eu_dictator_hakenkruisHet zit de politici niet mee om hun verraad compleet geformaliseerd te krijgen.

De Nieuwsbrief van “Ander Europa” publiceert dat het zeker niet zal lukken om de ratificatie compleet rond te krijgen vóór de verkiezingen van het Europarlement.
Volgens hen willen voorstanders van het verraad zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan dat “verdrag” geven. Kennelijk om toch de kiezers maar niet wakker te maken. Want zodra kiezers begrijpen wat er in dat verdrag gebeurt, worden ze boos en willen ze met die hele EU niets meer te maken hebben.
 
De Nieuwsbrief schrijft: 

“Het verdrag van Lissabon steeds onzekerder

De goedkeuring en inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, dat in de plaats moet komen van de in  2005 door de referenda in Frankrijk en Nederland verworpen Europese grondwet, is steeds onzekerder. Door de val van de Tsjechische regering is de goedkeuringsprocedure in dat land voorlopig tot stilstand gekomen. In Ierland moet een tweede referendum over het verdrag worden gehouden, waarbij door Europa zware druk op de Ieren wordt uitgeoefend om dit keer wel ‘ja’ tegen het verdrag te zeggen.

 Het verdrag zal in ieder geval niet voor de Europese verkiezingen begin juni worden goedgekeurd. Daardoor zal het verdrag ook in de verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingen een belangrijke rol spelen. Voorstanders van het verdrag willen zo veel mogelijk voorkomen dat de discussie in de campagne over het verdrag gaat. Maar het is natuurlik moeilijk aan de kiezer te verkopen dat het in de campagne niet kan gaan over de fundamentele  vraag wat voor een Europa we eigenlijk willen. ”

Zorg daarom dat u aan zoveel mogelijk mensen laat weten hoe we door de politici verraden zijn.
We weten niet of het veel zal helpen. Maar kwaad kan het zeker niet.

En wie weet hoeveel en welke kans we nog krijgen om het ongedaan te maken.

3 REACTIES

Comments are closed.