egoissme_virtue1Dat er een duidelijk mentaliteitsverschil is tussen individualisten en collectivisten is duidelijk. Dit verschil, dat zich uitdrukt in ideologische en politieke visies, is bijvoorbeeld te zien aan de negatieve connotatie die mensen geven aan het woord “egoïsme”. 

Het ironische is dat iedereen eigenlijk egoïstisch is, maar op zijn eigen manier. Immers, iedereen wil de vrijheid hebben om datgene te kunnen doen (of laten) wat hem in de kraam te pas komt, maar vindt dat anderen in datzelfde streven beperkt moeten worden als dit streven van anderen in conflict is met dat van henzelf.  


Neem nu bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. Op het eerste gezicht lijkt dit het tegenovergestelde van egoïsme. Maar is dat wel zo?

 Ten eerste kan men duidelijk vaststellen dat mensen die voor ontwikkelingshulp zijn, dat doen vanuit persoonlijke motieven. Ongeacht wat tegenstanders ervan vinden, moeten zij het met de voorstanders eens zijn dat ontwikkelingshulp goed is. Dat het goed zou zijn, kan te maken hebben met het idee dat arme mensen moeten worden geholpen. Maar als dat zo is, kunnen zij dit ook via vrijwillige donaties doen. Zij willen echter hun visie op hulp aan nooddruftigen opdringen aan anderen vanuit hun persoonlijke visie op hulp aan nooddruftigen, en zijn in dat opzicht dus ‘egoïstisch’. Men denkt immers alleen aan wat zij persoonlijk vinden en/of willen. Dat de contributies die zij (uiteindelijk onvrijwillig) maken slechts een druppel op de hete plaat zijn, en het overgrote merendeel door anderen moet worden opgehoest deert hen niet.

Een andere mogelijkheid is dat men voor hulp aan nooddruftigen is omdat men zich goed wil voelen. Het is, met andere woorden, ten behoeve van het verlichten van hun eigen ‘schuldgevoel’ dat men hulp aan nooddruftigen wil geven. In dat opzicht wil men dus dat tegenstanders van hulp zich conformeren aan hun visie om geen andere reden dan dat de persoonlijke emotionele gevoelens van voorstanders belangrijker worden geacht dan het recht op eigendom van anderen. Over egoïstisch gesproken.

 Daar waar anderen worden gedwongen om zich te conformeren aan jou, is sprake van extreem slechte vorm van egoïsme, niet alleen omdat je niet denkt aan wat die anderen willen of denken, maar bovendien omdat je een totale bijdrage van anderen wenst aan jouw doeleind, waarbij je eigen contributie doorgaans niet in de buurt komt. Anderen moeten jouw visie of schuldgevoel ‘delen’, of ze dit nu daadwerkelijk doen of niet.

 Het ergste is natuurlijk nog wel de politicus, die nota bene helemaal geen eigen geld doneert aan de goede doelen waarvoor hij gedwongen donaties van anderen afneemt. Zijn eigen geld is namelijk ook al per definitie een gedwongen donatie van anderen. Hij verdient immers geen geld via de markt dankzij mensen die vrijwillig hun geld overmaken naar zijn rekening, maar krijgt een salaris vanuit het geld dat de overheid bij burgers afhandig heeft gemaakt via belastingen. Dus de politicus die voor hulp aan nooddruftigen is, dwingt anderen geld te doneren, en doneert zelf geld dat hij al van anderen afhandig had gemaakt. Het negatieve egoïsme bij politici is daarom het grootst, omdat men offers van anderen eist voor zijn eigen visie, zonder zelf een echt offer te hoeven maken.

 Zo zijn er vele voorbeelden te bedenken van egoïstische mensen. Het feit dat de meesten niet wensen duidelijk te maken, is dat men op hun eigen manier egoïstisch is, door net te doen of dergelijke vormen van egoïsme niet werkelijk vormen van egoïsme zijn. In een ander stuk zal ik wellicht nog eens duidelijk maken hoe vrijwel iedereen niet alleen egoïstisch is maar ook vrijheidsliefhebbend, maar slechts ten behoeve van zichzelf.

 De uiteindelijke vraag die er toe doet is: is egoïsme eigenlijk altijd slecht?

 Daarvoor moeten we eerst twee vormen van egoïsme van elkaar onderschrijven. Namelijk de volgende:

– Egoïsme vanuit het idee dat je wilt (kunnen) hebben wat een ander toebehoort;

– Egoïsme vanuit het idee dat je wilt (kunnen) hebben wat jezelf toebehoort.

 Van de eerste vorm zou je eigenlijk beter kunnen stellen dat het “predatie” genoemd kan worden, omdat predatie inhoudt: het leven of handelen *ten koste van* anderen (jacht; roof e.d.) Dat het leven of handelen ten koste van anderen immoreel is, behoeft op deze plaats geen verdere uitleg. De mentale gymnastiek van collectivisten met betrekking tot dit onderwerp als zij onderscheid maken tussen een individuele roof en overheidsroof is duidelijk voor de meeste lezers hier, en is in andere artikelen al vaak genoeg duidelijk gemaakt. Het verschil tussen de eerste en de tweede vorm is dus dat in het eerste geval, iemand een ander als uitgangspunt neemt bij zijn eigen behoeften, terwijl iemand in de tweede geval bij het dienen van zijn eigen behoeften zichzelf als uitgangspunt neemt.

 Voor de tweede vorm gaan we even verder:

 Volgens Wikipedia (1) zijn er twee definities van Egoïsme, namelijk:

 – Egoïsme in morele zin:
Dit is egoïsme waarbij een persoon meer aan zijn eigen bevrediging denkt dan aan de bevrediging van anderen. 
 (hierbij mis ik op Wikipedia vanzelfsprekend het gegeven dat iemand kan vinden dat een ieder dat recht heeft.)

 – Egoïsme in technische zin:
Dit is het zorgen voor het eigen welzijn. Dit soort egoïsme heeft geen negatieve betekenis, omdat het een vanzelfsprekende zaak is dat organismen op hun eigen welzijn letten.

Als ik naar bovenstaande definities kijk, dan zie ik in beide definities niet direct een ‘negatieve betekenis’, want waarom zou een individu eigenlijk *niet* meer aan zijn eigen bevrediging, boven die van anderen, mogen denken? Of dat in de praktijk wel zo handig is, is een andere vraag maar wat mij betreft geen moreel te veroordelen inzicht.

Het idee dat een mens een “offerdier” is die ofwel door anderen op het altaar van het “grote goed” geslachtofferd moet kunnen worden, ofwel zelf met alle plezier dat altaar op zou moeten klimmen, is walgelijk en immoreel. Men is immers niet in ketenen, vast aan anderen of de doeleinden van anderen, ter wereld gekomen. Ieder mens is geboren in totale, natuurlijke vrijheid, en slechts het handelen van andere mensen kan die vrijheid weg nemen. Als je niet voor jezelf mag leven (zonder hierbij doelbewust anderen te beperken in diezelfde rechten), waar leef je dan wel voor?

Als je leven ten dienste staat van anderen, is vrijheid onmogelijk, omdat vrijheid op die manier afhankelijk wordt gemaakt van de subjectieve wil en de nukken van anderen, die deze wil en nukken dan ook niet toevallig slechts kunnen opdringen met geweld, of de dreiging ermee.

 Het collectivistische idee dat men niet leeft, of mag leven, voor zichzelf maar dit (ook) doet om anderen te dienen, wordt “Altruïsme”

genoemd. De definities van Altruïsme op Wikipedia (2) komen vrijwel allemaal op hetzelfde neer: het uitschakelen van het eigen belang, en soms zelfs een negatief gevolg daarbij voor jezelf accepteren, voor de belangen van anderen.

 De mens als dienaar, als slaaf, voor de behoeften van de ander. Als dienaar voor wat wordt uitgelegd als het ‘grote goed’.

 Nu moet een ieder uiteraard helemaal zelf weten of hij zichzelf opoffert voor een ander; dit is onderdeel van individuele vrijheid. Individuele vrijheid is dan ook niet tegen persoonlijk Altruïsme. Echter, kijken we naar de politiek dan zien we dat van enige vrijwilligheid totaal geen sprake is, maar van dwang.

 Dat het Altruïsme door velen wordt geaccepteerd als iets goeds, en het Egoïsme als iets vervelends, is denk ik één van de grootste intellectuele goocheltrucs die het menselijk denken aan de wereld heeft gebracht.

 Een goocheltruc waar we uiteindelijk al de grootste misdaden tegen de menselijkheid aan te danken hebben.
—————–
* Waar “hij” staat wordt “hij of zij” bedoeld. Met de afkorting “hij” bedoel ik dus gewoon het individu.

(1) http://nl.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%AFsme

(2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Altru%C3%AFsme

 Ingezonden door Tony

46 REACTIES

 1. Goed artikel Tony, inderdaad heeft iedereen wel egoisme in zich. Alhoewel ik het woord egoisme een negatieve klank vind hebben, want libertariers zijn helemaal niet egoistisch, maar zeer betrokken bij hun medemens. Ze willen allemaal vrijheid, voorspoed en vrede voor de samenleving en dat men niet wordt geknecht of bestolen door belangengroeperingen, politieke ideologen of religeuze fanatici. Verder zijn libertariërs zeer vrijgevig, gezien het aantal liefdadigheidsinstellingen en private verzorgingsinstellingen welke floreerden, voordat de overheid dit monopoliseerde. Ook is het belangrijk dat mensen op hun eigen benen leren staan en niet meer te worden behandeld als baby’s of kleuters. Dit versterkt mede het gevoel van eigenwaarde en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Meer dan enige bureaucraat kan bewerkstelligen met een wurgende wet- en regelgeving.

  Ik zou daarom liever een ander woord gebruiken en dat is zelfredzaamheid, want dat dekt de lading beter.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Tony [10] reageerde op deze reactie.

 2. Het is een duidelijke uitleg , maar vaak worden jouw eigen gedachten over egoisme beinvloed uit ervaringen. Zoals die mevrouw van het CDA het als goed ziet om de gehele familie ein een gebouw onder te brengen.
  Dat idee kan best goed zijn maar als egoist ben ik er niet voor. Dat komt vanuit een ervaring uit het verleden.

  Vroeger kwam ik bij mensen in huis waar ook de grootvader nog in huis was. Sindsdien heb ik last van deze situatie ,de oude man werd door zijn kleinzoon beledigd en vernederd waar ik bij was , en daar schaamde ik mij voor. Nu nog denk ik dat ik zijn kleinzoon in elkaar had moeten rammen , maar ja , vergeten doe ik het nooit. Daarom vind ik het plan van CDA vrouwtje dan ook helemaal niets. zei kan het wel leuk vinden , maar haar ouders en klein kinderen hoe loopt dat af ???

  En dan vraag ik me af , denkt ze alleen aan zichzelf en dat het handig is dat oma op de kinderen gaat passen ?? Mischien dom en egoistisch dat ik zo denk , maar dat komt door deze nare ervaring, terwijl het bij anderen best heel goed kan gaan.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Albert S. [1]:

  Het is ook een kwestie van definitie.
  Zo vind ik dat iedereen een egoist zou moeten zijn.
  Dat betekent accepteren dat hij/zij-zelf aan ieder ander het recht gunt om de missie van de Vrijspreker na te komen:

  ” De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

  In onze maatschappij overweegt de omgekeerde mentaliteit: Je moet altruist zijn: De ander gaat voor op jezelf.
  Dat betekent dus voor ieder ander dat ik belangrijker ben dan hijzelf. Ik heb dus recht dat ze allemaal betalen (via belastingen) aan mijn behoeftes.

  Het is nuttig om het boekje dat bij het artikel staat afgebeeld eens te lezen:
  “The Virtue of Selfishness” (De Deugd van het Egoisme”

 4. @reiny [2]:
  Of dat idee van die “Grote familiewoningen” goed of slecht is, is helemaal geen zaak voor de politiek.
  De politiek moet zich helemaal niet met de woningmarkt bemoeien. Dat moeten ze aan de markt over laten.

  Een aantal jaren geleden werd dit familiewonen door het CDA en andere politici tegengehouden, verboden.

  Ik woonde in Brabant. Daar waren veel gevallen van boeren die op een leeftijd kwamen dat ze de boerderij wilden overdoen aan de (oudste) zoon. De oplossing was dan om een van de stallen om te bouwen tot woning voor de boer en zijn vrouw en het gezin met kinderen kon dan in de hoofdwoning. Met alle nu door het CDA genoemde voordelen.

  Maar de politici vonden dit toen niet passen in hun woningbeleid. De grootouders moesten maar naar een bejaardencentrum en de kinderen naar de creche! Met als logisch gevolg dat het bejaardencentrum en de verpleegsters, en de creche met kinderopvang NIET BESCHIKBAAR waren.

  En het zal toch niemand verwonderen dat als de politiek haar zin krijgt, straks voor jonggetrouwde stelletjes alleen maar dergelijke grote woningen zijn, om alleen of met je hele familie in te gaan wonen.

  Oplossing: Woningbouw aan de markt overlaten! Dan wordt gebouwd wat gewenst en financieel haalbaar is.

  reiny [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [4]:
  Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan . Het bouwen vergd grond en daar moet je een bestemminswijziging op hebben ,Milieugroepen en omwonenden zullen altijd protesteren, en gemeente wil geld verdienen. Overal maar toestaan om te bouwen is helemaal niet ter sprake. Deze materie is aan zoveel regels gebonden,en die wilik er wel graag af ,maar dat kan gewoon nooit meer. Die vrijheid is verloren !!

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 6. @reiny [5]:
  ” Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan ”
  Natuurlijk. Als het gemakkelijk was, had ik het al lang gedaan!! 🙂

  Maar als we niets doen, wordt het alleen maar erger.
  Je kunt ook nog als bezwaar aanvoeren dat get geld kost!!
  Maar dat geldt zowel in het geval als de vrije markt er voor zorgt als wanneer de staat er voor zorgt. Alleen in het laatste geval kost het een veelvoud.

  Laten we wegen zoeken om de huidige situatie terug te draaien naar een die eerlijker, rechtvaardiger en efficienter is.

  reiny [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [6]:
  Hub , je moest eens weten hoeveel werk ik de afgelopen 45 jaar als kleine zelfstandige projectontwikkelaar daarvoor al verzet heb , Rechtbanken, Raad van State, grote stukken in de pers , maar als je het ene geregeld hebt , dan staat er al weer een volgend probleem voor je deur.
  Dit moet je wel in de twee kamer regelen , maar daar zitten te veel mensen die er geen snars van snappen !! En de Ambtenaren willen graag hun baan en werk houden. Maar goed het is mij wel gelukt heel veel woningen te realiseren , en de kosten zijn daarin verrekend. Dus de burger heeft dat betaald. Als ze dat beseffen dan gaan ze de politici wel naar huis sturen denk ik . Of zou dat een wens blijven !!

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 8. @reiny [7]:
  Juist, reiny. Ik heb een dergelijk soort ervaring. Ik waardeer dan daardoor ook extra jouw pogingen. Het blijft moeilijk, maar ik wil het kwaad niet laten zegevieren.
  We moeten proberen de fundamenten bloot te leggen en zoals Tony in dit artikel doet, zoeken naar de wortels van het kwaad. En dan wegen vinden om dat kwaad te kijk te stellen.

  Mensen zullen dan zelf ontdekken dat ze door de politiek bedrogen worden en dat een eerlijke rechtvaardige maatschappij veel prettiger, veel rustiger en ook nog eens veel welvarender zal zijn.

  Als we daar verder mee komen, wordt het pas tijd om te zorgen voor een compleet andere Tweede Kamer.

  reiny [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [8]:
  Hub ;ik doe mijn best en maak er tijd desnoods geld voor vrij om er wat aan te doen. Maar ik moet eerst een goed verhaal verzamelen , zodat ik niet met de mond vol tanden sta als ze mij iets vragen. Daarom daag ik mensen uit en spreek mezelf tegen. Maar ik ben er vrij zeker van dat ze van mij nog niet af zijn. De euro zullen wij nooit kwijt raken daar kan ik mee leven ,maar niet met deze wijze van regeren
  Groet

 10. @Albert S. [1]:

  Alhoewel ik het woord egoisme een negatieve klank vind hebben, want libertariers zijn helemaal niet egoistisch, maar zeer betrokken bij hun medemens.

  Ik ben bang dat je het artikel niet goed hebt begrepen, Albert.

  Er is dus geen reden om te vinden dat egoïsme iets negatiefs is, en libertariers kunnen niet alleen egoïstisch zijn, maar er is ook helemaal niets mis mee ALS ze dat zijn.

  De reden dat ik daarop wil hameren is omdat zonder het recht op egoïsme te erkennen, alle filosofische verdediging van het libertarisme wegvalt.

  We vragen niet de vrijheid om anderen te dienen of bij anderen betrokken te zijn, maar om ONSZELF te dienen en niet gedwongen te worden ons om anderen druk te maken.
  Dat je vanuit individuele vrijheid anderen wil dienen is prima, maar dat is niet waar wij die vrijheid om vragen.

  Net zo min als ik de vrijheid van meningsuiting opeis om mijn mond te kunnen houden, onderschrijf ik het egoïsme om een pleidooi te houden voor “maatschappelijke betrokkenheid” of het geven aan armen.

  Als je maatschappelijk betrokken wil zijn en een collectivist vertelt je dat dit beter kan door middel van een overheid, raak je verzeilt in een discussie over de vorm of systeem waarin je je betrokkenheid of filantropie giet.

  Maar het gaat helemaal niet om de vorm of het systeem, maar om de inhoud. Ik wil de vrijheid hebben om gewoon NIET te geven, en NIET betrokken te zijn.

  Het gaat mij niet om of het woord “egoïsme” wel of niet een negatieve connotatie heeft met betrekking tot maatschappelijk betrokken of filantropische libertariers. Waar het mij om gaat is dat het ook niet negatief is met betrekking tot een *onwil* om betrokken of filantropisch te zijn. Dat is juist het punt dat ik verdedig en waar ik me niet voor verontschuldig.

  Ik zou daarom liever een ander woord gebruiken en dat is zelfredzaamheid, want dat dekt de lading beter.

  Dat woord zou jij liever gebruiken omdat je nog steeds denkt dat egoïsme iets slechts is. Je lijkt je te schamen om het idee dat je egoïstisch kunt zijn en rationaliseert daarom dat er beter een ander woord gebruikt kan worden.

  Maar begrijp me niet verkeerd, Albert. Ik bedoel het woord PRECIES zoals de meesten het interpreteren.

  Egoïsme zoals de meesten het juist bedoelen, is wat mij betrekt gewoon niet negatief. Ik gebruik dus gewoon GEEN andere woord omdat een ander woord juist niet de lading dekt maar het verandert in iets waar het mij helemaal niet om gaat.

  Zolang je je schaamt voor het idee dat je gewoon ten eerste aan jezelf wil denken, en voor jezelf wil leven, zul je het libertarisme, of vrijheid in het algemeen, nooit adequaat kunnen verdedigen, want vrijheid staat niet ter dienst van altruisme. Vrijheid behoort geen voorwaarden te hebben (behalve het non-agressie principe).

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.
  beek [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Tony [10]:
  Heel goed gezegd Tony. Wel denk ik dat je met:
  ” Egoïsme zoals de meesten het juist bedoelen, is wat mij betrekt gewoon niet negatief. ”

  Ik heb eerder de indruk dat de meeste mensen al gebrainwashed zijn door kerk en staat die het woordbegrip egoisme hebben verkracht tot:
  ” ikke ikke en de rest kan stikke” of ” over lijken gaan”.

  Daarom zijn er ook veel libertariers die het woord liever niet gebruiken. Zie reactie Albert.
  Ikzelf gebruik het wel maar pas ook op hoe mijn gesprekspartner mijn boodschap ontvangt. (logisch natuurlijk als je begrepen wilt worden!)

  Een sterk punt, dat nog te weinig ontwikkeld is, is dat de natuur van de mens is, dat hij egoistisch IS.

  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 12. Egoisme zie ik als ; eerst voor jezelf opkomen en daarna voor anderen. Het een sluit het andere niet uit. Maar als je niet voor jezelf op komt , dan kun je anderen ook niet helpen. Je zult egoisme dus vaak moeten relativeren , en beoordelen naar het totaal gedrag van iemand.

  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [11]:

  Als je mensen hebt in je kennissenkring die zwaar collectivistisch/altruïstisch zijn, kun je inderdaad beter het woord niet gebruiken, tenzij je in verhitte discussies wil raken.
  Daar zijn dergelijke types namelijk maar wat graag toe bereid.

  Maar als het erop aankomt moet je toch gewoon toegeven dat libertarisme neerkomt op het recht egoïstisch te zijn. Je kunt natuurlijk niet het libertarisme filosofisch gaan verdedigen door te zeggen dat je maximale individuele vrijheid nodig hebt omdat je anderen zo beter kunt helpen. Dan maak je van libertarisme iets altruïstisch, alsof het zou gewoon een betere manier zou zijn om jezelf aan anderen op te offeren.

  Het belangrijkste van alles is in ieder geval dat je jezelf niet schaamt egoïstisch te zijn. Als je vanuit jezelf vindt dat voor jezelf leven iets kwalijks is, dan hebben de collectivisten je succesvol gehersenspoeld.

  @reiny [12]:

  Inderdaad, Reiny. Het ene sluit het andere niet uit. Maar daar waar het ene het andere wel uit sluit heeft je eigen leven, en je eigen belangen voorrang.
  Vandaar dat bijvoorbeeld het recht op zelfverdediging door middel van vuurwapens ook gewoon heilig is binnen het libertarisme, omdat er niets heiliger voor een mens kan zijn dan zijn eigen leven en veiligheid (en dat van zijn dierbaren). Ook niet de belangen van het collectief genaamd “de samenleving”.

  En uiteraard wil ik nog eens benadrukken dat egoïsme geldt voor iedereen. Dus een ander hoeft ook niet jouw belangen voor het zijne te plaatsen, anders wordt egoïsme “predatie”, zoals ik in het artikel aangeef. Oftewel, het soort egoïsme waarbij je anderen opoffert voor jouw belangen. Zoals collectivisten doen, dus, door middel van de staat.
  Op deze wijze (iedereen egoïstisch) blijft er uiteindelijk een echte vrije markt over, waar mensen slechts handelen als beiden tevreden zijn met wat ze er voor krijgen.

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 14. En zo kun je soms de duvel op zijn staart trappen. Iemand was gelovig en wilde bij zijn begravenis een Dominee had hij mij gezegd. Als niet gelovige wilde ik mij bij zijn beslissing neer leggen , en anderen wilden dat beslist niet. En nu zijn ze kwaad op mij omdat ik de wens van deze overledene wilde respecteren , en de anderen niet. Voor mij persoonlijk was ik al zover dat ik nooit meer naar een kerk wilde, dus zit je als onozele , die andermans geloof wel respecteerd maar niet begrijpt , nu met ex familie leden. Het is soms net of de duvel er met speelt , maar de dominee is niet geweest !!!

 15. @Tony [10]:

  Zolang het criminelen zijn die vanuit PUUR egoistische motieven handelen, is het niet vreemd dat aan puur egoisme een negatieve waarde wordt toegekend.

 16. En als ik Tony herinner aan de draad over het zwerfafval, moet men vaststellen dat het zomaar willen weggooien van zijn afval, een daad van puur egoisme is. Een daad die Tony afkeurde.
  Maar wel een voorbeeld van puur egoisme met een negatieve waarde.

  Uit puur egocentrische motieven keiharde rotmuziek draaien in zijn huis, zonder zich om de buren te bekommeren: alweer een daad van puur egoisme met een negatief waardeoordeel.

  En het zal niet moeilijk zijn meer van dergelijke puur eogoistische daden te bedenken, die men als negatief beoordeelt.
  Waaruit dan blijkt dat puur egoisme met recht negatief kan worden beoordeeld.

  Tony [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Tony [16]: Iedereen die werkt wordt gedwongen om te werken, ook al ben je individualist of collectivist. Je moet wel, zonder geld geen huis, eten, auto etc. Je kan alleen mazzel hebben, dat het werk dat je doet, ook je hobby is. Je moet dus wel heel sterk staan, wil je niet meewerken, of snel een andere baan zoeken…

  Tony [34] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [20]:

  Joh, ga jij eens gauw bovenstaand artikel opnieuw lezen.

  Ik maakte voor mensen die kunnen lezen toch echt duidelijk een onderscheid tussen “egoïsme” en “predatie”.

  Maar voor het geval je het nog steeds niet begrijpt:
  Met predatie bedoel ik dus dat je doet wat goed voor je is/wat je goed uitkomt *TEN KOSTE VAN* anderen.

  De vergelijking is ongeveer dezelfde als die met zelfverdediging/agressie tegen anderen.
  In beide gevallen is sprake van geweld, maar slechts in een geval is het geweld moreel volstrekt gerechtvaardigd.

  Nu goed? Of heb je weer een excuus klaar om net te doen alsof je het niet begrijpt?

  beek [24] reageerde op deze reactie.

 19. @reiny [17]: Tot nu toe het beste systeem. Alleen wordt de huidige demokratie meer een diktatuur, omdat de burger teveel uit handen geeft. Maar je zal altijd een meerderheid hebben die over een minderheid beslist (demokratie diktatuur), of een minderheid over een meerderheid (diktatoriale demokratie). Uiteindelijk zal men toch eens de knoop moeten doorhakken, wat men nu eigenlijk wil. Volgens mij is het beste de verantwoordelijkheid te leggen bij de burger, zo van, wij willen dit en dat. Dus als het fout gaat, dan kan men alleen maar met de vinger naar zichzelf wijzen.

 20. Het woord egoisme, is gewoon verkeerd gekozen, zoals Albert S. ook al suggereerde.
  Egoisme is haast per definitie een overwegend negatief begrip.
  Dat heeft niks met de kerk te maken, maar alles met het willen benoemen van een soort gedrag.
  Daarom is het invoeren van het woord ‘predatie’ een te kunstmatige en en zelfs overbodige oefening.
  Egoisme dekt, als woord, vooral het negatieve gedrag dat hieronder wordt verstaan.
  Krampachtig definities willen wijzigen is niet productief.

 21. @beek [25]:
  ” goed’ egoisme en ‘fout’ egoisme.”

  En wat is dan gewoon (definitie) ” egoisme” ?

  Bij al je voorbeelden van fout zijn (terecht fout) wordt geen rekening gehouden dat het een inbreuk is op het egoisme van andere mensen.
  Als je over samenlevingsgedrag of filosofie praat, moet je daar m.i. alle mensen bij betrekken.

  Je voorbeelden zijn gewoon daden van ” agressie”

  beek [29] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [29]:

  Maar uiteraard moet het motief zichtbaar worden in een handelen.
  Het woord egoisme benoemt vooral het negatieve van beide.
  En dat begint al op jonge leeftijd b.v., als 1 van de verjaardagsgastjes voor zichzelf een heleboel lekkers naar zich toe schraapt vanaf de schaal die er voor alle gastjes klaarstond.

Comments are closed.