thermite-fingerprintOnafhankelijke internationale onderzoekers hebben onlangs in het stof van de 3 ingestorte WTC-gebouwen een hoog gehalte aan actief explosief materiaal aangetoond. De bevindingen maken gehakt van de rapporten van NIST en FEMA over de instorting van de WTC-gebouwen, omdat zij onweerlegbaar aantonen, dat er reeds explosief materiaal in de WTC-gebouwen aanwezig was voorafgaand aan de aanslagen.

Het onderzoek werd recentelijk gepubliceerd door Prof. Niels H. Harrit (DK), Jeffrey Farrer (USA), Steven E. Jones (USA)  et al. in de Open Chemical Physics Journal (2009,2,7-31) een gerenommeerd ‘peer reviewed’ chemisch vakblad. Dit betekent, dat er nieuw onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek nodig is en dat alle politieke en militaire maatregelen n.a.v. 9/11 zouden dienen te worden herzien zo niet teruggedraaid.

Resultaten

Men heeft 4 samples onderzocht. Eén sample werd verzameld door een inwoner van Manhattan 10minuten na de ineenstorting van de tweede WTC-Toren, twee samples werden de volgende dag genomen, en het vierde een week later. Het gevonden materiaal bevatte steeds zogenaamde red/grey chips.

Het rode materiaal heeft een soortgelijke samenstelling en eigenschappen als commercieel “Super-thermite”. De chips bevatten een rode laag die bestaat uit nanodeeltjes van ca. 100 nanometer ijzeroxide en kleine plaatjes elementair aluminium. Het ijzeroxide en het aluminium zijn intensief gemengd en dit mengsel is nog steeds (anno 2009) hoog-explosief. Het ontsteekt reeds bij 430 gr. C. een temperatuur veel lager dan de normale ontstekingstemperatuur van thermite.

Na ontbranding worden talrijke ijzerbolletjes in het residu aangetroffen. Dit wijst erop, dat tijdens de reactie gesmolten ijzer uit het ijzeroxide ontstaat. Het rode materiaal bestaat uit hoog-energetisch nano-thermite. Daarnaast is er ook organisch materiaal in aangetroffen.

Vragen

De onderzoekers achten verder onderzoek aangewezen om met name de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

-Het organisch materiaal in de rode stof verdient verdere analyse.

-De verbrandingssnelheid van het rode materiaal moet worden bepaald om vast te stellen of het hier gaat om een snel of langzaam type explosief.

-De samenstelling van de grijze laag moet nader worden onderzocht om achter de samenstelling en de mogelijke functie te komen.

-Wie beschikt er over deze specifieke nanotechnologie en hoe is de thermite in de WTC-gebouwen terecht gekomen?

Verantwoording:

Het onderzoek is uitgevoerd door

Niels H. Harrit, Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

Jeffrey Farrer, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, Provo, UT 84602, USA

Steven E. Jones, S&J Scientific Co., Provo, UT, 84606, USA

Kevin R. Ryan, 9/11 Working Group of Bloomington, Bloomington, IN 47401, USA

Frank M. Legge, Logical Systems Consulting, Perth, Western Australia

Daniel Farnsworth, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, Provo, UT 84602, USA

Gregg Roberts, Architects & Engineers for 9/11 Truth, Berkeley, CA 94704, USA

James R. Gourley, International Center for 9/11 Studies, Dallas, TX 75231, USA

Bradley R. Larsen, S&J Scientific Co., Provo, UT, 84606, USA

Bron:

http://www.bentham-open.org/pages/content.php?TOCPJ/2009/00000002/00000001/7TOCPJ.SGM

http://visibility911.com/

627 REACTIES

 1. Er is geen helemaal geen sprake van een chemisch vakblad.
  Er is sprake van Bentham Open Access: een open (vanity) journal op internet, dat artikelen op internet zet, over alle mogelijke vakgebieden.
  De inzender betaalt om zijn artikel hier te kunnen publiceren.
  Bentham doet aan e-mail spam: talloze lieden krijgen een standaardbrief, met de vraag of zij een artikel kunnen insturen, of zitting willen nemen in de board of editors.
  Daarbij gebeurt het regelmatig dat mensen een verzoek krijgen m.b.t. een vakgebied op welk gebied zij beslist niet werkzaam zijn.
  Jones heeft vaak bakzeil moeten halen om zijn papers in echte vakbladen gepubliceerd te krijgen.
  Nu betaalt hij een flink bedrag om toch, ‘peer reviewed’ op internet, te publiceren.

  nvdbeek [9] reageerde op deze reactie.
  jetze [55] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [59] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [72] reageerde op deze reactie.

 2. Het Pentagon is sterk genoeg om een verkeersvliegtuig te laten verdampen, maar had nou juist een plekje waar een voorwerp zich door de buitenkant naar binnen heeft geboord, om er bij de binnenring door de bakstenen muur weer naar buiten te vliegen. Er zijn echt lieden die zo iets als waarheid aannemen.

  Van de aanval op het Witte Huis, en het bijbehorende vliegtuig, hebben wij nooit wat gezien. Niet de plek waar het ding is neergestort, het is überhaupt niet meer in de media gemeld. Moet zeker vergeten worden.

  Na de aanval kregen wij vooral beelden te zien van O. Bin Laden en de instortende WTC torens. Die even snel instortte als voorwerpen vrij door de lucht vallen.
  Voor WTC 7 is er geen aanwijsbare andere reden om in te storten. Geen vliegtuig tegenaan gevlogen, er was wel brand in het gebouw, maar niet ernstig. Toevallig nou weer, de Amerikaanse defensie houdt die dag een grootschalige militaire oefening, WTC 7 stort in na een brandje, en twee verkeersvliegtuigen boren zich in de grote WTC torens, het Witte Huis wordt aangevallen maar niks meer van gezien, en er is geen straaljager beschikbaar tijdens de aanval om maatregelen te nemen. Die straaljagers komen na de aanval. Zo toevallig … nou nou.

  Johnny [3] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.
  Berend de Boer [16] reageerde op deze reactie.

 3. @TerrierBram [2]: Daarbij: de vliegtuigen zouden vrij lange tijd van hun koers afgeweken zijn. Normaal gesproken zouden ze al lang onderschept moeten zijn, maar vanwege de oefening geen jagers beschikbaar? `Waar wordt dan voor geoefend? Waar is de JSF dan voor nodig als continue paraatheid toch niet belangrijk is? Alles op een rij zettend, en er is veel meer aan te voeren, stinkt deze zaak van New York tot Tokyo.

  TerrierBram [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Johnny [3]:
  Jup, stinkt.
  Ik begrijp dat JSF gebeuren ook niet. Ga je daarmee een bomjurk uit de weg ruimen, of zo? Die Brabo, met zijn plaatjes op zijn uniform kan die 2 toestellen lekker zelf gaan betalen.

 5. 9/11 is door de VS bedacht om een oorlog te starten en fundamentele burgerrechten te vernietigen.
  De Kredietcrisis is zorgvuldig geconstrueerd om de noodzaak van een wereldregering aan te tonen.
  De klimaatproblemen zijn zorgvuldig geconstrueerd om een wereldbelasting in te voeren, waarmee de wereldregering gefinancierd dient te worden.
  De terrorisme hoax is zorgvuldig geconstrueerd om Big Brother te implementeren.

  We leven zo langzamerhand in een compleet gefabriceerde realiteit, die door de massa als ‘echt’ word beschouwd.
  TerrierBram [6] reageerde op deze reactie.
  Libertas [7] reageerde op deze reactie.

 6. Het hele controlled demolition verhaal heeft geen poot om op te staan.
  Het is volstrekt ridicuul.
  De gebouwen stortten top-down in, en beneden is er geen enkele aanwijzing voor gecontroleerde explosies.
  Het instorten gebeurt geheel volgens de normale gang van zaken, gezien het op volle snelheid invliegen van 2 passagiersvliegtuigen, de ontploffingen, de hevige branden die bijna 1 uur en 2 uur woedden, waarna de top (waaronder het fundament was weggeslagen door de inslagen) begon in te zakken.
  Waar Jones nu mee komt bewijst nauwelijks iets.
  Er is geen sprake van het aantonen van een hoog gehalte aan explosief materiaal, zoals Spynose beweert.
  Ik verbaas mij dat hier lieden zijn die nog steeds in die ’truther’verhalen geloven.

  nvdbeek [17] reageerde op deze reactie.
  beek [43] reageerde op deze reactie.
  Menno de Vries [44] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [11]:
  Klopt. Elke ramp gebeurtenis wordt zorgvuldig in kaart gebracht, en de overblijfsels worden vervolgens zorgvuldig onderzocht. Niet met 9-11, de stukken staal van de WTC’s die veel hadden kunnen vertellen over temperaturen zijn afgevoerd naar China, en daar omgesmolten.

 8. Ferdinand van Dongen, de enige die in een gefabriceerde werkelijkheid leeft ben je zelf.

  Juist ja. Bush begint 9/11 met wat eigen burgers op te blazen, en vervolgens meer dan 3,000 Amerikaanse soldaten te laten sneuvelen, voor wat? Wat heeft hij nu precies bereikt?? Oh ja, fundamentele burgerrechten zijn nu aangepast. Wooha. En Bush is weer gewoon burger. Echt een motivatie waarmee je snel een carrière als detective moet beginnen.

  beek [18] reageerde op deze reactie.
  jetze [55] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [59] reageerde op deze reactie.

 9. @Libertas [10]:

  Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat beek gelijk heeft dat naar wetenschappelijke maatstaven het geen toonaangevend blad is.

  Het VP artikel claimt dat het om “een gerenommeerd ‘peer reviewed’ chemisch vakblad” gaat. Dat is een uitspraak iets suggereert over de betrouwbaarheid van het aangehaalde artikel. Echter, het blad is duidelijk geen gerenommeerd of toonaangevend blad. Peer reviewed kan overigens wel, maar kan ik niet controleren.

  Daar waar de schrijver tracht de lezers te overtuigen van de juistheid van de besproken claims door de kwalificaties van het journal wat te overdrijven, of in jouw woorden: als het een gerenommeerd en toonaangevend blad is dan zal het wel juist zijn, acht ik het verstandig om erop te wijzen dat het een onbekend en absoluut niet toonaangevende tijdschrift betreft.

  @beek [12]:

  Ik ben geen chemicus en kan daarom het artikel van Jones e.a. niet plaatsen. Zou jij in leken taal willen uitleggen wat Jones nu precies zegt en hoe zich dit (niet) verhoudt tot de claims van de explosie theorie?

  Ik zou je zeer erkentelijk zijn.

  beek [20] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [18]:
  zucht..
  Nog nooit gehoord van Nero die zijn eigen amfitheater in brand stak.
  Hitler die de reichstag in brand liet steken.
  Pearl harbour?

  Allemaal in gang gezet om oorlogshandelingen recht te praten. Niets conspiracy.
  Je hoeft helemaal niet veel moeite te doen om een en ander te “ontdekken”.
  Toch blijft veel onzin nog steeds dwalen bij de “oude media”.
  Laatst nog bij de herdenking van de geboortedag van Marinus van der Lubbe.
  Handig zo’n gecontroleerde staatsscholing.
  Ik geloof dat we allemaal een stuk vrijer waren voor 9/11
  toeval?
  Dacht het niet.
  Volg de geldstromen en je vindt de daders.
  beek [22] reageerde op deze reactie.

 11. @nvdbeek [17]:

  Ik ben ook geen chemicus.
  Ik lees echter van iemand die er verstand van heeft:
  De schilfers ontbranden rond een temperatuur van 430 graden, terwijl thermiet een veel hogere verbrandingstemperatuur heeft. Daarnaast heeft het spul een energiedichtheid van 7 kJ/g, terwijl thermiet een maximale theoretische energiedichtheid heeft van 3.9 kJ/g.
  Uit alle data die gepresenteerd zijn, zou blijken dat het geen thermiet is.
  Zo zijn er veel meer elementen gevonden dan men zou verwachten bij thermiet.
  Ook vergelijken ze hun geanalyseerde monsters niet met een controle monster nano-thermiet, waardoor men niet zeker kan weten dat er van nano-thermiet sprake is.
  Aldus een kenner op het forum van fok.nl

 12. Met een redelijke dosis gezond verstand zonder bewijzen kan iedereen op zijn vingers nagaan dat 11/9 stinkt van onder naar boven. Maar voor een doorsnee gnoom die vooringenomen is met Ameriek en met het platte hoofd voor de tv zit lijkt het allemaal echt, tenminste als je heel goed gehersenspoeld bent en gelooft dat Amerika een zielig land is die niet in staat was zich op een cruciaal moment, dat moment, te verdedigen. Geen CIA, DIA, geen FBI en wat wel niet meer, wisten allen van niks!!?? En konden een paar kamelendrijvers niet stoppen?? Ondanks dat men reeds was gewaarschuwd??.

  Kunnen ze in Amerika ook ECHT bewijzen dat 11/9 geen Hollywood film was….geen Broadway Show?…Amerikanen geloven zo vet dik in godje, waarom heeft godje niet ingegrepen? godje kan alles en laat Amerika zomaar in blinde paniek uitbreken en zwaar in de steek? Vader Bush had zijn oorlog en zoontje wilde er ook één….hij kreeg zelfs meer dan pappa…hij kreeg er één met een opdracht van godje! Raar, godje laat ze in de steek en godje verteld Bush een verhaal over een oorlog die hij moet beginnen?

  Dat er reststoffen van explosieven zijn gevonden doet helemaal niet meer ter zake, het leed is reeds geleden….de oorlog heeft zijn werk gedaan, klaar! …Volgende show!
  beek [23] reageerde op deze reactie.
  nvdbeek [30] reageerde op deze reactie.
  Menno de Vries [46] reageerde op deze reactie.

 13. @Libertas [19]:

  We hebben het hier niet over Nero of Hitler.
  Roosevelt die de Japanse vloot dirigeerde: onzin natuurlijk. Japan had allang die schuld op Roosevelt geschoven, indien dit waar zou zijn: het wast hun daden immers schoner?

 14. @beek [23]:
  “truth is in the eye of the beholder”
  Beter kan ik het niet zeggen.
  Ik weet niet of het allemaal waar is. Wel kan ik zeggen dat er enorm veel bij moet worden gehaald om de “waarheid” ,zoals verteld door de autoriteiten, kracht bij te zetten.
  Het stinkt gewoon. Teveel zaken kloppen gewoon niet.
  Genoeg om een en ander “onafhankelijk” uit te zoeken.
  Door andersdenkenden als “truthers” weg te zetten heb je eigenlijk al de discussie verloren is mijn mening.

  Wat japan betreft:
  http://antiwarlibertarian.wordpress.com/2009/01/16/america-provoked-japan-to-attack-pearl-harbor/
  beek [28] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [23]:

  Jij legt hier absoluut gewicht in de schaal!…Jij grote denker en jij grote gelovige…van iets!? Jij bent een man van feiten en bewijzen, waar is het bewijs van jouw god!? Bewijs dat waarin je gelooft waar is!…Laat zien die knuppel, waar is ie??

  Het enige bewijs dat je hebt is een boek met een hoge oplage en dat is jouw bewijs…..
  TerrierBram [27] reageerde op deze reactie.

 16. @Libertas [25]:

  Te veel zaken kloppen juist wonderwel.
  ‘Truthers’ zijn degenen die kronkelen in de meest vreemde bochten teneinde hun claims geloofwaardig te kunnen maken.

  (Jouw artikeltje zegt dat Roosevelt Japan dusdanig heeft getergd, dat er voor Japan voldoende aanleiding was om Amerika aan te vallen. Maar het zegt niet dat Pearl Harbor een inside-job was.)

 17. @IIS [21]:

  “Met een redelijke dosis gezond verstand zonder bewijzen”

  Nee, dat staat er toch niet echt? Abandon logic?

  Wat mij opvalt in je betoog dat je uitgaat van de onder socialisten/communisten/fascisten populaire, en spijtig genoeg breed geaccepteerde veronderstelling dat de overheid echt veel macht kan hebben over alle burgers.
  Ik weet, het is alweer enige tijd geleden, maar falen van het communistisch experiment in de USSR heeft eenduidig aangetoond dat de macht van een centrale overheid over burgers maar uiterst beperkt is. De enige staat die het een beetje voor elkaar kreeg was de DDR dankzij de Stasi.

  De reden waarom ik dit zeg is je onderbouwing van alternatieve 9-11 lezingen dat de VS in de traditionele lezing als niet-oppermachtig wordt weergegeven. Dat is, gezien de geschiedenis, een zeer plausibele assumptie. Zelfs de USSR kon geen geheel continent onder de knie houden: Corruptie was een groot probleem en de planeconomie ging ten onder aan de prikkel- en informatieproblemen inherent aan een hiërarchisch systeem. Waarom zou een stuk liberaler land/continent als de VS dat wel kunnen?

  Het spijtige is dat men als reactie op de aanslagen juist in de klassieke reflex van de overheersende staat is geschoten, daarmee miskennende dat beperkte samenwerking en communicatie niet opgelost kunnen worden door vergroting van de bevoegdheden of workload. Want dat de op 9-11 gebaseerde wetten de vrijheid van burgers te zeer beperken is onder liberalen wel algemeen geaccepteerd, ongeacht wie de daders van 9-11 zijn.

  Libertas [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.