kluitje-in-rietEn hoe reëel is onze zorg voor de communistische EU-heilstaat?
 

Tweede Kamerleden worden door het volk gekozen en betaald. Vooral gedurende verkiezingstijden horen we van alle partijen dat zij klaar staan om naar het volk te luisteren en hun verzoeken te behandelen. Maar na de verkiezingen blijkt dat in de praktijk zwaar tegen te vallen. Als je wat vraagt, krijg je maar zelden een antwoord, en de kwaliteit daarvan komt meestal overeen met het bekende kluitje in het riet. Zo ook nu weer een voorbeeld:
 
Naar aanleiding van de recente lezing van de President van de EU, Vaclav Klaus, in het Europese Parlement, legden we onze ongerustheid over de ontwikkelingen in de EU voor aan de fractieleiders in het Nederlandse Parlement. (m.u.v. Marianne Thieme omdat haar e-mail adres niet op de lijst van fractievoorzitters stond) 

We schreven  op 26 februari:

Geachte fractievoorzitter,
Ik, en met mij veel lezers van de Vrijspreker, maken zich al lang grote zorgen over de ontwikkeling van de EU, vooral na het EEG tijdperk, in de richting van een dictatorstaat.
Deze ongerustheid, zeg maar angst, werd nu zelfs onderkend door de President van de EU, Vaclav Klaus in een rede waaraan onze media bijzonder weinig aandacht schonken. Zie de beschouwing daarover op de Vrijspreker:
“De EU: Ein Volk, ein Reich, ein Führer”.  

Mijn vraag is wat u en uw fractie kunnen en willen doen om deze ongerustheid weg te nemen en ons te vertellen op welke manier we aan die EU kunnen ontsnappen en onze soevereiniteit terugkrijgen?

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord en dank u al vast bij voorbaat,
Ir H.J. Jongen
—————————————————-   

Tot mijn stomme verbazing kreeg ik al binnen een uur een antwoord van Marc Rutte (VVD):

Geachte heer, Hiermee bevestig ik u de ontvangst van onderstaande e-mail. Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Han ten Broeke. Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,  Mark Rutte.

Nou, dat was het dan.
Alexander Pechtold (D66) lukte het om binnen 2 uur door een persoonlijk medewerker, Stephanie de Vroet, een antwoord te laten sturen.

Geachte heer Jongen,Namens Alexander Pechtold wil ik u hartelijk danken voor uw bericht van donderdag 26 februari over de ontwikkeling van de EU.
Zoals u wellicht weet is D66 een van de kleinste fracties van de Tweede Kamer. Toch ontvangen onze drie Kamerleden dagelijks honderden e-mails en brieven. Hoewel zij dit graag zouden willen, zijn zij helaas niet in staat om alles persoonlijk te beantwoorden.

D66 kiest voor een federaal Europa. De EU vraagt om sterke democratische waarborgen. Daarom moeten de bevoegdheden van het Europees Parlement verder worden versterkt op het gebied van wetgeving en controle. Verder zijn wij voorstander van een direct gekozen voorzitter van de Europese commissie en van het omvormen van de Raad van Ministers tot de senaat van Europa. Ook de Nederlandse regering moet meer slagvaardig opereren door Europa daadwerkelijk als binnenland te gaan zien.

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Stéphanie de Vroet,  Persoonlijk Medewerker Alexander Pechtold

 Wel, toen had ik spijt van mijn vraag want Stephanie heeft mijn ongerustheid alleen maar erger gemaakt. Zij bevestigt de vrees van de ontwikkeling naar de communistische heilstaat alleen maar.
Zij willen, geheel tegen mijn zin, een Federaal Europa, een superstaat met een superregering. Met sterke democratische waarborgen. Met veel meer macht. Waarin “Nederland” maar een invloed van een paar procent heeft.
En de Nederlandse regering moet Europa als binnenland gaan zien. Dus Nederland accepteren als een provincie van de EU.

Laten we nu hopen, of er aan werken dat ook D66 op de fles gaat.

 Ik had de hoop op meer antwoorden al opgegeven, toen er nog een antwoord kwam van Henriette Krijger, namens de heer Slob (CU):

Geachte heer Hubert, Hartelijk dank voor uw e-mail aan de heer Slob, die er helaas niet aan toekomt zelf op uw mail te reageren.

Uw mail is doorgestuurd naar onze beleidsmedewerker Europese Zaken met het verzoek hier naar te kijken en de inhoud eventueel te betrekken bij de voorbereiding van een Kamerdebat of er anderszins iets mee te doen.

Heeft u daar vragen over, dan kunt u het beste contact opnemen via het secretariaat, tel. 070-3183057.
Met vriendelijke groet, Henriëtte Krijger, Fractie ChristenUnie Tweede Kamer

 We kregen maar van een kwart van de lieden een antwoord, drie stuks, waarvan er twee helemaal niets zeiden en de derde alleen maar onze vrees voor naderend onheil versterkt.
Je zou bijna blij worden met de economische crisis als die zorgt voor het uiteenvallen van de EU en daardoor de ergere ramp van de communistische heilstaat zou voorkomen.

16 REACTIES

 1. Wat een trieste bende is dat daar zeg. Kan dat arrogante volk dan tenminste uit beleefdheid iemand aanstellen om de post fatsoenlijk te beantwoorden?

  Niet zo lang geleden las ik ergens dat de leden van dit parlement (2e kamer) bijna allemaal afkomstig zijn uit de ambtenarij. Dus het zijn geen volksvertegenwoordigers maar overheidsvertegenwoordigers, en vertegenwoodigers van hun politieke partij. Dit is in strijd met de grondwet, maar zo lang niemand daar iets van zegt…

  D66 zou eens naar het filmpje bij dit artikel moeten kijken. Het schorem in die film verdient geen enkele uitbreiding van bevoegdheden.
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=2067

 2. Ik heb ruim een jaar geleden een e-mail gestuurd waarin ik mijn bezorgdheid over de EUSSR duidelijk maakte.
  Voor zover ik me kan herinneren aan de VVD, D66,SP, PvdA en CDA.

  Van de VVD heb ik de standaardmail ontvangen die jij nu ook laat zien.
  Niet lang daarna heb ik een uiteenzetting van ten Broeke gekregen waarin hij het fractiestandpunt (vóór EUSSR) uit legde.
  Netjes maar erg algemeen en totaal niet ingaand op de door mij aangehaalde zorgpunten(bv begrotingstekorten en pensioenen wat nu zééér actueel is geworden!).
  Voor de SP geldt hetzelfde; een korte algemene e-mail waarin men mijn bezorgheid deelde maar waarin men niet inging om de specifieke vragen.
  Ik vraag me af of ze voor dit soort e-mails een standaard antwoord hebben opgeslagen in hun bestanden.
  Maar niettemin respect dat men in ieder geval de tijd heeft genomen om een antwoord terug te sturen.

  Van de rest heb ik nl nooit meer iets gehoord.

 3. Zo… dus antwoorden op serieuze vragen doen “onze vertegenwoordigers” niet. Waar zijn ze dan mee bezig, de hele dag? De hele dag koffie zuipen en het glazuur van de koffiekoeken op hun bovenlip laten aangroeien?

  Misschien had je een andere vraag moeten stellen, Hub. Bijvoorbeeld in de trant van: “In mijn Vogelaarwijk ga ik morgen 24 lastige allochtone EU-medeburgertjes omleggen”. Zouden ze dan ook een standaard antwoord geven? Of de hele hermandad uit laten rukken?

 4. Ze hebben gelijk. Al dat gezeur van dat vervelende volk altijd. Laat ze toch lekker gezellig in hun clubjes een beetje politiek klooien en klungelen. Tenslotten hebben er een hele berg verdwaasde en geindoctrineerde mensen op hun gestemd. Dus op papier klopt ’t allemaal. En als je geschoren wordt moet je stil op je pluche blijven zitten. Dus de enige manier om ze hier van het pluche af te krijgen is om ze Europa in te stemmen. Dan zijn ze in elk geval uit ’t zicht.

 5. Nee,Hub, niet “je zou bijna blij worden met de economische
  crisis”, het is een godsgeschenk als die crisis de dictatoriale EU tot pulver maakt. En misschien kan die crisis ook nog een aantal arrogante moslimklantjes uit Europa en Nederland toveren.

 6. Op a lmijn brieven krijg je een standaard reactie, ze hebben geen tijd voor jou !!! Ga nu 150kamerleden rechtsteeks benaderen , zien hoe die reageren.

 7. @Dion [7]:
  Wat zou ons land mooi zijn.

  Dat we minder politici nodig zouden zijn, want politiek betekend wereldwijd oorlog.
  Dat de Journalisten en programma makers niet zo erg sensatie belust zouden zijn.
  Dat wij op de aan ons gereikte informatie konden vertrouwen.
  Dat er niet zoveel wetenschappers waren die onbetrouwbare gegevens verstrekken.
  Dat er geen extremisten zouden zijn.
  Dat er meer gezag vanuit het gezin zou komen , en niet alles op de overheid geschoven wordt.
  Dat in het onderwijs minder vergaderd zou kunnen worden.
  Dat vredesmissies overbodig waren.
  Dat het gezag weer respect verdiende en kreeg.
  Dat we geen leger nodig waren.
  Dat er minder bekeurd moest en zou worden.
  Dat de milieubewegingen overbodig waren.
  Dat ontwikkelingshulp goed geregeld zou zijn .
  Dat wij respect voor elkaar hadden.
  Dat we op onze bestuurders kunnen vertrouwen
  Dat de bestuurders doen wat ze ons beloven bij de verkiezing.
  Dat iedereen een redelijk salaris had en er geen extreme top salarissen/bonussen meer zijn
  Dat Geert Wilders overbodig zou zijn.
  Dat zou betekenen dat wij in vriendschap met elkaar hier zouden kunnen leven.

 8. zo kan het ook; reactie op open brief;

  Hoewel niet alle bedragen, in uw e-mail bericht van heden, kloppen, is de strekking van uw betoog er een, die onze steun verdient.

  Ook wij zijn de opvatting toegedaan en dat wordt ook door ons uitgedragen, dat de AOW ook in de toekomst wel degelijk betaalbaar blijft.

  Met vriendelijke groeten,

  Fons Luijben

  SP Tweede Kamerlid

  Pensioenen/Ouderenbeleid/AOW.

 9. andere reacties ;

  Dierenpartij ; Het is voor ons niet mogelijk nu reeds een oordeel te geven over uw initiatief, maar het zal u niet verbazen dat uw voorstel om de vrijheid van politieke partijvorming aan banden te leggen ons niet aanspreekt.

  SGP ; wil dat het politieke partij systeem blijft zoals het is . Noemen Wilders en Verdonk als voorbeeld hoe men een zetel persoonlijk kan en mag gebruiken en behouden. Als iemand het niet eens is met de partij , dan vertrekt hij bij de partij en kan een één mans zetel in de kamer nemen , dat is mogelijk. Maar er zijn maar twee van de 150 kamer leden die hier gebruik van gemaakt hebben . De overige kamer leden houden zich dus “altijd” aan de lijn van het partij politiek. Verder geeft men geen commentaar

 10. Kamerlid word je alleen, als je je ziel bij voorbaat aan de partijkliek hebt verkocht (anders word je geen kandidaat). Dat is al een constitutionele doodzonde (nl. tegen art. 67 lid 3: de leden stemmen zonder last). Maar de “wet” (formele wet, die door een enkelvoudige meerderheid van het parlement is goedgekeurd) maakt allerlei ontsnappingen mogelijk.

  Wilders en Verdonk zijn slechts partijpolitieke “ongelukjes”.

  Vergeet ook niet, dat de partijdiscipline doorwerkt in alle bestuurlijke gelederen, van Rijk t/m de Gemeenten.

  De dames en heren kennen elkaar niet alleen als “ambtenaar” maar ook VIA de achterdeur van het partijlidmaatschap (partijvergaderingen, recepties, spreekbeurten, etc.)!

  Zo gaat het in wezen bij alle mainstreampartijen. Verkiezingen zijn een grote dure schertsvertoning en betekenen niets anders dan stuivertje wisselen.

  De werkelijke macht borrelt op uit de beerput van deze Nomenclatura, die gecontroleerd wordt door de partijkaders.

Comments are closed.