tweede-kamer-leegDe redenen daarvoor zijn kiezersbedrog en het niet nakomen van de afgelegde eed of belofte om voor de burger geheel vrij en onafhankelijk op te komen. Uit onderzoek is gebleken dat alle kamer leden gebonden zijn aan Partijpolitiek. Zoals ook veel mensen ondervonden hebben als ze een brief naar kamer leden zenden, dan krijgen ze een vrij ontwijkend bericht van het Partij Bestuur als antwoord terug. 
 
Maar ook in de kamer debatten heb je gezien dat partijen een besluit nemen, en de kamer leden er voor joker bij mogen zitten.

Kamer leden worden betaald door de burger en zijn daar ook verantwoordelijkheid aan verschuldigd. Nu ze aan partij politiek doen, moeten ze ook maar betaald worden door hun partij. Het is te gek voor woorden dat wij als burger betalen voor andermans partij politici.

Daarnaast als het zo ligt als het nu is, dan zou men ook vanuit iedere partij één vertegenwoordiger in de kamer kunnen zetten. Dat heeft het zelfde effect, maar is veel beter bestuurbaar en goedkoper. 

Voor de kiezer zou het ook duidelijker zijn, je kunt dan op een beperkt aantal bestuurders stemmen en ieder gekozene krijg dan de bevoegdheid om te stemmen namens deze aantallen.

Kort door de bocht zal men zeggen, maar vergeet niet er zijn ook andere bestuurslagen, Gemeente, Provincie. Europa. Deze oplossing bespaart veel geld en het voorkomt veel onzinnig gezwam in de kamer. Ook voorkomt het dat men vriendjes politiek bedrijft door op laag geplaatste personen op de kieslijs te stemmen. Dit is mijn voorlopige eindconclusie die ik u niet wilde onthouden.  

RED: Conclusie is juist. Maar we zijn nog lang niet aan het eind. Het motto is “doooooorgaaaaan!

Ingestuurd door Reiny

11 REACTIES

 1. @Bon Vivant [2]: @Hub Jongen [3]: Bij mijn weten en volgens de Grondwet is de 1e kamer 75 leden groot en de 2e kamer 150 leden. Dus totaal 225 leden. Wat de “aanhang” is, weet ik niet.
  En ja, af en toe is zit er een spatie tussen partij en politiek, die er niet zou moeten zitten.

  Maar dat doet niets af aan de strekking van het artikel.

 2. Enkele artikelen uit de Nederlandse Grondwet:

  Art. 50
  De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.

  Artikel 67, lid 3
  – De leden stemmen zonder last.

  Het door de leden van de Staten Generaal klakkeloos volgen van van tevoren vastgestelde partijpolitieke lijn is dus in tegenspraak met hetgeen er in de grondwet staat.

  Het gehele Nederlandse volk en niet alleen de leden van politieke partijen zouden vertegenwoordigd moeten worden (art. 50). De bewezen onbereikbaarheid van individuele kamerleden voor partijloze burgers is een goed voorbeeld van hoe fout de parasieten in den Haag hier zitten.

  Om het over het schaapachtige stemgedrag maar niet te hebben (art. 67). Zonder last? Amehoela! Dat wat door de partij besloten is dient door individuele leden gevolgd te worden, want anders sta je als lid de volgende keer niet hoog genoeg op de kieslijst om je plaatsje terug te verdienen.

  De leden van de Staten Generaal (alle 225) handelen dus ongrondwettelijk. Maar aangezien burgers geen aanspraak kunnen maken op de grondwet komen zij ermee weg.

 3. Als je het parlement naar huis wilt sturen dan moet je ook zeggen wat daarvoor in de plaats wilt krijgen. Je gaat je huis ook niet afbranden alleen omdat het ‘niet zo leuk vindt’.

  Voor de politiek geldt wat geldt voor de rest van de natuur: ‘horror vacui’. Ongetwijfeld zal datgene wat er voor in de plaats komt nog veel vervelender zijn.

  Er is geen andere begaanbare weg dan het vormen van een libertarische partij.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 4. En dan is er nog niets gezegd over de landelijke partijstructuren,, waarbij de raadsleden en de staten achter de schermen door de partijbesturen in het pak worden genaaid.

  En als men zich realiseert, dat het grootste deel van de partijleden ambtenaar is kan men een idee krijgen hoe partijpolitiek rechtstreeks met de ambtenarij v.v. verknoopt is.

  Er is zodoende sprake van interne kruisbestuiving.

  Dat lijkt wel heel sterk op het oude Sovjet systeem, de Nomenclatura.

 5. @Hub Jongen [7]:

  Om succesvol te zijn in de politiek moet aan 2 voorwaarden voldaan zijn:

  1) een goed doordacht ideeenstelsel
  2) geloofwaardige (stevige) politici

  De libertariers voldoen zeer zeker aan voorwaarde 1. Maar goede ideeen zijn weinig waard als er geen aansprekende mensen zijn met de wil om macht te verwerven ten einde die ideeen door te zetten. En daar schort het dus aan, zelfs in Amerika, al komt Ron Paul nog het meeste in de buurt.

  Voorlopig zet ik op Wilders, ondanks mijn ook hier eerder geuitte reserves dat hij mogelijk toch een neocon blijkt te zijn (nederlandse Sarkozy). Voorlopig zegt hij de juiste dingen: kleinere overheid, voor vrijheid van meningsuiting, tegen een blanco cheque aan de EU, tegen Turkije in de EU en de islamisering van de samenleving.

  Zolang het tegendeel niet blijkt loop ik gezellig nog een eindje met Wilders op.

 6. Sorry voor mijn schrijf fouten , maar ik ben ook geen hoogopgeleide dus vergeef mij dat s.v.p. En 250 kamerleden , daar had ik wachtgelders ingeschat. In iedergeval bedankt voor uw opmerkingen , zo leer ik er iedere dag een beetje bij. Vriendelijke groet Reiny.

  p/s Dat politici en of wetenschappers beter niet bij banken kunnen worden aangenomen kun je opmaken uit de uitsparaak van Wetenschapper Hoogleraar Eijfinger , die zit in een adviescommissie voor toezicht opbanken; Banksector is nog ingewikkelijker dan ik dacht .

  Een spoedcursus van één dag voor politici is dus een wassen neus ?

Comments are closed.