islam-hellDe Islamitische hel is een voorstelling van Mohammed die voor twee doeleinden wordt toegepast: 1. als martelkamer voor alle ongelovigen (z.g. kafirs); 2. om mensen te terroriseren om de Islam te accepteren.

Hieronder volgt een aantal verzen uit de Koran in de Engelse vertaling van Abdullah Yusuf Ali en N.J. Dawood. Het commentaar is overgenomen en vertaald uit de Hindoe-site  Satyameva Jayate.*)

Instructies voor Moslims over Ongelovigen

Koran 9:29
Fight those who do not profess the true faith (Islam) till they pay the jiziya (poll tax) with the hand of humility.

Koran 8:12
Remember Thy Lord inspired the angels (with the message): “I am with you: give firmness to the believers, I will instill terror into the hearts of the unbelievers, Smite ye above their necks and smite all their finger tips of them.”

Hier geeft Mohammed stap voor stap instructie over de wijze waarop Kafirs (= niet-Moslims) moeten worden doodgemarteld als zij de Islam niet volgen.

Koran 9:5
Then, when the sacred months have passed, slay the idolators wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Hier leert Mohammed zijn volgelingen de aanbidders van afgoden op de meest brute wijze te doden totdat zij zich aan de Islam onderwerpen.

Koran 9:73
Prophet, make war on the unbelievers and the hypocrites and deal rigorously with them. Hell shall be their Home: an evil fate.

Hier probeert Mohammed zijn brute daden te rechtvaardigen. Hij beroept zich op goddelijke rechtvaardiging om zijn haat uit te drukken door te zeggen, dat Allah zelf hem persoonlijk heeft onthuld, dat mensen met een andere religie boosaardig zijn en in de Hel komen. Daarom is elke barbarij tegen ongelovigen volledig gerechtvaardigd.

Koran 4:144
Believers, do not choose the unbelievers rather than the faithful as your friends. Would you give Allah a clear proof against yourselves ?

Dit vers stelt duidelijk, dat een Moslim alleen met een Moslim bevriend kan zijn. Dit vers illustreert, dat als een Moslim met een niet-Moslim bevriend is, hij de wraak van Allah afroept. Daarom moeten mensen van een andere religie dan de Islam wreed en respectloos behandeld worden.

Koran 47:4
When you meet the unbelievers in the Jihad strike off their heads and, when you have laid them low, bind your captives firmly. Then grant them their freedom or take ransom from them, until War shall lay down her burdens.

In dit vers instrueert Mohammed hoe ongelovigen in de Jihad noeten worden verminkt en gemarteld. Als de Moslims tenslotte voldoende tevreden gesteld zijn moeten ze doorgaan rantsoenen voor de gevangenen te eisen. Alles voor de barmhartige Allah.

Koran 5:33-34
The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet and alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom; Save those who repent before ye overpower them. For know that Allah is Forgiving, merciful.

In dit vers geeft Mohammed een ander recept om ongelovigen te martelen. Dit houdt in het afhakken van afwisselende ledematen en het land uitgooien van Kafirs.

Instructies voor Moslims betreffende Christenen en Joden
De Profeet heeft een speciale positie gereserveerd voor bepaalde secten Ongelovigen d.w.z. alleen voor Christenen en Joden.

Koran 5:51
Believers, take neither Jews nor Christians for your friends. They are friends with one another. Whoever of you seeks their friendship shall become one of their number. Allah does not guide the wrong-doers.

In dit vers instrueert Mohammed zijn volgelingen nooit bevriend te raken met een Christen of een Jood. Als een Moslim met een Christen of een Jood bevriend wordt, begaat hij een misdrijf en zal Allah’s wraak over hem komen.

Koran 5:57
Believers, do not seek the friendship of the infidels and those who were given the Book before you, who have made your religion a jest and a pasttime…

“Those who were given the Book before you” verwijst naar Christenen en Joden.
Opnieuw waarschuwt Mohammed Muslims van alle tijden nooit bevriend te raken met een Christen of een Jood.

Koran 5:64
The Jews say: ‘God’s hand is chained.’ May their own hands be chained! May they be cursed for what they say!…

Koran 9:29
Fight those who believe not in Allah nor the Last day, nor hold the forbidden which hath been forbidden by Allah and his messenger, nor acknowledge the Religion of Truth from among the People of the Book, until they pay the Jiziyah with willing submission. And feel themselves subdued.

De ‘People of the Book’ verwijst naar Christenen en Joden. De ‘Religion Of Truth’ verwijst naar Islam. Dus in dit vers instrueert Mohammed Moslims Christenen en Joden te bevechten en te martelen, tot ze belasting aan de Moslims gaan betalen om te mogen bestaan. Moslims wordt ook strikt geleerd ervoor te zorgen, dat Christenen en Joden zich onderworpen voelen.

De Islamitische Hel en de Ongelovigen
Nu dalen we af in de Islamitische hel zoals opgericht door Mohammeds hallucinatie en waanvoorstelling

Koran 98:1-8
The unbelievers among the People of the Book and the pagans shall burn for ever in the fire of Hell. They are the vilest of all creatures.

De “People of The Book” verwijst naar Christenen en Joden. Dus volgens de Profeet zijn Christenen, Joden en heidenen, de gemeenste van alle schepselen in de wereld!!

Koran 22:19-22:23
Garments of fire have been prepared for the unbelievers. Sclading water shall be poured upon their heads, melting their skins and that which is in their bellies. They shall be lashed rods of iron. Whenever, in their anguish, they try to escape from Hell, back they shall be dragged, and will be told: ‘Taste the torment of the Conflagration!’

Hier stelde Mohammed levendig voor hoe mensen met een ander geloof zullen worden gestraft in de hel. Door zijn zieke en walgelijke voorstelling probeert hij te bereiken, dat mensen met een andere religie zich tot Islam bekeren uit louter angst voor de hel. Mocht dat niet werken, dan worden Moslims altijd geinstrueerd ongelovigen met het geweld van de Jihad te bekeren.

Koran 18:28-30
For the wrongdoers We have prepared a fire which will encompass them like the walls of a pavilion. When they cry out for help they shall be showered with water as hot as molten brass, which will scald their faces. Evil shall be their drink, dismal their resting-place.

De wrong-doers zijn al degenen, die de Islam niet volgen. Zo vervolgt Mohammed zijn hallucinatie en geeft een beschrijving vande Islamitische hel in de vorm van een onthulling.

Koran 40:67-40:73
Do you not see how those who dispute the revelation of God turn away from the right path ? Those who have denied the Book and the message We sent through Our apostles shall realize the truth hereafter: when, with chains and shackles round their necks, they shall be dragged through scalding water and then burnt in the fire of Hell.

De Profeet legt hier uit wat er gebeurt met diegenen die ervoor kiezen de onthulling van de Koran niet te volgen – beroving, aanranding en moord. Dus voor mensen met een andere godsdiens heeft Allah reeds een straf voorgepland. Eerst zullen ze in kokendheet water worden gedompeld met kettingen rondom hun nek en daarna zullen zij in het vuur van de hel branden. Allah is werkelijk barmhartig!!

Koran 43:74
..The unbelievers shall endure forever the torment of Hell. The punishment will never be lightened, and they shall be speechless with despair. We do not wrong, themselves.

Mohammed was niet tevreden met alleen verbranden van de ongelovigen eenmalig in de hel. Dus hier zegt hij, dat de straf nooit eindigt en dat mensen met een andere religie eeuwig zullen worden verbrand in de hel.

Koran 55:41-52
..That is the Hell which the unbelievers deny. They shall wander between fire and water fiercely seething. Which of your Lord’s blessing would you deny ?

Koran 76:1-5
For the unbelievers We have prepared chains and fetters and a blazing Fire…

Koran 73:12
We have in store for the unbelievers heavy fetters and a blazing fire, choking food and harrowing torment: on the day when the earth shall quiver with all its mountains, and the mountains crumble into heaps of shifting sand.

Koran 77:20-77:50
Woe on that day to the disbelievers! Begone to the Hell which you deny! Depart into the shadow that will rise high in three columns, giving neither shade nor shelter from the flames, and throwing up sparks as huge as towers, as bright as yellow camels…Eat and enjoy yourselves awhile. You are wicked men…

In dit vers verzekert de Profeet dat mensen met een andere religie geen bescherming krijgen, wanneer ze in de Islamitische hel worden opgebrand.
Allah onthult hem ook, dat alle mensen van nature slecht zijn.

Koran 8:73
The unbelievers give aid and comfort to each other. If you fail to do likewise, there will be disorder in the land and great corruption.

Mohammed verdeelde de Arabische maatschappij in twee grote delen: Momins en kafirs.
Momin betekent gelovig in Mohammed en Allah. Een kafir is een ongelovige.  Momins behoeven geen betere mensen te zijn dan kafirs in termen van karakter of bewustzijn. Momins hoeven alleen de Kalima te reciteren: “Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn Profeet”. Door dit te doen worden momins gekwalificeerd net zoveel kafirs te vermoorden als zij konden of wilden, hun eigendommen te plunderen en in brand te steken, en hun vrouwen en kinderen tot slaaf nemen.

Koran 21:96-21:101
..The unbelievers shall stare in amazement, crying: ‘Woe to us! Of this we have been heedless. We have done wrong.’ You and your idols shall be the fuel of Hell; therein you sall all go down.

Dit vers is een ander voorbeeld van “diep respect” van de Islam voor andere religies. Hier zegt Mohammed dat de mensen die afgodsbeelden kiezen als representatie van God in de hel zullen worden verbrand met hun beelden.

Koran 33:7-12
…But for the unbelievers He has prepared a woeful punishment…

Koran 44:40-49
..The fruit of the Zaqqum tree shall be the unbelievers’s fruit. Like dregs of oil, like scalding water, it shall simmer in his belly. A voice will cry: ‘Seize him and drag him into the depths of Hell. Then pour out scalding water over his head, saying: “Taste this, illustrious and honourable man! This is the punishment which you have doubted.”

Koran 52:1-52:15
..On that day they shall be sternly thrown into the fire of Hell, and a voice will say to them: ‘This is the Fire which you denied…Burn in its flames. It is the same whether or not you show forbearance. You shall be rewarded according to your deeds.’

Koran 31-37
And burn ye him in the blazing fire. Further, make him march in a chain, whereof the length is seventy cubits. This was he that would not believe in allah Most high amd would not encourage the feeding of the indignant. So no friend hath he here this day. Nor hath he any food except the corruption from the washing of wounds.

Koran 56:52-56
Ye shall surely taste of the tree Zaqqum. Then will ye fill your insides therwith, and drink boiling water on top of it. Indeed ye shall drink like diseased camels raging with thirst. Such will be their entertainment on the day of Requital!

Koran 69:30-37
We shall say: ‘Lay hold of him and bind him. Burn him in the fie of Hell, then fasten him with a chain seventy cubits long. For he did not believe Allah the tremendous, and urged not on the feeding of the wretched. Today he shall be friendless here; filth shall be his food, the filth which sinners eat…

De bovenste vijf verzen beschrijven gedetailleerde strafmethodes die mensen met een andere religie in de Islamitische Hel zullen ondergaan. Ze geven het respect van de Profeet Mohammed weer voor mensen die de Islam niet volgden. Hierdoor leert de Koran als tijdloos boek aan de moslims hoe zij -ongeacht plaats en tijd – met niet-moslims moeten omgaan.

Koran 2:39
Those who reject faith shall be the companions of the Fire.

Koran 2:89-90
The curse of Allah is on the unbelievers… humiliating is the punishment.

Koran 13:13
..He hurls his thunderbolts at whom he pleases Yet the unbelievers wrangle about Allah..

Koran 58:5
Those who resist Allah and his messenger will be humbled to dust.

Koran 70:15-16
The fire of Hell will pluck out his being right to the skull..

Koran 5:10
As for those who disbelieve and deny Our revelations, they are the heirs of Hell.

De laatste 6 verzen van de Koran geven aan, dat elke persoon die een andere religie dan de Islam volgt, automatisch tot de Hel wordt veroordeeld. Zijn goede daden zijn waardeloos, tenzij hij de Islam volgt. Zo niet, dan zal Allah hellevuur, heet water, gesmolten koper, bliksemstralen en andere vernederende straffen in het hiernamaals voor hem gereed maken.

*) Referenties:

http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/

http://www.shariahprogram.ca/articles/hell-devil-description.shtml

90 REACTIES

 1. Gewoon kappen met dat utopische verzorgingsstaat denken en doen, dan gaan die onder ontwikkelde hakbar jurken wel een toontje lager zingen.
  Verder de wind uit de zeilen nemen van die steenrijke aardolie boeren, in kamelen drijvers zandbak. Nieuwe energietechnologie, en grootschalig Ethanol kweken met Cannabis, in plaats van varkensvoer dat leidt tot milieuvervuiling, hartverzakkingen en nog meer medische kosten. Uiteindelijk komt het allemaal door overheidsdienaren, met pap in hun schedel en het feit dat wij door Rockefeller zijn truc aan de aardolie producten verslaafd zijn geraakt. Dat heeft die hakbaarden een stem gegeven en geld.

  Niet schelden, maar doen voor jezelf. Het enige dat helpt. Maar let wel, it’s going to be tough.

  Trouwens is het D66 die met het green card for Europe idee is gekomen. In TB taal, geen werk, optieven. Prima, alleen 40 jaar te laat. Beter laat dan nooit.

 2. Het geeft wel het iq van mensen weer, die de koran als leidraad van hun leven hanteren. Ik woon in Amsterdam-slotervaart, daar voel je de minachting ten opzichten van de mensen die hier geboren zijn. Het was een prachtige wijk . Je voelt je verloren als vrouw als je boodschappen doet. Dan breken we goede huizen af zodat je getto”s voorkomt, maar ze komen wel terug, in nog mooiere huizen met huur gewenning. Terwijl ze ons verachten leggen we ze nog meer in de watten. Ik had vroeger een wiskunde leraar(1970) die toen al waarschuwde, een cultuur in een cultuur werkt niet. Zegt het ook niet iets over onze politiek, er mankeert vast ook iets aan hun iq. Anders zou je volk met zo”n achterlijk geloof niet toe laten. Of zouden ze allemaal dislektys zijn. Hoe moet ik dit uit leggen aan mijn kleinkinder?

  TerrierBram [4] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 3. @hel [3]:
  Iedereen zegt dat, maar mensen die wel kunnen denken werken niet bij de overheid, en andersom. Mijn vader zegt dat het nodig is elke dag minstens één ambtenaar af te knallen. Hoe ouder ik word, en des te meer ik van de overheid te weten kom, des te minder radicaal het idee mij voor komt.
  Kogel in het hoofd, mooi briefje op de voorkant nieten ‘nu helder denken, anders … who’s next?’. Waarschijnlijk is het land naar de klote utopieën met veel te veel ouwehoer vergaderingen dan snel afgelopen.

 4. Goed artikel. Onderstaand een paar parallellen met de bijbel, zodat je ziet dat dat andere geloof geen haar beter is voor wat betreft de acceptatie van andersdenkenden (uit mijn bijbelstudie):

  In Zacharia 14:1-2 zien we nog een staaltje van god’s voorliefde voor plundering en verkrachting:
  1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!
  2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

  Deuteronomium 17:12, dood mensen die niet naar priesters luisteren:
  12 De man nu, die trotselijk handelen zal, dat hij niet hore naar den priester, dewelke staat, om aldaar den HEERE, uw God, te dienen, of naar den rechter, dezelve man zal sterven; en gij zult het boze uit Israel wegdoen.

  Leviticus 20:13, dood homoseksuelen:
  13 Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

  Exodus 22:20, dood hen die een andere mening hebben (een andere religie aanhangen):
  20 Wie de goden offert, behalve den HEERE alleen, die zal verbannen worden.

  2. Kronieken 15:12-13, dood hen die niet geloven:
  12 En zij traden in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel.
  13 En al wie den HEERE, den God Israels, niet zou zoeken, zou gedood worden, van den kleine tot den grote, en van den man tot de vrouw toe.

  Zacharia 13:3, dood valse profeten:
  3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN; en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.

  Deuteronomium 13:13-19, dood een hele stad als er 1 persoon is die een andere god aanbidt:
  13 Er zijn mannen, Belials-kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt;
  14 Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan;
  15 Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards.
  16 En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat, en den HEERE, uw God, die stad en al haar roof ganselijk met vuur verbranden; en zij zal een hoop zijn eeuwiglijk, zij zal niet weder gebouwd worden.
  17 Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de HEERE Zich wende van de hitte Zijns toorns, en u geve barmhartigheid, en Zich uwer erbarme, en u vermenigvuldige, gelijk als Hij uw vaderen gezworen heeft;
  18 Wanneer gij de stem des HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, om te houden al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, om te doen wat recht is in de ogen des HEEREN, uws Gods.

  Het zijn er veel meer, maar mijn punt is gemaakt, denk ik.

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.
  M.C. van der Weele [31] reageerde op deze reactie.

 5. @hel [3]:
  “Er ontbreekt vast ook iets aan hun iq…”

  Het is veel erger, het politieke establishment is er opzettelijk op uit de burgers zoveel mogelijk te bedriegen en te terroriseren. De overheid is de levende Leviathan van Thomas Hobbes.
  Dat blijkt uit de “cyclus” van oorlog/revolutie en vrede in de hele geschiedenis. Er bestaat geen permanente vrede, ook al doen politici het voorkomen van wel.

  Ik citeer nog eens Augustinus die in De Stad Gods (A.D. 420) schrijft:
  “Als de gerechtigheid verdwijnt, wat zijn staten anders dan grote roversbenden?”

  En wat “gerechtigheid” is, bepaalt de staat d.m.v. belasting- en andere wet- en regelgeving zelf wel.

  @Paul Martens [5]:

  Men moet steeds heel goed in de gaten houden het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament, waarin Christus juist een eind maakt aan het “oog om oog, tand om tand”-beginsel.
  Daarom horen de katholieken tijdens de H.Mis uitsluitend lezingen uit het Evangelie, de Handelingen van de Apostelen of de Brieven van Paulus, allemaal lezingen uit het Nieuwe Testament dus.

  Het Oude Testament wordt doelbewust -en terecht- losgelaten als “voorbeeld”.
  Paul Martens [7] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [6]: Dus je bedoelt, dat de katholieken alleen de leuke stukjes eruit pakken? Ach, die katholieken zijn ook niet echt religieus, die doen het een beetje voor de lol en geloven nu eenmaal graag in die sprookjes.
  En trouwens, daarmee wordt de gehele religie niet minder banaal en mensonterend.

  In “Mein Kampf” van Hitler staan ook erg goede zaken (menselijk en economisch gezien), maar toch wordt het gehele boek als verderfelijk beschouwd en verboden, vanwege een deel van het boek.

  Ik maak me meer zorgen over de hervormden, gereformeerden en dat soort stromingen. Er zijn ook religieuzen (religieuze stromingen) die de bijbel volgens de letter nemen.

  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [7]:
  “Dus je bedoelt, dat de katholieken alleen de leuke stukjes eruit pakken?”

  Ja. Als katholiek leer je, dat Evangelie “Blijde boodschap” betekent en dat Christus door zijn Lijden en Sterven de zonden van de wereld op zich heeft genomen. Zoiets als een wrekende God, zoals Allah, bestaat niet in de katholieke leer.

  “Ik maak me meer zorgen over de hervormden, gereformeerden en dat soort stromingen. Er zijn ook religieuzen (religieuze stromingen) die de bijbel volgens de letter nemen.”

  Dat vindt de R.K. Kerk ook. Omdat protestanten op “eigen houtje” (weliswaar onder “rechtstreekse inspiratie” van de H. Geest) de bijbel verklaren, lopen ze het risico op verkeerde uitleg, vooral als ze het OT erbij pakken.

  Daarom hecht de R.K. Kerk zo sterk aan de Kerkelijke Instellingen zoals de Kerkelijke Traditie en het Pausdom, om de juiste interpretatie van de H. Schrift te waarborgen.

  @Peter de Jong [8]:

  Het stukje claimt geen volledigheid, het is maar een bloemlezing om aan te geven, wat er met je gebeurt, als je de Islam niet accepteert.

  De Islam past uitstekend in het populaire concept van het politieke establishment om de burger te terroriseren en er de wind onder te houden. In die zin is die ideologie veel beter dan de christelijke.

 8. @hugo van reijen [1]:

  “Heeft Spynose al eens contact opgenomen met moslims die in Nederland wonen om te vragen, of zij deze instructies toepassen ?”

  Waarom zou ik? Daarvoor heeft Theo van Gogh al moeten boeten. Bovendien betaal ik mee aan de AIVD, die heeft gewaarschuwd, dat er hier tienduizenden radicaliserende jongeren rondlopen. Bovendien staan inmiddels zo’n beetje alle mogelijke alarmsirenes te loeien. Denk bvb. aan die Islamitische aalmoezenier, die van onze belastingcenten meegaat naar Afghanistan.

  “Als dat zo is, staat ons nog wat te wachten!”

  Inderdaad. Ik zou zeggen, dat we tegenwoordig leven op een sociaal-culturele vulkaan. Er komt zeker een uitbarsting, maar we weten niet wanneer en ook niet hoe groot die uitbarsting zal zijn.

  Feit is natuurlijk, dat het het politieke establishment geen lor interesseert, wie hier immigreren. Het hele begrip “Nederlander” in de zin die het politieke establishment eraan geeft, is een draconische karikatuur van wat “de autochtone burger” eronder verstaat.

 9. @Spy-Nose [6]:

  Ik zie dat Spynose al een opmerking in die richting gemaakt heeft, maar de citaten die je aanhaalt om het Christendom op 1 lijn te kunnen stellen met de Islam zijn allemaal uit het Oude Testament.

  Nietzsche heeft er al op gewezen dat de samenstelling van de Bijbel uit OT + NT een compleet lachertje is; beide boekdelen zijn elkaars antithese. Het OT is de geschiedenis van het Jodendom, het NT daarentegen is het verhaal van een joodse verrader, van de grootste en sympathiekste antisemiet van de wereldgeschiedenis: Jezus Christus. Het was JC die zo’n beetje als eerste in opstand kwam tegen de archaische rackets die het Jodendom en de Islam in diepste wezen zijn. JC was de eerste hippie; hij had genoeg van het extremistische ethnocentrisme (racisme) van de Joden, dat niet alleen een eigen tribalistische god had (die had iedereen) maar dat ze zelfs zover ging dat ze zichzelf als volk vergoddelijkten (‘uitverkoren volk’) met alle catastrofale consequenties voor de wereldgeschiedenis erna. JC predikte een universele naastenliefde en handelde er ook naar. Da’s heel iets anders als die moslims en joden met hun archaische boekjes die tot uiteindelijk tot genocide leiden.

  @Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie:
  beek [13] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [21] reageerde op deze reactie.
  G. [90] reageerde op deze reactie.

 10. @Paul Martens [7]:
  @Peter de Jong [8]:

  Peter en Paul,
  Ik onderschrijf volledig het commentaar (#11) van RPF in deze.

  Ik zou eraan willen toevoegen:
  “maar dat ze zelfs zover ging dat ze zichzelf als volk vergoddelijkten (’uitverkoren volk’) met alle catastrofale consequenties voor de wereldgeschiedenis erna.”

  Dat doen ze, behoudens renegate “orthodox Joodse” stromingen en wellicht enkele andere, tot op dit moment nog steeds.
  Er bestaat -voor zover ik weet- geen renegate Islamitische richting, integendeel.
  Gelovige Islamieten (net als Christenen en Joden) stellen de vrijheid van religie/ideologie per definitie boven de vrijheid van meningsuiting.

  Gr.,
  Spy-Nose

 11. @Ron Paul Fan [11]:

  Christus anti-semiet?
  Waar blijkt dat uit? Zijn eerste volgelingen waren Israeliers, evenals de eerste kerk.
  Hij verzette zich tegen lieden die het geloof misbruikten, om zichzelf te verrijken, zich een machtspositie toe te bedelen, om mensen een extra juk op te leggen.
  ‘Adderengebroed’, noemde hij die lieden.
  Maar nergens verwerpt Christus het Oude Testament.
  Hij noemt zichzelf zelfs: de vervulling van de geschriften (en dat moet het OT zijn, want het NT had nog geen vorm gekregen).

  Overigens bevat het OT ook pre-Joodse geschiedenissen.
  Tevens wordt ook daarin het ‘volk Israel’ zeer regelmatig ernstig gewaarschuwd zichzelf niet te verheerlijke boven JHWH.

  Ron Paul Fan [16] reageerde op deze reactie.

 12. Zo, zo. Heeft beek zijn huiswerk al gedaan en het interview met de IDF-veteranen al beluisterd?

  Beek, maak s.v.p. eerst je huiswerk netjes af en kom pas terug als je klaar bent, voor je hier met grote mensen komt communiceren.

 13. Wat vriendelijk van die neus dat hij die terrier weer laat kwispelen van genoegen.

 14. Wat komt beekje hier doen? Heeft beekje zijn huiswerkje al netjes gedaan? Nee zeker.
  Merk op, dat Spynose de calvinist beek nog nooit op een opmerking over Althusius heeft mogen betrappen.

  Als hij eerst zijn huiswerkje doet en een keurig commentaartje inlevert, mag hij straks misschien meepraten over het gedachtegoed van Althusius.
  Maar ik beloof niets.

 15. @beek [17]:

  “???”

  Het waren de Joden, niet Pilatus, die Jezus dood wilden hebben.

  Waarom was dat, volgens beek?

 16. ‘De’ Joden.
  Daar zijn ze weer.
  Alsof de Joodse gemeenschap niet talloze stromingen en richtingen kent.

  Als er Joodse kruisigers waren, waren er ook Joodse volgelingen.
  Sterker: Christus zelf onderschrijft tot op de punt en de komma de Mozaische wetten en beloften, die de basis vormden voor
  de identiteit van ‘het volk Israel’ in het Oude Testament.

  Ron Paul Fan [34] reageerde op deze reactie.

 17. @Ron Paul Fan [11]: Ik ondersteun je reactie ten dele. Waar ik het meeste moeite mee heb, is dat je het bijna opschrijft, al zou het allemaal waar gebeurd zijn.

  En mochten religies uitgaan van het nieuwe testament, dan nog druipen de hypocrisie en inconsequentie uit dit deel van de bijbel. 138 tegenstellingen heb ik genoteerd en ik ben gestopt. Het zijn er waarschijnlijk meer dan 500. Wat is dat voor een basis om daar je opvoeding, levenshouding en politieke sturing uit te halen?

  Het is en blijft een ideologie (elke religie, overigens). Dus afschaffen en verbannen uit het openbare leven. Wat mensen er in hun eigen omgeving mee doen, moeten ze zelf weten. Maar dan wel helemaal weg uit de maatschappij waar het anderen kan raken.

  Ik wil de vrijheid om geheel zonder invloed van religie te kunnen leven. Die vrijheid heb ik nu niet.

  beek [24] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [26] reageerde op deze reactie.

 18. ëëë en meer inhoudelijke informatie geeft de IQ test van mijn verstandelijke vermogens t.o.v. de Nederlandse taal, en put a signal on the wire data processing technology niet. :D.

  Malloot op rupsbanden.

 19. @Paul Martens [21]:

  De vraag blijft natuurlijk of gelovigen het recht hebben geheel zonder invloed van atheisten te leven.
  Want het in het openbaar spreken van zijn geloof, is domweg iets dat valt onder het recht van vrije meningsuiting.
  Ik citeer Martens over dat geloof: ‘Dus afschaffen (wie gaat dat doen eigenlijk?) en verbannen uit het openbare leven.

  Ik stel vast dat Martens pleit voor een beperking op het recht van vrije meningsuiting, speciaal voor de gelovigen.
  ‘Fijne’ libertarier, zo iemand. Eerder wenste hij Beek al achter de tralies.

  Paul Martens [25] reageerde op deze reactie.

 20. @beek [24]: Nou vooruit beek, ik zal nog eens op je reageren:

  Er is een verschil tussen ergens over praten (of je mening geven) en iemand jouw ideeën opleggen. Je mag van mij blijven geloven wat je wilt, maar wie heeft het recht om mij hiermee te onderwerpen, beperken en sturen? M.a.w. hoe kan het mogelijk zijn dat een Christen Unie zich gaat bemoeien met de koopzondagen, dus met de economie, vanuit haar overtuiging? Ze mogen die mening wel hebben, maar buiten de maatschappij, ofwel zonder invloed op de maatschappij.

  Dus jouw vaststelling dat ik voor beperking van de vrije meningsuiting ben slaat weer eens helemaal nergens op. Ik ben wel tegen de invloed die gelovigen op anderen uitoefenen, ja. Daar ben ik fel tegen. En dat is heel wat anders dan vrije meningsuiting. Je legt weer eens iemand geheel onterecht woorden in de mond. Stop daar toch eens mee, reageer eens inhoudelijk als een volwassene in plaats van als een kind van 12.

  Of nog beter, stuur eens een artikel van jouw hand in voor deze site. Ga eens helemaal los en schrijf eens een artikel. Laat je eens helemaal gaan over wat jij nu als moraal hebt of hoe jouw ideale samenleving eruit zou zien. Ik ben erg benieuwd, want met al jouw scheldpartijen, vraagtekens, woordverdraaiingen en stemmingmakerij kan ik niets.

  Toen ik jou achter de tralies wenste, was dat geheel terecht gezien jouw toen fanatieke ondersteuning van de gruwelijke passages van de bijbel.

  En ik ben blij dat je het woordje libertariër weer aan elkaar schrijft, in tegenstelling tot gisteren/eergisteren, toen je voor de zoveelste keer een sfeertje wilde kweken met libert-ariër. Goh, wat een vinding zeg. En dan in jouw reacties kwaad reageren als iemand een bepaalde groep christenen durft te generaliseren? Je doet zelf niets anders.

  Je hoeft trouwens niet eens te reageren, want ik heb helemaal geen zin in weer 86 keer heen en weer te schelden. Zoals je merkt raken meer mensen dat al aardig beu op deze site. Wel erg zonde, dat jij als individu, maar momenteel als enige religieuze “vertegenwoordiger” op deze site, dergelijke kanten van jezelf laat zien.

  beek [27] reageerde op deze reactie.

 21. @Paul Martens [21]:

  “Het is en blijft een ideologie (elke religie, overigens). Dus afschaffen en verbannen uit het openbare leven. Wat mensen er in hun eigen omgeving mee doen, moeten ze zelf weten. Maar dan wel helemaal weg uit de maatschappij waar het anderen kan raken.”

  Religie = band (tussen mensen).

  Als je de reguliere religie uitbant dan veroordeel je mensen tot een bestaan als ‘atomair individu’. In de praktijk komt het er op neer dat dan de staat het vacuum gaat opvullen met een staatsleer (communistisch, raciaal of zoals nu multiculturalisme/antidiscriminatie gebaseerd op de holocaust). Er is altijd een instantie (Marx of Mohamed of Christus) die voorschrijft hoe individueen zich tov elkaar te verhouden hebben. Daar doe je helemaal niets aan. En het gebruikelijke libertarische antwoord: ‘laat iedereen maar doen waar ze zin in hebben als ze mij maar met rust laten’, wordt dan ook prompt opgevolgd en men gaat doodleuk verder met het opvullen van het ideologische/levensbeschouwelijke vacuum. Want het libertarisme is van zichzelf te kaal om te dienen als religie-substituut, het is te zeer geconcentreerd op het economische aspect van het leven en laat alle andere gebieden over aan religies (de meeste libertariers interesseren zich ueberhaupt niet voor die vragen en wensen vooral niet gestoord te worden bij het vergaren van welstand, in eerste plaats natuurlijk niet door de roverheid met zijn blauwe enveloppen).

  “Ik wil de vrijheid om geheel zonder invloed van religie te kunnen leven. Die vrijheid heb ik nu niet.”

  Je kunt altijd leven zoals Epicurus, gordijnen dichtdoen en niemand binnenlaten. Dat kan zelfs in Cairo en in het Westen helemaal.

  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Paul Martens [25]:

  Martens had zich dus helderder kunnen uitdrukken.
  Als hij zegt dat geloof moet worden afgeschaft, en ook verbannen uit het openbare leven, is hij toch stukken ongenuanceerder dan wat hij nu als reactie schrijft.
  Heeft mijn reactie dus toch gewoon zin gehad.
  In het parlement of in de gemeente opereren verschillende stromingen.
  Ik zou niet weten waarom seculiere stromingen het alleenrecht in het parlement zouden moeten hebben.

 23. Ik heb Martens dus niks in de mond gelegd.
  Maar volgde gewoon consequent zijn eigen woorden: geloof afschaffen, en bannen uit het openbare leven.

 24. @Ron Paul Fan [26]: Jammer, Ron Paul Fan. Begreep ik je eerst nog ten dele, nu ben ik je helemaal kwijt.

  Je schrijft een aantal zaken alsof ze universele waarheden zijn. Je gaat zelfs zo ver, om het libertarisme te vergelijken met een religie-substituut, alsof ik een religie-substituut nodig zou hebben. Ik heb nu geen religie (of substituut daarvoor) nodig en dat zal ik nooit nodig hebben.

  Ik ben het oneens met jouw bewering, dat het libertarisme te zeer geconcentreerd is op het economisch aspect en de andere aspecten aan religies overlaat. Ik heb geen mystiek nodig in mijn leven om me als mens tegenover anderen te gedragen, geheel los van economische belangen. Ik denk, dat je hier te kort door de bocht gaat.

  Als je stelt, dat libertariërs zich alleen interesseren voor een financieel onafhankelijk leven, doe je misschien wel een grote groep tekort. Ik voel me daardoor dan ook in het geheel niet aangesproken.

  Feit is wel, dat ik al mijn persoonlijke (morele) zaken kan regelen zonder afschaffing van overheid: interactie met mijn omgeving, mijn eigen waarden, normen en moraal, enz.
  Dan blijven er nog erg veel maatschappelijke zaken over die mijn vrijheden beperken en mijn moraal in de weg zitten, en ja: die zijn alleen op te lossen door verdwijnen van de overheid of mezelf onttrekken aan het systeem.

  En ja, daar wordt hier veel over geschreven, omdat dit universele waarheden zijn die door overheden verkracht worden, die toepasselijk zijn voor iedereen, die te begrijpen zijn en mensen direct in hun portemonnee raken. Dit soort zaken plukken we uit de media en behandelen we hier.
  Omdat het voor de rest niet zo interessant is hoe ik denk over mijn omgeving, over vriendschap en familiebanden, interactie met mensen, , op menselijk vlak. Want dat kan ik zelf wel regelen, zonder hulp van fora als deze. Dus dergelijke menselijke aspecten lees je hier minder.

 25. @Ron Paul Fan [26]:
  “Want het libertarisme is van zichzelf te kaal om te dienen als religie-substituut, het is te zeer geconcentreerd op het economische aspect van het leven en laat alle andere gebieden over aan religies…”

  Daar ben ik mee wel ongeveer mee eens.

  “de meeste libertariers interesseren zich ueberhaupt niet voor die vragen en wensen vooral niet gestoord te worden bij het vergaren van welstand, in eerste plaats natuurlijk niet door de roverheid met zijn blauwe enveloppen.”

  Is dat zo? Er is een enorm libertarisch gedachtegoed, er zijn denktanks, er zijn discussies, weet ik veel?

  Maar je hebt ook mensen, die zich libertarier noemen en gewoon meeliften en zich nergens voor interesseren. Die ontkennen, dat er -weliswaar niet-afdwingbare- sociale en morele verplichtingen zijn.

  Die zou ik geen “libertarier” willen noemen.

  Overigens ben ik van mening, dat de mens een groepsdier is en geen solitair wezen. Als dat laatste wel zo zou zijn, zou er ook geen economie bestaan.
  Ron Paul Fan [33] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.