nation-sheep-wolves-pigsEen reactie op het uitstekend geschreven stukje van Oscar over de PVV [nation]

“Waarom de PVV niet voor de vrijheid is”

“Waarom de PVV niet voor de vrijheid is”  Klik hier.

Hieronder zomaar wat treffende reacties op het artikel over het stemmen op de PVV:

*Het is ook een utopie om te denken dat men zomaar van de een op andere dag van een socialistische staat naar een libertaanse maatschappij kan omschakelen

*Al met al zie ik een groot verschil tussen jou en mij namelijk dat bij jouw het glas inzake PVV halfleeg is en bij mij halfvol. Men heeft bij mij het voordeel van de twijfel.

*Helaas is er geen alternatief. En niet stemmen ben ik persoonlijk helemaal tegen. Die libertarische revolutie gaat niet gebeuren van vandaag op morgen, maar alleen met kleine stappen.

Recapitulerend kunnen we dit zeggen over de politieke partijen die in Nederland actief zijn:

Alle partijen in Nederland  zijn voor de verzorgingsstaat

Alle partijen in Nederland  zijn voor staatsscholing

Alle partijen in Nederland  zijn voor inkomstenbelasting

Alle partijen in Nederland  zijn voor Ontwikkelingshulp

Alle partijen in Nederland  zijn voor overheidsdwang

Alle partijen in Nederland  zijn  collectivistisch,

Alle partijen in Nederland zijn socialistisch

Alle partijen in Nederland zijn dus anti-individu

Al deze partijen komen jou uit je huis slepen en in het gevang gooien wanneer jij niet conformeert aan bovenstaande punten.

Zij zullen dit doen  onder dwang van vuurwapens.

Dit zijn de mensen waar jij “vrijwillig” op gaat stemmen zodat jij nu in plaats van die anderen  een stuiver terug gaat krijgen,  terwijl je een euro hebt ingelegd.

Zie onderstaande uitstekende video-presentaties van Stefan Molyneux over stemmen en de gevolgen ervan:

http://www.youtube.com/watch?v=igbBItLemsM

http://www.youtube.com/watch?v=1oGMEEE11Lc

 http://www.youtube.com/watch?v=q2YsJVF-920

Ingezonden door Libertas

60 REACTIES

 1. Is ook de PVV voor ontwikkelingshulp? Ik dacht dat Weert Gilders het ziet als “linkse hobbies”. Zelfs in Afrika willen economen er van af want het helpt niet.

  Stemmen op je kwelgeesten (politici) is een soort van ‘herendienst’. Als je zonodig wil deelnemen aan het parlementaire systeem, waarom begin je niet je eigen partij? Beter nog: zie maar eens als indivudu gekozen te worden, zoals de grondwet voorschrijft.

  Ik ben het nog steeds eens met ex-huistrol ACP die stelde dat je in eerste instantie je eigen libertarisme moet realiseren.
  Libertas [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:
  Extreem korten op ontwikkelingshulp is nog niet het afschaffen ervan!
  Hij kan wel blij roepen over linkse hobby’s, maar dat maakt zijn partij nog niet minder collectivistisch.

 3. Sommige mensen vinden het concept ‘staat’ al een verwerpelijke vorm van collectivisme.
  Het spreekt vanzelf dat zij elke besluitvormingsprocedure die in het belang is van zo’n staat, in het verlengde daarvan dan ook verwerpen.
  Libertas zou er duidelijke aan doen hoe hij denkt over het collectief ‘staat’.
  Verwerpt hij dat? Dan verwerpt hij daarmee kennelijk ook elke politieke inrichting van zo’n staat.
  En zou hij moeten pleiten voor het afschaffen van de staat.
  Nu blijft zijn vervloeking ‘collectivistisch’ nogal in de lucht hangen.

  Of erkent hij het collectief ‘staat’, en begrijpt hij aldus dat er een instantie moet zijn die besluiten neemt voor die staat, aangezien 17 miljoen mensen mee laten praten op nogal wat praktische bezwaren stuit.

  Maar dan zal hij moeten erkennen dat een democratie een besluitvormingsprocedure is die het meest tegemoet komt aan allerlei wensen van de bevolking.
  Erkent hij dat niet, zal hij met een beter voorstel moeten komen om binnen die staat tot beslissingen te komen.

  Libertas [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Bon Vivant [1]:
  “…..eerste instantie je eigen libertarisme moet realiseren….. ”

  Natuurlijk. zelf trachten zo vrij mogelijk te leven, en ook anderen daarbij niet te hinderen. (zelg geen geweld of bedrog doen)

  Dit kan soms legaal, maar vaker illegaal. Het is een methode van “trucjes leren” en werkt vooral op de korte termijn.”
  De collectivisten werken constant aan het moeilijker maken van je trucjes.

  Op langere termijn werkt “Het wegnemen van hindernissen” het afschaffen van bevoegdheden van de staat en terreinen waarmee ze zich mogen bemoeien.
  Om dat te bereiken zullen eerst nog veel meer mensen de immoraliteit van de overheid moeten begrijpen.
  En het is ook in het eigenbelang van ieder individu om daar “iets” aan mee te werken. Ook ter bevordering van je eigen libertarisme.

 5. @beek [3]:
  Ik geloof dat ik duidelijk ben in mijn veronderstelling dat een staatloze maatschappij te prefereren is.
  Dat wil niet zeggen dat mensen niet vrij zijn om een collectief te starten. Zij mogen dat collectief alleen niet opdringen aan individuen.
  Geweld is daarmee de grens.
  Dus als jij een leider nodig hebt is dat prima, maar zonder mij en mijn centen graag.

  beek [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Libertas [5]:

  Dan verwerp je kennelijk ook elke politieke besluitvorming binnen de Staat der Nederlanden?
  Overigens laat de Staat der Nederlanders haar burgers geheel vrij om te emigreren.
  Libertas wordt niet met een pistool op zijn hoofd gedwongen deel uit te maken van dat concept. Tot zijn achttiende levensjaar zijn het vooral zijn ouders die hem tot Nederlander hadden gemaakt.

  Libertas [7] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [6]:
  Ah, de klassieke reactie van een statist.
  Dus ik ben vrij om te emigreren naar andere gewelddadige alternatieven op geografisch niveau.
  Als ik mag kiezen uit meerdere maffiabendes wil nog niet zeggen dat dit hetzelfde is als een vrije keuze.

  “Is het legitiem voor mij om een ‘sociaal contract’ te creëren dat me het recht geeft om iedereen die in mijn buurt woont te beroven – en om dan te zeggen dat als mensen in mijn buurt blijven wonen, ze daarmee aangeven dat ze instemmen met mijn nieuwe sociaal contract?”
  bron: http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1686
  beek [8] reageerde op deze reactie.
  beek [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Libertas [7]:

  Als die buurt heeft besloten tot belastingheffen, staat het je vrij die buurt te verlaten, als je het er niet mee eens bent.
  Komen we toch weer bij de besluitvormingsprocedure terecht.
  Kennelijk verfoeit Libertas die, maar heeft hij geen alternatief.

 9. @beek [8]:
  Ik heb het idee dat u hier alleen maar zit te trollen en niet zit op te letten.
  Alles waar u mee aan komt is al verworpen.
  de staat der nederlanden dwingt in alles.
  Zij heeft het monopolie op geweld.
  Ik raad u aan om per ommegaande te stoppen met belasting te betalen.
  Eens kijken hoelang het duurt met dat “ongedwongen” in Nederland leven.

  “Wel de lusten, niet de lasten, Libertas?”
  U kent mij niet, dus moet u ook geen aannames maken.

  beek [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Libertas [10]:

  Je verwerpt de Nederlandse Staat. Dat is je goed recht.
  Maar die staat dwingt je helemaal niet haar onderdaan te blijven.
  Kennelijk heb je dus andere motieven om hier toch te blijven, dan de dwang van de staat.
  Motieven die voor jou blijkbaar zwaarder wegen dan het verlaten van een collectief dat je verwerpt.
  Maar die dus wel op jouw conto worden geschreven, en niet op die van de Nederlandse Staat.
  Maar erken dan wel dat er besluiten moeten worden genomen voor dat collectief, en dat daar een instantie voor nodig is, en ook, geld voor de middelen.
  En dat democratie een methode is om tot die besluiten te komen.
  En dat elke burger wordt uitgenodigd actief daaraan deel te nemen.
  En erken tevens dat je blijkbaar geen alternatief hebt voor die besluitvormingsprocedure.

  Libertas [12] reageerde op deze reactie.
  Libertas [13] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [11]
  Dus u vindt het logisch en normaal dat er geweld tegen mij gebruikt wordt als ik niet van plan ben om belasting te betalen in dit geografische gebied wat zich Nederland noemt?
  Ik heb niet gekozen voor dit collectief.
  Waar staat mijn handtekening onder dit contract?
  Voor andere Besluitvormingsprocedures zijn alternatieven zat om u heen.
  Verzekeringsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld prima in staat om in het gat, wat de staat achter laat, te kunnen functioneren.
  Dat doen ze nu ook al beter dan de staat.
  Vrije keuzes noemt men dat.

  Alleen de staat duldt geen concurrenten.
  beek [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Libertas [12]:

  Zolang Libertas profiteert van een aantal overheidsvoorzieningen, is betalen ervoor niet al te vreemd.
  De mate waarin en waarvoor men moet betalen, is natuurlijk altijd bespreekbaar binnen een democratie, als het goed is.
  Net als die buurt, die had besloten ieder een bedrag op te leggen wegens het aanleggen van een buurtverlichting.
  ‘Staat’ is slechts een vergrote schaal van die buurt.

  Luc [16] reageerde op deze reactie.

 13. Tsja, Ik ben libertarier, maar dit is het enige punt waar ik het niet mee eens ben. Met niet stemmen bereik je inderdaad niets. Als je denkt dat de overheid bij een opkomst van 20% zegt: “Goh, weet je, het volk heeft geen vertrouwen meer in dit systeem dus laten we iets anders verzinnen” dan is dit ijdele hoop.

  Die revolutie waar het merendeel hier kennelijk op zit te wachten staat haaks op de non-agressie instelling van de Libertariers. Die wake-up call van Nederland gaat er never nooit niet komen omdat er te veel mensen afhankelijk zijn van het systeem wat Libertariers proberen te bestrijden. En mensen in die situatie zullen je dus altijd tegenwerken, hoe goed je argumenten ook zijn.

  Dus: ik stem op de partij die in ieder geval de staatsomvang wil reduceren. Als ik er van uitga dat het niets uitricht, dan ben ik in ieder geval niet teleurgesteld straks. Maar mochten ze nu wonder boven wonder WEL de belastingen verminderen, of regelzucht beperken dan is dat mooi een stap vooruit.

  Libertas [17] reageerde op deze reactie.
  Libertas [18] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [14]:
  “Zolang Libertas profiteert van een aantal overheidsvoorzieningen, is betalen ervoor niet al te vreemd.”
  Men heeft geen keus. Tuurlijk is betalen voor voorzieningen niet raar. Wat wel raar is, is betalen voor voorzieningen waar je niet voor gekozen hebt.

  “De mate waarin en waarvoor men moet betalen, is natuurlijk altijd bespreekbaar binnen een democratie, als het goed is.”
  Ehhhm, nee, hoe kom je op dat idee?

  “Net als die buurt, die had besloten ieder een bedrag op te leggen wegens het aanleggen van een buurtverlichting.‘Staat’ is slechts een vergrote schaal van die buurt.”
  Een buurt die jou dwingt om voor dingen te betalen waar je niet voor gekozen hebt, en je enorm veel papierwerk geeft om te verhuizen naar een andere buurt waar de dwang in het beste geval minder is verschilt inderdaad niet veel van de staat. Wat is je punt?

  Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is, anders maak ik er geen woorden meer aan vuil. Je punten zijn al 2 keer verworpen, dit de derde keer.
  beek [21] reageerde op deze reactie.
  beek [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Roy [15]:
  Heb je überhaupt de moeite genomen om het 1e filmpje te bekijken?
  Hierin wordt het namelijk haarfijn uitgelegd.
  Kijk, dat mensen zoals beek er niet in geloven dat snap ik, die staat nog niet op stap 1 van de ladder van vrijheidsinzicht.
  Dat is niet erg, maar niet handig om mee te debaten in korte comments.
  Maar libertariërs die denken aan stemmen zou ik ECHT willen aanraden de filmpjes te bekijken.
  Zeer verhelderend.

  R. Hartman (NI) [36] reageerde op deze reactie.

 16. @Roy [15]:
  Er is geen enkele partij in Nederland die ook maar iets gaat doen aan de omvang van de staat > zie filmpjes <
  Dat is een ILLUSIE.
  Is nooit gebeurd in de geschiedenis en zal ook NOOIT gebeuren in de toekomst. Niet door politici in ieder geval.
  En dat revolutie haaks staat op het non-agressie standpunt van Libertariërs is ook een non-issue.
  Revolutie kan ook via de geest.
  Zie einde slavernij.

  Ratio [20] reageerde op deze reactie.

 17. Belasting op arbeid is het meest absurde wat ooit is bedacht, maar aangezien de staat gelijk staat aan god betaald men nederig en met alle begrip deze en nog meer ridicule belastingen. En belasting zou ergens gerechtvaardigd zijn als al het belastinggeld de belastingbetaler ook werkelijk ten goede zou komen. Maar ik zie niet in waarom men belasting moet betalen voor bonussen en kaviaar?…Of voor kinderen die in het buitenland niet eens bestaan…Snoepreisjes, subsidies voor de meest krankzinnig clubs en nog maar te zwijgen over al het geld dat verdwijnt in bodemloze putten en nutteloze bouwprojecten…enz.enz. Als belastinggeld werkelijk goed zou worden besteed dan kon de belasting voor de burger met meer dan de helft terug worden gebracht. Maar goed, het kankergezwel dient van voeding te worden voorzien om verder te kunnen groeien!…

 18. @Libertas [18]:
  Je moet er wel rekening mee houden dat Stefan het over de verenigde staten heeft, wat behalve 110% corrupt is ook een andere staatsvorm heeft.

  Slavernij is uitgevochten met een oorlog. Maar is een “gewelddadige” revolutie wel perse tegen het non-agressie principe in? Voorbeeld: Je wordt iedere week in elkaar geslagen. Op een dag besluit je in opstand te komen(een revolutie beginnen) door degene die je iedere week in elkaar slaat tot pulp te slaan. Hij stond niet op het punt je in elkaar te slaan, maar jij liep naar hem toe en sloeg hem tot pulp. Dit ter voorkoming dat hij je ooit nog eens in elkaar slaat.
  Nu moet je eens denken: Is dit tegen het non-agressie principe in? En mag dit ook op grote schaal met de overheid die je dwingt belasting te betalen in plaats van een enkele persoon die je elke week in elkaar slaat?
  Ik weet het niet zeker. Discussie! Ik zet ‘em op het libertarisme forum.

 19. @Luc [16]:

  … betalen voor voorzieningen waar je niet voor hebt gekozen…
  Wordt een beetjes onpraktisch, nietwaar, als elke generatie opnieuw voor een reeds aangelegd rioolstelsel b.v. moet gaan kiezen.
  Of voor een bestaand wegennet.
  Of voor uitstekend functionerende waterkeringen.

  Maar als een politiek partij deze voorzieningen wil terugdraaien: men kan het gerust voorstellen.

  Belastingen kunnen worden gewijzigd in een democratie. Mits er voldoende voorstanders voor te vinden zijn.

  Uiteraard heeft die buurt eerst vergaderd over de plannen voor de aanleg van een straatverlichting.
  Vervolgens neemt men een besluit met meerderheid van stemmen.
  De paar onwillenden moeten meebetalen, of verhuizen. Tenzij er een regeling gevonden wordt voor de tegenstanders; dat is immers in de praktijk ook wel eens een optie.

  De staat is als een vergroot buurtschap. Te groot: daar kan over gepraat worden, hoewel regionale besluitvormingsprocedures en gemeentelijke besluitvormingsprocedures ook iedereen uitnodigen mee te doen.

  Elke gemeenschap staat voor te nemen beslissingen.
  Dat kan men wel ontkennen, maar dan is men niet re-eel.
  Tot dusver verneem ik geen beter alternatief.

 20. Ik denk dat velen hier het verkeerde idee hebben over ‘de staat’ waartegen zij zijn. (ik ben daar trouwens ook tegen)

  Maar mensen alhier, vergeet toch niet dat de ‘de staat’ bestaat bij de gratie van de óóóóóvergrote meerderheid der mensen. Dus je voert een kruistocht tegen 95% der mensheid. Forget it!!

  Denk je niet dat er door de historie heen altijd al mensen zijn geweest die dit soort ideëen van soevereiniteit hadden? Zij zijn echter net zoals nu een obscuur minderheidje en zullen dat ook altijd blijven.

  Die give or take 95% zullen altijd de wetten en zeden blijven bepalen. Dat zal over 10 eeuwen niet anders zijn. Waarschijnlijk is het dan nog 1000 keer erger. Het een essentiele eigenschap van de soort ‘mens’.

  Dus dát is de norm, right or wrong, volgens ‘ons’. Die andere 5%, of minder, waartoe ik ook behoor, zijn de afwijking.

  Dit is wat ik denk.

  hda [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Peter [24]:

  Ja, waarom menen veel mensen stellig dat ze zullen worden gered door “hun eigen groep” als de nood aan de man is.

  Zelf denk ik dat het hun wens is ipv de realiteit.

 22. @Ferdinand van Dongen [27]:

  Hun bezit?
  U bent als Nederlander geboren: dat is blijkbaar de wil van uw ouders geweest.
  U wordt, eenmaal volwassen, uitgenodigd deel uit te maken van dit verband. Maar u mag ook vertrekken.
  U bent geen bezit van ‘hun’.
  U maakt deel uit van een gemeenschap, maar niemand verplicht u.
  Zolang u blijft, geniet u tevens van tal van voorzieningen. Dat kan nu eenmaal niet gratis.

  IIS [29] reageerde op deze reactie.

 23. @beek [28]:

  Welke voorzieningen heb jij kwezel het over? Bedoel je de voorzieningen die tezamen ooit opgebouwd zijn door alle werkende NL’ers? Welke bijdrage heeft de overheid dan geleverd? Innen en invullen…en vooral brassen dat is wat de overheid heeft gedaan. Als de overheid werkelijk in alle jaren dat men het geld afdwingt het had aangewend zoals het hoorde en zorgvuldig daarmee was omgesprongen dan waren er zichtbaar vele miljoenen mensen in NL meer tevreden geweest, omdat er meer, zoals het hoort, voor de werkende over was gebleven…. De Big Shots bij de overheid die elkaar de bal toespelen en die nu meer dan ruim meevreten uit de ruif en gebruik maken van voorzieningen waar een normale sterveling niet eens over durft te dromen, als je zulke voorzieningen tot je beschikking hebt dan zouden beduidend minder mensen het met je oneens zijn.

  En hoezo vertrekken? Alsof je zomaar even de knuppel in het hoenderhok kan gooien. Men kan blijven, maar dan wel onder de voorwaarden VAN! Voorwaarden die men zomaar even dient te accepteren en anders rot je maar op!!?? Het gaat duidelijk steeds verder bergafwaarts met dit heerschap en lult dat wat krom is recht.
  beek [30] reageerde op deze reactie.

 24. @IIS [29]:

  Je kunt niet de overheid er de van schuld geven, dat jij nog steeds hier woont.
  Een eenvoudige waarheid.
  Kennelijk zie je voor jezelf toch nog voordelen in die staat der Nederlanden.
  Er zijn tal van algemene voorzieningen die uit het gezamenlijke belastinggeld van de Nederlanders zijn betaald. Nuttige voorzieningen.
  Als IIS die niet kan bedenken, is dat zijn probleem.

  IIS [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.