[HTML1]

82 REACTIES

 1. @hugo van reijen [1]:
  Hoezo “tegengif tegen de vigerende anti-islamhetze??? Hoe kom je daar nou bij???

  Hoe zit het ook al weer met de islamitische slavenhandel, de islamitische veroveringen, de onderwerping van de volkeren van het M.-Oosten, de wereldwijde terreur en intimidatie?

  Dit filmpje laat zien, hoe de islamitische propagandamachine werkt en nodigt uit tot discussie. Maar dat had je nog niet door?

 2. Een filmpje met een aantal facetten waarover nog veel gediscussieerd kan worden.
  Het gaat over collectivistische Europeanen tegenover het collectivistische moslims. Een strijd die de komende eeuwen door niemand te winnen is.
  Beide “kampen” onderdrukken op hun manier ieder individu.
  De echte kern waar het om gaat is de strijd van het collectivisme tegen het individualisme.
  Als zowel “europeanen” als “moslims” het recht op zijn eigen leven van ieder individu zouden erkennen, zou het helemaal opgelost zijn.

  De man heeft gelijk dat het een strijd van ideeen is.
  De Vrijspreker staat aan het front!!!

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.
  Polity [6] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [4]:
  Die strijd kan alleen uitgevochten worden, zolang er nog vrijheid van meningsuiting is. En dat lijkt een aflopende zaak nu de meeste Europese landen zich in rap tempo aan de islam onderwerpen en de vruchtbaarheid van de autochtone bevolking tussen 1 en 1,8 ligt: ver onder de 2,1 die nodig is voor een stabiele demografische verdeling.

 4. @Hub Jongen [4]:

  Uit andere bronnen heb ik vernomen dat de huidige dreiging naar de westerse wereld mede komt jegens de conflicten van vroeger. De conflicten tussen de westerse wereld, toen der tijd veelal het christendom, tegenover de moslim wereld. Een grote reden dat het bij de moslims zo gevoelig zou liggen ondanks dat het christendom deels is vervaagd, is omdat o.a. de westerse wereld uiteindelijk een stuk velvarender naar boven is gekomen. Een andere reden zou zijn dat bepaalde moslims “heretics” gewoon niet kunnen waarderen 🙂

  In ieder geval, betekent dit niet dat onafhankelijk van een overheid, er altijd een dreiging aanwezig zal zijn en dat het libertarisme dit niet direct oplost?

  EDIT

  Oh, sorry Hub, had je reactie niet goed gelezen. Je duidt op zowel iedere europeaan als moslim, vergeet deze reactie 🙂

 5. Fijn dat moslims die in de matrix leven praten over Europeanen die in de matrix leven.
  Dit soort woorden staan enorm ver van mijn belevingswereld af.
  Het is het ene collectivistische idee dat tegen het andere collectivistische idee botst. Beiden hebben ze expansiedrift.
  Dit is al eeuwen aan de gang en zal alleen maar stoppen door mensen die bereid zijn te investeren in het eigen verstand.
  Dan pas kunnen we ze beiden afschaffen.
  Kunnen we samen thee of koffie drinken. Biertje erbij.
  Vrijwillig, dat dan weer wel.

 6. @Hub Jongen [4]:

  Hub: “Een filmpje met een aantal facetten waarover nog veel gediscussieerd kan worden.
  Het gaat over collectivistische Europeanen tegenover het collectivistische moslims. Een strijd die de komende eeuwen door niemand te winnen is.”

  Die hoeft ook niet door een partij gewonnen te worden. Zo lang je ze niet gaat mixen kunnen beide partijen heer en meester blijven in eigen huis. De ellende begint als je grote aantallen gaat toelaten op andermans territorium: dan begint de strijd over wie er de baas is op dat territorium. Die strijd is onderhuids al lang aan de gang in de grote west-europese steden.

  Hub: “Beide “kampen” onderdrukken op hun manier ieder individu.”

  Maar lang niet in dezelfde mate. Elke samenleving is noodzakelijk een zero-sum game, een Heisenbergse onzekerheidsrelatie tussen de macht van het collectief en dat van het individu. In het Westen stond de schuifregelaar altijd al flink richting individu en in die zin is libertarisme geen nieuw idee, maar eerder de bevestiging van de natuurlijke staat van de westerse mens.

  http://www.kevinmacdonald.net/West-TOQ.htm
  What Makes Western Culture Unique?
  by Kevin MacDonald

  1. The Catholic Church and Christianity.
  2. A tendency toward monogamy.
  3. A tendency toward simple family structure based on the nuclear family.
  4. A greater tendency for marriage to be companionate and based on mutual affection of the partners.
  5. A de-emphasis on extended kinship relationships and its correlative, a relative lack of ethnocentrism.
  6. A tendency toward individualism and all of its implications: individual rights against the state, representative government, moral universalism, and science.

  Hub: “De echte kern waar het om gaat is de strijd van het collectivisme tegen het individualisme.”

  Het is waar dat het libertarisme binnen de westerse context kan worden gebruikt als wapen tegen de collectivistische krachten (a.k.a. ‘links’). Maar als de hippie-variant van het libertarierdom (zeg maar de Hugo-variant) het gaat winnen kan datzelfde libertarisme worden gebruikt om schouder aan schouder met datzelfde links het Westen compleet te slopen, en in afwachting van de individualistische heilstaat ons continent op een presenteerblaadje aan te bieden aan een islamitisch collectief dat geen enkele boodschap heeft aan libertarisme en ‘vrijheid’, maar alleen aan de overwinning van Allah. En daar hebben we dus even geen zin in. Libertarisme ja, maar alleen voor mensen waar het bij past en dat zijn wij Europeanen. En om diezelfde vrijheid naar binnen toe te beschermen zijn wij gedwongen om, oh paradox, een collectivistische verdedigingswal aan te brengen rondom onze vrijheids-oase. M.a.w., ik ben alleen geinteresseerd in ‘libertarisme binnen eigen kring’, om een kreet van de aloude protestanten te lenen.

  Hub: “Als zowel “europeanen” als “moslims” het recht op zijn eigen leven van ieder individu zouden erkennen, zou het helemaal opgelost zijn.”

  Inderdaad ‘zou’. Maar heb je je wel eens afgevraagd of die moslims wel behoefte hebben aan het afschaffen van hun islamitische gemeenschap? Wat nu als die moslims nu eens fundamenteel andere wezens zijn, voor wie individuele emancipatie een bedreiging vormt. De grootsheid van het Westen bestaat uit het optreden van talentvolle individuen die met hun scheppingen op gebied van kunst en wetenschap Europa hebben gevormd. Eeuwenlange geschiedenis hebben geleerd dat de collectivistische Islam daar niets tegenover te stellen heeft als alleen botte onderwerping aan die woestijn-fata morgana Allah. Waarom zouden wij dat opgeven voor een illusionair universalistisch geloof dat one size fits all.

  Hub: “De Vrijspreker staat aan het front!!!”

  Hopelijk aan de kant van de westerse mens en diens belangen.
  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.
  Peter [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron Paul Fan [8]:
  Buitengewoon interessant artikel van Kevin McDonald, Ron Paul Fan. Ik ben het nog aan het lezen, maar wil alvast één opmerking maken.

  “Western culture was built by people who differ genetically from those who have built the other civilizations and cultures of the world.”

  Dat is waarschijnlijk juist, maar mocht het niet zo blijken te zijn, dan veandert dat niets aan de bijzonderheid van de Westerse cultuur.

  Maar dat is natuurlijk helemaal tegen de dogma’s van de bekende cultureel marxist wijlen Piet Grijs (Hugo Brand Corstius) en consorten die de criminoloog Wouter Buikhuisen destijds demoniseerden vanwege zijn voorgenomen vergelijkend biologisch onderzoek van criminelen.
  Die mentaliteit heerst nog steeds binnen de gevestigde politieke Europese orde.

  Ik kom later nog op het artikel van Kevin McDonald terug.

  Ron Paul Fan [10] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [33] reageerde op deze reactie.

 8. @Ron Paul Fan [8]:
  Men vergeet alleen even heel makkelijk dat als er geen dikke worst hier was om voor de neus van de gelukzoekers te hangen er helemaal geen immigratieprobleem zou zijn.
  Misschien aan gedacht dat het wel allemaal heel erg goed uitkomt voor de politiek in deze?
  Schaf de staat af met zijn sociale vangnet voor de zwakkeren en het immigratieprobleem zal snel verleden tijd zijn.

  Ron Paul Fan [13] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [20] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [8]:

  Absolutely 100% spot on!!

  Je zegt exact wat ik ook zeg.

  Je bespaart me dit te schrijven.

  Sterker nog, hoewel me dit niet in dank zal worden afgenomen, maar ik vind dat eenieder die dit niet vind c.q doorheeft ontzettend naief.

  Ik ben alleen geinteresseerd in de toestand in MIJN habitat. Ik zou willen dat het daarbuiten ook gezelli was, en op vele plaatsen in de wereld is dat ook zo. Maar als dat niet zo is, zoals doorgaans in islamitische contreien, zal mij dat worst wezen. Ik heb echt niet de behoefte de situatie daar te veranderen want dat gaat mij simpelweg niet aan. Maar evenmin wil ik dat mijn habitat aan wordt gepast opdat achterlijke en volstrekt nutteloze immigranten het hier maar naar hun zin hebben of om te voorkomen dat ze beledigt worden of zo. En als hen dat niet bevalt dan flikkeren ze maar gauw op naar dat gat in de grond waar ze vandaan komen. ( maar dat mogen ze van mij zowiezo wel )

  Wat mij betreft houdt die ‘collectieve verdedigingswal’ verder ook in dat er een collectieve boycot van kracht is van Westerse key-technology naar ons vijandige ‘anderen’. Dat dit moeilijk volledig te handhaven is besef ik natuurlijk wel. Maar dit is een inspanning van onze kant meer dan waard.

 10. @Liberty 5-3000 [11]:

  “Men vergeet alleen even heel makkelijk dat als er geen dikke worst hier was om voor de neus van de gelukzoekers te hangen er helemaal geen immigratieprobleem zou zijn.”

  Het zou aanmerkelijk verminderen, dat is waar. Maar ook als die uitkeringen er niet waren zouden ze blijven komen. De Nederlanders zetten hun kolonie op in een vrijwel lege Kaapprovincie. Maar toen de Zuidafrikaanse maatschappij zich ging ontwikkelen kwamen de zwarten af op het werk en de kruimels die die maatschappij te bieden had, vooral in de goudmijnen. Uiteindelijk ging Zuidafrika teloor vanwege de verschoven demografische verhoudingen en niet omdat daar uitkeringen werden vergeven aan gelukszoekers.

  Demography is destiny, altijd.

  “Misschien aan gedacht dat het wel allemaal heel erg goed uitkomt voor de politiek in deze?”

  Natuurlijk is dat zo. De PvdA kijkt met begerige ogen naar miljarden potentieele PvdA-kiezers buiten de grenzen.

  “Schaf de staat af met zijn sociale vangnet voor de zwakkeren en het immigratieprobleem zal snel verleden tijd zijn.”

  Ik heb zo’n voorgevoel dat jij nooit de machtspositie zult gaan bereiken waarin jij in staat zult zijn dat vangnet te verwijderen. Daar gaan die zwakkeren collectief een stokje voor steken mbv de stembus. Of anders via een communistische opstand als iemand ze die gang naar de stembus belet. De meest waarschijnlijke ‘uitweg’, vrees ik, zal die zijn waarin het systeem onder de collectieve lasten gaat bezwijken, waarna iedereen iedereen te lijf gaat om te overleven. Dat proces zal wel beginnen in Zuid-Afrika om vervolgens via Amerika uiteindelijk over te slaan naar Europa. Het na-oorlogse humanistische mensenrechten-Westen is gedoemd om te verdwijnen. Interessant is wat daarna komt.
  Polity [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Ron Paul Fan [13]:
  “De meest waarschijnlijke ‘uitweg’, vrees ik, zal die zijn waarin het systeem onder de collectieve lasten gaat bezwijken, waarna iedereen iedereen te lijf gaat om te overleven”

  Ik hoop niet dat dat de uitweg zal zijn want zodra de dreiging eraan begint te komen knijpen onze vrienden in den Haag de billen samen, worden er wat vingers naar de vrije markt gewezen en zal dit land opgaan in een vorm van communisme

  Ron Paul Fan [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Polity [14]:

  “Ik hoop niet dat dat de uitweg zal zijn want zodra de dreiging eraan begint te komen knijpen onze vrienden in den Haag de billen samen, worden er wat vingers naar de vrije markt gewezen en zal dit land opgaan in een vorm van communisme”

  Is mogelijk maar niet per se noodzakelijk. In Rusland wonnen de communisten het van de Witten/traditionalisten/tsaristen of hoe je ze ook noemen wil. In Duitsland wonnen de ‘eigen volk eersters’ het (aanvankelijk) van de communisten.

  Nederlanders lijken wat meer op Duitsers dan op Russen, dat zou kunnen wijzen op een ethno-centristische afloop van het drama; aan de andere kant heeft Nederland nauwelijks nog een traditie om op terug te vallen als de SHTF. Een ‘multiculturele’ dictatuur is mogelijk, een ‘eigen volk eerst’ scenario eveneens getuige de jongste ervaringen met Fortuyn/Wilders.

  jip gulzen [25] reageerde op deze reactie.

 13. De spreker in het filmpje maakt een grotendeels correcte analyse (over het verleden), maar maakt 1 fundamentele fout door verspreiding van sharia d.m.v. “law and democracy” gelijk te stellen aan “peaceful”. We weten allemaal dat het afdwingen van wetten door een staat allesbehalve vredelievend is. Maar zolang de naieve Westerse mens blijft “geloven” in democratie kan de spreker gelijk krijgen en zal de Islam de (ideologische) strijd winnen en behoort een sharia-actige wetgeving in Europa tot de mogelijkheden.

  Een “collectivistische verdedigingswal” zoals genoemd door o.a. Ron Paul Fan is m.i. praktisch onuitvoerbaar: wie wil er gaan betalen voor deze dichte grenzen en bijbehorende grenswachten, controles, etc.? Bovendien zijn er sterke belangen die gebaat zijn bij immigratie i.v.m. goedkope arbeidskrachten, nieuwe deelnemers aan het hypotheek-pyramide-spel, etc.

  De enige oplossing is het afbreken van de staat, waardoor geen enkele godsdienst of ideologie meer in staat is om met grootschalig geweld zijn wil op te leggen aan anderen.

  Ron Paul Fan [17] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Jonatan [16]:

  “Een “collectivistische verdedigingswal” zoals genoemd door o.a. Ron Paul Fan is m.i. praktisch onuitvoerbaar: wie wil er gaan betalen voor deze dichte grenzen en bijbehorende grenswachten, controles, etc.?”

  Het straatarme oostblok was decennia-lang in staat om een vrijwel waterdicht ‘ijzeren gordijn’ overeind te houden. Onze situatie is aanmerkelijk gunstiger met onze satellieten en marines. De Middellandse Zee is een prachtige natuurlijke barriere: bootjes oppikken, opvarenden terugzetten op het strand, bootje in de versnipperaar; de Bosporus is de enige plek die wat extra aandacht behoeft. De verdediging van Europa is een fluitje van een cent, wat ontbreekt is de politieke wil om het te doen.

  “Bovendien zijn er sterke belangen die gebaat zijn bij immigratie i.v.m. goedkope arbeidskrachten, nieuwe deelnemers aan het hypotheek-pyramide-spel, etc.”

  Dat geldt alleen in tijden van economische expansie. Als dat ophoudt, verliezen genoemde belangen aan kracht.

  “De enige oplossing is het afbreken van de staat, waardoor geen enkele godsdienst of ideologie meer in staat is om met grootschalig geweld zijn wil op te leggen aan anderen.”

  Uh, wat is het verschil tussen het ‘afbreken van de staat’ en anarchie? En bestaat er in die staatloze wereld nog het recht op vereniging? Oh wacht, in een staatloze wereld is er geen instantie meer om wat voor rechten dan ook overeind te houden. De staatlozen onder de libertariers jagen een illusie na, er is altijd een instantie die de orde handhaaft. Na elke korte periode van anarchie snakt elk volk naar een herstel van de orde. Liever nog een Taliban dan helemaal geen orde, die de orde van de dieven, moordenaars en plunderaars is.
  Liberty 5-3000 [22] reageerde op deze reactie.
  Ratio [26] reageerde op deze reactie.
  Ratio [29] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [34] reageerde op deze reactie.

 15. @Jonatan [16]:
  “De enige oplossing is het afbreken van de staat, waardoor geen enkele godsdienst of ideologie meer in staat is om met grootschalig geweld zijn wil op te leggen aan anderen.”

  Die staat laat zich niet vanzelf afbreken. De vraag is, wie die machtsstrijd gaat winnen. Maar er komt altijd een ideologie bovendrijven.

 16. @Ron Paul Fan [10]:

  Jouw link leidt tot een verbijsterende onthulling:
  Citaat (p 153):

  “At the end of his life Horkheimer completely accepted his Jewish identification and achieved a grand synthesis between Judaism and Critical Theory (Carlebach 1978, 254-257).

  (Critical Theory is the name applied to the theoretical perspective of the Frankfurt School.)

  As an indication of his profound sense of Jewish identity, Horkheimer (1947, 161) stated that the goal of philosophy must to be vindicate Jewish history: “The anonymous martyrs of the concentration camps are the symbols of humanity that is striving to be born. The task of philosophy is to translate what they have done into language that will be heard, even though their finite voices have been silenced by tyranny.”

  I.e. niet alleen wordt de Holocaust gelinked met de Frankfurter Schule, -ook al is de term Holocaust in 1947 nog niet in gebruik genomen-, maar ook wordt de filosofie (i.c. de “Critical Theory”) in dienst gesteld van de rechtvaardiging van de Joodse Geschiedenis.

  Hiermee wordt aan het begrip “filosofie” wel een heel bijzondere betekenis toegevoegd.

  Omgekeerd houdt de weerlegging van de “filosofie van de Holocaust” dus niets meer of minder in dan de ontmaskering van wat genoemd wordt de “Joodse Geschiedenis”.

  Een spectaculaire onderneming!

 17. @Liberty 5-3000 [11]:

  Het wordt de gelukszoekers inderdaad soms erg gemakkelijk gemaakt.
  De gelukszoekers zelf bestaan gewoonlijk wel uit het meest ondernemende deel van het segment van de bevolking dat wil emigreren.

  Ik wens hun veel succes,
  Ook ik zou gelukszoeker zijn, ware ik aan de verkeerde zijde van de grens geboren.

  Hugo van Reijen

 18. Deze fundamentalist is onbedoeld de beste reclame voor alle stemmers op Islamkritische partijen.
  Eerst een slachtofferverhaal afsteken over de oude imperialistische fratsen van onze voorvaderen, vervolgens aangeven dat moslims wel vredelievend zijn om 1 minuut daarna allerlei dreigementen te uiten.
  Vooral in het exploiteren van die slachtofferrol zijn ze meesters.
  Buiten dat ie gelijk heeft over dat imperialisme ; what the fuck heb ik daar mee te maken?????

  Maar geen nood; ze willen hun intellectuele overwicht afdwingen via papier en pen 🙂
  Ze kruipen niet alleen graag in de slachtofferrol maar overschatten zich dus ook graag.

  Daarom een wedervraagje; welke innovaties en uitvindingen hebben moslimculturen voortgebracht sinds die godsdienst van hen hun intrede deed.? Ze hebben hun olie maar hebben nog niet eens de expertise en verstandelijke vermogens om het zelf zonder westerse hulp uit de grond te halen!
  Van de meest hoogstaande beschavingen ter wereld (Egypte, Assyriërs, Perzische rijk) naar dictatoriale verarmde samenlevingen na intrede van die fijne vredelievende godsdienst van hen.
  Dubai is al kompleet kapot aan het gaan en de rest gaat volgen.
  Het Westen heeft niet de toekomst maar het Midden Oosten ZEKER niet.
  Puur en allen omdat het technologisch en morele overwicht in het Verre Oosten komt te liggen.
  Straks over 100 jaar kunnen ze huilie, huilie doen over die honden in China of satan India.

 19. @Ron Paul Fan [17]:
  “Uh, wat is het verschil tussen het ‘afbreken van de staat’ en anarchie? En bestaat er in die staatloze wereld nog het recht op vereniging? Oh wacht, in een staatloze wereld is er geen instantie meer om wat voor rechten dan ook overeind te houden. De staatlozen onder de libertariers jagen een illusie na, er is altijd een instantie die de orde handhaaft. Na elke korte periode van anarchie snakt elk volk naar een herstel van de orde. Liever nog een Taliban dan helemaal geen orde, die de orde van de dieven, moordenaars en plunderaars is.”

  Om zoiets op voorhand al af te wijzen is natuurlijk kul.
  Een vrije anarchistischekapitalistische maatschappij is nog nooit geweest.
  Het vraagt wel om intellectuele vermogens om dat te verwezenlijken.
  Mensen die zo’n samenleving prive al aanhangen en het op grote schaal proberen te promoten zijn wel degelijk van mening dat dit meerdere generaties gaat duren alvorens het zover is.
  Wij zijn gewoon de voorlopers en evangelisten, want je moet ergens beginnen met de mensen te attenderen op hun hypocriete morele gedrag.
  Spy-Nose [23] reageerde op deze reactie.

 20. @Liberty 5-3000 [22]:

  “Een vrije anarchistischekapitalistische maatschappij is nog nooit geweest.
  Het vraagt wel om intellectuele vermogens om dat te verwezenlijken(…)
  Wij zijn gewoon de voorlopers en evangelisten, want je moet ergens beginnen met de mensen te attenderen op hun hypocriete morele gedrag.”

  Klinkt aantrekkelijk, maar er is een klein probleempje.

  Roepen om een anarcho-kapitalistische of minarchistische maatschappij klinkt flink, maar als je jezelf serieus neemt, moet je wel enig benul hebben van de huidige machtsstructuren. Anders weet je niet eens, wat je vertrekpunt is, omdat je de actuele maatschappelijke krachten, die je nu eenmaal in aanmerking moet nemen, niet kent en komt je hele actie in de lucht te hangen.

  Enkele relevante vragen in dat verband:
  -Hoe lang heeft de Kerk erover gedaan de machtspositie te krijgen die het nu “heeft”?
  -Hoe lang heeft de Islam erover gedaan?
  -Hoe lang heeft het Zionisme erover gedaan?

  -Hoe zijn ze grosso modo gekomen, waar ze nu zijn?
  -Wat stellen hun onderlinge machtsposities voor en welke kant gaat het op?
  -Wat is de huidige positie van de Westerse maatschappij ten opzichte van de andere wereldmachten?

  Daarom kan ik aanraden de laatste paar honderd comments van de draad “De Holocaust is nooit geweest” en de hotlinks aldaar maar eens te bestuderen.

  Hopelijk geeft dat wat aanknopingspunten.

  Als je tijd wilt besparen, probeer dan met de hotlink #10 (deze draad) van Ron Paul Fan te beginnen. Maar dan mis je mogelijk wel de grote lijn.

  Mocht het toch te moeilijk zijn, omdat je te weinig voorkennis hebt, dan kan ik eventueel aanraden de boekbespreking van “De Israellobby” van Mearsheimer & Walt te bestuderen.

  Veel succes.

 21. De islamieten winnen terrein omdat de vrije westerling, kuch en proest, bezig is slaafs te voldoen aan de zgn. humanitaire plichten. Die bestaan uit hysterische ideeen over gelijkheid en allerlei rechten voor iedereen, zelfs voor de grootste gekken.
  Maar niet voor reactionair, intelligent, trots en viriel blank, dat dan weer niet …

  En omdat de moderne westerling God ontkent. Dat laatste is behalve dom per definitie erg nadelig. Zeker wanneer drugshandel, vlees eten en promiscuiteit gepromoot worden.

 22. @Ron Paul Fan [17]:
  “Oh wacht, in een staatloze wereld is er geen instantie meer om wat voor rechten dan ook overeind te houden. De staatlozen onder de libertariers jagen een illusie na, er is altijd een instantie die de orde handhaaft. Na elke korte periode van anarchie snakt elk volk naar een herstel van de orde. Liever nog een Taliban dan helemaal geen orde, die de orde van de dieven, moordenaars en plunderaars is.”

  BTW, er is nog NOOIT een seconde van op filosofie gebaseerde Anarchie geweest in de geschiedenis waarvan men afweet. Dus je stelling “Na elke korte periode van anarchie snakt elk volk naar een herstel van de orde” is onzin. “Echte” Anarchie IS orde.

  Wat een flauwekul zeg. Ga eerst maar eens Anarchisme bestuderen en kom dan terug. Hier, ga dit maar eens lezen: http://www.mississaugatherapy.com/FDR_Books/FDR_5_Practical_Anarchy.pdf

  En Minarchistische Libertariër is trouwens behoorlijk inconsistent. Als een bepaalde organisatie geen dwang meer initieert, kan het geen overheid genoemd meer worden. Een “overheid” die geen dwang initieert wordt al snel verplaatst door concurrerende organisaties op de marktplaats.
  Ron Paul Fan [28] reageerde op deze reactie.

 23. @jip gulzen [25]:

  “De Bolsjewieken zijn door de Duitsers met miljoenen marken na 1917 op de been gehouden om ze van het front weg te houden. Het is dus zeer de vraag of het Leninistische tuig zonder deze steun had overleefd.
  Zie: Sebastian Haffner, Het duivelspact.”

  Dat klopt. De Duitsers met hun catastrofale geostrategische positie wilden van het oostfront verlost worden en slaagden daar ook in door mee te helpen het toch al gistende Rusland revolutionair te destabiliseren. Jammer voor hen alleen dat ze in het westen ook nog eens Amerika tegen zich kregen. En die waren in de oorlog gekomen omdat de ‘Zionisten’ een dealtje hadden gesloten met de Britten: ‘als jullie ons Palestina uit jullie boedel geven dan zorgen wij dat jullie de oorlog winnen tegen de Duitsers door onze connecties in Amerika te gebruiken om hen jullie uit de penarie te laten helpen’ (Balfour-declaratie). Zo gezegd zo gedaan. En het was daardoor dat Duitsland, die in een de facto gewonnen positie stond en een genereuze vrede hadden voorgesteld (groepshug en dan iedereen naar huis) alsnog werd verslagen en het verraad van de ‘Vrede’ van Versailles kregen opgelegd. En dat alleen door het verraderlijke optreden een groep die nergens meer vrijheden had genoten als uitgerekend in Duitsland. Het is niet zo verwonderlijk dat die groep ‘niet zo heel erg populair meer was’ in Duitsland en al helemaal niet toen ze ook nog eens probeerden om in Duitsland een communistische revolutie op gang te brengen die dezelfde moordpartij zou hebben veroorzaakt als in Rusland.

  Vanavond konden we de standaard rolverdeling van het multiculturele drama weer in volle glorie aanschouwen bij de ‘advocaat van de duivel’, waarin Wilders werd verdedigd. De aanvallers waren een vertegenwoordigster van de groep verovers die ons land wil hebben en een vertegenwoordiger van de groep die dit allemaal gemastermind heeft: von der Dunk, met die snerpende geaffecteerde stem en die satanische grijns op zijn gezicht. Uiteraard werd volop gebruik gemaakt van het voorbereidende werk dat decennia terug werd gedaan door wat wijlen Theo van Gogh eufemistisch ‘de stalinist Joop Wolff’ noemde; ik zeg het iets harder en meer to the point en noem Joop Wolff de soortgenoot van von der Dunk (beide duitse namen zonder duits te zijn). Wolff was degene die het lobbywerk had verricht voor het introduceren van de artikel 1 in de grondwet, het anti-discriminatiebeginsel, dat artikel waar Fortuyn zo tegen te hoop gelopen was onder een storm van protest van de linkse kerk. Fortuyn had heel goed begrepen dat met de introductie van artikel 1 met een pennestreek het nederlandse volk letterlijk was afgeschaft en de eeuwenoude band van dit volk met diens grondgebied was doorgesneden. Vanaf dat moment kon elke derde wereld zoolganger ons grondgebied binnenkomen, een uitkering en een huis claimen en ons van discriminatie beschuldigen als we iets te lang daarmee aarzelden. Hij was toch immers ‘gelijk’! Vanavond konden we dat fatale mechanisme nog eens zeer duidelijk in werking zien.

 24. @Ratio [26]:

  “Wat een flauwekul zeg. Ga eerst maar eens Anarchisme bestuderen en kom dan terug. ”

  Geef eens een praktisch voorbeeld uit de geschiedenis van een ‘functionerende anarchie’ (contradictio in terminus).

 25. @Ratio [29]:

  “Nog nooit in de bekende geschiedenis van de mens is er een seconde op filosofie gebaseerde Anarchie -”Echte” Anarchie- geweest. Je stelling is onwaar. Anarchie IS orde.”

  In de geschiedenis is er heel wat anarchie geweest. Maar volgens jou is er nog nooit ook maar een seconde ‘echte anarchie’ geweest. Op een of andere wijze zie ik helemaal niet uit naar die ‘echte anarchie’ van jou. Let wel, ik heb nog nooit een serieuze libertarier, zoals bv Ron Paul of Justin Raimondo horen fabuleren over de ‘zegeningen van echte anarchie’.

  Count me out.

  “Hoe is dat trouwens een contradictio in terminus?”

  In situaties die door het gewone taalgebruik als anarchie worden gekenschetst, zoals bv de situatie in Bagdad van een aantal jaren terug, daar functioneert niets, geen orde, zekerheid, politie, water, stroom, enz., enz.

  Ratio [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.