envelopOnderstaande brief is door W.j.H. verstuurd naar Overheid.nl. Hij verzoekt deze brief op te nemen in Vrijspreker.nl aangezien hij zeer benieuwd is naar de reacties van de Vrijsprekers.

Wel zie hieronder en reageer met eventueel commentaar.

Aan de minister van financien de heer W. Bos.

Geachte heer Bos,
Ondertekende verzoekt u in het kader van het gelijkheidsbeginsel, aanslagen voor inkomsten- en vermogensbelasting alsmede aanslagen voor successierechten te verzenden naar de familie von Amsberg, woonachtig te Den Haag en Wassenaar.

Het is in deze tijd, waarin talloze Nederlanders hun baan en/of huis verliezen, moeilijk uit te leggen waarom een van de rijkste families van ons land wordt uitgesloten van het doen van betalingen die ten gunste komen van ’s Rijks financien.

Verder verzoek ik u te doen nagaan welke bedragen er op banken in het buitenland zijn vastgezet. Indien dit onderzoek positief uitvalt, dient de familie von Amsberg hierover eveneens de verschuldigde belasting te betalen. Bij weigering treden de geldende boeteclausules in werking.

Ik hoop op dit dringende verzoek een antwoord van u te mogen ontvangen.
Hoogachtend,

W.J. Hohage

22 REACTIES

 1. Geachte heer Hohage,
  U verzoekt de dienaar van de Kroon, minister Wouter Bos,
  na te gaan welke bedragen er op banken in het buitenland zijn vastgezet. Misschien zou u een aanvullende brief kunnen sturen met de vraag waarom veel vriendjes van de voormalige burgemeester Opstelten een postbus op Curaçao hebben? Zie vlugschrift ‘Nederland van foute lijst af!’ http://www.burgersinactie.nl/090513%20illuminatiweb.pdf Vriendelijke groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
  Robert A. Verlinden. http://www.wijzijnoveral.nl

 2. Het is niet alleen het betalen van inkomsten- en vermogensbelasting. De manier hoe mede deze inkomsten (en ten koste van andere Nelderlandse ingezetenen) verkregen wordt dient publiekelijk aantoonbaar te worden. De inkomsten van mij, mijn vrouw en vele Nederlandse ingezetenen dienen per jaar volldige transparant kenbaar gemaakt te worden. Voor publiek rechtelijke personen geld een vergelijkbaar (belasting) criterium: open en zonder achterhouden van gegevens, anders ontstaan er sancties.
  In deze kan men aantonen dat regeringen een brevet van onvermogen behaald hebben en gezien dit al jaren doorgaat (en als het aan de regering ligt nog jaren door zal gaan) dient dit brevet van onvermogen gedecoreerd te moeten worden met een koninklijke onderscheiding. Bijvoorbeeld de in 1822 ingestelde “Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon”, want er is nogal wat moed voor nodig om het Nerdelandse volk op deze wijze tegemoed te treden.

 3. Ach wat erg toch.
  Moeten we Wouter Bos vragen om de familie van Amsberg belasting te laten betalen?
  Kom, dat zet echt geen zoden aan de dijk.
  Het gaat misschien om een miljoen.
  Je kunt beter vragen aan Wouter Bos om zijn geldverslindende linkse zaken niet meer te ondersteunen. Zinloze linkse subsidies en andere linkse geldsmijterij en potverteren afschaffen zal ons miljarden schelen.
  Gelijkheidsbeginsel? Alle dieren zijn gelijk en de varkens zijn het meest gelijk. Dat is toch de linkse heilsstaat?
  Iedereen slaaf ten behoeve van het collectief?
  Laat die familie van Amsberg toch met rust.

 4. Persoonlijk zie ik liever in het kader van het gelijkheidsbeginsel, aanslagen voor inkomsten- en vermogensbelasting alsmede aanslagen voor successierechten ingestrokken bij alle families van NL aangezien de familie von Amsberg, woonachtig te Den Haag en Wassenaar deze niet hoeft te betalen.

 5. Off topic: heeft De Vrijspreker last van hackers gehad? De site doet ’t ’s morgens niet. Komt dat door een script of zo iets?

 6. @ Bonne Rook.
  “Het gaat misschien om een miljoen” schrijft u. Maar hoe weet u dat? Gegevens over het vermogen van deze familie worden angstvallig geheim gehouden Het feit dat ze in Zuid-Afrika en Argentinie voor miljoenen landgoederen kunnen kopen zegt al genoeg. Verder smijt u met kreten over “geldverslindende linkse zaken van Wouter Bos. Als u met beschuldigingen komt dient u deze ook aantoonbaar te maken. En waarom zouden we de familie von Amsberg met rust moeten laten? Mevrouw Beatrix is ons niet-gekozen staatshoofd en derhalve aan kritiek onderhevig. Als zij een voorbeeld is voor de rest van Nederland dan dient ze, zoals elke Nederlander, gerwoon belasting te betalen. Het gaat hier niet om hoeveel maar om het principe. Uw idee van het gelijkheidsbeginsel slaat nergens op.

  Bonne Rook [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Bon Vivant
  U houdt kennelijk van een goed leven. De familie von Amsberg eveneens. En zo zijn er talloze Nederlanders die dat willen. Kunt u mij een reden geven waarom de fam. von Amsberg geen belasting hoeft te betalen? De majesteit, zoals Bea zich graag laat aanspreken, heeft door het feit dat ze ons niet-gekozen staatshoofd is een voorbeeld functie. Ik bergrijp niet er mensen zijn die voor deze familie, die door de eeuwen heen heeft bewezen dat er veel kaf onder het koren zit, verontschuldigingen denken te moeten aanvoeren. Het vermogen van deze familie wordt, bij monde van de RVD )behorend tot het kabinet van de koningin’ geschat op `slechts` 250 miljoen. Andere schattingen lopen uiteen van 7 tot 9 miljard. De Shell en `ons ` Indie zijn hier debet aan.

  Bon Vivant [8] reageerde op deze reactie.

 8. @wim3 [7]: Kunt u mij een reden geven waarom de fam. von Amsberg geen belasting hoeft te betalen?

  Geen idee; maar ik denk iets als ‘adellijke privileges’. Afgaande op het nieuws dat ik in de afgelopen X jaar heb gelezen mogen de burgers van NL elke 4 jaar de nieuwe lakeien van het hof kiezen, dit om de illusie van democratie in stand te houden. Achter de schermen heeft de familie von A. nog steeds veel macht.

  De mooie praatjes van de Rijks Voorlieg Dienst kunnen beter niet al te serieus worden genomen.

 9. @wim3 [60006]:
  Wij leven in een judeo-christelijke samenleving, die Nederland heet.

  Deze samenleving onder leiding van J-P.B houdt zich toch aan de Bijbel!!
  Staat er niet geschreven: 10 En Samuël sprak al de woorden des HEREN tot het volk, dat hem om een koning gevraagd had 11 en hij zeide: Zo zal het optreden zijn van de koning die over u regeren zal: uw zonen zal hij nemen en hen dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden, en zij zullen voor zijn wagen uit lopen; 12 hij zal hen aanstellen als oversten over duizend en oversten over vijftig; zij zullen zijn akkerland ploegen en zijn oogst binnenhalen; zijn wapens en wagentuig zullen zij vervaardigen. 13 Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. 14 Verder zal hij van uw akkers, wijngaarden en olijftuinen de beste nemen en aan zijn dienaren geven; 15 van uw koren en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden nemen en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. 16 Uw slaven, slavinnen, de beste van uw jonge mannen, en uw ezels zal hij nemen en gebruiken voor zijn werk. 17 Van uw kleinvee zal hij tienden nemen, en zelf zult gij hem tot slaven zijn. 18 Te dien dage zult gij jammeren over uw koning die gij u gekozen hebt, maar de HERE zal u te dien dage niet antwoorden.

  Dat is het dan. Bijbels gezien betaalt de koning geen belasting, maar heft hij belasting.
  Zolang wij deze samenleving hebben, zullen we uitgebuit worden door de tollenaars, de banketteniers en de assuradeuren.

 10. @Bonne Rook
  We leven nu in een “verlichte” tijd en niet meer in de duistere tijden waarin dit sprookjesboek werd gefabuleerd. Als atheist ben ik van mening dat staat en kerk volstrekt gescheiden dienen te blijven. Confessionele partijen hebben ons altijd voorgehouden en voorgeschreven wat naar hun mening goed voor ons is, deze partijen dienen derhalve uit elke regering geweerd te worden. Geloven doe je thuis of in de kerk, zoals mijn goede moeder placht te zeggen.

  R. Hartman [14] reageerde op deze reactie.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 11. Als het zo door blijft gaan, dan kunnen of hoeven we allemaal niets meer betalen.
  Het houd echt wel een keer op, binnen afzienbare tijd.

  Dat moet hen toch onderhand duidelijk zijn.

  Beter kan toch niet !!

 12. @wim3 [60010]: Helemaal goed. Zo dient er ook een strikte scheiding van staat en handhavende macht en staat en rechtsprekende macht te zijn. En uiteraard een scheiding van handhavende en rechtsprekende macht.

  Ach ja, illusies zijn soms mooie dingen…

 13. @wim3 [60010]:

  Wim3 wil zomaar een groep mensen de inspraak en meespraak in regeringszaken ontzeggen!
  Kennelijk ontmoeten wij hier weer een fascistische libertarier.
  Wil hij socialisten ook uit de volksvertegenwoordiging weren?
  Is de Tweede Kamer er volgens hem alleen voor liberale atheisten?
  Wat een onverdraagzaamheid.

  En de ‘principiele’ Hartman vindt het geweldig.
  Wacht u voor dergelijke inquisiteurs.

 14. @van beek, 21.46
  Kunt u zich nader verklaren? Uw mail is nogal warrig en onduidelijk. Ik zou niet weten wat een “fascistische libertarier” is, maar ik wil graag iets van u opsteken. Doet u mij een genoegen en probeer in duidelijk Nederlands uw bedoelingen toe te lichten.

  beek [17] reageerde op deze reactie.

 15. @wim3 [60016]:

  Allemachtig, de man vat het niet eens.
  Dan hebben we echt een probleem.
  ‘Confessionele partijen dienen uit elke regering verwijderd te worden’, aldus deze Wim3.
  Dat is een zuiver fascistisch beginsel, meneer Wim.
  Ken uw geschiedenis.

 16. @van beek
  U spreekt over regeringszaken, daarin heeft het geloof geen enkele zeggenschap in. Moet er een katholieke, protestantse, joodse, islamitische enz. enz. belastingwet komen, om eens een voorbeeld te noemen. Uw probleem is dat u “geloof” niet kunt onderscheiden van “weten”. En over kennis van geschiedenis gesproken: in vroegere, duistere tijden toen de “gelovigen” het nog voor het zeggen hadden, werden niet-gelovigen opgehangen, gevierendeeld of onthoofd. En dat allemaal onder het toeziend oog van uw god.

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 17. @wim3 [60018]:

  Wim3 legt uit waarom hij het niet eens is met confessionele partijen. Hij zal met die opvatting zeker niet de enige zijn, gezien de verkiezingsuitslagen.
  Maar dat schijnt dan voor hem echter voldoende te zijn om die partijen te willen verbieden.
  Blijf ik dus bij mijn eerdere vaststelling.

 18. Het kwalijke van de Koningin vind ik dat ze als zgn de moeder des vaderlands,deel neemt aan de Bilderberggroep, die geloof ik niet het beste met de burger voor heeft. Dat voel ik als verraad en daar ben ik zeer teleurgesteld over. Haar moeder heeft tegen de Bilderberggroep geprotesteerd waardoor zij bijna in een gekkenhuis belandde door infiltratie van haar geliefde echtgenoot en het cabinet (vadertje Drees). Dat geeft mij de indruk dat Koningin Beatrix meer geinteresseerd is in haar eigen economische belangen dan die van het Nederlandse volk. Aardje naar haar vaartje denk ik dan. Raar dat wij dan de hele familie moeten onderhouden, het ophouden van een sprookje. Maar zijn we daar nou niet een beetje te bewust voor als mensen om zo aan een poppenkast te moeten blijven hangen.

Comments are closed.