belasting_ontduikingBelastingparadijzen gaan een gouden toekomst tegemoet, volgens het Haags Juristen College

Politici vinden dat alles wat u “bezit of verdient” van hen is. Het liefst zouden ze werkgevers dwingen om uw totale loon aan de staat af te dragen. Tot nu toe is hen dat gelukt met een groot deel van uw prestatie namelijk de “ingehouden loonbelasting” maar ook met de zogenaamde “werkgeversbijdrage”. 

Maar ze willen meer. Vandaar nu een versterkte wereldwijde jacht op eventueel verborgen spaarcenten. Daarmee maken ze het de burgers lastiger, dreigender, maar niet onmogelijk. Zie Persbericht van 10 april van het HJC.
 
Einde bankgeheim in zicht, einde belastingontwijking allerminst

 Belastingparadijzen gaan een gouden toekomst tegemoet, volgens het Haags Juristen College  

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft dinsdag bekendgemaakt dat geen enkel land nog op de ‘zwarte lijst’ van de OESO staat. Op deze lijst stonden landen die onvoldoende meewerkten aan de uitwisseling van fiscale informatie. Nu alle landen die op de zwarte lijst stonden hebben toegezegd de OESO-standaard voor uitwisseling van fiscale informatie in te voeren, is het einde van het bankgeheim in zicht volgens het Haags Juristen College, dat is gespecialiseerd in belastingontwijking voor ondernemers. 

Bankgeheim uitgehold

“Het was al geruime tijd duidelijk dat het bankgeheim steeds verder wordt uitgehold,” aldus Toine Manders, directeur van het Haags Juristen College. “De druk die grote landen uitoefenen om fiscale informatie uit te wisselen is zo groot geworden dat geen enkel land hier weerstand aan kan bieden, zelfs Zwitserland niet.”

 Zwarte lijst
Ook Andorra, Belgie, Hong Kong, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk en Singapore hebben voorafgaand aan de G-20 top aangekondigd fiscale informatie te gaan uitwisselen om te voorkomen dat zij op de zwarte lijst van niet-meewerkende landen zouden verschijnen, die de OESO onder druk van de G-20 heeft gepubliceerd.

Overheid mag alles weten
 “De tegenstanders van financiele privacy lijken te vinden dat de overheid het recht heeft alles te weten. Hun uitgangspunt lijkt te zijn: Of de burger heeft niets te verbergen, en dan heeft hij geen privacy nodig, of de burger heeft wel wat te verbergen, en dan verdient hij geen privacy. Hoe dan ook moet het recht van het individu op privacy jegens de overheid worden afgeschaft.”

 Misvatting
Hoewel het recht op financiele privacy inderdaad sterk uitgehold is, lijkt ten onrechte door alle berichtgeving in de media het beeld te ontstaan dat hiermee ook een einde gaat komen aan de mogelijkheden om belasting te ontwijken door gebruik te maken van belastingparadijzen. Dit is echter een misvatting, die lijkt te worden veroorzaakt doordat velen zich niet bewust zijn van het onderscheid tussen belastingontduiking en belastingontwijking.

 Belastingontduiking
Belastingontduiking betekent belasting besparen door de wet te overtreden, bijvoorbeeld door inkomsten te verzwijgen en dit zwarte geld in een land met een bankgeheim te verbergen. Het uithollen van het bankgeheim maakt belastingontduiking inderdaad minder aantrekkelijk. Het succes van deze strategie hangt volledig af van de pakkans, die nu groter zal worden. De belastingontduiker is dus duidelijk slechter af door de ontwikkelingen van de laatste weken.

Belastingontwijking
Belastingontwijking betekent belasting besparen door gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden, bijvoorbeeld door rechtspersonen te vestigen in een land met een beter fiscaal klimaat. Voor wie belasting ontwijkt maakt de uitholling van het recht op financiele privacy weinig uit, omdat zijn fiscale oplossing niet gebaseerd is op geheimhouding. Daarom is het voor de belastingontwijker geen probleem als de fiscus alle feiten boven tafel weet te krijgen.

Belastingparadijs
De ontstane misvatting wordt mede veroorzaakt doordat het begrip belastingparadijs vaak ten onrechte wordt gebruikt om landen met een bankgeheim aan te duiden. Wikipedia geeft als definitie: “Een belastingparadijs is een plaats waar bepaalde belastingen worden geheven met een laag tarief of helemaal niet.” Veel belastingparadijzen, waaronder Nederland, hebben geen bankgeheim, en veel landen met een bankgeheim zijn geen belastingparadijs. Doordat veel media en politici hun succesvolle strijd tegen het bankgeheim beschrijven als het “aanpakken van belastingparadijzen” ontstaat de indruk dat belastingparadijzen ten dode zijn opgeschreven, en daarmee dus ook het ontwijken van belasting via structuren in belastingparadijzen.

 “Unfair tax competition”
Aangezien de internationale druk die wordt uitgeoefend door de OESO en haar lidstaten zich richt op het bevorderen van de uitwisseling van fiscale informatie, en niet meer op de lage belastingtarieven die sommige landen hanteren, is deze indruk onterecht. De OESO probeerde weliswaar rond de eeuwwisseling om een vuist te maken tegen zogenaamde “unfair tax competition” door landen met lage belastingen, maar staakte deze poging toen bleek dat hier onvoldoende draagvlak voor was. Te veel mensen bleken te vinden dat ieder land het recht heeft zijn eigen belastingtarieven te bepalen, en dus ook lage tarieven vast te stellen.

 Gouden toekomst
Aangezien de uitholling van het bankgeheim belastingontduiking minder aantrekkelijk maakt, wordt belastingontwijking juist aantrekkelijker. Daarvan zullen belastingparadijzen profiteren, alsmede de trustkantoren, belastingadviseurs, accountants, bankiers, advocaten en notarissen die hun brood verdienen met het verlenen van diensten aan belastingontwijkers. Daarom gaan deze beroepsgroepen, zowel binnen als buiten belastingparadijzen, een gouden toekomst tegemoet.

 Over het Haags Juristen College
Het Haags Juristen College is opgericht in 1984 en heeft een naam opgebouwd op het gebied van tax planning, estate planning, vermogensbescherming, en oprichting en beheer van vennootschappen en trusts. Tot de doelgroep van HJC behoren ondernemers, consultants en vermogende particulieren uit Nederland, België en Duitsland. Het Haags Juristen College verwierf internationale bekendheid met het baanbrekende Inspire Art arrest, waarin het Europese Hof van Justitie tot het oordeel kwam dat iedere Europese ondernemer de vrijheid heeft zijn vennootschap in een andere lidstaat op te richten, en dat dus de Engelse Limited dezelfde rechten heeft als de BV. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in belastingontwijking, vermogensbescherming of estate planning kunnen zich bij het HJC kosteloos en vrijblijvend laten informeren. Inmiddels zijn meer dan 7000 vennootschappen, trusts en andere rechtsvormen opgericht.

 Ingezonden door Toine Manders,
Haags Juristen College,
T 070-4262600 , E info@hjc.nl , I www.hjc.nl

6 REACTIES

 1. Redactie Vrijspreker, het is verwarrend als je artikelen mengt met al dan niet betaalde reclameboodschappen. Niet doen, het ondergraaft je objectiviteit! Is het nu reclame of is het objectieve informatie? Wordt ons hier een product aangeboden of gaat het puur om een informatief artikel? Of beide?

  Zet zo een artikel iets duidelijker afgescheiden van columns of andere ingezonden stukken waarbij niet tevens de naam van een bedrijf gepromoot wordt!
  Met andere woorden, scheid je (semi)advertenties van de andere artikelen!

  .M [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Egor van Elven [2]: Ter verdediging van de vrijspreker: In de inleiding maakte de VS de structuur duidelijk, vervolgens volgde louter objectieve informatie afkomstig van een terzake kundige. Slechts in de slotparagraaf werd even kort over diens werkgever gesproken. Ik zie je probleem niet.

 3. @pcrs [4]: Niet alleen dat, als ZZP blijken ook voor mij deze constructies niet haalbaar. Opdrachtgevers zijn namelijk doodsbang dat de fiscus gebruik maakt van haar ‘recht’ op interpretatie van zelfstandigheid, en de ‘misgelopen’ premies en belastingen bij de opdrachtgever komt verhalen.

  Dat deze constructies zoanig zijn opgezet dat dat wettelijk niet kan, zo ben ik geen ZZP meer maar gewoon in loondienst, speelt geen rol. Alleen al het feit dat de factuur van een buitenlandse firma komt, bv. een ltd, is genoeg om de incontinentieluiers van de plank te halen.

  En zo heeft de staat met haar angstzaaierij alweer een doelstelling bereikt: zelfonderwerping van het bedrijfsleven.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.