gelukAanstaande dinsdag, 5 mei, spreekt op de LP bijeenkomst in Den Haag Professor Ruut Veelhoven over “Geluk en Vrijheid”.
Zie AGENDA

“Is er een tegenstelling tussen utilitarisme en libertarisme vanuit het perspectief van geluk?”

Het utilitarisme stelt dat de juiste handeling die is waarvan het resultaat het meeste nut oplevert voor betrokkenen, of meer in ’t algemeen, voor zoveel mogelijk mensen. Het libertarisme zegt daarentegen van handelingen alleen dat ze rechtmatig dienen te zijn.

Ruut Veenhoven zal de discussie toespitsen op de vraag of het utilitaristische streven naar ‘groter geluk voor een groter aantal’, verenigbaar is met het libertarische streven naar maximale vrijheid. Hij geeft een beeld van het onderzoek naar geluk en gaat vooral in op de vraag of er een tegenstelling is tussen utilitarisme en libertarisme.

Als voorbereiding voor deze beslist belangrijke en interessante discussie zou ik graag de gedachte mee willen geven dat het libertarisme streeft naar persoonlijke Vrijheid van ieder individu. En in dit streven is “Vrijheid” zeer beperkt tot de verhouding van het individu met alle andere mensen en is eenvoudig weer te geven door “het ontbreken van geweld, dwang en fraude van andere mensen”. En staat dus los van zoiets als de door politici bedachte “Vier Vrijheden”  waarin onder andere is opgenomen “vrijheid van behoefte”.( Freedom of speech and expression, Freedom from want, Freedom from fear) 

Het libertarisme wil iedereen vrij laten zelf te kiezen wat hij met zijn eigen leven en eigendom wil doen. Dit “iedereen” houdt in dat je ieder ander hetzelfde recht heeft. Dus geen dwang, ook niet als je met een grote groep bent.
Ieder (normaal) individu kan immers het beste zelf beslissen waarmee hij het meest gelukkig is.

De oude Pericles heeft al gezegd: “Het geheim van het geluk is de Vrijheid. Het geheim van de Vrijheid is de Moed.”

1 REACTIE

Comments are closed.