lplogo1Dinsdag 5 mei om 20 uur:
SPREKER: Ruut Veenhoven over Geluk en vrijheid; “Is er een tegenstelling tussen utilitarisme en libertarisme vanuit het perspectief van geluk?”
                                            De LP Bijeenkomst dinsdag 5 mei 20.00 uur                 Ruut Veenhoven over Geluk en Vrijheid

 

“Is er een tegenstelling tussen utilitarisme en libertarisme vanuit het perspectief van geluk?”Ruut Veenhoven zal de discussie toespitsen op de vraag of het utilitaristische streven naar ‘groter geluk voor een groter aantal’, verenigbaar is met het libertarische streven naar maximale vrijheid. Hij geeft een beeld van het onderzoek naar geluk en gaat vooral in op de vraag of er een tegenstelling is tussen utilitarisme en libertarisme.

Het utilitarisme stelt dat de juiste handeling die is waarvan het resultaat het meeste nut oplevert voor betrokkenen, of meer in ’t algemeen, voor zoveel mogelijk mensen. Het libertarisme zegt daarentegen van handelingen alleen dat ze rechtmatig dienen te zijn.

 

Over de spreker
Prof. Dr. Ruut Veenhoven (1942) is socioloog en emeritus hoogleraar ‘sociale condities voor menselijk geluk’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Veenhoven is directeur van de ‘World Database of Happiness’ en redacteur van de ‘Journal of Happiness Studies’.
Kernpublicaties zijn: ‘Conditions of happiness’ (1984),
Leefbaarheid van landen (oratie UU 1995),
‘Het grootste geluk voor het grootste aantal. Geluk als richtsnoer voor beleid’ (oratie EUR 2002)
en ‘Gezond Geluk (2008).

Adres: Erasmus Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000DR Rotterdam,  Tel 010-4082102  E-mail: veenhoven@fsw.eur.nl
Website: http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven