wetboek1We leven in Nederland, een land met een Grondwet. Maar we zijn ook wereldburgers, waarvoor een internationaal verdrag schijnt te gelden inzake burgerrechten en politieke rechten. In hoeverre moeten wij ons aan de Grondwet onderwerpen? Ofwel: zijn wij verplicht om deze erfenis vanaf onze geboorte tot aan ons graf te gehoorzamen? Omdat wij toevallig in Nederland geboren zijn?

 

In een serie artikelen wil ik u een aantal zaken voorleggen. Ter discussie en ter aanvulling. De titel van deze serie artikelen is niet zomaar gekozen: er ligt op dit moment een concept van een verklaring waarin het recht omschreven staat om als soeverein mens te kunnen leven, als mens met zelfbeschikking, geheel volgens de basis van het libertarisme. De verklaring is nu nog een concept en ik zoek (we zoeken) mogelijkheden om de verklaring te finaliseren.

In deze serie artikelen hoop ik uw reacties op een aantal punten, die wellicht constructieve bijdragen kunnen zijn voor de definitieve versie van deze verklaring, te inventariseren. Omdat deze verklaring een complex onderwerp is, bied ik u de achtergronden aan in verschillende delen.

Daarom wil ik om te beginnen u in dit artikel de erfenis voorleggen, waar alle Nederlanders mee opgescheept zitten: de “Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden”. Deze is in zijn geheel te vinden op http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm, maar ik zal hier op dit moment maar één aspect van belichten: het morele aspect.

“Onze” Grondwet is in mijn ogen niets meer en niets minder dan een opsomming en bescherming van alle lagen van overheden in Nederland. Te beginnen bij het Koningshuis, tot aan de laagste lagen van overheden, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Alle bepalingen in deze Grondwet, die melding maken van burgers, zijn verbonden met bepalingen en/of beperkingen die volgens de wet gelden. De wet, waarvan iedere burger geacht wordt deze te kennen. Hetgeen een onmogelijke opgave is. Omdat er mijns inziens geen enkele juridische instantie is, die de wetten volledig kent.

Wij zijn in dit land geboren of hierheen gekomen vanuit het buitenland. In beide gevallen dienen wij de Grondwet en andere wetten te gehoorzamen, als autochtonen gedwongen (de erfenis van hier geboren te zijn) en als allochtoon vrijwillig, omdat de vestiging in dit land op vrijwillige basis geschiedt.

Enkele vragen, opmerkingen en voorlopige conclusies:

Is het moreel verantwoord om automatisch aan deze Grondwet te moeten gehoorzamen, louter vanwege het feit dat u in dit land geboren bent?

Hebt u ooit de Grondwet, of een andere wet, vrijwillig ondertekend en akkoord bevonden? Ofwel: is het moreel acceptabel om deze wetten gedwongen te moeten gehoorzamen?

Elke wet in Nederland, en dus ook de Grondwet, begint met “WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.”. Als men overtuigd atheïst is of het bewijs begrijpt en onderkent, dat “god” niet bestaat, wat is dan de waarde van al deze wetten en moeten wij dan de koningin en de door haar goedgekeurde wetten überhaupt wel erkennen vanwege de loze en niets betekenende kreet “bij de gratie Gods”?

De Nederlandse staat erkent het “Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten”. Artikel 1 van deze wet geeft alle volken het zelfbeschikkingsrecht. Waarom alleen “volken”? Uit wat bestaan die volken? Toch zeker uit personen? “Volken” is een woord dat een concept vertegenwoordigt, een volk bestaat alleen bij de gratie van de individuen. Daarom eis ik, als individu, dat zelfbeschikkingsrecht en vraag ik mij stellig af of ik de Grondwet en alle andere Nederlandse wetten dien te erkennen. Uit moreel oogpunt bezien, heb ik het recht op zelfbeschikking, zo lang ik dit recht ook aan een ander gun en daar naar handel.

 

Graag uw reacties en volgende week zondag het volgende artikel in deze serie.

 

69 REACTIES

 1. boeken zijn mooi als ontspanning en informatie ,maar je kunt ze ook misbruiken om macht en invloed te verwerven. Voor mij mogen boeken wat bedoeld is om ons te onderdrukken op de brandstapel

 2. Tja,
  Volk is een concept en moet een groep individuen aanduiden.
  Overheid is ook een concept dat een groep individuen moet aanduiden.
  Er kan geen moreel verschil bestaan tussen individuen.

  Deze grondwet is niet door mij geaccordeerd, er staat geen handtekening van mij onder.
  Hij is dus moreel gezien ook niet geldig voor mij.

  Maar hij wordt wel afgedwongen door mensen met wapens.

 3. Een nationaliteit is tenminste nog een eenduidig begrip: je paspoort zegt het (ook al heb je er twee). Het is een loos begrip, want wat heb je behalve een stukje papier waar je niet om gevraagd hebt, nog meer gemeen met die andere 16 mln? Maar … het is tenminste iets wat vaststaat, ook al heb je het slechts omdat het je opgedrongen werd door anderen -statisten- met een bepaalde visie, maar tot nader oder heeft iedereen wel een nationaliteit. Het is irrelevant als selectiecriterium maar het staat vast. Net als mijn schoenmaat. Je kan het belachelijk vinden om me op basis van mijn 43 bepaalde rechten of plichten toe te kennen maar tenminste is het een 43 (of anders heeft de fabrikant een afwijkende normering maar mijn voet zwelt of krimpt niet telkens ik van schoenmerk verander).
  Maar wat is in hemelsnaam een volk? Wat is dat? Misschien kan je bepalen dat er een volk is -Paul Martens genaamd- bestaand uit 1 enkele persoon. Nou, dan heb je dus zelfbeschikkingsrecht. Geweldig!

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Scrutinizer [3]: Juist, of een volk, libertariërs genaamd (of iets anders mag ook), bestaande uit individuen.
  Elk individu als volk beschouwen is niet eens zo gek. Om binnen het libertarisch gedachtegoed te blijven, kun je de soevereiniteit van jezelf én anderen ook nog eens heel goed beschermen. Want aantasting van de zelfbeschikking van een ander “individu-volk”, zou dan eigenlijk een oorlog betekenen. Dat wil geen enkel gezond denkend mens.

  Waarom zijn wij Nederlanders? Omdat wij binnen concept-grenzen geboren zijn? Dat alles zijn concepten: een bundeling van afspraken waaraan wij geen deel hebben gehad. Waaraan wij geen bijdrage aan hebben geleverd, behalve dan de gedwongen financiering van die concepten. Ook “nationaliteit” is een concept, omdat het bepaald wordt door de concept-grenzen waarbinnen je geboren wordt. En je kunt dit veranderen door de nationaliteit van een ander land aan te nemen? Dan heeft “nationaliteit” dus geen universele waarde, dus is het een concept, dus is het geen waarheid, dus is het te verwerpen (niet te erkennen).

 5. ““Onze” Grondwet is in mijn ogen niets meer en niets minder dan een opsomming en bescherming van alle lagen van overheden in Nederland”

  Daarbij te bedenken dat een Grondwet oorspronkelijk bedoeld en opgezet is om de rechten van de BURGER te beschermen tegen een te grote macht van de heerser.
  De heersers hebben in de achter ons liggende tijd dat doel 170 graden omgedraaid, en ze zijn nog hard bezig om ook de laatste 10 graden naar volledigheid te verwezenlijken.
  Bedrog, zoals bvb bij het Verraad van Lissabon, wordt daarbij niet geschuwd!

 6. “Hebt u ooit de Grondwet, of een andere wet, vrijwillig ondertekend en akkoord bevonden?”

  Dat doe je toch door bij parlementsverkiezingen jouw mandaat aan een politicus te geven??
  Die is imeers jouw vertegenwoordiger?
  Daar kun je toch op rekenen dat die alles in jouw belang doet?
  Nadat je gestemd hebt, heb je dus ook geen recht van spreken meer.

  Paul Martens [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [6]: Wanneer je tijdens de verkiezingen op een aprtij stemt, dan geef je inderdaad jouw mandaat aan die partij en heb je geen recht van spreken meer. Dat ben ik met je eens.

  Niet stemmen is voor mij dan ook een eerste stap om de politiek niet meer te erkennen. Maarmee daar houdt het nog niet op, want ook al stem ik niet, ik ben schijnbaar toch gehouden om mij te richten naar de resultaten/uitkomsten van datgene waar anderen op (of voor) gestemd hebben.

 8. @gert [7]: Goed standpunt.

  Maar waar houdt dan dat beginsel op? Waar is het omslagpunt gedocumenteerd waar de politici overal mee wegkomen en juist vrij zijn om te doen wat zij willen en (omgekeerd) de burger gehouden en belemmerd wordt om die wetten en verzinsels van de politici te gehoorzamen?

  Als het waar is wat jij schrijft, zouden wij burgers inderdaad soeverein zijn en zelf kunnen beslissen waar wij wel en niet aan meedoen binnen deze maatschappij. En helaas is dit verre van de huidige situatie.

  Met de genoemde “verklaring van onafhankelijkheid” zoek ik juist naar wegen om mijzelf (en iedereen die dat wil) te onttrekken aan die overheid, zonder alsnog in de gevangenis te belanden omdat de wet mij tegenhoudt.

 9. Om bij je vragen te blijven, hier wat mogelijke antwoorden:
  1. Moraliteit en recht zijn twee verschillende dingen. Immers de wet is een voorschrift en beperkt de vrije keus. Moreel handelen is alleen mogelijk, vanuit een vrije wilsbeschikking.
  Hieruit blijkt het wezenlijke verschil tussen recht en moraal.
  2. Zie 1.
  3. Je zou kunnen zeggen, dat de waarde van een wet gelijk is aan de strafsanctie x de pakkans. Maar er valt natuurlijk meer over te zeggen.
  4. “Volk” is juridisch niet gedefinieerd. Het schijnt het subject van staats- en volkenrechtelijke wetgeving te zijn. Zodra je een paspoort hebt word je geacht Nederlander te zijn en aldus tot het Nederlandse volk te behoren.

  Volk zijn geeft rechten, o.a. recht op zelfbeschikking.
  Een statenloos volk is geen volk. Zo hadden de Zionisten voor 1947 geen eigen staat, maar waren een politieke beweging.

  Palestijnen zijn geen volk, want ze hebben geen eigen staat en dus ook geen recht op zelfbeschikking.

  Dat dit een cirkelredenering is, schijnt niet te deren.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Volk
  Paul Martens [27] reageerde op deze reactie.

 10. Beste Paul,

  Volgens mij vergeet je een aspect. De grondwet geldt voor “personen” en niet voor mensen. Zodra jij geboren wordt en je ouders je hebben aangegeven creeërt de overheid op dat moment een eigen kindje, dat de rest van je leven jouw “persoon” zal zijn.

  Jij hebt hier echter nooit mee ingestemd; je hebt nergens je handtekening geplaatst en bent nergens een contract met wie dan ook aangegaan. Dat is de reden waarom de overheid je persoon aanspreekt in haar briefwisseling (wat betreft boetes en belastingen bijvoorbeeld) en niet jou met je echte naam. Je persoon is je naam in hoofdletters, je echte naam is de naam die je zelf waarschijnlijk hanteert, met slechts de eerste letter van elk los deel in hoofdlettervorm. De overheid spreekt niet tegen jou maar tegen een door henzelf geschapen levenloze entiteit.

  Kortom: de hele grondwet geldt sowieso voor geen enkele Nederlander, tenzij iemand zich er vrijwillig aan onderwerpt. En dat doet helaas het gros. Wat mij betreft is het tijd om daar maar eens een eind aan te maken en ik steun je daarom ten zeerste in je initatief.

  Mocht je betreffende dit onderwerp verder willen lezen/communiceren, kijk dan alsjeblieft ook eens op mijn website.

  Marcel [12] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [27] reageerde op deze reactie.

 11. Beste Marcel,

  Mijn website is http://www.anarchiel.com, maar je kunt ook gewoon op mijn naam klikken die boven het commentaar staat.

  Ik werk samen met de heren van Claimyourrights.eu en wij proberen gezamenlijk het Freeman-denken in Nederland wat meer voeten aan de grond te laten krijgen en dus houd ik mij op mijn siteje vrij veel bezig met het belichten van vrijheid of juist het gebrek daaraan.

  En mocht je specifieke vragen hebben, dan kun je me altijd bereiken via het e-mailadres dat op dezelfde site te vinden is.

  Ik kan jou (en iedereen) ook “Hijacking Humanity” aanbevelen. Ook van oa. de ThinkFree organisatie en ook deze docu laat nog eens duidelijk zien dat wij niets meer dan ons vrijwiliig onderwerpende onderdanen zijn en dat dat helemaal nergens voor nodig is. Het is slechts een heel naar spelletje waar een zeer beperkte groep mensen erg veel geld aan verdient.

 12. Stel dat…

  Volgens mij is het probleem een beetje dat libertariers er veel te hard inhakken. De meeste Nederlanders lijden aan het Stockholm syndroom. Generaties van slavernij hebben De Nederlander tot slaaf geëvolueerd. Dat is waarom er geen succesvolle Libertarische Partij is! Omdat niemand nog vrij wil zijn, mensen zijn bang voor vrijheid. Dit alles gevoed door voortdurende propaganda van de overheid, die ons inwrijft wat voor slechts wij wel niet doen met onze vrijheid, totdat wij er allemaal mee instemmen dat het inderdaad maar beter is zo, en weer een stukje vrijheid inleveren…

  Voor succes zou je voorzichtig moeten formuleren, met doelstellingen die in kleine stapjes genomen worden.

  -Dus niet de overheid afschaffen, maar kleiner maken.
  -De grondwet niet afschaffen, of herschrijven, maar stukje bij beetje aanpassen.
  -Belastingen niet afschaffen, maar stap bij stap verlagen, waarbij mensen kunnen kiezen waaraan ze hun 30% -> 20% ->10% -> 5% belasting willen betalen. (onderwijs, gezondheid, kunst, kies maar wat je steunt van jouw geld).
  -Iemand die graag een bepaalde belasting betaalt, mag dat blijven doen, en ervan blijven profiteren etc. etc.

  De reden dat onnozele organisaties als het Dierenbevrijdingsfront altijd falen, is omdat ze de gekooide dieren in 1 keer in de vrijheid plempen.

  Veel succes met je concept, maar als je er echt iets mee wilt bereiken, maak dan 5 concepten. Een stappenplan. En presenteer voorlopig alleen concept nummer 1.

  Wees geen dierenbevrijdingsfront, ook al zijn jouw bedoelingen wel nobel!

  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [27] reageerde op deze reactie.

 13. Martens maakt een hier inmiddels klassieke fout.
  Hij projecteert zijn libertarische dromen 1 op 1 op de Nederlandse samenleving.
  En dan loopt het aan alle kanten spaak.
  Immers, de Staat der Nederlanden heeft inmiddels talloze projecten gerealiseerd, die elke inwoner ten goed komen.
  Het is alleminst onrechtvaardig die profiterende inwoners een heffing op te leggen om die voorzieningen te kunnen betalen.
  Martens roept nu”‘Mij is niks gevraagd’.
  Nee, het wordt namelijk ridicuul als aan elke nieuwe Nederlandse volwassene die 18 wordt, iedere keer opnieuw toestemming gevraagd moet worden voor die reeds bestaande voorzieningen.
  Wat reeds bestaat tot tevredenheid van velen bestaat nu eenmaal.
  En dient bekostigd.
  Dit kan niet met elke nieuwe achttien-jarige opnieuw worden opgestart.

  Het libertarisme van Martens kan slechts in een utopisch Libertarie bestaan.
  Waarbij, overigens, toch weer een volk ontstaat: het libertarische volk in hun libertarische staat. Staat, dus.

  Wil Martens realistisch zijn, zou hij kunnen pleiten voor accijns.
  Accijns maken dat men uitsluitend belasting betaalt voor de mate van het gebruik. En voorkomen het snuffelen van overheden allerlei prive-bezigheden.
  Wegenbelasting in de accijns, maakt dat wie nauwelijks rijdt, nauwelijks betaalt, en wie veel rijdt (veel van de overheidswegen gebruik maakt) veel betaalt. Zonder dat die overheid uw doen en laten hoeft te volgen!

  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.
  Ratio [18] reageerde op deze reactie.

 14. Internationale verdragen waar Nederland als staat mede-ondertekenaar van is, staan boven de Nederlandse (grond)wet. Vandaar dat een Nederlander tot aan het Internationale Hof kan procederen bij een conflict met de Nederlandse overheid.

  Het ‘morele’ aspect van de grondwet is een lastige zaak. Jouw moraal is de mijne mogelijk niet. Kortom je zal eerst moeten uitleggen wat je onder moreel en moraliteit verstaat, voordat je verder kan discussieren.

  “Uit moreel oogpunt bezien, heb ik het recht op zelfbeschikking, zo lang ik dit recht ook aan een ander gun en daar naar handel.”
  Zonder staten met een wetgeving, opsporingsapparaat en rechterlijke macht blijft de vraag hoe en door wie is vast te stellen dat iemands zelfbeschikkingsrecht het recht van anderen benadeelt en wie dan op welke (morele) basis mag en kan ingrijpen. Ook in ‘Libertarië’ zal dat gemeenschappelijk moeten worden vastgesteld (de morele basis en waar iemands zelfbeschikking ophoudt) en de naleving ervan worden uitbesteed aan professionals. Kortom, libertariërs gaan opnieuw het wiel uitvinden.

  Paul Martens [27] reageerde op deze reactie.

 15. @Overheidsslaaf [14]:
  @beek [15]:

  Natuurlijk is het onmogelijk om alle geweld van de overheid in één klap af te schaffen.
  Net zo als het voor de politie van een grote stad niet mogelijk is te bereiken dat er van vandaag op morger geen enkele verkrachting, diefstal of moord meer is. Maar het zal (neem ik aan) wel hun doel is het aantal misdaden naar NUL terug te brengen.
  Ook neem ik aan dat als ze zich realiseren dat onmogelijk is, dat ze dan toch er aan werken om het doel zo dicht mogelijk te benaderen.

  Daaro is het goed te begrijpen dat er verschil is tussen:

  B. Wat is het einddoel dat we willen bereiken?
  ( ik ervaar dat Paul Martens daar een goed begin mee maakt in bovenstaand artikel)

  A. HOE kom je van de huidige toestand A in de toestand B?

  Dat HOE kan wel uit tientallen stappen, projecten bestaan.
  WIE is bereid om al aan één van die staappen, stapjes te gaan beginnen?
  De Vrijspreker zegt al vast alle mogelijke hulp toe.

 16. @beek [15]:
  “Immers, de Staat der Nederlanden heeft inmiddels talloze projecten gerealiseerd, die elke inwoner ten goed komen.”
  Nou en? De particuliere markt kan dit ook prima, en beter ook nog, en als belangrijkste: vrijwillig. Dwang is nooit gerechtvaardigd.

  “Nee, het wordt namelijk ridicuul als aan elke nieuwe Nederlandse volwassene die 18 wordt, iedere keer opnieuw toestemming gevraagd moet worden voor die reeds bestaande voorzieningen.”
  Noem eens een voorziening waar dit probleem voor zou komen.

  “Wat reeds bestaat tot tevredenheid van velen bestaat nu eenmaal.”
  Dat velen er content mee zijn rechtvaardigd de dwang van de minderen niet.

  “Waarbij, overigens, toch weer een volk ontstaat: het libertarische volk in hun libertarische staat. Staat, dus.”
  Er is maar 1 soort volk: het individu. Ieder individu is een soevereine staat, in een libertarische wereld dan. Iets anders dan het individu een volk noemen is gebaseerd op stereotypen en vooroordelen, iedereen is immers verschillend.

  “Accijns maken dat men uitsluitend belasting betaalt voor de mate van het gebruik.”
  Dit is hetzelfde als vrijwillig betalen, in ieder geval als je met accijns bedoeld dat je alleen betaald als je het gebruikt.

  beek [20] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [43] reageerde op deze reactie.

 17. Okay, mijn steentje (mening) dan:

  1. Nee, het is moreel niet verantwoord dat wij aan een grondwet moeten gehoorzamen omdat we in NL geboren zijn. Omdat wij ‘ergens’ geboren zijn, zijn we niet het eigendom of de speelpop van ‘boven-ons-gestelden’ in dat bepaalde gebied.

  Het is sowieso niet moreel wetten opgelegd te krijgen van ‘ hogerhand’. En al helemààl niet als die wetten meer omvatten dan: -je zult niet stelen of een ander lichamelijk kwaad doen.

  2. Zie 1.

  3. De nietsbetekende kreet ‘ bij de gratie gods’ lijkt me niet het enige. Ook Beatrix wordt niet automatisch erkend als Koning, lijkt me. Ik kan me niet herinneren dat ik haar ooit toestemming heb gegeven besluiten voor- en over mij te nemen. Evenmin geloof ik in een God. Evenmin heb ik de Raad van State of de Staten Generaal ooit gemachtigd.

  Samengevat: Ik denk dat iedere ‘ boven-mij-staande’ die deze wet zogenaamd validiteit geeft niet door mij erkend wordt, inclusief God en De Koning.

  4. Helemaal mee eens. Artikel 8 is ook heel interessant, want dat betekent dat de overheid niet systematisch, omdat ik hier geboren ben, een deel van mijn geld mag afnemen. (Niemand mag in horigheid worden gehouden etc.).

  Maar een wedervraag: Mag je aan enkele artikelen rechten willen ontlenen, maar de rest negeren? Bijv. artikel 4 (noodtoestand), artikel 10 (arrestatie bij breken wet) en nog een heel aantal.

  Paul Martens [27] reageerde op deze reactie.

 18. @Ratio [18]:

  Ik noem de vele kunstwerken van Verkeer en Waterstaat.
  Die zijn er, moeten worden onderhouden en betaald, en alle ingezeten Nederlanders profiteren ervan.

 19. @Beek

  Je maakt een grap, toch? Hahaha.

  Mocht het geen grapje zijn… Ik bijvoorbeeld, profiteer niet van de vele kunstwerken van Verkeer en Waterstaat. Ik irriteer me kapot aan die dure, vaak roestige, nietszeggende stukken staal langs de kant van de weg. En een gotspe dat we daar voor betalen terwijl er mensen op een wachtlijst staan voor een hart-operatie. Leg jij dat maar aan ze uit, Beek!

  beek [22] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [27] reageerde op deze reactie.

 20. @beek [22]:

  Zou een libertarier hier hartstochtelijk pleiten voor de verkoop van die kunstwerken aan particulieren, kijk, dan is men tenminste realistisch bezig.
  Alleen maar roepen ‘mij is niks gevraagd’, en ‘alle belasting is diefstal’, is bijzonder onnozel en kortzichtig in mijn ogen.
  Zelfs voor een eekhoorn bestaat het collectief ‘bos’ voor zijn veiligheid.
  Mensen die collectieven ontkennen, zijn ziende blind, en aldus dwaas.
  Bedrijven, die zo populair zijn onder libertariers: allemaal collectieven.

  Hub Jongen [39] reageerde op deze reactie.

 21. @beek [22]:

  Mmmm, het is de eerste keer dat ik hoor dat ‘men’ daar viaducten, bruggen, waterkering en tunnels mee bedoelt… Zucht… Waar is dit grappige en intelligente synoniem ontstaan, waar komt het vandaan beek?

  *Zou een libertarier hier hartstochtelijk pleiten voor de verkoop van die kunstwerken aan particulieren, kijk, dan is men tenminste realistisch bezig.*

  Waarom zou je een ‘kunstwerk’ verkopen aan een particulier, als een particulier dat kunstwerk ook vanaf het begin zou kunnen maken? Kun je me dat uitleggen? Dus de overheid bouwt bijvoorbeeld een Noord-Zuid lijn, en verkoopt die daarna aan een particlier? Waarom legt de particlier de Noord-Zuid lijn dan niet aan? Zou de particier er misschien bij gebaat zijn dit heel kosten-effectief en zonder uitstel te doen?

  *Zelfs voor een eekhoorn bestaat het collectief ‘bos’ voor zijn veiligheid.*

  Het collectief bos bestaat voor een eekhoorn, zoals voor ons het collectief land bestaat. Bouwt een eekhoorn een nestje, dan is dat van hem. Er is geen opper-eekhoorn die jaarlijks een percentage van zijn nestje wil. Noch wil de oppereekhoorn 30%-70% van de nootjes van de eekhoorn.

  *Mensen die collectieven ontkennen, zijn ziende blind, en aldus dwaas.
  Bedrijven, die zo populair zijn onder libertariers: allemaal collectieven.*

  Hoe, op welke manier, is een bedrijf een collectief? Beek, verlicht mij, want kennelijk blijf ik een dwaas!

  beek [25] reageerde op deze reactie.
  beek [26] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [29] reageerde op deze reactie.
  Ratio [33] reageerde op deze reactie.

 22. @Overheidsslaaf [24]:

  Misschien kan deze slaaf begrijpen dat er projecten zijn waar een ondernemer geen brood in ziet?
  Maar die toch nuttig zijn? Voor het collectief Nederland?
  Die Noord-Zuidlijn: is misschien een falend voorbeeld tegenover veel succesvolle voorbeelden!
  Ik bedoel: HUb Jongen had geen droge voeten, als een overheid niet voor een uitstekende afwatering had gezorgd.
  Gouda zou NIETS zijn, slechts een moeras voor de muskieten, zonder die afwatering.

 23. Bedankt voor de inhoudelijk nuttige reacties, allemaal. Ik hoop dit onderwerp met jullie “levend” te houden.

  @Spy-Nose [10]: Interessant, hier duik ik nog dieper in. Bedankt Spy-Nose.

  @Anarchiel [11]: Klopt helemaal, dat verhaal over mensen en personen, ben ik mee bezig.

  @Overheidsslaaf [14]: Je haalt hier een ander alternatief aan, dat op zich helemaal niet gek is. Mijn interesses in deze zijn (a) sterk verminderen/opheffen van de overheid en (b) mezelf onttrekken aan die overheid.
  (a) is volgens mij een zeer lange weg, die misschien ooit volgt uit (b).
  (b) is hetgeen waar ik nu een projectje van heb gemaakt.

  @Fred [16]: Precies, onze moralen hoeven niet hetzelfde te zijn. Maar nu ben ik gedwongen onderdanig aan andermans moralen (meerderheid?). Mijn bedoeling is niet een aparte staat te vormen, maar een keuze te bieden je te onttrekken aan het huidige systeem en alleen daarvoor te betalen waar jouw keuze op valt of waar je gebruik van maakt.

  @Overheidsslaaf [19]: Bedankt voor je bijval. Wat jouw wedervraag betreft: hier kom ik in een later artikel in de serie zeker op terug. Om alvast een idee te geven: als je, als moreel handelend mens, anderen geen dwang oplegt of agressief benadert, heb je eigenlijk niets te vrezen. Je kunt altijd kiezen om deels van “het systeem” gebruik te maken. Het gaat erom om van de verplichting af te komen, maar vrijheid van keuze te hebben.
  Dit project is een studie, waarvan ik nog niet alle antwoorden heb. Maar die komen wel, zeker met jullie hulp.

  @Overheidsslaaf [21]: Kunstwerken zijn inderdaad viaducten e.d. Maar wat is het probleem? Al dit soort overheids-“eigendommen” wordne gebouwd door private ondernemingen, vaak inclusief het technisch ontwerp, deel de financiering en het onderhoud. Het enige waar de overheid nog tussen zit, is een stuk planning en budget. Juist datgene wat ze niet kan (altijd te laat opgeleverd en altijd boven budget). Geef alles in handen van private bedrijven die ervaringen hebben met miljardenprojecten en tegenwoordig is de techniek ruimschoots aanwezig om per weggedeelte te laten betalen aan een particuliere instantie voor het gebruik van de wegen (en andere infrastructuur).
  Dit gaat eigenlijk te ver in detail, maar is allemaal gemakkelijk (en efficiënter en goedkoper) op te lossen.

  beek [28] reageerde op deze reactie.

 24. @Paul Martens [27]:

  Ik ben er blij mee dat ik niet voor elk object apart hoef te betalen, omdat deze in handen is van 1 of andere particulier.
  Ik betaal liever een grof bedrag, waardoor ik zonder oponthoud kan zoeven over de Nederlandse wegen, dan dat ik elke keer weer ergens aan een tolhuisje moet betalen voor 1 of andere particuliere rijke stinkerd.
  En zo denken velen erover, want dit systeem is nu eenmaal ontstaan naar aanleiding van de onvrede met die talloze hindernissen die door dei talrijke particuliere baasjes werden opgelegd.
  Liever wandelen op de overheids-Veluwe, dan in de polders die stuk voor stuk het eigendom zijn van 1 of andere boer.

  Het is en-en.
  Niet of-of.
  Zie Nederland.

 25. @Overheidsslaaf [24]: Alles wat niet onder wegen en spoorlijnen valt (hiermee bedoeld de vlakke plaat asfalt en het spoor op zijn bedding) wordt door de overheid kunstwerken genoemd. Wegen en rails hebben gewoon hun “meterprijs” of zo je wilt “kilometerprijs”. Technisch is hiervoor alles redelijk standaard ontworpen. Alleen komt er extra engineering aan te pas bij tunnels, bruggen, viaducten en noem maar op. Hiervoor gelden steeds unieke omstandigheden, dus unieke ontwerpen en prijzen. Dit zijn de “speciaaltjes” van de wegen en spoorwegen. Ooit heeft iemand dat dus “kunstwerken” genoemd.

  Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten treden vaak op als wegbeheerder, maar dat wil niet zeggen, dat die projecten puur door de overheid zijn gefinancierd. Ook de overheid spreidt het risico, voor haar deel gebruikt ze belastingen, voor het andere deel particuliere investeerders die op een bepaalde wijze hun rendement hieruit kunnen halen. Bijvoorbeeld door langdurige onderhoudscontracten en rendement tijdens de bouwfase van die projecten. Zie je ooit vrachtwagens rijden van de overheid? Nee, dat zijn de grote infrastructuurbedrijven, die een aardige financiële vinger in de pap hebben. Private ondernemingen, dus.
  En ja, soms wordt er gekocht en verkocht. Kijk maar naar de Westerscheldetunnel in Zeeland. Gebouwd door een tijdelijk opgerichte combinatie van bedrijven in opdracht van de Provincie, na de bouw enkele jaren eigendom van de NV Westerscheldetunnel (waar de Provincie Zeeland trouwens circa 50% aandeelhouder van was) en onlangs helemaal teruggekocht door de Provincie.

  Ach, een domme beeldspraak van die eekhoorn. In dat bos vliegen ook uilen en andere roofvogels (overheid) om de eekhoorns (burgers) te grazen te nemen.

  Ook al zou een bedrijf een (klein) collectief zijn, het is een particulier collectief, waarvan de werknemers en leveranciers en klanten vrijwillig afspraken mee kunnen maken. Geheel anders dan het gedwongen collectief: de staat.

  beek [31] reageerde op deze reactie.
  beek [32] reageerde op deze reactie.

 26. Want bij wegen is er, gezien het ruimtegebrek, domweg weinig keuze te maken.
  Of je betaalt de ene particulier, of je betaalt een andere: veel verder zal het niet komen.
  De enige keuze is dan een enorme omweg makene, waar ander particulieren je eveneens lastig vallen met hun betalingsvoorwaarden.
  Nee, wegenbelasting in de vorm van accijns: prima idee!

Comments are closed.