zwart-wit-ras… want ze hebben het socialisme uitgevonden. Daarnaast zijn ze ook lui (ze hebben immers het concept bedacht van slapend rijk worden door geld te maken uit dunne lucht), en agressief (ze zijn verantwoordelijk voor de grootste massaslachtingen in de afgelopen eeuwen). Om deze redenen doe ik geen zaken met blanken: ik wil bijvoorbeeld geen blanken als personeel, want ze snappen toch niks en voeren geen fluit uit. 
 
“Discriminatie! Racisme!”, hoor ik de lezer al denken. Jazeker, dit is discriminatie van de bovenste plank, gebaseerd op niets anders dan huidskleur. De vraag is echter of mijn afwijzende houding richting blanken wel rationeel is. Is er dus een (oorzakelijk) verband tussen “ras” en eigenschappen zoals slimheid of werklust? 

Om de uitspraak “blanken zijn dommer dan negers” te kunnen valideren, zal het eerst nodig zijn om precies te weten waar we het over hebben: wat is precies een “blanke” of een “neger”? Dit lijkt al meteen een onmogelijke opgave, want wanneer houdt een blanke op blank te zijn en spreken we van een neger? En hoe noemen we dan de kinderen die het resultaat zijn van een paring tussen een blanke en een neger? En wat als een negerstam verhuist naar een koude streek zonder veel zon, en na 100 generaties al hun pigment zijn kwijtgeraakt? Hieruit blijkt dat het onderscheid in rassen gebaseerd op uiterlijke kenmerken, zoals gemaakt door de 19e-eeuwse antropologen, naar de huidige maatstaven niet echt wetenschappelijk, en daarmee ook niet rationeel kunnen worden genoemd. 

Sinds de ontdekking van DNA kreeg de discussie weer een nieuwe impuls: voorstanders van een onderscheid in rassen hoopten dat met behulp van genetica toch een biologische basis kon worden gevonden voor dat onderscheid. En er zijn inderdaad interessante ontdekkingen gedaan: in het Y-chromosoom kunnen duizenden jaren oude familiebanden worden gevonden [1], en er kunnen met statistische technieken clusters van mensen worden gevonden die op basis van bepaalde genetische selectiecriteria “op elkaar lijken”. Er is echter ook flink wat kritiek op zulke onderzoeken, bijvoorbeeld vanwege beperkte testdata of resultaten die sterk afhankelijk zijn van de gebruikte statistische methoden [2].

 Maar stel dat het mogelijk zou zijn om voor elk (op uiterlijk gebaseerde) ras een unieke genetische biomarker te vinden: dan zegt dat nog steeds niets over een (oorzakelijk) verband tussen dat ras en cognitieve eigenschappen. De unieke genetische “barcode” voor een ras zou niets anders kunnen zijn dan junk DNA [3], of een genoom dat slechts het uiterlijk veroorzaakt. Er is tot op heden geen enkel onderzoek dat overtuigend aantoont dat blanken als gevolg van “inferieure genen” dommer zijn dan zwarten (of omgekeerd) [4]. Zo bezien zijn de uitspraken over blanken in de inleiding van dit artikel slechts anekdotes en zeggen ze eigenlijk niets over algemene eigenschappen van mensen met een lichte huidskleur. 

Als ik in een situatie zit waarin ik een keuze moet maken tussen een transactie met een zwarte of blanke kandidaat, kan ik dus twee dingen doen:

 1. De blanke kandidaat beoordelen op basis van zijn huidskleur en dus automatisch kiezen voor de zwarte, of
 2. Een klein beetje meer moeite doen om de werkelijk beste kandidaat te selecteren op basis van individuele eigenschappen.

Op basis van al het voorgaande kan ik dus zeggen dat vanuit mijn eigenbelang de eerste keuze irrationeel zou zijn. Ik ontneem daarmee namelijk mijzelf (en overigens ook die blanke kandidaat) de kans op de meest succesvolle persoonlijke of zakelijke transactie uit alle mogelijkheden. 

Maar als discriminatie op basis van huidskleur dus irrationeel is vanuit een eigenbelang, waarom komt het dan zoveel voor in bijna alle culturen over de hele wereld? Volgens evolutionair bioloog Mark Pagel en antropoloog Ruth Mace [5] heeft dit te maken met groepsgedrag: Al vanaf de prehistorie leerde de mens dat gezamenlijk ergens aan werken door middel van specialisatie efficiënter was dan ieder voor zich. Dit bevorderde het ontstaan van verschillende groepen, met eigen talen en culturen. De door groepsvorming toegenomen efficiëntie had echter ook een keerzijde: door bedrog konden individuen nu een veel grotere (groeps-)buit incasseren dan voorheen. In het geval van bedrog kon de bedrieger natuurlijk niet in zijn eigen groep blijven. Deze zou moeten “overlopen” naar een andere groep, en hierbij moeite ondervinden met de “inburgering” vanwege verschillen in de taal en cultuur. Dit leidde er destijds toe dat het voor groepen een goede strategie was om zich cultureel gezien zoveel mogelijk te onderscheiden van andere groepen, uitsluitend om hiermee de drempel voor potentiële “overlopers” zo hoog mogelijk te maken. 

Vrije migratie tussen groepen zou dus op den duur leiden tot een min of meer homogene cultuur, daarmee de drempel verlagend voor nog meer migratie, waardoor uiteindelijk de macht van de groep over het individu afneemt. Om dit te voorkomen zal de groep er alles aan doen om (im-)migratie tot een minimum te beperken. Hier is dus sprake van een sociale en politieke oorzaak van discriminatie, in tegenstelling tot de eerder besproken biologische. Samengevat: uit puur eigenbelang kan discriminatie op basis van uiterlijke kenmerken niet rationeel zijn, maar in het geval van een groep die macht wil uitoefenen op de individuele leden is deze discriminatie een efficiënte strategie.

 Tenslotte is er ook een bijkomende morele vraag: ben ik strafbaar als ik iemand discrimineer op basis van huidskleur? Al is het irrationeel, en ontneem ik de ander een kans op succes, de discriminatie is geen daad van agressie. Ik breng geen schade toe aan de andere persoon of diens eigendommen. Hierdoor zou (in een Anarchistische of Libertarische samenleving) individuele discriminatie ook niet strafbaar kunnen zijn. Integendeel: degenen die mij (bijvoorbeeld via immigratiepolitiek) hinderen om een vrijwillige transactie aan te gaan met een “vreemdeling” zijn de agressors en zouden gestraft moeten worden. Juist de huidige maatschappij is – moreel gezien – corrupt tot op het bot: Door middel van allerlei willekeurige anti-discriminatiewetten wordt individuele discriminatie verboden, maar tegelijkertijd wordt er door protectionistische politiek (denk bijvoorbeeld aan importheffingen of werkvergunningen) collectieve discriminatie toegepast.

 Bronnen: 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_variation#Molecular_lineages.2C_Y_chromosomes_and_mitochondrial_DNA
2
. http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_genetics#Clusters_controversy 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Junk_DNA
4. http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/papers/Heritability.html 5. http://www.esnips.com/doc/230bdf8f-7938-4707-9ce3-9d341a1da7e2/The-cultural-wealth-of-nations–Mark-Pagel-and-Ruth-Mace–Nature-2004  

  Ingezonden door Jonatan

32 REACTIES

 1. Heel goed stuk, zeer goed onderbouwd. Legt precies de vinger op de (gapende) maatschappelijke wonden.

  Ik heb wel een mogelijke algemene suggestie. Je stelt, dat er geen unieke genetische biomarkers gevonden zouden zijn voor elk (op uiterlijk gebaseerd) ras.

  Maar er zijn wel unieke genetische biomarkers te vinden voor bepaalde erfelijke aandoeningen die een negatieve invloed hebben op de cognitieve eigenschappen. Als een werkgever daarop selecteert, discrimineert hij op die biomarker(s).

  En mutatis mutandis geldt: een werkgever die kandidaten zoekt voor een baan, waarin de omgang met bijvoorbeeld Turken van belang is, selecteert ook op biomarkers.

  “Juist de huidige maatschappij is – moreel gezien – corrupt tot op het bot: Door middel van allerlei willekeurige anti-discriminatiewetten wordt individuele discriminatie verboden, maar tegelijkertijd wordt er door protectionistische politiek (denk bijvoorbeeld aan importheffingen of werkvergunningen) collectieve discriminatie toegepast.”

  Het zou dan ook wellicht interessant zijn een politiek debat uit te lokken over de vraag, in welke gevallen discriminatie of onderscheid wel en in welke gevallen dat niet in NL is toegestaan.
  Dat zou de kwestie aanzienlijk kunnen verhelderen. Zoals de zaken er nu voor staan, valt er nauwelijks lijn in te ontdekken.

  Vervolgens zou zo’n debat -met dezelfde vraagstelling- wellicht ook kunnen worden uitgelokt op EU-niveau.

  Het zou interessant zijn te zien, welke criteria bij die debatten ontwikkeld zouden worden.

  En dan zouden die debatten en criteria eens heel goed onder de (libertarische) loupe moeten worden gelegd.

 2. Zonder mij te mengen in de discussie over genetisch en ras, maar hier staat wel een onzin-statement in:

  elk (op uiterlijk gebaseerde) ras een unieke genetische biomarker te vinden: dan zegt dat nog steeds niets over een (oorzakelijk) verband tussen dat ras en cognitieve eigenschappen

  Dat ‘elk (op uiterlijk gebaseerde) ras’ moet zijn ‘elk ras’. Als je een definitie moet bedenken is een genetische verwantsschap de enige mogelijkheid. Deze zouden bijvoorbeeld de genen voor huidskleur kunnen zijn, maar ook junk-genen of iets heel anders. Dat er clusteringen mogelijk zijn op basis van genetische verwantschap is echter iets wat zo goed als vaststaat, en ook logisch is gezien de verspreidingspatronen van de oorspronkelijke mens over de aarde. Tot pas een generatie of 3 geleden was verder grootschalige mixing van groepen niet van toepassing vanwege gebrek aan snelle reismethoden. De groepen zijn dus nog steeds redelijk homogeen.

  De vraag is waar dienen deze genen voor? Een deel zorgt voor uiterlijke bepaalde kenmerken (niet enkel/zozeer kleur), andere voor zaken als lactose-tolerantie en of je vast of zacht oorsmeer hebt, en zo zijn er nog meer zaken. Ook bepaalde resistentie tegen ziekten is soms van toepassing. Dat niet alle genen junk zijn staat ook reeds vast. Wat niet vast staat is dat deze genen ook invloed hebben op intelligentie. Echter men vermoed dat een heel groot % van het aantal totale genen te maken heeft met de hersens. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat die genenclusteringen ook effect hebben op het brein.

  Wat niet vast staat is of en zo ja hoe dit effect heeft op intelligentie. Een kreet als A is slimmer dan B, is verder kort door de bocht, daar intelligentie een heel complex begrip is. Vergelijkbaar met atleet A is beter in sport dan atleet B, waarbij je dan een topzwemmer vergelijkt met een topvoetballer. Anders is niet altijd A beter dan B. Geel is geen beter kleur dan groen. Anderzijds kan een anders soms wel deglijk soms ‘beter’ zijn in bepaalde opzichten.

  Wat dit stuk beoogt is uiteraard correct: discrimineer niet op kleur, nee discrimineer niet op groepen.

  Echter ga, niet de politiek correcte weg in door verschillen te ontkennen of op voorhand bagataliseren. Schrap allinea 2 t/m 5 en het artikel behoud eigenlijk al zijn waarde.

 3. Wel vreemd dat seriemoordenaars altijd blank zijn…Iets in de genen van het uitgbebleekte ras zorgt ervoor dat blanken schijnbaar diepe bijna demonische gedachten kunnen ontwikkelen (defect?). Het ras is ook veel geraffineerder en uitgekookt. Neem de joden, die hebben het handelen niet in hun bloed zitten maar in de genen?…Maar als het niet de genen zijn die de structuur van de hersenen bepalen, hoe kan het dan dat er wel degelijk verschillen zijn in karakters bij verschillende rassen?

  .M [17] reageerde op deze reactie.

 4. Als dit andersom was geweest had je nu direct een rechtszaak aan je broek hangen. 😛

 5. Joodse Jonatan schrijft: “Blanken zijn dommer dan negers…zwart-wit-ras… want ze hebben het socialisme uitgevonden.”

  Het socialisme is overigens uitgevonden door de joodse Karl Marx, niet door een ‘blanke’.

  Toch hoor je mij niet beweren dat joden dommer zouden zijn dan negers.

  Was het maar waar. Dan was de twintigste eeuw niet zo gruwelijk geweest, dan hadden we geen bolshevisme gehad en geen armeense genocide. En geen Balfour-declaratie die het nazisme provoceerde. En ook geen atoombom. En geen multikul. En geen inval in Irak. En geen 9/11.
  IIS [7] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Ron Paul Fan [6]:

  Zonder een dom mens is de jood niks! Joden zijn slimme mensen, maar ook slimheid kent zijn beperkingen. Uiteindelijk bijten ook de joden de tanden stuk op (menselijke) problemen die ze niet aan kunnen of die ze niet hadden voorzien…Ik heb veel volbloed joden meegemaakt die uiterst slim waren en werk wilden doen die een doorsnee kaaskop liet liggen, maar ik heb niet kunnen zien wie van de twee het gelukkigst is geworden. Het besef dat je slimmer bent en daar ook iets mee moet doen, kan er ook voor zorgen dat men zeer ongelukkig wordt (de eeuwige kriebel om iets te zijn of te bereiken, en jeuk is soms erger dan pijn)…en de jood zal uiteindelijk net zo creperen als Jan met de pet op. “Lang leve de dood, de grote gelijkmaker”…

 7. @Ron Paul Fan [6]: “Joodse Jonatan schrijft:…”

  RPF, soms lees ik je bijdragen met instemming, soms ook niet. Ik waardeer dat je meestal probeert te onderbouwen, en je casus stevig beargumenteert.

  Maar hier mis ik dat even. Is er soms toch een losgeslagen gen dat een obsessie met Joden ventileert?

  Mogelijk mis ik de benodigde sensoren, maar ik kan nergens uit afleiden dat Jonathan een Jood (of jood) zou zijn. En dan nog. Of bedoel je een speler van Ajax? Zie ik ook niet.

  Met wat kanttekeningen zoals ook door Spy-Nose en Armin geplaatst, vind ik dit een uitstekend artikel, dat m.i. van inzicht getuigt, hetgeen bv. blijkt uit:
  “…kan ik dus twee dingen doen:

  1. De blanke kandidaat beoordelen op basis van zijn huidskleur en dus automatisch kiezen voor de zwarte,…”

  Zo is Obama aan de macht gekomen, waarmee duidelijk mag zijn dat deze “automatische keuze” niet noodzakelijk beschermt tegen genaaid worden.

  Jonathan kiest dan ook voor “2. Een klein beetje meer moeite doen om de werkelijk beste kandidaat te selecteren op basis van individuele eigenschappen.”

  Zonder meer de beste keuze. Marx mag een Jood zijn geweest, en een hoop ellende hebben veroorzaakt (en nog steeds…). Maar dat heeft Mao ook, en dat was volgens mij geen Jood. Of Pol Pot. Om maar eens twee ellendige niet-joden te noemen die in Medeland vurige niet-joodse aanhangers hadden (of is Rosenlöller ook een Jood? Ma(o)rijnissen toch niet).

  Waarmee ik maar wil zeggen dat het de discussie ten goede komt als je minmaal probeert om obsessief gedrag te onderdrukken.

  Overigens heeft elke uitvinding (zoals kernenergie) negatieve toepassingen. En uitvindingen, innovatie, kenmerken de vooruitgang. Die wil je toch niet stoppen?
  beek [9] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [14] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [8]:

  Akkoord Hartman.
  Wat zeg je?
  Ben ik sowieso een trol?
  Nee hoor. Hier zeg ik: eens met Hartman.
  Waarmee ik niet direct Hartman-fan ben, uiteraard.
  Waarmee men al gauw tot trol verwordt in de groepsgelederen alhier.
  Maar dat raakt mij verder niet.
  Is, na een moment van verbazing, vooral een aanleiding tot enige spotzuchtig genoegen.
  Met dank aan die geluksbrengerds als de Terrier en IIS bijvoorbeeld.

  TerrierBram [10] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [11]:
  Ja, vergelijken, anderen, vergelijken met je eigen mening. Precies de reden waarom ik vind dat het heel gezond is als jij je neus hier de eerste lange tijd niet laat zien. Meet en weet, vergelijk en stel vast.

 10. @TerrierBram [10]:

  Ik wilde een reactie geven op Beek, maar zag dat de link spontaan veranderde….Iets van hogerhand veranderde trol in drol 😉 ..Beek en zijn tegenspelers zie ik als peper en zout, het zijn beide smaakversterkers. Maar Beek is gewoon een halstarrige dwarsligger en ridiculiseert reacties en roept daardoor m.i. de aliassen over zichzelf af.
  TerrierBram [15] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hartman (NI) [8]:

  “Maar hier mis ik dat even. Is er soms toch een losgeslagen gen dat een obsessie met Joden ventileert?”

  Ik ben me er inderdaad van bewust dat anderen mijn bijdragen bij tijd en wijle op dit punt ‘obsessief’ zouden kunnen vinden, vooral als ze niet zo sterk in de materie zijn ingevoerd en meningencomplexen hanteren die sterk wortelen in de gebeurtenissen van WO2. Ik vond het al zo lang duren voor dat iemand er wat van zei…

  “Mogelijk mis ik de benodigde sensoren, maar ik kan nergens uit afleiden dat Jonathan een Jood (of jood) zou zijn. En dan nog. Of bedoel je een speler van Ajax? Zie ik ook niet.”

  Heb je wellicht gemist. In de holocaustdraad schrijft Jonatan:

  Iets wat voorviel tijdens mijn laatste bezoek aan Israel:
  ik raakte op straat in gesprek met een oudere dame, die me snel begon uit te horen over waar ik vandaan kwam, etc. Toen ze er achter kwam dat ik ongehuwd was, begon ze erover dat ik z.s.m. naar “Het Land” moest komen en er huwen met een Joods meisje. Ik moest meteen denken aan “Lebensborn” maar heb het arme mens niet ermee durven confronteren…

  Vandaar.

  “Zonder meer de beste keuze. Marx mag een Jood zijn geweest, en een hoop ellende hebben veroorzaakt (en nog steeds…). Maar dat heeft Mao ook, en dat was volgens mij geen Jood. Of Pol Pot. Om maar eens twee ellendige niet-joden te noemen die in Medeland vurige niet-joodse aanhangers hadden (of is Rosenlöller ook een Jood? Ma(o)rijnissen toch niet).”

  Jonatan beweerde dat de blanken het socialisme hadden uitgevonden. Dat is dus niet waar (Marx deed dat en het waren voornamelijk joodse revolutionairen die de revolutie van 1917 implementeerden, de familie van de tsaar ombrachten en de eerste sovjetraden bevolkten). Mao en Pol Pot (uiteraard geen joden) maakten gebruik van de socialistische ideologie van de uitvinder Marx. (En RosenMoller is een jood. Marijnissen niet, is katholiek).

  “Waarmee ik maar wil zeggen dat het de discussie ten goede komt als je minmaal probeert om obsessief gedrag te onderdrukken.”

  Zoals ik al eens eerder tegen je zei in een vergelijkbare context: ‘vrijspreken is een hooggestemd ideaal maar het moet natuurlijk wel leuk blijven’. Je weet heel zeker dat je ‘reprimande’ niets te maken heeft met een zorg van wat de buitenwacht er wel niet van zal vinden? Overigens geen verwerpelijke houding; ik ben pragmatisch genoeg om te weten dat een principe (vrijspreken) een ding is en de politieke realiteit een ander. Voor je het weet heeft de NRC je weer ingeschaald als een ‘rechts-extremistische site’. Of trek je publiek aan dat je liever kwijt als rijk bent.

  “Overigens heeft elke uitvinding (zoals kernenergie) negatieve toepassingen. En uitvindingen, innovatie, kenmerken de vooruitgang. Die wil je toch niet stoppen?”

  Mogelijk. Maar geen uitvinding heeft voor de mensheid een vergelijkbaar terminaal potentieel als de atoombom. Daar kan ik geen positieve kant aan ontdekken.

  Goed, ik heb de boodschap begrepen dat ik mijn quotum weer heb volgeschreven. Ga ik een tijdje wat anders doen, want ik heb toch geen andere boodschappen dan degene waar ik totnutoe over geschreven heb.
  R. Hartman (NI) [16] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [13]:
  Nee dat is niet zo, want de alziende stroom van de waarheid heeft dat zelluf gezegd. Ik heb al gevraagd of hij onder behandeling staat van een deskundige, maar daar had hij ook weer wat over te bralbetrollen, in de trant van goedkoop, of spugerij, of zwartmakerij, of … nou wij kennen zo langzamerhand wel het obscene ritueel. Hoe lang doet dit persoon dit nou al hier?

 13. @Ron Paul Fan [14]: “Je weet heel zeker dat je ‘reprimande’ niets te maken heeft met een zorg van wat de buitenwacht er wel niet van zal vinden?”

  Ja. De buitenwacht boeit me niet zo. Maar ik mis hier gewoon de relevantie, waarvan de basis kennelijk aan een andere draad is ontleend. En ik denk dat het je reactie sterker maakt als je die basis er gewoon buiten laat, juist vanwege die m.i. ontbrekende relevantie.

  “Daar [atoombom, rh] kan ik geen positieve kant aan ontdekken.”
  Toch wel. Ik denk dat de atoombom de reden is dat de koude oorlog koud gebleven is. Juist vanwege die vernietigingskracht. En kernenergie dus, hoewel lullig genoeg tegen de vreedzame toepassing van deze technologie wel enorme weerstand bestaat.

  Hoewel ik begrijp wat je bedoelt zijn er wel andere uitvindingen die minimaal even afschrikwekkend zijn, maar waaraan ik echt geen positieve kanten kan ontdekken. Dan denk ik aan zaken als Ebola en Marburg, mosterdgas en nog zo wat varianten. Met de kanttekening dat Ebola en Marburg formeel geen uitvindingen zijn, maar wel in laboratoria gekweekt worden.

 14. @IIS [3]: U definieert de joden dus als ras. Wat zijn dan semieten volgens u? En hoe verhouden joden zich binnen die groep tot de overigen (qua kenmerken bedoel ik)?

  Voor alle duidelijkheid: ik heb a priori niets voor of tegen semieten, noch van de ene noch van de andere subgroep. Ik interesseer me meer voor de zienswijzen hierover vanuit de verschillende invalshoeken.

 15. helaas blijkt het marktmechanisme ook niet te werken doordat de mens het systeem verstoort. De inkomens nl. puur afhankelijk te maken van prestatie heeft immers, zo is na alle mislukte bankovernames van de laatste paar jaar gebleken, geleid tot onverantwoord gedrag. Het bijna omvallen van een aantal banken heeft geleid tot het ondermijnen van het vertrouwen.

  Conclusie is dat elke vorm van extremisme of dat nou socialisme is of liberalisme niet werkt. Wij zijn genoodzaakt te zoeken naar mildere varianten.

  R. Hartman (NI) [23] reageerde op deze reactie.

 16. Reactie op ISS:

  De joden zijn geen ras, maar een stam der soennitische volkeren. Ook de arabieren zijn in feite een stam. Dat is ook Bijbels te herleiden (niet dat ik een christelijk ) ben maar ter verduidelijking, De Bijbel bevat een aantal historische waarheden.

  Door zichzelf het uitverkoren volk te noemen menen zijn op basis van religieuze uitgangspunten recht te hebben op een land dat al heel lang niet meer van hun is, Israel.

  Waar het echter om gaat is dat het niet van belang is wat voor huidskleur iemand heeft, Barack Obama neemt nu een aantal dappere initiatieven om de puinhopen van de meer liberale republikeinse regering van het duo Bush en Cheney, die het land aan de rand van een faillisement heeft gebracht, op te lossen.

  Daarmee toont hij een daadkracht dan onze behoudende christelijke vriend Balkenende ooit zal tonen.

  Jonatan [22] reageerde op deze reactie.

 17. “Waar het echter om gaat is dat het niet van belang is wat voor huidskleur iemand heeft, Barack Obama neemt nu een aantal dappere initiatieven om de puinhopen van de meer liberale republikeinse regering van het duo Bush en Cheney, die het land aan de rand van een faillisement heeft gebracht, op te lossen.”

  Interessant, ik had juist de indruk dat het bij de verkiezing van Obama om niets anders dan zijn huidskleur ging. Wat voor “dappere initiatieven” bedoel je hier? Waarin verschilt het beleid van Obama wezenlijk van dat van Bush/Cheney?

 18. @marnix [19]:

  En wat vind je van de door Obama getekende “Employ American Workers Act”? Is dat geen ernstige (en criminele) vorm van discriminatie?

 19. @marnix [18]: “Wij zijn genoodzaakt te zoeken naar mildere varianten”

  Het wordt weinig milder dan het libertarisme. Simpelweg omdat dwang in het libertarisme ontbreekt. Libertarisme is simplistisch gezegd: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

  Helaas zij er altijd lieden die menen het recht van de sterkste toe te moeten passen, dat dus geen recht is maar dwang jegens anderen. En daarom zal ook een libertarische maatschappij niet echt mild zijn: men zal zich tegen die lieden moeten verdedigen.

  Maar bij het ontbreken van een staat is die verdediging allicht eenvoudiger dan nu het geval is. Al was het maar omdat het bij uitstek de staat is die zich op institutionele schaal aan dit wangedrag schuldig maakt.

 20. Jonatan:

  Obama is bereidt in innovatie te investeren, bijvoorbeeld het doorgang laten vinden van het stamcelonderzoek.

  Zijn beleid lijkt heel wat doordachter te zijn, dan dat van Bush-Cheney, die door een oorlog onder valse voorwenselen (Irak) te starten erin slaagden Hoessein te verdrijven zonder het de situatie in het land echt te verbeteren, integendeel de situatie is verslechterd. Vele burgerslachtoffers en millitaire levens ten spijt. Een verdere opsporing van Bin Laden was meer voor de hand liggend geweest.

  In tegenstelling tot de enorme uitgaven in Irak (de zojuis genoemde zinlose oorlog) vraagt Obama aan GM aan constructieve plannen voordat ze weer geld krijgen. De economie moet er boven op geholpen worden en daartoe zijn een aantal crisismaatregelen noodzakelijk. Obama denkt vanuit een plan, een plan dat de republikeinen nooit gehad hebben, die zijn nooit verder gekomen als no more tax en allerlei geldverslindende oorlogen, zowel Bush sr. als Bush jr.

  En dan te bedenken dat de liberale Republikeinen General motors gewoon failliet wilden laten gaan !

  De toekomst zal natuurlijk moeten uitwijzen wat Obama gaat bereiken, maar waarom deze man geen kans geven.

  Jonatan [27] reageerde op deze reactie.

 21. Aan R. Hartman:

  ik sprak in mijn reactie over het liberalisme niet over het libertarisme. Maar misschien is het libetarisme dan het antwoord om verzet te bieden tegen directiepersoneel, die handelt zonder enige moraal en met veel genoegen hun zakken vullen. Zo van nou ja jammer dat we dat bedrijf naar de knoppen hebben geholpen, maar onze zakken zijn gevuld. Die bonus inleveren, nee ben je gek.

 22. Jonatan :

  Een na laatste alinea, staat; failliet wilden laten gaan, moet zijn : hadden laten gaan.

 23. @marnix [24]:
  “Obama denkt vanuit een plan,…”

  Wat voor “plan”? Bush investeert in technologie A en Obama investeert in technologie B? Bush zaait dood en verderf in land X en Obama zaait dood en verderf in land Y? Ik zie niet echt grote verschillen.

  Maar om bij het onderwerp van discriminatie te blijven: wat vind jij dan van alle protectionistische eigen-volk-eerst maatregelen die er nu door Obama worden genomen?

 24. @jan man [28]:

  Wow, het topic komt weer tot leven 🙂

  Zo heel erg gedegen is dat onderzoek niet en de auteur van dat boek is -wetenschappelijk gezien- controversieel. Wat googelen op “Philippe Rushton” levert genoeg materiaal op om twijfels te hebben bij zijn methoden.

  Maar dat is niet echt het punt: de mate waarin genen verantwoordelijk zijn voor intelligentie of de mate waarin huidskleur iets zegt over intelligentie is wetenschappelijk gezien onbeslist, je zou het kunnen vergelijken met de “man-made-global-warming” theorie.

  Het gaat mij erom hoe je als individu omgaat met (wel of niet werkelijk aanwezige) verschillen tussen groepen. Als zwarten werkelijk een lager iq hebben dan Aziaten, is het dan rationeel en/of moreel correct om bij voorbaat (individuele) zwarten anders te behandelen dan Aziaten?

 25. Nobelprijswinnaar James Watson, pionier op het gebied van DNA, heeft voor grote opschudding gezorgd door in de Britse krant The Times
  te zeggen dat ‘zwarte mensen gemiddeld dommer zijn dan blanken’.

  De 79-jarige wetenschapper zegt bovendien dat ‘gelijkheid van verstandelijke vermogens tussen rassen een illusie is’. Watson ziet het vanwege intelligentieverschillen tussen rassen somber in voor Afrika. ‘Ons ontwikkelingsbeleid is gebaseerd op de aanname dat de intelligentie van Afrikanen hetzelfde is als de onze, terwijl alles uitwijst dat dit niet zo is.’
  Watson hoopte dat er geen verschillen in intelligentie zouden zijn, maar volgens hem heeft “iedereen die wel eens met een zwarte collega heeft gewerkt
  ondervonden dat er wel duidelijk verschil is”.

  De Amerikaan ontdekte in 1953 samen met de Britse Francis Crick de structuur van het DNA-molecuul. In 1962 wonnen ze daarvoor de Nobelrpijs. Watson is in Groot-Brittannië ter promotie van zijn boek ‘Avoid Boring People: Lessons from a Life in Science’. Daarin stelt hij onder meer dat er geen enkele reden is ‘om aan te nemen dat de intellectuele capaciteiten van geografisch gescheiden groepen mensen zich in de evolutie op identitieke wijze hebben ontwikkeld’.

  Horen we het ook eens van mensen die er voor hebben geleerd. Hier het hele artikel uit The Sunday Times:
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article2677098.ece

  R. Hartman (NI) [31] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.