europese-verkiezingenOp HVV staat een artikel van Europa Transparant, de uitsluitend op Europees niveau actieve club van klokkenluider Paul van Buitenen, die zich door zijn onthullingen aangaande corruptie op grote schaal bij dit ondemocratische instituut tot persona non grata heeft gemaakt. De nomenclatura heeft er even over gedaan, maar haar wraak is zoet: men sluit de gelederen en Van Buitenen staat nu met zijn club buitenspel. “Zo, die hebben we mooi geloosd.”

Hoewel niet de Kieswet als zodanig is aangepast hebben de zittende landelijke politieke partijen, in samenwerking met de Raad van State, hun werk vakkundig volbracht. Het bestaansrecht van Europa Transparant werd volledig ontnomen. Dit ging als volgt:

Forse verhoging subsidie voor politieke partijen en buitensluiten Europa Transparant
De doelstelling van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen is dat landelijke politieke partijen die bij landelijke verkiezingen zetel(s) verwerven in aanmerking komen voor deze subsidie. Zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeeft is het doel van de WSPP het instandhouden en zo mogelijk versterken van de positie van politieke partijen in het democratisch staatsbestel. Daarom hebben vertegenwoordigde landelijke politieke partijen aanspraak op subsidie.

Op basis van de doelstelling zou Europa Transparant zonder meer in aanmerking moeten komen voor de WSPP subsidie (deze bedraagt sinds 27 juli 2005 € 15.000.000 voor de zittende politieke partijen in de Tweede en/of Eerste Kamer). De Raad van State bevestigde echter, volstrekt in strijd met de doelstelling van de WSPP en het verdrag van de Rechten van de Mens, de subsidieafwijzing van het Ministerie van BZK vanwege een formele omissie in de letterlijke tekst van de wet, namelijk het ontbreken van de vermelding Europees Parlement als subsidiegrondslag. Deze omissie in de wet is slechts ontstaan vanwege het feit dat men bij het opstellen van de wet geen rekening heeft gehouden met het feit dat een landelijke politieke partij die niet in de Tweede en/of Eerste Kamer vertegenwoordigd toch een zetel in het Europese Parlement zou verwerven (waar de kiesdrempel veel hoger ligt).

Lees verder op HVV.

5 REACTIES

 1. Dat zijn machtsspelletjes inderdaad.
  Maar om nu het hele spectrum te benoemen tot ‘de nomenclatura’, dat gaat toch te ver.
  Ik bedoel, zijn Groen Links en de SGP gelijksoortig behorend tot ‘de’ nomenclatura? Nee, dat zo willen stellen, duidt op een gewenst effectbejag.

  Maar toch:
  Een partij die geen enkele binding meer heeft met een lidstaat, versterkt toch het idee van DE UNIE!
  De unie als zelfstandig rechtspersoon, die in haar parlement partijen kent die louter de gehele UNIE vertegenwoordigen.
  Met zulke partijen krijgt het idee van 1 Unie met haar eigen parlement dat niet meer aan lidstaten gebonden is, toch weer een extra impuls.
  Dergelijke partijen versterken het Unie-idee bij het Unievolk.

  R. Hartman (NI) [2] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [1]: “Dergelijke partijen versterken het Unie-idee bij het Unievolk.”

  Tja, zo kun je het ook zien natuurlijk. Maar dan wel op de Declan Ganley manier, en niet op die van de reguliere pro-EU uitvreters. Die kunnen ze missen als kiespijn.

  Er is natuurlijk nog steeds niets Europees aan de Europese verkiezingen, als Nederlander mag je uitsluitend op een Nederlanse ruif-vreter stemmen. Stel je voor dat kritische Nederlaners, Duitsers, etc. op bv. de UKIP zouden mogen stemmen. Dat was pas Europees geweest, maar dat is ze te link…

  Van mij hoeft het overigens helemaal niet, dat zal je niet verbazen. De EU kan het beste worden opgeheven.
  beek [3] reageerde op deze reactie.

 3. @R. Hartman (NI) [2]:

  Zeker. Opheffen dat neo-warschau-pact.
  Maar als er gestemd gaat worden, dan toch echt op een partij die Nederlandse belangen vertegenwoordigt, en geen Unie-belangen.
  Want ook Nederlandse partijen kunnen EU-fraude aan de kaak stellen.
  Dat hele parlement is steeds gekozen door een overtuigende minderheid.
  Dat feit heeft echter geen enkele afbreuk gedaan aan de officiele legitimiteit van die Unie en haar nep-parlement.
  Goede reden die club volledig te wantrouwen en elke vrijwillige medewerking te weigeren.

 4. De politiek partij subsidie wordt meer en meer misbruikt om politieke tegenstand monddood te maken.
  zie PVV en GP, Janmaat, volkspartij. Niet bij een gevestigde partij aangesloten, geen subsidie.

  Geen subsidie, dan ben je monddood in de politiek.

 5. Zojuist gaf groene kwal Van Dieren ons een inkijkje in dat Europese denken.
  Hij sprak bezwaren uit tegen de vliegtaks.

  Een kort moment van euforie overvalt je dan. Zou ook daar dan eindelijk het gezond verstand zijn doorgedrongen?
  Maar dan keert onherroepelijk de oorspronkelijke definitie van euforie zich tegen je: een niet re-eel gevoel van optimisme.

  Want wat was zijn bezwaar? Dat men de auto of de trein neemt, om naar andere vliegvelden in het buitenland te gaan.
  Derhalve propageerde hij uitbreiding tot Europese regelgeving op dit gebied.
  Hij constateert vluchtgedrag van mensen, en wil de wetten uitbreiden in Europa om dit vluchtgedrag te voorkomen.
  Dat Nederland een gevangenis is waaruit ontsnapt kan worden, dat bevalt Van Dieren niet.
  Vandaar dat hij pleit voor de uitbreiding van de gevangenis tot heel Europa, zodat ontsnappen nog moeilijker wordt.

  WERKELIJK… dat was wat hij voorstelde, middels verhullend taalgebruik.
  Op radio 1, na 23.00 uur.

Comments are closed.