CSM106135Houd de Euro in de gaten. 
De Euro begint steeds meer onder spanning te komen. Een aantal Eurolanden zit diep in de problemen. Zo betaalt een land als Griekenland twee keer zoveel rente op de staatsleningen als Duitsland. Zo’n verschil in rente noemt men de rentespread. Hiermee geeft de kapitaalmarkt in feite een signaal af dat men een land als Griekenland minder kredietwaardig acht of, nog erger, speculeert op het vooruitzicht dat Griekenland binnen afzienbare niet meer kan betalen. 
 
Een andere donkere wolk is de ontwikkeling van de valuta’s van de landen die oostelijk aan de Eurozone grenzen, dat zijn de Baltische staten, Polen, Hongarije e.a. Deze valuta’s verloren de laatste tijd waarde ten opzichte van de Euro. Omdat er door bedrijven en burgers in deze landen nogal eens geleend is in Euro’s, neemt de schuldenlast in die landen door de waardevermindering van hun valuta ten opzichte van de Euro sterk toe.

Omdat iedere schuldenaar ook een schuldeiser heeft, zijn er in zo’n situatie per definitie twee partijen die in de problemen zitten. Vooral Oostenrijkse banken hebben – zo bericht ons de Wall Street Journal – nogal wat leningen aan deze landen in hun boeken staan. In totaal gaat het om een bedrag dat gelijk is aan tweederde van het Oostenrijkse bruto binnenlandse product (BBP). Stel nou eens dat die leningen met 50% afgewaardeerd moeten worden, dan praten we dus over een derde van het Oostenrijkse BBP. Kan Oostenrijk, een Euroland, een bankencrisis van een dergelijke omvang opvangen, zonder dat het tot een nationaal bankroet leidt, zoals in IJsland? Ook banken in België, Italië, Duitsland en Nederland hebben geld uitstaan in voormalig Oost-Europa. Zie hier. 

Maar de Euro is een hartstikke solide munt, zullen optimisten tegenwerpen. Is het feit dat de Euro standhoudt niet het bewijs hiervan?

Voordat we die vraag kunnen beantwoorden moeten we eerst de vraag stellen waarom de Euro in de eerste tien jaar van zijn bestaan een stabiele, sterke munt is geworden, zoals bijvoorbeeld de koersontwikkeling tegenover de Amerikaanse dollar laat zien. Welnu, dat komt in de eerste plaats omdat aan de Euro alleen landen mee mochten doen die economisch solide en financieel gedisciplineerd waren.
De soliditeit werd afgemeten aan de criteria van het Stabiliteitspact, in het bijzonder aan de grenzen voor de staatsschuld als percentage van het BBP en het begrotingstekort als percentage van het BBP.
Laat nu dat Stabiliteitspact nu net voor twee jaar buiten werking zijn gesteld, simpelweg omdat zelfs de economisch sterkste landen in Europa in de huidige situatie aan de eisen van dit pact kunnen voldoen. Daar gaat dus een pijler onder de sterke Euro. Een crisis in de landen ten oosten van de Eurozone met de gevolgen die dat heeft voor banken uit de Eurozone, zou weleens een volgende klap kunnen zijn. De al eerder aangestipte spanning die de kapitaalmarkten op de Euro zetten middels de rentespread, en het risico van het omvallen van zwakke Eurolanden, kan de rest doen.  

Als er Eurolanden omvallen, bijvoorbeeld Griekenland, dan zullen de – nu nog – sterke Eurolanden geneigd zijn in te grijpen – of ze dat ook zouden moeten doen is natuurlijk de vraag. Dat ingrijpen kan alleen maar gebeuren door steun te geven, net zoals dat bij omvallende banken gebeurt. De steunbedragen komen hetzij uit geld dat overheden aantrekken op de kapitaalmarkt, en dat daardoor niet beschikbaar is voor investeringen in de private sector, hetzij uit geldschepping. Geldschepping kan plaatsvinden doordat de Europese Centrale Bank de geldhoeveelheid verruimt, hetgeen tot inflatie leidt. Inflatie betekent het verminderen van de koopkracht van het geld, doordat de hoeveelheid goederen en diensten die beschikbaar zijn voor consumenten niet toeneemt, maar de geldhoeveelheid wel. Er is dan relatief teveel geld in omloop waardoor de reële waarde van het geld zakt. Als in tijden van economische crisis de geldhoeveelheid wordt verruimd, treedt inflatie per definitie op: tijdens een crisis zakt immers de productie van goederen en diensten in, waardoor de bestaande hoeveelheid geld in omloop ten opzichte van die productie al toeneemt. Het effect van de geldschepping komt daar nog eens bovenop.  

Op het moment dat consumenten door krijgen dat er iets niet goed zit met de waarde van het geld, dan verdwijnt snel het vertrouwen in het geld (papiergeld is immers gebaseerd op vertrouwen) en zullen consumenten op zoek gaan naar middelen om de waarde van hun bezit en hun arbeid te beschermen. Voorbeelden van zulke middelen zijn het overgaan op ruilhandel, aankoop van edelmetalen (goud!), beleggen in buitenlandse valuta’s die niet onderhevig zijn aan geldschepping en – last but not least – proberen de eigen inkomsten te vergroten.
Dat laatste houdt in dat werknemers looneisen zullen gaan stellen en ondernemers hun prijzen zullen verhogen. Hierdoor zal er weer druk ontstaan op overheden om te zorgen dat bevolkingsgroepen die hun inkomen niet zelfstandig aan kunnen passen, zoals AOW’ers, arbeidsongeschikten en werklozen, gecompenseerd worden. Dit leidt weer tot hogere overheidsuitgaven waardoor hetzij de belastingen omhoog moeten, hetzij de staatsschuld stijgt. Een stijgende staatsschuld in tijden van economische neergang ondermijnt uiteindelijk weer het vertrouwen in de munt, gewoonweg omdat financiers (lees: de kapitaalmarkt) op een bepaald moment het vertrouwen gaan verliezen dat die schulden ooit nog afgelost zullen worden.

Hun reactie daarop? Nou, gewoon nog meer rente vragen, zoals in het geval van Griekenland. Daarmee is de cirkel dus rond. Politici zouden dus vooral op moeten houden met het in stand houden van de illusie dat zij de crisis kunnen beheersen. Dat kunnen zij namelijk niet, het enige dat zij bereiken is dat de valuta, in casu de Euro, er ook nog aan gaat.

 Of dat gaat gebeuren staat niet vast, maar een ding is zeker, namelijk dat het optimisme dat ruim een jaar geleden nog heerste over de mogelijkheid dat de Euro de Amerikaanse dollar zou kunnen gaan vervangen als wereldreservemunt met deze ontwikkelingen snel aan het vervagen is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit goed nieuws voor de dollar is. Die valuta heeft genoeg problemen van zichzelf, om maar eens een open deur in te trappen.
Maar wie dacht dat hij als inwoner van de Eurozone op rozen zat, moet nu echt wakker gaan worden. Niet alleen de dollar is de moeite van het monitoren waard, maar ook de Euro verdient oplettendheid.

 *)  Zie Ding Flof Bips 

Ingezonden door Paul Verhaegh

15 REACTIES

 1. Het is vooral de vraag of de Duitsers een ander euroland wille redden. Sommige politici daar waarschijnlijk wel, maar het volk is altijd sceptisch geweest tegenover de euro en zullen niet willen opdraaien voor de problemen van andere eurolanden. Bij elke redding van een ander euroland zullen steeds meer Duitsers terugverlangen naar de D-mark.

  De Nederland zal er niet zo snel uitstappen, maar als Duitsland genoeg van de bailouts heeft, zij waarschijnlijk wel.

 2. beleggen in buitenlandse valuta’s die niet onderhevig zijn aan geldschepping

  Heb je voorbeelden van zulte valuta’s? Zwitserse Franken lijken mij ook niet betrouwbaar wat het lijkt dat de bankencrisis ook daar is losgebarsten.

  Wij zullen zien… Persoonlijk vind ik een valuta in Europa wel handig, maar dat hoeft niet perse de Euro te zijn. Ergens hoop ik dat de Euro met donderend geraas in elkaar stort, als symbool van de EU en al diens hooghartige aanhangers.

 3. De sterkste munt is degene die het minst hard naar beneden dondert. Waarde van geld is niet te definiëren en al helemaal niet in vergelijking met een andere valuta.

 4. De Japanse Yen dan? Die is sinds augustus zeer in waarde gestegen tov de euro

 5. Als dat elite-NWO-clubje in Politiek den haag het ECHT goed voor heeft met ons Nederland, dan komt die gulden weer terug A.S.A.P. Op deze wijze kan ons land weer – mits betuurd door een aantal inhoudelijk bekwame en terzake kundige personen, weer een welvarende land worden.

  Echter zoals deze NWO_elite nu bezig is, zie ik alleen maar dat nederland verder gestript word van haar MIDDELEN TOT ONAFHANKELIJKHEID van de rest van Europa.. Wat er nu gebeurd is een regelrechtige implementatie van de NWO strategie
  – GEEN EIGEN ENERGIE MAATSCHAPPIJ (afhankelijk van Duitsland!)
  – GEEN EIGEN VALUTA (dus afhankelijk van NCB -> ECB)

  De toekomst……………………………..
  – GEEN EIGEN GELD MEER voor iedere burger
  “Overheid” koopt straks alle banken op
  Pensieonfondsen verdwijnen misterieus

  – TOENAME BELASTINGEN DRUK:
  verhoging overheids kosten

  – GEEN PRIVACY MEER:
  Invoeren van EPD dossier geeft totale MACHT aan andere (weer die ovrheid) over controle van de mensheid

  – CODEX ALIMENTARIUS, THE SILENT DIPLOMATIC KILLER!!
  Geen vrijheid van voedsel en geneeswijze, sponsored by Monsanto

  Zijn we allemaar wakker geschud???

 6. Nee, we slapen nog steeds…… Denken werkelijk dat “het wel weer goed komt”. Dat komt het ook zeker, maar niet zoals we nu denken. Er zullen met nieuwe gedachten nieuwe systemen “gemaakt” moeten worden, waarbij gelijkheid, eerlijkheid en dienstbaarheid centraal zal moeten staan. Hiervoor zullen de oude systemen eerst geruimd moeten worden.

 7. Die RTLZ econoom professor, zei met de laatste renteverlaging

  “De EU bank heeft alleen het middel van renteverlaging/hoging om inflatie te sturen. In het stabiliteitspact is afgesproken dat er geen nieuw geld gecreerd mag worden” Dit ten opzichte van de fed of Amerika.

  Dus die geldschepping zal dan wel meevallen, ofwel die is er niet.
  Er komt in Europa alleen geld bij door leningen aan te gaan.

 8. Laat een paar van de mindere broeders zich maar de tanden stuk bijten aan de euro. Als landen als Griekenland en Slovenie zich gedwongen zouden voelen de euro te verlaten dan zou dat meteen het einde betekenen van de pogingen om de Oost-europese staten in de euro te pressen (target date ca. 2013-2015).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_the_eurozone

  En dat zou tevens een prachtige rem zijn op de pogingen van de euro-fanaten om Turkije in de EU geperst te krijgen. Als het al niet lukt om landen als Griekenland of Polen in de EU geintegreerd te krijgen dan zal het met Turkije al helemaal niet lukken, zo zal de conclusie luiden.

  De EU is geboren op de puinhopen van de tweede wereldoorlog. Het is in wezen een Ausgleich tussen de twee belangrijkste europese staten Duitsland en Frankrijk. En in die zin is de EU uiterst waardevol. De Benelux loopt daarbij niet in de weg. Italie is al een stapje minder, maar vooruit dan maar. Dit groepje van 6 landen heeft voldoende slagkracht om zich op het wereldtoneel niet te hoeven laten ondersneeuwen. De rest is niet essentieel. Ik zou er niet rouwig om zijn als de euro zich zou terugtrekken op de 6 kernstaten.

 9. PROJECT L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest

  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

  Ricardoc [10] reageerde op deze reactie.

 10. Ook de vertrouwenseuro is een slechts een product van grote arrogantie.

 11. @Nieuwjaarsdeceptie [12]: Plus 20%, want dat was de ‘vergissing’ bij het vaststellen van die wisselkoers. Zalm was de BTW vergeten of zo…

  In elk geval heeft hij toegegeven de koers 20% te laag te hebben vastgesteld, waarmee hij in één klap elke Nederlander één vijfde van zijn of haar vermogen afpakte.

  Dat mag dus wel weer terug…

Comments are closed.