ron-paulVanmorgen publiceerde ik een “quote” over private banken van Thomas Jefferson op de Vrijspreker. Een lezer onder de naam “patrizio” maakte ons erop attent, dat deze quote nergens is terug te vinden in feitelijke bronnen. Na enig onderzoek kwam ik terecht op de site van “Dailypaul.com”.  Sinds 23 januari 2009 wordt daarop aangegeven, dat de “quote” vals is en zich steeds verder uitbreidt over het internet. Inmiddels hebben ook anderen gereageerd.

Bij deze bied ik mijn excuses aan voor het veroorzaakte ongemak en het misverstand, dat ik hiermee hoop te hebben weggenomen.

Verder geeft de auteur aan, wat de positie was van Thomas Jefferson was. De positie van de Oostenrijkse school en van Ron Paul t.a.v. geldschepping is, dat geldschepping een taak is van de particuliere markt eerder dan van de overheid.  Men is echter tegen een monopolie van het recht door de overheid (aan de Fed) en tegen de wettelijke verplichtstelling van een betaalmiddel (legal tender).

Tenslotte staat de Constitutie de regering toe geld te scheppen (“to coin money”) en het de mensen en de banken niet verbiedt geld dat zij in eigendom hebben in circulatie te brengen. De Constitutie beperkt de regering, niet de mensen en hun private business.

Ik dank patrizio en anderen bij deze voor hun attente opmerkingen.

12 REACTIES

 1. Inderdaad Spy-Nose, dit is bekend over wat Thomas Jefferson precies had geschreven over banken in zijn correspondentie:

  Comments: This quotation is often cited as being in an 1802 letter to Secretary of the Treasury Albert Gallatin, and/or “later published in The Debate Over the Recharter of the Bank Bill (1809).”

  The first part of the quotation (“If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered”) has not been found anywhere in Thomas Jefferson’s writings, to Albert Gallatin or otherwise. It is identified in Respectfully Quoted as spurious, and the editor further points out that the words “inflation” and “deflation” did not come into use until 1864 and 1920, respectively.

  The second part of the quotation (“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies…”) may well be a paraphrase of a statement Jefferson made in a letter to John Taylor in 1816. He wrote, “And I sincerely believe, with you, that banking establishments are more dangerous than standing armies; and that the principle of spending money to be paid by posterity, under the name of funding, is but swindling futurity on a large scale.”

  The third part of this quotation (“The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs”) may be a misquotation of Jefferson’s comment to John Wayles Eppes, “Bank-paper must be suppressed, and the circulating medium must be restored to the nation to whom it belongs.”

  Lastly, we have not found a record of any publication called The Debate Over the Recharter of the Bank Bill. There was certainly debate over the recharter of the National Bank leading up to its expiration in 1811, but a search of Congressional documents of that period yields none of the verbiage discussed above.

  Dit neemt niet weg dat hij een van de zonen was van de Verlichting en de Verenigde Staten hielp stichten op basis van individuele vrijheid en mensenrechten.

 2. @beek [4]: En zo weet beek toch nog weer wat te zeuren, hoewel hier, bij deze reactie, dus sprake was van een totaal gebrek aan inhoud.

  Je zou ook eens kunnen waarderen dat Spy-Nose bereid blijkt niet alleen een misser toe te geven, maar zelfs in een apart artikel te rectificeren, in plaats van weggestopt in de originele draad.
  beek [9] reageerde op deze reactie.

 3. Van de DailyPaul website:

  I thought we had this cleared up
  On January 23rd, 2009 Ralph Waldo says:

  I thought we had this cleared up and would have thought the OP would have amended by now. That quote is a combination of 3 separate quotes by TJ

  Study a compilation of his quotes at:
  http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/jeff1325.htm
  and you will see where it comes from and that the essence of the quote is authentic and still holds true!

  It’s now beginning to look like a childish attempt at propaganda by repetition! I have nothing else to say!

  Niet valselijk toegeschreven dus, maar een compilatie van TJ quotes. Alleen maar niet letterlijk; de vlag dekt wel degelijk de lading.
  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman [7]:
  Het laatste deel van de omstreden quote is waarschijnlijk een “misquotation” uit een brief aan John W. Eppes uit 1813, zoals Albert S. [#1] reeds opmerkte:

  “Bank paper must be suppressed, and the circulating medium must be restored to the nation to whom it belongs. It is the only fund on which they can rely for loans; it is the only resource which can never fail them, and it is an abundant one for every necessary purpose. Treasury bills, bottomed on taxes, bearing or not bearing interest, as may be found necessary, thrown into circulation will take the place of so much gold and silver, which last, when crowded, will find an efflux into other countries, and thus keep the quantum of medium at its salutary level. Let banks continue if they please, but let them discount for cash alone or for treasury notes.” –Thomas Jefferson to John W. Eppes, 1813. ME 13:361

  De vraag is, althans voor mij, een beetje, wat Jefferson met die eerste volzin precies bedoelde.
  R. Hartman [10] reageerde op deze reactie.
  beek [11] reageerde op deze reactie.

 5. @R. Hartman (NI) [5]:

  Waarderen? Zeer zeker.
  Maar het waarderen werd geheel bedorven toen Spynose, al rectificerend, toch nog meende een belerend vingertje te moeten heffen.
  Dat er nogal wat rekeningen open staan m.b.t. reacties van Spynose t.a.v. Beek, maakt dat het ‘zeuren’ hier m.i. geheel is gerechtvaardigd.

 6. @Spy-Nose [8]: Zoals ik het lees zegt hij hier dat bankpapier moet worden geweerd en dat de basis van waardepapier in zilver of goud vastgelegd moet zijn.

  Vergelijk het met wat Michael Badnarik in één van zijn classes (heb even geen tijd de link op te zoeken) vertelde over de dollar:
  Origineel was de dollar gedekt door goud, met op het biljet de aanduiding dat op verzoek de tegenwaarde in goud aan de drager van het biljet moest worden uitgekeerd.

  De huidige dollar is een IOU (I Owe You), een schuldbekentenis, en draagt slechts de tekst ‘Federal Note’, hetgeen precies dat betekent. Hiermee is een transactie nooit afgerond.

  Dus Jefferson waarschuwde voor IOUs in contrast met gedekt geld.
  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [8]:

  Sommigen pluizen teksten van Christus en zijn volgelingen na, anderen pluizen teksten van Jefferson na.
  Hoewel Jefferson weinig kan bieden als het om het hiernamaals gaat.
  Maar zelfs in het hiernumaals blijkt hij voor verwarring te zorgen en zelfs geen enkele garantie te kunnen bieden.

 8. @R. Hartman [10]:
  China heeft zich compleet volgezogen met die Federal Notes.

  Er was onlangs verwarring over de vraag hoe de federale overheid die schuld dacht te gaan afbetalen.

  Er ging zelfs een -onjuist- gerucht, dat de Chinezen Amerikaans onroerend goed als onderpand hadden ge-eist of van plan zouden zijn te eisen.

  Stel je voor, wat dat zou betekenen…

  In feite is de federale overheid al lang compleet failliet. Dat betekent i.i.g., dat de crediteuren (m.n. de FED, maar ook de houders van schatkistpapier, bijv. China, India etc.) de touwtjes in handen hebben en dat de verkiezingen niet meer dan een enorme schertsvertoning zijn.

  Maar dat wisten we eigenlijk al.

Comments are closed.