geldpers_guttenberg_hyperinflationIemand heeft ooit gezegd: ‘Geld is altijd schaars. En als het niet schaars meer is, dan is het geen geld meer.” De afgelopen dagen is het geld heel wat minder schaars geworden in Europa. Hoe lang is ons geld nog geld? En wat is het alternatief? 

Weimar cartoon, 1922:
Guttenberg und die Milliardenpresse
—”Das habe ich nicht gewollt!”
.


Goedkoop geld en inflatie in Europa

Vorige donderdag  verlaagde de Europese Centrale Bank de rente met nog eens een half procent, tot 1,5%. Heel wat commentatoren verwachten dat het gauw naar de één procent zal dalen. Het geld in Europa wordt met andere woorden kunstmatig goedkoper gemaakt, waardoor banken het makkelijker krijgen om leningen uit te schrijven-leningen die uit het niets (zonder dekking van gespaard kapitaal) worden gecreëerd. Het onvermijdelijke gevolg is een nog sterkere stijging van de geldhoeveelheid in de economie. Nog meer inflatie dus.

En daarbovenop komt nog eens de inflatie die gecreëerd wordt door de resem stimulus- en herstelprogramma’s waar onze economieën aan worden onderworpen. In Europa is Groot-Brittannië voorlopig kampioen onder de grotere landen: daar heeft de overheid al een duizelingwekkende 20%  van het Bruto Binnenlands Product gespendeerd aan zgn. ‘bailouts’. De Bank van Engeland heeft er ook de rente verlaagd naar 0,5%, waardoor de pond bijna gratis is geworden. Voorlopig zijn het vooral de kleine economieën die de hardste klappen vangen. Meest opvallende geval is IJsland, waar de inflatie  17 %  (en stijgend) is.
Harvard Law Review  vraagt zich af  welk land hierna aan de beurt is. 

“Maar dat zijn kleine landen met een zwakke munt” hoor je vaak. Met de euro kan dat niet gebeuren, die is ’too big to fail’.<hr id=”system-readmore” />  Toch denkt niet iedereen er zo over. Een aantal economen twijfelden al heel vroeg aan de haalbaarheid van de Europese papieren eenheidsmunt. Zo zei Milton Friedman in een van zijn laatste interviews:

The euro is going to be a big source of problems, not a source of help. The euro has no precedent. To the best of my knowledge, there has never been a monetary union, putting out a fiat currency, composed of independent states. There have been unions based on gold or silver, but not on fiat money – money tempted to inflate – put out by politically independent entities

En er is eigenlijk geen reden te bedenken waarom de euro het op de lange termijn beter zou doen dan de IJslandse kroon. Behalve het feit dat meer mensen de munt gebruiken, en dat de schuldopbouw dus een tijdlang door meer mensen kan gedragen worden, is er mijns inziens niets waarmee de euro zich structureel onderscheidt van andere fiat-papierstandaarden.

Ook bij ons maakt men zich zorgen

Het lijkt erop dat ook Vlaamse en Nederlandse journalisten en commentatoren zich zorgen maken over de toekomst van de economieën binnen de eurozone. Zo stelt vermogensbeheerder Bruno Verstraete zich     vragen  bij ‘de solvabiliteit van NV België’.
Jerry van Waterschoot, ex-hoofdredacteur van de Financieel Economische Tijd, maakte zich voorbije maandag de volgende  bedenking:
“De overheid pompt massaal geld in de economie om de financiële crisis te bestrijden. Mooi zo. Maar, euh, hoe krijgen we de snel oplopende overheidsschulden ooit terugbetaald?“. Van Waterschoot besluit zijn column als volgt:
Enige bezorgdheid is niet misplaatst. Het afbetalen van exploderende overheidsschulden zal generaties lang een beslag leggen op de koopkracht van de bevolking. België heeft daar ervaring mee. Tenzij dit alles de voorbode is van een hyperinflatie die er aan komt. Het zou niet de eerste keer in de geschiedenis zijn dat regeringen massaal bankbiljetten bijdrukken als enige uitweg om duizelingwekkende tekorten te financieren. Voor een schuldenaar is niets aantrekkelijker. Als er meer geld in omloop is, is het minder waard en gaan de prijzen sneller stijgen. Dat knijpt automatisch een paar nullen van de schuldencijfers af. Een gemakkelijkheidsoplossing, maar precies daarom zo verleidelijk.”

Tenslotte vinden we ook bij de financiële krant De Tijd bezorgdheid terug. Twee dagen terug  stond daar te lezen  :
Het klassieke wapen van Centrale Banken om het hoofd te bieden aan een economische crisis is een renteverlaging. Maar wat als dat niet meer lukt? Is geld bijdrukken dan een oplossing?

Hyperinflatie: een reëel scenario

Het artikel van De Tijd wordt besloten met een overzicht van vier ‘slechte voorbeelden’ uit de geschiedenis: de Weimarrepubliek in 1923, Zimbabwe vandaag, de Franse Republiek in 1789, en Japan in 2001. De voorbeelden die De Tijd (overgenomen uit de Times Online) aanhaalt zijn inderdaad zeer relevant-ze verwijzen allen (behalve het voorbeeld van Japan, dat indertijd nog kandidaat-kopers voor haar overheidsschuld vond) naar episodes in de geschiedenis waar economieën te lijden hadden onder een beleid van blijvende en steeds verder toenemende inflatie, en waar de bevolking ging inzien dat hun geld in de toekomst steeds in waarde zou blijven dalen en het dus zo gauw mogelijk verkochten: hyperinflatie.

Hyperinflatie is bijzonder schadelijk voor een economie, omdat het de doodsteek betekent voor het geld, de maatstaf voor economische calculatie. Als daarbij ook alternatieve, stabielere, geldsoorten niet worden toegelaten op de markt, kan de bevolking niets anders dan terugkeren naar primitieve ruilhandel, met alle armoede en ellende vandien. Hyperinflatie is bovendien geen obscuur of uitzonderlijk fenomeen (dat blijkt bijvoorbeeld uit dit  wereldwijde overzicht   van financieel adviseur Mike Hewitt), maar een zeer reëele dreiging voor alle economieën waar de geldhoeveelheid wordt gemanipuleerd, dus ook voor ons in het technologisch geavanceerde Europa.

boek_rothbard_whdomoggEen deugdelijk alternatief

Het duurzame alternatief voor het monetaire monopolie en de fiat papierstandaard van de eurozone, is een markt waarin geld opnieuw een goed mag zijn; waar met andere woorden de papieren bankbiljetten of de digitale cijfers van bankrekeningen steeds gedekt worden door een materieel goed zoals goud of zilver. Dat op zich is echter niet voldoende. Om te voorkomen dat overheden en bankiers opnieuw misbruik zouden maken van hun privileges en/of monopolies, en om de consumenten de grootste mogelijkheid te bieden om de munterijen die de hoogste kwaliteit bieden te belonen door hun geld te kopen en te gebruiken, dient de markt van geld bovendien vrij te zijn van interventie. Alleen zo kunnen we een toekomst opbouwen die gegrondvest is op juridisch robuuste en ethisch verantwoordbare principes, en waar de gestaag toenemende welvaart geworteld is in werkelijk gespaard kapitaal. 

We sluiten af met een citaat van econoom Murray Rothbard, die bijna 25 jaar geleden al waarschuwde voor de onoplosbare problemen van een internationaal monetair systeem gebaseerd op een fiat geld:

Als we naar de toekomst kijken is het vooruitzicht voor de dollar en voor het internationaal monetair systeem inderdaad grimmig. Totdat we terugkeren naar de klassieke goudstandaard tegen een realistische goudprijs is het internationaal geldsysteem gedoemd heen en weer te springen tussen vaste en vlottende wisselkoersen, waarbij elk systeem weer nieuwe problemen veroorzaakt, slecht werkt en uiteindelijk uit mekaar valt. Deze desintegratie zal voortgestuwd worden door de voortdurende inflatie van het dollaraanbod en dus van de Amerikaanse prijzen die niet lijkt te zullen verminderen. Voor de toekomst kunnen we een steeds snellere inflatie en uiteindelijk een hyperinflatie verwachten, vergezeld van monetaire aftakeling en economische oorlogvoering. Deze prognose kan alleen worden veranderd door een drastische omslag in het Amerikaans en globaal monetair systeem: door de terugkeer naar een munt zoals goud die tegelijkertijd een goed is op de vrije markt, en door de overheid volledig weg te halen van het monetaire toneel.

(Bovenstaand citaat is de laatste paragraaf van Rothbards boekje ‘Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?’. Mensen die het niet eens zijn met zijn conclusie, of die willen weten hoe hij ertoe kwam, kunnen  hier  zijn argumentatie nalezen. )
——————————–
Ingezonden door Tuur DeMeester

34 REACTIES

 1. Obama heeft het grootste begrotingtekort ooit gepresenteerd en wil toch de staatsschuld in 4 jaar halveren. Rara hoe gaat ie dat doen?
  Met hyperinflatie dus. 3 of 4 jaar 10-15% inflatie en de schuld is gehalveerd. Niet in dollars maar wel in % van het GDP.
  Daarom kunnen we ook stellen dat huizen goedkoper worden terwijl de prijzen niet of nauwelijks dalen. Als de inflatie oploopt en de huizenprijzen blijven gelijk, dan worden ze dus goedkoper. 60% in 10 jaar tijd is geen uitzondering. Geschiedenis herhaalt zich.

  Hoe was het ook al weer: Iemand die geen geschiedenis kent, is gedoemd om fouten uit het verleden te herhalen?

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Armin [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Paul [1]:
  Ja, en als Amerikanen net als Nederlanders ook na drie weken vergeten zijn wat politici hebben beloofd, gezegd, gedaan, dan kan dat Obama ook nog lukken!

 3. @Paul [1]: Obama heeft het grootste begrotingtekort ooit gepresenteerd en wil toch de staatsschuld in 4 jaar halveren

  Hij wil niet de staatschuld halveren, maar het begrotinsgtekort.

 4. Hyperinflatie? Dat hangt er vanaf hoe je dat definieert. Als je verwijst naar Zimbabwe of de Duitse rijksmark zal er geen hyperinflatie komen. Bekt lekker op ditsoort sites, maar dat is het dan wel.

  Die vorm komt enkel voor indien je de drukpersen exponentieel (!) aanzet én tegelijk verbied om in andere munteenheden te gaan handelen. Beide is niet aan de orde en het eerste kan de staat zelfs niet al zouden ze willen. Overheden hebben de bevoegdheid verloren bij te drukken en zelfs de FED en ECB krijgen dat exponentieel bijdrukken niet voor elkaar.

  Als je hyperinflatie beschrijft als een periode waarin de inflatie fors gaat oplopen zou dat wel kunnen.

  Alhoewel ik zelfs dat scenario niet waarschijnlijk acht. Ik denk dat herstel vooral gaat komen – helaas – door een daling van de productie. En van het heropompen van bubbles. Je ziet dat al die overheidsstimulus vooral daar in gaat.

  Punt is namelijk dat de geschiedenis leert dat surplus aan geld welliswaar tot prijsstijgingen leidt, maar niet uniform. Huizenprijzen zijn bizar hard gestegen tot ene punt waarop ze nu vrijwel niet meer betaalbaar zijn voor veel gezinnen. Maar de prijzen in de supermarkt zijn veel minder hard gestegen in diezelfde periode. Natuurlijk kun je alles inflatie noemen en heb je wellicht technisch zelf gelijk, maar er is dus geen echte brede inflatie geweest. De vraag is waarom zou dat nu wel gebeuren?

  Er zijn immers dus twee alternatieven voor zo’n brede grote inflatie. Enerzijds dat we een krimp van de productie zien en anderzijds dat we de huidige bubbles (o.a. huizenprijzen) gewoon weer gaan oppompen. Voorlopig zie ik geen oplopend einflatie, maar wél het wanhopig herompompen van banken en huizenprijzen én het massaal teruglopen van de productie.

  Overigens zou ik een periode van grotere inflatie verwelkomen. Mij lijken namelijk de alternatieven (productiekrimp en heropompen bubbles) nog kwalijker. Dit ondanks dat ik persoonlijk met mijn spaargeld, braaf gespaard pensioen en geen schulden er nadeel van zou hebben. Maar het herstel komt goedschiks of kwaadschiks.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 5. Goed artikel en mooie link waarbij maar weer eens duidelijk wordt dat elke fiat currency vroeg of laat naar de haaien gaat.

  Om te begrijpen waar het in de komende tijd naar toe gaat moet je analyseren wat in het belang van de overheden is.
  Alle westerse overheden zitten tot hun nek in de schulden en daarom krijgen we volgens mij het scenario wat Paul hierboven aanstipt.
  Sterke inflatie om schulden te laten verdampen en de burger te “dwingen” tot consumeren omdat opgepot geld waardeloos dreigt te worden.
  Dit is gewoon het minst slechte scenario voor de machthebbers.
  Dat het moreel verwerpelijk en in feite pure diefstal is tov verantwoordelijke mensen en bedrijven zal ze een zorg zijn.

  Of het een sterke inflatie danwel hyperinflatie wordt is moeilijk te zeggen. De overheden zullen het 2e proberen te voorkomen maar als de sneeuwbal eenmaal aan het rollen is is ie moeilijk te stoppen.
  Het lijkt mij belangrijk om bv de olie en voedingsmiddelenprijzen goed in de gaten te houden omdat dit wel eens een graadmeter kan worden vwb de toekomstige inflatie.
  De markt van olie is een stuk groter dan bv de goud of zilvermarkt en daardoor moeilijker voor langere tijd te manipuleren van bovenaf.

 6. @Armin [4]:

  “Overheden hebben de bevoegdheid verloren bij te drukken en zelfs de FED en ECB krijgen dat exponentieel bijdrukken niet voor elkaar.”

  Pardon? Waarom denkt u dat de FED sinds 2006 geen cijfers van gelduitgifte meer bekend maakt?

  Hyperinflatie zoals in Zimbabwe en in Duitsland in de eerste helft van de jaren 20 van de vorige eeuw is inderdaad zeer onwaarschijnlijk. Maar het is zeer goed denkbaar dat we naar een situatie gaan waarin een brood in januari € 2.- kost en in december van datzelfde jaar € 5.-, hetgeen geen ‘normale’ inflatie inhoudt maar hyperinflatie.

  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 7. Smaghi zegt: “doet u even de rente naar nul komma nul”..en krabt wat aan zijn steenpuist op zijn kont…
  “Dat zal met name het geval zijn als de economie ernstig bedreigd wordt door deflatie”, aldus Lorenzo Bini Smaghi. Daarbij gaat het om een langdurige daling van de prijzen. “Dat is nu nog niet het geval”, voegde de ECB-functionaris eraan toe.

  Deflatie da´s pas erug!! Dat prijzen dalen mag onder geen beding voorkomen, dus inflatie is goed en hyperinflatie dat moet dan wel heel goed zijn, nee dus….Maar ik persoonlijk vind deflatie heulemaal niet erug. Maar als inflatie betekent dat de rente ook weer moet stijgen en daarna/daardoor gaan de prijzen uiteindelijk weer dalen en dat is dan weer erug en moet de rente weer naar beneden enz. enz….. De ECB/jojo is doorgedraaid en dolgedraaid en kijkt volgens mij alleen naar de afzetprijs van de industrie of iets dergelijks. Dat de rest van Europa gebukt gaat onder stijgende prijzen zal ze worst zijn. “…dan leent u er toch even wat geld bij meneer en mevrouw Reeds-tot-over-de-oren-in-de-schuld!” Zo lost de ECB (gewoon overheid) problemen op…Aan mijn hoela!
  Jammer dat men de stijgende nationale en lokale overheidslasten voor de burger niet meerekent in het inflatiecijfer, want dan zou de rente al jaren op 10 procent moeten uitkomen. Kijk naar de afgelopen jaren hoe het geld ontwaarde en inflatie dramatisch is gestegen, maar stijgende rentes ho maar! Of zijn het werkelijk allemaal afgestudeerde economen bij de ECB zonder realiteitszin? Praten die mensen wel eens met mama en papa, vrienden of kennissen die duidelijk klagen over gestegen prijsjes? Natuurlijk hebben deze mensen helemaal geen vrienden of kennissen en dat kan ik ook goed begrijpen.
  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [6]: Pardon? Waarom denkt u dat de FED sinds 2006 geen cijfers van gelduitgifte meer bekend maakt?

  De FED of ECB is niet de overheid zelf, tot ergernis van veel politici. Daarmee wordt het voor politici niet meer mogelijk de geldpers aan te zetten of de rentestand te bepalen. Indirect hebben zij uiteraard wel invloed, maar daarmee kunnen ze zelfs geen Mugabe truc uithalen al zouden ze dat willen.

  Maar het is zeer goed denkbaar dat we naar een situatie gaan waarin een brood in januari € 2.- kost en in december van datzelfde jaar € 5.-, hetgeen geen ‘normale’ inflatie inhoudt maar hyperinflatie

  En waarom denk jij dat? Waarom zouden prijsstijgingen in de nabije toekomst wél meer uniform over de producten gaan en niet ‘enkel’ in een specifieke bubble eindigen?

  Immers dat is wat jij stelt. Dat er een kentering gaat plaatsvinden. Tot nu toe waren prijsstijgingen niet uniform. Zelfs ruim een jaar na aanvang van de crisis is nog steeds de prijsstijging niet uniform ondanks bakken met geld die ‘gedrukt worden. De inflatie is zelfs gedaald! Dus waarom denk jij dat dat nu wel gaat gebeuren?

  Ik denk eerder dat we een verdere productiekrimp zien en overheden die wanhopig bubbles overeind houden.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Armin [9]:

  Moet ik het nog een keer uitleggen dat het niet klopt dat er minder duurzame investeringen zouden worden gedaan tijdens een periode van deflatie(en deflatie is een normaal verschijnsel tijdens economische groei + de afwezigheid van fraude)?

  Deflatie is uiteindelijk een zegen. Een beloning voor verantwoordelijke mensen en een afstraffing van onverantwoordelijke mensen.

  Armin [22] reageerde op deze reactie.

 10. @Armin [9]:

  Waarom zou mijn werkgever, die ik overigens niet heb, mij moeten ontslaan? En waarom zou mijn hypotheek, die ik gelukkig niet heb, duurder worden? Omdat de prijzen dalen? Maar dat is toch heel normaal dat prijzen ook kunnen dalen, dus waarom dan gelijk moord en brand schreeuwen als prijzen dalen? Wat voor de één pijnlijk is, is voor een ander misschien weer heel gunstig. Waarom dan willen knoeien met rentestanden en de boel kunstmatig en met list en bedrog alsmaar één kant op willen sturen. Laat de markt zijn werk doen en de ECB zich op een eerlijke manier met rente en stijgende prijzen bezighouden…niet meer en niet minder dan dat. Maar goed, met een Italiaan aan het roer van de ECB is alles gezegd.
  Oscar [14] reageerde op deze reactie.
  Armin [23] reageerde op deze reactie.

 11. @Armin [8]:

  “De FED of ECB is niet de overheid zelf, tot ergernis van veel politici.”

  In zekere zin wel. Zij hebben van de overheid het fiat om fiatgeld te drukken. Elke andere organisatie die dit zou doen zou aangemerkt worden als valsemunter. De Mugabe truc uitvoeren dat lukt ze niet. Maar het lukt wel om heel veel mensen te laten geloven dat de jaarlijkse inflatie slechts 3% is(en niet 11%). Het lukt ook om massa’s mensen jaren lang op te lichten door inflatie te scheppen zonder dat de geloofwaardigheid van de overheid een erg grote deuk oploopt.

  De prijzen zullen gaan stijgen omdat uiteindelijk de werkelijke waarde van de euro(en dollar) boven zal komen drijven. Dat het nog niet eerder is gebeurt komt omdat er tijd voor nodig is wil het geloof in iets afkalven.

  IIS [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [12]:

  Natuurlijk is de inflatie hoger dan 3 procent. Ik pak altijd een simpel rekenvoorbeeld, een kop koffie die koste voor de euro 1 prachtige gulden vijftig, nu 7 jaar later kost een kop koffie dik 2 waardeloze euro. En zo is het met de boodschapjes, zo is het met de benzine prijzen, gemeentelijke heffingen, huizenprijzen gegaan…In feite is het met alles zo gegaan. En dan zou de inflatie 3 procent zijn??….Dat maken ze zelfs een oud vrouwtje zonder lagere schoolopleiding nog niet wijs, Nee, als je dat wilt geloven moet je schijnbaar de uni hebben gedaan.

  Over hyperinflatie gesproken….Volgens mij hebben we die reeds gehad. Maar natuurlijk kan er altijd meer bij!
  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 13. @IIS [11]:

  Eén van de grootste, moeilijk te evenaren, oplichters van de ECB was een Nederlander. Duisenberg was zijn naam.

  Laat de markt haar werk doen! En schaf de ECB af.

  Inflatie dient enkel de belangen van mensen met onverantwoordelijk gedrag en wordt enkel verdedigd door mensen die zich onverantwoordelijk gedragen of belang hebben bij onverantwoordelijk gedrag van anderen. Inflatie en rentebeheersing is funest voor de economische ontwikkeling op lange termijn.

  IIS [15] reageerde op deze reactie.
  MG [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [14]:

  Wie weet waarom hij plotseling bleef dobberen in zijn zwembad?…..Ik bedoel geen complottheorie, zou ook kunnen natuurlijk, maar stress door liegen en bedriegen is misschien nog wel dodelijker dan een lidmaatschap van de Cosa Nostra (ECB?).

 15. @IIS [13]:

  Inderdaad. En het liefste een gammastudie. Economie(maar dan natuurlijk niet de Oostenrijkse school) bijvoorbeeld. Of multi-culturele onderwijskunde. De werkelijke inflatie is dan ook 11% per jaar. En in de horeca nog veel hoger. Zelfs als je je zou omringen met enkel Chinese producten en nooit uit zou gaan dan zou je nog niet op die 3% per jaar komen. Het komt erop neer dat een spaarder die op de spaarbank spaart tegen de hoogste rente, ondanks die rente, 5,5% van zijn vermogen op jaarbasis verliest. Wanneer mensen die deugdzaam gedrag vertonen murw worden geslagen zal uiteindelijk niemand in de samenleving zich nog verantwoordelijk willen gedragen.

  IIS [17] reageerde op deze reactie.
  Peter [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [16]:

  Er zijn mensen geweest die de afgelopen jaren zich netjes hebben gedragen en spaarzaam waren (nu bijna onmogelijk) EN er waren/zijn hordes, schreeuwende randdebielen, blaaskaken, struikrovers en bankdieten die openlijk de kantjes eraf hebben gelopen…en juist met DIE laatste categorie arme stumpers moet men nu medelijden hebben!?….Over de rug, wel te verstaan, van de mensen die goedwillend zijn/waren. Kijk naar onze regering die met allerlei trucjes en foefjes het leven uit de maatschappij loopt te zuigen…Wie worden daar de dupe van?? Niet het losgeslagen vee (of de overheidsdienaren), maar degenen die probeert zijn zuur verdiende centjes en het gezinnetje of bedrijf(je) bij elkaar te houden. De blaaskaken/schuldenaars/struikrover en bankdieten trekken in deze verrot gemaakte maatschappij aan het langste eind…Ten koste van jou, mij, iedereen die iets van het leven tracht(te) te maken of iets wil(de) bereiken. De moed zal menigeen reeds in de schoenen zijn gezakt of iedere keer met stomme verbazing hebben gekeken naar wat overheid (EU) nu weer voor absurde regels en wetten heeft bedacht. Wil je nog iets voor de toekomst gaan doen?….Een leuk bedrijfje of onderneming starten?….Besef dan wel dat je in feite geen knip voor de neus waard bent en voor iedere stuiver moet knokken of je recht op overleven achter de hels deuren moet weghalen…May the Force be with you!
  Peter [20] reageerde op deze reactie.

 17. Hier ook nog een linkje naar het belang dat de overheid heeft om het schuldenprobleem weg te inflateren. Lonen, prijzen en rentevoet verdubbelen om de schulden te halveren;

  http://www.usmarkets.nl/Artikelen/Goud/WAT-ALS.64910.html

  Geld weg halen bij oude oma-tjes om de economie weer vlot te trekken.
  Mensen die geld over de balk smijten houden de economie immers aan het draaien en moeten beloond worden! Of niet Wouter??

 18. Conclusie: In deze wereld zijn “fatsoen”, “gerechtigheid” en “moraliteit” helaas zinledige begrippen, dunkt mij.

 19. @Oscar [10]: Moet ik het nog een keer uitleggen dat het niet klopt dat er minder duurzame investeringen zouden worden gedaan tijdens een periode van deflatie

  Graag, want tot nu toe wordt het vooral gesteld ipv uitgelegd.

  Situatie 1: Ik heb 20.000 munten waarvoor ik een BMW 2 serie met stoffen bekleding kan kopen. Mijn huidige auto is nog goed. Als ik 6 maanden wacht heb ik nog steeds 20.000 munten, maar kan ik een BMW 2 serie met leren bekeding kopen. Ik twijfel …

  Situatie 2: Ik heb 20.000 munten waarvoor ik een BMW 2 serie met stoffen bekleding kan kopen. Mijn huidige auto is nog goed. Als ik 6 maanden wacht heb ik nog steeds 20.000 munten, maar moet ik 21.000 munten betalen om diezelfde BMW 2 serie met stoffen bekleding te kopen. Ik twijfel …

  In welke situatie denk jij dat de koper eerder zal wachten?

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 20. @IIS [11]: En waarom zou mijn hypotheek, die ik gelukkig niet heb, duurder worden?

  Banken houden er niet van als het onderpand voor een lening opeens minder is dan de lening zelf. Toch is dat iets dat bij deflatie vanzelf gebeurd. Kun je je kop wel voor in het zand steken en zeggen dat dat niet ‘erug’ is, maar effect heeft het wel.

  Deflatie heeft niet alleen positieve effecten.

  Beetje het liedje van deze site. Fiatgeld is enkel slecht en het gouden alternatief enkel goed. De waarheid is helaas wat genuanceerder.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 21. @Armin [22]:

  In situatie 1. Ik ontken trouwens niet dat inflatie de prikkel tot consumeren kan aanwakkeren. Ik stel wel dat het uiteindelijk roofbouw is. Zoals elke vorm van keyensiaanse economie. Keynes wist dit zelf trouwens ook, getuige zijn beroemde citaat “in the long run we are all dead.” Behalve roofbouw is inflatie ook nog eens diefstal. En samenleving waar stelen als de raven legaal is, zal men niet tot volle wasdom komen. Uiteindelijk bloeien samenlevingen bij veiligheid. Wanneer je wordt bestolen, of wanneer de kans groot is dat je wordt bestolen dan zal er minder accumulatie van kapitaal plaats vinden. Minder accumulatie van eigen vermogen, minder investeringen met eigen vermogen. 1+1= 2. Is dat zo moeilijk te begrijpen?

  http://mises.org/article.aspx?Id=1241
  http://mises.org/journals/scholar/salerno.pdf
  http://mises.org/story/1298
  http://mises.org/article.aspx?Id=1040
  http://mises.org/story/3219
  http://mises.org/story/3231
  http://mises.org/story/1583
  http://mises.org/story/3236
  http://mises.org/story/3249
  http://blog.mises.org/archives/008778.asp
  http://blog.mises.org/archives/009040.asp
  http://mises.org/story/309
  http://blog.mises.org/archives/002012.asp

 22. @Armin [23]:

  Fiatgeld is slecht omdat het een vorm van diefstal is. Fiatgeld is moreel slecht. Het tijdelijke voordeel als glijmiddel van de economie LIJKT iets goeds, maar dat is het niet. Een gewapende roofovervaller die in staat blijkt om drie juweliers op een dag te beroven is in zekere zin ook productief. Hij is een aanjager van de productie van alarmsystemen, maar het moge duidelijk zijn dat de overvaller funest is voor de samenleving en een ramp voor de economie. Ook al schieten de aandelen van alarmsystemen in eerste instantie omhoog.

  De waarheid is heel eenvoudig. Moeilijk te begrijpen voor wie in een web van leugens en misleiding gevangen zit, dat wel.

  Armin [25] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [24]: Het tijdelijke voordeel als glijmiddel van de economie LIJKT iets goeds, maar dat is het niet.

  Aha, we bewegen al. Nu wordt in ieder geval erkent dat deflatie wel degelijk investeringen remt.

  Maar dan weet ik nog steeds niet waarom inflatie slechter is dan deflatie.

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 24. @Armin [27]:

  Ik heb dit ook nooit ontkend. Op korte termijn kan diefstal een goede smeerolie zijn voor de economie, maar uiteindelijk is het roofbouw. Als ik een pistool op uw hoofd zou zetten dan zou u in eerste instantie uw benen uit uw lijf lopen, maar uiteindelijk zou u afgestompt en initiatiefloos worden.

  Waarom inflatie slechter is?
  Allereerst omdat inflatie DIEFSTAL is. Ten tweede: inflatie houdt een beloning van mensen en organisaties met schulden in en een afstraffing van spaarders. Ten derde: inflatie is uiteindelijk roofbouw. Maar het eerste argument tegen inflatie is feitelijk al voldoende. Inflatie is diefstal. En alleen al om die reden slecht. En alleen al om die reden slechter dan deflatie.

  Wat ik reeds eerder schreef: met een executiepeloton een groep slaven aansporen tot dwangarbeid daar zijn in het begin ogenschijnlijk ook geweldige economische resultaten mee te boeken. Maar wie er voor pleit, pleit voor neo-stalinisme. U wil toch niet voor financieel stalinisme pleiten?

  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 25. @Oscar [26]: Zoals ik al eerder zei, het helpt in een discussie niet meteen morele waardeoordelen te plaatsen op termen. dat is subjectief. Of inflatie diefstal is is subjectief. Als ik willens en wetens handel in een inflaterende munt is het geen diefstal. Verder is het een alternatief voor belastingheffing. Tenzij je anarchistische libertarier bent, dus ook te rechtvaardigen. Daar hoef je geen stalinist voor te zijn. Meteen extremen erbij halen maakt je verhaal niet sterker. Integendeel!

  Inflatie is verder ook erg nuttig in de wereld warain we leven warain ‘price stickyness’ bestaat. Door wetgeving, afspraken en gewoon menselijke aard.

  Deflattie heeft voordelen voor mij als spaarder, maar remt dus ook de economie. Niet tijdelijk, maar structureel. Het is als rijden met de handrem erop. Het gaat vooruit, maar wel iets langzamer. Het voordeel is dat het stabieler is, doch wel langzamer.

  Tevele inflatie is niet goed, maat het idee dat deflatie beter is is gewoon ondoordacht. Men maakt er teveell een zwart/wit plaatje van. In realiteit is het kiezen uit een aantal kwaden.

  Verder wordt sparen natuurlijk helemaal niet bestraft. Enkel indien je zo dom bent je geld te bewaren in een oude sok. Wie dat doet heeft het concept geld als ruilmiddel niet begrepen. Je vermogen bewaar je in aandelen, goud, obligaties, huizen, grond, olie, etc. Inflatie is dan geen probleem.

  En

  @Tuur Demeester [27]:

  ik redeneer juist vanuit de productie. Herstel komt – ook volgens de Oostenrijkse school – door of een prijsdaling of via productiecorrectie in neerwaardse zin. Bij een niet-inflatoire situatie is er dus maar een situatie en dat is daling van reele prijzen. dat gebeurd in de praktijk zelden en zeker niet op korte termijn. Recessies zijn daardoor historisch heviger en langer dan als er een lichte achtergrondinflatie is.

  Jouw artikel is juist maar negeert dat er binnen de moderne economie die mindert consumptiegericht zijn ook verschillende varianten zijn. De Oostenrijkse is er daar een, doch ook maar slechts een van.

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.