rutte_vingertjeEnkele uitspraken van Mark Rutte ( in FD van enige tijd geleden) over het nieuwe beginselprogramma van de VVD voor de komende 30 jaar.

Zou het echt waar zijn, dan lijkt het wel of hij de Vrijspreker.nl nauwlettend volgt. Leest u even de meest saillante opmerkingen van het beginselprogramma dat in november definitief wordt vastgesteld.

 

Rutte wil een kleinere overheid,

die niet pretendeert het geluk van de mensen te kunnen bevorderen of,

alle risico’s kan uitbannen.

Er moet een fundamentele! begrenzing van de overheid zijn.

(Het onbehagen over) de bureaucratie moet worden aangepakt.

De Staat belooft teveel, levert te weinig, betuttelt de burgers en benadert die burgers vol wantrouwen.

 

Tsjonge, ware het niet dat ik al zo vaak ben beduveld door politieke beloftes, dan zou ik hem het voordeel van de twijfel gunnen. Want een fundamentele begrenzing van de overheid, lijkt erg veel op de rechten van het individu. Het erkennen dat de overheid niet alle risico’s kan uitbannen, is ook al een aardige stap in de goede richting.

Nou ja zien is geloven, ik ben nu al blij met een grieperige mus, nu maar eens zien wat er straks echt in het nieuwe beginselprogramma staat.

40 REACTIES

 1. Ik zou je hoop niet al te hoog gooien,

  Ben uit nieuwschierigheid is zijn eigen eigen site door gewandeld (http://www.markrutte.nl/mark_over.php). Alhoewel hij met betere punten dan de gemiddelde komt heeft hij nog veels te veel socialistische punten zoals,

  ….Echter, abortus kan en mag natuurlijk nooit een methode van geboorteregeling zijn….
  Mag een vrouw dat zelf bepalen over haar eigen geld en lichaam?

  ….geen ruimte voor een verzoek tot euthanasie wegens levensmoeheid, wanneer de beleving met name op sociale gronden is gebaseerd….
  Voor sommige mensen is genoeg genoeg. Je hebt alle vrijheid om die mensen psychisch te helpen maar je hebt geen recht keuzes voor ze te maken.

  De VVD wil tussen nu en 2025 tien miljard euro extra investeren in wegen én spoor…
  Hebben we daar geen vrije markt voor die waarschijnlijk hetzelfde kan bereiken voor de helft van het geld?

  Voor al deze punten IS een te grote overmachtige overheid vereist, jammer want hij heeft ook z’n libertaristische ideen

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.
  drnomad [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Polity [1]:
  Je ziet inderdaad dat Mark Rutte, zelfs als hij libertarisch zou zijn, toch nog probeert om bepaalde groepen tevreden probeert te stellen -waarschijnlijk de Christenen- met socialistische ideeën zoals jij noemde. Dus of hij is nog TE socialistisch (naar mijn idee), of hij is gewoon niet meer dan een zetelhoer.

  BTW, we zitten op de 6400 euro per gezin voor de EUSSR!

 3. @Polity [1]:
  “Mag een vrouw dat zelf bepalen over haar eigen geld en lichaam?”

  Dat is inzake abortus niet aan de hand. Bij abortus bepaald een vrouw wat ze doet met haar lichaam, én het lichaam van haar ongeboren kind.

  Het toestaan van abortus is het simpelweg zeggen dat er een grens bestaat, waar-boven de norm “gij zult niet doden” wél bestaat, en waar-onder de norm “gij zult niet doden” niet bestaat. De grens bestaat omdat mensen de behoefte hebben om ongeboren kinderen te doden.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @drnomad [3]:
  Als een embryo nog niet wetenswaardig is en nog geen pijn kan ervaren is het nog onderdeel van het lichaam van de vrouw, en kan de vrouw in mijn ogen gewoon abortus plegen, net zoals ze kan kiezen om een ledemaat te amputeren.

  “De grens bestaat omdat mensen de behoefte hebben om ongeboren kinderen te doden.”
  Kun je dit nader uitleggen? Ik krijg de neiging om je keihard in je gezicht uit te lachen, dus volgens mij begrijp ik je niet.
  pien [7] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.

 5. Even wat anders. Ik heb net een reactie getikt op Ratio, die even verloren is gegaan. Ik kreeg voor de tweede keer problemen met internet explorer en mijn virusscanner die gevaarlijke javascriptjes detecteerde, waardoor mijn computer ongeveer vastliep. Dat heb ik op andere websites niet. Deze reactie is met Firefox. Kijken of het nu beter gaat.

 6. Ik heb af en toe hetzelfde met mijn IE, vooral irritant als je net op het Verzonde reactie knopje drukt en je hebt je reactie niet eerst even opgeslagen….

  Hub, als je hulp nodig hebt met dit probleem, stuur maar ff een mailje

  drnomad [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [4]:

  Dit is echt onzin.

  Het ongeboren vruchtje is al leven met een eigen ziel. Kan nog niet zelfstamdig leven, maar dit is wel errug simplistisch.

  Sommigen dingen zijn groter dan jezelf.

 8. Of de VVD gaat samen met de PVV en het CDA of met D66/CDA/PvdA
  ik wil weten , van te voren , waar de VVD staat, links of rechts, hom of kuit, anders wordt er door mij en velen niet op gestemd.
  We worden steeds belazerd, de PVV was tegen Europa, wat doen ze uiteindelijk ?
  Mee !
  Een programma kunnen we allemaal schrijven, big deal.

 9. @Ratio [4]:

  “Als een embryo nog niet wetenswaardig is en nog geen pijn kan ervaren is het nog onderdeel van het lichaam van de vrouw, en kan de vrouw in mijn ogen gewoon abortus plegen, net zoals ze kan kiezen om een ledemaat te amputeren.”

  Dit is een misvatting, Ratio. Een ledemaat is een onderdeel van je eigen lichaam, een embryo heeft menselijk DNA dat afwijkt van dat van de moeder. Zodra eicel en zaadcel zijn samengesmolten en het DNA uit beide cellen zich heeft gecombineerd is een uniek individu in aanleg ontstaan.

  Dat het embryo nog niet wetenswaardig is en nog geen pijn kan ervaren is niet relevant. Er zijn immers ook mensen met een geestelijke handicap die niet wetenswaardig zijn en er zijn mensen die verlamd zijn die geen pijn kunnen ervaren. Voor dergelijke individuen erkennen we ook het recht op leven, simpelweg omdat ze mensen zijn. Dat het embryo nog niet volgroeit is, doet ook niet ter zake, aangezien pasgeboren babies ook nog niet volgroeit zijn en we die ook niet gaan doodmaken.

  Als het embryo zich tegen de wil van de moeder in haar lichaam bevindt heeft zij niet zonder meer het recht dit embryo te verwijderen. De moeder heeft immers willens en wetens seks gehad. Zij heeft daardoor het risico genomen zwanger te raken en is verantwoordelijk voor de gevolgen. Ze kan die verantwoordelijkheid niet afschuiven op een falend voorbehoedmiddel, omdat iedereen weet dat geen enkel voorbehoedmiddel perfect is. Slechts wanneer de moeder tegen haar wil seks heeft gehad (verkrachting) en daarbij zwanger is geraakt, heeft zij het recht het embryo te verwijderen.

  Een belangrijk punt is het feit, dat de ouders actief hebben gehandeld bij het tot leven wekken van een kind. Het kind heeft hier niet om gevraagd en kan zelfstandig niet in leven blijven. Het is daarom de verantwoording van de ouders voor het kind te zorgen tot het zelf in leven kan blijven. Verwaarlozing staat gelijk aan doodslag. Bij een gehandicapped kind kan de zorgplicht het gehele leven gelden, maar je kan zorg uiteraard ook uitbesteden.

  beek [11] reageerde op deze reactie.
  Polity [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [10]:

  Dat is inderdaad een oude Dolle Mina misvatting: dat het embryo ‘onderdeel’ zou zijn van het lichaam van de vrouw.

  Het embryo is zelfs wezensvreemd voor het lichaam van de vrouw, want er moeten stoffen worden aangemaakt die voorkomen dat het lichaam dat volstrekt nieuwe mensje gaat afstoten, zo heeft kenner Huub Mooren hier al eens uitgelegd.

  Het bloed van dat nieuwe mensje komt ook niet in contact met het bloed van de moeder; dat zijn volstrekt gescheiden circuits.

 11. @Peter de Jong [10]:

  Dus volgens uw stelling, als de vrouw er niets aan kan doen (e.g. verkrachting), dan mag er gemoord worden? beetje krom….

  Ik vind dat een embryo anders is dan een baby, alhoewel ik geen embryo expert ben, kan ik me wel inbeelden dat zolang een ‘mens’ nog in de vorm van embryo is, je het nog niet daadewerkelijk hoeft te benaderen als een mens. Die keuze blijft bij de moeder. totdat de baby eruit is waardoor het daadwerkelijk een alleenstaand mens op deze wereld representeerd <– niet meer gekoppeld aan de moeder <– onderdeel van (om het maar ff op deze manier te omschrijven).

  Natuurlijk valt hier over te discusseren, interresant punt trouwens 🙂 mischien iets voor een apparte post om niet te ver van de context van dit artikel af te dwalen?

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Polity [12]:

  “… als de vrouw er niets aan kan doen (e.g. verkrachting), dan mag er gemoord worden?”

  Als een vrouw verkracht is (dus tegen haar wil seks heeft gehad) en zo zwanger is geworden, is het kind haar door de verkrachter opgedrongen en bevindt het zich onrechtmatig in de vrouw. Die heeft dan het volste recht dit kind te verwijderen en het verder aan zijn lot over te laten. Als het sterft is dat niet de schuld van de vrouw maar van de verkrachter die het kind in deze situatie heeft geplaatst.

  Vergelijk het maar met een vondeling die je ‘s-ochtends op je stoep aantreft. Je bent dan niet verplicht voor dit kind te gaan zorgen. Verwijder je het kind van je stoep en laat je het verder aan zijn lot over, dan is degene die de vondeling op je stoep heeft achtergelaten verantwoordelijk voor de gevolgen.

  De argumenten waarom een embryo wél een mens is, en waarom het géén eigendom is van de moeder en deze er dus geen zeggenschap over heeft, staan in post 10. Het onderscheid tussen geboren en ongeboren kinderen is kunstmatig, aangezien een pasgeboren baby om in leven te blijven net zo afhankelijk is van de verzorging door de moeder als het ongeboren kind.

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [13]:
  “Die heeft dan het volste recht dit kind te verwijderen en het verder aan zijn lot over te laten. Als het sterft is dat niet de schuld van de vrouw maar van de verkrachter die het kind in deze situatie heeft geplaatst.”

  Nee, de vrouw kiest ervoor om het kind te verwijderen, en dus naar jouw redenatie te “vermoorden”. Per ongeluk een kind krijgen (condoom geknapt, morning-afterpil geen effect gehad, etc.) is geen verschil, want dan heeft de vrouw ook niet actief geprobeerd een kind te verwekken, en is het ook niet met opzet gebeurd. Je zou dan kunnen redeneren dat het de schuld van de fabrikant is, dat de fabrikant door het inadequaat controleren van het anti-conceptie product schuldig is.
  Zo’n uitzonderingen maken vind ik eerlijk gezegd nogal scheef. Dus wat is het nou: is abortus niet(moord) of wel(amputatie) veroorloofd?

  beek [15] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.
  Overheidsslaaf [31] reageerde op deze reactie.

 14. @Ratio [14]:

  Hou even goed de eigendomsrechten in de gaten, Ratio. Ieder mens is volledig eigenaar over zijn of haar lichaam, een ander heeft daar zonder de instemming van die persoon geen zeggenschap over (slavernij, kannibalisme, etc. zijn niet toegestaan).

  Schendingen van dit eigendomsrecht zijn daden van agressie en daar mag je agressief op reageren. De initiator van de agressie draagt altijd de verantwoording van de gevolgen.

  Vergelijk iemand die je huis is binnengedrongen. Je hebt dan het volste recht die persoon te verwijderen. Komt hij daarbij om het leven dan is dat niet jouw schuld, maar zijn eigen.

  Als een verkrachter een kind in het lichaam van een vrouw plaatst, gebeurt dat zonder haar toestemming. Het kind heeft dan geen recht zich daar te bevinden en de vrouw mag het kind verwijderen. Noch de vrouw, noch het kind zijn verantwoordelijk voor het creëren van deze situatie, dat is slechts de verkrachter.

  Per ongeluk een kind krijgen is onmogelijk, aangezien je altijd bewust kiest om seks te hebben (verkrachtingen uitgezonderd). Dan neem je willens en wetens het risico dat je zwanger raakt. Voorbehoedmiddelen zijn immers nooit 100% effectief en er is geen fabrikant die zo’n middel met de claim van absolute veiligheid aan je heeft verkocht.

  Vergelijk het besturen van een auto. Het is niet je bedoeling jezelf dood te rijden, en je neemt ongetwijfeld allerlei voorzorgen om dit te voorkomen, maar zodra je ervoor kiest een auto te gaan besturen, loop je bewust dit risico.

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [15]:
  In mijn ogen wel. Het kind is niet wetenswaardig en kan op geen mogelijkheid denken. Een ziel in de vorm van een soort “apart wetenswaardig geheugen” is nooit bewezen, of is überhaupt nog nooit een greintje bewijs van gevonden en ik heb dus ook geen enkele reden om er in te geloven, of in dat geval, te weten dat het er is. Een embryo is nog minder dan een beest, welke je in mijn ogen gewoon mag slachten om op te eten.

  @Peter de Jong [16]:
  Omwille van de stelling nemen we even aan dat een embryo inderdaad een op zichzelf staand individu is. De vrouw zou door abortus agressie gebruiken tegen het embryo, niet tegen de verkrachter, degene die geweld heeft geïnitieerd. Oftewel abortus plegen is hetzelfde als iemand straffen voor de misdaden van een ander.

  “Per ongeluk een kind krijgen is onmogelijk, aangezien je altijd bewust kiest om seks te hebben (verkrachtingen uitgezonderd).”
  Laten we eens de definitie van “per” en “ongeluk” bekijken:

  ongeluk
  [zelfstandig naamwoord]
  1. ongunstig, nadelig toeval
  2. onverwachte gebeurtenis met schade of verwondingen

  per
  door

  Als mensen seks hebben met anti-conceptie middelen, is er geen intentie om een kind te krijgen, integendeel, ze willen het voorkomen. Als er dan toch een eicel bevrucht wordt is dit niet expres, maar per ongeluk. Het is een ongunstig toeval waar nooit een van de participanten met opzet iets aan heeft gedaan, maar juist heeft proberen te voorkomen. Nu, als men niet actief geprobeerd heeft dit te voorkomen d.m.v anti-conceptie en dan een eicel bevrucht krijgt tegen willens in, is natuurlijk nogal dom en raar. Maar toch is abortus moreel verantwoord, omdat in mijn ogen het embryo geen op zichzelf staand individu is.

  Ik vind er niets mis mee dat mensen het hiermee oneens zijn, en ik heb het volste respect voor de “pro-life activisten”, maar ik vind niet dat dit met legale middelen bestreden mag worden.

  beek [18] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 16. @Ratio [17]:

  ‘In mijn ogen wel’, zegt die Ratio.
  Daarbij dus domweg de feiten afwijzend.
  Nogmaals: een embryo is een volstrekt uniek nieuw mensje.
  Het maakt b.v. eigen bloed aan.
  Dat kan van elk ander lichaamsdeel niet worden gezegd.
  Het is wel volstrekt afhankelijk van de voedselopname door de moeder.
  Maar dat is het als zuigeling ook.

  Ratio kan zichzelf maar beter ‘Geloof’ noemen.

 17. @Ratio [17]:

  Dit wordt een geweldige offtopic discussie Ratio en Polity heeft gelijk, dat we dit thema elders verder moeten uitwerken. Ik geef je hieronder nog wat laatste aanvullend commentaar.

  ” De vrouw zou door abortus agressie gebruiken tegen het embryo, niet tegen de verkrachter, degene die geweld heeft geïnitieerd. Oftewel abortus plegen is hetzelfde als iemand straffen voor de misdaden van een ander.”

  Nee, het kind is in overtreding. De vrouw heeft daarom het recht tegen het kind op te treden. Dat het kind aan die overtreding geen schuld heeft en door iemand anders in die situatie is geplaatst doet hier niet aan af. Een eigenaar heeft immers altijd het laatste woord als het zijn eigendom betreft.

  Vergelijk het maar met een kettingbotsing. Als jij vooraan staat bij een stoplicht met achter je nog een auto en daar botst een onoplettende automobilist op, dan is dit de schuldige die de verantwoording draagt voor alle schade. De auto die vlak achter je stond is daarbij op de jouwe gebotst, maar dat was niet zijn intentie en ook niet zijn schuld, want hij werd tegen je auto aan geduwd door zijn achterligger. Toch heeft alleen de auto die vlak achter je stond bij jou schade veroorzaakt. Jij dient je schade dus op je directe achterligger te verhalen. Deze heeft dan op degene die op hem is gereden een claim voor al zijn schade, t.w. zijn eigen schade én de schade die hij aan jou heeft moeten vergoeden.

  “Als er dan toch een eicel bevrucht wordt is dit niet expres, maar per ongeluk. Het is een ongunstig toeval waar nooit een van de participanten met opzet iets aan heeft gedaan, maar juist heeft proberen te voorkomen.”

  Het doet er niet toe wat iemands intentie is geweest. Slechts het resultaat van een actie is van belang. Het maakt immers niet uit of ik met voetballen de ruit van de buurman per ongeluk of met opzet breek. De schade is hetzelfde, ongeacht de intentie van de veroorzaker. En als je daad schade veroorzaakt dien je de verantwoording voor de gevolgen te dragen. Zo simpel is het.

  “… toch is abortus moreel verantwoord, omdat in mijn ogen het embryo geen op zichzelf staand individu is.”

  Levende wezens (dieren, planten, bacteriën, virussen, etc.) onderscheiden zich door hun DNA (het biologische “computerprogramma” in iedere cel dat bepaalt welke vorm en eigenschappen een levend wezen krijgt). Binnen de dieren zijn mensen te onderscheiden doordat zij DNA bezitten dat uniek voor de menselijke soort is. Individuen zijn op hun beurt weer van elkaar te onderscheiden doordat zij DNA bezitten dat uniek voor het desbetreffende individu is (eeneiige meerlingen en klonen uitgezonderd).

  Het embryo heeft DNA dat uniek is en dat afwijkt van het DNA van de moeder. Het maakt dus geen onderdeel uit van het lichaam van de moeder, maar is een aparte levensvorm die zich in haar lichaam bevindt.

  Dat het immoreel is een embryo te doden, zoals je een bacterie of virus in je lichaam zou doden, volgt uit het feit dat het embryo een menselijke levensvorm is. Dat het nog niet over een functionerend zenuwstelsel, de verstandelijke vermogens en de eigen wil van een volwassen mens beschikt, maakt het niet minder menselijk. Iemand die verlamd is voelt ook geen pijn, iemand die geestelijk gehandicapped is heeft ook geen verstandelijke vermogens en iemand die in coma ligt beschikt ook niet over een eigen wil. Toch zal ieder weldenkend mens het immoreel vinden dergelijke mensen te doden. Een embryo behoor je daarom ook niet te doden.

  beek [20] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [20]:

  Beweer je hier nu met droge ogen, dat als je op een koude winterochtend een hongerige zwerver in je huis aantreft, die zonder de inhoud van je koelkast en de warmte van je CV waarschijnlijk het loodje zou hebben gelegd, je die niet buiten de deur zou mogen zetten ? 😉

  Zie post 16: schendingen van het eigendomsrecht zijn daden van agressie en daar mag je agressief op reageren.

  Zolang het kind geen toestemming van de eigenaar heeft om binnen diens eigendom te verblijven en de eigenaar ook geen schuld heeft aan de aanwezigheid van het kind, dient het kind zich te verwijderen, dan wel mag het door de eigenaar worden verwijderd. Duidelijker kan ik het niet zeggen. 😉

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [21]:

  Ik dacht dat ik hier alle absurditeit al had gezien, maar dit slaat werkelijk alles.
  Waartoe mensen kunnen vervallen, als zij slechts 1 aspect van het leven tot allesbepalend hebben verklaard.
  In dit geval dus het zogenaamde eigendomsrecht.

  ‘Dient het kind zich te verwijderen’. Aldus Peter de Jong. Ik kan het nauwelijks geloven wat hij zegt.

  Is de inbreker met zijn volle verstand bezig, de embryo is voor 100% geheel zonder enige schuld.
  Wie het embryo ‘schuld’ toedicht, is m.i. niet geheel bij zinnen, of verkeert geheel in een papieren nep-werkelijkheid, net als bureaucraten.
  PdJ gaf er eerder blijk van een groot filmliefhebber te zijn.
  Dat zou zijn irrealiteit in deze kunnen verklaren: hij laat zich liefst voeden door gefantaseerde en gecomprimeerde wereldbeelden.

  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.
  Overheidsslaaf [24] reageerde op deze reactie.

 20. @beek [22]:

  “Is de inbreker met zijn volle verstand bezig, de embryo is voor 100% geheel zonder enige schuld. Wie het embryo ’schuld’ toedicht, is m.i. niet geheel bij zinnen, of verkeert geheel in een papieren nep-werkelijkheid, net als bureaucraten.”

  Niet zo overdreven reageren, beek, we voeren hier een serieuze discussie. 😉

  Ik heb boven al uitgebreid uitgelegd, dat inbreuken op het eigendomsrecht gewild of ongewild (kettingbotsing) kunnen plaatsvinden. Voor de zeggenschap van de eigenaar over zijn eigendom doet dit niets ter zake. Ook als die zwerver per ongeluk en geheel buiten zijn eigen initiatief in je huis terecht was gekomen, ben jij degene die bepaalt of hij mag blijven of niet. Die beslissing is niet aan de zwerver, want het is zijn huis niet.

  Alleen (en uitsluitend dan!) wanneer hij zich op jouw uitnodiging in je huis bevindt heeft hij het recht te blijven. Maar dat recht kan je op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken. Als hij vervolgens omkomt van honger en kou is dat niet jouw verantwoordelijkheid.

  Dat wordt pas anders, wanneer die zwerver een kind van je is dat nog niet voor zichzelf kan zorgen en dat niet door verkrachting tot leven is gekomen. Alleen dan (en uitsluitend dan!) heb je een zorgplicht, zoals boven ook al uitgebreid is toegelicht.

 21. @beek [22]:

  Je probeert hier een theoretische discussie te hebben, waarbij woorden als recht, verwijderen en schuld passen. Het is theorie.

  Maar zodra de theorie je niet bevalt gebruik je emotionele termen als ‘nieuw mensje’, en val je de theoretische termen aan als koud en harteloos.

  Het lijkt me niet dat de discussie gaat over waar het bloed vandaan komt, wat er gebeurt zonder voeding, of over kettingbotsingen. Het gaat om de consequenties.

  De consequentie van wat jij zegt is dat je dan een soort van ‘abortus-politie’ zou moeten aanstellen. Die controleert of zwangere vrouwen nog steeds zwanger zijn, en zo niet, waarom dan niet. Vervolgens zou je je kunnen afvragen of er geen vrouwen zijn die abortus plegen nog voordat je kunt zien dat ze zwanger zijn. En zou je dat ook moeten controleren.

  En dan, als een vrouw niet direct abortus pleegt, maar wel heel ‘slecht’ leeft. Als het gelijkwaardig is aan een kind, zoals jij zegt, dan zou je moeten gaan verbieden dat een vrouw drinkt, drugs gebruikt, sport? Anders is het mishandeling, of op zijn minst verwaarlozing.

  Andere consequenties zijn vrouwen met kinderen, die ze nooit gewild hebben. Ook dat leidt tot een hoop ellende. (Misdaad *zie NY* , zelfmoord, mishandeling, verwaarlozing etc etc)

  Het principe dat abortus verboden moet worden is aardig, maar de consequenties zijn wat totalitair.

  Totdat een kind geboren wordt is het aan de vrouw, lijkt me. Het is een stukje natuur, daar beschikt de moeder ook. Als er weinig perspectief is, zal de moeder minder behoefte hebben aan veel nakomelingen, en zullen er meer sterven.

  Dat houdt natuurlijk niet in dat je zulk gedrag moet aanmoedigen. Voel je vrij om een ‘awareness-groep’ of iets dergelijks op te zetten. Mensen beinvloeden lukt altijd aardig op die manier (zie postbus 51 😉 Maar schrijf een ander niet de wet voor!
  beek [25] reageerde op deze reactie.

 22. @Overheidsslaaf [24]:

  Niemand weet van te voren of en hoe, en in welke mate, een vrouw haar kind zal liefhebben.
  Merkwaardig dat jij een overheidspolitie in het leven gaat roepen.
  Wat niet nodig is het als het aborteren van een nieuw mensje sowieso als verwerpelijk wordt beschouwd.
  Wat niet eens vreemd is, aangezien bijna iedereen zal walgen van een vrouw die abortus tot een acceptabele vorm van anti-conceptie heeft verklaard.

  Abortus provocatis is altijd een wanhoopsdaad.
  Schuldgevoelens blijven gewoon bestaan.
  Terecht.
  Want men heeft het meest weerloze mensje dat men kan bedenken, moedwillig in onderdelen in stukken gereten.
  Vanwege vooringenomen gedachten.
  Want geen enkele aborteur weet wat voor een mens hij in de kiem heeft gedood!
  Het gedode mensje in wording had kunnen bijdragen aan groot geluk van de moeder.
  Niemand die dat tevoren weet.
  Negatieve scenario´s worden echter wel geaccepteerd als goede verontschuldiging.
  Waarom ???
  Waarom zou een negatieve toekomstverwachting het doden van een nieuw mensje rechtvaardigen?
  Waareen positieve toekomstverwachting PRECIES dezelfde geldigheid heeft?
  Leg DAT maar eens uit.

  Overheidsslaaf [27] reageerde op deze reactie.

 23. Even on-topic dan:

  ”(Het onbehagen over) de bureaucratie moet worden aangepakt.”

  Laten we hopen dat hij dat niet letterlijk alleen het onbehagen wil aanpakken, want dat krijgen we een dure campagne over het nut van de overheid.

  Als hij bedoelt dat jij de bureaucratie wil aanpakken, dan komt dat voort uit de aversie van de kiezer tegen de bureaucratie. Dat riekt naar het naar de mond praten van de kiezer.

  Als we meer overheid hadden gewild, dan was hij daar voor geweest.

  Grote partijen hebben werkelijk alle principes verloren. Je kunt zeggen wat je wilt over die benepen christenen, maar ze staan wel bij hun principes.

  @Overnight Het lijkt meer een dode mus. Tenzij je wilt dat het een merel is, of een kanarie. Jij vraagt, hij draait.
  Polity [29] reageerde op deze reactie.

 24. @beek [25]:

  Sorry, ik begrijp je verkeerd.

  -Eerst stel je dat een foetus een mens is (nieuw mensje).

  De consequentie daarvan is dat abortus moord is. Moord wordt gestraft, en de moordenaar door de politie opgespoord.

  Dus mijn conclusie dat er een abortus-politie zou moeten komen, is slechts een gevolg van jouw eìgen woorden. Een logisch gevolg.

  -Vervolgens stel je dat abortus ‘slechts’ verwerpelijk en walgelijk is. En niet vervolgd hoeft te worden.

  Bij deze voor kennisgeving aangenomen. Ieder heeft recht op een mening, ook als ‘ie wat abject is.

  -Vervolgens begin je een warrig verhaal over negatieve en positieve gevolgen en toekomsten:

  ”Waarom zou een negatieve toekomstverwachting het doden van een nieuw mensje rechtvaardigen?
  Waareen positieve toekomstverwachting PRECIES dezelfde geldigheid heeft?
  Leg DAT maar eens uit.”

  Tja… Wat bedoel je, en is dit gebaseerd op iets wat ik je schreef? Als je niet inhoudelijk kunt reageren, kan ik het ook niet. Dit is emotioneel en warrig. Kan ik niks mee.

  beek [28] reageerde op deze reactie.

 25. @Overheidsslaaf [27]:

  Dit onderwerp is bij uitstek emotioneel.
  Voor elke vrouw spelen deze emoties een grote rol.
  Die horen er gewoon bij, en kunnen niet domweg, omdat ze niet rationeel zouden zijn, worden verworpen.
  Het leven is niet louter rationaliteit.
  Emotionaliteit speelt een even grote en niet zomaar te verwerpen rol.
  Het verbieden van abortus voorkomt dat vel nieuwe mensjes volkomen onnodig (want, gebaseerd op verwachte toekomstperspectieven die slechts zuiver speculatief zijn) i n stukjes worden gereten.
  Wie, ondanks de verboden, toch het nieuwe mensje in stukjes en beetjes wil verwijderen, weet dan in ieder geval dat zij daarmee iets kwalijks onderneemt.

  Gemakzuchtig toestemmen, betekent dat men aan de negatieve toekomstscenario’s groter waarde hecht dan aan de postitieve toekomstscenario’s.
  En daar is rationeel geen enkele reden voor te geven.
  Als er een keus bestaat tussen goede perspectieven en slechte perspectyieven, tussen welke niemand een goed oordeel kan uitspreken, maar waarbij het ene scenario het meest weerloze mensje gaat doden, wordt het duidelijk dat dit negatieve scenario meer schade toebrengt aan het menselijk respect voor het menselijk leven, dan het positieve scenario.
  Aangezien niemand weet wat de toekomst zal brengen, is het preventief doden van toekomstige burgers het meest te verwerpen.

  Ratio [34] reageerde op deze reactie.

 26. (Volgens mij is zijn er hierboven 2 meningen over abortus in +- 10 verschillende jasjes gestopt, eindeloze disussie….)

  @Overheidsslaaf [26]:
  Op dat soort punten kan je politiek en geloof niet echt met elkaar vergelijken…

  Over het algemeen ->

  Geloof zoekt volgelingen door deze te proberen te overtuigen van de waarheid achter hun ideen,
  Politiek zoekt volgelingen door een paar richtlijnen te hebben en daar vervolgens net zo lang om heen te kronkelen tot ze de maximum aantal volgelingen hebben gevonden. Hoe betrouwbaar is dat?

  Om op Mark Rutte terug te komen, hij was de eerste (en de laatste) politicus op wie ik heb gestemd. Dat was een paar jaar terug en jong, als ik nu naar zn site kijk. This net of ik naar een andere politicus kijk….

 27. @Beek

  Okay, nu wil je abortus weer verbieden. Het is inderdaad wel erg emotioneel allemaal. Maar ook emoties hebben consequenties.

  Hoe zie je dit verbod? Wat is precies verboden, en wanneer?

  Wie controleert het verbod en hoe?

  Wat zou de straf voor een overtreding van je verbod moeten zijn?

  Ik kijk uit naar je antwoord.

  P.s. Hoe zullen we deze wetten van jou noemen? Emotie-wetten?

  P.p.s
  Quote: ”Het leven is niet louter rationaliteit.
  Emotionaliteit speelt een even grote en niet zomaar te verwerpen rol.”

  Of irrationele emotiewetten? 😉

Comments are closed.