FRANCJA STRASBURG PARLAMENTPersbericht Arend Lammertink over LIBERTAS 

 In juni 2009 staan in heel Europa de verkiezingen voor het Europese Parlement op het programma. Maar waar gaan die verkiezingen eigenlijk  over? Welke partij heeft dit land nog wat te bieden, nu het  Lissabonverdrag er door gedrukt is ondanks het duidelijke “nee” van de  kiezer over haar tweelingzusje, de Europese Grondwet?
Wat voor  boodschap kan men nog verkopen? 
 
 Als het aan de nieuwe partij LIBERTAS ligt, dan gaan de komende  verkiezingen maar over één ding: het definitief afrekenen met het  Lissabonverdrag, met als achterliggende gedachte dat de  staatsinrichting van Europa alle andere politieke onderwerpen  overstijgt. Een interessante insteek, want het is
a) een eenvoudige boodschap en
b) het speelt in op het onbehagen bij de kiezer over Europa dat al ten minste heerst sinds de introductie van de Euro,  hetzelfde onbehagen dat onder andere Paul van Buitenen een tweetal zetels opleverde.   Maar is dat onbehagen wel terecht? Europa heeft ons tenslotte heel veel opgeleverd 1) 

Toch denk ik dat je er bijna niet aan ontkomt op Europees niveau zaken aan te pakken. Als je kijkt naar waar de echte macht zit, dan heb je te maken met een globale elite, een globaal industrieel complex dat aan de touwtjes trekt. Globalisering is een van de grootste problemen die we hebben en is misschien op Europees niveau aan te pakken. Maar dan moeten we wel een democratisch en transparant Europa hebben.  

Hoe dan ook: Europa is zoals het is en het gaat er vooral om de Brusselse worstenmachine een andere kant op te dwingen. Het is gewoon niet haalbaar om Europa af te schaffen, dat gaat je niet lukken.
En het is wel wat kort door de bocht om overal tegen te zijn, omdat de  Euro niet heeft opgeleverd wat ons werd beloofd. Aan de andere kant is  er veel kritiek op het Lissabonverdrag en is het in feite in drie  landen door de bevolking naar de prullenmand verwezen:  Nederland, Frankrijk en Ierland. Inhoudelijk lijkt het Lissabonverdrag  namelijk als twee druppels water op de door de kiezer naar de  prullenmand verwezen Grondwet. Zoals Angela Merkel het omschreef: “We  kept the substance, that’s a fact”.  

Eigenlijk is het belangrijkste  inhoudelijke verschil tussen beide verdragen dat er nu geen Europees volkslied meer komt; voor de rest is alleen de vorm aangepast en is de  inhoud eenvoudigweg als “gewoon verdrag” geratificeerd door de  Nederlandse regering, beide kamers en Hare Majesteit de Koningin.  
 Dat feit alleen al is reden genoeg om de inhoud nog eens tegen het  licht te houden, want daarin ligt ook het antwoord op de vraag of het  onbehagen van de bevolking terecht is besloten.
Veruit de  belangrijkste verandering die het Lissabonverdrag met zich mee brengt,  als het door alle lidstaten wordt geratificeerd, is de overgang van  een Europese confederatie naar een federatie, ofwel: de oprichting van  een superstaat die boven de lidstaten staat. Nu hoeft dat niet per  definitie een slechte zaak te zijn, maar het is wel opmerkelijk dat  dit niet of nauwelijks voor het voetlicht is gebracht. De lidstaten  geven fundamenteel hun onafhankelijkheid op en worden onderdeel van  een nieuw te vormen Europese Unie met aan het hoofd daarvan een soort  ongekozen president, zonder dat de bevolking daar adequaat van op de  hoogte gebracht is.

 En afgezien van de vraag of men nu voor of tegen een federaal Europa  is, is het niet vreemd dat er onbehagen heerst als er over dergelijke  fundamentele kwesties in achterkamertjes beslist wordt en aldus de  indruk gewekt wordt dat men het niet aan durft de bevolking op de  hoogte te brengen van waar het nu eigenlijk naar toe gaat met ons  Europa en, nog belangrijker, dat men als het zo uit komt de mening van de kiezer naast zich neer meent te kunnen leggen.

 En dat geeft vervolgens te denken over hoe het er nu bij staat met de  democratie in Europa. Wat is nu nog democratie als zij die Europa  regeren het niet aandurven de bevolking te vertellen wat er nu eigenlijk gaat gebeuren en eenvoudigweg de resultaten van referenda naast zich neer leggen? Dat is natuurlijk precies de reden waarom er zo veel onbehagen heerst onder de Europese bevolking. En hoe men het ook wendt of keert: dat is in ieder geval niet onterecht.

 Het is daarom ook niet overdreven om te stellen dat de komende Europese verkiezingen de belangrijkste zijn in de geschiedenis van de EU. Deze verkiezingen gaan hoe dan ook over de het fundament van onze toekomst in Europa, over de vraag wie de macht heeft in Europa: de kiezer en haar volksvertegenwoordigers of zij die aanschuiven in de Brusselse achterkamertjes.

Deze verkiezingen ZIJN het Europese referendum over dat ene verdrag, dat ene verdrag dat niet had mogen zijn en niet had kunnen zijn als de Europese politiek het allerbelangrijkste niet over het hoofd gezien had: de kiezer, democratie.
 Het woord is dan ook aan de kiezer die nu eens echt wat te kiezen heeft en dit keer eens geen excuus heeft om thuis te blijven.

—————————————-
 REDACTIE: Omdat LIBERTAS minstens voor “verkleining” van de EU-macht is, zullen er voor deze verkiezingen ook veel libertarische discussies komen. Onder andere over:

“Niet stemmen” of “vertrouwen dat deze politici de EU-macht kleiner maken” en wel stemmen.

 Op valt in bovenstaand bericht:
” Europa heeft ons tenslotte heel veel opgeleverd” 1)

Wat dan mijn vraag oplevert: “Wat dan? Als je het afschaffen van barrières en andere economische hindernissen uitschakelt, wat zijn dan de concrete voordelen die de EU heeft opgeleverd”

Hub.

10 REACTIES

 1. Hub zei: “Wat dan? Als je het afschaffen van barrières en andere economische hindernissen uitschakelt, wat zijn dan de concrete voordelen die de EU heeft opgeleverd”

  Daar heeft hij groot gelijk. Het enige wat ‘Europe’ ons opgeleverd heeft, is een ééngemaakte markt en de privatisering van staatsbedrijven. MAAR dat had in wezen niets te maken met de EU die vandaag bestaat. Dat had allemaal perfect kunnen gebeuren (en is in vele gevallen ook gebeurd) met de structuren van voor het Verdrag van Maastricht. Een ‘politiek’ Europe heeft ons niets te bieden, een ‘economisch’ wel. Alleen stelt zich zelfs dan nog een vraag: is de EU eigenlijk wel een vrijhandelszone of gewoon een douane-unie, zoals het Britse libertarisch-conservatieve Europarlementslid Roger Helmer altijd maar blijft beweren?

 2. Hub stelt een heel goede vraag. Eerlijk gezegd valt het me nu pas op hoe ik dat als vanzelfsprekend heb opgeschreven. Eigenlijk is voor mijn generatie, de generatie van de jaren 60 en daarna, Europa, vrijheid en democratie zo vanzelfsprekend dat je er niet eens meer over na denkt. En dat is één van de grootste gevaren die onze maatschappij bedreigt. Want als je niet meer nadenkt over wat democratie eigenlijk is en waarom dat ook al weer zo belangrijk was, dan zet je de deur open voor het fascisme, het kankergezwel dat overal en altijd op de loer ligt. Dit is wat ik naar aanleiding van een korte discussie over dit artikel aan een kamerlid schreef:

  –::–

  Het Lissabonverdrag staat niet op zichzelf. Het is een logisch onderdeel in de geschiedenis van de EU en pas als dat mee genomen wordt kan men echt begrijpen waarom ik zo kritisch sta tegenover dit verdrag.

  De geschiedenis van de EU kan op zijn beurt niet los gezien worden van de tweede wereldoorlog. En dan komt men op een aantal fundamentele vragen: Waarom werd die oorlog gevoerd? Hoe kon een man als Hitler aan de macht komen? Waar haalde hij het geld vandaan voor zijn “autobahnen” en zijn militaire industrie? Welke technologiën ontwikkelde men allemaal en wat is daarmee gebeurd? Is het nazisme/fascisme eigenlijk wel de nek om gedraaid met het verslaan van Hitler-Duitsland? En bovenal: kan het terug komen?

  En als die laatste vraag niet met absolute zekerheid met “nee” beantwoord kan worden, als het fascisme zich toch nog ergens schuil kan houden, hoe zorgen we er dan voor dat we het de baas blijven?

  Het antwoord op die vraag is: staan voor de democratie, geen enkele concessie dulden aan de democratie. En wat dat betreft kunnen we veel leren van onze eigen grondwet. Het kankergezwel dat fascisme heet, is namelijk veel ouder dan Nazi Duitsland, het is hetzelfde fascisme dat de slavernij bracht, dat genocide pleegde op de Indianen in Amerika, dat thans genocide pleegt in Afrika en dat verantwoordelijk is voor het globale “moslim” terrorisme. Voor dat laatste kan de zogenaamde “moslim broederschap” verantwoordelijk gehouden worden, een radicale arabisch-fascistische groepering die onder andere in de oorlog nauwe banden onderhield met Nazi Duitsland.

  We weten dus al lang wat het antwoord is op het fascisme en dat antwoord is terug te vinden in de beginselen van uw partij, waar ik overigens ook ooit lid van ben geweest: democratie, vrijheid en liberalisme. Het is niet voor niets dat tot voor kort in onze grondwet stond dat Hare Majesteit moest zweren onze onafhankelijkheid te bewaren. Het is niet voor niets dat er zo’n zware straf staat op het op “onwettige wijze” veranderen van de regeringsvorm. Onze voorouders waren door schade en schande wijs geworden en het zijn precies die principes die onze generatie niet meer helder voor de geest staan, omdat we vrijheid en democratie als vanzelfsprekend beschouwen.

  Maar waar eens water is geweest, kan weer water komen, zegt mijn vader altijd. En als we niet keihard staan voor die principes waar ook uw partij voor staat, dan gaan we vroeg of laat weer voor de bijl. Dan zal het fascisme keihard toeslaan, zo het in de geschiedenis zo vaak gedaan heeft.

  En daarom moeten we de vraag durven stellen: is de democratie wel voldoende gewaarborgd in Europa? En zo nee: wat kan dan nog garanderen dat het fascisme niet op een kwade dag de macht grijpt in Europa?

  En vergis u wat dat betreft niet: de zakken van het fascisme zijn diep. Ze waren een kleine eeuw geleden diep genoeg om een hele oorlogsmachine en industrie voor Hitler te financieren en neem van mij aan: zo diep zijn ze nog steeds.

  Bijgaand een boek wat ik in één adem uitgelezen heb over de ontzaglijke technologische ontwikkelingen die plaats vonden in het derde rijk. Het is deels speculatief, omdat niet alles “hard” gestaafd kan worden, maar de auteur is er naar mijn mening goed in geslaagd op basis van het materiaal dat er is, een geloofwaardig en logisch verhaal neer te zetten dat je toch aan het denken zet.

  –::–

  Dit boek is te lezen op:
  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/reichblacksun/contents.htm
  http://missilegate.com/rfz/swaz/index.htm
  Henkje [4] reageerde op deze reactie.

 3. Helaas gaat ook dit artikel voorbij aan de wezenlijke vraag, wat ons met de EU precies voor ogen staat.

  Als het gaat om internationale samenwerking moeten we ons afvragen of dat binnen de EU gebeurt op basis van vrijwilligheid en partnerschap of op basis van dwang. Helaas moeten we vaststellen, dat Europese “samenwerking” tegenwoordig wordt afgedwongen.

  We horen Balkenende en consorten steeds zeggen: “Het moet van Europa”, “We moeten solidair zijn” en dat soort taal.

  Mijn vragen zijn dan heel simpel: “Wat moeten we allemaal van Europa? Willen we dat wel?”
  Solidair zijn? Waarmee dan?

  Dan blijkt al heel spoedig, dat onze politici daarop geen helder antwoord kunnen of willen geven. Dan rest slechts één weg: de terugtocht. Laten wij als burgers onze huid zo duur mogelijk verkopen.

 4. @Henkje [4]:

  Democratie is de minst slechte vorm van bestuur die best aardig kan werken als het volk over de juiste informatie beschikt om betrouwbare politici te kiezen. Dat betekent bovenal dat er echte, onafhankelijke media moeten zijn die hun werk doen. Die het volk duidelijk moeten maken wat voor vlees ze met wie in de kuip hebben. Die het volk vertellen welke politici korte lijntjes hebben met het grote geld en aldus het woord spreken van het brood dat men eet, in plaats van het volk te vertegenwoordigen, waar ze toch goed voor betaald worden van onze belastingcenten.

  Fascisme is het streven naar een totalitaire, dictoriale maatschapij waarin de elite het voor het zeggen heeft en de massa mag zorgen dat het de elite aan niets ontbreekt. Het woord fascisme verwijst naar het fasces symbool: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fasces , een symbool van de absolute heerschappij: Het bestaat uit een bundel houten roeden die een bijl insluiten, bijeengehouden door roodleren riemen. Fasces werden door ambtenaren (lictores) voor de magistraten uit gedragen. De roeden, gewoonlijk berk maar soms iep, waren symbolisch voor de “Macht om te Straffen”, de bijl symboliseerde de “Macht over leven en dood” en de riemen de “Macht om te arresteren”.

  Deze symbolen vindt men onder andere terug in de drie belangrijkste machtscentra van de wereld, de soevereine stads-staten het Vaticaan (Rome), Capitol Hill (Washington) en het financiele centrum van Londen, de drie-eenheid van het “Wereldwijde Rijk”: http://argusoog.punt.nl/index.php?r=1&id=428315&tbl_archief=

  Deze drie-eenheid steekt zo ongeveer letterlijk de middelvinger op naar het gewone volk, of “Goyem” (letterlijk: vee), zoals de geachte heren het noemen, middels de drie uit Egypte gejatte obelisken die prominent in deze stads-staatjes staan. En obelisken zijn fallus-symbolen, evenals de middelvinger…

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Arend Lammertink [5]:
  “Democratie is de minst slechte vorm van bestuur die best aardig kan werken als het volk over de juiste informatie beschikt om betrouwbare politici te kiezen.”

  Vraag: Kun je uitleggen, waarom “democratie” de minst slechte vorm van bestuur is?

  Antwoord: …

  Vraag: Wat versta je onder “democratie”, als de politici klaarblijkelijk schijt aan de kiezer hebben?

  Antwoord: …

  Vraag: Aan welke criteria meet je af, dat democratie “de minst slechte vorm van bestuur is”?

  Antwoord: …

  “(…)die best aardig kan werken als het volk over de juiste informatie beschikt om betrouwbare politici te kiezen.”

  Wel een hele vage voorwaarde.

  “betrouwbare politici”

  Een innerlijk tegenstrijdigheid. Dat lijkt op de kwadratuur van de cirkel.
  Vraag: Kun je aangeven hoe je dat desalniettemin op betrouwbare wijze gestalte wilt geven?

  Antwoord: …

  Etc., etc.

 6. Hub vraagt: “Wat dan mijn vraag oplevert: “Wat dan? Als je het afschaffen van barrières en andere economische hindernissen uitschakelt, wat zijn dan de concrete voordelen die de EU heeft opgeleverd””

  Het allerbelangrijkste heb je niet genoemd: 63 jaar vrede, dwz geen binnen-europese conclicten meer met als gevolg een historisch weergaloze groei van de economie en stijging van de welvaart voor de overgrote meerderheid van de bevolking.

  Dat is geen reden om de EU nu maar cart blanche te geven voor alles wat haar goeddunkt, maar het is volgens mij wel raadzaam om bij welk design je dan ook mag hebben voor de toekomst de idee van europese eenheid niet weer volledig los te laten.

  Ik zelf pleit voor een Europa der Vaderlanden, incl. Rusland, in de geest van de Gaulle; dwz afschaffing euro-parlement en wellicht de commissie (dus afschaffing van Brussel en Straatsburg), maar handhaving van de Raad en van de euro. Geen autonoom europees budget. Alle andere europese instituties staan open voor vrijwillige deelname. In die opzet zijn de nationale staten weer vrijwel autonoom, behalve op het gebied van defensie. Doel moet zijn en blijven het onmogelijk maken van een toekomstig binnen-europees militair conclict. Het uitgesproken doel van zo’n Europa moet zijn de bescherming van de europese civilisatie en niet zoals nu an ‘ever closer union’, dat niets anders is dan een carte blanche voor een ongewenste superstaat. Denk maar aan een soort van hedendaagse vervanging van de goeie ouwe Keizer, de welwillende patriarch die waakt over het welzijn van zijn schaapjes. Verder dient Europa ‘constitutioneel’ te worden beperkt tot het historische verspreidingsgebied van het Christendom. Een maatregel die elke deelname van een islamitisch land op voorhand onmogelijk maakt, maar wel de deur met Rusland open houdt. Buiten-Europese immigratie wordt vrijwel onmogelijk gemaakt, hetgeen tamelijk eenvoudig te handhaven is dankzij de Middellandse Zee en de Bosporus. De Russen gaan we nodig hebben als aanstonds Amerika gaat wegvallen, c.q. ‘in zichzelf gekeerd gaat raken’, verder als afzetgebied, als partner voor een militair verbond en voor de grondstoffen.
  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [8]:

  “De Russen zullen trouwens graag dat Islamitische varkentje voor “ons” wel willen wassen, denk je niet?”

  Het gebrek aan politieke correctheid bij de Russen is een eigenschap die nog erg van pas kan komen bij de komende verdediging van Fortress Greater Europe.
  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.