subsidieMinister kritisch over kosten woningcorporaties.

De tweede kamer heeft terecht grote zorgen over de sterk gestegen bedrijfskosten van woningcorporaties. Dat heeft minister Eberhard van der Laan voor wonen en wijken dinsdag gezegd.

De bedrijfskosten zijn van 2002 tot en met 2007 met bijna een derde toegenomen tot 1.25 miljard euro. In die periode bedroeg de totale inflatie in Nederland slechts 8 procent. Onder de kosten vallen onder andere de salarissen.

Van der Laan gaat alle corporaties vriendelijk doch dringend vragen waar de gestegen uitgaven voor gebruikt zijn.

Ook de tweede kamer is kritisch. Zo wil kamerlid Staf Depla (PvdA) een onderzoek naar de toegenomen kosten.

Depla heeft er geen problemen mee als corporaties meer kosten maken omdat zij buurtconciërges of huismeesters hebben aangenomen. Hij vreest echter dat een deel van het geld aan “personeelsfeestjes” is opgegaan.

Als voorbeeld geeft hij het voornemen van corporatie Wonen Zuid om het voltallige personeel een reis naar Marokko of Turkije te laten maken. Na kritiek heeft de organisatie het plan ingetrokken.

Tot zover de media.

U ziet, het zoeken naar de graaiers is begonnen!

Maar wat van der Laan en consorten niet zeggen, is dat de woningcorporaties door de overheid verplicht werden om voortaan vennootschapsbelasting te betalen en miljoenen moeten bijdragen aan de zogenaamde prachtwijken van Vogelaar.

Van der Laan gaat vriendelijk doch dringend vragen waar de gestegen uitgaven voor gebruikt zijn. Mag ik van der Laan en consorten dan ook vragen waar de gestegen uitgaven van de overheid over bijvoorbeeld de periode 2004 tot en met 2008 voor gebruikt zijn?

Uitgaven van de overheid over 2004 was 134.4 miljard euro.

Uitgaven van de overheid over 2008 was 168.8 miljard euro.

Derhalve een toename van 33.8 miljard euro of 25.1 procent.

Dit had volgens zijn eigen redenering dus niet meer mogen zijn dan de inflatie.

Wie zijn de graaiers?

In diezelfde periode heeft de overheid diverse taken overgeheveld naar de gemeenten.

Met als gevolg dat (en dan neem ik mijn eigen gemeente als voorbeeld) de gemeentebelastingen in diezelfde periode met 126.8 procent zijn gestegen.

Wie zijn de graaiers?

Als Van de Veer (topman bij Shell) over 2008 aan salaris en bonussen 8.8 miljoen euro ontvangen heeft, dan wordt hij als graaier gekwalificeerd en zelfs in sommige commentaren als uitbuiter van het personeel weergegeven en volgens sommige commentaren is het de reden  dat de benzineprijs zo hoog is in Nederland. (Realiteit is ver te zoeken.)

Vreemd is echter, dat niemand sportmensen die soms twee of drie keer zoveel per jaar “verdienen” dan de topman van Shell, deze sportmensen graaiers noemen.

Ook de filmacteurs en actrices die soms met een film 4 keer het salaris van de topman van Shell verdienen, worden niet als graaiers gekwalificeerd.

Waarom dat verschil in benadering van in principe hetzelfde gegeven?

Geld verdienen via handel, productie en inventiviteit blijkt dus minderwaardig te zijn, dan geld verdienen via sport, media of andere meer cultureel gerichte bezigheden.

Stelt u zich eens een wereld voor zonder sport of film. Zou dan uw welvaart verminderen?

Misschien wel uw welzijn maar niet uw welvaart.

Stelt u zich nu eens een wereld voor zonder bedrijfsleven. Zou dan de welvaart verminderen?

In dat geval is er geen welvaart meer. Het zijn noch de politici, noch de media, noch de vakbonden en andere culturele gerichte bezigheden die welvaart creëren.

Het is het bedrijfsleven dat uw welvaart creëert en niets of iemand anders.

En jammer genoeg blijkt dat deze realiteit uit het oog verloren wordt.

Als u dit voor ogen houdt, dan kunt u zich (nogmaals) afvragen waar de echte graaiers zitten.

15 REACTIES

 1. Uitstekend stuk, Louis.

  Momenteel staat Atlas Shrugged aan de top van de Amazon.com bestseller lijst. Het boek verkoopt als nooit eerder in zijn 51 jarig bestaan, en het was (na de bijbel) toch al een goede tweede.

  Hoe zou dat toch komen?

  Who is John Galt?

 2. “Het is het bedrijfsleven dat uw welvaart creëert en niets of iemand anders.”
  Hear hear.
  Helaas is in deze good feeling good looking cultuur de essentie niet van belang, en hoeveel dat kost. Men ziet liever halve tieten van een half miljoen, uit blote jurken steken op rode loper, dan een man die aan het hoofd staat van een belangrijke industrie.

 3. He he, wat een verfrissend geluid, Louis. Tussen al dat linkse hobby-gedoe van uitgeven, pappen en nathouden.

  Erg goed artikel. Ik heb hier in eerdere topics ook al eens het nut aan proberen te tonen van het hebben van grote commerciële bedrijven. En de non-reacties van mensen die (mijns inziens) jaloers zijn omdat zij 8 miljoen per jaar verdienen. Waar ze dan trouwens ook absoluut niet capabel genoeg voor zijn.

  Ik vind jouw vergelijking met sportmensen en filmsterren erg helder en met jouw toestemming ga ik deze vergelijking zeker gebruiken om de stompzinnige kortzichtigheid in mijn omgeving (over veelverdienende managers) proberen te doorbreken.

 4. Hoe libertarisch zijn woningbouwcorporaties eigenlijk? Het is me nog steeds niet duidelijk of dit private ondernemingen zijn, instellingen vd overheid of zwaar gesubsidieerde stichtingen zonder echte eigenaar? Wiki pagina helpt me ook niet… wie weet het?

  nick [15] reageerde op deze reactie.

 5. Woon corporaties liegen erop los.
  In Maastricht wijk 22 zou op de lijst van probleem wijken op de 10de plaatst staan.
  Maar wat is het geval.
  Vanwegen de A2 tunnel willen ze de eerste wijk die zichtbaar is vanaf de A2 (Wijk 22 dus) een duur uiterlijk geven.
  In het zogenaamde klavertje vier projekt zijn 4 wijken in Maastricht samen gevoegd die volgens woonpunt dringend afgebroken moeten worden omdat daar achterstand,criminaliteit,drugsproblemen etc. zouden zijn.
  Minster van der Laan is in 3 van de 4 wijken komen kijken maar wijk 22 word vermeden want daar zijn die problemen niet.
  Toch weet Woonpunt ervoor te zorgen dat deze dus de 10de in rij van probleem wijken terecht komt en word alleen uitgegaan van ” horen van” maar niemand die is komen kijken of er wel echt die problemen zijn.
  Enkelle van woonpunt hebben toegegeven dat het om prestige en aanblik gaat en niet om de problemen die er zogenaamd zouden zijn.
  En zo spelen ze weer miljoenen euro´s los.

 6. Ook wel aardig is deze, beter aansluitend op dit stuk dan op het mijne van vandaag, hoewel-ie daar ook zonder meer in past:
  Obama heeft AIG gedwongen openheid te geven over de ontvangers van de ‘asociale’ bonussen terwijl ze ‘bail-out’-geld krijgen.

  President Barack Obama riep de Amerikaanse bedrijven woensdag op een einde te stellen aan de cultuur van extreem winstbejag. “De cultuur van gulzigheid en onverantwoord risico moet ophouden”, aldus de president. Hij pleitte ervoor de financiële sector aan meer controle te onderwerpen.

  Dat heeft AIG dus ook gedaan.

  Nu is Obama kwaad dat AIG eveneens gemeld heeft dat ene Barack Obama $104.332 campagnegeld van AIG heeft ontvangen.

  Dit bericht zul je in de MSM vergeefs zoeken
  (Tip: E.J. Bron, HVV)

 7. Jammer dat er aan voorbijgegaan wordt dat ook een behoorlijk deel van de toplonen en bonussen in het bedrijfsleven NIET via de vrije markt tot stand zijn gekomen.

  Waarom is bv het nergens op gebaseerde bonus/graaibeleid van de bank- en verzekeringswereld buiten dit artikel gehouden? Bewust omdat het niet in het straatje past??
  Dat maakt het artikel redelijk selectief en minder geloofwaardig (is opbouwend bedoeld hoor 😉 )
  Zie A(rrogante) I(ncapabele) G(raaiers) waar zo’n 150 miljoen aan taxpoet van de belastingbetaler gestolen wordt.
  Vrije markt???

  Graaien blijft graaien of men moet het puur door eigen verdienste hebben vergaard.
  In het laatste geval heb ik bewondering voor de persoon in kwestie en gun het hem dus van harte.

  Paul Martens [8] reageerde op deze reactie.

 8. @GB [7]: Natuurlijk, als je dit misstanden vindt, heb je gelijk: dat gebeurt zeker in een vrije markt.

  Maar wij, consumenten, hebben dan in ieder geval nog de keuze bij wie we ons geld onderbrengen of bij wie we ons willen verzekeren.

  En misschien ligt het ook aan het feit, dat zowel banken als verzekeringsmaatschappijen deels door de overheid zijn (of waren) aangestuurd. Bijvoorbeeld met het kopen van een huis, al is dit misschien niet het beste voorbeeld. Als je een hypotheekk wilde, moest je gemeentegarantie hebben (= overheid) en sloot men verplicht een levensverzekering o.i.d. af. Dit soort zaken zijn jarenlang deels door de overheid gestuurd en we zullen tijd nodig hebben om de vrije markt beter te maken. We leven al eeuwen onder het juk van de overheden en dat heeft in ieder geval gefaald. En dat krijgen we niet in een weekje omgebouwd naar een GEZONDE vrije markt, ook dat heeft tijd nodig.

  Verder is het mij ook geheel onduidelijk hoe dat graaien tot stand is gekomen. Als de overheid aanklopt bij banken en verzekeraars om grote projecten mede te financieren, wie zegt dat dat zo’n directeur van zo’n particuliere instelling daar niet enkele privévoorwaarden en/of priviléges bij bedingt? Zoals een vette bonus? Ofwel: door de overheid ondersteund graaien??? We weten maar zo weinig van de achtergronden door de censuur waar wij aan zijn onderworpen. Ook dat weet ik helaas van dichtbij, met een partner die bij de overheid werkt.

  Dat die particuliere financieringshulp wordt gevraagd weet ik zeker, daar projectfinanciering een van mijn disciplines is; de overheid zoekt heel vaak particuliere “shareholders” bij grote projecten (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, grote ondernemingen). Kwestie van risicospreiding, eventuele contracten voor onderhoud tijdens de levensduur van de projecten, opbrengsten uit die levensduur, enz.

  Maar hoe dan ook, eerlijk of niet eerlijk, mee eens of niet: het geld blijft dan in ieder geval rollen en dat houdt cash flow en de economie draaiend. Cash flow is namelijk een zogeheten “aanjager” van bedrijven en dus ook overheden en grote projecten.

  GB [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Paul Martens [8]:

  Helemaal gelijk. Ik pretendeer ook niet dat er een eerlijk 100% fraudevrij systeem mogelijk is. Dat is er niet en komt er nooit. Je kunt hooguit een stap in de goede richting komen.
  Een doordraaiende economie waarbij (relatief kleine) bedragen aan de strijkstok blijven hangen is veruit te prefereren boven een economie die door overregulering totaal lamgelegd is.
  Daarom prefereer ik de vrije markt veruit boven overregulering van bovenaf.

  Het gaat er mij vooral om dat het artikel selectief is en de overheid als de grote satan afschilderd en de “vrije” markt bedrijfsjongens als slachtoffers.
  Dat is veel te kort door de bocht.

  Paul Martens [10] reageerde op deze reactie.

 10. @GB [9]: Ben het (ook) eens met de laatste alinea van jouw reactie. Ik wil de graaiers in de particuliere sector dan ook helemaal niet goedpraten. Maar ik heb er wel begrip voor.

  Want voordat die graaiers in het bedrijfsleven graaiers konden worden, hebben zij hun bedrijven (imperiums?) op moeten bouwen tegen de harde en zware stroom in die overheidsregulering, belastingen en wetgeving heet. Velen hebben risico’s en verantwoordelijkheden genomen waar “de gewone man” geen idee van heeft. Wanneer je dan na jaren van hard werken en het ondervinden van tegenwerking de kans krijgt om je zakken eens goed te vullen? Om voor de rest van je privéleven uit dat stramien van tegenwerking te kunnen raken? Hmmm, ik vind mezelf toch wel integer, maar in zo’n situatie zou ik de mogelijkheid ook erg aanlokkelijk vinden, denk ik.

  GB [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Paul Martens [10]:

  Wat je hierboven stelt geldt voor wat mij betreft gedeeltelijk.
  Die overheidsregulering, belastingen en wetgeving zijn nou juist in het voordeel van grotere bedrijven.
  Zij hebben de financiele mogelijkheden en daarmee de specifieke kennis in huis om om die harde tegenstroom om te duigen in een stroom mee.
  Het midden en kleinebedrijf heeft dit voordeel niet of veel minder en staan qua concurrentie dus slechter.
  Maar we hebben hier naar ik meen al eens een discussie over gehad 😉

  Bonussenbeleid blijft lastige materie.
  Men moet vanuit de aandeelhouders volgens mij meer aandringen op bonussen op de langere termijn. Je kunt namelijk niet in een of twee jaar beoordelen of een beleid ook structureel vruchten afwerpt.
  In de praktijk heb ik meegemaakt dat er door (te) drastische kostenbesparingen pure roofbouw op een bedrijf werd gepleegd.
  Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat die maatregelen vooral ingegeven waren voor snel persoonlijk gewin van het management.
  Ik snap niet dat er CEO’s worden aangenomen voor bv 1 of 2 jaar en je ze dan ook nog verkeerd stimuleert met grote optiepakketen over diezelfde periode.

  Ook meer maatschappelijke erkenning en aanzien voor de goeien onder de CEO’s zou welkom zijn.
  We hebben hier namelijk ook te maken met veelal ijdele mensen.

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 12. @GB [11]: Klopt, ben het wederom met je eens.
  Met nog een kleine aanvulling op wat je terecht stelt voor wat betreft bonussen op lange termijn. Net als in de politiek zie ik bij de multinationals (waar ik werk/gewerkt heb, o.a. Shell, Nerefco, Exxon, Dow, BASF, Bayer), dat veel van de topfuncties maar voor enkele jaren door één en dezelfde persoon bezet worden. M.a.w. net als in de politiek worden dergelijke managers dus maar voor een periode van 2 tot 4 jaar aangesteld en worden zij ook maar op die korte termijn beoordeeld. Ook weer: net als in de politiek. Sterker nog: ik heb meegemaakt dat een manager na een project van 2 jaar gepromoveerd wordt, terwijl hij dus van zijn taak nauwelijks iets positiefs gebakken heeft. Oh shit, weer net als in de politiek.
  En ondanks dat er in het bedrijfsleven geld verdiend wordt, is dit korte-termijn-denken lang niet altijd positief voor dat bedrijf. De volgende manager kan weer sanctionele maatregelen nemen, enz, enz. Zo kom je dan op jouw voorbeeld van drastische kostenbesparingen, of juist overmatige investeringen, die de volgende managers weer rendabel moeten zien te maken.

  Dus in lijn met jouw gedachten zou ik opteren voor minder voordeel (bonussen, aandelenpakketten) én op kortere termijn. Of een langere commitment vastleggen voor dergelijke functies met boeteclausules bij eerder vertrekken.
  Dit laatste (commitment voor lange termijn) zie ik weer vaak als voordeel bij kleinere bedrijven, waar de oprichter van dat bedrijf een carrière van 30 jaar of meer in het vooruitzicht heeft. Die bedrijven zijn vaak meer solide. En daar wordt ook beter op centen en weggevertjes gelet.

  GB [13] reageerde op deze reactie.

 13. @Paul Martens [12]:

  Tja waar is de tijd gebleven dat de baas nog met ziel en zaligheid aan het bedrijf én haar mensen verbonden was?

  Niettemin moet mij wel van het hart dat de huidige hysterie rond de (mogelijke!) bonus van die nieuwe topman van de ING weer een voorbeeld is van doorschieten naar de andere kant.
  Dit is weer puur populistisch meehuilen met de wolven in het bos door allerlei socialistische vriendjes.
  Erg jammer dat Wilders zich hier ook door laat meeslepen. Hier had hij kunnen laten zien dat hij in staat is om nuances aan te brengen.
  Een beetje profvoetballer die wekelijks tegen een balletje aantrapt moet meer verdienen dan een hoofdverantwoordelijke van een multinational met 10.000e banen en een miljardenomzet?

  Paul Martens [14] reageerde op deze reactie.

 14. @GB [13]: Ze zijn er nog, GB, bedrijven die hun doelstellingen op de achterkant van een sigarendoosje kunnen zetten: continuïteit voor het bedrijf en de medewerkers. Maar je vindt dat echt niet meer bij beursgenoteerde bedrijven.

 15. @Devidas [4]:

  Wat ik begrepen heb waren het vroeger een soort charitieve instellingen (als je in de historie kijkt misschien wel gesticht door de vroegere grootindustrielen die complete wijken in steden uit de grond stampten) die probeerden te zorgen dat mensen een woning konden huren. Later zijn ze genationaliseerd en zijn het meer semi-overheidsbedrijven geworden.

  Wiki leverde wel wat informatie… http://nl.wikipedia.org/wiki/Corporatie

Comments are closed.