democracy3De absolute democratie die we nu hebben is mogelijk begonnen met goede bedoelingen, en een beperkte overheidsmacht, maar is nu ontaard in de”tirannie van de meerderheid”. En we weten ondertussen ook al dat de besluitvorming niet eens door “de meeste inwoners” gedaan wordt.**)
 


Een duidelijk voorbeeld van dit laatste is hoe in Nederland de stem van een overtuigende meerderheid bij het referendum over de EU-grondwet werd genegeerd. Politici gaven het ding een andere naam, en ratificeerden het “Verraad van Lissabon” waarmee zij zelf hetzelfde konden doen als met die afgestemde grondwet. En het volk laat dat alles schaapachtig over zich heen komen en sukkelt door in de richting van een nog grotere dictatuur.

(Dat dit “Verraad”nog niet is ingegaan, danken we aan personen in Ierland, Tsjechië en Polen die het ding tot nu toe nog (!!!) konden tegenhouden.

 Hoe sterk de absolute dictatuur van de democratie is werd het vorig jaar duidelijk gemaakt door minister Piet Hein Donner die verklaarde dat als de meerderheid beslist om de Shania in te voeren, dat dat dan ook zou gebeuren. Gewoon legaal.

Sommigen hopen bij een eerstvolgende verkiezing een omwenteling te krijgen. Maar hoe hard ook bejubeld, ik heb ik de ongeveer laatste 15 verkiezingen nooit iets wezenlijks zien veranderen. Niet in Nederland of België, en ook niet elders.
Dat komt doordat bij de verkiezingen het systeem van regeren niet wezenlijk veranderd.
Het blijft een “democratie” waarin twee wolven en een schaap democratisch bepalen wat ze gaan eten. Terwijl de mensen die voor en na de verkiezingen aan de touwtjes trekken beide uit dezelfde nomenclatura voortkomen. Kleine verschuivingen in beleid worden binnen de korts mogelijke tijd weer ongedaan gemaakt en de trend gaat democratisch naar verder collectivisme.

 Hier twee verwijzingen om dit nog sterker toe te lichten:

When Democracy = Tyranny  

En een artikel van Walter Williams: “Democracy and Majority Rule

H E T    A L T E R N A T I E F

Als bovenstaande in een gesprek voorkomt, is het opvallend te merken dat veel mensen dan opmerken dat deze situatie beter is dan een dictator. En anderen zien alleen maar het alternatief van socialisme/communisme of fascisme die net zo goed de vrije mens willen onderdrukken.

De beste, en ook haalbare, oplossing is werken in de richting van een “Republiek” waarin de macht van de overheid wordt teruggebracht tot een paar procent van de huidige. Ook achter het woord Republiek   gaan veel verschillende vormen schuil. In dit voorstel bedoelen we een republiek met als basisregel “het fundamenteel rechtsbeginsel“.  zoals omschreven door Frank van Dun    *)

 Het moet de overheid verboden worden zich met andere dingen bezig te houden dan met de Beveiliging van ieder individu. Dat komt neer op bemoeienis met politie en rechtspraak (en eventueel  leger). In de buurt van de oorspronkelijke Amerikaanse ‘Constitution” en de  ‘Bill of Rights”.

 Een terechte opmerking van Anarcho-Kapitalische Libertariërs is dat in die situatie het te gemakkelijk is om weer terug te glijden in de oude absolute democratie. Dat is inderdaad in het verleden gebleken.
De stap van nu naar het anarcho-Kapitalisme lijkt echter een te grote stap. Anarcho-kapitalisten zouden die weg er naar toe beter kunnen ontwikkelen. Hoe doe je dat?

Immers het is al moeilijk om de stap(pen)  naar de Minimum Staat te verwezenlijken. En ik denk dat het bereiken van de Anarcho-Kapitalistische Staat noodzakelijk (?) loopt via de Minimum Staat. Als die Minimum Staat dan bereikt is, hebben we weer veel meer ervaring opgedaan en dan zullen veel meer mensen de voordelen hebben leren kennen, en wordt het laatste stapje in ieder geval veel kleiner dan nu.

Maar we zien dat zelfs kleine initiatieven om die Minimum Staat te verwezenlijken nu veel te snel doodlopen

 Blijft toch weer de conclusie dat we meer mensen nodig hebben die willen leven als vrije mensen, en niet als slaven.

Daarvoor moeten mensen ervan overtuigd raken dat een vrije maatschappij de enige morele samenleving is; dat het immoreel is om geweld te legaliseren en andere mensen te dwingen allerlei leuke dingen voor anderen te doen.

 Iedereen die dit inziet, en die de vrijheid lief heeft, KAN op zijn manier en met zijn mogelijkheden, dingen doen die hij/zij leuk vindt om de vrijheidsfilosofie meer en beter bekend te maken. Iedere druppel helpt.

 Stuur je ideeën in, mogelijk zijn er meerderen die ook iets dergelijks willen/kunnen doen. Zoek je ideeën, meld het dan en we zoeken naar iets geschikts. Mail: info@vrijspreker.nl )

 “The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing.” ~ Edmund Burke ~

*) Het boek “Het Fundamenteel Rechtsbeginsel” is te koop bij het Rothbard Insituut.

**)PLAATJE: “What is democracy”
“Democracy is the freedom to select your own dictator.”

52 REACTIES

 1. @Marcel [24]:
  “De machtiging bestaat pas op het moment dat je je stem weggeeft door zelf je handtekening te zetten op een contract of een rechtsgeldige machiging(stemformulier).”

  —Wil dat zeggen dat iedereen die aan verkiezingen meedoet dat contract getekend heeft.

  —En als iemand vroeger een keer gestemd heeft, geldt dat dan nog steeds? Of kun je zeggen dat het maar voor 4 jaar geldig is?

  Marcel [37] reageerde op deze reactie.

 2. Wie het menselijk handelen uitsluitend benadert op het hyperindividuele niveau, beperkt zichzelf, en zal nooit het hele plaatje begrijpen.
  Hij kan ware dingen zien, maar doordat hij slechts halve waarheden wenst te zien, komt hij ook tot halve waarheden als conclusies.
  En roept dan ‘belasting is diefstal’ zonder het totaalverband te bekijken.

  Wie alleen kijkt naar 1 mier die met een takje loopt te zeulen, zal zich afvragen welk nut dit heeft.
  Wie echter de hele hoop kan beschouwen, gaat het gedrag van die ene mier begrijpen.

  Wie alleen maar naar 1 boom kijkt, die op de nominatie staat gekapt te worden, vraagt zich vertwijfeld af: waarom die ene boom?
  Wie echter het totaalplaatje beziet, en weet heeft van het geplande wegtraject, begrijpt daarbinnen die positie van die boom.

  Wie uitsluitend naar 1 biljartbal kijkt, zal niets begrijpen van zijn gedrag.
  Wie echter de 2 andere ballen en de werkzaamheden van de keu overziet, gaat ook het gedrag van die ene bal begrijpen.

  Individueel gedrag wordt het best begrepen door ook een totaalverband in ogenschouw te nemen.
  Binnen het totaalverband kan belasting zinvol worden, en zelfs nuttig.

 3. @beek [26]:

  En ook dit typeer ik als een zeer onvolwassen antwoord, maar waarschijnlijk heeft u niet geleerd om zuiver met kritiek om te gaan. Meestal kan men dit soort onvolwassen antwoorden, want zo zie ik het, terug herleiden naar de kinderjaren waar uw ouders geprobeerd hebben onder dwang het kind iets bij te brengen en waar het kind veel zaken kritiekloos moest aanvaarden. Uw ouders zullen vast omlijnde ideeën hebben gehad over opvoeden en fundamentalistische ideologieën waar middels sancties druk werd uitgeoefend. Dit patroon is door u probleemloos overgenomen (weg van de minste weerstand) en zal zonder dat u zich ooit iets afvraagt het of er iets anders zou kunnen zijn. Angst om deze waarheid onder ogen te zien maakt dat u dergelijk antwoorden geeft. In feite loopt u weg voor het verleden die kritiekloos moest accepteren en kan de weg die u gedwongen werd in te slaan er niet voor zorgen dat u andere meningen deelt of accepteert.
  beek [34] reageerde op deze reactie.
  beek [35] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [35]:

  ‘Je doet maar’ Het zou niet misstaan om daar dan uw lijfspreuk van te maken. Uw diverse reacties lezende zou ik adviseren een dergelijk advies niet te negeren, het zou u enorm van dienst kunnen zijn en zelfs geliefd maken.

  Over vooroordelen is mij bekend dat ze vaak kloppen, hoewel de ‘vervooroordeelde’ vaak de vermoorde onschuld speelt en goed weet hoe hij de waarheid moet ontwijken door te wijzen op de gehanteerde term.

  Uw minachting blijkt ook weer uit uw laatste woord. Ik wil best geloven dat u een eenzaam mens bent die artificiële warmte zoekt in de leegte van soortgenoten.

  jp [52] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [31]:

  @huub

  Naar mijn idee is meedoen aan de verkiezingen het verstrekken van een rechtsgeldige machtiging. Je geeft op dat moment letterlijk je stem weg. Je machtigd immers een politicus jouw stem te gebruiken. Je geeft een politicus het recht in jouw naam contracten(wetten) te ondertekenen. Dit geld dus voor iedereen die heeft gestemd want stemmen is machtigen.

  Na vier jaar kan je ervoor kiezen de machtiging te verlengen of een ander te machtigen. Dit is wat de meeste mensen doen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen niemand te machtigen door niet te gaan stemmen.

  stel dat het niet om politiek zou gaan;

  Kan u voor mij een aangetekend pakket afhalen op het postkantoor zonder dat ik u heb gemachtigd? Kan u voor mij een contract ondertekenen voor een lidmaatschap op een tijdschrift zonder dat ik u heb gemachtigd? Het antwoord is nee. Wat is het verschil tussen een politicus en een burger? Een politicus is een burger en deze heeft niet het recht zonder uw machtiging voor u contracten te ondertekenen.

  politici maken ons wijs dat ze contracten voor ons kunnen ondertekenen zelfs als wij ze niet hebben gemachtigd. Er word ons wijsgemaakt dat wij dit met zijn allen samen zo zijn overeengekomen. dat noemen ze democratie Dit is wederom een leugen. We zijn helemaal niets samen overeengekomen. Ook democratie niet.

  Als ze van mening zijn van wel, waar is dan het rechtsgeldige contract waaruit dit blijkt!? De enige manier waarop een politicus dit kan aantonen, bij bijvoorbeeld een rechter is het stemformulier. Politici denken boven de wet te staan maar het zijn net als wij burgers welke helemaal niets te vertellen hebben over een ander zonder dat de ander vrijwillig een rechsgeldige machtiging heeft verstrekt. Indien u stemt machtigt u voor een periode van vier jaar. Dit staat in het contract welke u aangaat op het moment dat u stemt.

  in uw naam een contract(wet) onderttekenen waar u zich volgens de politici aan moet houden zonder dat u daarvoor iemand heeft gemachtigd is naar mijn idee valsheid in geschriften. U word veelal onder druk en bedreiging verplicht zich aan de inhoud van een dergelijk contract te houden en dat is een misdrijf! Zo werkt de maffia ook.

  Maar goed, dit is mijn mening en de reden waarom ik niet mijn stem aan een derde geef. het is omgekeerde psychologie!

  de wetgeving is naar mijn mening een contract en niets anders dan dat. en zolang ik niet zomaar voor u een contract kan ondertekenen zonder uw machtiging geld dat ook voor iedere andere burger of deze nu politicus van beroep is of werknemer bij de supermarkt. Ik hoef mij toch ook niet aan de contracten te houden welke de werknemers van ….BV hebben ondertekend.

 6. @beek [27]:
  Wat een absurde conclusie.
  Er zijn wel degelijk slechte mensen op deze wereld. En laat nou net deze mensen streven naar macht. De meeste goede mensen hoeven geen macht, willen geen macht. Bovendien, macht corrumpeert.
  Zelfs als dit niet zo was, en als mensen in de overheid echt naar het goede en morele steven, doen ze dit desalniettemin met de verkeerde middelen. Het doel heiligt de middelen niet.

  beek [39] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [34]:
  Je weet duidelijk het verschil tussen een vooroordeel en een oordeel niet. Je hebt op vrijspreker.nl heel wat tekst neergezet, hier is heel veel uit af te leiden. Mensen met veel interpersoonlijke kennis kunnen goede conclusies trekken op weinig tekst. Deze mensen kunnen uiteraard fout zitten, maar het is makkelijk om gewoon te zeggen dat dit niet waar is. In plaats van te ontkennen dat Ploppetou een verkeerd oordeel trekt, begin je hem op een vervelende manier in een slecht daglicht proberen te zetten. Dit zegt ook een heleboel over jou. Ga eens voor jezelf diep nadenken wie je bent, wat je doet en waarom je dit doet. Wie weet, misschien leidt dit tot een verlichting van je geest. Hierdoor wordt je veel gelukkiger in je leven. Je kunt nu kiezen om dit op een lage en kinderachtige manier te negeren of af te zeiken en je hoofd op te halen, maar ik adviseer je, doe het niet en denk na over wat ik je nu zeg.

  beek [42] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [39]:
  Er is er een verschil tussen weinig macht en veel macht. Er is een fundamenteel verschil tussen corruptie en neigen naar moraliteit. Ze sluiten elkaar niet perse uit.

  De mens neigt uit zichzelf naar het morele. Macht corrumpeert, maar de neiging naar het morele overstemt deze corruptie. Dit veranderd als mensen ineens gigantische hoeveelheden macht, of corruptie, zoals politici, vergaan. Dan gaat de corruptie de neiging naar het morele overstemmen.

  Bovendien, als mensen naar wat door de mensen gedefinieerd immoreel neigen, dan is het niet meer immoreel. Daarom is het onmogelijk dat de meerderheid van de mens naar het immorele neigt, want dan zou het niet meer immoreel zijn.

  beek [43] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [40]:

  De zoveelste die ‘psychologie’ nodig schijnt te hebben om zichzelf tot ‘gezond’ te verklaren, als tegenstelling tot ‘zijn ‘gepsychpathiseerde’ lijdend voorwerp.
  Diep nadenken, adviseert die Ploppie.
  ‘Arglistig is het hart, wie kan het kennen?’, schreef Paulus al.
  En 2000 jaar later blijkt hij gewoon gelijk te hebben.
  Psychologie kan worden gebruikt om de gezonde tot zieke te verklaren, en de zieke tot een gezonde te verklaren.
  De feitelijke geschiedenis kent vele voorbeelden van beide.
  Heel klein voorbeeld: psychologie van de jaren vijftig zette homoseksualiteit onder het hoofdstuk ‘perversiteiten’.
  Seculiere psychologen dus.

  Boekovski en Pim Fortuyn: bij beiden werd gepoogd hun opvattingen te reduceren tot een of ander psychologisch probleem.
  Men kan dit aanvaarden, zolang men bereid is de eigen opvattingen ook te psychologiseren.
  Maar helaas.
  Het psychologiseren is altijd aanvallend bedoeld, wordt uitsluitend op ‘de tegenstander toegepast.
  Waarmee deze methode dus volledig arbitrair wordt toegepast.
  Al naar gelang een persoonlijke voorkeur.
  Pseudo-intellectueel geraaskal noemt men dat.
  Fraaie Nederlandse omschrijving.

  Ratio [44] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [41]:

  Nee inderdaad.
  Maar wel als een Hogere Macht wordt ingecalculeerd.
  Dan ontstaat er een discrepantie tussen de volledige heiligheid van die God, en de onheiligheid van de mens daarbij vergeleken.
  Dus, inderdaad, de neiging tot immoraliteit wordt vastgesteld aan de hand van de totale heiligheid van een godheid.

  De meerderheid van stemmen bepaalt niet wat moreel of immoreel is.
  Precies wat libertariers ook denken.
  Ratio keert zich met zijn redenering hier, tegen de libertarische gedachten.
  Want meerderheid is niet automatisch moreel, aldus OOK de libertariers.

  Ratio [45] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [42]:
  Ik probeer je niet tot lijdend voorwerp te maken. Ik zie je ook niet als mindere of wat dan ook. Ik denk voortdurend na over wie ik ben, wat ik doe en waarom. Dit heeft me heel veel geholpen. Uit veel van je reacties op verschillende artikelen maak ik op dat je soms faalt om rationeel na te denken. Daarom zei ik wat ik zei. Ook uit het feit dat je religieus bent maak ik een boel op.

  beek [46] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [43]:
  Bij mij hoef je niet aan te komen met “hogere machten” of “godheden”. Daar kan ik helemaal niets mee.

  Ik heb nooit iets gezegd over stemmen, of meningen, of welke vorm van subjectiviteit dan ook. Als iets is, dan is het. Universeel geprefereerd gedrag, ofwel moraliteit, is gewoon. Als de mens natuurlijk en per definitie hier tegenin gaat, kan het niet immoreel zijn. Wellicht was de term “meerderheid” verkeerd. Ik gebruikte het om het duidelijker te maken, wat averechts heeft gewerkt.

 13. @Ratio [44]:

  Tuurlijk. Religieuzen zijn bijna per definitie dom.
  Dat riedeltje kennen we.
  En stamt al uit pre-verlichte tijden.
  Zoals zwanen altijd wit zouden zijn.
  Totdat men zwarte zwanen ontmoet.
  En zo kan men ook talloze hoogst begaafde ( mijzelf niet inbegrepen, voor de duidelijkheid) christenen ontmoeten, mits men maar wil.
  Ik noem slechts een Blaise Pascal, of een C. S. Lewis.
  Ik vrees dat Ratio hun geschriften niet kan vatten, en zeker niet in hun voetsporen kan treden.
  Maar ook de hier bejubelde Adam Smith, had theologie gestudeerd.

  Ratio [47] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [46]:
  “Religieuzen zijn bijna per definitie dom.”
  Dat maak jij ervan. Mijn grootvader is heel erg religieus, en dom is hij zeker niet. Wel is hij heel erg kleingeestig en eigenwijs. Ik heb heel veel gesprekken gehad met veel verschillende religieuze mensen, en debatten gevolgd tussen religieuzen en seculieren en vrijwel allemaal waren ze zo.

  “En zo kan men ook talloze hoogst begaafde ( mijzelf niet inbegrepen, voor de duidelijkheid) christenen ontmoeten, mits men maar wil.”
  Ik durf te zeggen dat mijn religieuze grootvader niet alleen niet dom is, maar ook hoogbegaafd. Alleen intelligentie is niet de enige kwaliteit die met het gedachteproces te maken heeft.

  “Ik vrees dat Ratio hun geschriften niet kan vatten, en zeker niet in hun voetsporen kan treden.”
  Wat achterlijk gebrabbel over sprookjes ga ik niet eens proberen te vatten. En wat laat je denken dat ik ooit in de voetsporen van een religieuze persoon zou willen treden?

 15. Deze reactie is bijna altijd en overal met recht toepasbaar:

  Leuk al die verschillende meningen van al die geëmotioneerde mensen die claimen iets te weten. Lucht het een beetje op?

  Publieke Opinie:
  Er wordt veel meer gevonden dan gezocht.

  O ja: En nog veel plezier met je vrijheid van meningsuiting!

  Ratio [49] reageerde op deze reactie.

 16. @Ratio [49]:

  Als mensen elkaar tegenspreken terwijl ze allemaal beweren te weten waar ze het over hebben kan er op zijn best maar een van hen het bij het rechte eind hebben.

  Een goede vraag zou zijn: Hoe kun je je mentaal in goede zin ontwikkelen als je vanalles beweert te weten zonder dat die bewering ergens op stoelt?

  Ik doe hier regelmatig mee aan discussies. Bijvoorbeeld over democratie en anarchie. Je hoeft het met mijn standpunten niet eens te zijn maar blijkbaar heb je ze ook niet gelezen terwijl je ondertussen beweert te weten dat ik alleen maar loop te trollen met achterlijke stellingen die niets bijdragen en enkel tot doel hebben om mensen te provoceren.

  Wat discussie is weten de meeste mensen wel. De regels die je voor een goed verloop van een discussie in acht dient te nemen zijn duidelijk wat minder bekend…

 17. @Vincent:
  Iedereen heeft altijd gelijk vanuit haar, zijn gezichtpunt, model van de wereld

  Het is goed om te beseffen dat niet iedereen hetzelfde gezichtpunt heeft, open wil staan voor een ander gezichtspunt en wil leren van een ander.

  Dat heet ego en das onderhand het meest dodelijke ding voor de beschaving op deze planeet

  We all are one
  Namaste, Ronald

Comments are closed.