socialisme_hamersikkel1Kort geleden stuurden we een bericht naar alle fractievoorzitters over onze ongerustheid tov de EU die zich ontwikkelt in de richting van een communistisch-fascistische heilstaat.

Antwoorden waren weinig, kort en ontwijkend.

Tot ons genoegen en verbazing ontvingen we nu nog een antwoord van de PvdA. Hoewel daar er serieuzer over was gedacht, was het toch ook onbevredigend. Geen enkel cijfer werd genoemd.

Zie verder ons antwoord in hun tekst.

Zij sturen ook hun EU-verkiezingsprogramma mee.
Wie kan/wil daar een Libertarisch commentaar op schrijven? 
 
Correspondentie

Beste ( wie? pvda )

Hartelijk dank voor je poging mij alsnog gerust te stellen.

Ik apprecieer dat, maar ik stel wel op prijs als je Mariette wilt vertellen dat ik niet overtuigd ben. In tegendeel ik voel weer de ontwijkende antwoorden in plaats van FEITEN. 

Om dit te verduidelijken zal ik proberen in jouw bericht mijn zorg te verduidelijken. Zie antwoordtekst met **

—————————

Van: Publieksvoorlichting PvdA [mailto:pvda_voorlichting@tweedekamer.nl]
Verzonden: woensdag 8 april 2009 14:05

Geachte heer Jongen,
 Hartelijk dank voor uw bericht aan Mariette Hamer over uw ongerustheid over Europa. Zij heeft mij gevraagd uw e-mail te beantwoorden. 

De Europese samenwerking heeft veel voor ons land betekend

**Dat kan ik me voorstellen, maar zeg eens concreet WAT. Laat weg alle zaken die voortgekomen zijn uit het afschaffen van wetten, voorschriften, hindernissen. Daarvoor hadden we de EU niet nodig. Wij kunnen zelf al die zaken afschaffen als we de oude Hollandse durf weer gebruiken. De EEG was daar meer dan voldoende voor en het politieke collectivisme m.i. geheel overbodig. Als we maar consistent en eerlijk handelen.
Nog niemand heeft tot nu toe ons een getal genoemd dat die “grote betekenis” uitdrukte.

**Wel hebben wij verschillende keren getallen van miljarden genoemd over wat het ons KOST.

 en is nog altijd van onschatbare waarde.
**Kan, best waar zijn, maar geef eens een paar voorbeelden van wat je verwacht. Liefst met cijfers. 

Nederland profiteert economisch sterk van de Europese samenwerking

**Natuurlijk profiteert de mensheid van de uitvinding van SAMENWERKIMG, maar waarom het geweld van de politiek inschakelen? Dat werkt op den duur alleen maar negatief. Wat is er bijzonder aan de EU samenwerking? En waarom zou dat niet kunnen zonder de geweldsfactor?

  en goede en efficiënte Europese samenwerking is essentieel om de uitdagingen, waarmee we in een toenemende geglobaliseerde wereld worden geconfronteerd, het hoofd te bieden.

 **Kun je dat verklaren? Waarom is de “gedwongen samenwerking” met Griekenland meer essentieel dan een vrijwillige samenwerking met Zwitserland? (geen EU-land)

 Het referendum over de Europese Grondwet heeft echter wel duidelijk gemaakt dat Nederlanders geen vertrouwen hebben in de wijze waarop Europa wordt bestuurd.
**Ja, inderdaad, ook recente enquêtes wijzen uit dat ongeveer net als bij het referendum, 2 van elke 3 mensen tegen zijn.

 Voor de PvdA betekent dit dat er extra kritisch naar Europa gekeken moet worden om dat vertrouwen weer terug te winnen. We willen niet dat Europa zich overal mee mag bemoeien. Nederland moet gewoon Nederland blijven.

**Waarom durven jullie dan niet te stellen dat we UIT die EU moeten, en opnieuw beginnen in vrijwillige samenwerking? Eventueel in een soort Confederatie?

**Jullie willen “kurieren am Sympton”, en (zie de geschiedenis) dat is gegarandeerd tot mislukken gedoemd. Sorry, het is zelfs de valkuil voor goedwillende mensen. Goedwillende mensen die er ook in jullie partij zullen zitten.

 Maar bij grensoverschrijdende problemen, is en blijft het logisch om de oplossingen in Europa te zoeken. Bijvoorbeeld: de aanpak van terrorisme, criminaliteit en milieuverontreiniging,

 **Mee eens dat je elkaar daarvoor nodig hebt. Dit zijn zaken in ieders belang en als verstandige mensen heb je daar niet de dwang van Brussel voor nodig.

en de vorming van een streng, maar rechtvaardig Europees asielbeleid.

 **Moet dat “streng” zijn? Is eerlijk en rechtvaardig niet genoeg? En als Nederland eerlijk en rechtvaardig is, OOK ten opzichte van de eigen inwoners die alle uitgaven moeten betalen, dan hebben we daarbij bvb Roemenie ook helemaal niet nodig. Of wel?
Overigens geen bezwaar tegen “streng”.

 Ter informatie stuur ik u bijgaand het verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement toe. Ik hoop dat hiermee verduidelijkt wordt wat de PvdA in Europa wil bereiken.

**Ik zal dit nog bekijken. Belangrijk is daarbij of het afwijkt van eerlijkheid, rechtvaardigheid die ik hier net noemde. En ik zal je antwoorden, mede afhankelijk van je reactie op mijn rode tekst.

 Nogmaals excuserend voor de late beantwoording hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

**Prima, dat je (laat) alsnog geantwoord hebt. Zeer Positief. Maar nu doorgaan!Ik ben zeer benieuwd naar je nieuwe antwoord, en eventueel naar dat van Mariette ook.

 **Veel groeten,

Hub jONGEN

 Oorspronkelijk e-mailbericht: ————————————

From: Hubert Jongen[
Sent: Thursday, February 26, 2009 11:33:13 AM

Geachte fractievoorzitter,

Ik, en met mij veel lezers van de Vrijspreker, maken zich al lang grote zorgen over de ontwikkeling van de EU, vooral na het EEG tijdperk, in de richting van een dictatorstaat.

Deze ongerustheid, zeg maar angst, werd nu zelfs onderkend door de President van de EU, Vaclav Klaus in een rede waaraan onze media bijzonder weinig aandacht schonken. Zie de beschouwing daarover op de Vrijspreker:

“De EU: Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. 

 Mijn vraag is wat u en uw fractie kunnen en willen doen om deze ongerustheid weg te nemen en ons te vertellen op welke manier we aan die EU kunnen ontsnappen en onze soevereiniteit terugkrijgen?

 Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord en dank u al vast bij voorbaat, Ir H.J. Jongen

4 REACTIES

 1. Hub,

  Je geeft aan samenwerking zoals de EEG voor te staan. Echter, het is juist de EEG die gekenmerkt wordt door dwang, het is deze pijler die, in afwijking van andere internationale verdragen, een supra-nationaal karakter heeft.

  Deze dwang is juist bevorderlijk geweest voor de groei van de handel binnen Europa: Frankrijk kon zo ook in slechte tijden geen buitenlandse goederen tegenhouden. Een protectionistische reflex zoals we die in de VS zien is hier veel minder goed voor te stellen.

  De reden voor het voordeel van dwang is op zich duidelijk: regeringen vertegenwoordigen wel het belang van hun burgers, maar behartigen het eigenlijk nooit. Door grenzen te stellen aan wat overheden kunnen doen, wordt de welvaart / het welzijn van mensen vergroot.

  Ik snap dat je tegen dwang bent, maar moeten we niet eerst voorkomen dat onze lokale “bully” is uitgeschakeld voordat we zijn pestkop de deur gaan wijzen?

  Wel leuk je discussie met kamerleden!
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Ik kijk al weer uit naar de volgende aflevering! Fijn weekeind allemaal, lekker van het mooie weer genieten!

 3. @nvdbeek [1]:
  “Echter, het is juist de EEG die gekenmerkt wordt door dwang,”
  Dank je voor deze toevoeging.
  Ik heb de EEG, Europese ECONOMISCHE Gemeenschap echter altijd gezien als een economische samenwerking waarin overheidshindernissen werden AFGESCHAFT. Zoals grenzen, invoerrechten en andere staatsmaatregelen. Al werkten toen de politici natuurlijk ook al om hun totale macht te vergroten.
  De politieke macht kregen de politici pas na het invoeren van de euro bij verdrag van maastricht 1992 in de EU

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]:
  Reeds bij het Verdrag van Rome was de politici en economen al duidelijk, dat economische integratie MOEST leiden tot politieke integratie. Want daar ging het, na twee wereldoorlogen, Schumann en kornuiten juist om.

  Immers het ging juist over afschaffing van douanetarieven tussen de lidstaten en importheffingen ter bescherming van de Europese markt. Dat is niets anders dan belastingpolitiek.

  De burgers zijn al die jaren in het ootje genomen door aan de samenwerking de naam “(Europese) Economische Gemeenschap” te koppelen.

Comments are closed.