discriminatie-diversiteitDit artikel is niet bedoeld om reacties te ontlokken of het u wel of niet eens bent met de instroom van buitenlanders in Nederland. Het gaat mij om het morele vraagstuk welke inburgeraar wel, en welke inburgeraar geen vergoeding ontvangt om Nederlands te leren. 
 
Casus 1, op waarheid berust:

Een Pools gezin (man, vrouw, 2 kinderen) woont in Nederland met het plan hier te blijven. De kinderen gaan hier naar school en leren Nederlands. Moeder is thuis en spreekt alleen Pools. Vader werkt als monteur voor een beddenzaak en monteert ook “op karwei”, dus bij klanten. Hij spreekt gebrekkig Nederlands, maar schrijft het abominabel, maar weet zijn navigatiesysteem te programmeren en kan dus zijn adresjes vinden. Zijn baas in tevreden over zijn inzet en zijn vakkennis. Hij werkt, gedraagt zich voorbeeldig en betaalt belasting. Hij en zijn vrouw willen graag Nederlands leren, maar deze opleiding kost € 2.500 per persoon. Dat geld heeft hij absoluut niet.

 Casus 2, afgeleid uit de wetgeving:

Een Somalische vluchteling (als voorbeeld, kan ook uit een ander niet-EU land zijn) komt Nederland binnen en vraagt asiel aan met de bedoeling zich hier permanent te vestigen. Hij  krijgt zonder problemen al tijdens zijn verblijf in het asielzoekerscentrum gratis en voor niets een inburgeringcursus met daarin ook onderwijs in onze taal. De Somaliër was een zeer goede arts in zijn land van herkomst en zou de inburgeringcursus dus in een later stadium heel gemakkelijk terug kunnen betalen als hij hier in zijn professie werkzaam wordt.

 Vergoeding vrijwillig inburgeren EU-burgers volgens de wet:

De Nederlandse Wet Inburgering voorziet in het vergoeden van inburgeringcursussen voor zogenaamde inburgeraars. Deze mensen, die van buiten de Europese Unie komen, zijn verplicht om een dergelijke cursus te volgen. Burgers uit Europese lidstaten zijn van deze verplichting vrijgesteld, omdat dit in strijd zou zijn met het vrij verkeer van werknemers.

Immigranten uit deze EU landen die vrijwillig willen inburgeren, hebben er geen recht op dat hun cursus wordt vergoed, mensen van buiten de EU wél. Mensen met de Nederlandse nationaliteit krijgen echter wel een vergoeding voor Nederlandse les op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. In artikel 24 van Richtlijn 2004/38/EG(1) wordt gegarandeerd dat EU-burgers net als eigen onderdanen moeten worden behandeld. Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie in de zaak Dany Bidar (Case C-209/03) geoordeeld, dat als er sprake is van een zeker mate van integratie, EU-burgers in aanmerking komen voor dezelfde vergoeding van studiekosten als eigen onderdanen.

 Ik heb de wet opgezocht en de jongste wijzigingen daarop. Dit is voor een Nederlander zonder juridische achtergrond nauwelijks te volgen, dus voordat een inburgeraar dit tot zich kan nemen, komen daar ook nog eens juridische kosten bij

1. Vindt u het wenselijk dat er aan EU-burgers een financiële drempel wordt opgeworpen om te integreren in een andere lidstaat?

2. Moet het Poolse gezin zelf een financiering regelen of moet zijn baas hem hierin steunen?

 3.En wellicht de belangrijkste vraag: is er een moreel verschil tussen het Poolse gezin en de Somaliër?
Misschien beter gesteld: past de EU (en/of Nederland) discriminatie toe in deze zaak?

Paul Martens

20 REACTIES

 1. Gemilimeter in een ernstig verstoorde samenleving …

  Zolang excessieve democratie de norm is zal er nog veel triest, dom beleid volgen.

 2. Het verschil is dat de Pool blank, katholiek en Europees is, en de Somalier is zwart en islamist, dus zielig.

  Lees het boek van Bart Croughs, In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon. Dan zal je het beter begrijpen!

  YaHozna [7] reageerde op deze reactie.

 3. Naast het Nederlands beheers ik nog Engels en Duits, maar van de autoriteiten van de landen waar die andere talen worden gesproken heb ik nog nooit een vergoeding gekregen. Zelf vind ik de regeling die in het artikel wordt besproken totaal van de gekke.
  De snelste manier om een taal te leren is om te gaan met de mensen die die taal spreken. Duitsers b.v. vinden het geen probleem als je in de spreektaal grammaticale fouten maakt. Ze vinden het belangrijker dat ze je kunnen verstaan, steenkolen-Duits of niet.
  Maw: als geboren Duitsers tegen je zeggen dat je veel beter Duits spreekt dan Rudi Carrell, is dat een groot compliment.

 4. “Misschien beter gesteld: past de EU (en/of Nederland) discriminatie toe in deze zaak?”

  Ja dat doen ze,ze maken onderscheid.
  De enige morele oplossing is om geen belastingeld van werkende mensen af te pikken om anderen taalles te laten nemen.
  Dat is trouwens altijd immoreel, voor welk doel ze het ook gebruiken. Het doel heiligt de middelen nooit.

  Libertas [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Libertas [5]: In principe heb je gelijk, ik ga zelfs zo ver dat ik vind, dat je de taal van het nieuwe land in jouw thuisland al moet leren, voordat je je ergens wilt gaan vestigen.

  Maar mijn stelling was meer van morele aard: is het moreel om de ene buitenlander wel te subsidiëren en de andere niet?
  Een diepere moraal, die ik al tussen de reacties heb gelezen (en naar mijn mening correct is) is, of het moreel aanvaardbaar is om geld af te pakken en aan nieuwe burgers te geven voor taalonderwijs of inburgering.

  En daarboven op: is dit weer een vorm van discriminatie, waaraan wij als burgers meebetalen? En discriminatie is anderzijds een uitwas waarvoor wij, burgers, weer straffen voor kunnen krijgen als wij ons daarvan bedienen.

  .M [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Egor van Elven [2]:
  Het is waar; het links tuig is tegen de eigen geschiedenis, cultuur.

  En waar kiezen ze wel voor? Voor dierlijk, afgunstig, zgn zielig volk. Dat heeft namelijk veel overeenkomsten met het links, ziek tuig.

  Leve de excessieve democratie; leve de snelweg naar de hel …

 7. De Somalier heeft een uitkering, Nederlands leren levert hopelijk een baan op, dit zou de staat geld moeten besparen.

  De Pool heeft een baan, Nederlands leren levert voor hem alleen persoonlijke winst op (betere baan / meer ingeburgerd), dus waarom zou de staat daarvoor betalen?

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Paul Martens [6]: “ik ga zelfs zo ver dat ik vind, dat je de taal van het nieuwe land in jouw thuisland al moet leren, voordat je je ergens wilt gaan vestigen”.
  Niet mee eens. Niemand hoeft wat dan ook te leren. Je kan perfect overleven met bv. Engels (of in bepaalde wijken bv. met Turks). Het enige wat ik van mensen verwacht is dat ze zich aan het non-aggressie principe houden EN dat ze schending hiervan niet uitbesteden aan de overheid door het stelen te outsourcen aan de combinatie belastingdienst-uitkeringsdienst.
  Dus wil iemand de taal leren: prima maar op eigen kosten. Wil ie dit niet: ook prima, zolang ie maar niet zelf of via de overheid steelt om te overleven.
  Overigens meende ik dat per 2007 de wet gewijzigd was in de door jou gewenste richting en dat (behoudens vluchtelingen) niet-EU burgers die zich in NL willen vestigen inderdaad van tevoren op de NL-ambassade in het land van herkomst een inburgeringstoets (bestaande uit taaltest en “kennis van Nederland”) succesvol moeten afleggen.

 9. Beide behoren géén inburgeringscursus te krijgen. En wel omdat

  a) deze staatscursus qua kwaliteit erg slecht zijn.

  b) iedere goedwillende immigrant zélf op zoek gaat naar manieren om de taal te leren, indien die dat wenst. Kosten zijn daarbij een te makkelijk excuus.

  (Overigens indien ze de taal niet willen leren is dat mij ook goed, als ze zelf ook eventuele consequenties dragen. Veel immigranten leven probleemloos in ons land zonder de taal te kennen.)

  c) er is geen moreel verschil tussen beide, wel een juridisch. Moreel hebben beide evenveel recht op wel/geen cursus. Geklets over de ene heeft al een baan etc kan je altijd twee kanten uitleggen. Juridisch is er ene verschil dat de Eu wetgeving effectief zegt dat discrimineren soms mag, indien het een niet-EU inwoner betreft. (Don’t shoot the messenger.)

 10. Helemaal met Hub Jongen eens: laat degene die wil inburgeren de cursus betalen, die is per slot van rekening belanghebbend. Het subsidiëren van zulke projecten is niet nodig en bovenbien oneerlijk tegenover burgers uit andere EU-landen.

 11. @Hugo [8]: Interessant standpunt, Hugo. Vooral “waarom de staat zou betalen voor iemands betere kansen”.

  Vreemd genoeg wil de staat wel evenredig (en zelfs proportioneel) meeliften op
  iemands vooruitgang in verdiensten. Dus iemand die zichzelf opwerkt en meer gaat verdienen, daar profiteren de dieven in Den Haag van mee, zonder er dus ook maar 1 enkele moeite voor te hoeven doen.
  In dit licht bezien, zou de staat er alle baat bij hebben ook die Poolse werknemer betere kansen te bieden door het taalonderwijs te subsidiëren.

  Maar ja, dan moet de staat dus economisch efficiënt gaan denken. Nee, die woordencombinatie past niet in 1 zin.

  .M [13] reageerde op deze reactie.
  Hugo [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Paul Martens [12]: 1 uitzondering is echter nou net scholing. De staat subsidieert eveneens hoger onderwijs vrij fors. De enige logica is dat ze hoopt dat de afgestudeerden later meer opleveren doordat ze meer verdienen EN progressief meer belasting betalen door de hogere schalen waarin ze vallen.
  Dat laat onverlet dat op alle andere domeinen de staat inderdaad inefficient is en helemaal niet economisch denkt.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 13. @.M [13]:

  “Dat laat onverlet dat op alle andere domeinen de staat inderdaad inefficient is en helemaal niet economisch denkt”

  Juist wél ! Maar alleen ten eigen gunste, of ten gunste van de lobbygroep die de zittende regering in het zadel heeft geholpen. 😉

  Een aardig voorbeeld vind ik altijd het parkeerbeleid. Buurtbewoners klagen bij de gemeente, dat er parkeeroverlast is in hun buurt. De gemeente plaatst dan parkeermeters in die buurt. De parkeeroverlast is dan weg.

  Maar nu klagen de mensen aan de rand van die buurt, waar vroeger nooit parkeerproblemen waren, dat je opeens je auto niet meer kwijt kan. De gemeente plaatst dan ook daar parkeermeters. En vervolgens beginnen de mensen te klagen die vlak buiten dát betaald parkeren gebied wonen.

  Totdat uiteindelijk de hele stad van pakeermeters is voorzien en de situatie weer is als vroeger toen er nog helemaal geen parkeermeters waren. Met dit verschil, dat de gemeente er jaarlijks ettelijke miljoenen extra bij krijgt.

  En dat terwijl de gemeente voor hetzelfde parkeereffect ook een blauwe zone had kunnen instellen waar je met een parkeerschijf maar een beperkte tijd mag staan. Maar ja, dat kost ze alleen maar geld (aan salarissen van controleurs) dus daar beginnen ze niet aan.

  ===
  Edina in court: “Why do you have to regulate every single detail of our lives? I know we have railings to prevent stupid people from running into the street and killing themselves. But we are normal people, we don’t do that. Why don’t you have a stupidity tax and only tax the stupid people?” Judge: “That is not relevant to this case. You are to pay 50,000 pounds in parking fines within 14 days. Next! (Absolutely Fabulous)

  .M [15] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [14]: Mee eens: ik bedacht het me toen ik het opschreef maar wilde er geen te lange post van maken.

  In wezen behoren ambtenaren zelfs tot de efficientste mensen die er zijn, maar dan alleen t.b.v. zichzelf. Ze verdienen verhoudingsgewijs een enorm salaris in verhouding tot hun uiterst minieme prestaties en dat is allemaal mogelijk dankzij het in stand houden van hun apparaat d.m.v. hun gewapende tak, die slechts dient om henzelf (lees: het hele ambtenarenapparaat) in stand te houden. Want voor de bevolking zijn ze er slechts in naam, niet in feiten, zoals nog maar eens blijkt uit onderstaand artikel van vandaag in de Tijd: http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Geen_politiepatrouilles_bij_bouwwerven.8167285-438.art
  De weinige overige dienstverlening is slechts propaganda “kijk, u krijgt er iets voor terug” teneinde de mensen niet teveel te laten morren. Maar zo weinig presteren en toch zo goed betaald worden: da’s pas efficient – vanuit HUN standpunt.

  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Paul Martens [12]:

  Ik zou juist zeggen dat de staat hier wel (enigszins) efficient denkt. De ROI is veel hoger als je 2.5k in die Somalier stop dan als je 2.5k in die Pool stopt.

  Mijn punt wat ik had geschrapt uit mijn eerdere post was dat “de overheid” zoiets vrij makkelijk kan bedenken, en in eerste instantie klinkt het verdomt logish. Vervolgens wordt de wet er door gestampt, en jaren later komt iemand er op internet achter dat het niet klopt. Veel mensen denken hier dat “de linkse terroroverheid” een of ander groots plan heeft om de hardwerkende mensch zijn geld afhandig te maken. Volgens mij is het meer het geval dat het juist in de overheid mensen zijn die fouten maken, dingen niet helemaal doordenken en vooraf niet bedenken wat voor ongelijkheid er zou ontstaan. Dat is het probleem.

  En natuurlijk dat er een enorm gapend gat zit tussen de belangen van ambtenaren / politici en de staat in het algemeen. Bekijk ook maar eens waarom al die banken over de kop zijn gegaan. Mismatch belangen bankiers en banken.

  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.

 16. @.M [15]: @Peter de Jong [14]: @Hugo [16]:
  Ja, we kunnen inderdaad stellen, dat de overheid erg efficiënt is… richting haar eigen portemonnee.

  Maar een overheid, die ten dienste zou moeten staan van haar burgers, is voor diezelfde burgers totaal niet efficiënt.

  Of de ROI voor de Somaliër hoger is, hangt af van de vraag óf en hóe hij uit het asielcentrum komt. De Pool in deze casus heeft al een stukje geïnvesteerd in NL, door werkzaam te zijn (economische groei) en belasting te betalen.
  De opvang van asielzoekers, die misschien terug gestuurd worden naar hun land zorgen voor inversteringen waar dan helemaal geen “return” van komt.

  Blijft de vraag van moraal nog over, nauw verwant aan de vraag discriminatie. Als de Somaliër financieel interessanter is dan de Pool, wordt er dan discriminatie gepleegd op basis van financiële motieven? En als dat zo is, is dit (als overheid) moreel te verkopen aan de bevolking, de Pool én de Somaliër?

  Hugo [18] reageerde op deze reactie.

 17. @Paul Martens [17]:

  Stel je bent een kip zonder kop, en als je tegen het blauwe deurtje loopt krijgt je blonde buurvrouw geld, als je tegen het rode deurtje loopt krijgt je (verder identieke) somalische buurvrouw geld. Je loopt tegen het blauwe deurtje, ben je nu aan het discrimineren?

  Ik weet niet van wie deze qoute was, of hoe hij ging, maar in ieder geval was de strekking: schrijf niets toe aan opzet wat uitstekend beschreven kan worden door onkunde.

  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 18. @Hugo [18]: De strekking is erg duidelijk en ook erg goed. Alleen “riekt” het een beetje naar het verschil tussen willekeurig en onwillekeurig.
  En bij de overheid gebeurt weinig. Oh sorry, die punt had er niet meteen achter gemoeten. Ik wilde schrijven: bij de overheid gebeurt weinig zonder willekeur. (Ja, dán pas die punt). 😉

 19. Dat zal het zijn we moeten een grote multikul worden, verdeel en heers,dat is het motto van de nieuwe wereld orde en komt van amerika en wordt hier strikt toegepast door onze zogenaamde volksvertegenwoorders.

Comments are closed.