maar niet met de kleine bedrijfjes in de metaal? Dan moet je flexibel kunnen zijn met je loonafspraken. Die inflexibiliteit zie je overal in CAO’s.
  Ook snijden de bonden zich nu sterk in de vingers: hoeveel jongeren zullen nu de vakbonden zien als vertegenwoordigers van oudere werknemers, maar niet van hun belangen? Zo laat je je eigen bonden in hoog tempo sterven.
  Bij mij was de druppel dat ze akkoord gingen met de boetes voor werknemers als iemand in de WAO belandt en tegelijk via subsidies proberen dat diezelfde werknemer weer gedeeltelijk afgekeurden in dienst zou nemen. Misschien kan een groot bedrijf zoiets opbrengen, maar voor kleine bedrijfjes was dat vaak de reden zo min mogelijk mensen aan te nemen. Dág werkgelegenheid.

  Diezelfde inflexibiliteit zie je nu weer met de discussie over de pensioengerechtigde leeftijd. Als je het wil verhogen, maak dan wel uitzondering voor mensen met fysiek zwaar werk. Doe je dat niet dan komen die dus in de WAO en dan loopt die weer vol.
  Maar beter nog: zorg er eerst eens voor dat de verplichte pensionering opgeheven wordt – in veel sectoren nog steeds gebruikelijk en zorg ervoor dat de grote groep van werkloze 50-plussers die graag willen werken ook aan de slag kan. Veel daarvan willen best wel een lager uurloon dan ze volgens de CAO-afsprakenrecht op hebben. Nu maken die CAO’s het onmogelijk voor ze weer aan de slag te kunnen omdat ze te duur zijn.

 11. De AOW is een staatspensioen. Dus of het nu uit premies of uit belastinggeld wordt betaald is om het even. Noem die ‘premies’ liever gewoon belasting, want t.a.v. de heffing heb je toch geen enkele zeggenschap.

  De bedoeling van het staatspensioen is ouderen die onvoldoende ander inkomen hebben van een soort basisinkomen te voorzien. Een specifiek en inkomensafhankelijk ouderdomspensioen dus. Drees heeft indertijd overwogen het pensioen werkelijk zo uit te voeren. Uiteindelijk heeft hij echter voor een algemeen ouderdomspensioen gekozen, omdat hij vreesde dat anders het draagvlak voor de premiebetaling te gering zou zijn (alle werkenden moesten meebetalen).

  Met die erfenis zitten we nu nog altijd opgezadeld. Mensen betalen ‘premie’ en menen dan ook ‘recht’ te hebben op pensioen. Er zijn echter tal van belastingen die je betaalt die gebruikt worden voor voorzieningen waar je zelf nooit gebruik van maakt of zal maken.

  Met de AOW is het niet anders. Beatrix geeft iedere maand haar AOW aan een goed doel. En volgens Harry Mens heeft 20% van de AOWers het geld helemaal niet nodig (hijzelf zit er ook niet op te wachten). Je zou dan de echte AOWers, dus de mensen die helemaal afhankelijk zijn van hun AOW, een 10% verhoging kunnen geven én nog eens 15% kunnen besparen op de totale kosten van de AOW.

  Daarnaast is het van een tenenkrommende betutteling dat je als jongere in NL niet eens aan je pensioengeld mag komen. Dan kan je immers zelf de leeftijd bepalen waarop je met pensioen gaat (45, 85, etc).

  Alsof die investeringen van de pensioenfondsen steeds zo goed uitpakken. 😉

  mrs. maria [26] reageerde op deze reactie.

 12. @Ron Paul Fan [9]:
  Mijn eerste tandarts is doorgegaan tot zijn tachtigste. Op televisie heb ik ooit een chirurg van 92 aan het werk gezien. Het is een geestelijke instelling, en het heeft ook zeker met vrij denken te maken. Waarom zou de staat mij dat getalletje van 65 in mijn hoofd prenten, wil ik zelf uitmaken. Het zou zo maar kunnen dat ik over een jaar of wat voor de rest van mijn leven het gras ga zitten zien groeien. Maar er is bij mij geen behoefte.

 13. @Armin [10]:
  Oh fijn, je bent goeie straatmaker of boteloods, alleen je kan niks anders. Maar omdat je tot een leeftijd door moet, moet je een ander beroep kiezen. Tropen jaren tellen iets harder dan een ambtenaar baantje…. dus het is eerlijk als stratemakers er met 55, met optie op verlening natuurlijk, er mee kappen.

  Armin [19] reageerde op deze reactie.

 14. @TerrierBram [13]:
  @TerrierBram [14]:

  Dan ga je toch wat anders doen. Geldt trouwens ook voor gehandicapten. Als je ziet waar iemand die vanaf de nek verlamd is (Stephen Hawking bijv.) nog allemaal toe in staat is (zeker met behulp van moderne techniek) dan is het gemak waarmee uitkeringen worden verstrekt aan minder gehandicapten een schandelijke geldverspilling.

 15. De AOW hoogte en leeftijd waarop het opgenomen wordt moet niet afhankelijk zijn van een arbitraire leeftijdsgrens (dat geldt overigens ook voor een heleboel andere wetgeving), maar van een gecombineerde indexatie van inleg, arbeidsverleden en (in mindere mate) het individuele pensioen.

  Dus wij en de politiek moeten niet praten over onnozele details als verschuiving van leeftijd; het hele systeem moet op de schop, want het is niet van deze tijd. Het zou dan ook zo opgezet moeten worden dat het binnen maximaal 20 jaar (het kan sneller, ik weet het) zichzelf opheft.

  En de vakbond heeft niets te zeggen over de AOW, kom nou!
  Laat de ambtenaren maar gaan staken (dat is denk een groot deel van de FNV achterban). Als ze lang genoeg staken laten we ze via de rechter ontslaan. Dan hebben we gelijk de broodnodige inkrimping van het ambtenaren apparaat.

 16. @TerrierBram [16]: Oh fijn, je bent goeie straatmaker of boteloods, alleen je kan niks anders

  Dat laatste is dus gelul. Er is altijd wat anders. En anders moet je een bepaald beroep niet kiezen of meer geld wegleggen om zélf eerder met pensioen te kunnen. Daar is geen staatsregeling (lees: geld afpakken van een ander die wel doorwerkt) voor nodig.

  TerrierBram [20] reageerde op deze reactie.

 17. @Armin [19]:
  Dat is geen gelul, want sommige beroepen zijn gewoon aanwijsbaar zwaarder, dan andere. Dus het gewicht wat het in de schaal legt, per jaar is ook beduidend groter. En daarom is het eerlijk dat mensen met zware beroepen eerder AOW krijgen. Maar goed, niemand staat jou in de weg om straten te gaan maken op je zevenstigste, als het dan toch gelul is.

  Armin [21] reageerde op deze reactie.

 18. @TerrierBram [20]: Dat is geen gelul, want sommige beroepen zijn gewoon aanwijsbaar zwaarder, dan andere

  Je leest niet.

  Dat het ene beroep lichamelijk zwaarder is dan het andere is evident, maar waarom zou je zo’n beroep je hele leven moeten doen? (Overigens, wordt meestal het klassieke bouwvakkers erbij gehaald, maar als je ziet hoeveel die bijklussen in het weekend – en van mij hebben ze alle zegens om dat te doen – is het ook wel wat wrang om dan de rest te laten betalen voor hen als ze dan opeens versleten zijn.) Waarom niet na een paar jaar wat anders doen? Er zijn zat beroepen die je op oudere leeftijd kunt doen, zelfs als je daarvoor jaren zwaarder werkt gedan hebt.

  En waarom niet bij zulke beroepen dan wat meer pensioen sparen? Kun je toch eerder met pensioen.

  Niemand verplicht je verder een bepaald beroep te doen. Als jij vindt dat het te zwaar is en te weinig betaald om bij te sparen doe je gewoon na (een poosje) wat anders. Anderen zullen er geen probleem mee hebben.

  TerrierBram [22] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [23] reageerde op deze reactie.
  TerrierBram [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Armin [21]:
  Collectieve oplossingen zijn gewoon kut. Beter zou zijn als mensen allemaal ondernemer zouden zijn. Kan je je helemaal drie slagen in de rondte sparen. Of met de dag leven, maar dan ook geen staatsbemoeienis als het allemaal in het honderd loopt.
  Collectieve oplossingen hebben altijd last van onterechte situaties, en corruptie. WW, AOW, bijstand … altijd gezeur. En als je dan zelfstandige bent gaan verzekeringsmaatschappijen je weer belazeren. Werk voor jezelf, denk voor jezelf … en iedereen maar zeggen dat die Rasta’s domme blowers zijn … ja ja.

  Paul Martens [23] reageerde op deze reactie.

 20. @Armin [21]: Armin, je haalt hier een goed punt aan, met het bijklussen dat stratenmakers en bouwvakkers (en schilders, stoffeerders, enz) doen. Dat geldt niet voor alle werkenden in deze doelgroep, maar we mogen misschien stellen dat ze door het bijklussen eigenlijk na 25 of 30 jaar loondienst die 40 werkjaren al te pakken hebben. Juist omdat ze bijgeklust hebben. Laten we het simpel houden: 30 jaar loondienst van 40 uur per week + gemiddeld 10 uur per week bijklussen staat gelijk aan 40 jaar werkuren. In plaats van dat geld van bijklussen apart te zetten voor die tijd, dat ze versleten zijn, gaan ze na 30 jaar de WAO in.

  Dit is even erg zwart-wit gesteld, maar volgens mij met een kern van waarheid. En wie voor die WAO opdraait, weten we inmiddels.

  Nog 1 belangrijke opmerking: ik heb niets tegen mensen die bijklussen. In feite moedig ik dat aan, want als ze dat nog zwart zouden doen, verdienen ze tenminste de volle vruchten van hun arbeid. En ik kan arbeid laten verrichten waarmee ik de staat niet steun door BTW en andere belastingen af te moeten dragen.

  @TerrierBram [22]: Iedereen als een ondernemer werken zou inderdaad de oplossing zijn. Zelf ben ik ook kleine zelfstandige en vind het heerlijk mijn eigen keuzes te kunnen maken en mij hierdoor alvast voor een deel aan dat collectieve gedoe te kunnen onttrekken. Helaas liggen mijn ambities nog veel hoger, voor wat dat onttrekken aan het collectieve gedoe betreft.
  Vroeger voor bazen gewerkt en WW-premie betaald. Nooit een cent van terug gezien. Ook andere premies betaald, nooit gebruik van hoeven maken, maar dat geld ook nooit terug gezien. En nu ben ik er particulier voor verzekerd (of bouw op andere wijze reserves op) en heb ik zelf de keuze waar, voor hoeveel, bij wie en om ergens anders heen te gaan als ik me belazerd voel.

  TerrierBram [24] reageerde op deze reactie.

 21. @Paul Martens [23]:
  Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn weggegooid geld, en vaak duur. Dus ik investeer in goed uit me doppen kijken, exercise, en het beste eten waar ik mijn handen op kan leggen.

 22. @Armin [21]:
  Dat bijklussen is een goed punt. Had ik nog niet aan gedacht. Het onderstreept wel het punt van het vrij zijn, en meer verantwoordelijkheid dragen voor jezelf, als wapen tegen corruptie, en oneigenlijk gebruik van collectieve regelingen.

 23. @Peter de Jong [12]:

  aow is verrekend in pensioenopbouw: zgn. franchise.
  dwz aow is onderdeel van rechtmatig gespaard pensioen.
  en van een kale kip kun je niet plukken. dus wie nooit spaart kan altijd alles gratis krijgen. dat is het nadeel van collectiviteit: het kan iemand de lust om te werken en te sparen ontnemen. het voordeel van collectiviteit is dat wie echt niet kan, krijgt. spagaat.

  Ron Paul Fan [31] reageerde op deze reactie.
  TerrierBram [32] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [33] reageerde op deze reactie.

 24. @Rob ter Horst [28]: Er zijn hele sectoren waar géén CAO’s zijn. Ik kan me nog herrinneren hoe veel CAO 10 jaar geleden werknemers allemaal jaloers brulden over die ICT’ers met een auto, laptop, telefoon en vermeend hoge loon. Nu was de waarheid genuanceerder, maar dat was allemaal CAO-vrij.

  En zoals gezegd, in vrijwel alle sectoren zijn de individuele loonstijgingen fors hoger geweest dan de CAO stijgingen. Van mij mogen vakbonden blijven, want ze zijn soms best nuttig, maar geen bindende CAO’s en niet aan tafel bij de regering. Daar hebben ze niets te zoeken.

Comments are closed.