[HTML1]

The Great Stimulus Debate: What You Need To Know About How Will The Stimulus Will Affect Our Economy

De Regering Obama hoopt door toekomstig belastinggeld willekeurig rond te  smijten de gevolgen van de schuldcrisis, d.w. z. de recessie te bestrijden en een depressie af te wenden.  Waar dat toe kan leiden wordt door dit filmpje aanschouwelijk gemaakt. De beelden veranderen snel, door op de schuifknop van het filmvenster te klikken kunt u het beeld stilzetten.

Om een idee te hebben waar ze over praten hier een paar getallen:

Het gaat in totaal om $ 819 miljard. Hiervan gaat 47% naar sectoren die nog groeien,  11% naar sectoren op topcapaciteit, slechts 3% naar sectoren in ernstige neergang en slechts 38% naar de consumptiesector die 70% van de economie uitmaakt.

Slechts 11 % van de kaptaalinjectie vind plaats in 2009, 95% in de eerste 18 maanden. Het geld gaat voor het leeuwendeel naar grote overheidsprojecten.  Directe overheidsbestedingen genereren een lage nieuwe economische activiteit (multiplyer <1). Bovendien sterft het effect snel uit. Belastingverlaging daarentegen heeft een hoge multiplyer (>3) en heeft een veel langer durend effect.  Slechts 25 % van Obama’s stimuleringspakket bestaat uit reële belasting verlaging.  Maar er kleven nog veel meer nadelen aan, zoals het inflatoire effect, de enorme toename van de staatsschuld i.p.v. de afname en nieuwe onevenwichtigheden tussen de sectoren.

Enkele koppen in Amerikaanse kranten:

Boston Globe: “Money for nothing won’t grow the economy”

L.A. Times: “The Nation needs jobs not a political agenda”

Wall Street Journal: “The Stimulus Time Machine”

Wall Street Journal: “There is no Stimulus Free Lunch”

Smart Money: “The Stimulus Placebo Effect”

Hawaii Reporter: “Economic Stimulus Pushed by Flawed Jobs Analysis”

NY Times: “Global Wories over U.S.  Stimulus Spending”

CBS News: “Pork and Pet Projects”

Washington Post: “Democrats among Stimulus Skeptics”

Washington Post: “An $800 billion mistake”

Union Leader: “Bad medicine:  Stimulus Bill is sickening”

The San Diego Union Tribune, Editorial: “A looming fiasco?”

– – – – – – – – – –

Zie de video en merk op, wat dit pakket betekent.

Zullen Europese / Nederlandse politici hun lesje leren en zich beperken tot belastingvermindering?

Ik heb er een hard hoofd in.