De activiteit van de zon staat in rechtstreeks verband met het klimaat op cont_sunandearthaarde. Dat zegt dr. Willie Soon, astrofysicus bij het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. ‘De zon is de allesomvattende energieleverancier voor het leven op aarde. De zonneactiviteit staat al 18 maanden op een laag pitje door weinig zonnevlekken. Dit zorgt voor de afkoeling van onze planeet.’  Niks opwarming, stijgende zeespiegels en CO2 aflaten. Dr. Soon verheugt zich al over stijgende CO2 niveaus en dalende temperaturen: ‘Erg nuttig voor zowel wetenschap als de samenleving ! ‘

Zonnevlekken zijn reuzegrote eilanden van magnetisme op de oppervlakte van de zon. De zonnecyclus is een periode van 11 jaar van hogere of lagere zonneactiviteit. Samenhangend daarmee de periode waarin het aantal zonnevlekken op de zon varieert. Perioden met de laagste zonneactiviteit staan bekend als de zonneminima. Het laatste zonnemaximum was in 2001.

Op dit ogenblik beleven wij het grootste zonneminimum met de minste zonnevlekken in bijna 100 jaar. En dat verschijnsel heeft volgens Dr. Soon een invloed op ons klimaat: “Wanneer er veel zonnevlekken zijn, dan komt er veel meer lichtenergie van de zon naar de aarde. Dat zorgt er voor dat de aarde opwarmt. Wanneer de zon minder zonnevlekken genereert is er minder energie voor het klimaatsysteem op aarde. En dat betekent een koelere planeet.”

Dr. Soon: ‘ In 2008 waren er al weinig zonnevlekken en het werd een koud jaar. Het verband van zonneactiviteit met de temperatuur op aarde kan verschillende keren worden aangetoond. Van 1645 tot 1715 bijvoorbeeld waren er geen zonnevlekken. Dit was een heel koude periode, omschreven als een kleine ijstijd. Op basis van mijn onderzoek kan ik zeggen dat de zonne-energie een grote impact heeft op ons klimaat. Als u mij zou vragen welke rol koolstofdioxide (CO2) speelt, dan zou ik zeggen dat die héél klein is.’  

Hier een video over de alles overheersende kracht van de zon op de aarde.

36 REACTIES

 1. @Libertas [1]: Toch vreemd, dat een zeer groot deel van de mensheid toegang heeft tot dit soort informatie.
  En toch schijnt de overheid hier geen toegang tot te hebben. Of er in ieder geval niets mee te doen.

  Zolang ze de mensheid de schuld kunnen geven, valt er inderdaad belasting te halen.

  Maar dit argument van zonnevlekken, en een (geheel ander) argument dat meer dan 95% van de CO2 simpelweg uit de oceanen komt, dat geeft te denken. Dat zijn factoren waar je niemand de schuld van kunt geven, dus ook niet de rekening kunt laten betalen.

  hda [3] reageerde op deze reactie.
  Luc [5] reageerde op deze reactie.
  fons [7] reageerde op deze reactie.

 2. @Paul Martens [2]:

  Ze hebben toegang en doen er niets mee. Immers:

  “Never argue with your subordinates if you are the boss”

  Inderdaad, onze grootste zorg is bestrijding van autoritair gedrag, negeren van feiten en ongecijferdheid.

 3. De milieubelasting, is net als het kwartje van Kok, van tijdelijke aard. zucht…

 4. @Paul Martens [2]:
  “Dat zijn factoren waar je niemand de schuld van kunt geven, dus ook niet de rekening kunt laten betalen.”

  Omdat ze kwaadaardig zijn betekend niet dat ze niet creatief zijn. 😛 Ze bedenken wel een manier om de burger de schuld te geven.

 5. Van de week zak ik ergens een bericht dat NASA onderzoek (ja, van dezelfde club dus die de IPCC voedt) heeft aangetoond dat de invloed van CO2 c.s. veel minder groot is dan gedacht. De wetgeving die n.a.v. zure regen van kracht is geworden zou nu de grote boosdoener zijn, omdat er veel minder aerosolen in de atmosfeer komen. Deze kaatsen de zonnewarmte terug, en dat terugkaatsen gebeurt nu dus veel minder, waardoor het warmer wordt.

  Daar zal de politiek zeker niet over na willen denken…

 6. “Soon’s bewering is er enkel om de leek te misleiden.” schreef de staatspropagandagetrouwe leek fons [7]

  Sorry fons, ik wil nog wel aannemen dat de staat (ook) toegang heeft tot correcte informatie, net als iedereen die internet heeft, maar je bewering dat zij die in het ‘juiste kader’ plaatst is inmiddels op vele plaatsen toch wel heel erg overtuigend afgeserveerd.

  Kun je je koppeling van Dr. Soon aan Exxon ergens op funderen, of praat je gewoon de propagandakanalen na?

  Als je er even over nadenkt hebben bedrijven als Exxon en Shell helemaal geen belang bij het debunken van het klimatisme, omdat ze er gouden bergen aan belastinggeld mee kunnen verdienen.

  Denk bv. aan de voorgenomen experimentele CO2 opslagplaatsen, door de staat bedacht, crimineel vanwege de risico’s en betaald door de belastingbetaler, die zelf zijn geld nooit in een dergelijk onzinproject zou steken. Shell of Exxon trouwens ook niet. Maar de staat betaalt, dus…

  fons [18] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [2]:

  de overheid heeft toegang tot correcte informatie.

  en plaatst die verminderde zonne-activiteit in het juiste kader : de invloed is er uiteraard (en wordt meegenomen), amar de invloed is itt tot wat Willie ‘exxon’ Soon beweert onvoldoende om de huidige temperatuurfluctuaties te verklaren.

  Soon’s bewering is er enkel om de leek te misleiden.
  R. Hartman (NI) [8] reageerde op deze reactie.

 8. Ging het maar enkel om een nieuwe belasting…
  Volgens mij wil de elite de klimaathoax gebruiken om hun depopulatie agenda uit te voeren.

  Menselijke activiteit – Co2 produktie.
  Minder mensen – minder Co2 produktie.
  Depopulatie…

  Ernest [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Jan B. [9]: Dit is al een tijdje bekend maar schijnt nog niet bij het grote publiek bekend te zijn. Zelfs een engelse prins (was dat niet Philip?) heeft het eens letterlijk zo gezegd.

 10. Heb ik al enkele maanden geleden hier gemeld, dus weer oud nieuws…

 11. ik ben het met Ernest eens h.i.v. hebben is inderdaad erg leuk

 12. Het is natuurlijk niet óf óf, maar én én. CO2 is en blijft een broeikasgas en heeft zeker bijgedragen aan de opwarming van de aarde sinds 1900. En de grootste toename van CO2 in diezelfde periode is ook veroorzaakt door de mens.
  Waar veel aanhangers van de MGW-theorie (manmade global warming) aan voorbijgaan, is niet dat klimaatsceptici dit ontkennen, maar dat zij de mate waarin die extra CO2 heeft bijgedragen aan de opwarming lager inschatten. Waar het IPCC die invloed inschat op 80%, stellen skeptici dat op ca. 30%. Het IPCC geeft overigens in zijn eigen 4 rapporten toe dat men niet weet hoe groot de invloed van de zon is, van waterdamp, wolkenvorming, aerosolen e.d. en hoe de feedback van die factoren werkt. Het IPCC heeft zonder duidelijke reden daarom de invloed van die 4 factoren bij voorbaat als zeer laag ingeschat.

  Het voordeel van de gehele zorg om klimaatverandering die eind jaren ’80 ontstond, is dat ook onderzoek naar de invloed van die genoemde vier andere factoren langzamerhand meer en meer kennis genereert. De discussie is daarom nog lang niet beslecht, maar meer en meer lijkt het er op dat de invloed van CO2 op het klimaat kleiner en kleiner wordt.

  Verder vergeten veel aanhangers van de MGW dat de atmosfeer historisch gezien momenteel nog steeds weinig CO2 bevat in vergelijking met de voorgaande 150 miljoen jaar. De periode van ijstijden zijn pas enkele miljoenen jaren geleden begonnen. Dat is niet zo raar. De hoge temperaturen en grote hoeveelheden CO2 in de tientallen miljoenen voorafgaande jaren zorgden voor een uitzonderlijke groene planeet. Daardoor verdween steeds meer CO2 uit de atmosfeer, met als uiteindelijk gevolg een relatief koele periode die nu ruim 2 miljoen jaar duurt. IJstijden zijn namelijk klimatologisch gezien een relatief recent gebeuren.

  Ik vind de Gaia-theorie van Lovelock een zeer interessante manier om onze planeet te beschouwen. Klimaatalarmisten gebruiken deze theorie om aan te tonen hoe kwetsbaar een evenwicht is en hoe de mens nu deze zorgvulidge balans verstoort. Dat is één interpretatie.
  Volgens dezelfde Gaia-theorie moet men onder ogen zien dat de mens als diersoort een rol speelt in het compl;exe systeem. Binnen de Gaia-theorie is het zeer goed te verdedigen dat de mens het oude evenwicht weer aan het herstellen is, m.a.w. een planeet met een hoeveelheid CO2 die aanzienlijk hoger ligt dan nu het geval is. Zou de mens namelijk geen CO2 toevoegen, dan zouden natuurlijke processen zoals vulkaanuitbarstingen, weleens te traag kunnen zijn. Zonder de mens zou de aarde weleens in een ijsplaneet kunnen veranderen.

  hda [15] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [16] reageerde op deze reactie.
  Fred [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Fred [14]:

  Ook een voorstander van CO2-tax ?

  Onzin. Dat misleidende argument van atmosferische ppm CO2.

  CO2 is 1.5x zwaarder dan lucht.

  En waar, wanneer en door wie is een causaal verband tussen ppm CO2 en Temp aangetoond ?

  Men kan natuurlijk eindeloos blijven speculeren hoeveel ppm van stof X de oorzaak zou kunnen zijn dat de Elfstedentocht wel of niet plaatsvindt. Of welke vlinder in Argentinie door onjuiste vleugelslag bij ons een warme zomer brengt. Daarmee Gaia ongecijferdheid bevorderen.

  Gevoel voor ordegrootte ?
  De massa aarde is 6* 10^24 kg.
  6 miljard mensen wegen 6* 10^11 kg.

  Dat is t.o.v. die aarde, uhh… 0,00000000001%

  Fred [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Fred [14]: “CO2 is en blijft een broeikasgas en heeft zeker bijgedragen aan de opwarming van de aarde sinds 1900”

  Ik begrijp uit je verhaal dat je het hele CO2 drama ook zwaar overtrokken vindt, maar tevens merk ik op dat door de eeuwen heen de CO2 toename altijd zo’n 800 jaar achter de T toename aan hobbelde. Hetgeen wetenschappelijk ook uitstekend verklaard is. Gore Al heeft heel slinks oorzaak en gevolg omgedraaid.

  Het is net als het verhaal met de zonnevlekken. Alle correlaties tussen T en aantallen zonnevlekken zijn behoorlijk vaak aangetoond en er was ook eigenlijk geen discussie over. Totdat Gore Al opdook. Toen heette het ineens dat al die geaccepteerde theorieën sinds 1980 niet meer geldig zijn, omdat vanaf dat jaar de menselijke factor een dermate grote verstoring vormde dat zonnevlekken irrelevant werden, of minimaal nooit alleen voor die e-nor-me afwijkingen konden zorgen.

  Maar goed, ik zit weer oude en al vaker ingebrachte feiten te beschrijven, en dat gaat niet helpen. Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat het hele AGW verhaal, waar of onwaar, nooit de huidige proporties had bereikt als staten er niet bakken vol met geld mee konden afpersen bij hun werkende slaven.
  Hugo [17] reageerde op deze reactie.
  Fred [20] reageerde op deze reactie.

 15. @fons [18]: Libertaristen zien de wereld zwart-wit. Dat e.e.a. veel genuanceerder is, komt niet bij ze op. Ik heb hier al diverse keren aangegeven, dat er meerdere oorzaken kunnen zijn voor de klimaatverandering, o.a. vulkanisme onder de Noordpool. Maar dat de mens ook zijn bescheiden bijdrage heeft gedaan, en nog steeds doet staat als een paal boven water. Ik zie de bijdrage van de mens meer als de druppel die de emmer doet overlopen. Zonder de mens was er ook wel een klimaatverandering geweest, maar minder…

  aadvandernaat [25] reageerde op deze reactie.

 16. @hda [15]: Nee, ik ben tegen CO2-tax. En CO2 is niet zwaarder dan lucht, maar maakt deel uit van de lucht, net als O2, O3, CO, N2, NO2, He, H2O, H2 etcetera.
  En denk je werkelijk dat al die verbrande steenkolen, aardolie en aardgas geen invloed hebben gehad op het CO2-gehalte van de atmosfeer? En CO2 is een broeikasgas, ook de serieuze klimaatskeptici ontkennen dat niet.
  En levende wezens, ook al maken ze slechts een miniem gedeelte uit van het totale gewicht van onze planeet, kunnen wel degelijk enorme invloed uitoefenen. Zonder bacterieën zouden we geen zuurstof in onze atmosfeer hebben. Eencelligen hebben in miljarden jaren tijd onze planeet ‘leefbaar’ gemaakt voor andere levensvormen die zuurstof gebruiken. Mensen zijn ook in staat om door hun levenswijze de natuur danig te veranderen. Europa was tot in de Middeleeuwen overwoekert door oerbossen, die zijn op enkele restjes in Polen na, volledig verdwenen.

  @R. Hartman (NI) [16]: Je veronderstelling is juist, CO2 is in mijn ogen – en ik baseer mij op wetenschappers als John Christy – wel een factor die mede bepalend is voor de opwarming, maar een bescheiden factor. En ja, een deel van die CO2-toename loopt 800 jaar achter op de opwarming. een deel van de toename is mogelijk toe te schrijven aan de Warme Middeleeuwse Periode waar de oceanen nu pas op reageren door CO2 los te laten. Maar je kan toch niet ontkennen dat de industriële revolutie ook gezorgd heeft voor een enorme menselijke uitstoot van CO2?
  De relatie tussen zonnevlekken en temperatuur is inderdaad al eeuwen geleden gelegd, maar nog nooit goed systematisch onderzocht en al helemaal niet gooed wetenschappelijk geformuleerd. Dat gebeurt eigenlijk pas sinds 1985, onder andere door een paar Denen (namen ben ik even kwijt) en dus ook door de hier geciteerde Soon.

  Het enige wat ik eigenlijk wilde aantonen is dat het gehele vakgebied van de klimatologie nog zeer jong is. Politici hebben inderdaad sterk misbruik gemaakt van deze jonge wetenschap door de eerste de beste veronderstellingen over de invloed van CO2 uit te buiten en – zoals je terecht schrijft – daarmee in onze portemonnee te gaan graaien.
  Desalniettemin sluit ik niet uit dat de menselijke uitstoot van CO2 wel degelijk de belangrijkste oorzaak kan zijn van de temperatuurverhoging. Binnen de huidige stand van de wetenschap is daar echter nog onvoldoende bewijs voor. Hetzelfde geldt echter voor de aanname dat de zon de belangrijkste factor is. En voor alle duidelijkheid: ik houd niet van het voorzorgprincipe, waarmee figuren als Gore zwaaien om voor ‘de zekerheid’ dan maar absurde maatregelen te nemen. Zelf behoor ik meer tot het kamp van Lomborg. Al dat geld en al die inspanningen kunnen we beter besteden aan andere zaken, als we het al willen uitgeven aan iets anders dan ons zelf.

  aadvandernaat [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Fred [14]: En ook maar voor alle duidelijkheid: de Gaia-theorie beschouw ik niet als een goed gefundeerde wetenschappelijke beschrijving van onze planeet. Dat was ook Lovelocks bedoeling niet. Toen hij de aarde als een levend organisme beschreef, gaf hij een metafoor. Zo’n metafoor kan soms helpen bij het zoeken naar verklaringen in andere wetenschappen, maar het kan – door je er op blind te staren – ook wetenschappelijke vooruitgang tegengaan.
  Mijn interpretatie was eigenlijk bedoeld om de groene zwevers met hun eigen dromen om de oren te slaan.

 18. @fons [18]: Ah, lange teentjes. Past wel bij de toon van je eerdere post. Wie ben jij om iedereen die Dr. Soon niet bij voorbaat in de hoek zet een leek te noemen? Wie kaatst kan de bal verwachten, of zoiets.

  Mensen die met hun titel menen te moeten schermen zeggen me niet zo veel, zeker als ze maar wat losse flodders schrijven zonder ook maar een poging te doen de juistheid van hun beweringen te ondersteunen. En zeker als de onjuistheid van die beweringen niet alleen overduidelijk is, maar ook al diverse malen is aangetoond, onder andere op deze site.

  Tenzij je onder “het juiste kader” het afpersings-offensief verstaat, dat de staat aan dit onderwerp gekoppeld heeft, en het daarmee sanctioneert. In beide gevallen verklaart dat de kwalificatie “staatspropagandagetrouw”.

  Ik heb ook een titel, maar heb hem nog nooit gebruikt. Ik werk liever op inhoud dan op uiterlijk vertoon. Ik zal je slotvraag dan ook niet beantwoorden.

 19. @Fred [20]:

  “En CO2 is niet zwaarder dan lucht, maar maakt deel uit van de lucht, net als O2, O3, CO, N2, NO2, He, H2O, H2 etcetera.”

  Bestudeer nu eens een willekeurig tabellenboek, eigenschappen van gassen, en kom nu eens tot de ontdekking dat ieder gas unieke stofeigenschappen als dichtheid, soortelijke warmte, molaire massa, geleidingsvermogen voor warmte, adsorptievermogen voor warmte heeft. En kijk dan eens speciaal naar CO2, dat wel degelijk een grotere dichtheid heeft dan lucht. Er zijn zelfs milieurampen mee gebeurd toen daar in Afrika bijvoorbeeld uit een CO2-houdend meer een enorme gasbel kwam opzetten, alles in de omgeving dood.

  Wat verder eeuwig en altijd in de discussie genegeerd wordt is het feit dat de mate van CO2-depletie direct samenhangt met temperatuur, er is sprake van een temperatuursafhankelijk evenwicht. En inderdaad is in dat evenwicht dat miniscule beetje CO2 van menselijke orgine volledig te verwaarlozen. CO2 verhoogt niet de temperatuur, een temperatuurstijging verhoogt het CO2-gehalte. Als je daar iets van zou willen begrijpen doe je het volgende, je zet een blikje cola in de koelkast, en eentje in de zon. Merk vervolgens op dat het gekoeld blikje heel wat minder CO2 prijsgeeft bij openen dan het opgewarmde blikje.

  Klassiek Liberaal [26] reageerde op deze reactie.
  Fred [34] reageerde op deze reactie.

 20. @Rob ter Horst [19]:

  Wat je schrijft is volledige flauwekul. Deze gehele aardkloot is opgebouwd uit een complex systeem van evenwichten, en laat nu één van de eigenschappen van een evenwicht zijn dat het door kleine veranderingen nagenoeg niet verschuift. Sowieso kan er niet eens sprake zijn van “een laatste druppel”, ook die zogenaamde “laatste druppel” wordt in zo’n evenwicht keurig opgenomen, en er stelt zich een nieuw evenwicht in, dat zeer dicht bij de oude toestand zit. Dit is trouwens gewoon een klein stukje thermodynamica…

  Klassiek Liberaal [27] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [32] reageerde op deze reactie.

 21. @aadvandernaat [24]:
  Lucht is een mengsel, en CO2 maakt deel uit van dat mengsel. Net zoals dat zuurstof en stikstof gemengd blijven, ondanks het verschil in massa, blijft ook CO2 deel uitmaken van dat mengsel.

  Verder houdt CO2 wel degelijk warmte vast op Aarde. Zonder CO2 in de atmosfeer zou het zo’n 30 graden kouder zijn. Dankzij CO2 in de atmosfeer is er leven mogelijk op Aarde.

  verder heb ik het idee dat de meeste mensen die een mening hebben over deze kwestie (of de mens verantwoordelijk is voor opwarming) stuk voor stuk leken zijn. Zowel de alarmisten als de sceptici laten zich leiden door hun politieke denkbeelden en niet door hun wetenschappelijke kennis.

  Ik geef gewoon toe dat ik het niet weet en neem met belangstelling kennis van alle argumenten voor of tegen. let wel, de argumenten die door wetenschappers worden gegeven. De argumenten die door politiek gemotiveerden worden gegeven zijn slechts een bron van amusement en som seen beetje ergernis. De anarchist in mij zegt dat zowel de sceptici als de alarmisten het zelf ook niet weten, maar dat ze hooguit geloven.

  aadvandernaat [29] reageerde op deze reactie.

 22. @Klassiek Liberaal [27]:

  Je zou eens moeten weten hoeveel titraties ik heb uitgevoerd… Je gaat voorbij aan het feit dat een zogeheten zuur-base titratie zeer zeker geen evenwichtssysteem is… Overigens voer je een titratie met een buret uit. De pipet is om het te analyseren monster nauwkeurig kwantitatief af te passen. Punt is dat de zogeheten “laatste druppel” waar broeikasadepten zo graag aan refereren in een systeem als mondiaal klimaat volledige flauwekul is.

  Fred [34] reageerde op deze reactie.

 23. @Klassiek Liberaal [26]:

  Goh, dat wist ik nog niet zeg, dat lucht een mengsel is… Als je zonodig de onderwijzer probeert uit te hangen ben je bij mij wel aan het verkeerde adres.

  Punt is dat koolstofdioxide wel degelijk een grotere dichtheid heeft dan stikstof en zuurstof. Zodoende is het gehalte koolstofdioxide dicht bij het aardoppervlak ook hoger. Waarom het gemengd blijft is ook vrij gemakkelijk te beantwoorden, er is zoiets als wind, waardoor dus constant menging optreedt.

  De sceptici zouden zich laten leiden door hun politieke denkbeelden???
  Meen je dit nu serieus??? Verreweg de meeste sceptici zijn wetenschappers is voornamelijk natuurwetenschappelijke richtingen, die in tegenstelling tot de politieke alphaatjes nu juist wel weten waar ze over praten. Weet je waarom veel wetenschappers uit het IPCC stappen? Omdat ze niet langer kunnen aanzien hoe hun werk door de politiek wordt verkracht. De conclusies van het IPCC zijn namelijk niet door wetenschappers geformuleerd, maar door onwetende politici.

  Klassiek Liberaal [31] reageerde op deze reactie.
  Fred [34] reageerde op deze reactie.

 24. als ik nu zeg dat het me weing uit maakt allemaal, we kunnen de zon niet bijsturen verder,het is zoals het is, op een dag is de zon er niet meer en wij ook niet of onze nazaten wonen dan op een planeet binnen een ander zonnen stelsel.

Comments are closed.