nation-sheep-wolves-pigsEen reactie op het uitstekend geschreven stukje van Oscar over de PVV [nation]

“Waarom de PVV niet voor de vrijheid is”

“Waarom de PVV niet voor de vrijheid is”  Klik hier.

Hieronder zomaar wat treffende reacties op het artikel over het stemmen op de PVV:

*Het is ook een utopie om te denken dat men zomaar van de een op andere dag van een socialistische staat naar een libertaanse maatschappij kan omschakelen

*Al met al zie ik een groot verschil tussen jou en mij namelijk dat bij jouw het glas inzake PVV halfleeg is en bij mij halfvol. Men heeft bij mij het voordeel van de twijfel.

*Helaas is er geen alternatief. En niet stemmen ben ik persoonlijk helemaal tegen. Die libertarische revolutie gaat niet gebeuren van vandaag op morgen, maar alleen met kleine stappen.

Recapitulerend kunnen we dit zeggen over de politieke partijen die in Nederland actief zijn:

Alle partijen in Nederland  zijn voor de verzorgingsstaat

Alle partijen in Nederland  zijn voor staatsscholing

Alle partijen in Nederland  zijn voor inkomstenbelasting

Alle partijen in Nederland  zijn voor Ontwikkelingshulp

Alle partijen in Nederland  zijn voor overheidsdwang

Alle partijen in Nederland  zijn  collectivistisch,

Alle partijen in Nederland zijn socialistisch

Alle partijen in Nederland zijn dus anti-individu

Al deze partijen komen jou uit je huis slepen en in het gevang gooien wanneer jij niet conformeert aan bovenstaande punten.

Zij zullen dit doen  onder dwang van vuurwapens.

Dit zijn de mensen waar jij “vrijwillig” op gaat stemmen zodat jij nu in plaats van die anderen  een stuiver terug gaat krijgen,  terwijl je een euro hebt ingelegd.

Zie onderstaande uitstekende video-presentaties van Stefan Molyneux over stemmen en de gevolgen ervan:

http://www.youtube.com/watch?v=igbBItLemsM

http://www.youtube.com/watch?v=1oGMEEE11Lc

 http://www.youtube.com/watch?v=q2YsJVF-920

Ingezonden door Libertas

60 REACTIES

 1. @IIS [31]:
  Door dit proefballonnetje op te laten (artikel), ben ik er in ieder geval achter gekomen dat er nog een hele hoop werk valt te doen in Nederland.
  Ook heel veel zichzelf noemende libertariërs weten schijnbaar toch niet zoveel van het libertarische gedachtegoed als dat ik dacht.
  Er zijn in Nederland een grote groep schapen die zich probleemloos en welwillend naar de slachtbank laten drijven en deze nog verdedigen als noodzakelijk ook.
  Het zou lachwekkend zijn als het niet triest was.
  Probleem is dat wij hier in Europa al jarenlange socialistische propaganda met de paplepel ingegoten krijgen vanaf de kleuterschool.

  WIJ zijn degene die hier de boel draaiende houden, NIET de staat.
  Die staat is alleen maar een parasiet op onze VERDIENDE centen.
  Een beek zou bijvoorbeeld met zijn euro veel meer “Nuttige voorzieningen” bouwen voor de medemens wanneer hij dit ZELF zou kunnen doen dan dat hij die euro aan die staat geeft.
  WIJ zijn blijkbaar niet in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen en laten steeds meer zaken over aan de overheid.

  beek [33] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [35] reageerde op deze reactie.

 2. @IIS [31]: @Libertas [32]:

  Die riolering b.v. die ligt er, en is van groot nut. Het heeft ernstige ziektes helpen voorkomen.
  Zo’n stelsel kost wel geld: onderhoud, uitbreiding, vernieuwing.
  Om dan alleen maar te gaan roepen ‘belasting is diefstal’ en ‘ik heb niet om die riolering gevraagd’ is in mijn ogen niet-reeel en zelfs kinderachtig.

  Die vergelijking van Peter de Jong (?) met de Vereniging van EIgenaren bij appartementen gaat leuk op.
  Er dienen besluiten genomen te worden over zo’n complex: onderhoud, wie wanneer, wat, servicekosten enz.
  De vergadering beslsit daarover en elke eigenaar wordt uitgenodigd mee te beslissen.
  Nu kun je besluiten daar niet aan deel te nemen, maar dan moet je niet gaan zeuren, als men de servicekosten b.v. verhoogd heeft, dat ‘jij er niet om hebt gevraagd’. Dat is kinderachtig.
  Verhuizen is een optie, als je elke medewerking weigert.
  Want ook die vereniging dwingt je niet te blijven.

  Libertas [34] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [33]:
  U haalt veel zaken door elkaar.
  U haalt vrijwillige ondertekende contracten (VVE)door elkaar met door geboorte (accidental) niet ondertekende contracten (Nederlandse staat).
  Ik raad u aan om met een paar mensen in Nederland een “nieuwe vereniging” te beginnen die belasting gaat innen, wapens gaat dragen en geld gaat drukken.
  Kijken hoelang die vereniging van u stand gaat houden.
  Want daar gaat het om.
  Er zijn wel enigszins concurrerende organisaties zoals de staat.

  Die noemen we Maffia.

 4. @Libertas [32]: “Door dit proefballonnetje op te laten (artikel), ben ik er in ieder geval achter gekomen dat er nog een hele hoop werk valt te doen in Nederland.”

  Niet dus. Als je Molyneux’ analyse van het Ron Paul fiasco goed hebt beluisterd weet je dat je slechts kunt onderwijzen wie onderwezen wil worden, en wie niet onderwezen wil worden maar blijft vasthouden aan overduidelijke en aantoonbare tegenstrijdigheden is simpelweg kwaadaardig. Het libertarisme heeft met meer dan honderd jaar onderwijzen verrekte weinig bereikt, en gaat met (alleen) verder onderwijzen ook in de toekomst niks bereiken.

  Zoals Molyneux stelt: wie bv. belastingheffing verdedigt zonder te beseffen dat belastingheffing immoreel en kwaadaardig is kun je niets verwijten. Je zult dus eerst moeten onderwijzen waarom het kwaadaardig is. Zodra iemand duidelijk is gemaakt waarom belastingheffing moreel en rationeel nooit verdedigbaar en dus altijd kwaadaardig is kan de onderwezene zich niet meer beroepen op onwetendheid.

  Blijft die persoon toch het heffen van belasting verdedigen, dan moet dus de conclusie zijn dat die persoon zelf kwaadaardig en immoreel is. Op dat moment dien je je van hem te distantiëren en niet eindeloos het debat aan blijven gaan.

  Helaas moet geconstateerd worden dat beek, die hier al een aantal jaartjes rondhangt, en alle argumenten al verschillende keren uitgemeten heeft gekregen, inclusief het feit dat nuttige staatsvoorzieningen weliswaar onbetwist nuttig zijn, maar beter en goedkoper door de vrije markt gerealiseerd kunnen worden, welbewust weigert hierover na te denken en gewoon zijn inconsistente riedeltje blijft herhalen. Hij zal ook zeker je linkjes niet bekeken hebben.

  Als je al zolang, en zo gedetailleerd krijgt uitgelegd wat er mis is met het instituut staat, zonder ooit een steekhoudend tegenargument in te hebben kunnen brengen, en toch volhardt in je geïnvalideerde stellingen zijn er slechts twee conclusies mogelijk:
  1) je bent dom
  2) je bent kwaadaardig

  Helaas voor beek denk ik dat hij niet dom is, zelfs al is hij overmatig bijbelvast. Dat moet dus betekenen dat hij kwaadaardig is en dat je het beste niet meer met hem in ‘debat’ kunt gaan. Debat vereist namelijk bereidheid tot intelligente waarheidsvinding, waarbij contradicties worden opgespoord en uitgebannen, van beide zijden. Drogredeneringen helpen daarbij niet.

  Je eerste regel uit reactie 10 was dus een terechte observatie.
  beek [43] reageerde op deze reactie.

 5. @Libertas [17]: Tja, libertariërs en stemmen. Het blijft lastig. Molyneux is zeer helder en overtuigend. Er zitten echter altijd twee kanten aan een zaak, en Molyneux belicht er hier slechts één.

  Hij heeft uiteraard volledig gelijk dat stemmen nog nooit tot een kleinere staat heeft geleid, ook niet onder Reagan met zijn mooie uitspraken, maar wat ontbreekt is de analyse wat er gebeurd zou zijn als een democraat destijds verkozen zou zijn. Die is ook nauwelijks te maken, maar ik denk dat je veilig kunt stellen dat de US onder Obama nog harder achteruit zal hollen dan onder een republikein, zelfs als dat McCain was geweest.

  In die zin kun je met stemmen dus wel aan de rem trekken. Om mijn al uitdentreure aangehaalde argument van het Generaal Pardon maar weer eens van stal te halen: dat hing op één stem. Als bv. de PVV één zetel meer had gehad was dat Pardon er niet gekomen, en dat had heel erg veel uitgemaakt voor de belastingbetaler en zijn nageslacht. Daar hadden de niet-stemmers met een stem tegen verdere uitmelking een groot verschil kunnen maken.

  Stemmen is niet alleen ‘proberen een paar %% terug te krijgen van wat van je gejat is‘, zoals Molyneux stelt. Het is ook proberen te voorkomen dat er nog vele %% extra van je gejat gaan worden. Je bij voorbaat overgeven aan de parasiterende meute valt bij mij niet onder zelfverdediging.

  Uiteraard ben ik het bottom-line wel met Molyneux eens. Maar zolang niet stemmen geen kans op opheffing van de staat oplevert maar wel het mezelf reduceren tot passagier van het stuurloze schip staat betekent zal ik blijven proberen tegengas te geven. Da’s misschien egoïstisch, maar de geschiedenis van het libertarisme so far geeft me niet het idee dat het in mijn belang of zelfs dat van mijn kinderen is om mezelf maar mee te laten drijven.

  De argumentatie dat ik hiermee het systeem legitimeer is slechts een politiek propaganda statement:
  Bij een hoge opkomst zal men dat uitleggen als vertrouwen en participatie van de burger.
  Bij een lage opkomst zal men het uitleggen als een nog groter vertrouwen, zo groot dat de burger kennelijk meent niet meer bij te hoeven sturen.

  Zonder een Pinochetje gaat het niks worden met Nederland. Wat dan nog rest is een bloedige burgeroorlog, ingegeven door de tweedeling in de bevolking van het gebied dat NL heet, een tweedeling die bewust wordt gekweekt door de handelwijze van de staat.

  Bos preekt nationalisme, maar blijft ondertussen handenvol nuttelozen importeren die niets met NL (willen) hebben (behalve gratis geld). Een mooiere voedingsbodem voor tweedeling kun je niet hebben.

  Zoals Molyneux ook stelt zijn de gevestigde belangen veel en veel te groot, omdat het volk het altijd allemaal wel best vond. Om naar een stateless society te gaan moeten veel te veel mensen hun privileges opgeven en echt werk gaan doen, en mensen die in staatsdienst wel echt werk doen moeten hun veilige cocon inruilen voor de concurrentie op de vrije markt. Dat gaat dus nooit never vrijwillig gebeuren; teveel mensen hebben belang bij instandhouding van het systeem van onderdrukking en dwang.

  Ik zie ook niet hoe het jezelf buiten de maatschappij plaatsen, zoals Molyneux consequent en principieel gedaan heeft (absoluut bewonderenswaardig, dat wel), de afschaffing van de dwang dichterbij gaat brengen. Daarbij is het voor verreweg de meeste mensen geen realistische optie: de prijs is domweg te hoog, zelfs voor overtuigde libertariërs.

  Ik durf te stellen dat ik nog een tandje principiëler ben dan de meeste libertariërs die ik ken, maar de stap die Molyneux heeft gezet zie ik me nog niet maken.

  Libertas [37] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [40] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman (NI) [36]:
  Schitterend betoog. Ik ben het met U eens.
  Toch zijn onderstaande zinnen wel een contradictie van vanjewelste. Op deze manier zult U nooit het debat winnen, wanneer u zelf ook immoreel bent:

  Reactie 35
  “Blijft die persoon toch het heffen van belasting verdedigen, dan moet dus de conclusie zijn dat die persoon zelf kwaadaardig en immoreel is. Op dat moment dien je je van hem te distantiëren en niet eindeloos het debat aan blijven gaan.”

  Reactie 36
  “Uiteraard ben ik het bottom-line wel met Molyneux eens. Maar zolang niet stemmen geen kans op opheffing van de staat oplevert maar wel het mezelf reduceren tot passagier van het stuurloze schip staat betekent zal ik blijven proberen tegengas te geven. Da’s misschien egoïstisch, maar de geschiedenis van het libertarisme so far geeft me niet het idee dat het in mijn belang of zelfs dat van mijn kinderen is om mezelf maar mee te laten drijven.”
  R. Hartman (NI) [38] reageerde op deze reactie.

 7. @Libertas [37]: Is het immoreel om jezelf niet volledig buiten de maatschappij te willen plaatsen, zoals Molyneux privé heeft gedaan? Is het immoreel jezelf te verdedigen? Is mijn soort egoïsme immoreel?

  Waar ligt de grens? Mag je als libertariër niet met een ambtenaar trouwen? Moet je als libertarisch ondernemer onmiddellijk je contract beëindigen als je klant genationaliseerd wordt?

  Ook Molyneux zal met immorele mensen te maken hebben en zaken moeten doen; ik neem tenminste aan dat hij ook energie verbruikt, auto rijdt, verzekeringen heeft, boodschappen doet, etc., al die zaken die bij het gewone dag-tot-dag leven behoren. Daarbij heb je met gewone mensen van doen, die dus in overgrote meerderheid niet libertarisch zullen zijn, en zijn zeer consequent doorgevoerde ideeën niet delen.

  Is Molyneux dan ook immoreel dat hij wel contact met die mensen heeft, al is het puur zakelijk? Waar leg je de grens? Moet je je vrienden verstoten maar vreemden toelaten, alleen omdat ze mogelijk niet ‘onderwezen’ zijn, en derhalve niet beter weten?

  Hoewel ik ver mee ga met Molyneux, en hij als geen ander de logica beheerst om contradicties weg te redeneren valt me bij het luisteren naar zijn podcasts regelmatig op dat hij ‘de wereld’ ziet als bestaande uit zijn gelijken, in ieder geval waar het libertariërs betreft.

  Daar waar hij een verhaal doorprikt als inconsequent neemt hij aan dat ieder ander dat ook zo ziet. Als helder voorbeeld kan vorengenoemde analyse dienen. Waar Ron Paul eerst zegt dat de staat slecht is en alles geprivatiseerd moet worden, maar het leger uiteraard niet ziet hij in deze inconsistentie een reden voor het grote publiek om libertarisme maar de rug toe te keren. Terwijl ik verwacht dat het grote publiek die inconsistentie niet eens zal opvallen, net zo min als minarchisten hier een inconsistentie zien.

  Dus ja, Molyneux is helder en zeer duidelijk, en heeft op veel punten het gelijk aan zijn zijde, maar tevens gaat hij extreem ver in de toepassing van zijn opvattingen en verwacht hij min of meer dat alle libertariërs bereid zullen zijn net zo ver te gaan. Simpelweg omdat (volgens hem dus, en hij heeft wel een punt, denk ik) als je niet bereid bent om voor 100% naar je principes te leven en zodoende het voorbeeld te geven het nooit iets zal worden met het libertarisme.

  Maar zoals gezegd is die 100% voor verreweg de meesten domweg niet haalbaar. De prijs is gewoon te hoog. Bovendien haalt zelfs Molyneux die 100% niet, gezien zijn noodgedwongen interactie met de niet-libertarische wereld om hem heen, zoals hierboven geschetst.

  hda [39] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [36]:
  Nederland heeft het poldermodel omarmd en blijft doorpolderen, ook al moet iedereen daarvoor worden verneukt.
  Uiteindelijk worden de schulden op toekomstige generaties afgeschoven, hoe immoreel ook.

  In het Angelsaksische model houdt men eerder op met praten en laat men de wapens spreken.

 9. @hda [39]: Ik weet niet precies hoe ik deze vraag moet interpreteren, maar naar mijn stellige overtuiging moet je jezelf zeker geen irrationaliteit of mystificatie toestaan.

  Libertarische principes goed kunnen beargumenteren en verdedigen, en er zo goed mogelijk naar leven wil niet zeggen dat ze binnen de huidige maatschappij voor 100% toepasbaar zijn of zelfs maar zouden moeten zijn, omdat de kans dat je daarmee de nihilist een schot voor open doel geeft behoorlijk groot is, zoals in extremo uit mij GP pleidooi blijkt.

  Maar de afweging hoe ver je moet gaan is ook een rationele, en heeft alles met het begrip ‘value’ uit het objectivisme te maken. Als je als zelfstandige gelukkig getrouwd bent met een ambtenaar kun je rustig stellen dat er twee mensen werken voor één salaris: wat bij de één wordt afgepakt wordt aan de ander teruggegeven. Een nogal frustrerende situatie voor een libertariër.

  Moet je dan maar gaan scheiden van de liefde van je leven omdat de staat ervoor zorgt dat je inkomensverhouding immoreel is?
  Moet je je partner dwingen een andere baan te zoeken als de huidige als prettig ervaren wordt? Kan niet, dwang is onlibertarisch.

  Met andere woorden: is de waarde die je partner voor je vertegenwoordigt groter of kleiner dan de waarde van het compromisloze naleven van je principes?

  Is een keuze voor de partner dan irrationeel of vaag? Nee, natuurlijk niet. Je weet exact wat je principes zijn, je weet exact waar je prioriteiten liggen en je kunt exact beargumenteren waarom je tot je keuze komt.

  Daar is niets irrationeels aan. Dat die keuze bewust tegen een compromisloze toepassing van je principes ingaat weet je ook, net zoals het feit dat je hier strikt genomen een contradictie toelaat. Maar is dat erg? Berokken je een ander er schade door? Nee. Het is dus niet eens onlibertarisch.

  Het betekent echter evenmin dat je het systeem van belastingheffen sanctioneert. Scheiden van je partner berokkent beide partijen een hoop leed zonder dat daar in libertarische context ook maar iets tegenover staat.

  Je moet nog steeds belasting betalen, je ex blijft nog steeds belasting ontvangen, je houdt alleen nog minder over omdat je dat leuke huisje nu in je eentje moet bekostigen. Je hebt alleen een contradictie weggewerkt.

  Was dat het waard? Voor sommigen wel, voor anderen niet. Voor allen is die keuze echter volkomen rationeel, daar zit geen greintje mystificatie bij.

  Spy-Nose [42] reageerde op deze reactie.

 10. @R. Hartman (NI) [41]:
  “Maar de afweging hoe ver je moet gaan is ook een rationele, en heeft alles met het begrip ‘value’ uit het objectivisme te maken.”

  Precies, R. Hartman (NI). De kneep zit hem in het begrip “afweging”.
  Aan bijna alle keuzen in het leven gaat een afweging vooraf. Als men geen afweging maakt, kan men zich afvragen of men niet doorslaat naar het fundamentalisme.
  Maar het resultaat van de afweging blijft een individuele keuze, waarvoor men persoonlijk verantwoordelijk is.

 11. @R. Hartman (NI) [35]:

  Ik zet de feiten die ik noemde maar even op een rijtje.
  1. De staat der Nederlanden bestaat.
  2. Die staat verplicht u, eenmaal volwassen, niet deel te blijven uitmaken van die staat.
  3. Ten behoeve van dat collectief dienen besluiten genomen te worden, net als ten behoeve van een collectief dat een appartementencomplex bewoont.
  4. Het collectief heeft voorzieningen gerealiseerd waar de inwoners van profiteren: die moeten wel betaald. Daartoe wordt de profiterenden een heffing opgelegd.
  5. Met z’n zeventien miljoenen vergaderen is moeilijk: vandaar de mogelijkheid dat zij afgevaardigden kiezen, aan wie het bestuurswerk wordt gedelegeerd. Net als bij gtal van organisaties.
  6. Democratie nodigt elke volwassene uit bewust mee te doen aan de besluitvormingsprocedures.
  7. Wie als volwassene in Nederland woont, heeft eigen afwegingen gemaakt en is dus zelf verantwoordelijk voor die beslissing. De Staat der Nederlanden dwingt hem immers niet.
  Ontkomt dan ook niet aan het gebruik van de voorzieningen.

  Dit zijn allemaal gewone feiten.
  Ook in een minarchie loopt men ook tegen dit soort feiten op.
  Tot dusver verneem ik niet een goed alternatief voor de besluitvormingsprocedures en de financiering.

  Hartman roept dan maar gewoon dat wie zijn libertarisme niet wil begrijpen, kwaadaardig is.
  Kijk, zo komt men er niet natuurlijk.
  Zo begint het behoorlijk op een religie te lijken, met z’n bokken en z’n schapen.
  Waarbij men hier dan voornamelijk zichzelf aan het feliciteren is. Waar de feitelijke realiteit dus heel andere complexiteiten aantoont.
  Weer een minpunt voor Hartman.

  beek [44] reageerde op deze reactie.
  Peter [45] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [43]:

  En als iemand nu gaat beweren dat hier voornamelijk hypothetische kwesties worden aangeroerd: het artikel ging wel degelijk over de huidige situatie in de Staat der Nederlanden.

 13. @beek [43]:

  “1. De staat der Nederlanden bestaat.
  2. Die staat verplicht u, eenmaal volwassen, niet deel te blijven uitmaken van die staat.”

  Ja, dat kun je misschien stellen. Dat is niet onwaar.

  Maar dit is net zo goed ‘mijn’ land als dat dat het van anderen – die de staat der Nederlanden vormen – is. Dus ik zou niet weten waarom iemand ‘ dan maar moet gaan emigreren’ om er van af te komen, of om aan diens regels te ontsnappen. Zelfs al zou dat te prefereren zijn. Ten eerste bestaan staten overal waar je naar toe kunt, en ten tweede waarom zou je je niet verzetten tegen deze staat door je niet aan diens regels te houden? (zoveel als maar kan)

  M.a.w. Is het je niet aan de regels van de staat houden immoreel als je er niemand mee schaadt? Wat mij betreft niet.

  beek [46] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter [45]:

  Het stelsel staat Peter toe regels te veranderen.
  Want het stelsel erkent dat dit land ook van Peter is. Kijk maar naar zijn paspoort.
  Maar men moet begrijpen dat men niet elke week de regels kan veranderen.
  En ook, dat men niet als enige in de Staat der Nederlanden woont, en ook dat de voorouders reeds voorzieningen hadden getroffen die moeilijk zijn terug te draaien.
  Dat werkt zelfs bij de appartementenvereniging niet goed.

  Vooraf uitgebreid afwegingen maken.
  Uiteindelijk valt toch een keer het besluit.
  Dat geldt bij ieder collectief.
  Elke Nederlander is uitgenodigd deel te nemen aan die voorafgaande besprekingen. Of een afgevaardigde te kiezen die hij dit werk toevertrouwt.

  Peter [47] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [46]:

  Mmm, nee dank u.

  Het leven is te kort om te proberen iedereen te overtuigen van mijn zienswijze. Een kort gesprekje met de gemiddelde medebeslisser – kiezer – zal u snel doen inzien wat ik bedoel. Bovendien, wie ben ik om de rest te vertellen hoe het moet? Dat anderen mij willen vertellen hoe het moet is waar ‘m de schoen wringt. Ik realiseer me dat ik de afwijking ben, niet die 95+% die elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk. Die vormen samen de norm.

  Veel effectiever is het om zoveel mogelijk regels aan de laars te lappen zonder dat de staat het weet. Zelfs al valt dat lang niet altijd mee.

  beek [48] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter [47]:

  Jij hoeft niet iedereen te vertellen hoe ‘het’ moet.
  Binnen het appartementencomplex verdedig jij jouw belangen.
  Maar als tot dakreparatie wordt besloten met een meerderheid van stemmen, gaat het niet aan dat 1 bewoner op een lage etage weigert mee te betalen.
  En helemaal niet als hij had geweigerd deel te nemen aan de besluitvormingsprocedure.
  Hij betaalt mee, vertrekt, of wordt gedwongen te betalen na het genomen besluit.

  (Ik meen mij nu te herinneren dat het beeld van het appartementencomplex van good old Pamela Hemelrijk kwam)

  Ploppetou [49] reageerde op deze reactie.
  Libertas [50] reageerde op deze reactie.

 17. @Libertas [50]:

  Vier schapen en een wolf, die gaan stemmen over wat er op het menu komt. Ik zie het probleem niet.
  Heeft Libertas betere voorstellen als het op stemmen aankomt?
  Besluiten dienen nu eenmaal genomen te worden. In elk collectief.

 18. @Ploppetou [49]:

  Tja, hij is grappig gevonden.
  Wordt niet verwijderd waarschijnlijk, omdat hij niet tegen Spynose is gericht.
  De bewoner van een lage etage, die niet wil meebetalen aan de dakreparatie, omdat:
  1. Hem niets was gevraagd.
  2. Hij het immoreel vindt dat een meerderheid hem wil dwingen.
  3. Hij het tevens immoreel vindt dat hij wordt gedwongen mee te betalen hoewel dat dak hem een rotzorg zal zijn.
  4. Hij van mening is dat men hem niet kan dwingen te verhuizen,

  roept het beeld op van de malloot, de egoist, die geen groepsbelang wil zien. Een beeld van het libertarisme dat bij velen zo leeft.

 19. Geachte bezoeker, de enige bezoeker die sinds het bestaan van de Vrijspreker ooit met moderatie te maken kreeg, is “jetze”, omdat hij ondanks herhaalde uitdrukkelijke waarschuwingen, aan hem persoonlijk gericht, op uiterst grove wijze de huisregels bleef overtreden.

  Verder zei Augustinus (354-430) al: “Wat zijn staten, wanneer gerechtigheid verdwijnt, anders dan grote roversbenden?”
  R. Hartman (NI) [55] reageerde op deze reactie.

 20. @Spy-Nose [54]: Niet helemaal correct, helaas. Ook ene JBB, alias Balthazar Gerardsz kreeg met moderatie te maken, wegens verregaande misdragingen, en tevens om hem tegen zichzelf te beschermen (postte doodsbedreigingen, alsmede zijn volledige persoonlijke gegevens, in een lawine van grove, waarschijnlijk dronken posts). De oplettende bezoeker zal hier iets van opgemerkt hebben.

  Dit laat onverlet dat dit voor deze site zeer uitzonderlijke acties zijn, die uitluitend in het uiterste geval genomen worden. Onwelgevallige posts, en regelrecht ‘getrol’ zijn, ondanks de huisregels nooit aanleiding (geweest) voor moderatie. Ook al omdat de serieuze bezoeker snel doorheeft wie serieus is en wie maar wat zit te stangen. Sommige bezoekers lijken er zelfs hun levenswerk van te maken de missie van de Vrijspreker te ondermijnen, en zelfs die ‘bijdragen’ blijven gewoon staan.

  Op de Vrijspreker bent u geheel vrij uw mening te geven. Ga verstandig met die vrijheid om, en waak ervoor diezelfde vrijheid van anderen niet te beperken. In het algemeen gaan we ervan uit dat gasten zich in andermans huis beschaafd zullen gedragen.

  Libertas [56] reageerde op deze reactie.

  beek [58] reageerde op deze reactie.
  beek [59] reageerde op deze reactie.

 21. Ik vraag mij af hoeveel mensen echt weten wat links of rechts in de politiek betekent (H David: Wat is links?). Ik ben niet links en niet rechts maar probeer verstandiger te zijn. In het PVV programma Kies voor vrijheid, staat niets waar ik niet achter kan staan!
  Ik heb bloedgroep 0, en dat is de bloedgroep met de meest solistische persoonlijkheid, maar ik realiseer mij heel goed dat samenleven niet alleen gaat! Bovendien is praktijk altijd weerbarstiger dan theorie. Denk bij een ander vooral aan jezelf, en gebruik je hersens zo intensief mogelijk als het nodig is. Doe verder zo weinig mogelijk, en ga geluk niet uit de weg, is een raad die niet aan iedereen besteed is, want er zijn 4 bloedgroepen.

 22. @R. Hartman (NI) [55]:

  Beschaafd? Wat is dat precies?
  Met volzinnen ‘de zionisten’ 9/11 in de schoenen schuiven, is dat beschaafd?
  Of lieden die dit laatste doen zonder bewijs, maar ‘hufter’ noemen?
  Kennelijk mag de gastheer de ‘gast’ alles naar het hoofd slingeren wat mooi en lelijk is, maar dient de ‘gast’ zich gedwee en netjes te gedragen onder de meest dwaze verdachtmakingen.
  En hebben sommige gastheren zich de eigendunk toe-ge-eigend DE waarheid te spreken, en dienen ‘gasten’ niet te uitbundig die dwaasheid tentoon te spreiden.
  Niks ergers dan seculiere moralisten.

 23. @R. Hartman (NI) [55]:

  Ik adviseer Hartman de gedragingen van ene Spynose eens onder de loupe te nemen.
  Ik ben zelden grotere schofterigheid tegengekomen van een zogenaamde gastheer.
  Die zelfs bijdragen verwijdert als daar geen enkele noodzaak toe is.
  Die zich als een kleine dictator gedraagt op dit forum.
  Alsof hijzelf HET libertarisme in eigen zak heeft zitten.

Comments are closed.