guusjeterhorstDe overheid verbiedt discriminatie. U weet wel, via artikel één van onze grondwet. De nachtmerrie van de staat schijnt te zijn dat er, door discriminatie, zogenaamde tweederangs-burgers ontstaan. Let op, discriminatie mag niet verward worden met positieve discriminatie, want dat is, het woord zegt het al, juist heel positief.

Een man niet aannemen omdat het een man is, dat is positief, een vrouw niet aannemen omdat het een vrouw is, dat is een schandelijke daad van repressie, dat snapt iedereen (en als u het niet snapt raad ik u nog minimaal 10 jaar staats-onderwijs aan).

Tweederangs burgers ontstaan er toch wel, en het is deze week bekendgemaakt wie het zijn: u bent het (tenzij u ambtenaar bent, in dat geval desondanks gecondoleerd).

Officieel heeft minister Guusje ter Dorst besloten dat ambtenaren eersterangs medelanders zijn, en de rest tweederangs. Hoe dat zit? Eenvoudig. Als u een tik op uw hoofd krijgt van een of ander sujet op straat, dan bestaat er theoretisch een kans dat de politie het betreffende schorriemorrie bij de spreekwoordelijke kraag vat, waarna de rechterlijke macht de verdachte zou kunnen veroordelen tot een straf.

Echter, als datzelfde sujet nu eens niet een burger, maar een ambtenaar een tik op het hoofd geeft, dan wordt het anders. Dan dient de straf namelijk dubbel zo hoog te zijn. Aldus het ministeriele leeghoofd.

Waarom? Tja, een eenvoudige belastingbetaler belagen is niet zo schokkend, de belastingdienst doet hele dagen niets anders. Het belagen van een ambtenaar, een dienaar van de publieke zaak nota bene, dat is schokkend. Zo schokkend dat een dubbele straf dus op zijn plek is.

Wat we nu hebben geleerd is dus dat de buschauffeur op lijn 39 belangrijker is dan de touringcarchauffeur richting Spanje, de loketbediende op het gemeentehuis is een belangrijker burger dan de baliemedewerker van de McDrive, en de politieagent is belangrijker dan de particuliere beveiliger. Als het aan Den Haag ligt tenminste.

Dit allemaal om maar te zorgen dat het geweld tegen overheidsdienaren (in sommige beschaafde landen zouden die ‘Civil servant’, ofwel burgerdienaar heten, voelt u het verschil?) in toom gehouden moet worden.

De optie dat dit geweld misschien wel opgewekt wordt door diezelfde overheid, dat komt natuurlijk niet in het ministeriele leeghoofd op. Het feit dat de politie meer bonnetjes moet schrijven dan boeven vangen, het feit dat alle lasten steeds maar hoger worden dankzij de overheid, het feit dat de overheid ons steeds meer verstrikt laat zitten in een regeloerwoud, het feit dat sociale verbanden uit elkaar gerukt zijn door de ’sociale’ zekerheid, en al die andere ellende die door de overheid over ons heen gestrooid wordt, ach, dat wordt voor het gemak vergeten.

Als mevrouw ter Horst nu eerst eens zou beginnen met het omscholen van overheidsdienaren naar burgerdienaren, dan praten we daarna verder.

Voorlopig voel ik me tweederangs mens in eigen land. En bedankt, neem er nog maar één van mijn centen, Guusje. Proost!

73 REACTIES

 1. Het gaat nog verder. Behalve eerste en tweede klas burgers, zijn er ook nog superburgers.
  Dat zijn de politici.
  Er komt net de vooraankondiging van het programma van NETWEK van vanavond:
  “Oud-politici genieten nog steeds van wachtgeld
  Een hoogleraar als stratenmaker, een bankier als verpleegkundige.
  Als het aan het kabinet ligt, is iedereen die zijn baan verliest straks verplicht om elk soort werk aan te nemen. Maar voor oud-politici geldt
  deze regel niet. Zij hebben niet eens een sollicitatieplicht.

  Hoe kan dat?
  Kennelijk zijn de eerste rangs te bang om gelijke behandeling te eisen, (in verband met hun baantje?)
  en de tweede rangs zijn langzamerhand zo apatisch geworden dat ze het niet ens merken.

  GB [4] reageerde op deze reactie.

 2. Politici zijn parasieten

  De beroepsgroep* politici houd heeft als voornaamste dagbesteding het veilig stellen van de eigen positie en/of die van de politieke partij wiens kleur zij vertegenwoordigen. Zodra zij betrapt kunnen worden op het maken van een fout, een fout die bijvoorbeeld de belastingbetalers geld kost, kunnen zij zich beroepen op onwetendheid, onvolledige informatie van het ambtelijke apparaat of het probleem doorverwijzen naar een zogenaamde onafhankelijke commissie (samengesteld door diezelfde politici), waardoor zij prompt niet meer persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun eigen fout. Zij worden in deze excuus-cultuur ondersteund door de rest van de politieke partijen (al dan niet binnen de eigen coalitie).
  Dit alles is totaal niet in het belang van de samenleving die zij zeggen te dienen. Het is echter wel die samenleving die opdraait voor de fouten die door politici gemaakt worden en tevens, onder dwang, zorg draagt voor hun salaris/vergoeding.

  De omschrijving van deze beroepsgroep als zijnde parasieten, hoewel wat kort door de bocht, is een juiste omschrijving.

  Ambtenaren zijn schimmel

  In de natuur leven schimmels vaak in symbiose met andere levensvormen. De uitwisseling van voedingsstoffen is dan nuttig voor beide levensvormen. Voor wat hoort wat, profiteren van elkaars specifieke kundigheden en meer van dat. Schimmel zijn is dus niet per definitie een negatieve omschrijving. In het geval van de ambtenaren leven zij van de gelden die belastingbetalende burgers bij elkaar brengen, om zodoende de relaties tussen die die burgers op verschillende gebieden in de samenleving met elkaar hebben te kunnen faciliteren.

  Dit is een beschrijving van de situatie zoals die zou moeten zijn. En hierom zijn wij het er ooit met zijn allen over eens geworden om belastinggelden af te dragen aan een centrale instantie, om zodoende zorg te kunnen dragen voor een aantal gemeenschappelijke facilitaire zaken.

  Er zijn echter een aantal problemen ontstaan.
  Ten eerste blijft het aantal ambtenaren elk jaar weer toenemen en voorlopig is er nog geen zicht op dat dat proces zal stoppen. we kunnen zo langzamerhand gaan spreken over wildgroei.
  Ten tweede is een groot deel van die ambtenaren niet meer bezig met facicliterend werk voor burgers, maar is voornamelijk bezig met het in stand houden van de eigen, steeds verder groeiende organisatie.
  En ten derde zijn die ambtenaren die nog wel in een naar de burgers faciliterende functie bezig zijn, tegenwoordig vooral bezig met het tegenhouden of bemoeilijken van bijna elk individueel en particulier initiatief. Dat zij slechts in opdracht handelen pleit hun niet vrij.

  Voor de beroepsgroep ambtenaren geldt dus bijna hetzelfde als voor de beroepsgroep politici, namelijk dat de hoeveelheid nuttig werk dat zij voor de samenleving doen in geen verhouding meer staat tot de hoogte van de afdracht die het productieve deel van die samenleving (belastingbetalende burgers) zich gedwongen ziet om te betalen.

  Dus al met al is de term ‘schimmel’ voor ambtenaren misschien niet de juiste en zouden zij ook onder de categorie van parasieten moeten vallen. Maar omdat het zo lekker klinkt en om toch nog enig onderscheid te bewaren tussen politici en ambtenaren lijkt mij de term schimmel een juiste term.

  * ik gebruik de term beroepsgroep hier met een zeer grote vrijheid

  M. van den Heuvel [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [18] reageerde op deze reactie.

 3. Het gaat nóg verder.
  De overheidsdienaar krijgt niet alleen allerlei privileges maar in noodsituaties moet je als belastingbetalende tweederangsburger ook nog (letterlijk) de klappen gaan opvangen voor de staatspolizei.

  http://www.youtube.com/watch?v=DWLBDuSmcWI#t=2m51s

  Nou; ik dacht het niet! Ik mag als burger toch geen geweld gebruiken of een wapen bij me dragen?
  Men wil het alleenrecht op gebruik van geweld dan kan men het krijgen ook!

  Een paar weken terug nog een bekeuring gekregen van onze ‘sterke” arm voor een paar km per uur te hard rijden.
  Daar hebben ze dan weer wel de tijd en het lef voor 🙂

 4. @Hub Jongen [5]:

  Nee , want je bent uiteindelijk niet voor niets ambtenaar, je hebt er dan bewust voor gekozen, om ook uit die ruif te PLUKKEN.
  MAW. Of je het wilt zien of niet, grotere leugenaars en profiteurs zijn er niet.
  En daarbij hoeven ze zichzelf echt niet verheven te voelen boven de medemens, met de gedachte dat ze meer zijn, als iemand anders.
  Want de uitstraling van dit soort, is in mijn ogen, meer dan ver onder de maat.

  En ga nu niet zeggen dat ze onmisbaar zijn, want hetgeen wat ze doen (en dat is niet veel) gaat ook nog fout, met de wetenschap, dat ze denken en handelen om iemand anders de schuld te geven om zelf uit het boegbeeld te blijven, van hun eigen fouten.

  Verder is het zo Hub, Als er een of ander artikel word geschreven, dan kun je ook verschillende reacties verwachten, met de wetenschap wat er onder het volk heerst aan gedachten.

  Mvg

  M. van den Heuvel

  Libertas [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Libertas [11]:

  Mensen degraderen tot ‘virus’, of ‘ziekteverwekker’, of ‘rat’, of ‘parasiet’, of ‘ondermens’, is altijd het begin geweest van veel bloedvergieten.
  Dat lieden die zich als libertarier beschouwen, tot deze uitgekauwde methoden overgaan, belooft dan ook weinig goeds.

 6. @Libertas [11]: In principe deel ik je mening. Schrik niet, maar deze woorden komen van iemand die een partner heeft die ambtenaar is.

  Ik zie het als volgt (het is mijn theorie) en ik begeef me op glad ijs om mensen in groepen te delen, maar groepen zijn het concept, bestaande uit werkelijke individuen:

  1. Je hebt mensen die rationeel zijn, met een eigen moraal, waaronder mijns inziens de rechtgeaarde libertariërs (die misschien niet eens weten dat ze dat zijn) en de wetenschappers die zich niet aan een overheid hebben verbonden. Al met al een erg klein deel van de wereld, maar wel het deel dat zich met bewijsmateriaal bezighoudt.

  2. En je hebt de gelovigen, daar schaar ik mensen onder die niet nadenken en geen bewijs zoeken, zoals de gelovigen in een overheid, de gelovigen van religies en de ingekakte bevolking wiens wereld uit soapseries en andere TV nonsens bestaat. Daar zijn er heel erg veel van, mensen die zomaar alles klakkeloos aannemen en alleen andermans moraal verdedigen.

  Categorie 1 zijn de denkers, de doeners, de mensen die de wereld vooruit helpen, die meerwaarde creëeren, zowel economisch als maatschappelijk.

  Categorie 2 zijn de mensen die in hun opvoeding met valse moraal zijn blijven hangen en nooit geleerd hebben zelfstandig te denken. Die vaak niet eens weten hoeveel geweld en dwang zij ondersteunen en/of vertegenwoordigen, welke beide (geweld en dwang) inherent aan “geloof” zijn, of het nu geloof in overheid of geloof in religie is.

  Ik zie het als taak om in mijn leven tenminste 1 mens uit categorie 2 geheel vrijwillig en onderbouwd met ratio over te laten stappen naar categorie 1. Dan heb ik al wat gewonnen. Als iedereen uit categorie 1 dat zou doen, inclusief de “nieuw toegetredenen”, hebben we een vrijwillig piramidespel met alleen maar winnaars en geen verliezers.

  Een tweede taak die ik met graagte op me genomen heb is om te proberen mensen duidelijkheid te verschaffen wat zij nu eigenlijk aanhangen met hun “geloof in overheid”. In ieder geval mijn ideeën daaromtrent ventileren en mensen de keuze te geven deze ideeën te overdenken. Overnemen of accepteren hoeft niet, dat kan alleen uit vrije wil en zal ik niemand opdringen.

  Een derde taak die ik in mijn leven zie, is de casus verspreiden waar ik momenteel mee bezig ben: bewijzen leveren van de agressie, hypocrisie en gruwel die de bijbel vertegenwoordigt. Wellicht opent dit ook de ogen van hen die in deze valse moraal geloven. Deze casus gaat ongeveer 55-60 kantjes A4 worden, dus helaas niet geschikt om in dit “comments-blokje” te persen.

  beek [15] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [14]:

  Ach, en wee , en zie.
  Ene Martens heeft de mensheid ook al verdeeld in 2 categorieen.
  Net als de bijbel dat doet.
  Net als Hitler deed.
  Net als de communisten deden.

  Uiteraard heeft hij zichzelf bij de ‘goede’ categorie ingedeeld.
  En de christenen, zo schijnt het, deelt hij in bij de ‘slechte’ categorie.
  Wat een bedorven wijn (azijn dus) wordt hier door ene Martens in ‘nieuwe’ zakken gepresenteerd.

  Dat Neder-libertarisme schijnt noodzakelijk anti-christelijk te moeten zijn, hoewel men daar b.v. in de VS, toch ook veel genuanceerder over denkt.
  Hub had hier ooit een fraai ‘in memoriam’ van een overtuigd katholiek, tevens libertarier.

  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [15]:
  “Hub had hier ooit een fraai ‘in memoriam’ van een overtuigd katholiek, tevens libertarier”
  Ja, Onder andere Jan Heitink, en Marshall Fritz, en nog wat.

  Geloof hoeft niet in strijd te zijn met LIBERTARISME zolang men de missie van de Vrijspreker accepteert:
  De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert

  En er is niets mis met mensen in x categorieen te verdelen, bvb:
  –Beek en de anderen.
  –Blauwe en bruine ogen
  –Vrijsprekers en anderen
  –rationelen en irrationelen
  — …eindeloos

  en het blijkt een uitstekende methode om een bepaalde gedachte over te brengen.

  Dat wist jij toch ook wel ? Of niet?

  beek [20] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [21] reageerde op deze reactie.

 9. @Marcellus [2]: Ambtenaren zijn werklozen die behalve geld ook een bezigheidstherapie krijgen en vrijgesteld zijn van sollicitatieplicht. Ze zijn zelfs zo zwaar ziek dat hun therapie tot hun 65 duurt.

 10. @beek [15]: Nou vooruit Beek, dan is er vanavond tóch nog iemand die op jouw frustraties reageert. Laat ik dat pleziertje dan maar invullen.

  In volgorde van jouw “zeer inhoudelijke” commentaar:
  1. Ja, ik leg net uit (als je überhaupt het vak begrijpend lezen kent) dat ik dat als mij theorie zie, waarmee ik toegeef me op glad ijs te bewegen. Maar dat heb je misschien over het hoofd gezien, in al jouw drukte om frustraties te spuien.

  2. Ja, om verschillen aan te duiden, maak je weleens gebruik van groepen of categorieën. Zoals de bioloog dat doet met soorten (insecten, vissen, vogels, enz) en die vervolgens verder indeelt in families, tot uiteindelijk de individuele dieren geïndentificeerd zijn. Of zoals de overheid doet (burgers, ambtenaren met verdere onderverdelingen). Of inderdaad Hitler, waarbij het onderscheid in Joden en niet-Joden niet meer dan het onderscheid in volkeren is, waar niets mis mee is, en waarbij zijn onderscheid tussen Übermensch en Untermensch inderdaad de ellende heeft opgeleverd die we van de geschiedenis hebben kunnen leren.

  3. Ik ben erg blij, dat je de bijbel in een rijtje noemt waar ook 2 andere, over het algemeen zeer negatief beoordeelde namen staan (Hitler en communisten). Je begint al iets te leren. Hè hè, eindelijk.

  4. Ik heb mijzelf in mijn bovenstaande commentaar nog nergens ingedeeld, dus die veronderstelling komt geheel voor jouw verantwoordelijkheid. (Begrijpend lezen, was vroeger een vak op school)
  Als ik voor mijzelf een taak stel om iemand van mijn theorie-categorie van 2 naar 1 zou willen laten overstappen, zegt dat nog niets van mezelf. Als een miljonair mij vraagt in welke auto ik hem het liefst zie rijden, zal ik niet mijn eigen automerk noemen, maar advies uitbrengen waar ik hem als individu in vind passen; een sportwagen als het een erg sportief iemand is en een sjieke auto als het een erg gedistingeerd persoon is, om maar een idioot voorbeeld te noemen. Beide niet de auto’s die ik zelf verkozen heb.

  5. Bij de taken die ik mijzelf gesteld heb, ga ik uitsluitend uit van bewijzen, waardoor ik dus op rationele wijze aan kan tonen wat ik bedoel. Je begrijpt hopelijk, dat ik hier geen voorbeelden kan gan beschrijven, want dat zou op zich al een volle website worden. Maar met een beetje begrip en rondkijken, kom je op deze site al erg veel tegen van mij en vele anderen, van wat ik bedoel.

  6. Ik schrijf, dat ik bewijzen zal leveren van de valse moraal van elke vorm van geloof. Wat iemand uiteindelijk zelf vrijwillig kiest, is ieders eigen zaak. Ik heb het alleen over duidelijkheid scheppen. Ook ik gun iedereen de vrijheid van geloof (in overheid en/of religie), maar ik maak wél bezwaar tegen het opdringen van die moraal aan anderen, zoals wij nu geregeerd worden door een overwegend religieus en socialistisch kabinet. Het manco om die moraal te moeten accepteren, wil ik aantonen. Ik zal hier op de Vrijspreker in de toekomst zeer zeker onderbouwde artikelen over schrijven.

  7. Je verwart schijnbaar erg veel begrippen. Ik heb niet gezegd, dat een religieus persoon niet libertarisch kan zijn, of een politicus (Ron Paul) kan zijn. Ook is sociaal iets anders dan socialistisch, dus een libertariër kan socialisme afzweren, maar als persoon zeer sociaal zijn.

  8. Probeer eerst eens iemand’s reacties goed en begrijpend te lezen, alvorens maar weer raak te spuien. Je merkt zelf toch ook wel dat vanavond niemand op jouw commentaar heeft gereageerd (behalve ik dan, omdat ik dat nu wél leuk vond)? Zet dat je niet aan het denken? Toch wel sociaal, dat ik je vanavond toch nog even persoonlijk terugschrijf, of niet?

  beek [22] reageerde op deze reactie.
  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 11. @Hub Jongen [16]: @Hub Jongen [17]:
  Dank je voor je heldere bijval en aanvulling. Was nog bezig met commentaar nr 19 en dat duurde eventjes.

  Over die casus over de bijbel: ik rond die aanstaand weekeinde af en zal hem in geprinte vorm meenemen naar onze ontmoeting over enkele weken. De inhoud is niet zachtzinnig, dus ik vraag je hem eerst te lezen (zelf en/of anderen), alvorens ik dit uit hoofde van de Vrijspreker zou publiceren.
  Ik weet dat ieders mening hier gerespecteerd wordt, maar in dit geval is het een actie die ik niet alleen wil beslissen (maar wel alleen de verantwoordelijkheid voor wil dragen). Mijn voorstel tot overleg in deze heeft dus niets te maken met lafheid, of zo. Alleen als schrijver op de Vrijspreker, vind ik dat in het geval van extremere zaken overleg toch wel gewenst is. Ik vind dat ik mede de verantwoordelijkheid dien te dragen van het gedachtengoed waar de Vrijspreker voor staat, waaronder mijns inziens het niet-kwetsen van personen.
  Hetgeen ik “niet zachtzinnig” noem is deels mijn commentaar op de gruwelen die in de bijbel beschreven staan, maar zoals ik hier in deze zin al impliceer, ook de daadwerkelijke inhoud van de bijbel is verre van smakelijk.

 12. @Paul Martens [19]:

  Ik verwacht niet eens commentaar.
  Ik deel gewoon mede.
  Jouw commentaar was beslist zonder inhoud, dus vraag ik mij af waarom je nu met al dat dedain over niet-begrijpend-kunnen-lezen begint te zaniken.
  Als er geen inhoud is, valt er ook weinig te begrijpen. Nietwaar?!
  En als je hypocrisie aan de kaak wilt stellen: NU, dat deed Jezus Christus dus voortdurend!
  Verwacht maar niet dat ik ene Martens als een heilzamer messias ga beschouwen.

 13. @Paul Martens [19]:

  Beek is net als velen in zijn soort een hardcore, een fundi en die wijkt niet van zijn geloof of mening. Hij zal er alles doen om er voor te zorgen dat niet hij maar jij op andere gedachten komt. Jij moet veranderen, jij moet je onderwerpen aan de wet/overheid/geloof, tenminste in zijn ogen. Velen in categorie 2 hebben geld, geloof en macht als belang en laten dit nooit los! Dit soort mensen zal nimmer het geloof die diep zit afzweren en kiezen voor een andere kijk op het leven of filosofie. Zijn geloof is niet verenigbaar met het vrije denken of leven. Het geloof kent geen tweede plaats of wenst geen uitgebalanceerd leven tussen twee werelden. Met dit soort mensen discussiëren of anders gezegd ze willen overtuigen dat vrijheid van mening, leven of denken de essentie/bron is van het leven is volgens mij zinloos. Het is alsof je een levensbedreigende splinter uit een lichaam wilt trekken, hoe harder je trekt hoe dieper hij gaat.
  beek [24] reageerde op deze reactie.
  IIS [25] reageerde op deze reactie.

 14. @IIS [23]:

  Never the twain shall meet, daar lijkt het inderdaad op.
  Twee totaal verschillende visies op het menselijk bestaan.
  Haast 100% tegengesteld.
  Waarbij ik gelijk heb, natuurlijk. Beter gezegd: die bijbelschrijvers, die hadden gelijk.

 15. @IIS [23]:

  Eigenlijk moet de Vrijspreker blij zijn met een man als Beek, het leert namelijk dat men niet moet verslappen, men moet zich voorbereiden op wat gaat komen en niet te lichtzinnig denken over categorie 2. Den Haag is volgelopen met veel van dit soort en zullen nooit zomaar even hun teugels laten vieren en ruimte maken voor anders denkenden.

  Het is naief om te denken dat de wereld zomaar even veranderd….eerst moet het slechter worden, heel veel slechter voor het weer beter kan worden. Het laatste woord is er nog niet over gesproken en het bloedvergieten waar ene Beek het over had zegt al genoeg. Een gelovige is vredelievend zolang hij een wereld kan creëren zoals hij die voor ogen heeft, wie zich verzet of met metaforische omschrijvingen gaat gooien zal zeker bloed zien. Het bewijs is reeds geleverd…kijk even naar de kruistochten in het Midden-Oosten onder het mom van (Christelijk) opbouwwerk.
  IIS [26] reageerde op deze reactie.

 16. het is wel zo dat overheidsmensen steeds vaker last hebben van kwaaie burgers omdat ze moeten handhaven of uitvoeren een publieke taak vervullen, dus logisch dat ter Horst daar extra wat aan wil doen, ik zou zeggen handen af van de overheidsmedwerkers, zo niet straf en niet zo weinig ook.
  Geldt ook voor Gemeenteraadsleden die last hebben van idoten soms met de dood dreigers, een bonustraf mag best van mij,dus de gewone straf x 2 om het af te leren.
  Ik vind het hele stukje van deze Pim of Kim gezwam

  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.

 17. @IIS [26]:

  IIS weet natuurlijk helemaal niets van mijn tolerantie.
  Tolerant zijn betekent niet dat men zijn mond maar houdt.
  Het betekent hier, op en internet-forum, vooral: ‘ Laat die sukkel het dan zelf maar weten’.
  Harmonie?
  Die begint pas NADAT de Messias is teruggekeerd.
  Voor die tijd zal harmonie de volstrekte illusie zijn.
  Vandaar onder meer, mijn afkeer van socialisten, met hun nep-harmonie.

  IIS [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Anno Zijlstra [28]: Met enkele van je beweringen ben ik het zeker eens:

  Handen af van overheidsmensen, prima. Maar ook handen af van alle andere mensen, toch? Het moet toch geen verschil maken of ik agressief doe tegen een ambtenaar of tegen een burger? Dus inderdaad, handen af.
  Eiegnlijk vind ik, dat de straf voor iemand die een politieagent bedreigt juist lager moet zijn. Ik vind het wel van lef getuigen, om iemand die een pistool én een wapenstok draagt, én een radio om collega’s te roepen agressief te bejegenen. Stoerder als andersom in ieder geval.

  En wat wil je met straffen zeggen? Dat die in NL te laag zijn? Ben ik ook met je eens. Die mogen zeker hoger. Maar dan ook voor politici die zich misdragen, zoals agressie en discriminatie. Of die ons vóór de verkiezingen beloftes doen en daarna de boel belazeren: afrekenen met die jongens en de consequenties laten proeven. Maar die gasten komen overal mee weg. Niets straffen, nee: een beetje onder de mat schuiven of wéér een doofpotje vullen.

  En jij mag het stukje van Kim gezwam vinden. Prima.
  En hopelijk mag ik het een erg goed stukje vinden.

  IIS [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.