bos-wouter-cartoonDat heeft hij duidelijk laten merken op het congres van de PvdA crisisdeskundigen het afgelopen weekend. De SPITS van maandag gaf het duidelijk aan met een grote kop op de voorpagina: “Bezuinigen NA de crisis”.
 
Natuurlijk, heel eenvoudig, geniale oplossing:

-Enkele banken hadden problemen en Wouter tovert uit zijn hoge hoed wat miljarden en alles loopt weer soepel door.

-Enkele bedrijven hadden problemen, en Wouter herhaalt met hen dat zelfde spel. 

En daar gaat hij gewoon mee door. Hij kan elk bedrijf, zelfs elke persoon die in moeilijkheden komt, gedurende de crisis, op die manier helpen.
Tover gewoon meer nieuw geld.

Pas NA de crisis gaan we dan kijken of en hoe we dat betalen.

Maar daar moeten we ons nu geen zorgen over maken. Zo lang de crisis duurt, gaan we er gewoon mee door.

Een bijkomend voordeel van deze oplossing is dat de crisis minstens nog deze kabinetsperiode duurt. Wat daarna gebeurt, zien we wel. Als blijkt dat dit wel erg stom was, dan geven we weer de “vorige regering”  de schuld.

Over de goede smoezen kunnen we nu wel al vast nadenken, en hoe we onze solidariteit **  ** met de EU vertellen, zien we dan ook wel. De EU wil namelijk (dat zeggen ze in Brussel) niet meer stimuleringsmaatregelen treffen.

16 REACTIES

 1. En ik durf er een goede fles wijn onder te verwedden dat de PvdA op het moment dat die bezuinigingen moeten worden uitgevoerd prompt tegen die bezuinigingen zal zijn met als argument: de omstandigheden zijn zozeer veranderd dat het niet verantwoord is om het nu te doen. De noodzaak is er op dat moment niet meer, want ‘het gaat nu immers al veel beter’ en die tekorten lossen ‘vanzelf’ op.

  Beloftes van politieke partijen zijn in principe niet betrouwbaar, beloftes van de PvdA zijn dat in zeer hoge mate en beloftes om in de verre toekomst te gaan bezuinigen zijn daar weer de overtreffende trap van.

 2. De PVDA is een gevaarlijke partij. En op moment is Wouter Bos de meest walgelijke politicus in Nederland.

 3. Wouter Bos is de Madoff van Nederland. Met dat verschil dat de echte Madoff zijn slachtoffers moest verleiden, wat op zich een hele prestatie is. Bos kan gewoon de staatsmacht misbruiken. “Sterk en Solidair” noemt zijn partij dat.

 4. Als het werkelijk zo is, dat “het vorige kabinet” de schuld krijgt, dus politici geen rekenschap hoeven af te leggen van hun wandaden, waarom moeten wij (kiezers en sponsors van die ambtenaren) dat wel?

  Mijn idee: als politicus wandaden begaan (slechte beslissingen) dan voor de rest van je leven uitgesloten zijn van elke vorm van “volksvertegenwoordiging”. Terugbetalen zal moeilijk gaan, want dat krijgt die Bos de rest van zijn leven nooit meer bij elkaar gespaard als hij weer terug gaat in de ploegendienst bij ex-werkgever Shell.

 5. wouter bos is een moderne rovers hoofdman!!! hij wil een nieuw kabinet via een wet in de kamer wat trouwens tegen de europese regels is opzadelen met de schuld die door bos en balkenende veroozaakt is,zo krijgt een nieuw kabinet geen eerlijke kans!!!

 6. @Bon Vivant [7]:

  Hadden ze daar niet al een keer een experiment van gedaan in de geschiedenis. Hm… was dat niet de Sovjet Unie? (of China, Cuba etc. etc.) Hoe is dat ook al weer afgelopen?

  😉

 7. @Dion [5]: Wel of geen basisinkomen heeft weinig te maken mete en discussie over ons monetaire stelsel.

  Tot nu toe zijn er maar twee groepen die pleiten voor een basisinkomen.

  De eerste die een vereenvoudiging willen van het sociale stelsel. Bijvoorbeeld door bijstand, WW, AOW en WIA/WAO geheel af te schaffen en te vervangen door één vorm van basis inkomen, via een soort tax credit (zodat werken nog steeds loont) samen met een werk(zoek)plicht voor bepaalde groepen. Dat betekend wel dat bepaalde groepen er wel op achteruit gaan (zoals WW en WIA/WAO) .

  De tweede groep wil vooral lekker luieren en niet meer lastig gevallen worden door het UWV of gemeente.

  Ik hoop dat jij bij de eerste zit.

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [6]:
  @Bon Vivant [7]:
  @Armin [10]:

  Veel misverstanden over dat basisinkomen. Luieren is er niet bij, want je zal bij volledige invoering ook allerlei zaken die de overheid nu uit je belastinggeld betaalt, zelf moeten gaan betalen. Het basisinkomen sec is daarvoor waarschijnlijk niet hoog genoeg.

  Invoering moet samen met een vlaktaks. Bij 50% belastingheffing en een basisinkomen van de helft van modaal betaalt iemand met een modaal inkomen netto helemaal niets. Iemand zonder inkomen krijgt netto de helft van modaal (sociaal minimum). En iemand met 4 keer modaal behoudt 2 keer modaal en krijgt nog de helft van modaal daarbij. Zo iemand betaalt dan netto slechts 37,5% belasting. Dat is een aanzienlijke verbetering tov de huidige 52%. Als iedereen hetzelfde zou verdienen (iedereen modaal) hoeft er zelfs helemaal niet meer met geld te worden geschoven.

  Andere voordelen zijn dat er voor mensen rond het sociaal minimum geen ‘armoedeval’ meer bestaat (nu gaan ze er netto nog op achteruit als ze gaan werken). En dat het voor iedereen (in welke inkomenscategorie dan ook) gunstiger is om meer te gaan verdienen. Ze mogen immers de helft van alles wat ze meer krijgen houden. Nu worden de extra verdiensten juist verrekend met de uitkering, en bij hoge inkomens worden de extra verdiensten juist zwaarder belast.

  In de ideale situatie bestaan er, op de vlaktaks en het basisinkomen na, geen heffingen of subsidies meer. De enige taak van de overheid is dan nog het herverdelen van het inkomen (verzorgd door de Belastingdienst). Alle andere departementen kunnen worden afgeschaft en mensen moeten voortaan uit hun netto inkomen alles zelf betalen.

  Simpeler kan haast niet. Dus de kans dat het ooit van de grond komt is nihil. 😉

  http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_income_tax
  http://www.basisinkomen.nl

  Whimpey [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [11]:
  Dat de kans, dat dat ooit van de grond komt, nihil is komt waarschijnlijk omdat over min of meer de gehele wereld is aangetoond dat het door u voorgestelde communisme volstrekt achterhaald is. Alle voormalige communistische landen zitten nagenoeg volledig aan de grond. En u stelt voor dat systeem in Nederland in te voeren? U kunt dit niet serieus menen.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Whimpey [13]:

  Ja ik weet, dat het huidige NL eigenlijk zuiver communistisch is (centraal plan bureau, mededingingsautoriteit, zorgautoriteit, centraal administratie kantoor, etc.) maar daar gaat het mij niet om.

  Het basisinkomen met vlaktaks is slechts een aanpassing van het huidige systeem die duidelijk meer vrijheid oplevert. Als je alleen de Belastingdienst handhaaft voor de inkomensherverdeling en alle andere departementen afschaft, kan de overheid geen invloed meer uitoefenen op de bestedingen van mensen.

  Vergeet niet, dat een vlaktaks van 50% beduidend lager is dan de huidige collectieve lastendruk !

  Whimpey [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [14]:

  Het zal aan mij liggen beste heer de Jong, maar vooralsnog wordt ik, als zelfstandig ondernemer, opgezadeld met een lastendruk van 43%. En daar werk ik hard voor. Dat vindt u dus klaarblijkelijk niet voldoende, dus dat moet volgens u maar 50% worden.
  Inkomensherverdeling mijn waarde? Moet mijn inkomenen herverdeeld worden omdat anderen minder hard werken? Er van uitgaande DAT ze al werken. Basisinkomen? Kan ik beter mijn bedrijf opdoeken en in het vervolg net zo goed thuisblijven dus. Veel makkelijker en toch inkomen. En u wilt de belastingdienst handhaven en verder elk departement afschaffen…Dan kan de overheid volgens u namelijk geen druk meer uitoefenen op de bestedingen van mensen. Welnu mijn waarde….Waar dacht u dan dat de belastingdiens een onderdeel van was? Niet van de door u blijkbaar zo gehate overheid?
  Ga lekker naar china joh, daar zult u zich ongetwijfeld heel goed thuis voelen. Maar val ons hier niet lastig met uw communistische kolder. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar sommigen onder ons zouden beter een zwijgplicht opgelegd krijgen, vanwege het raaskallen dat ze doen.

  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Whimpey [15]:

  “Moet mijn inkomen herverdeeld worden omdat anderen minder hard werken?”

  Gebeurt nu ook al. Niets nieuws dus. Wat wel nieuw is, is de vrije besteedbaarheid van het netto inkomen. Het huidige ‘netto’ inkomen wordt immers ook belast zodra het wordt uitgegeven.

  Directe rijksbelastingen zijn inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, successierechten, kansspelbelasting, e.d. Indirecte rijksbelastingen zijn BTW, accijnzen, overdrachtsbelasting, BPM, ecotax (o.a. verpakkingsbelasting, vliegbelasting), invoerrechten, e.d. Daarnaast betaalt men premies voor sociale zekerheid en zorg. En men betaalt provinciale en gemeentelijke heffingen, alsmede een bijdrage aan het waterschap. Ook zijn er een groot aantal eigen bijdragen (o.m. voor de zorg, school, kinderopvang). Deze totale collectieve lastendruk ligt boven de helft van het BBP.

  Met vlaktaks en basisinkomen kan de gehele ‘overheidshandel’ worden afgeschaft om uitsluitend de loon- en inkomstenbelasting te handhaven. Daar is dus de Belastingdienst voor nodig, die het geld herverdeelt. De collectieve lastendruk neemt af (overheid wordt immers grotendeels gesaneerd), terwijl de sociale zekerheid, pensioen enz. gewoon in stand blijft en de overheid zich niet meer bemoeit met de bestedingen van burgers. Die extra vrijheid, en de mogelijkheid om op termijn de gehele overheid af te schaffen, maakt een vlaktaks met basisinkomen ook voor liberalen interessant.

Comments are closed.