Dit jaar is er  extra reden  ons te bezinnen over de zegeningen  van het kapitalisme: images1

01.
Over de enorme toeneming van het pro capita inkomen na de tweede wereldoorlog02.
Over het weer toegankelijk worden van de oosteuropese markten en de markt in China

Maar het kan allemaal nog mooier, want:

A.
Nog steeds  zijn overheden  in vele landen de belangrijkste oorzaak dat het kapitalisme zich  niet vrij kan ontwikkelen en  wordt het pro capita inkomen gedrukt met een percentage van ver boven de vijftig procent ten gevolge van hoge belastingheffing en   schadelijke  ,verstikkende en welvaart belemmerende  wetten, bepalingen, regels en voorschriften

B.
Vormen  de  kosten van gewapende   conflicten een  enorm blok aan het been van het kapitalisme.

Als wij aannemen dat de wereldbevolking gedurende de 20ste eeuw gemiddeld 3,5  miljard personen bedroeg en er  gemiddeld 1,7  miljoen personen per jaar ten gevolge van een gewapend  conflict omkwamen, dan  bedroeg de kans om ten gevolge van een dergelijk conflict te overlijden  voor een peroon die  de leeftijd van 40 jaar bereikte, circa   40 x   een half promille zijnde  2 procent en voor een persoon die de leeftijd van 90 jaar  bereikte circa  4,5  procent. Dat is wel erg veel.

C.
Vormt op het individuele microvlak het  gebrek  aan het vermogen om met of zonder potlood en papier eenvoudige berekeningen en     schattingen te maken bij velen een rem op hun welvaart die moeilijk overschat kan worden

 Dat  twee keer per eeuw   een zware depressie optreedt, mag de pret niet drukken.

De  aan het kapitalisme inherente depressies vormen  een  prijs  van geringe omvang voor  de mogelijkheid de zegeningen van een kapitalistische maatschappij te ervaren. 

Het als schrikreactie verhogen van belastingen zoals nu in Groot Bittannië plaatsvindt, getuigt niet van veel inzicht in het functioneren van een economie.

Gelukkig  is het voor sommigen van ons weggelegd , de depressie te gebruiken  voor het verrichten van investeringen welke achteraf  gezien als briljant bestempeld kunnen worden. 

Als straks de rook over alle ellende  opgetrokken zal zijn, zal   blijken dat de voor een aantal van de  beste en meest intelligente ondernemers onder ons  de depressie een  blessing in disguise zal zijn geweest. Zij zullen  ten gevolge van de depressive rijker zijn geworden, doordat zij kansen hebben gegrepen die anderen niet onderkenden.

Hugo van Reijen

23 REACTIES

 1. “De aan het kapitalisme inherente depressies vormen een prijs van geringe omvang voor de mogelijkheid de zegeningen van een kapitalistische maatschappij te ervaren.”

  Lijkt me niet juist. Ik betwijfel of die depressies inherent aan “het kapitalisme” zijn.
  De huidige financieel-economische crisis is een vertrouwenscrisis die veroorzaakt is door de monetaire financiering van de economie, niet door het kapitalisme als zodanig.

 2. Ik ben het eens met Spy-Nose. In een gezond kapitalistisch systeem zou een economie niet draaien op gebakken lucht en instanties die gebakken lucht als product verkopen. Een relevante vraag zou kunnen zijn of deze instanties in een gezonde economie überhaupt zouden bestaan.

  Het probleem met de huidige en voorgaande depressies is, dat het gebruikt wordt om de economie goedkoop op te kopen. De rol van de centralisatie is mijns inziens niet te onderschatten.

  beek [7] reageerde op deze reactie.

 3. Ja en euhm, wanneer is die naderende dag nu?
  Misschien kan wederom een happening in Roosendaal georganiseerd worden op 7 juni zodat Vlaamse bezoekers een alibi hebben om niet te hoeven gaan stemmen (“ik was in het buitenland die dag”).

 4. Overigens een kleine inhoudelijke correctie:
  De depressies werden veroorzaakt door falend beleid van centrale banken. Centrale banken zijn een element van centrale planning, kenmerkend voor communisme (of iets mildere vormen van collectivisme). Met kapitalisme heeft dit evenwel niets te maken.

 5. In een vrije markt onstaan helemaal geen depressies. De Markt zou per direct iedere economische afwijking corrigeren. Voorbeeld: Is de rentestand te laag gaan er direct veel mensen lenen waardoor geld schaars wordt en de rente automatisch omhoog gaat. Is de stand te hoog dan zal de eerste die hem verlaagd gouden bergen binnen halen omdat dan iedereen bij hem zijn geld gaat lenen. Anderen volgen dan per direct.

  Depressies zijn het gevolg van fractioneel bankieren gebaseerd op schuldbekentenissen en het beinvloeden van overheden (dmv de centrale banken) van rentestanden en de lands-economie als geheel. Allemaal factoren waardoor je de markt manipuleert en controleert. Een echte vrije markt heb ik in de moderne geschiedenis nog nergens mogen aanschouwen.

 6. Even de puntjes op de i:
  “… bedroeg de kans om ten gevolge van een dergelijk conflict te overlijden voor een per[s]oon …”

  Een ‘persoon’ kan niet overlijden, Hugo; een ‘persoon’ is je naam in hoofdletters, een papieren entiteit. Die kan hoogstens uitgeschreven worden…

 7. @beek [7]:
  Ga eerst maar eens bewijzen dat er überhaupt een significante bubbel aanwezig was. Veel moderne geleerden denken dat de tulpomanie niet zo groot was als Charles Mackey beschreef, velen hiervan beweren dat er niet eens een betekenisvolle bubbel optrad.

  Er is maar weinig informatie beschikbaar van rond de tijd dat deze bubbel voor zou zijn gekomen, waarvan veel van speculatieve en vooringenomen bronnen komt.

  Er is te weinig over bekend om als legitiem argument te gebruiken.

  beek [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [8]:

  Die bubbel was overduidelijk, Ratio.
  Tulpenbollen konden duizenden goudguldens opbrengen, en in de verwachting daarvan, investeerden velen hun hele vermogen; in de verwachting dat zij diezelfde bollen op termijn met goede winsten weer zouden kunnen verkopen.
  Precies als met die huizen in de USA.
  Uiteraard was de schaal kleiner.
  Maar precies dezelfde hebzuchtige toekomstverwachtende motieven waren er onderliggend.
  Schaal doet er niet toe.
  Vanzelf heeft internet, en het overschrijven per computer, de schaal tot wereldgrootte uitgebreid.
  Sommige computerprogramma’s waren bewust geschreven, om te kunnen profiteren van prijsverschillen over de hele wereld.

 9. Ik vrees dat ik roet in het eten moet gooien in het jubelverhaal van Hugo. Waar hij volledig aan voorbijgaat is de rol van energievoorziening die onmisbaar was om de welvaart van de afgelopen decennia te genereren. Terwijl de wereldbevolking steeds maar verder groeit is het aanbod van fossiele brandstoffen nu op zijn top en zal in de komende jaren dramatisch afnemen met sterk stijgende prijzen als gevolg. Ik voorzie geen terugkeer meer naar de ‘oude verhoudingen’ van elk jaar 2% groei.

  hugo van reijen [11] reageerde op deze reactie.

 10. @hugo van reijen [11]:

  Ik ben toevallig heel goed bekend met de energieproblematiek. Wat er op de lange termijn gaat gebeuren is volledig open. Op dit moment zijn er geen alternatieven die op een ‘plug-and-play’ manier onze energie-problemen kunnen oplossen. Die olieprijs van 160$ van vorige zomer komt direct terug zodra de economie zich gaat stabiliseren (als dat al binnen een tijdsbestek van een paar jaar GAAT gebeuren).

  Ik denk niet dat de beschaving ten onder gaat, wel denk ik dat het decennia lang een periode van voortsukkelen wordt. Die economische expansie van 1950-heden is volgens mij voor de levensduur van Hugo en ondergetekende, definitief voorbij.

  Het is altijd mogelijk dat er een Deus Ex Machina uit de lucht komt vallen, zoals een doorbraak bij het fusieonderzoek. Maar die wordt al 50 jaar beloofd. Zoals het nu is, is het schaarste wat de klok slaat en daar kunnen een paar windmolens en zonnepanelen niet tegen op.

 11. @beek [7]:

  Dat is een normale marktwerking. De vraag stijgt en dus de prijs ook.

  Wat de preciese invloeden zijn geweest die dit tot stand hebben gebracht zullen we misschien wel nooit weten. Wat we wel weten is dat er van een vrije markt nog weinig sprake was. Een democratie was er nog niet en het koningshuis was alleenheerser. Om de context van die tijd te begrijpen is het belangrijk te weten dat de handel beheerst werd door koningshuizen en dat de Nederlandse economie gebaseerd was op landbouw en armoede. De VOC was nog niet eens geboren.

  Daarnaast is dit een voorbeeld niet meer van toepassing op de moderne maatschappij. De economie is zo gediversificeerd dat een enkel nieuw product niet meer zulke schade aan kan richten. Daarnaast is het eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid waar degene zijn geld stopt.

 12. @benb [14]:

  Goede beargumentatie benb, neem bij deze even aan dat ik in het dagelijks leven moet opereren met maar 1 hercencel, kan je mij dan alstjeblieft uitleggen wat je met bovenstaande onzin bedoelt?

 13. @benb [16]:
  Landen die andere landen verwoesten, zijn vijanden van het kapitalisme, want zij vernietigen menslevens en ander kapitaal.
  Hugo van Reijen

 14. @Ben [19]:

  Ook ik heb observaties ik verrricht.

  En gegeconstateerd , dat in ieder land dat een communistisch systeem toepast, dit een gegarandeerd recept is voor permanente armoede en onvrijheid.

  Daarentegen leidt het toepassen van een kapitalistisch systeem tot welvaart en rijkdom.

  Zelfs een blinde komt tot deze conclusie.

  hugo van reijen

 15. @Hugo

  Dank zij het kapitalisme lijden nu een miljard mensen hoger.

  Ongeveer iedere 4 seconden overlijdt er iemand aan ondervoeding.

  Over de impact op onze aarde wbt uitputting van gronstoffen heb ik het maar even niet.

  De ruim 1 miljoen doden in Irak tgv kapitalistische graaizucht is een totale schande voor de gehele westerse wereld.

  Het kapitalisme is een totaal barbaars en harteloos systeem.

  Jouw percepties van een communistisch systeem zijn totaal inadequaat.

  Succes, Ben

  hugo van reijen [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Ben [21]:

  Toepassing van een kapitalistisch systeem heeft de bevolking van vele landen vrij en rijk gemaakt, terwijl landen die een communistisch systeem hebben toegepast, generaties lang mensen in treurige armoede en onvrijheid hebben laten leven.

  Zie bij voorbeeld het verschil tussen Taiwan en Sri Lanka: beide landen waren in 1945 straatarm.

  hugo van reijen

 17. @Hugo,
  Je kunt blijkbaar een theepot niet in een boom leren klimmen.

  Succes, Ben

Comments are closed.