beschuit_met_muisjesOp de website nu.nl was op 16 april 2009 te lezen: “Europarlement voor verlenging zwangerschapsverlof. De Europarlementscommissie voor vrouwenzaken (denkt u rustig even na over deze commissienaam) heeft donderdag voorgesteld het zwangerschapsverlof te verlengen van 14 naar 20 weken”. Hoe zit het nu eigenlijk in Nederland?In Nederland krijgen vrouwen nu 16 weken vrij rond de bevalling. Hoe worden de aanstaande en/of jonge ouders nog verder bijgestaan?

 • Zwangerschapsverlof: bereikbaar voor vrouwen in loondienst, zelfstandigen zonder personeel, zelfstandig beroepsoefenaars, meewerkende echtgenoten van zelfstandigen. Voor zelfstandigen geldt een maximale uitkering van € 1381 per maand. De werkgever stuurt het UWV een aanvraag voor de WAZO-uitkering.
 • Vaderschapsverlof: nu nog 2 dagen, op te nemen binnen 4 weken na het “vader worden”. Voorstel voor 2009 is om dit uit te breiden naar 5 dagen, te betalen uit de pot Werkloosheidsfonds.
 • Ouderschapsverlof: dit is sinds 2009 maximaal 26 weken, aaneengesloten of gespreid. Werknemer moet minimaal 1 jaar in loondienst zijn, dan heeft hij/zij recht op dit verlof, maximaal 26 weken per kind onder de 8 jaar. Dit is onbetaald verlof, maar geeft wel recht op ouderschapsverlofkorting op de inkomstenbelasting (maximaal € 650 per maand bij voltijds verlof).
 • Kinderopvangtoeslag: in 2008 aan 462.000 ouders uitgekeerd door de Belastingdienst. Maximale uitkering is € 6,10 per uur opvang, daarboven moeten de ouders zelf bijspringen.
 • Kindgebonden budget: wanneer het verzamelinkomen minder is dan € 29.914 bruto per jaar (ook voor werklozen), wordt er per jaar maximaal € 1010 voor 1 kind betaald, maximaal € 1320 voor 2 kinderen en maximaal € 1500 voor 3. Hoe hoger het inkomen, des te lager de uitkering. Er zit ook een plafond aan het verzamelinkomen, waarboven geen kindgebonden budget meer wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld € 49.895 bij 2 kinderen). Wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.
 • Kinderbijslag: bijdrage van de overheid (Sociale Verzekeringsbank), niet afhankelijk van het inkomen, maar van de leeftijd van het kind en het aantal kinderen. Variërend van € 193,73 tot € 278,55 per kind per kwartaal.
 • Mijn conclusie: JA, ook andermans kinderen zijn uw zorg. Niet alleen bovenstaande financiële injecties en sponsoringen komen uit de belastinggelden, maar daarna ook het onderwijs, jeugdzorg en noem maar op. En, nu heel actueel, u moet als kinderloze ook nog a.u.b. uw vakanties inplannen naar de wensen van de collega’s mét kinderen.

   Ik ben benieuwd naar uw reacties en conclusies met daarbij de volgende vraag: ben ik nu een bewust kinderloze libertariër die niet snapt dat ik verplichtingen heb aan mensen die vrij kiezen voor kinderen, of gewoon a-sociaal om dit eens op een rijtje te zetten?

14 REACTIES

 1. De afwenteling van kosten te maken voor de productie en opvoeding van kinderen op de belastingbetaler is een vreemd concept.

  Behalve vreemd is het ook schandelijk, omdat zij die minder of geen kinderen wensen, in hun bestedingen beperkt worden door de uitgaven die kinderproducenten naar willekeur kunnen veroorzaken.

  Hoewel Milton Friedman voorstander was van een couponsysteem op het stuk van onderwijs, was het ook zijn uiteindelijke bedoeling dit op den duur af te schaffen en niet alleen de kosten van levensonderhoud voor kleine kinderen , maar ook van die van schoolgaande kinderen geheel door de ouders te laten dragen.

  Het staat sttudenten natuurlijk vrij een overeenkomst te sluiten met een bedrijf dat hun studie betaalt. Dit bedrijf zal soms bereid zijn een dergelijke studie te financieren, indien het na afloop van de studie gedurende enige tijd de vruchten van de studie zal kunnen plukken.

  De staat hoort in dit alles geen rol te spelen.

  Hugo van Reijen

  .

 2. Daar hebben wij het weer, de groep, de samenleving is een abstract gegeven dat er gewoon is, voor de libertarische mens. Hoe de samenleving in stand wordt gehouden, tja … eee moeilijk … ik wil vrijheid, wat een ander doet doet een ander, heeft de libertarische mens niks mee te maken.

  Grote onzin natuurlijk, en het nadeel dat men heeft van het hebben van kinderen, ten opzichte van het voordeel voor de gemeenschap is natuurlijk evident.

  Je kan nog zoveel geld hebben en vrijheid, als er geen mens meer is om je billen te wassen, als je het zelf niet meer kan, wordt het echt flink jeuken.

  Duh.

 3. Het bewijst en benadrukt nogmaals, hoe de Staat bv en de Statenbond EUSSR hun burgerpopulatie uitsluitend zien als veestapel.

 4. Mijn 1e voorstel:
  Man en vrouw in beginsel wettelijk 100% GELIJK aan de man maken, krijgen en houden van bottom to top in deze samenleving. Iedereen de vrijheid en de keuze om zoveel te WILLEN werken als dat jij nodig hebt om je rekeningen te betalen en niet standaard 5×8=40 uur per week.

  Mijn 2e suggestie:
  Deze 24/7/365 globale bla bla bla werkslaven economie weer terugbrengen tot normale MENSELIJKE proporties. Waarbij man EN vrouw de KEUZE hebben hoeveel ze willen werken om te voorzien in hun primaire (financiele) levensbehoeften..

  Dus voorbij het doemdenkbeeld van:
  – “alleen man aan het werk,
  – “vrouw achter het aanrecht”,
  maar GEZAMELIJK bepalen en SAMEN kostwinner kunnen zijn. Iedereen bijv (als je dat WILT!) 20 uur werken en 20 uur voor de kids thuis zorgen (als je kids wilt, hebt).

  Mijn 3e suggestie:
  Niet alleen zwangerschaps verlof voor vrouwen maar NET ZO VEEL voor mannen! Het feit dat ze niet het kind dragen en baren, wil toch niet zeggen dat ze er niet emotioneel bij betrokken mogen zijn.. de eerste levensfase van hun kleine spruit?!

  Daarnaast voor alle mensen zelf:
  Wees,leer te-vrede-n met de dingen die je hebt,
  Laat je niet (verder) opjagen door een consumptie maatschappij, voor steeds meer, sneller, groter, hoger en beter.. Dan HOEF je ook niet met zijn 2 ouders te werken…maar kun je het af met minder en hoeft je niet te wachten tot aan je 65ste “om te gaan leven”.
  Dat doe je dan gewoon PART-TIME NAAST je baan vanaf je schoolverlaten totaan de terugkeer naar de hemel! DAT noem ik pas leven…

  ——————————————————–
  @Spy Nose:
  Daar komt het onderhand wel op neer. Als ouders mag je samen (hopelijk in liefde) een kind verwekken en op de wereld zetten. Daarna probeert de staat het legaal van je weg te nemen als werkslaaf voor deze maatschappij. En als die wegname poging back-fired, word JIJ als ouder erop aangesproken. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden!!

 5. Subsidies aan kinderen zijn in mijn optiek toegestaan indien die niet zijn als inkomensteun. Dus geen kinderbijslag en opvangsubsidie. Maar wel geld voor scholing en medische zorg.

  Waarom?

  Omdat indien ouders onverantwoordelijk zijn of ondanks hun stinkende libertarische bestdoen tocg niet de medische en scholingskosten kunnen betalen (tot een redelijk bedrag uiteraard) dan is het in belang van minderjarige kinderen om deze zorg te vergoeden.

  Deze vergoeding moet dan liefst – om misbruik tegen te gaan – in nature verstrekt worden. Ofwel gratis zorg en gratis onderwijs en niet in geld. Plus uiteraard tot een bepaalde leeftijd.

  Maar geld enkel omdat het welvaartsniveau van de ouders (en diens kinderen) anders wat zou zakken is geen reden tot subsidie. Veel ouders zullen wel heel boos worde op mij, maar in mijn optiek is kinderen krijgen een keuze en niet iets waar anderen voor hoeven te betalen. Welvaart voor ouders subsidieren heeft geen meerwaarde voor de samenleving (zoals dat er anders geen kinderen komen) of mijn oude dag in gevaar zou komen.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [7] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [5]:

  ” Maar wel geld voor scholing en medische zorg.”
  Dat vindt jij.
  En…dat vind ik ook!! Op basis van vrijwilligheid!
  De stichting LIFHAS: “Libertarisch Fomds voor Hulp ActieS” is graag bereid als organisatie daarvoor op te treden. Zodra er voldoende vrijwillig gestort wordt voor dit doel gaan we deze tak ven hulpverlening.
  Stort aan LIFHAS voor “School & Gezondheid Kinderen”.

  Daarmee kunt u helpen met een donatie op:
  46.24.31.320 (ABN/Amro) van het LIBERTARISCH CENTRUM
  Bank: ABN/AMRO rek,no: 46.24.31.320
  IBAN: NL57abna0462431320
  BIC:ABNANL2A

  Paul Martens [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Armin [5]: @Hub Jongen [6]: Armin en Hub, beide goede argumenten.

  Maar ik zie nog een andere oplossing: onderwijskosten voor kinderen worden pas hoog ná het basisonderwijs. Zou het ook een idee zijn, dat bedrijven scholen gingen sponsoren (op diverse disciplines zoals zorg, techniek, horeca, toerisme, advocatuur en noem maar op) en zo de verschillende talenten verder kunnen laten onderwijzen in richtingen waarvoor er vraag is?
  Net zoals grote bedrijven vroeger hun bedrijfsscholen hadden, waar je gericht opgeleid werd tot lasser, scheepswerktuigkunduge, enz.

  Dit legt geen financiële druk op de bevolking, nutteloze studierichtingen worden voorkomen (er zijn mensen afgestudeerd op het TV-fenomeen “Big Brother”, nota bene) en ook de ouders krijgen gericht financiële ademruimte.

  Zomaar een ideetje…

  En Armin: ja, er zullen mensen boos op je worden. Dat zijn mensen ook al op mij geweest. Als je heel rationeel cijfers op tafel legt, ben je opeens een kinderhater. Ik kan er mee leven.
  Ook argumenten “wie verzorgt jou, als je oud wordt” zijn totaal flauwekul en niet relevant. Kinderen kunnen ook geboren en opgevoed worden zonder dwangmatig afgetroggeld belastinggeld. Twee mensen (Hub en ik zelf) geven hier op een zondagavond zomaar 2 oplossingen. En dan hebben de knappe koppen zich nog niet eens in dit onderwerp verdiept. Dus ik ben echt niet bang om voldoende en bevredigende alternatieven te zien in de ontwikeling van een eerlijkere financiering van andermans kinderwensen.

 8. @Armin [5]: Nóg een reactie, Armin.
  Er is berekend, dat in de Westerse wereld het eerste kind 19% van het gezinsinkomen kost en bij 2 kinderen het inkomen 25% achteruit gaat. Die inkomensteruggang (deels natuurlijk de verhoogde uitgaven in het gezin, deels het eventueel korter werken van de ouders) kun je als aanstaande ouders toch zelf ook incalculeren?

  Heb je hier geen geld voor? Dan moet je er niet aan beginnen. dat is natuurlijk nogal bot uitgedrukt, maar in de praktijk komt het meestal neer om er geen geld voor OVER te hebben. Want we willen tegenwoordig alleen maar “en, en, en” en niet meer “of, of, of”. We willen én een mooi huis, én allebei een auto voor de deur, én allebei een fulltime carrière, én minimaal 3 keer per jaar op vakantie, én die dikke plasma-TV en surroundsound geluidsinstallatie…
  En dan natuurlijk ook nog het ideaalbeeld voor de buurt en familie: kindertjes.

  En die kindertjes moeten videogames, eigen platte TV op de kamer, een eigen computer, een scooter van € 5000 en… ach, kijk maar in je omgeving en zie hoe materialistisch die snotjongen verwend worden. En ja, mede door de staat gesponsored, om mensen maar niet te hoeven laten kiezen, maar om ze älles te laten kopen en doen. En vooral dat laatste, die staatssponsoring, stuit me tegen de borst.

  Hugo J. van Reijen [10] reageerde op deze reactie.
  TerrierDuh [11] reageerde op deze reactie.

 9. Thanks for this article – it highlighted some of the link building aspects I thought were important. In as much as quality link is relevant, content is still king.

 10. @Paul Martens [8]:
  Het feit dat veel mensen het al oude principe van “Het eindje zal de lasten dragen.” niet begrijpen, wil niet zeggen dat het niet een eerlijk principe is om mensen met kinderen te sponsoren. Nogmaals, als jij ooit zo oud wordt dat je je eigen billen niet meer kan wassen, is het toch fijn dat er iemand is die dat voor je doet. Als jij zelf geen kinderen hebt, of zou hebben, zal diegene toch ook niet zeggen dat dat tegen de borst stuit, en ga maar lekker met jeuk in je eigen vuil vegeteren?

  Op deze site wordt heel gemakkelijk de vrijheid en zorg vergeten die van een gemeenschap uitgaat. Alles wordt “dat moe je zelluf wetuh”.

  Ik vind die gedachte infantiel, tot en met, en werkt niet in de praktijk. Vrijheid ontleen je ook aan de groep, zonder groep of samenleving ben je gevangen in je eigen beperkingen.

  Dat er veel mensen zijn die zich hebben verslaafd aan de consumptie maatschappij, en schone schijn schijnen te moeten ophouden doet daar niks aan af.

  Het opvoeden van kinderen is duur, en noodzakelijk om een samenleving in stand te houden. Ook als ze geen PS2 en scooter hebben, is het nog steeds duur. Als mijn ouders destijds niet de kinderbijslag gehad zouden hebben, zouden zij voor onze scholing gewoon nog een vet probleem er bij gehad hebben. Mijn ouders zijn altijd uiterst verstandig met geld omgegaan. Mijn moeder heeft mij geleerd hoe je van een dubbeltje een gulden kan maken. Het lag ook niet aan initiatief van hen. Zij hebben goed voor ons gezorgd, en zonder steun van de samenleving, via kinderbijslag, was het niet mogelijk geweest. Niet mogelijk om bijvoorbeeld goed en volledig voedsel op tafel te zetten.
  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.
  Armin [13] reageerde op deze reactie.

 11. @TerrierDuh [11]: Met alle respect, maar halen we nu niet 2 dingen door elkaar?

  Enerzijds hebben we nu een systeem, waarbij iedereen opdraait voor de kosten van hen, die zo graag kinderen willen. Om welke reden dan ook: kinderwens, omdat de buurvrouw ze ook heeft, omdat je het zo leuk vindt om poppetjes aan en uit te kleden, omdat je bang bent onverzorgd achtergelaten te worden als je oud bent.

  Anderzijds pleit ik ervoor van dit systeem af te willen, als onderdeel van een (meer) libertarische samenleving. Waarin iedereen meer geld overhoudt, omdat de overheid verminderd is. En er dus meer geld is om zelf je kinderen te financieren.

  Wat ik infantiel vind, is de gedachte dat wij met minder kinderen opeens zelf niet meer menswaardig oud zouden kunnen worden. Overbevolking is probleem nummer 1 op de wereld, of het nu gaat om voedselvoorziening, milieu, economie of wat dan ook: mensen zat op de wereld.

  Als je zelf geen kinderen hebt, heb je je hele leven de mogelijkheid om te sparen om later je zorg in te kopen. Dus in plaats van mét kinderen je eigen geld en het gestolen geld van anderen te investeren in jouw “latere verzorging en billenvegerij” (als je kinderen dan tenminste nog contact met je willen hebben), kun je kinderloos blijven en met je eigen geld sparen voor die verzorging.

  Kwestie van keuzes maken, de ene keuze verplicht anderen hun geld te laten stelen, de andere keuze is selfsupporting. Dat heeft niets te maken met jouw goede bedoelingen of het goede werk van jouw ouders.
  Het heeft te maken met de dwang bij anderen te leggen om wat je zelf leuk vindt, wil hebben of “niet zonder kan”. Dan kies ik voor de keuze, waarbij ik van anderen geen geld hoef te laten stelen.

 12. @TerrierDuh [11]: Nogmaals, als jij ooit zo oud wordt dat je je eigen billen niet meer kan wassen, is het toch fijn dat er iemand is die dat voor je doet. Als jij zelf geen kinderen hebt, of zou hebben, zal diegene toch ook niet zeggen dat dat tegen de borst stuit, en ga maar lekker met jeuk in je eigen vuil vegeteren?

  Kinderen worden altijd wel geboren. Ook zonder subsidie. Laten we elkaar nu niet voorliegen of voor jezelf goedpraten waarom het legitiem is om zaken als kinderbijslag te accepteren. Hartstikke leuk, maar gewoon stemmen koperij van bepaalde politieke partijen.

  De keuze voor kinderen wordt ook niet beinvloed door subsidie. Niet in onze westerse maatschapij. Men besluit echt niet geen tweede kind te nemen, indien je geen kinderbijslag krijgt.

  Minder kinderen is trouwens niet eens zo slecht voor de welvaart hebben veel onderzoeken bewezen. Misschien moet er wel een extra belasting komen op meer kinderen! Denk eens aan die immense vervuiling die kinderen veroorzaken!

  En mijn oude dag, mijn billen etc worden ook verzorgd als ik geen kinderen krijg. Immers, andere kinderen van dan willen best mijn billen wassen in ruil voor een loon.

  Wie geen kinderen krijgt, werkt weer meer, en draagt zo ook bij, dus zelfs vanuit ‘bijdrage’ argument is er geen reden om kinderen te subsidieren.

  Subdidies op kinderen zjn nu steeds vaker om de welvaart van de ouders op peil te houden. Leuk voor die ouders, maar er is zo goed als geen enkel maatschappelijk nut mee gediend. Hoe graag bepaalde ouders dat voor zichzelf wellicht willen goedpraten.

 13. Ik vind het beslist niet asociaal om vragen te stellen. Globaal hanteer ik de regel: wie fokt als een rat moet ook leven als een rat! Ik voel mij in principe verantwoordelijk voor mijzelf, en voor mijn zoon toen minderjarig. Die zoon is er omdat mijn ongeregistreerde partner niet buiten een kind kon, en in principe tegen mijn wens geconcipieerd. Ik voel mij op geen enkele manier verantwoordelijk voor het instandhouden van wat dan ook, zeker geen gemeenschap. Zo ben ik ook fel tegen adoptie van niet NL kinderen, want veelal is dit puur egoïsme waar dubieuze praktijken – diefstal en afpersing – nog bijkomen. Ik heb niet de behoefte om oud te worden, dus hulp van anderen kan mij gestolen worden. Wel moet vrijwillige levensbeëindiging soepel en elegant geregeld worden, niet door medici, want die houden zich per definitie met leven bezig.

Comments are closed.