pechtoldAnti-terreurwetgeving moet eens in de vijf jaar getoetst worden op effectiviteit.

Dat stelt D66- fractievoorzitter Alexander Pechtold in een vraaggesprek met NU.nl.

Volgens hem dient een anti-terreurmaatregel na vijf jaar te vervallen, tenzij deze zijn nut bewezen heeft.

Pechtold neemt hiermee een voorschot op de uitkomst van het onderzoek naar de effectiviteit van het anti-terrorismebeleid, dat deze maand wordt verwacht.

“We moeten af van het idee dat de overheid de enige is, die onze veiligheid kan verdedigen”, stelt de D66’er.

Hij pleit daarom voor het afschaffen van regels die “schijn veiligheid” suggereren.

“Neem dat verbod op gels en pasta’s in het vliegtuig, daar voorkomen we toch geen aanslagen mee? Bovendien staan we er langer in de rij en betalen we een hoop geld voor die controles.

Laten we dat soort maatregelen weer terugdraaien”.

Ook wil Pechtold een onderzoek van de algemene rekenkamer naar de doelmatigheid van het opslaan van alle digitale gegevens, zoals sms- en internet verkeer.

“Ik ben bang dat we die hooiberg zo groot maken dat we de terroristische speld alleen maar slechter kunnen vinden.”

Het D66-kamerlid stond eind 2007 aan de basis van het onderzoek naar effectiviteit van het anti-terrorismebeleid. De resultaten van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het ministerie van Justitie, laten op zich wachten. De aanvankelijke deadline van eind 2008 is verschoven naar deze maand.

Tot zover NU.nl (video is op deze website te bekijken.)

In de video stelt Pechtold ook het volgende: om het terrorisme te bestrijden worden grondrechten van ons afgenomen en dat is precies wat de terroristen willen. Maar we (de overheid) doen het wel zelf.

Bezint voor ge begint! Of is de verkiezingsstrijd al begonnen?

Alle door Pechtold genoemde maatregelen zijn ook door D66 klakkeloos aangenomen.

Achteraf hierover na gaan denken en dan tot de conclusie komen dat we met “schijn veiligheid” te maken hebben, getuigt ook niet van een rationele benadering van het “probleem”.

Het is ook opvallend dat hij niets zegt over de legitimatieplicht. Deze wettelijke regeling is in het leven geroepen ter bestrijding van het terrorisme. En tot op heden heb ik nooit iets vernomen, dat hierdoor ook maar een terrorist opgepakt is. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat die “terroristen” weigeren om in hun paspoort aan te geven dat ze een terrorist zijn. Maar het heeft de overheid al miljoenen euro’s aan boetes opgeleverd.

En wat zal het resultaat van het onderzoek door het ministerie van Justitie zijn?

Laat me raden: door de genomen maatregelen zijn wij (de staat der Nederlanden) gevrijwaard van terroristische aanslagen. Maar om deze eventuele aanslagen in de toekomst te vermijden zijn we genoodzaakt om uw grondrechten nog verder aan te tasten.

En waarom Pechtold het heeft over een termijn van vijf jaar (waarschijnlijk een normale ambtelijke termijn) is mij onduidelijk. Zoiets moet toch sneller kunnen.

Maar het is in ieder geval verheugend, dat een politicus, weliswaar veel te laat, inziet dat alle maatregelen die door het kabinet genomen zijn een “schijn veiligheid” creëren.

6 REACTIES

 1. Het gebruikelijke geblaat van een populist wiens woorden en daden niet in elkaars verlengde liggen maar die erop vertrouwt dat het gepeupel aan collectieve Alzheimer leidt. Het merkwaardigste is nog dat men er in de regel mee weg komt ook; de gemiddelde kiezer weigert naar track-records te kijken; dat is teveel moeite. Anders was Obama ook nooit ‘gekozen’.

  “Maar het is in ieder geval verheugend, dat een politicus, weliswaar veel te laat, inziet dat alle maatregelen die door het kabinet genomen zijn een “schijn veiligheid” creëren”
  Of-ie dat ‘inziet’ of alleen maar zegt is voor mij zeer de vraag.
  Triest is wel dat een politicus meent “We moeten af van het idee dat de overheid de enige is, die onze veiligheid kan verdedigen”, want voor minarchisten is dat nu juist het enige bestaansrecht van de staat. Maar dat de staat niets geeft om de veiligheid van de burger wordt dagelijks gedemonstreerd. Alleen levert zelfverdediging dan wel weer strafvervolging op, de wereld op zijn kop.

  “En waarom Pechtold het heeft over een termijn van vijf jaar (waarschijnlijk een normale ambtelijke termijn) is mij onduidelijk.”

  In communistische landen wordt alles via 5-jarenplannen gedaan. Dus je zou dit vrij gebruikelijk kunnen noemen…
  Spy-Nose [2] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.