[HTML1]

Gisteren konden we zien, hoe Geert Wilders een groot deel van de Tweede Kamer schokte door het optreden van een niet nader genoemde NL journaliste, slachtoffer van verkrachting  door de Taliban, te veroordelen.

Deze journaliste had haar verkrachting immers publiekelijk vergoeilijkt en in de media respect getoond voor haar verkrachters.  Maar de NOS heeft in zijn alwijsheid alleen de joffers van Groen-Links en de PvdA, en Balkenende voor de TV-camera’s  gebracht.

Ik vond een video, waarin Wilders’ betoog beter uit de verf komt en ook  Pechtold (D66) en Slob (CU) aan het woord komen.

Wilders en zijn PVV lijken de enige politici, die het fundamentele politiek maatschappelijke probleem daadwerkelijk aan de orde stellen. Of zij het debat altijd even correct en scherp voeren, is een ander verhaal, maar het gebeurt tenminste.

De woordvoerende Kamerleden praten er stuk voor stuk omheen en het is nuttig te zien, hoe niet alleen de vrouw, maar ook de moraal en de logica door de Haagse politieke hoerenbende worden verkracht.

52 REACTIES

 1. ach als je naar Rusland gaat word je als vrouw nog steeds ontvoert. Het heeft niks met de Islam te maken. Nederlands miltairen hebben kindertjes misbruikt in Joegoslavie.

  Het heeft er mee te maken dat mensen absoluut soms niet weten wat de grenzen zijn en wara de vrijheid van hun eigen individu ophoudt.

  Toch wel erg hoor!

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 2. Wilders zet hier een (naar mijn mening) duidelijke uiteenzetting neer, met duidelijke argumenten.

  En de linkse en christelijke draaikonterij aan de interruptiemicrofoons is inderdaad tekenend voor de slappe hap die tegenwoordig Nederland heet waarin we nu leven.

  Ik ben absoluut geen Wilders-fan, maar in dit stukje debat steun ik hem 200%. Hij argumenteert hier tot de kern van het voorval en schijnbaar wil “De Kamer” dat niet begrijpen.

  (Trouwens, ik ben ook geen fan van die andere partijen, en dit debat bevestigt dat ook voor 200%)

 3. Toch leuk dat mevrouw aan haar vrijwillige verkr …..reis naar Afganistan een leuk boek heeft overgehouden. Van de opbrengst kan ze mooi het losgeld terugbetalen. Voor de dames die ook een boek willen schrijven over het leven van de Taliban die kunnen gewoon het vliegtuig pakken en er zijn altijd wel een paar ouwe opiumkwekers te vinden die de dames willen ‘helpen’

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 4. @pien [1]:
  “Het heeft niks met de Islam te maken.”
  Precies en dat had Wilders wellicht nog sterker kunnen benadrukken, want het voorbeeld werd door de kamerleden wel in dat daglicht gesteld en gebruikt als afleidingsmanoeuvre.

  Dat punt kwam niet echt uit de verf.

  Want het probleem is allereerst het verschrikkelijke morele verval bij de -mateloos arrogante- “elite”. En daar zei hij wel iets over.

 5. @IIS [3]:
  Haha. Misschien wel iets voor die ouwe PvdA-doos van een Vogelaar. Kan ze nog een extraatje voor haar oude dag sparen. 8)

  “en er zijn altijd wel een paar ouwe opiumkwekers te vinden die de dames willen ‘helpen’.”

  Waar de ‘dames en heren’ van de TK zich allemaal niet druk over maken. Bang dat ‘het’ uitkomt?
  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 6. @IIS [10]:
  Medelanders schijnen volgens Wilders nogal gauw geneigd te zijn de realiteit uit het oog te verliezen, dus ook daarmee zou hij een punt maken.

 7. Walgelijk om te aanschouwen hoe er heel snel een bondje onstond tussen de ontkenners om gezamenlijk op te treden tegen Wilders. Geschokt was ook Hamer die er even later geen enkele moeite mee had om, terwijl Kant haar ‘punt’ maakte, vrolijk lachend in beeld te verschijnen.

 8. Treffend hoe Halsema (woont die trouwens tegenwoordig in een woonwagenkamp of zo, gezien haar ‘kapsel’?), Pechtold (die kennelijk over informatie beschikt dat de door Amerikaanse soldaten verkrachte moslime ook gemeld heeft het niet erg te vinden) en Slob (met zijn gereformeerde normen en waarden, *kuch*) de handen ineenslaan om het gelijk van Wilders hier te bevestigen, zonder dat zelfs ook maar ‘een millimeter’ door te hebben, ook niet als het verscheidene malen als aan een kleuterklas wordt uitgelegd.

  Slob meende nog duidelijk te moeten maken dat iets ‘verschrikkelijks’als verkrachting niet ‘gebruikt’ mag worden in het debat, maar dat is nu juist het punt: die vrouw vond het kennelijk helemaal niet ‘verschrikkelijk’, anders zou ze het niet goedpraten.

  En dit is precies waarvoor Wilders wordt bejubeld of juist verguisd: hij zwakt zijn uitlatingen niet af, hij ziet helder hoe het zit, hij heeft daar een mening over, een moreel juiste mening, en laat zich daar niet vanaf brenegn om de vrede te bewaren. Wie gaat er ook al weer het debat uit de weg? Het supertrio heeft uitsluitend policor verbolgen op de boodschap gereageerd, niet op de inhoud, zoals altijd. Niets nieuws onder de zon, dus.

  Voor zijn optreden in deze kwestie krijgt Wilders mijn volle instemming. En laten we goed beseffen hoe in en in triest het is dat deze Wilders, die zichzelf niet eens liberaal noemt, laat staan dat hij libertarische doelen zou nastreven, de enige is (met zijn PVV mensen) die laat merken de misstanden te zien, en ook bereid is ze te benoemen.

  Alleen al daarom verdient hij onze steun, ook van libertariërs, omdat hij nog het enige obstakel vormt tegen de socialistische dictatuur. Zelfs al is zijn ‘vrijheid’ niet libertarisch, die komt daar wel veel dichter bij dan die van welke van zijn tegenstrevers ook. Maar dus even niet voor het EP, want dat is een fopspeen!

  Liberty 5-3000 [15] reageerde op deze reactie.

 9. NOS = Nationale Omroep Socialisten.
  Dat deze propagandazender het tegengeluid niet in beeld brengt is ook niet nieuw. Dat is het enorme gevaar van televisie: “Zo is het want ik heb het met mijn eigen ogen gezien”. Wat je niet gezien hebt bestaat niet…

  En zo betaalt de ongeïnteresseerde belastingbetaler voor zijn eigen “Road to Serfdom”.

 10. @Liberty 5-3000 [15]: “…maar daarna komt de leegte echt wel weer.”

  Dit is dezelfde logische fout die ik zie bij Molyneux. Je gaat ervan uit dat een bepaalde werkwijze tot een verbetering (of minimaal stoppen van de verslechtering) zal leiden, waarbij je meteen aantekent dat die verbetering maar tijdelijk zal zijn.

  Dat getuigt van pessimisme, zelfs fatalisme. Op het moment dat je die verbetering ziet verschijnen moet je natuurlijk niet achterover gaan leunen, zo van “dat hebben we mooi bereikt” maar er juist een schepje bovenop gooien bij je inspanningen verdere verbeteringen te bereiken.

  Het mooie van verbeteringen is namelijk dat je die inspanningen een geheel positieve insteek kunt geven, waardoor men eerder geneigd is je denkwijze te volgen dan nu, waar je eigenlijk alleen maar op een rijtje kunt zetten wat er allemaal misgaat.

  Bij verbeteringen kun je analyseren waarom die verbeteringen plaatsvinden, wat de achterliggende mechanismes zijn, hoe het aansluit op de libertarische moraal en wat er nog ontbreekt in het plaatje, oftewel aan welke punten nog gewerkt moet worden.

  Omdat je je betoog op dat moment kunt illustreren met daadwerkelijk positieve ontwikkelingen, die door de meeste mensen ook zo ervaren worden, krijg je een herkenning die voor een veel bereidwilliger oor zorgt. En daarmee boek je dus weer meer resultaat.

 11. Mijn inziens is er wel veel verschil tussen maatschappelijk “goedpraten” van wandaden, als een individueel mededogen wat misschien deze journaliste heeft en waar ze recht op heeft

  In die zin vind ik het eigenlijk ongepast dit gebruiken in een debat.

  Neemt niet weg dat ik het wel belangrijk vind een maatschappelijk debat aan te zwengelen hoeveel we mogen tolereren in Nederelan. Of te wel wanneer nou de persoonlijke vrijheeid eindigt en die van een ander begint. Maar dat is bescherming van de rechtsstaat en niet een persoonlijk capaciteit van mededogen.

 12. Wilders zijn betoog was maar zo-zo.
  Dat voorbeeld van die vrouw die haar verkrachting vergoelijkt vond ik niet sterk. Je moet dat persoonlijke verhaal niet willen gebruiken om je (terechte) punt over onze dhimmitude opstelling jegens Islam duidelijk te maken.
  Verder gaf hij aan niet tegen de westerse aanwezigheid in Afghanistan te zijn. Alleen NL had zijn bijdrage wel geleverd maar hij was niet tegen!
  Ik ben het daar niet mee eens omdat ik tegen mondiale imperialistische inmenging ben.
  En dat geldt zowel voor daar (westerse inmenging) als hier (islamisering).
  Fuck mondialisering en corporatisme. Terug naar zelfbeschikkingrecht op landelijk en als allerbelangrijkste op individueel niveau.

  Voor de rest was Wilders oké en mijn stem heeft ie (voorlopig!) ondanks deze kanttekeningen.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 13. @GB [19]:

  Ik erger me meestal veel te veel aan politici om ze lang aan te kunnen zien. Maar wat ik wel interessant en amusant vond aan het opstootje van gisteravond is dat weer eens pijnlijk duidelijk werd dat de politiek correcte nep-elite er een uiterst discriminerende dubbele moraal op nahoudt door misstappen van westerlingen die westerlingen veel zwaarder aan te rekenen dan de grofste misdrijven begaan door niet-westerlingen. Het gevaar hiervan is dat het zo vaak wordt herhaald en zo ingeburgerd is geraakt dat er nog maar weinigen bij stil staan dat dit impliciet enorm racistisch is. Ongeschijnlijk ‘positief racisme’, maar heel wrang, hautain en latent etnocentrisch van karakter. Door afkeurenswaardig gedrag een niet-westerling minder zwaar aan te rekenen dan een westerling stel je namelijk dat alleen westerlingen in moreel opzicht volwaardige mensen zijn. Het zou niet zo erg zijn geweest als deze politiek correcte sub-ideologie, die in wezen crypto-racistisch is, een marginaal verschijnsel zou zijn geweest in de samenleving, maar het erge is dat heel veel mensen in de samenleving, tot aan de meest machtigen toe, voor verschillende bevolkingsgroepen verschillende morele maatstaven hanteren. Tientallen jaren hebben maatschappelijke organisaties, onderwijs, politiek en media een in wezen racistische sub-ideologie gepropageerd en op subtiele wijze miljoenen mensen geindoctrineerd met de idee dat mate van je toerekeningsvatbaarheid deels gekoppeld aan je etniciteit. Geen anti-racisme, maar puur racisme in spiegelbeeld. Waar ik erg bang voor ben is dat de linkse mensen die nu nog aan dit racisme in spiegelbeeld geloven niet geleidelijk hun geloof zullen kwijtraken en mensen als individuen zullen gaan zien, maar dat enkel het spiegelbeeld verdwijnt en dat het nazi’s worden.

  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.
  GB [32] reageerde op deze reactie.
  beek [34] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [21]:
  “Tientallen jaren hebben maatschappelijke organisaties, onderwijs, politiek en media een in wezen racistische sub-ideologie gepropageerd en op subtiele wijze miljoenen mensen geindoctrineerd met de idee dat mate van je toerekeningsvatbaarheid deels gekoppeld aan je etniciteit. Geen anti-racisme, maar puur racisme in spiegelbeeld.”

  Very clever.

  “Waar ik erg bang voor ben is dat de linkse mensen die nu nog aan dit racisme in spiegelbeeld geloven niet geleidelijk hun geloof zullen kwijtraken en mensen als individuen zullen gaan zien, maar dat enkel het spiegelbeeld verdwijnt en dat het nazi’s worden.”

  Kun je dat nader toelichten?

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Spy-Nose [22]:

  Ja. Op een soortgelijke wijze als communisten en nationaal-socialisten onderling van leden wisselen. Aanhangers van verschillende morele maatstaven voor verschillende etnische groepen, waarbij de blanke westerse mens geacht wordt aan de hoogste morele maatstaf te voldoen zullen alleen ongevaarlijk zijn zolang het proces van het verlies van dit politiek correcte geloof geleidelijk gaat(bijv. mensen worden steeds meer gezien als individuen, men komt tot universeel ethische standaarden die geldigheid hebben ongeacht groep of categorie etc.) en/of er sprake is van een wezenlijke verandering. Wat echter explosief zou kunnen zijn is dat de politiek correcte, of voorheen politiek correcte, mens wél tot het inzicht komt dat westerse zelfhaat niet goed is, terwijl de rest van de sub-ideologie van de dubbele morele maatstaven in tact blijft, terwijl er ook nog eens het sterke gevoel opborrelt belazerd te zijn(en bijkomstige gevolgen van jarenlange cognitieve dissonantie, onderdrukking van voortschrijdende inzichten etc. ) en de sterke behoefte om zich van het oude geloof te distantieren en dit ook nog eens op onmiskenbare wijze te profileren.

  Vergeet niet dat het linkse’westers is slecht, niet westers is goed’-geloof niet uitgaat van superieure en inferieure waarden, maar van superieure en inferieure groepen en dat dit geloof niet anti-racistisch, maar spiegel-racistisch is. Als het masochisme-denken komt te vervallen en het denken in aan groepen gekoppelde morele superioriteit en inferioriteit overeind blijft, in combinatie met socialisme, dan heb je een nazi. Waar ik bang voor ben is dat veel aanhangers van Groen Links, D’66, SP en andere linkse clubs zich tot z’on soort nazi zullen ontwikkelen.

  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Ratio [24]:

  Tja, het zou mij niets verbazen wanneer Femke Alexander te klein geschapen zou vinden. Natuurlijk is het gebaseerd op mijn eigen o zo foute vooroordelen maar ik vermoed dat Femke Halsema ook qua mannelijk uiterlijk een politiek correcte smaak heeft en dan zal Pechtold natuurlijk te licht worden bevonden.

 17. @Oscar [23]:
  “Vergeet niet dat het linkse’westers is slecht, niet westers is goed’-geloof niet uitgaat van superieure en inferieure waarden, maar van superieure en inferieure groepen”

  Doel je op het pseudo-intellectuele multiculturalisme of cultuurrelativisme, dat slechts valse ethische waarden en normen verkondigt, maar wordt gepredikt door linkse ideologieën?

  Zijn daar wetenschappelijke en filosofische literatuurstudies over?

  “Als het masochisme-denken komt te vervallen en het denken in aan groepen gekoppelde morele superioriteit en inferioriteit overeind blijft, in combinatie met socialisme, dan heb je een nazi.”

  Wat bedoel je hier met “masochisme-denken”? Wat is het verschil met “denken in aan groepen gekoppelde morele superioriteit en inferioriteit”?

  Waarom laat je de PvdA buiten beschouwing?

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 18. @Spy-Nose [26]:

  ” Doel je op het pseudo-intellectuele multiculturalisme of cultuurrelativisme, dat slechts valse ethische waarden en normen verkondigt, maar wordt gepredikt door linkse ideologieën?”

  Ja.

  “Zijn daar wetenschappelijke en filosofische literatuurstudies over?”

  Helaas zijn die mij niet bekend. Komt misschien omdat de universiteiten deze ideologie ook aanhangen. Het boek ‘In de naam van de Homo, de Vrouw en de Allochtoon’ van Bart Croughs is geen boek met wetenschappelijke pretentie maar gaat in op het linkse geloof. Misschien moet ik zelf maar eens een stukje schrijven over dit onderwerp.

  “Wat bedoel je hier met “masochisme-denken”? Wat is het verschil met “denken in aan groepen gekoppelde morele superioriteit en inferioriteit”? ”

  Met masochisme-denken bedoel ik westerlingen die alles wat westers is fout vinden om zich zo te profileren als een schuldbeleidend slecht mens en daarmee dus een goed mens. Dus kiest men, Eerste Wet van Croughs, bij een conflict tussen westers en niet-westers voor niet-westers.

  Het verschil is dat ‘denken in aan groepen gekoppelde morele superioriteit en inferioriteit’ niet masochistisch hoeft te zijn.

  “Waarom laat je de PvdA buiten beschouwing?”

  Ik laat de PVDA niet buiten beschouwing. De PVDA is op Groen Links na te beschouwen als de meest racistische en meest seksistische partij die vertegenwoordigd is in het Nederlandse parlament. Ik laat ook de VVD en de PVV niet buiten beschouwing. Vallen allemaal onder de categorie andere linkse clubs.

  Spy-Nose [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [28]:

  “Misschien moet ik zelf maar eens een stukje schrijven over dit onderwerp.”

  Lijkt mij een prima idee. Zou je dat naar de Vrijspreker willen insturen? Dat zou best eens heel welkom kunnen zijn.

  “Ik laat ook de VVD en de PVV niet buiten beschouwing. Vallen allemaal onder de categorie andere linkse clubs.”

  Inderdaad. Het hele parlement is geindoctrineerd door de Frankfurter Schule en zijn communitaristische verlengstuk. Nederland kent helemaal geen rechtse parlementaire partijen.

  De VVD is het misbaksel van de PvdA en verworden tot een wolf in schaapskleren zogezegd een crypto-socialistische partij.

  Maar hoe kwalificeer jij de PVV?

 20. O, dat stukje gaat er wel komen en ja, voor de Vrijspreker. Het zal wel wat tijd gaan kosten. Ik deel over het onderwerp de inzichten met Bart Croughs, maar ik wil proberen het onderwerp verder uit te diepen en met recente voorbeelden komen. Dat het multi-culturalistische anti-racisme, om het zo te noemen, een vorm van racisme is en dat deze vorm van racisme een truuk is geweest voor marxisten in West-Europa om zich van Hitler te distantieren zonder primair afstand te nemen van geweld door de overheid(het werkelijke euvel van het nationaal-socialistische regime) en zonder de communistische regimes geheel af te vallen en tevens elke kritiek op massa-emigratie naar Europa bij voorbaat de kop in te drukken is een inzicht die ik nog niet eerder in uitgewerkte vorm bij publicisten heb aangetroffen. Overigens denk ik niet aan een complot, maar aan bochtenwringerij.

  “Maar hoe kwalificeer jij de PVV?”

  Als een gematigd hervormingsgezinde sociaal-democratische partij met paleoconservatieve trekjes.

  Ik ga hier in op de politieke standpunten van de PVV:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/04/waarom-de-pvv-niet-voor-de-vrijheid-is/

Comments are closed.