moslim_behead
Onderstaande inzending is een uitstekende verklaring van de moslimterroristen situatie in samenhang met de “vreedzame meerderheid”. De lessen uit de geschiedenis worden ook nu weer verwaarloosd waardoor de ellende kan bloeien.
 
In het kort is het verhaal het volgende. Het originele, iets uitgebreidere, (betere!!) volgt daar onder. En volgens mij geldt het op meerdere niveaus:

-het individu dat in Nederland onderdrukt wordt.

-Nederland dat in de EU onderdrukt wordt.

-De EU die in de wereld strijdt tegen andere grootmachten.

HJ.

 Een Duitse mening over de Islam

 Een Duitse eigenaar van een groot bedrijf kreeg voor WWII de vraag hoeveel nazi’s er in Duitsland waren. Hij antwoordde: “Erg weinig, maar er waren er wel veel die genoten van de herboren Duitse trots, en nog meer die het te druk hadden om er zich over te bekommeren. Ik dacht dat de nazi’s een groepje gekken was, en, net als de meerderheid, liet ik het allemaal maar gebeuren.
En voor dat we het wisten, waren zij de baas, de hel brak los en ik eindigde in een concentratiekamp.
Zo horen we nu dat de meerderheid van de moslims een vreedzame religie aanhangt.

Dat kan best waar zijn, maar het is wel irrelevant! Het werkt alleen maar om ons gerust te stellen en minder te letten op de terroristen die de wereld onveilig maken in de naam van de Islam.

Het zijn de fanatici die de wereld beheersen en op 50 plaatsen oorlog voeren. Die stenigen en zelfmoordcommando’s sturen en stap voor stap de wereld overnemen. 

Communist Rusland was bewoond door een meerderheid die alleen maar met rust gelaten wilde worden. En toch hebben Russische communisten zeker 20 miljoen mensen vermoord. De vreedzame meerderheid was irrelevant. 

De enorme mensenmassa in China was/is eveneens vreedzaam maar Chinese communisten slaagden er in zeker 70 miljoen mensen te doden.

De gemiddelde Japanner was ook vreedzaam en toch trokken japanners moordend door Azië. Alleen al 12 miljoen chinezen werden vermoord.

 En zo zitten we nu met het feit dat vredelievende moslims irrelevant geworden zijn door hun eigen stilte. Door hun zwijgen zullen ook op een gegeven ogenblik merken dat de fanatici de baas zijn en ook hen overheersen.

 Vredelievende Duitsers, Japanners, Chinezen, Russen, Rouandezen, Serviërs, Afghanen, Irakezen, Palestijnen, Somaliërs, Nigerianen, Algerijnen en nog veel anderen zijn gestorven omdat de vreedzame meerderheid niet sprak totdat het te laat was.

 Degenen, die dit zien, moeten dan ook rekening houden met de enige groep die telt: de fanatici die onze vrijheid bedreigen.
Iedereen die dit overdreven vindt en niets doet, werkt in feite mee de situatie te verergeren. Daarom doe mee en verspreid deze boodschap zoveel als maar mogelijk. 

[RED: Je kunt beginnen met je eigen inbreng hieronder als reactie, en dan meer mensen de weg naar de Vrijspreker te wijzen.]
—————————— 
 

Ingezonden door Kurt (Canada) en Judy (Equador)

 ================================  

OORSPRONKELIJKE ENGELSE TEKST
=================================

 This  is by far the best explanation of the Muslim terrorist situation I have ever read. His references to past history are achúrate and  clear. Not long, easy to understand, and well worth the read.  The author of this email is Dr. Emanuel Tanay, or

A  German’s View on Islam

A  man, whose family was German aristocracy prior to World War II,  owned a number of large industries and estates.

When  asked how many German people were true Nazis, the answer he gave  can guide our attitude toward  fanaticism. ‘Very  few people were true Nazis,’ he said,
‘but many enjoyed the return  of German pride, and many more were too busy to care.
I  was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools.  So, the majority just sat back and let it all  happen.

Then,  before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost  everything. I  ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my  factories.

We  are told again and again by ‘experts’ and ’talking heads’ that  Islam is the religion of peace, and that the vast  majority of Muslims just want to live in peace. Although this unqualified  assertion may be true, it is entirely irrelevant.

It  is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant to  somehow diminish the spectra of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam.

The  fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history. It  is the fanatics who march. It is the fanatics who wage any one of  50 shooting wars worldwide. It is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal  groups throughout Africa and  are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave.  It is the fanatics who bomb, behead, murder or honor-kill. It is the fanatics who take over mosque after mosque. It is the fanatics  who zealously spread the stoning and hanging of rape victims and homosexuals. It is the fanatics who teach their young to kill  and to become suicide bombers. The hard quantifiable  fact is that the peaceful majority, the ‘silent majority,’ is  cowed and extraneous.

Communist Russia  was comprised of Russians who just wanted to live in peace, yet  the Russian Communists were  responsible for the murder  of about 20 million people. The peaceful majority were  irrelevant.
China’s huge population was  peaceful as well, but Chinese Communists managed to kill a  staggering 70 million people.
The  average Japanese individual prior to World War II was not a war mongering sadist.  Yet, Japan murdered and  slaughtered its way across South East Asia in an orgy of   killing that included the  systematic murder of 12 million Chinese civilians; most  killed by sword, shovel, and bayonet.

And who can  forget Rwanda  which  collapsed into butchery. Could it not be said that the majority of  Rwandans were ‘peace loving’?

History  lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason we often miss the most basic  and uncomplicated of points: Peace-loving Muslims have been  made irrelevant by their silence.

Peace-loving Muslims  will become our enemy if they don’t speak up, because like my  friend from Germany, they will awaken one day  and find that the fanatics own them, and the end of their  world will have begun.

Peace-loving  Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians and many others have died because the peaceful majority did not speak  up until it was too  late.

As  for us who watch it all unfold, we must pay attention to the only  Group that counts; the fanatics who threaten our way of  life.

Lastly,  anyone who doubts that the issue is serious and just deletes this email  without sending it on is contributing to the passiveness that allows the problems  to expand. So,  extend yourself a bit and send this on and on and on!  Let us  hope  that thousands, world wide, read this and think  about it, and send it on before it’s too late.

18 REACTIES

 1. En daarom is de arrogantie van de zogenaamde ‘elite’ in NL zo erg. Men is laf, lui en hebzuchtig en pakt liever critici van een haat-religie op dan dat men de aanhangers van die religie op hun verantwoordelijkheid aanspreekt. Daarmee hun eigen verantwoordelijkheid nemend.

  Ik maak mij meer zorgen over de haat van buitenlanders -die in NL wonen- jegens Nederlanders dan het omgekeerde. Ondanks alle propaganda merk ik daar weinig van.

  Het land en cultuur zijn in ernstig verval. Laat de zeepbel maar uiteenspatten.

 2. Dit stuk is niet nieuw, maar het is goed om hier nog eens de aandacht op te vestigen. Het is namelijk een waarheid als een koe.

  Maar ook van de ’terroristische dreiging’ wordt volop misbruik gemaakt door de overheid. Neem als voorbeeld het ‘Ikea-complot’ van gisteren.

  Wie de berichtgeving en de reacties daarop op internet een beetje heeft gevolgd moet toch wel door hebben dat hier iets heel erg niet klopt:
  1) sommige winkels gesloten, andere niet
  2) kantoren erboven gewoon in bedrijf
  3) voorbijgangers konden gaan en staan waar ze wilden
  4) voorbijgangers konden gewoon bij de gesloten panden naar binnen kijken (‘neuzen tegen de ramen’).
  5) arrestaties vericht, winkels blijven echter gesloten
  6) overheid roept dat deze ‘aanslag’ het nut van de terreurwetgeving ‘bewijst’

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze acties, die de crisis vertrsterken (enorme schade voor de bedrijven die dicht moeten blijven), net als de crisis bedoeld zijn als afleidingsmanoeuvres voor de EU verkiezingen, daar men ‘Lissabon’ niet heeft weten door te drukken en de burger zich vooral even over iets anders moet druk maken.

  De berichtgeving in de MSM (i.i.g. Telegraaf) werd in de loop van de dag meermaals aangepast; zo verdween de aanvankelijke verbazing over de slechte afzetting en kennelijk willekeurige sluitingen (punten 1, 2, 3 en 4) later uit de berichtgeving.

  De uitlatingen van Fred Teeven over het nut van de terreurwetgeving zijn natuurlijk een gotspe. Zonder dat telefoontje uit Brussel had niemand iets gemerkt tot de grote boem een feit was. Ik vraag me overigens serieus af of er wel zo’n telefoontje is geweest, en wat dan de motieven van de informant geweest zijn.

  De berichtgeving nu (“Enkele arrestanten werden eerder gepakt voor geweldsdelicten, maar niet voor terroristische misdrijven.”), in combinatie met het feit dat het ‘weer’ Marokkanen zijn zal de roep om deportatie van ‘dubbel-paspoort-criminelen’ alleen maar versterken en de maatschappij nog verder op scherp zetten.

  Wat hier precies aan de hand is en welke agenda’s hier exact bediend worden ontgaat me nog even (anders zou ik er een artikel aan wijden) maar dat er iets verschrikelijk stinkt staat voor mij als een paal boven water. De vraag is of we ooit achter de waarheid over deze kwestie zullen komen. Ik denk van niet.

  Er klopt teveel niet van de berichtgeving om ook maar een seconde de overtuiging te wekken dat wat ons verteld wordt ook de werkelijke situatie is.

 3. Let ook op dit aardige maar veelzeggende deitail in de berichtgeving: “Het telefoontje bleek met een prepaid-gsm te zijn gepleegd vanuit Brussel” (Elsevier). (Weet iemand uit de telecom sector trouwens of dit zomaar en zo snel kan worden vastgesteld? Valt dit niet onder ‘speld in hooiberg’?)

  Die expliciete vermelding ‘met een prepaid-gsm’ staat daar niet voor niets. Een verbod daarop kan aanstonds worden verwacht, want anoniem. Allemaal voor onze veiligheid. Niet dus.

  Call me paranoid, maar voor mij spat de dubbele agenda van de berichtgeving af. Verdere aantasting en inperking van onze vrijheid en privacy.
  HoerenSloep [5] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [4]:
  Telefoonnummer is (voor dat moment) gekoppeld aan IMEI-nummer (uniek serienummer van een GSM). Telefoonnummer en IMEI zijn voldoende gegevens waarmee kan worden achterhaald aan welke GSM-masten deze is verbonden tijdens het gesprek en daarmee kan worden bepaald waar deze telefoon zich op het moment van het gesprek bevond.
  De administratie van de operator vertelt dat het een pre-paid nummer is.

  Dubbele agenda is duidelijk, timing is ook briljant.

 5. @Draconian [1]:

  “Heel het land weer geschrokt en de haat meer gegroeid tegenover buitenlanders.”

  Is dat wel zo? Is de haat gegroeid tegenover Duitsers, Belgen, Engelsen, Luxemburgers, Spanjaarden, Portugezen, Italianen, Zwitsers, Oostenrijkers, Denen, Noren, Zweden, Finnen en Grieken? Is er steeds meer haat tegenover Chinezen, Indiers, Japanners, Vietnamezen, Brazilianen, Mexicanen, Uruguayanen, Argentijnen en Nieuw-Zeelanders?

  HoerenSloep [7] reageerde op deze reactie.
  Jurgman [9] reageerde op deze reactie.

 6. Ik denk dat er geen groeiende haat is ten opzichte van buitenlanders, maar angst, bezorgdheid en woede tegenover bepaalde ideologiën, ik laat even in het midden welke, die vanwege het met alle mogelijke middelen en tactieken – ik laat even in het midden welke middelen en tactieken – opleggen van een leer waarin bepaalde bevolkingsgroepen – ik laat even in het midden welke – te maken krijgen met ernstige schendingen van hun rechten, hoge belasting, onvrijwillige beëindiging van hun leven, slavernij, een leer waarin veel slachtofferloze misdrijven – die geen enkele westerse overheid zelfs maar beschouwt als een lichte overtreding – met een kapitale straf bestraft dienen te worden(ik laat even in het midden welke methoden daarbij zijn voorgeschreven) nogal wat weerstand oproepen bij bepaalde mensen – ik laat even in het midden welke mensen – die een geheel andere ethiek en waardensysteem(iedereen moet voor zichzelf uitmaken of dit geheel andere waardensysteem humaner en wenselijker is of niet) hebben dan de leer van die bepaalde ideologiën.

  Mijn excuses voor het nogal abstracte taalgebruik, maar ik heb de afgelopen jaren mogen leren dat het voorkomen van het doen van uitspraken die als beledigend kunnen worden opgevat voor bepaalde mensen, ik laat even in het midden welke mensen, de eigen fysieke gezondheid meer dan ten goede kan komen.

 7. @Oscar [6]:
  Je vergeet de chinezen!
  [satire]
  Die doen ook niets anders dan met zijn allen in de bijstand zitten.[/satire]

 8. Goed stuk dat de kern van de zaak raakt en wel dat je jezelf nooit zand in de ogen moet laten strooien door een gematigde meerderheid.

  Een goed georganiseerde minderheid die geweld en bedreiging niet schuwt kan een hele maatschappij ontwrichten en gaan beheersen.
  Dat heeft de geschiedenis diversen malen duidelijk aangetoond.
  De figuren die gisteren Amsterdam op hun kop hebben gezet waren amateurs. Dat is mij tenminste wel duidelijk.
  Ik ben ervan overtuigd dat een kleine groep (zeg 50) goed georganiseerde en getrainde fundi’s met uitgekiende acties heel Nederland overhoop kunnen halen.
  Onze besluiteloze dhimmitude leiders doen vervolgens de rest.

 9. De PvdA heeft de bakens blijkbaar nu ook verzet. De socialisten zijn er inmiddels achter gekomen, dat de allochtonen moeilijkheden maken. Die laatsten laten zich bij gemeenteraadsverkiezingen namelijk op de stemlijsten van de PvdA zetten om -eenmaal verkozen- vervolgens af te haken.

  De socialisten zien aankomen, dat ze de raadsverkiezingen volgend jaar gaan verliezen. Ze proberen nu alvast de schade te beperken door een Wilderskoers te volgen.

  http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2048208.ece/Allochtone_raadsleden_in_de_clinch_met_PvdA_.html

  Let maar op: Het is sinds gisteren politiek correct om de hele Marokkaanse gemeenschap te pesten.

 10. Gates of Vienna verwijst naar een Brits blog, dat wegens taalgebruik niet geciteerd kan worden. Eén reactie was zowel briljant als beschaafd genoeg, en zou zo uit een toekomstige speech van Wouter Bos kunnen komen:

  Everything’s f**ked. We welcomed these Muslims with open arms, because we have a common enemy: conservatism, freedom of thought, freedom of speech, the old values of the democratic age. We thought they would help us build the new age of post-democracy; job security and fat pensions for us, communitarianism for you, and “social justice” for all.

  We knew we’d be able to call our enemies Islamophobic when they objected to multiculturalism and immigration. We turned a blind eye to the anti-feminist abuses of Islam, because the ends justify the means, and anything that helps us dismantle the last traces of a “free country” is a good thing. Every law that bans “hate speech” — or any type of speech — is a victory for us.

  But the project has gone wrong. The Islamists are more powerful than us now. We have to do what they say. And now, we literally let them get away with murder. The monster has turned on its maker.

  Het gaat nog even verder.
  Lees het hele stuk op Gates of Vienna.
  Spy-Nose [17] reageerde op deze reactie.

 11. Islam = sharia = niet netjes een medelander onthoofden, zeg maar

  Zeg maar=Is bijzonder slecht op de hoogte van de gemiddelde Islam cultuur.
  Meehuilen met de wolven in het bos zeg maar.

 12. Dit stukje doet me terugdenken aan een Amerikaans lied uit de jaren 70.
  “universal soldier”

  Dit gaat over het feit als er geen vreedzame mensen waren die soldaat wilde zijn, er ook geen oorlog zou zijn.
  Helaas zijn er altijd soldaten genoeg te recruteren uit vreedzame mensen.

Comments are closed.