hand_schudden2Lang geleden viel op mijn school in Limburg een flesje met kwik om. Met de hand hebben we het kwik weer trachten terug te winnen. Ik weet niet meer hoe goed dat toen gelukt is. Wel herinner ik me hoe moeilijk het kwik te pakken was en hoe gemakkelijk het glibberig tussen je vingers wegkroop.
Het hele geval was ik zo goed als ververgeten, totdat ik het volgende “Bericht” ontving en me realiseerde welk gevaar ik nog steeds loop, en alle mensen die ik de laatste decennia de hand geschud heb, ook. 
 
Misschien goed om daar een groot onderzoek naar te laten doen zodat al die lieden een ontgiftigingskuur kunnen ondergaan?

Het Bericht: (Uit Dagblad van het Noorden)

Flesje kwik valt om in school Zwartemeer: schadepost 70.000 euro
Het omvallen van een flesje kwik in basisschool ’t Swartemeer in Zwartemeer levert de gemeente Emmen een schadepost op van zo’n 70.000 euro. Om het hele schoolgebouw weer te kunnen gebruiken, moeten onder meer betonvloeren worden geïsoleerd, een verbinding tussen twee ruimten worden afgesloten en ook moet de directieruimte worden voorzien van permanente ventilatoren. Een deel van het gebouw krijgt nieuwe vloerbedekking.
———-
Reiny: “Geen risico bij gebruik spaarlampen?
Het omvallen van een flesje kwik in een school heeft de gemeente 70.000 Eu gekost. Betonvloeren moeten gesaneerd worden, er moeten permanente ventilatoren geplaatst worden en nieuwe vloerbedekking gelegd worden. Gewoon doordat een flesje kwik omviel en er enkele druppels uit vielen. En nu moeten wij geloven dat spaarlampen, waar ook wat kwik in zit, veilig zijn?. “

15 REACTIES

 1. Ik zou zo wie zo wel eens willen weten wat de eigenlijke energie verbruik nou is van een spaarlamp. Want hoeveel energie kost het om een spaarlamp te maken ten opzichte van een gewone gloeilamp.

  Dat het is hetzelfde als met die solarcellen. Daar werden we ook een beetje voor de gek mee gehouden. Het is goed dat die ontwikkeling gaande is en er vooruitgang geboekt wordt en ooit zullen ze wel echt rendement opleveren, maar er gaat zoveel energie nog steeds in om ze te produceren.

  Daarbij heb ik heel veel verlichting die misschien maar 10 minuten per dag brand. Het aan en uitschakelen van zo’n spaarlamp kost ook veel meer energie dan een gleoilamp aan en uit te wippen. Daarbij gaan stuk.

  Ik begrijp dus het verbod op de gloeilamp niet…..Het lijkt me dat er enorm gelobbiet is en dat we met z’n allen erg voor de gek wodren gehouden….

 2. gelezen op WUZ ; nog een risico : dat je helemaal niet voordeliger uit bent. Philips beweert dat hun spaarlampen zuinig zijn en dat ze 8000 uur meegaan; nou vergeet het; ze zijn de hleft minder zuinig dan beeert(eigen test) en ik heb er nu 30% die binnen 2 maanden kapot zijn zonder veel gebruik; dan haal je de investering er al lange na niet meer uit! nu probeert oa Philips via de mediamaffia een campagne tegen de led-lamp op te zetten; dat die lang niet zo goed isetc: de led lamp is een generatie verder! Beter enmooier licht en vooral ;vele malen goedkoper en zuiniger met energie! En een levensduur die praktisch onbeperkt is! Er i dus feitelijk geen markt voor spaarlampen,omdat deze achterhaald zijn; philips heeft echter nog veel fabrieken draaien die nu en masse spaarlampen produceren….en philips belt dan Balkenende op en zegt “anders kunnen wij niet 130.000 mensne aan de slag houden…” dus regel maar een verbod op gloeilampen en stel alle led-concurentie nog uit! Vorige week was ik nog in California, en daar hebben familie een nieuw huis gebouwd; volgens de nieuwste technieken; huis heeft minder stroom nodig dan sedert 100 jaar ooit; en kan dit zelf genereren door solarpanels en windenergie(geen subsidie hoor, gewoon vrij te verkrijgen in een van de vele speciaalzaken: dit is wat marktwerking betekend) ’t is maar dat u het weet; amerika krabbelt alweer op na de crisis…hoe staat nederland ervoor denkt u????

  trudy [3] reageerde op deze reactie.

 3. @reiny [2]:

  OOk retrofit_led lapmen zijn een brodje aap. Ze geven maar de helft licht van wat ze aangeven en ook de lichtverdeling is niet zoals het hoort. Daarbij is de vraag of deze lamp inderdaad ook een lang leven zal hebben. Koeling is belangrijkk en als ik in mijn woning kijk dan moet ik doe lampne allemaal in afgesloten lampen plaatsten. Daardoor is de koeling weer niet goed is en zullen ze snel kuduk zijn,

  ER is veel voordeel te halen met onze levensstijl te veranderen. het zal bijv. erg schelen als we ’s morgens niet een uur heen en een uur terug in de file gaan staan. Ook goede isolatie vand e woning is belangrijk. LED verlichting gaat wel een aanvulling zijn, maar zoals ik zeg een aanvulling en niet een vervanging van de gloeilamp. En dan kun je op licht pas echt besparen.

  Ik ben zeer voor zelfvoorzienendheid…vandaar dat ik solar ook erg toejuig. Maar wat is de feitelijke besparing? Wat als er net zo veel energie ind e productie van een product gaat als dat je er mee bespaart? Dan houden we ons zelf voorals nog een beetje voor de gek. Ik ga er overigens wel vanuit dat de effeiciency steeds beter wordt.

 4. Allemaal weer overdreven regelgeving.

  Net zoals met asbest. Dat goedje is ook slecht voor de gezondheid, zeker als je daar jaren intensief in hebt gewerkt. Maar dat dakje van het oude schuurtje naar de vuilstort brengen? Kom op zeg, een wandeling met je kindje in de kinderwagen in een dorp waar 3 scooters en 2 auto’s voorbij komen is slechter voor je gezondheid.

  De MAC-waarde (Maximaal Aanvaarde Concentratie) voor kwik is 0,05 mg/m3. Ventileren is zeker aangeraden, maar welk nut heeft het isoleren van betonvloeren en het scheiden van ruimten?
  Ja, het nut van een lekkere ventilatie voor de directieruimte snap ik wel: het wordt weer zomer en op deze wijze is een aangenamere directieruimte gemakkelijk gefinancierd.

  Dit landje zit zó tjokvol regeltjes en bepalingen, dat ze van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten doen.

  Idem met die lampen: overdreven regelgeving. Mijn oplossing: iedere keer dat je in een bouwmarkt komt, gewoon een paar gloeilampen kopen. Zo spreid je de kosten en tegen de tijd dat de verkoop verboden wordt, heb je een voorraad voor de rest van je leven.

  Vincent Brunott [6] reageerde op deze reactie.

 5. Vreemd, al dat gedoe rond kwik.
  Ik heb me laten vertellen dat er in een gemiddeld ziekenhuis per week wel een stuk of drie kwikthermometers op de grond vallen. Hoezo opruimen? Een dweil erover denk ik.

  M [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [4]: Als je gloeilampen niet gebruikt slijten ze toch. Ik had een voorraadje van een jaar of 8 oud waarvan de helft het al niet meer deed toen ik ze eindelijk ging gebruiken. Die peertjes hadden al die tijd onaangeroerd in een doos gelegen in een droge ruimte waar ze niets te lijden hadden maar blijkbaar is er iets waardoor ze het sowieso na een tijd begeven, gebruikt of niet. Een levenslange voorraad aanleggen lijkt mij daarom toch niet echt de oplossing.

  En de volgende vraag komt in mij op als reactie op het artikel: Als betonvloeren zijn geïsoleerd en kortom al het kwik is weggewerkt of definitief geïsoleerd, waarom moet dan de directiekamer worden voorzien van permanente ventilatoren? Het woord ‘permanent’ wijst er in dit geval toch op dat er vanuit wordt gegaan dat ondanks de overige maatregelen er ‘permanent’ kwikdampen blijven vrijkomen?

  Dat kwik schadelijk is voor de gezondheid staat vast maar net als bij asbest wordt het gevaar ervan volgens mij schromelijk overdreven. Soms krijg ik de indruk dat het de bedoeling is dat we ons focussen op een handjevol gifstoffen zoals asbest, kwik en CO2 zodat we ons niet druk zullen maken over alle andere gifstoffen.

  Over de verdwijnende ozonlaag hoor ik al heel lang niets meer. Je blootstellen aan zonlicht is volgens vele ‘wetenschappers’ altijd al gevaarlijk geweest en als je nu huidkanker krijgt (een ziekte die in rap tempo steeds vaker voorkomt) heet het dat je je beter had moeten insmeren toen je een uurtje ging zonnen en dat je bovendien niet naar de zonnebank had moeten gaan. Ofwel: Het is je eigen schuld en het heeft niets te maken met de enorme gaten in de ozonlaag waardoor het ultraviolette licht ons vrijelijk tegemoet stroomt. Een kwestie van wensdenken?

 7. Het simpele feit dat een spaarlamp meer kost dan een gewone gloeilamp zegt toch al genoeg lijkt mij.
  Je hebt geen keuze meer en wordt zo gedwongen om een spaarlamp(en)aan te schaffen.
  De hele global warming leugen wordt gebruikt om je deze dure lampen, die zeker kwik bevatten, door je strot te duwen.
  Wees slim en koop nu nog een voorraad gloeilampen en wees er zuinig mee.

  Houd er rekening mee dat wij mensen niet in dienst staan van de overheid maar dat de overheid in dienst staat van ons, de mensen dus.

  DEKRIETIESEGOEROES

 8. Er wordt sowieso systematisch ondeskundig met allerlei gif omgesprongen. Daarvan is kwik maar één voorbeeld. Hoe moet het dan wel? Hier gelden enkele regels van “Goede Laboratorium Gebruiken” (GLP) van de OECD. Die luiden enigszins geparafraseerd als volgt:

  “Het luchtdicht en verzegelde flesje kwik dient in een afgesloten ruimte, voorzien van wettelijk goedgekeurde afzuiginstallatie, buiten bereik van kinderen, vóór het openen door een bevoegde gebruiker op een gecontroleerd en in orde bevonden geschikt weegwerktuig, dat vóór de weging is gejusteerd, tot op de milligram nauwkeurig te worden gewogen.

  Alvorens het weegwerktuig in werking te stellen, wordt het door een daartoe bevoegde functionaris op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid getest. Het resultaat van de test wordt op een speciaal goedgekeurd formulier in het juiste hokje ingevuld, waarna dit formulier door deze functionaris wordt gedateerd en geparafeerd.

  Het door de bevoegde gebruiker afgelezen gewicht dient door hem op het eerdergenoemde, speciaal goedgekeurde formulier in het daarvoor bestemde hokje te worden ingevuld. Onmiddellijk daarna dient het formulier door hem op de juiste wijze te worden gedateerd en geparafeerd. Het resultaat van deze weging wordt “nulweging” genoemd.

  Het formulier (het z.g. “weegformulier”) wordt voor de duur van de weegprocedure op een voor derden onbekende plaats terzijde gelegd.

  Daarna dient deze weging te worden herhaald door een tweede bevoegde persoon van de afdeling controle. Nadat het weegwerktuig door hem opnieuw is gejusteerd wordt het flesje kwik opnieuw gewogen en wel op gelijke wijze als de eerste weging.
  Het resultaat van deze weging dient door hem op een speciaal apart controleformulier in het daarvoor bestemde hokje te worden genoteerd. Onmiddellijk daarna wordt dit controleformulier gedateerd, geparafeerd en voor de duur van de weegprocedure, gescheiden van het weegformulier, terzijde gelegd.

  Na gebruik van het kwikflesje wordt deze procedure door de bevoegde functionarissen herhaald en worden de resultaten m.m. op dezelfde wijze geadministreerd.

  De formulieren worden gescheiden op een daartoe bestemde plaats bewaard en zijn te allen tijde beschikbaar voor de bevoegde kwikautoriteit van het Ministerie [van Volksgezondheid].”

  Verder gelden er speciale ministeriele beschikkingen, in de volgende trant:

  “(…)
  Artikel 2:
  1.Elke eerste dag van het nieuwe kwartaal dient de verantwoordelijke eigenaar van het kwik een gewaarmerkte kopie van zijn administratie volgens GLP-regels aan de kwikautoriteit toe te zenden, met een opgave van de totale hoeveelheid kwik, die hij op die datum in bezit heeft.

  2. De in lid 1 bedoelde opgave dient uiterlijk op de 15e van de maand na het afgesloten kwartaal in bezit te zijn van de kwikautoriteit. Zo niet, dan is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

  3. Bij verzuim als bedoeld in lid 2, dan wel ingeval van onjuiste opgave als bedoeld in lid 1, verbeurt de verantwoordelijke eigenaar een direct opeisbare dwangsom van 1000 € voor elke dag, dat het verzuim of de onjuiste opgave voortduurt.

  Artikel 3:
  Bij ongevallen of andere incidenten waarin sprake is van verlies van of verontreiniging met het kwik, dient de kwikautoriteit zonder uitstel telefonisch te worden verwittigd met opgave van het tijstip en de plaats van het betreffende kwikincident.
  In dat geval houden de eigenaar of zijn mandataris zich gedurende een door de kwikautoriteit nader te bepalen periode beschikbaar voor verhoor, met een maximum van 14 dagen.

  Deze beschikking wordt aangehaald als Kwikbeschikking.”

  En zo kan voor elke (potentieel) giftige stof een aparte ministeriële beschikking gemaakt worden.
  Andre [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [10]:

  Zum Kotzen, 41 pagina’s lang. Zeker ook, als je beseft dat dit soort documenten de basis vormt voor ‘regulatory oversight’ en dat ongelukken daardoor desondanks niet voorkomen (kunnen) worden.

  Zie ook in http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/mexicaanse-varkensgriep-rev-2/#more-60291 :

  Dan is er nog Baxter International die wat heeft zitten vogelen (…) met levende virussen. Google (of http://www.scroogle.org voor degenen die geen zin hebben om Google in de kaart te spelen) voor de grap eens op “baxter Czech republic flu”.

  Het wekt uitsluitend de schijn op dat alles ‘goed geregeld’ is en werkt er aan mee, dat mensen niet verder kijken dan hun neus lang is, mede omdat de gevolgen van falen verzacht lijken te worden; dit alles ter meerdere eer en glorie van hele volksstammen raamtuurders en neuspeuteraars waarvan een aantal het gore lef zelfs heeft om vrijdagsochtends nog snel even af te klokken om de belastingvrije vergoeding voor die dag óók nog even in de zak te steken om vervolgens business class naar huis te vliegen en iedereen hard uit te lachen. Het niet-productieve deel van de samenleving overkankert het productieve deel compleet als dit zo door blijft gaan. En dat gaat het; dit komt in jouw- en mijn leven niet meer goed schat ik in..
  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Andre [11]:

  “Het niet-productieve deel van de samenleving overkankert het productieve deel compleet als dit zo door blijft gaan. En dat gaat het; dit komt in jouw- en mijn leven niet meer goed schat ik in..”

  En ik durf je niet eens te vragen de rest van die OECD-site ook eens te bekijken wegens het risico dat je er misschien in blijft steken….

  Het draait au fond allemaal om de vraag of men bereid is zijn individuele verantwoordelijkheid als beroepsbeoefenaar te nemen, ja of nee.

  En dat probleem wordt met die regelgeving van bovenaf nooit opgelost. Maar daar gaat het de politiek niet om. Het gaat om de overheidsinterventie, zoals we met de bankencrisis ook zien. Aan het eind van de dag is niemand verantwoordelijk, overheid of geen overheid.

  En intussen groeit elke volgende generatie op die met nog grotere institutionele bevoegdheden bekleed verder dreigt af te stompen, zoals we in de V.S. zien gebeuren.

 11. @Bram Vermaas [5]:

  In een normaal zekenhuis worden alleen nog maar electrische thermometers gebruikt. Kwikthermometers zijn zo goed als vervangen, het duurt veel te lang voordat de temperatuur hiermee gemeten is.

 12. Het grote probleem is waar wij mee zitten is dat wetenschappers eerder gelovers zijn dan wetenschappers. En politici willen daar hun voordeel mee halen , en de overheid wil het geld. En wij willen minder regelgeving.
  maar wel betrouwbare informatie. En doordat wij niemand meer kunnen vertrouwen maakt dat wij nergens meer in geloven !! Ja in ons zelf!!!

Comments are closed.